Inapoi la Cautare

STANDARD din /2007


de acreditare şi de evaluare periodică a unităţilor de învăţământ preuniversitar


Puteti sa consultati o forma actualizata valabilă între 18.01.2007 și 31.08.2021 , conform modificarilor publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, apasand butonul Cumpara Act.

Cumparati Actul varianta DOC

Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA
Doriti o forma actualizata ,valabilă între 18.01.2007 și 31.08.2021 , a acestui act ? Cumparati acum online, rapid si simplu varianta DOC !

Forme la zi | Modificari Act | Printare | Salvare DOC

──────────

    Aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 21 din 10 ianuarie 2007
, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 38 din 18 ianuarie 2007.

──────────

    Standardul reprezinta descrierea cerinţelor formulate în termeni de reguli sau rezultate, care definesc nivelul minim obligatoriu de realizare a unei activităţi de educatie.

    Standardele de acreditare sunt standarde naţionale, care se aplică învăţământului preuniversitar de stat şi particular, şi se referă la domeniile prevăzute de art. 10 din Ordonanţa de Urgenta a Guvernului nr. 75/2005
, aprobata cu modificari prin Legea nr. 87/2006
. Pentru fiecare domeniu sunt definite subdomenii, pentru fiecare subdomeniu sunt formulati indicatori, iar la fiecare indicator sunt definiti descriptori.

    Descriptorii sunt enunturi care stabilesc, în mod concret şi observabil, cerinţele minime pe care organizaţia furnizoare de educatie trebuie să le indeplineasca, pentru fiecare indicator, în vederea acreditarii.

    Domeniul: A. Capacitatea instituţională; criteriul: a) structurile instituţionale, administrative şi manageriale

	

┌───────────┬──────────────┬──────────────────────┐
│Subdomenii │Indicatori de │Descriptori │
│ │performanţă │ │
├───────────┴──────────────┴──────────────────────┤
│ │
├───────────┬──────────────┬──────────────────────┤
│ │ │1.1.1. Existenta │
│ │ │proiectului de │
│ │ │dezvoltare pe termen │
│ │ │mediu │
│ │ │(3-5 ani) pentru │
│ │ │organizaţia furnizoare│
│ │ │de educatie, având │
│ │ │cel puţin elementele │
│ │ │prevăzute la │
│ │ │autorizare. │
│ │ ├──────────────────────┤
│ │ │1.1.2. Indeplinirea │
│ │ │scopurilor şi a │
│ │ │obiectivelor stabilite│
│ │ │prin proiectul de │
│ │ │dezvoltare şi prin │
│ │ │planurile de implemen-│
│ │ │tare, pentru întreaga │
│ │ │perioadă de autorizare│
│ │ │provizorie, după │
│ │ │caz. │
│ │ ├──────────────────────┤
│ │ │1.1.3. Fundamentarea │
│ │ │proiectul de │
│ │ │dezvoltare pe analiza │
│ │ │contextului │
│ │ │socio-economic şi │
│ │ │cultural în care va │
│ │ │functiona │
│ │ │organizaţia furnizoare│
│ │ │de educatie. Pentru │
│ │ │organizaţiile │
│ │ │furnizoare de educatie│
│ │ │care fac parte din │
│ │ │învăţământul │
│ │ │profesional şi tehnic,│
│ │ │proiectul de │
│ │ │dezvoltare se │
│ │ │fundamentează pe │
│ │ │planul local de │
│ │ │actiune pentru │
│ │ │invatamant - │
│ │ │PLAI şi pe planul │
│ │ │regional de actiune │
│ │ │pentru invatamant - │
│ │ │PRAI. │
│ │ ├──────────────────────┤
│ │ │1.1.4. Fundamentarea │
│ │ │noului proiect de │
│ │ │dezvoltare pe rezul- │
│ │ │tatele proiectului │
│ │ │anterior (se aplică │
│ │ │unităţilor scolare │
│ │ │acreditate şi celor │
│ │ │pentru care perioada │
│ │ │de autorizare a fost │
│ │ │mai lunga decat durata│
│ │ │de viaţa a proiectului│
│ │ │de dezvoltare). │
│ │ ├──────────────────────┤
│ │1.1. │1.1.5. Formularea │
│ │Existenta, │clara a viziunii şi a │
│ │structura │misiunii asumate de │
│ │şi conţinutul │organizaţia furnizoare│
│ │documentelor │de educatie. │
│ │proiective ├──────────────────────┤
│ │(proiectul de │1.1.6. Definirea unor │
│ │dezvoltare şi │scopuri/tinte │
│ │planul de │strategice care vor fi│
│ │implementare).│realizate în perioada │
│ │ │de aplicare a │
│ │ │proiectului de │
│ │ │dezvoltare │
│ │ ├──────────────────────┤
│ │ │1.1.7.Motivarea │
│ │ │necesităţii, │
│ │ │fezabilitatii şi a │
│ │ │oportunitatii │
│ │ │noului proiect de │
│ │ │dezvoltare. │
│ │ ├──────────────────────┤
│ │ │1.1.8. Afisarea la loc│
│ │ │vizibil a misiunii şi │
│ │ │a tintelor │
│ │ │strategice. │
│ │ ├──────────────────────┤
│ │ │1.1.9. Cunoasterea │
│ │ │misiunii şi a tintelor│
│1. │ │strategice de către │
│Management │ │cadrele didactice, │
│strategic │ │elevi, parinti, │
│ │ │autorităţi locale, │
│ │ │comunitatea în │
│ │ │general. │
│ │ ├──────────────────────┤
│ │ │1.1.10. Concordanta │
│ │ │viziunii, misiunii şi │
│ │ │tintelor strategice │
│ │ │cu tipul organizaţiei │
│ │ │furnizoare de │
│ │ │educatie, cu forma şi │
│ │ │nivelul de educatie la│
│ │ │care aceasta │
│ │ │funcţionează. │
│ │ ├──────────────────────┤
│ │ │1.1.11. Definirea │
│ │ │etapelor în realizarea│
│ │ │proiectului de │
│ │ │dezvoltare şi a │
│ │ │principalelor │
│ │ │categorii de resurse │
│ │ │utilizate │
│ │ │pentru realizarea │
│ │ │proiectului. │
│ │ ├──────────────────────┤
│ │ │1.1.12. Precizarea │
│ │ │indicatorilor de │
│ │ │realizare şi a │
│ │ │modalitatilor de │
│ │ │evaluare a atingerii │
│ │ │tintelor propuse. │
│ │ ├──────────────────────┤
│ │ │1.1.13. Elaborarea, pe│
│ │ │baza proiectului de │
│ │ │dezvoltare, a │
│ │ │planului operational/ │
│ │ │planului de │
│ │ │implementare a │
│ │ │proiectului, │
│ │ │pentru primul an în │
│ │ │care acesta se aplică.│
│ │ ├──────────────────────┤
│ │ │1.1.14. Planul de │
│ │ │implementare va │
│ │ │cuprinde programe sau │
│ │ │acţiuni. Pentru │
│ │ │fiecare program/ │
│ │ │actiune sunt │
│ │ │precizate: │
│ │ │obiectivele (definite │
│ │ │în termeni de │
│ │ │rezultate asteptate), │
│ │ │resursele (umane, │
│ │ │materiale, financiare,│
│ │ │de timp, de │
│ │ │informatie, de │
│ │ │expertiza, etc.) │
│ │ │utilizate, │
│ │ │termenele de │
│ │ │realizare, │
│ │ │responsabilitatile │
│ │ │precum şi │
│ │ │indicatorii de │
│ │ │realizare (reperele │
│ │ │observabile ale │
│ │ │indeplinirii │
│ │ │obiectivelor propuse).│
│ │ ├──────────────────────┤
│ │ │1.1.15. Prezentarea │
│ │ │rezultatelor │
│ │ │participării │
│ │ │organizaţiei la │
│ │ │alte proiecte │
│ │ │educationale │
│ │ │dezvoltate la nivelul │
│ │ │scolii, al │
│ │ │comunităţii locale, la│
│ │ │nivel naţional sau │
│ │ │international. │
│ │ ├──────────────────────┤
│ │ │1.1.16. Prezentarea │
│ │ │bugetului estimat │
│ │ │necesar pentru │
│ │ │realizarea proiectului│
│ │ │de dezvoltare şi a │
│ │ │bugetului detaliat │
│ │ │pentru programele/ │
│ │ │actiunile cuprinse în │
│ │ │planul operational │
│ │ │pentru primul an de │
│ │ │functionare. Adecvarea│
│ │ │acestuia la │
│ │ │dezvoltarea │
│ │ │preconizata a unităţii│
│ │ │de invatamant. │
│ │ ├──────────────────────┤
│ │ │1.1.17. Existenta, în │
│ │ │proiectul de │
│ │ │dezvoltare şi în │
│ │ │planul de │
│ │ │implementare, a │
│ │ │elementelor de │
│ │ │dezvoltare a unui │
│ │ │invatamant │
│ │ │incluziv (de asigurare│
│ │ │a egalitatii de sanse │
│ │ │în educatie şi │
│ │ │de sprijinire a │
│ │ │elevilor din grupuri │
│ │ │sociale defavorizate, │
│ │ │respectiv a celor cu │
│ │ │cerinţe educationale │
│ │ │speciale). │
│ ├──────────────┼──────────────────────┤
│ │ │1.2.1. Existenta, cel │
│ │ │puţin, a │
│ │ │regulamentelor interne│
│ │ │de │
│ │ │functionare prevăzute │
│ │ │de legislatia în │
│ │ │vigoare. │
│ │ ├──────────────────────┤
│ │ │1.2.2. Existenta │
│ │ │organigramei │
│ │ │organizaţiei │
│ │ │furnizoare de │
│ │ │educatie, cu linii │
│ │ │clare de decizie, │
│ │ │comunicare şi │
│ │ │raportare. │
│ │1.2. ├──────────────────────┤
│ │Organizarea │1.2.3. Existenta │
│ │interna │"fisei postului" │
│ │a unităţii de │pentru toate posturile│
│ │invatamant │prevăzute în │
│ │ │organigrama. Fisa │
│ │ │postului va cuprinde, │
│ │ │cel │
│ │ │puţin: numele │
│ │ │postului, locul de │
│ │ │muncă, condiţiile de │
│ │ │ocupare │
│ │ │(pregatire, │
│ │ │experienta, │
│ │ │calificari, │
│ │ │competente, etc.), │
│ │ │locul │
│ │ │în structura │
│ │ │organizaţiei şi │
│ │ │relatiile cu alte │
│ │ │posturi din │
│ │ │organigrama │
│ │ │(subordonare, │
│ │ │coordonare sau │
│ │ │supervizare), scopul │
│ │ │activităţii şi functia│
│ │ │/functiile │
│ │ │indeplinite, │
│ │ │atribuţiile │
│ │ │specifice cu │
│ │ │standardele şi │
│ │ │descriptorii de nivel │
│ │ │asociaţi, │
│ │ │limitele autorităţii. │
│ ├──────────────┼──────────────────────┤
│ │ │1.3.1. Functionarea │
│ │ │eficienta a sistemului│
│ │ │de comunicare │
│ │ │formala interna cu │
│ │ │personalul propriu şi │
│ │ │cu elevii. │
│ │ ├──────────────────────┤
│ │1.3. Existenta│1.3.2. Functionarea │
│ │şi │eficienta a sistemului│
│ │functionarea │de comunicare │
│ │sistemului │formala externa cu │
│ │de comunicare │parintii, angajatorii │
│ │interna şi │şi cu alte │
│ │externa │institutii şi grupuri │
│ │ │semnificative de │
│ │ │interes. │
│ │ ├──────────────────────┤
│ │ │1.3.3. Functionarea │
│ │ │eficienta a sistemului│
│ │ │de comunicare │
│ │ │instituţională cu alte│
│ │ │institutii şi │
│ │ │organizaţii cu rol în │
│ │ │conceperea, furnizarea│
│ │ │şi evaluarea │
│ │ │serviciilor │
│ │ │educationale │
│ │ │oferite. │
│ │ ├──────────────────────┤
│ │ │1.3.4. Promovarea │
│ │ │ofertei educationale. │
├───────────┼──────────────┼──────────────────────┤
│ │ │2.1.1. Functionarea │
│ │ │organismelor de │
│ │ │conducere - │
│ │ │individuala │
│ │ │şi colectiva - în │
│ │ │condiţiile prevăzute │
│ │ │de legislatia în │
│ │ │vigoare şi de │
│ │ │reglementarile │
│ │ │interne. │
│ │ ├──────────────────────┤
│ │ │2.1.2. Existenta şi │
│ │ │gestionarea eficienta │
│ │ │a documentelor │
│ │2.1. │manageriale prevăzute │
│ │Functionarea │de legislatia în │
│ │curenta │vigoare şi │
│ │a unităţii de │reglementarile │
│ │invatamant │interne. │
│ │ ├──────────────────────┤
│ │ │2.1.3. Realizarea │
│ │ │procedurilor de │
│ │ │management al │
│ │ │resurselor │
│ │ │umane pentru │
│ │ │personalul didactic, │
│ │ │didactic auxiliar şi │
│ │ │nedidactic (recrutare,│
│ │ │selecţie, normare, │
│ │ │utilizare, stimu- │
│ │ │lare, disponibilizare,│
│ │ │etc.) conform │
│ │ │legislaţiei în vigoare│
│ │ │şi reglementarilor │
│ │ │interne. │
│ │ ├──────────────────────┤
│ │ │2.1.4 Functionarea │
│ │ │curenta a organizaţiei│
│ │ │scolare fără │
│ │ │perturbari majore. │
│2. │ ├──────────────────────┤
│Management │ │2.1.5. Exista dovezi │
│operational│ │privind urmarirea │
│ │ │respectarii regulamen-│
│ │ │telor interne de │
│ │ │functionare şi privind│
│ │ │corectarea perturba- │
│ │ │rilor constatate în │
│ │ │functionarea │
│ │ │organizaţiei, dacă │
│ │ │este │
│ │ │cazul. │
│ ├──────────────┼──────────────────────┤
│ │ │2.2.1.Functionalitatea│
│ │ │sistemului de │
│ │ │gestionare a │
│ │ │informatiei │
│ │ │şi de înregistrare, │
│ │2.2. Existenta│prelucrare şi │
│ │şi │utilizate a datelor şi│
│ │functionarea │informaţiilor. │
│ │sistemului de ├──────────────────────┤
│ │gestionare a │2.2.2. Cuprinderea, în│
│ │informatiei; │sistemul de gestionare│
│ │inregistrarea,│a informatiei, │
│ │prelucrarea │a tuturor │
│ │şi utilizarea │informaţiilor necesare│
│ │datelor şi │raportarilor prevăzute│
│ │informaţiilor │de │
│ │ │legislatia în vigoare.│
│ │ ├──────────────────────┤
│ │ │2.2.3. Respectarea │
│ │ │condiţiilor şi │
│ │ │procedurilor legale şi│
│ │ │privind siguranţa şi │
│ │ │confidentialitatea în │
│ │ │activitatea de │
│ │ │colectare, prelucrare │
│ │ │şi utilizare a │
│ │ │informatiei. │
│ ├──────────────┼──────────────────────┤
│ │ │2.3.1. Asigurarea │
│ │2.3. │serviciilor medicale │
│ │Asigurarea │pentru elevi, conform │
│ │servi- │legislaţiei în │
│ │ciilor │vigoare. │
│ │medicale ├──────────────────────┤
│ │pentru │2.3.2. Existenta │
│ │elevi │procedurilor de │
│ │ │asigurare a │
│ │ │serviciilor │
│ │ │medicale de urgenta. │
│ ├──────────────┼──────────────────────┤
│ │ │2.4.1. Existenta unui │
│ │ │sistem şi a │
│ │ │procedurilor de │
│ │ │asigurare a │
│ │ │securitatii tuturor │
│ │ │celor implicati în │
│ │ │activitatea scolara, │
│ │ │în timpul desfăşurării│
│ │ │programului (paza │
│ │2.4.Asigurarea│proprie, acorduri/ │
│ │securitatii │contracte cu firme │
│ │tuturor celor │specializate, cu │
│ │implicati în │jandarmeria sau cu │
│ │activitatea │politia). │
│ │scolara, în ├──────────────────────┤
│ │timpul │2.4.2. Respectarea │
│ │desfăşurării │sistemelor şi a │
│ │programului │procedurilor de │
│ │ │sănătate │
│ │ │şi securitate a muncii│
│ │ │şi de PSI prevăzute de│
│ │ │legislatia în │
│ │ │vigoare pentru │
│ │ │activităţile │
│ │ │desfăşurate în tipul │
│ │ │respectiv de │
│ │ │organizaţie. │
│ │ ├──────────────────────┤
│ │ │2.4.3. Existenta unor │
│ │ │proceduri specifice, │
│ │ │cunoscute şi │
│ │ │asumate de către toţi │
│ │ │cei implicati în │
│ │ │activitatea unităţii │
│ │ │de invatamant, privind│
│ │ │gestionarea │
│ │ │situaţiilor de criza. │
│ ├──────────────┼──────────────────────┤
│ │ │2.5.1. Asigurarea │
│ │2.5. │serviciilor de │
│ │Asigurarea │orientare şi │
│ │serviciilor de│consiliere │
│ │orientare │pentru elevi, conform │
│ │şi consiliere │legislaţiei în vigoare│
│ │pentru elevi │- de preferinta │
│ │ │prin cabinete proprii.│
└───────────┴──────────────┴──────────────────────┘


    Domeniul: A. Capacitatea instituţională; criteriul: b) baza materială

	

┌─────────────┬────────────────┬────────────────┐
│Subdomenii │Indicatori de │Descriptori │
│ │performanţă │ │
├─────────────┴────────────────┴────────────────┤
│ │
├─────────────┬────────────────┬────────────────┤
│ │ │1.1.1. Existenta│
│ │ │spatiilor │
│ │ │scolare în care │
│ │ │funcţionează │
│ │ │unitatea de │
│ │ │invatamant │
│ │ │(proprii şi/sau │
│ │ │inchiriate, │
│ │ │concesionate, în│
│ │ │comodat sau │
│ │ │deţinute sub │
│ │ │orice alta forma│
│ │ │legala). │
│ │ ├────────────────┤
│ │ │1.1.2. Adecvarea│
│ │ │numarului │
│ │ │salilor de │
│ │ │clasa, al │
│ │ │laboratoa- │
│ │ │relor, al │
│ │ │atelierelor/ │
│ │ │fermelor │
│ │ │scolare, al │
│ │ │salilor de │
│ │ │demonstratie, │
│ │ │etc. la planul │
│ │ │de scolarizare │
│ │ │prognozat şi │
│ │ │realizat. │
│ │ ├────────────────┤
│ │ │1.1.3. Adecvarea│
│ │1.1. Existenta │tipului │
│ │şi carac- │laboratoarelor, │
│ │teristicile │al cabinetelor, │
│ │spatiilor │al │
│ │scolare │atelierelor/ │
│ │ │fermelor │
│ │ │scolare, al │
│ │ │salilor de │
│ │ │demonstratie, │
│ │ │etc │
│ │ │la nivelul de │
│ │ │scolarizare şi │
│ │ │profilul │
│ │ │unităţii de │
│ │ │invatamant. │
│ │ ├────────────────┤
│ │ │1.1.4. Adecvarea│
│ │ │tipului │
│ │ │laboratoarelor, │
│ │ │al cabinetelor, │
│ │ │al │
│ │ │atelierelor/ │
│ │ │fermelor │
│1. Spatii │ │scolare, al │
│scolare │ │salilor de │
│ │ │demonstratie, │
│ │ │etc │
│ │ │la disciplinele/│
│ │ │modulele │
│ │ │cuprinse în │
│ │ │planul de │
│ │ │invatamant. │
│ │ ├────────────────┤
│ │ │1.1.5. Folosirea│
│ │ │eficienta a │
│ │ │spatiilor │
│ │ │scolare pe baza │
│ │ │unei │
│ │ │planificari │
│ │ │riguroase. │
│ │ ├────────────────┤
│ │ │1.1.6. │
│ │ │Respectarea, în │
│ │ │spatiile scolare│
│ │ │deţinute, a │
│ │ │Normelor │
│ │ │de igiena │
│ │ │privind │
│ │ │unitatile pentru│
│ │ │ocrotirea, │
│ │ │educarea şi │
│ │ │instruirea │
│ │ │copiilor şi │
│ │ │tinerilor, │
│ │ │conform │
│ │ │legislaţiei în │
│ │ │vigoare (norme │
│ │ │generale şi │
│ │ │specifice). │
│ ├────────────────┼────────────────┤
│ │ │1.2.1. │
│ │ │Respectarea, în │
│ │ │spatiile scolare│
│ │ │deţinute, a │
│ │ │normati- │
│ │ │velor de dotare,│
│ │ │conform │
│ │ │legislaţiei în │
│ │ │vigoare. │
│ │ ├────────────────┤
│ │1.2. Dotarea │1.2.2. Dotarea │
│ │spatiilor │spatiilor │
│ │scolare │scolare în │
│ │ │concordanta cu │
│ │ │efectivele │
│ │ │de elevi din │
│ │ │cadrul │
│ │ │formatiunilor de│
│ │ │studiu. │
│ │ ├────────────────┤
│ │ │1.2.3. │
│ │ │Demonstrarea │
│ │ │preocuparilor │
│ │ │conducerii │
│ │ │scolii pentru │
│ │ │îmbunătăţirea │
│ │ │dotarii │
│ │ │spatiilor │
│ │ │scolare. │
│ ├────────────────┼────────────────┤
│ │ │1.3.1. │
│ │ │Accesibilitatea │
│ │ │spatiilor │
│ │ │scolare pentru │
│ │ │toţi elevii, │
│ │1.3. │inclusiv pentru │
│ │Accesibilitatea │cei cu nevoi │
│ │spatiilor │speciale. │
│ │scolare ├────────────────┤
│ │ │1.3.2. │
│ │ │Localizarea │
│ │ │usoara a │
│ │ │spatiilor │
│ │ │scolare prin │
│ │ │semnalarea │
│ │ │lor │
│ │ │corespunzătoare.│
│ ├────────────────┼────────────────┤
│ │ │1.4.1. │
│ │ │Utilizarea │
│ │ │spatiilor │
│ │ │scolare în │
│ │1.4. Utilizarea │procesul │
│ │spatiilor │didactic │
│ │scolare │conform │
│ │ │destinatiei lor │
│ │ │şi planificarii │
│ │ │intocmite la │
│ │ │nivelul │
│ │ │organizaţiei │
│ │ │scolare. │
├─────────────┼────────────────┼────────────────┤
│ │ │2.1.1. Existenta│
│ │ │spatiilor │
│ │ │administrative │
│ │ │(proprii şi/sau │
│ │ │inchiriate, │
│ │ │concesionate, în│
│ │2.1. Existenta, │comodat sau │
│ │carac- │deţinute sub │
│2. Spatii │teristicile şi │orice │
│adminis- │functiona- │alta forma │
│trative │litatea │legala) în │
│ │spatiilor │cadrul unităţii │
│ │administrative │de invatamant. │
│ │ ├────────────────┤
│ │ │2.1.2. │
│ │ │Organizarea şi │
│ │ │dotarea │
│ │ │spatiilor │
│ │ │administrative │
│ │ │corespunzător │
│ │ │tipului de │
│ │ │activitate. │
├─────────────┼────────────────┼────────────────┤
│ │ │3.1.1. Existenta│
│ │ │spatiilor │
│ │ │auxiliare - sali│
│ │ │de mese, │
│ │ │dormitoare, │
│ │ │vestiare, │
│ │ │bucatarie, │
│ │ │spalatorie │
│ │ │(proprii şi/sau │
│ │ │inchiriate, │
│ │ │concesionate, în│
│ │ │comodat sau │
│ │ │deţinute sub │
│ │ │orice │
│ │ │alta forma │
│ │ │legala), după │
│ │ │caz, corelate cu│
│ │ │proiectul de │
│ │ │dezvoltare │
│ │ │instituţională │
│ │ │şi cu planul de │
│ │ │implementare al │
│ │ │proiectului. │
│ │ ├────────────────┤
│ │ │3.1.2. Corelarea│
│ │ │spatiilor │
│ │ │auxiliare - sali│
│ │ │de mese, │
│ │ │dormitoare, │
│ │ │vestiare, │
│ │ │bucatarie, │
│ │ │spalatorie, cu │
│ │ │planul de │
│ │ │invatamant, cu │
│ │3.1. Existenta, │numărul elevilor│
│ │caracteristicile│şi cu tipul, │
│ │şi │nivelul şi forma│
│ │functionalitatea│de invatamant. │
│ │spatiilor ├────────────────┤
│ │auxiliare │3.1.3. Existenta│
│ │ │spatiilor │
│ │ │sanitare şi │
│ │ │dotarea lor în │
│ │ │conformitate cu │
│ │ │normativele de │
│ │ │igiena în │
│ │ │vigoare. │
│ │ ├────────────────┤
│ │ │3.1.4. Existenta│
│ │ │unui spatiu │
│ │ │propriu destinat│
│ │ │bibliotecii │
│ │ │scolare/ │
│3. Spatii │ │centrului de │
│auxiliare │ │informare şi │
│ │ │documentare sau │
│ │ │a unui │
│ │ │acord privind │
│ │ │utilizarea │
│ │ │bibliotecii unei│
│ │ │alte unităţi de │
│ │ │invatamant. │
│ │ ├────────────────┤
│ │ │3.1.5. Existenta│
│ │ │unui spatiu │
│ │ │destinat │
│ │ │cabinetului │
│ │ │medical. │
│ │ ├────────────────┤
│ │ │3.1.6. Existenta│
│ │ │unui spatiu │
│ │ │destinat │
│ │ │cabinetului de │
│ │ │orientare şi │
│ │ │consiliere │
│ │ │pentru elevi. │
│ │ ├────────────────┤
│ │ │3.1.7. │
│ │ │Respectarea, în │
│ │ │spatiile │
│ │ │auxiliare, a │
│ │ │Normelor de │
│ │ │igiena privind │
│ │ │unitatile pentru│
│ │ │ocrotirea, │
│ │ │educarea şi │
│ │ │instruirea │
│ │ │copiilor şi │
│ │ │tinerilor (norme│
│ │ │specifice), │
│ │ │conform │
│ │ │legislaţiei în │
│ │ │vigoare. │
│ │ ├────────────────┤
│ │ │3.1.8. │
│ │ │Respectarea, în │
│ │ │spatiile │
│ │ │auxiliare, a │
│ │ │normativelor de │
│ │ │dotare, conform │
│ │ │legislaţiei în │
│ │ │vigoare. │
│ ├────────────────┼────────────────┤
│ │ │3.2.1. │
│ │ │Accesibilitatea │
│ │ │spatiilor │
│ │ │auxiliare pentru│
│ │3.2. │toţi │
│ │Accesibilitatea │elevii, inclusiv│
│ │spatiilor │pentru cei cu │
│ │auxiliare │nevoi speciale. │
│ │ ├────────────────┤
│ │ │3.2.2. │
│ │ │Localizarea │
│ │ │usoara a │
│ │ │spatiilor │
│ │ │auxiliare prin │
│ │ │semnalizarea lor│
│ │ │corespunzătoare.│
│ ├────────────────┼────────────────┤
│ │ │3.3.1. │
│ │ │Utilizarea │
│ │ │spatiilor │
│ │ │auxiliare │
│ │ │conform │
│ │ │destinatiei lor │
│ │ │şi planificarii │
│ │ │intocmite la │
│ │ │nivelul │
│ │ │organizaţiei │
│ │ │scolare. │
│ │ ├────────────────┤
│ │3.3. Utilizarea │3.3.2. │
│ │spatiilor │Asigurarea, prin│
│ │auxiliare │programul de │
│ │ │functionare, a │
│ │ │accesului │
│ │ │tuturor elevilor│
│ │ │şi personalului │
│ │ │scolii la │
│ │ │biblioteca/ │
│ │ │centrul │
│ │ │de documentare │
│ │ │şi informare. │
│ │ ├────────────────┤
│ │ │3.3.3. │
│ │ │Asigurarea, prin│
│ │ │programul de │
│ │ │functionare, a │
│ │ │accesului │
│ │ │tuturor elevilor│
│ │ │la serviciile de│
│ │ │orientare şi │
│ │ │consiliere. │
├─────────────┼────────────────┼────────────────┤
│ │ │4.1.1. Adecvarea│
│ │ │mijloacelor de │
│ │ │invatamant şi a │
│ │ │auxiliarelor │
│ │ │curriculare │
│ │ │deţinute la │
│ │ │planul de │
│ │ │scolarizare │
│ │ │prognozat, la │
│ │ │nivelul de │
│ │ │scolarizare, la │
│ │ │profilul şi la │
│ │ │specializarile/ │
│ │ │calificarile │
│ │ │profesionale │
│ │4.1. Dotarea cu │existente în │
│ │mijloace │oferta │
│ │de invatamant şi│educationala. │
│ │cu ├────────────────┤
│ │auxiliare │4.1.2. │
│ │curriculare │Respectarea, în │
│ │ │dotarea cu │
│ │ │mijloace de │
│ │ │invatamant şi │
│ │ │auxiliare │
│ │ │curriculare, a │
│ │ │normativelor de │
│ │ │dotare, conform │
│ │ │legislaţiei în │
│ │ │vigoare. │
│ │ ├────────────────┤
│ │ │4.1.3. │
│ │ │Realizarea unui │
│ │ │progres │
│ │ │(crestere │
│ │ │cantitativa şi/ │
│ │ │sau │
│ │ │diversificare) │
│ │ │privind │
│ │ │achizitionarea/ │
│ │ │realizarea unor │
│ │ │noi │
│ │ │mijloace de │
│ │ │invatamant sau │
│ │ │auxiliare │
│ │ │curriculare. │
│ ├────────────────┼────────────────┤
│ │ │4.2.1. │
│ │ │Concordanta │
│ │ │fondului │
│ │ │bibliotecii │
│ │ │scolare/ │
│ │ │centrului de │
│ │ │documentare şi │
│ │ │informare cu │
│ │ │normativele │
│ │ │prevăzute de │
│ │ │legislatia în │
│ │ │vigoare. │
│ │ ├────────────────┤
│ │ │4.2.2. Adecvarea│
│ │ │fondului │
│ │ │bibliotecii │
│ │ │scolare/ │
│ │ │centrului de │
│ │ │informare şi │
│ │ │documentare la │
│ │ │numărul de elevi│
│ │ │estimat, la │
│ │ │nivelul de │
│ │ │scolarizare, la │
│ │ │profilul şi la │
│ │ │specializarile/ │
│ │ │calificarile │
│ │ │profesionale │
│ │ │oferite. Numărul│
│ │ │de volume şi │
│ │ │publicatii per │
│ │ │elev este cel │
│ │ │puţin egal cu │
│ │4.2. Existenta │numărul mediu de│
│ │şi dezvol- │volume şi │
│ │tarea fondului │publicatii per │
│ │bibliotecii │elev │
│ │scolare/ │corespunzător │
│ │centrului de │nivelului de │
│ │documentare şi │educatie. │
│ │informare ├────────────────┤
│ │ │4.2.3.Existenta,│
│ │ │în biblioteca │
│ │ │scolii/în │
│ │ │centrul de │
│ │ │informare │
│ │ │şi documentare a│
│ │ │cate unui │
│ │ │exemplar din │
│ │ │fiecare manual │
│ │ │alternativ │
│ │ │aprobat, pentru │
│ │ │fiecare │
│4.Materialele│ │disciplina din │
│şi mijloacele│ │planul de │
│de invatamant│ │invatamant al │
│auxiliarele │ │primului an de │
│curriculare │ │studiu sau │
│ │ │suporturi de │
│ │ │curs │
│ │ │pentru fiecare │
│ │ │disciplina/modul│
│ │ │din planul de │
│ │ │invatamant al │
│ │ │primului an de │
│ │ │studiu. │
│ │ ├────────────────┤
│ │ │4.2.4. Existenta│
│ │ │unei evidente │
│ │ │clare a │
│ │ │utilizarii │
│ │ │fondului │
│ │ │bibliotecii │
│ │ │scolare/ │
│ │ │centrului de │
│ │ │informare şi │
│ │ │documentare - │
│ │ │numar de │
│ │ │utilizari pentru│
│ │ │fiecare elev şi │
│ │ │pentru fiecare │
│ │ │item utilizat. │
│ │ ├────────────────┤
│ │ │4.2.5. │
│ │ │Realizarea unui │
│ │ │progres │
│ │ │(crestere │
│ │ │cantitativa şi │
│ │ │diversificare) │
│ │ │privind │
│ │ │achizitionarea/ │
│ │ │realizarea de │
│ │ │noi │
│ │ │materiale pentru│
│ │ │biblioteca/ │
│ │ │centrul de │
│ │ │documentare şi │
│ │ │informare. │
│ ├────────────────┼────────────────┤
│ │ │4.3.1. Existenta│
│ │ │tehnologiei │
│ │ │informatice şi │
│ │ │de comunicare (o│
│ │ │retea │
│ │ │functionala de │
│ │ │minim 6 │
│ │ │calculatoare) - │
│ │ │cu excepţia │
│ │ │nivelului │
│ │ │prescolar. │
│ │ ├────────────────┤
│ │ │4.3.2. Existenta│
│ │ │conectarii la │
│ │ │Internet a │
│ │ │retelei de │
│ │ │calculatoare. │
│ │ ├────────────────┤
│ │ │4.3.3. │
│ │ │Extinderea │
│ │ │utilizarii │
│ │ │tehnologiei │
│ │ │informatice şi │
│ │ │de │
│ │ │comunicare la │
│ │ │alte discipline │
│ │ │din curriculum │
│ │ │naţional şi/sau │
│ │ │la decizia │
│ │ │scolii, în afara│
│ │ │celor │
│ │ │corespunzătoare │
│ │ │ariei │
│ │ │curriculare │
│ │ │"Tehnologii". │
│ │ ├────────────────┤
│ │ │4.3.4. Cresterea│
│ │ │numerica a │
│ │ │disciplinelor │
│ │4.3. Dotarea cu │care utilizeaza │
│ │tehnologie │tehnologiile │
│ │informatica şi │informatice şi │
│ │de │de comunicare │
│ │comunicare │precum şi, în │
│ │ │interiorul │
│ │ │disciplinei, a │
│ │ │numarului de ore│
│ │ │în care sunt │
│ │ │folosite │
│ │ │tehnologiile │
│ │ │informatice şi │
│ │ │de comunicare. │
│ │ ├────────────────┤
│ │ │4.3.5. │
│ │ │Asigurarea │
│ │ │accesului │
│ │ │tuturor elevilor│
│ │ │şi cadrelor │
│ │ │didactice la │
│ │ │reteaua de │
│ │ │calculatoare, │
│ │ │pentru │
│ │ │documentare şi │
│ │ │informare în │
│ │ │timpul şi în │
│ │ │afara orelor de │
│ │ │profil din │
│ │ │programul │
│ │ │scolar. │
│ │ ├────────────────┤
│ │ │4.3.6. │
│ │ │Asigurarea unui │
│ │ │numar suficient │
│ │ │de calculatoare │
│ │ │astfel │
│ │ │încît numărul de│
│ │ │elevi din │
│ │ │unitatea de │
│ │ │invatamant ce │
│ │ │revine │
│ │ │la un calculator│
│ │ │este cel mult │
│ │ │egal cu numărul │
│ │ │de elevi ce │
│ │ │revine la un │
│ │ │calculator │
│ │ │corespunzător │
│ │ │judeţului/ │
│ │ │municipiului │
│ │ │Bucureşti şi │
│ │ │nivelului de │
│ │ │scolarizare. │
│ │ ├────────────────┤
│ │ │4.3.7. │
│ │ │Utilizarea │
│ │ │tehnologiei │
│ │ │informatice şi │
│ │ │de comunicare în│
│ │ │activitatea │
│ │ │administrativa │
│ │ │şi/sau de │
│ │ │secretariat şi/ │
│ │ │sau a │
│ │ │bibliotecii. │
│ │ ├────────────────┤
│ │ │4.3.8.Dotarea/ │
│ │ │îmbunătăţirea/ │
│ │ │actualizarea/ │
│ │ │inlocuirea │
│ │ │periodica │
│ │ │a echipamentelor│
│ │ │şi programelor │
│ │ │informatice │
│ │ │utilizate. │
│ ├────────────────┼────────────────┤
│ │ │4.4.1. Accesul │
│ │ │elevilor la │
│ │ │mijloacele de │
│ │ │invatamant │
│ │ │auxiliarele │
│ │ │curriculare, la │
│ │ │biblioteci/ │
│ │4.4. │centru de │
│ │Accesibilitatea │documentare │
│ │echipamentelor, │şi informare, la│
│ │materialelor, │tehnologia │
│ │mijloacelor │informatica şi │
│ │de invatamant şi│de comunicare. │
│ │auxiliarelor ├────────────────┤
│ │curriculare │4.4.2. Accesul │
│ │ │personalului, în│
│ │ │interesul │
│ │ │unităţii │
│ │ │scolare, │
│ │ │la: telefon, │
│ │ │fax, copiator, │
│ │ │computer cu │
│ │ │scanner şi │
│ │ │imprimanta │
├─────────────┼────────────────┼────────────────┤
│ │ │5.1.1. │
│ │ │Achizitionarea │
│ │ │documentelor │
│ │ │scolare şi a │
│ │ │actelor de │
│ │ │studii în │
│ │ │conformitate cu │
│ │ │normativele în │
│ │ │vigoare, cu │
│ │ │numărul │
│ │ │prognozat a │
│ │ │elevilor, cu │
│ │ │nivelul de │
│ │ │scolarizare, cu │
│ │ │profilul │
│ │ │şi cu │
│ │ │specializarile/ │
│ │ │calificarile │
│ │ │profesionale │
│ │ │existente în │
│ │5.1. Procurarea │oferta │
│ │şi │educationala. │
│5. Documente │utilizarea ├────────────────┤
│scolare │documentelor │5.1.2. │
│ │scolare şi a │Existenta, în │
│ │actelor de │bugetul scolii, │
│ │studii │a liniei │
│ │ │bugetare │
│ │ │destinata │
│ │ │achizitiei │
│ │ │documentelor │
│ │ │scolare şi a │
│ │ │actelor de │
│ │ │studii. │
│ │ ├────────────────┤
│ │ │5.1.3. │
│ │ │Respectarea │
│ │ │legislaţiei în │
│ │ │vigoare privind │
│ │ │completarea │
│ │ │utilizarea şi │
│ │ │gestionarea │
│ │ │documentelor │
│ │ │scolare şi a │
│ │ │actelor │
│ │ │de studii. │
│ │ ├────────────────┤
│ │ │5.1.4. Existenta│
│ │ │unui sistem │
│ │ │eficient de │
│ │ │accesare a │
│ │ │documentelor din│
│ │ │arhiva unităţii │
│ │ │de invatamant. │
│ │ ├────────────────┤
│ │ │5.1.5. │
│ │ │Securizarea │
│ │ │documentelor │
│ │ │scolare se │
│ │ │realizează │
│ │ │conform │
│ │ │legislaţiei în │
│ │ │vigoare. │
└─────────────┴────────────────┴────────────────┘


    Domeniul: A. Capacitatea instituţională; criteriul: c) resurse umane

	

┌────────────┬────────────┬───────────────┐
│ │Indicatori │ │
│Subdomenii │de │Descriptori │
│ │performanţă │ │
├────────────┴────────────┴───────────────┤
├────────────┬────────────┬───────────────┤
│ │ │1.1.1. │
│ │ │Respectarea, de│
│ │ │către │
│ │ │personalul de │
│ │1.1. │conducere │
│1. Manage- │Managementul│angajat, a │
│mentul │personalului│condiţiilor │
│personalului│didactic şi │prevăzute de │
│ │de conducere│Legea │
│ │ │Învăţământului,│
│ │ │precum şi de │
│ │ │Statutul │
│ │ │personalului │
│ │ │didactic. │
├────────────┼────────────┼───────────────┤
│ │ │1.1.2. │
│ │ │Stabilirea, în │
│ │ │statul de │
│ │ │functiuni, a │
│ │ │necesarului de │
│ │ │cadre didactice│
│ │ │pentru │
│ │ │functionarea │
│ │ │unităţii de │
│ │ │invatamant în │
│ │ │functie de │
│ │ │planul de │
│ │ │scolarizare │
│ │ │realizat, de │
│ │ │nivelul de │
│ │ │scolarizare, de│
│ │ │profilul şi de │
│ │ │specializarile/│
│ │ │calificarile │
│ │ │profesionale │
│ │ │existente în │
│ │ │oferta │
│ │ │educationala. │
├────────────┼────────────┼───────────────┤
│ │ │1.1.3. │
│ │ │Acoperirea cu │
│ │ │personal │
│ │ │didactic │
│ │ │calificat este │
│ │ │de minim 85%. │
├────────────┼────────────┼───────────────┤
│ │ │1.1.4. │
│ │ │Acoperirea cu │
│ │ │personal │
│ │ │didactic │
│ │ │titular angajat│
│ │ │este de cel │
│ │ │puţin 50%. │
│ │ │Pentru restul │
│ │ │personalului, │
│ │ │exista │
│ │ │contracte de │
│ │ │muncă pe durata│
│ │ │determinata │
│ │ │(suplinire şi/ │
│ │ │sau cumul) sau │
│ │ │contracte de │
│ │ │colaborare. │
├────────────┼────────────┼───────────────┤
│ │ │1.1.5. │
│ │ │Transparenta │
│ │ │procedurilor de│
│ │ │management al │
│ │ │resurselor │
│ │ │umane. │
├────────────┼────────────┼───────────────┤
│ │ │1.1.6. │
│ │ │Corelarea │
│ │ │activităţii de │
│ │ │evaluare a │
│ │ │cadrelor │
│ │ │didactice cu │
│ │ │celelalte │
│ │ │proceduri de │
│ │ │management al │
│ │ │resurselor │
│ │ │umane. │
├────────────┼────────────┼───────────────┤
│ │ │1.2.1. │
│ │ │Stabilirea, în │
│ │ │statul de │
│ │ │functiuni, a │
│ │ │necesarului de │
│ │ │personal │
│ │ │didactic │
│ │ │auxiliar şi │
│ │ │personal │
│ │ │nedidactic │
│ │1.2. │necesar │
│ │Managementul│funcţionarii │
│ │personalului│unităţii de │
│ │didactic │invatamant, în │
│ │auxiliar şi │functie de │
│ │personalului│planul de │
│ │nedidactic │scolarizare │
│ │ │prognozat, de │
│ │ │nivelul de │
│ │ │scolarizare, de│
│ │ │profilul şi de │
│ │ │specializarile/│
│ │ │calificarile │
│ │ │profesionale │
│ │ │existente în │
│ │ │oferta │
│ │ │educationala. │
├────────────┼────────────┼───────────────┤
│ │ │1.2.2. │
│ │ │Acoperirea cu │
│ │ │personal │
│ │ │didactic │
│ │ │auxiliar şi │
│ │ │nedidactic │
│ │ │calificat este │
│ │ │de cel puţin │
│ │ │75%. │
├────────────┼────────────┼───────────────┤
│ │ │1.2.3. │
│ │ │Asigurarea │
│ │ │necesarului de │
│ │ │personal │
│ │ │didactic │
│ │ │auxiliar şi de │
│ │ │personal │
│ │ │nedidactic │
│ │ │calificat în │
│ │ │conformitate cu│
│ │ │prevederile │
│ │ │normativelor în│
│ │ │vigoare. │
├────────────┼────────────┼───────────────┤
│ │ │1.2.4. │
│ │ │Existenta │
│ │ │criteriilor, │
│ │ │metodologiei şi│
│ │ │instrumentelor │
│ │ │de evaluare │
│ │ │periodica a │
│ │ │personalului │
│ │ │didactic │
│ │ │auxiliar şi │
│ │ │nedidactic, │
│ │ │conform │
│ │ │legislaţiei în │
│ │ │vigoare şi │
│ │ │diferentiat pe │
│ │ │categorii de │
│ │ │personal. │
├────────────┼────────────┼───────────────┤
│ │ │1.2.5. │
│ │ │Realizarea │
│ │ │procedurilor de│
│ │ │evaluare a │
│ │ │personalului │
│ │ │didactic │
│ │ │auxiliar şi │
│ │ │nedidactic în │
│ │ │conformitate cu│
│ │ │legislatia în │
│ │ │vigoare şi cu │
│ │ │reglementarile │
│ │ │interne. │
└────────────┴────────────┴───────────────┘


    Domeniul: B. Eficacitate educaţională; criteriul: a) conţinutul programelor de studiu

	

┌────────────┬───────────────┬─────────────────────┐
│Subdomenii │Indicatori de │Descriptori │
│ │performanţă │ │
├────────────┴───────────────┴─────────────────────┤
│ │
├────────────┬───────────────┬─────────────────────┤
│ │ │1.1.1. Existenta │
│ │ │ofertei educationale,│
│ │ │care cuprinde cel │
│ │ │puţin: nivelurile şi │
│ │ │formele de invatamant│
│ │ │autorizate şi/sau │
│ │ │acreditate, după caz,│
│ │ │în care se face │
│ │ │scolarizare, │
│ │ │specializarile/ │
│ │ │calificarile obtinute│
│ │ │de absolventi, │
│ │ │resursele │
│ │ │educationale (umane │
│ │ │şi materiale) puse la│
│ │ │dispoziţie pentru │
│ │ │activităţile │
│ │ │curriculare şi │
│ │ │extracurriculare, │
│ │1.1. Definirea │programul │
│ │şi │scolii şi │
│ │promovarea │facilitatile puse la │
│ │ofertei │dispoziţia elevilor, │
│ │educationale │datele de │
│1. Oferta │ │contact ale unităţii │
│educationala│ │de invatamant. │
│ │ ├─────────────────────┤
│ │ │1.1.2. Promovarea │
│ │ │ofertei educationale │
│ │ │către toţi actualii │
│ │ │şi │
│ │ │potentialii │
│ │ │beneficiari folosind │
│ │ │mijloace clasice şi/ │
│ │ │sau │
│ │ │electronice. │
│ │ ├─────────────────────┤
│ │ │1.1.3. Scolarizarea │
│ │ │exclusiv în │
│ │ │nivelurile şi formele│
│ │ │de │
│ │ │invatamant, │
│ │ │specializari/ │
│ │ │calificari │
│ │ │profesionale │
│ │ │autorizate/ │
│ │ │acreditate, după caz.│
│ │ ├─────────────────────┤
│ │ │1.1.4. Adecvarea │
│ │ │ofertei educationale │
│ │ │la diagnoza │
│ │ │contextului │
│ │ │socio-economic şi │
│ │ │cultural în care va │
│ │ │functiona şcoala, la │
│ │ │proiectul de │
│ │ │dezvoltare, la planul│
│ │ │operational pentru │
│ │ │primul │
│ │ │an de functionare, la│
│ │ │dotarea existenta şi │
│ │ │la │
│ │ │personalul prognozat.│
│ ├───────────────┼─────────────────────┤
│ │ │1.2.1. Existenta şi │
│ │ │functionalitatea unor│
│ │ │parteneriate cu │
│ │1.2. Existenta │reprezentanti ai │
│ │parteneriatelor│comunităţii. │
│ │cu ├─────────────────────┤
│ │reprezentanti │1.2.2. Diseminarea, │
│ │ai │la nivelul unităţii │
│ │comunităţii │de invatamant şi al │
│ │ │comunităţii, a │
│ │ │rezultatelor │
│ │ │parteneriatelor │
│ │ │stabilite. │
├────────────┼───────────────┼─────────────────────┤
│ │ │2.1.1. Utilizarea │
│ │ │curriculumului │
│ │ │naţional sau │
│ │ │alternativ │
│ │ │aprobat de Ministerul│
│ │ │Educatiei şi │
│ │ │Cercetarii pentru │
│ │ │fiecare │
│ │ │nivel de scolarizare,│
│ │ │profil şi │
│ │ │specializare/ │
│ │ │calificare │
│ │ │profesionala din │
│ │ │oferta scolii. │
│ │ ├─────────────────────┤
│ │ │2.1.2. Existenta │
│ │ │strategiei de │
│ │2.1. │dezvoltare-proiectare│
│ │Proiectarea │a │
│ │curriculumului │curriculum-ului la │
│ │ │decizia scolii/ │
│ │ │curriculum-ului în │
│ │ │dezvoltare locala │
│ │ │pentru fiecare nivel │
│ │ │de scolarizare, │
│ │ │profil │
│ │ │şi specialitate/ │
│ │ │calificare │
│ │ │profesionala din │
│ │ │oferta scolii. │
│ │ ├─────────────────────┤
│ │ │2.1.3. Stabilirea │
│ │ │orarului/programului │
│ │ │de studiu al elevilor│
│ │ │în conformitate cu │
│ │ │cerinţele igienice şi│
│ │ │pedagogice. │
│2. │ ├─────────────────────┤
│Curriculum │ │2.1.4. Exista │
│ │ │planificarea │
│ │ │corespunzătoare a │
│ │ │continuturilor │
│ │ │invatarii pentru │
│ │ │toate disciplinele/ │
│ │ │modulele din │
│ │ │curriculum. │
│ │ ├─────────────────────┤
│ │ │2.1.5. Proiectarea │
│ │ │unităţilor de │
│ │ │invatare promovează │
│ │ │şi │
│ │ │incurajeaza centrarea│
│ │ │pe elev. │
│ ├───────────────┼─────────────────────┤
│ │ │2.2.1. Respectarea │
│ │ │orarului proiectat. │
│ │ ├─────────────────────┤
│ │ │2.2.2. Utilizarea │
│ │ │auxiliarelor │
│ │ │curriculare, │
│ │ │echipamentelor şi │
│ │ │materialelor de │
│ │ │studiu. │
│ │ ├─────────────────────┤
│ │ │2.2.3. Utilizarea │
│ │ │manualelor scolare │
│ │ │aprobate MEdC │
│ │ ├─────────────────────┤
│ │ │2.2.4. Corelarea │
│ │ │parcurgerii │
│ │ │disciplinelor la │
│ │ │nivelul ariei │
│ │ │curriculare. │
│ │ ├─────────────────────┤
│ │2.2. Realizarea│2.2.5. Adecvarea │
│ │curriculum-ului│strategiilor şi a │
│ │ │metodologiei │
│ │ │didactice la │
│ │ │specificul cultural │
│ │ │al populatiei scolare│
│ │ │şi la motivatia │
│ │ │fiecarui elev. │
│ │ ├─────────────────────┤
│ │ │2.2.6. Utilizarea │
│ │ │autoevaluarii │
│ │ │elevilor, a evaluării│
│ │ │formative şi a │
│ │ │feed-back-ului pentru│
│ │ │optimizarea │
│ │ │procesului │
│ │ │de invatare. │
│ │ ├─────────────────────┤
│ │ │2.2.7. Realizarea, │
│ │ │conform prevederilor │
│ │ │legale în vigoare, a │
│ │ │programelor de │
│ │ │educatie diferentiata│
│ │ │(pentru copiii cu │
│ │ │cerinţe educative │
│ │ │speciale - provenind │
│ │ │din grupuri │
│ │ │defavorizate social │
│ │ │sau predispuse la │
│ │ │abandon scolar, │
│ │ │pentru │
│ │ │copii supradotati │
│ │ │etc.). │
│ │ ├─────────────────────┤
│ │ │2.2.8. Informarea │
│ │ │regulata a elevilor │
│ │ │şi/sau a parintilor │
│ │ │acestora privind │
│ │ │progresul realizat şi│
│ │ │rezultatele scolare. │
│ │ ├─────────────────────┤
│ │ │2.2.9. Revizuirea │
│ │ │periodica a │
│ │ │curriculum-ului la │
│ │ │decizia │
│ │ │scolii/în dezvoltare │
│ │ │locala pe baza │
│ │ │rezultatelor │
│ │ │autoevaluarii, ale │
│ │ │evaluării formative │
│ │ │şi sumative. │
└────────────┴───────────────┴─────────────────────┘


    Domeniul: B. Eficacitate educaţională; criteriul: b) rezultatele învăţării

	

┌──────────┬────────────────┬─────────────────┐
│Subdomenii│Indicatori de │Descriptori │
│ │performanţă │ │
├──────────┴────────────────┴─────────────────┤
│ │
├──────────┬────────────────┬─────────────────┤
│ │ │1.1.1. │
│ │ │Planificarea │
│ │ │activităţilor de │
│ │ │evaluare │
│ │ │(initiale, │
│ │ │curente, finale) │
│ │ │la nivelul │
│ │ │catedrei de │
│ │ │specialitate şi │
│ │ │la │
│ │ │nivelul unităţii │
│ │ │de invatamant │
│ │ ├─────────────────┤
│ │ │1.1.2. Realizarea│
│ │ │activităţilor de │
│ │ │evaluare pe baza │
│ │ │standardelor │
│ │ │naţionale în │
│ │ │vigoare. │
│ │ ├─────────────────┤
│ │ │1.1.3. │
│ │ │Inregistrarea │
│ │ │activităţilor de │
│ │ │evaluare în │
│ │ │conformitate cu │
│ │ │legislatia în │
│ │ │vigoare. │
│ │ ├─────────────────┤
│ │ │1.1.4. Aplicarea │
│ │ │sistemului de │
│ │ │notare prevăzut │
│ │ │de legislatia │
│1. │ │în vigoare pentru│
│Performan-│1.1. Evaluarea │tipul respectiv │
│tele │rezultatelor │de institutie de │
│scolare │scolare │invatamant │
│ │ │sau, în lipsa │
│ │ │acesteia, conform│
│ │ │unui sistem │
│ │ │propriu. │
│ │ ├─────────────────┤
│ │ │1.1.5. Existenta │
│ │ │unor criterii │
│ │ │clare şi │
│ │ │cunoscute de │
│ │ │către │
│ │ │profesori, elevi │
│ │ │şi parintii │
│ │ │acestora privind │
│ │ │succesul scolar │
│ │ │şi recompensarea │
│ │ │rezultatelor │
│ │ │scolare │
│ │ │deosebite, precum│
│ │ │şi │
│ │ │privind │
│ │ │insuccesul scolar│
│ │ │şi consecintele │
│ │ │acestuia. │
│ │ ├─────────────────┤
│ │ │1.1.6. Urmarirea │
│ │ │traiectului │
│ │ │scolar şi │
│ │ │profesional │
│ │ │ulterior │
│ │ │cel puţin pentru │
│ │ │un esantion │
│ │ │reprezentativ din│
│ │ │randul │
│ │ │fiecarei promotii│
│ │ │de absolventi. │
│ │ ├─────────────────┤
│ │ │1.1.7. Urmarirea │
│ │ │evolutiei │
│ │ │performantelor │
│ │ │scolare utilizand│
│ │ │sistemul naţional│
│ │ │de indicatori │
│ │ │privind educatia.│
│ │ ├─────────────────┤
│ │ │1.1.8. Realizarea│
│ │ │raportarilor │
│ │ │solicitate de │
│ │ │instituţiile │
│ │ │abilitate prin │
│ │ │lege (din cadrul │
│ │ │sistemului de │
│ │ │invatamant şi │
│ │ │din afara │
│ │ │acestuia). │
│ │ ├─────────────────┤
│ │ │1.1.9. Realizarea│
│ │ │raportarilor │
│ │ │publice faţă de │
│ │ │principalii │
│ │ │purtatori de │
│ │ │interese de la │
│ │ │nivelul scolii şi│
│ │ │al comunităţii. │
├──────────┼────────────────┼─────────────────┤
│ │ │2.1.1. │
│ │ │Planificarea │
│ │ │activităţilor │
│ │ │extracurriculare │
│ │ │cu impli- │
│ │ │carea cadrelor │
│ │ │didactice, a │
│ │ │elevilor, a │
│ │ │parintilor şi a │
│ │ │altor │
│ │ │membri ai │
│ │ │comunităţii. │
│ │ ├─────────────────┤
│2. │ │2.1.2. │
│Performan-│2.1. Evaluarea │Popularizarea │
│tele │rezultatelor la │activităţilor │
│extra- │activităţile │extracurriculare │
│scolare │extracurriculare│în randul │
│ │(extra-clasa şi │personalului │
│ │extra-scolare) │scolii, al │
│ │ │elevilor, al │
│ │ │parintilor şi al │
│ │ │altor │
│ │ │purtatori de │
│ │ │interese │
│ │ │relevanti. │
│ │ ├─────────────────┤
│ │ │2.1.3. │
│ │ │Inregistrarea │
│ │ │rezultatelor la │
│ │ │activităţile │
│ │ │extracurriculare │
│ │ │prezente în │
│ │ │oferta scolii, │
│ │ │inclusiv a │
│ │ │impactului │
│ │ │acestor │
│ │ │activităţi asupra│
│ │ │grupurilor-ţinta.│
└──────────┴────────────────┴─────────────────┘


1   2   >  

Forme la zi | Modificari Act | Printare | Salvare DOC

Inapoi la Cautare

Comentarii Act

Nu sunt comentarii momentan.

Posteaza pe retele sociale

Pentru a posta un comentariu trebuie sa va autentificati


Daca nu aveti inca un cont si vreti sa va inregistrati dati click aici


Despre Companie

CTCE este liderul national in domeniul software legislativ. Avem o experienta de peste 35 ani in domeniul dezvoltarii de aplicatii software.
(aflati mai multe)

Termeni si Conditii
Comanda LegisPlus
Testeaza LegisPlus
Resurse Lege-Online

Nota CTCE

Continutul, designul, structura, precum si materialele Lege-Online.ro apartin C.T.C.E. - Piatra Neamt si sunt protejate de Legea 8/1996 privind drepturile de autor si drepturile conexe, cu modificarile si completarile ulterioare. Copierea/distribuirea/republicarea acestora este ilegala.

Intrati in Contact

 • Telefon:
  (0233) 211 020 / (0233) 218 110
 • E-mail:
  office@ctce.ro
 • Adresa:
  Bd. Decebal, nr. 32
  610076, Piatra Neamt, Neamt
  Romania


CTCE - Centrul Teritorial de Calcul Economic

Info

Se încarcã, vã rugãm asteptati.