Inapoi la Cautare

STANDARD din /2007


de acreditare şi de evaluare periodică a unităţilor de învăţământ preuniversitar


Puteti sa consultati o forma actualizata valabilă între 18.01.2007 și 31.08.2021 , conform modificarilor publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, apasand butonul Cumpara Act.

Cumparati Actul varianta DOC

Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA
Doriti o forma actualizata ,valabilă între 18.01.2007 și 31.08.2021 , a acestui act ? Cumparati acum online, rapid si simplu varianta DOC !

Forme la zi | Modificari Act | Printare | Salvare DOC

    Domeniul: B. Eficacitate educaţională; criteriul: c) activitatea de cercetare ştiinţifică sau metodică, după caz

	

┌───────────┬───────────┬──────────────┐
│Subdomeniu │Indicatori │Descriptori │
│ │de │ │
│ │performanţă│ │
├───────────┴───────────┴──────────────┤
│ │
├───────────┬───────────┬──────────────┤
│ │ │1.1.1. │
│ │ │Utilizarea │
│ │ │rezultatelor │
│ │ │cercetării │
│ │ │stiintifice │
│ │ │(realizate la │
│ │ │nivel local, │
│ │ │naţional sau │
│ │ │international)│
│ │ │pentru │
│ │ │îmbunătăţirea │
│ │ │performantelor│
│ │ │scolare. │
│ │ ├──────────────┤
│ │ │1.1.2. │
│ │1.1. │Iniţierea sau │
│ │Activitatea│participarea │
│ │stiintifica│institutiei de│
│ │ │invatamant │
│ │ │(prin cadrele │
│ │ │de conducere, │
│ │ │cadrele │
│ │ │didactice sau │
│ │ │alte │
│ │ │persoane │
│ │ │angajate cu │
│ │ │contracte de │
│ │ │muncă pe │
│ │ │durata │
│ │ │nedeterminata)│
│ │ │la proiecte de│
│ │ │cercetare │
│ │ │stiintifica │
│ │ │sau de │
│ │ │dezvoltare, │
│1. │ │realizate la │
│Activita- │ │nivel local, │
│tea │ │regional, │
│stiintifica│ │naţional │
│şi metodica│ │sau │
│ │ │international.│
│ ├───────────┼──────────────┤
│ │ │1.2.1. │
│ │ │Functionarea │
│ │ │colectivelor │
│ │ │de catedra, a │
│ │ │comisiilor │
│ │ │metodice şi a │
│ │ │celorlalte │
│ │ │comisii (a │
│ │ │dirigintilor, │
│ │ │pe arii │
│ │ │curriculare │
│ │ │etc.) │
│ │ │prevăzute de │
│ │ │legislatia în │
│ │ │vigoare. │
│ │ ├──────────────┤
│ │ │1.2.2. │
│ │ │Participarea │
│ │ │cadrelor │
│ │1.2. │didactice şi a│
│ │Activitatea│personalului │
│ │metodica a │de │
│ │cadrelor │conducere la │
│ │didactice │activităţile │
│ │ │metodice de la│
│ │ │nivelul │
│ │ │localităţii │
│ │ │şi judeţului. │
│ │ ├──────────────┤
│ │ │1.2.3. │
│ │ │Realizarea │
│ │ │activităţilor │
│ │ │metodice în │
│ │ │unitatea de │
│ │ │invatamant, cu│
│ │ │participarea │
│ │ │cadrelor │
│ │ │didactice şi │
│ │ │de │
│ │ │conducere din │
│ │ │şcoala şi din │
│ │ │afara ei. │
│ │ ├──────────────┤
│ │ │1.2.4. │
│ │ │Existenta │
│ │ │documentelor │
│ │ │privind │
│ │ │activităţile │
│ │ │metodice │
│ │ │realizate în │
│ │ │unitatea de │
│ │ │invatamant sau│
│ │ │la care au │
│ │ │participat │
│ │ │cadrele │
│ │ │didactice. │
└───────────┴───────────┴──────────────┘


    Domeniul: B. Eficacitate educaţională; criteriul: d) activitatea financiară a organizaţiei

	

┌─────────────┬────────────┬───────────────┐
│ │Indicatori │ │
│Subdomeniu │de │Descriptori │
│ │performanţă │ │
├─────────────┴────────────┴───────────────┤
├─────────────┬────────────┬───────────────┤
│ │ │1.1.1. │
│ │ │Constituirea │
│ │ │bugetului │
│ │ │unităţii de │
│ │1.1. │invatamant în │
│1.Activitatea│Constituirea│conformitate cu│
│financiară │bugetului │prevederile │
│ │scolii │legale în │
│ │ │vigoare, │
│ │ │indicandu-se │
│ │ │sursele de │
│ │ │finanţare. │
├─────────────┼────────────┼───────────────┤
│ │ │1.1.2. │
│ │ │Adecvarea │
│ │ │bugetului │
│ │ │prognozat la │
│ │ │proiectul de │
│ │ │dezvoltare al │
│ │ │unităţii de │
│ │ │invatamant. │
├─────────────┼────────────┼───────────────┤
│ │ │1.1.3.Existenta│
│ │ │unor demersuri │
│ │ │concrete pentru│
│ │ │diversificarea │
│ │ │şi/sau │
│ │ │suplimentarea │
│ │ │surselor de │
│ │ │finanţare. │
├─────────────┼────────────┼───────────────┤
│ │ │1.1.4. │
│ │ │Utilizarea a │
│ │ │cel puţin 25% │
│ │ │din bugetul │
│ │ │realizat al │
│ │ │unităţii de │
│ │ │invatamant │
│ │ │pentru │
│ │ │dezvoltarea │
│ │ │bazei materiale│
│ │ │proprii │
│ │ │(spatii, │
│ │ │echipamente, │
│ │ │materiale, │
│ │ │auxiliare │
│ │ │pentru uzul │
│ │ │direct al │
│ │ │elevilor şi │
│ │ │profesorilor). │
├─────────────┼────────────┼───────────────┤
│ │ │1.2.1. │
│ │ │Asigurarea │
│ │ │activităţilor │
│ │ │financiar │
│ │ │contabile, de │
│ │1.2. │control şi de │
│ │Execuţia │audit financiar│
│ │bugetară │cu personal │
│ │ │propriu sau │
│ │ │prin │
│ │ │achizitionarea │
│ │ │serviciilor de │
│ │ │specialitate. │
├─────────────┼────────────┼───────────────┤
│ │ │1.2.2. │
│ │ │Realizarea │
│ │ │executiei │
│ │ │bugetare în │
│ │ │conformitate cu│
│ │ │reglementarile │
│ │ │legale. │
├─────────────┼────────────┼───────────────┤
│ │ │1.2.3.Corelarea│
│ │ │executiei │
│ │ │bugetare cu │
│ │ │proiectul de │
│ │ │dezvoltare şi │
│ │ │cu planul anual│
│ │ │de │
│ │ │implementare. │
├─────────────┼────────────┼───────────────┤
│ │ │1.2.4. Alocarea│
│ │ │a cel puţin 25%│
│ │ │din bugetul │
│ │ │aprobat al │
│ │ │unităţii de │
│ │ │invatamant │
│ │ │pentru │
│ │ │dezvoltarea │
│ │ │bazei materiale│
│ │ │proprii │
│ │ │(spatii, │
│ │ │echipamente, │
│ │ │materiale, │
│ │ │auxiliare │
│ │ │pentru uzul │
│ │ │direct al │
│ │ │elevilor şi │
│ │ │profesorilor), │
│ │ │în conformitate│
│ │ │cu prevederile │
│ │ │legale în │
│ │ │vigoare. │
└─────────────┴────────────┴───────────────┘


    Domeniul: C. Managementul calităţii; criteriul: a) strategii şi proceduri pentru asigurarea calităţii

	

┌────────────┬──────────────┬──────────────────┐
│Subdomenii │Indicatori de │Descriptori │
│ │performanţă │ │
├────────────┴──────────────┴──────────────────┤
│ │
├────────────┬──────────────┬──────────────────┤
│ │ │1.1.1.Realizarea │
│ │ │procedurilor şi │
│ │ │utilizarea │
│ │ │instrumentelor de │
│ │ │autoevaluare │
│ │ │instituţională │
│ │ │care respecta │
│ │1.1. Existenta│prevederile │
│ │şi │legale. │
│1. Autoeva- │aplicarea ├──────────────────┤
│luarea │procedurilor │1.1.2. Utilizarea │
│institu- │de │rezultatelor │
│tionala │autoevaluare │autoevaluarii │
│ │instituţională│pentru optimiza- │
│ │ │rea funcţionarii │
│ │ │şi dezvoltării │
│ │ │institutiei de │
│ │ │invatamant. │
│ │ ├──────────────────┤
│ │ │1.1.3. Realizarea,│
│ │ │în ultimii trei │
│ │ │ani, cel puţin a │
│ │ │unui │
│ │ │ciclu de │
│ │ │autoevaluare - │
│ │ │optimizare. │
├────────────┼──────────────┼──────────────────┤
│ │ │2.1.1.Functionarea│
│ │ │procedurilor │
│ │ │interne de │
│ │ │asigurare a calita│
│ │ │tii(de proiectare,│
│ │ │de monitorizare, │
│ │ │de evaluare, de │
│ │ │revizuire │
│ │ ├──────────────────┤
│ │ │2.1.2. │
│ │2.1. Existenta│Participarea │
│ │şi │reprezentantilor │
│ │aplicarea │purtatorilor │
│ │procedurilor │majori de │
│ │interne de │interese din │
│ │asigurare a │şcoala şi din │
│ │calităţii │comunitate (cadre │
│ │ │didactice, │
│ │ │parinti, elevi) la│
│ │ │procesul │
│ │ │decizional derulat│
│ │ │la nivelul │
│ │ │unităţii de │
│ │ │invatamant. │
│ │ ├──────────────────┤
│ │ │2.1.3. Existenta │
│ │ │procedurilor de │
│ │ │colectare regulata│
│ │ │a │
│ │ │feed-back-ului din│
│2. Manage- │ │partea elevilor şi│
│mentul │ │a altor factori │
│calităţii la│ │interesati interni│
│nivelul │ │şi externi. │
│organizaţiei├──────────────┼──────────────────┤
│ │ │2.2.1. Existenta │
│ │ │strategiei de │
│ │ │dezvoltare │
│ │ │manageriala şi de │
│ │ │dezvoltare │
│ │ │profesionala │
│ │ │pentru │
│ │ │personalului de │
│ │ │conducere, │
│ │ │respectiv pentru │
│ │ │personalul │
│ │ │didactic, didactic│
│ │ │auxiliar şi │
│ │ │nedidactic. │
│ │ ├──────────────────┤
│ │ │2.2.2. Corelarea │
│ │ │strategiei de │
│ │ │dezvoltare │
│ │2.2. │manageriala şi │
│ │Dezvoltarea │dezvoltare │
│ │profesionala a│profesionala cu │
│ │personalului │proiectul de │
│ │ │dezvoltare, cu │
│ │ │planul │
│ │ │operational şi cu │
│ │ │oferta │
│ │ │educationala a │
│ │ │institutiei de │
│ │ │invatamant. │
│ │ ├──────────────────┤
│ │ │2.2.3. Culegerea │
│ │ │sistematica a │
│ │ │dovezilor privind │
│ │ │participarea │
│ │ │conducerii scolii │
│ │ │la programele de │
│ │ │dezvoltare │
│ │ │manageriala şi │
│ │ │dezvoltarea │
│ │ │profesionala. │
│ │ ├──────────────────┤
│ │ │2.2.4. Finalizarea│
│ │ │programelor şi │
│ │ │activităţilor de │
│ │ │dezvoltare │
│ │ │profesionala şi │
│ │ │dezvoltare │
│ │ │manageriala cu │
│ │ │documentele │
│ │ │prevăzute de │
│ │ │legislatia în │
│ │ │vigoare │
│ │ │(diplome, │
│ │ │certificate, │
│ │ │adeverinte etc.). │
└────────────┴──────────────┴──────────────────┘


    Domeniul: C. Managementul calităţii; criteriul: b) proceduri privind iniţierea, monitorizarea şi revizuirea periodică a programelor şi activităţilor desfăşurate

	

┌──────────┬────────────┬──────────────────┐
│Subdomeniu│Indicator de│Descriptori │
│ │performanţă │ │
├──────────┴────────────┴──────────────────┤
├──────────┬────────────┬──────────────────┤
│ │ │1.1.1. Aplicarea │
│ │ │procedurilor │
│ │ │interne │
│ │ │(modalităţi, │
│ │ │termene şi │
│ │ │responsabilităţii)│
│ │ │prin care │
│ │1.1. │rezultatele │
│1. │Revizuirea │evaluării şi │
│Revizuirea│ofertei │monitorizarii │
│periodica │educationale│calităţii, ale │
│a ofertei │şi a │autoevaluarii │
│scolii │proiectului │instituţionale şi │
│ │de │ale evaluării │
│ │dezvoltare │rezultatelor │
│ │ │invatarii pot duce│
│ │ │la revizuirea │
│ │ │ofertei │
│ │ │educationale şi la│
│ │ │modificarea │
│ │ │proiectului de │
│ │ │dezvoltare. │
├──────────┼────────────┼──────────────────┤
│ │ │1.1.2. Existenta │
│ │ │unor proceduri │
│ │ │interne de │
│ │ │identificare a │
│ │ │punctelor tari şi │
│ │ │a celor slabe, a │
│ │ │oportunitatilor şi│
│ │ │amenintarilor. │
└──────────┴────────────┴──────────────────┘


    Domeniul: C. Managementul calităţii; criteriul: c) proceduri obiective şi transparente de evaluare şi rezultatelor învăţării

	

┌─────────────┬────────────┬─────────────┐
│Subdomeniu │Indicator de│Descriptori │
│ │performanţă │ │
├─────────────┴────────────┴─────────────┤
│ │
├─────────────┬────────────┬─────────────┤
│ │ │1.1.1. Datele│
│ │ │privind │
│ │ │progresul şi │
│ │ │dezvoltarea │
│ │ │elevilor se │
│ │ │culeg şi se │
│ │ │înregistrează│
│ │ │în mod │
│ │ │sistematic. │
│ │ ├─────────────┤
│ │ │1.1.2. │
│ │ │Existenta, │
│ │ │dacă este │
│ │ │cazul a unor │
│ │ │planuri │
│ │ │remediale │
│ │ │privind │
│ │1.1. │progresul şi │
│ │Existenta şi│dezvoltarea │
│1.Optimizarea│aplicarea │elevilor. │
│procedurilor │procedurilor├─────────────┤
│de evaluare │de │1.1.3. │
│a invatarii │optimizare a│Realizarea │
│ │evaluării │periodica a │
│ │invatarii │activităţilor│
│ │ │de evaluare a│
│ │ │satisfactiei │
│ │ │elevilor şi/ │
│ │ │sau a │
│ │ │parintilor │
│ │ │acestora │
│ │ │precum şi │
│ │ │a altor │
│ │ │purtatori de │
│ │ │interese │
│ │ │relevanti │
│ │ │(angajatori, │
│ │ │autorităţi │
│ │ │publice │
│ │ │locale etc.) │
│ │ │faţă de │
│ │ │rezultatele │
│ │ │scolare, │
│ │ │extrascolare │
│ │ │şi generale │
│ │ │ale │
│ │ │activităţii │
│ │ │institutiei │
│ │ │de │
│ │ │invatamant. │
└─────────────┴────────────┴─────────────┘


    Domeniul: C. Managementul calităţii; criteriul: d) proceduri de evaluare periodică a calităţii corpului profesoral

	

┌──────────┬───────────┬───────────────┐
│ │Indicator │ │
│Subdomeniu│de │Descriptori │
│ │performanţă│ │
├──────────┴───────────┴───────────────┤
├──────────┬───────────┬───────────────┤
│ │ │1.1.1. │
│ │ │Existenta unor │
│ │1.1. │criterii, │
│1. │Evaluarea │metodologii şi │
│Evaluarea │calităţii │instrumente │
│corpului │activităţii│clare şi │
│profesoral│corpului │transparente de│
│ │profesoral │evaluare │
│ │ │periodica a │
│ │ │personalului │
│ │ │didactic. │
├──────────┼───────────┼───────────────┤
│ │ │1.1.2. │
│ │ │Stabilirea, │
│ │ │dacă este │
│ │ │cazul, şi │
│ │ │împreună cu │
│ │ │cadrele │
│ │ │didactice │
│ │ │implicate, a │
│ │ │unor planuri │
│ │ │individuale de │
│ │ │remediere a │
│ │ │punctelor slabe│
│ │ │identificate. │
├──────────┼───────────┼───────────────┤
│ │ │1.1.3. │
│ │ │Adecvarea │
│ │ │criteriilor │
│ │ │metodologiilor │
│ │ │şi │
│ │ │instrumentelor │
│ │ │de evaluare a │
│ │ │personalului la│
│ │ │tipul de │
│ │ │unitate de │
│ │ │invatamant şi │
│ │ │la proiectul de│
│ │ │dezvoltare în │
│ │ │curs. │
├──────────┼───────────┼───────────────┤
│ │ │1.1.4. │
│ │ │Realizarea │
│ │ │evaluării │
│ │ │periodice a │
│ │ │personalului │
│ │ │conform │
│ │ │legislaţiei în │
│ │ │vigoare şi │
│ │ │reglementarilor│
│ │ │interne. │
├──────────┼───────────┼───────────────┤
│ │ │1.1.5. │
│ │ │Existenta │
│ │ │progresului în │
│ │ │dezvoltarea │
│ │ │profesionala a │
│ │ │corpului │
│ │ │profesoral │
│ │ │(grade │
│ │ │didactice, │
│ │ │programe de │
│ │ │formare în tara│
│ │ │şi strainatate,│
│ │ │programe │
│ │ │masterale sau │
│ │ │doctorale). │
├──────────┼───────────┼───────────────┤
│ │ │1.1.6. │
│ │ │Existenta │
│ │ │procedurilor de│
│ │ │insertie │
│ │ │profesionala │
│ │ │pentru cadrele │
│ │ │didactice noi/ │
│ │ │fără experienta│
│ │ │recenta, dacă │
│ │ │este cazul. │
└──────────┴───────────┴───────────────┘


    Domeniul: C. Managementul calităţii; criteriul: e) accesibilitatea resurselor adecvate învăţării

	

┌─────────────┬────────────┬────────────┐
│Subdomeniu │Indicator de│Descriptori │
│ │performanţă │ │
├─────────────┴────────────┴────────────┤
├─────────────┬────────────┬────────────┤
│ │ │1.1.1. │
│ │ │Existenta │
│ │ │progresului │
│ │ │în privinta │
│ │ │accesului │
│ │ │elevilor la │
│ │ │resursele │
│ │ │educationale│
│ │ │ale scolii: │
│ │ │auxiliarele │
│ │ │curriculare │
│ │ │fondul de │
│ │1.1. │carte şi │
│1.Optimizarea│Optimizarea │alte │
│accesului la │accesului la│materiale │
│resursele │resursele │din │
│educationale │educationale│biblioteca/ │
│ │ │centrul de │
│ │ │documentare,│
│ │ │tehnologia │
│ │ │informatica │
│ │ │şi de │
│ │ │comunicare │
│ │ │(inclusiv │
│ │ │accesul la │
│ │ │Internet), │
│ │ │servicii de │
│ │ │orientare şi│
│ │ │consiliere │
│ │ │etc. │
├─────────────┼────────────┼────────────┤
│ │ │1.1.2. │
│ │ │Existenta │
│ │ │progresului │
│ │ │privind │
│ │ │facilitarea │
│ │ │studiului │
│ │ │individual │
│ │ │şi │
│ │ │integrarea │
│ │ │elevilor cu │
│ │ │cerinţe │
│ │ │educationale│
│ │ │speciale şi │
│ │ │a │
│ │ │persoanelor │
│ │ │în situaţii │
│ │ │de risc │
│ │ │educational.│
├─────────────┼────────────┼────────────┤
│ │ │1.1.3. │
│ │ │Existenta │
│ │ │progresului │
│ │ │în privinta │
│ │ │accesului │
│ │ │corpului │
│ │ │profesoral │
│ │ │la resursele│
│ │ │educationale│
│ │ │ale scolii: │
│ │ │auxiliarele │
│ │ │curriculare,│
│ │ │fondul de │
│ │ │carte şi │
│ │ │alte │
│ │ │materiale │
│ │ │din │
│ │ │biblioteca/ │
│ │ │centrul de │
│ │ │documentare,│
│ │ │tehnologia │
│ │ │informatica │
│ │ │şi de │
│ │ │comunicare │
│ │ │(inclusiv │
│ │ │accesul la │
│ │ │Internet) │
│ │ │etc. │
└─────────────┴────────────┴────────────┘


    Domeniul: C. Managementul calităţii; criteriul: f) baza de date actualizată sistematic, referitoare la asigurarea internă a calităţii

	

┌──────────┬────────────┬──────────────┐
│Subdomeniu│Indicator de│Descriptori │
│ │performanţă │ │
├──────────┴────────────┴──────────────┤
│ │
├──────────┬────────────┬──────────────┤
│ │ │1.1.1. │
│ │ │Existenta │
│ │ │bazei de date │
│ │ │în care sunt │
│ │ │incluse toate │
│ │ │datele şi │
│ │ │informaţiile │
│ │ │necesare │
│ │ │funcţionarii │
│1. │1.1. │şi dezvoltării│
│Constitui-│Constituirea│organizaţiei │
│rea şi │bazei │precum şi │
│actua- │de date a │raportarii la │
│lizarea │unităţii de │nivel naţional│
│bazei │invatamant │şi local. │
│de date │ ├──────────────┤
│ │ │1.1.2. │
│ │ │Cuprinderea, │
│ │ │în baza de │
│ │ │date, a │
│ │ │campurilor │
│ │ │referitoare │
│ │ │la rezultatele│
│ │ │autoevaluarii,│
│ │ │ale │
│ │ │monitorizarii │
│ │ │şi ale │
│ │ │evaluării │
│ │ │externe. │
└──────────┴────────────┴──────────────┘


    Domeniul: C. Managementul calităţii; criteriul: g) transparenţa informaţiilor de interes public cu privire la programele de studii şi, după caz, certificatele, diplomele şi calificările oferite

	

┌──────────┬────────────┬──────────────┐
│Subdomeniu│Indicator de│Descriptori │
│ │performanţă │ │
├──────────┴────────────┴──────────────┤
│ │
├──────────┬────────────┬──────────────┤
│ │ │1.1.1. │
│ │ │Informarea │
│ │ │factorilor │
│ │ │interesati │
│1. │1.1. │interni şi │
│Asigurarea│Asigurarea │externi cu │
│accesului │accesului la│privire la │
│la │oferta │programele de │
│informatie│educationala│studii şi, │
│al │a scolii │după caz, cu │
│ │ │privire la │
│ │ │certificatele,│
│ │ │diplomele şi │
│ │ │calificarile │
│ │ │oferite. │
├──────────┴────────────┼──────────────┤
│ │1.1.2. │
│ │Informarea │
│ │elevilor şi │
│ │parintilor │
│ │privind │
│ │oportuni- │
│instituţiilor│ │tatile de │
│interesate │ │educatie şi │
││ │formare de la │
││ │nivel │
│ │local/regional│
│ │/naţional, │
│ │inclusiv │
│ │posibilitatea │
│ │obtinerii │
│ │de burse. │
├──────────┬────────────┼──────────────┤
│ │ │1.1.3. │
│ │ │Existenta │
│ │ │activităţilor │
│ │ │de relatii │
│ │ │publice. │
└──────────┴────────────┴──────────────┘


    Domeniul: C. Managementul calităţii; criteriul: h) funcţionalitatea structurilor de asigurare a calităţii informaţiei, conform legii

	

┌────────────┬────────────┬────────────┐
│Subdomeniu │Indicator de│Descriptori │
│ │performanţă │ │
├────────────┴────────────┴────────────┤
├────────────┬────────────┬────────────┤
│ │ │1.1.1. │
│ │1.1. │Functionarea│
│1. Functio- │Constituirea│structurilor│
│narea struc-│şi │responsabile│
│turilor │functionarea│cu evaluarea│
│responsabile│structurilor│interna a │
│cu evaluarea│responsabile│calităţii │
│interna │cu evaluarea│(programarea│
│calităţii │interna a │activităţii,│
│ │calităţii │proiecte, │
│ │ │rapoarte │
│ │ │etc.). │
└────────────┴────────────┴────────────┘


<   1   2   3   >  

Forme la zi | Modificari Act | Printare | Salvare DOC

Inapoi la Cautare

Comentarii Act

Nu sunt comentarii momentan.

Posteaza pe retele sociale

Pentru a posta un comentariu trebuie sa va autentificati


Daca nu aveti inca un cont si vreti sa va inregistrati dati click aici


Despre Companie

CTCE este liderul national in domeniul software legislativ. Avem o experienta de peste 35 ani in domeniul dezvoltarii de aplicatii software.
(aflati mai multe)

Termeni si Conditii
Comanda LegisPlus
Testeaza LegisPlus
Resurse Lege-Online

Nota CTCE

Continutul, designul, structura, precum si materialele Lege-Online.ro apartin C.T.C.E. - Piatra Neamt si sunt protejate de Legea 8/1996 privind drepturile de autor si drepturile conexe, cu modificarile si completarile ulterioare. Copierea/distribuirea/republicarea acestora este ilegala.

Intrati in Contact

 • Telefon:
  (0233) 211 020 / (0233) 218 110
 • E-mail:
  office@ctce.ro
 • Adresa:
  Bd. Decebal, nr. 32
  610076, Piatra Neamt, Neamt
  Romania


CTCE - Centrul Teritorial de Calcul Economic

Info

Se încarcã, vã rugãm asteptati.