Inapoi la Cautare

STANDARD din /2007


de autorizare de funcţionare provizorie a unităţilor de învăţământ preuniversitar


Puteti sa consultati o forma actualizata valabilă între 18.01.2007 și 31.08.2021 , conform modificarilor publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, apasand butonul Cumpara Act.

Cumparati Actul varianta DOC

Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA
Doriti o forma actualizata ,valabilă între 18.01.2007 și 31.08.2021 , a acestui act ? Cumparati acum online, rapid si simplu varianta DOC !

Forme la zi | Modificari Act | Printare | Salvare DOC


    Domeniul: B. Eficacitate educaţională; criteriul: d) activitatea financiară a organizaţiei

	

┌─────────────┬────────────┬────────────────────┐
│Subdomeniu │Indicator de│Descriptori │
│ │performanţă │ │
├─────────────┴────────────┴────────────────────┤
├─────────────┬────────────┬────────────────────┤
│ │ │1.1.1. Constituirea │
│ │ │bugetului unităţii │
│ │1.1. │de invatamant, în │
│1.Activitatea│Constituirea│conformitate cu │
│financiară │bugetului │prevederile legale │
│ │scolii │în vigoare, │
│ │ │indicandu-se sursele│
│ │ │de finanţare. │
├─────────────┼────────────┼────────────────────┤
│ │ │1.1.2. Adecvarea │
│ │ │bugetului prognozat │
│ │ │la proiectul de │
│ │ │dezvoltare a │
│ │ │unităţii de │
│ │ │invatamant. │
├─────────────┼────────────┼────────────────────┤
│ │ │1.2.1. Asigurarea │
│ │ │activităţilor │
│ │ │financiar-contabile,│
│ │1.2. │de control şi de │
│ │Execuţia │audit financiar cu │
│ │bugetară │personal propriu sau│
│ │ │prin achizitionarea │
│ │ │serviciilor de │
│ │ │specialitate. │
└─────────────┴────────────┴────────────────────┘


    Domeniul: C. Managementul calităţii; criteriul: a) strategii şi proceduri pentru asigurarea calităţii

	

┌────────────┬──────────────┬────────────────┐
│Subdomenii │Indicatori de │Descriptori │
│ │performanţă │ │
├────────────┴──────────────┴────────────────┤
│ │
├────────────┬──────────────┬────────────────┤
│ │ │1.1.1. Existenta│
│ │1.1. Existenta│procedurilor de │
│1. Auto- │şi │autoevaluare │
│evaluarea │aplicarea │instituţională │
│institu- │procedurilor │care respecta │
│tionala │de │prevederile │
│ │autoevaluare │legale. │
│ │instituţională│ │
│ │ │ │
├────────────┼──────────────┼────────────────┤
│ │ │2.1.1. Existenta│
│ │ │procedurilor de │
│ │ │monitorizare şi │
│ │ │evaluare a │
│ │ │calităţii │
│ │ │procesului │
│ │ │educational. │
│ │ ├────────────────┤
│ │ │2.1.2. Prezenta,│
│ │ │în organismele │
│ │2.1. Existenta│colective de │
│ │şi │conducere, a │
│ │aplicarea │reprezentantilor│
│ │procedurilor │purtatorilor │
│ │interne de │majori de │
│ │asigurare a │interes din │
│ │calităţii │şcoala şi │
│ │ │din comunitate, │
│ │ │conform │
│ │ │reglementarilor │
│ │ │legale în │
│ │ │vigoare. │
│ │ ├────────────────┤
│ │ │2.1.3. Existenta│
│ │ │procedurilor de │
│ │ │colectare │
│ │ │regulata a │
│ │ │feed-back-ului │
│ │ │din partea │
│ │ │elevilor şi a │
│ │ │altor factori │
│2. │ │interesati │
│Managemen- │ │interni şi │
│tul │ │externi. │
│calităţii ├──────────────┼────────────────┤
│la nivelul │ │2.2.1. Existenta│
│organizaţiei│ │strategiei de │
│ │ │dezvoltare │
│ │ │manageriala a │
│ │ │personalului de │
│ │ │conducere, │
│ │ │corelata cu │
│ │ │proiectul de │
│ │ │dezvoltare, cu │
│ │ │planul │
│ │ │operational al │
│ │ │scolii pentru │
│ │ │primul an │
│ │ │de functionare │
│ │ │şi cu oferta │
│ │ │educationala a │
│ │ │scolii. │
│ │ ├────────────────┤
│ │ │2.2.2. Existenta│
│ │2.2. │strategiei de │
│ │Dezvoltarea │formare/ │
│ │profesionala a│dezvoltare a │
│ │personalului │personalului │
│ │ │didactic, │
│ │ │corelata cu │
│ │ │proiectul de │
│ │ │dezvoltare, │
│ │ │cu planul │
│ │ │operational al │
│ │ │scolii pentru │
│ │ │primul an de │
│ │ │functionare şi │
│ │ │cu oferta │
│ │ │educationala a │
│ │ │scolii. │
│ │ ├────────────────┤
│ │ │2.2.3. Existenta│
│ │ │strategiei de │
│ │ │formare/ │
│ │ │dezvoltare a │
│ │ │personalului │
│ │ │didactic │
│ │ │auxiliar şi │
│ │ │nedidactic, │
│ │ │corelata cu │
│ │ │proiectul de │
│ │ │dezvoltare, cu │
│ │ │planul │
│ │ │operational al │
│ │ │scolii │
│ │ │pentru primul an│
│ │ │de functionare │
│ │ │şi cu oferta │
│ │ │educationala a │
│ │ │scolii. │
└────────────┴──────────────┴────────────────┘


    Domeniul: C. Managementul calităţii; criteriul: b) proceduri privind iniţierea, monitorizarea şi revizuirea periodica a programelor şi activităţilor desfăşurate

	

┌──────────┬────────────┬──────────────────┐
│Subdomeniu│Indicator de│Descriptori │
│ │performanţă │ │
├──────────┴────────────┴──────────────────┤
├──────────┬────────────┬──────────────────┤
│ │ │1.1.1. Prevederea │
│ │ │procedurilor │
│ │ │interne │
│ │ │(modalităţi, │
│ │ │termene şi │
│ │ │responsabilităţii)│
│ │ │prin care │
│ │1.1. │rezultatele │
│1. │Revizuirea │evaluării şi │
│Revizuirea│ofertei │monitorizarii │
│periodica │educationale│calităţii, ale │
│a ofertei │şi a │autoevaluarii │
│scolii │proiectului │instituţionale şi │
│ │de │ale evaluării │
│ │dezvoltare │rezultatelor │
│ │ │invatarii pot duce│
│ │ │la revizuirea │
│ │ │ofertei │
│ │ │educationale şi la│
│ │ │modificarea │
│ │ │proiectului de │
│ │ │dezvoltare. │
├──────────┼────────────┼──────────────────┤
│ │ │1.1.2. Existenta │
│ │ │unor proceduri │
│ │ │interne adecvate │
│ │ │de identificare a │
│ │ │punctelor tari şi │
│ │ │a celor slabe, a │
│ │ │oportunitatilor şi│
│ │ │amenintarilor. │
└──────────┴────────────┴──────────────────┘


    Domeniul: C. Managementul calităţii; criteriul: c) proceduri obiective şi transparente de evaluare a rezultatelor învăţării

	

┌─────────────┬─────────────┬───────────┐
│Subdomeniu │Indicator de │Descriptori│
│ │performanţă │ │
├─────────────┴─────────────┴───────────┤
├─────────────┬─────────────┬───────────┤
│ │1.1.Existenta│ │
│1.Optimizarea│şi aplicarea │Nu se │
│procedurilor │procedurilor │evalueaza │
│de evaluare a│de optimizare│la │
│invatarii │a evaluării │autorizare │
│ │invatarii │ │
└─────────────┴─────────────┴───────────┘


    Domeniul: C. Managementul calităţii; criteriul: d) proceduri de evaluare periodică a calităţii corpului profesoral

	

┌──────────┬───────────┬───────────────┐
│ │Indicator │ │
│Subdomeniu│de │Descriptori │
│ │performanţă│ │
├──────────┴───────────┴───────────────┤
├──────────┬───────────┬───────────────┤
│ │ │1.1.1. │
│ │1.1. │Existenta │
│1. │Evaluarea │criteriilor, │
│Evaluarea │calităţii │metodologiei şi│
│calităţii │activităţii│instrumentelor │
│corpului │corpului │de evaluare │
│profesoral│profesoral │periodica a │
│ │ │personalului │
│ │ │didactic. │
└──────────┴───────────┴───────────────┘


    Domeniul: C. Managementul calităţii; criteriul: e) accesibilitatea resurselor adecvate învăţării

	

┌─────────────┬────────────┬───────────┐
│Subdomeniu │Indicator de│Descriptori│
│ │performanţă │ │
├─────────────┴────────────┴───────────┤
├─────────────┬────────────┬───────────┤
│1.Optimizarea│1.1. │Nu se │
│accesului la │Optimizarea │evalueaza │
│resursele │accesului la│la │
│educationale │resursele │autorizare │
│ │educationale│ │
└─────────────┴────────────┴───────────┘


    Domeniul: C. Managementul calităţii; criteriul: f) baza de date actualizată sistematic, referitoare la asigurarea internă a calităţii

	

┌────────────┬────────────┬──────────────┐
│Subdomeniu │Indicator de│Descriptori │
│ │performanţă │ │
├────────────┴────────────┴──────────────┤
├────────────┬────────────┬──────────────┤
│ │ │1.1.1. │
│ │ │Prezentarea │
│ │ │proiectului │
│ │ │bazei de date │
│ │ │în care vor fi│
│1. │1.1. │incluse toate │
│Constitui- │Constituirea│datele şi │
│rea şi │bazei de │informaţiile │
│actualizarea│date a │necesare │
│bazei de │unităţii de │funcţionarii │
│date │invatamant │şi dezvoltării│
│ │ │organizaţiei, │
│ │ │precum şi │
│ │ │raportarii la │
│ │ │nivel naţional│
│ │ │şi local. │
├────────────┼────────────┼──────────────┤
│ │ │1.1.2. │
│ │ │Cuprinderea, │
│ │ │în proiectul │
│ │ │bazei de date,│
│ │ │a campurilor │
│ │ │referitoare la│
│ │ │rezultatele │
│ │ │autoevaluarii,│
│ │ │ale │
│ │ │monitorizarii │
│ │ │şi ale │
│ │ │evaluării │
│ │ │externe. │
└────────────┴────────────┴──────────────┘


    Domeniul: C. Managementul calităţii; criteriul: g) transparenţa informaţiilor de interes public cu privire la programele de studii şi, după caz, certificatele, diplomele şi calificările oferite

	

┌───────────┬────────────┬─────────────┐
│Subdomeniu │Indicator de│Descriptori │
│ │performanţă │ │
├───────────┴────────────┴─────────────┤
│ │
├───────────┬────────────┬─────────────┤
│ │ │1.1.1. │
│ │ │Existenta │
│ │ │materialelor │
│ │ │promotionale │
│ │ │privind │
│ │ │oferta │
│ │1.1. │educationala,│
│1. │Asigurarea │pe suport │
│Asigurarea │accesului │convenţional │
│accesului │la oferta │şi │
│la │educationala│electronic. │
│informatie │a ├─────────────┤
│al │scolii │1.1.2. │
│persoanelor│ │Proiectarea │
│şi insti- │ │unor │
│tutiilor │ │structuri │
│interesate │ │special │
│ │ │desemnate │
│ │ │pentru │
│ │ │activitatea │
│ │ │de relatii │
│ │ │publice. │
│ │ │ │
│ │ │ │
└───────────┴────────────┴─────────────┘


    Domeniul: C. Managementul calităţii; criteriul: h) funcţionalitatea structurilor de asigurare a calităţii informaţiei, conform legii


	

┌────────────┬────────────┬────────────┐
│Subdomeniu │Indicator de│Descriptori │
│ │performanţă │ │
├────────────┴────────────┴────────────┤
├────────────┬────────────┬────────────┤
│ │ │1.1.1. │
│ │ │Proiectarea │
│ │1.1. │structurilor│
│1. Functio- │Constituirea│prevăzute de│
│narea │şi │lege, │
│structurilor│functionarea│responsabile│
│responsabile│structurilor│cu evaluarea│
│cu evaluarea│responsabile│interna a │
│interna a │cu evaluarea│calităţii │
│calităţii │interna a │(Comisia │
│ │calităţii │pentru │
│ │ │evaluarea şi│
│ │ │asigurarea │
│ │ │calităţii). │
└────────────┴────────────┴────────────┘


    -------
<   1   2   3   >  

Forme la zi | Modificari Act | Printare | Salvare DOC

Inapoi la Cautare

Comentarii Act

Nu sunt comentarii momentan.

Posteaza pe retele sociale

Pentru a posta un comentariu trebuie sa va autentificati


Daca nu aveti inca un cont si vreti sa va inregistrati dati click aici


Despre Companie

CTCE este liderul national in domeniul software legislativ. Avem o experienta de peste 35 ani in domeniul dezvoltarii de aplicatii software.
(aflati mai multe)

Termeni si Conditii
Comanda LegisPlus
Testeaza LegisPlus
Resurse Lege-Online

Nota CTCE

Continutul, designul, structura, precum si materialele Lege-Online.ro apartin C.T.C.E. - Piatra Neamt si sunt protejate de Legea 8/1996 privind drepturile de autor si drepturile conexe, cu modificarile si completarile ulterioare. Copierea/distribuirea/republicarea acestora este ilegala.

Intrati in Contact

 • Telefon:
  (0233) 211 020 / (0233) 218 110
 • E-mail:
  office@ctce.ro
 • Adresa:
  Bd. Decebal, nr. 32
  610076, Piatra Neamt, Neamt
  Romania


CTCE - Centrul Teritorial de Calcul Economic

Info

Se încarcã, vã rugãm asteptati.