Inapoi la Cautare

STANDARD din /2007


de autorizare de funcţionare provizorie a unităţilor de învăţământ preuniversitar


Puteti sa consultati o forma actualizata valabilă între 18.01.2007 și 31.08.2021 , conform modificarilor publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, apasand butonul Cumpara Act.

Cumparati Actul varianta DOC

Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA
Doriti o forma actualizata ,valabilă între 18.01.2007 și 31.08.2021 , a acestui act ? Cumparati acum online, rapid si simplu varianta DOC !

Forme la zi | Modificari Act | Printare | Salvare DOC

──────────

    Aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 21 din 10 ianuarie 2007
, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 38 din 18 ianuarie 2007.

──────────

    Standardul reprezintă descrierea cerinţelor formulate în termeni de reguli sau rezultate, care definesc nivelul minim obligatoriu de realizare a unei activităţi de educaţie.

    Standardele de autorizare sunt standarde naţionale, care se aplică învăţământului preuniversitar de stat şi particular, şi se referă la domeniile prevăzute de art. 10 din Ordonanţa de Urgenta a Guvernului nr. 75/2005
, aprobată cu completări şi modificări prin Legea nr. 87/2006
. Pentru fiecare domeniu sunt definite subdomenii, pentru fiecare subdomeniu sunt formulaţi indicatori, iar la fiecare indicator sunt definiţi descriptori. Descriptorii sunt enunţuri care stabilesc, în mod concret şi observabil, cerinţele minime pe care organizaţia furnizoare de educaţie trebuie să le îndeplinească, pentru fiecare indicator, în vederea obţinerii autorizării de funcţionare provizorii.

    Domeniul: A. Capacitatea instituţională; criteriul: a) structurile instituţionale, administrative şi manageriale

	

┌───────────┬──────────────┬──────────────────┐
│Subdomenii │Indicatori de │Descriptori │
│ │performanţă │ │
├───────────┴──────────────┴──────────────────┤
│ │
├───────────┬──────────────┬──────────────────┤
│ │ │1.1.1. Existenţa │
│ │ │unui proiect de │
│ │ │dezvoltare pe │
│ │ │termen mediu │
│ │ │(3-5 ani) pentru │
│ │ │organizaţia │
│ │ │furnizoare de │
│ │ │educaţie numit │
│ │ │"proiect de │
│ │ │dezvoltare │
│ │ │instituţională", │
│ │ │"plan de │
│ │ │dezvoltare │
│ │ │şcolară", "plan de│
│ │ │acţiune al │
│ │ │şcolii", sau care │
│ │ │poarta │
│ │ │orice alt nume │
│ │ │admis pentru acest│
│ │ │tip de document. │
│ │ ├──────────────────┤
│ │ │1.1.2. Respectarea│
│ │ │structurii de │
│ │ │ansamblu a │
│ │ │proiectului de │
│ │ │dezvoltare │
│ │ │instituţională: │
│ │ │misiune; viziune; │
│ │ │ţinte │
│ │ │strategice; │
│ │ │diagnoză /analiza │
│ │ │de nevoi; │
│ │ │motivarea │
│ │ │necesităţii, │
│ │ │fezabilităţii şi │
│ │ │oportunităţii; │
│ │ │indicatori de │
│ │ │realizare; │
│ │ │mecanisme de │
│ │ │evaluare şi │
│ │ │asigurare a │
│ │ │calităţii. │
│ │ ├──────────────────┤
│ │ │1.1.3. │
│ │ │Fundamentarea │
│ │ │proiectului de │
│ │ │dezvoltare pe │
│ │ │analiza │
│ │ │contextului │
│ │ │socio-economic şi │
│ │ │cultural în care │
│ │ │va funcţiona │
│ │ │organizaţia │
│ │ │furnizoare de │
│ │ │educaţie. Pentru │
│ │ │organizaţiile │
│ │ │furnizoare de │
│ │ │educaţie care fac │
│ │ │parte din │
│ │ │învăţământul │
│ │ │profesional şi │
│ │ │tehnic, proiectul │
│ │ │de dezvoltare se │
│ │ │fundamentează pe │
│ │ │planul local de │
│ │ │acţiune pentru │
│ │ │învăţământ - PLAI │
│ │ │şi cu planul │
│ │ │regional de │
│ │ │acţiune pentru │
│ │ │învăţământ - PRAI.│
│ │ ├──────────────────┤
│ │ │1.1.4. Formularea │
│ │ │clară a viziunii │
│ │ │(imaginea a ceea │
│ │ │ce îşi │
│ │ │doreşte unitatea │
│ │ │de învăţământ să │
│ │ │realizeze în │
│ │1.1. │viitor) şi │
│ │Existenţa, │a misiunii asumate│
│ │structura │de organizaţia │
│ │şi conţinutul │respectivă │
│ │documentelor │(prezentarea │
│ │proiective │sintetică a │
│ │(proiectul de │raţiunii de a fi │
│ │dezvoltare şi │şi a modalităţilor│
│ │planul de │esenţiale │
│ │implementare).│de realizare a │
│ │ │viziunii │
│ │ │formulate). │
│ │ ├──────────────────┤
│ │ │1.1.5. Definirea │
│ │ │unor scopuri/ţinte│
│ │ │strategice care │
│ │ │care vor │
│ │ │fi atinse în │
│ │ │perioada de │
│ │ │aplicare a │
│ │ │proiectului de │
│1. │ │dezvoltare. │
│Management │ ├──────────────────┤
│strategic │ │1.1.6. Concordanţa│
│ │ │viziunii, misiunii│
│ │ │şi tintelor │
│ │ │strategice │
│ │ │cu tipul │
│ │ │organizaţiei │
│ │ │furnizoare de │
│ │ │educaţie şi cu │
│ │ │forma şi │
│ │ │nivelul de │
│ │ │educaţie la care │
│ │ │aceasta │
│ │ │funcţionează. │
│ │ ├──────────────────┤
│ │ │1.1.7. Motivarea │
│ │ │necesităţii, │
│ │ │fezabilităţii şi a│
│ │ │oportunitatii │
│ │ │proiectului de │
│ │ │dezvoltare. │
│ │ ├──────────────────┤
│ │ │1.1.8. Definirea │
│ │ │etapelor în │
│ │ │realizarea │
│ │ │proiectului de │
│ │ │dezvoltare şi a │
│ │ │principalelor │
│ │ │clase de resurse │
│ │ │necesare │
│ │ │pentru realizarea │
│ │ │proiectului. │
│ │ ├──────────────────┤
│ │ │1.1.9. Enunţarea │
│ │ │indicatorilor de │
│ │ │realizare şi a │
│ │ │modalitatilor de │
│ │ │evaluare a │
│ │ │atingerii tintelor│
│ │ │propuse. │
│ │ ├──────────────────┤
│ │ │1.1.10. Definirea │
│ │ │mecanismelor de │
│ │ │asigurare a │
│ │ │calităţii │
│ │ ├──────────────────┤
│ │ │1.1.11. │
│ │ │Elaborarea, pe │
│ │ │baza proiectului │
│ │ │de dezvoltare, a │
│ │ │planului │
│ │ │operaţional / │
│ │ │planului de │
│ │ │implementare a │
│ │ │proiectului pentru│
│ │ │primul an în care │
│ │ │proiectul de │
│ │ │dezvoltare se │
│ │ │aplică. Planul │
│ │ │operaţional va │
│ │ │cuprinde │
│ │ │programe sau │
│ │ │acţiuni. Pentru │
│ │ │flecare program / │
│ │ │acţiune sunt │
│ │ │precizate: │
│ │ │obiectivele │
│ │ │(definite în │
│ │ │termeni de │
│ │ │rezultate │
│ │ │aşteptate), │
│ │ │resursele (umane, │
│ │ │materiale, │
│ │ │financiare, de │
│ │ │informaţie, de │
│ │ │timp, de expertiză│
│ │ │etc.) utilizate, │
│ │ │termenele de │
│ │ │realizare, │
│ │ │responsabilităţile│
│ │ │precum şi │
│ │ │indicatorii de │
│ │ │realizare │
│ │ │(reperele │
│ │ │observabile ale │
│ │ │atingerii │
│ │ │obiectivelor │
│ │ │propuse). │
│ │ ├──────────────────┤
│ │ │1.1.12. │
│ │ │Prezentarea │
│ │ │bugetului │
│ │ │(estimat) necesar │
│ │ │pentru │
│ │ │realizarea │
│ │ │proiectului de │
│ │ │dezvoltare şi a │
│ │ │bugetului │
│ │ │(detaliat) pentru │
│ │ │programele / │
│ │ │acţiunile cuprinse│
│ │ │în planul │
│ │ │operaţional pentru│
│ │ │primul an de │
│ │ │funcţionare. │
│ │ │Adecvarea │
│ │ │acestuia la │
│ │ │dezvoltarea │
│ │ │preconizată a │
│ │ │unităţii de │
│ │ │învăţământ │
│ │ ├──────────────────┤
│ │ │1.1.13. Existenţa,│
│ │ │în proiectul de │
│ │ │dezvoltare şi în │
│ │ │planul │
│ │ │operaţional a │
│ │ │elementelor de │
│ │ │dezvoltare a unui │
│ │ │învăţământ │
│ │ │incluziv (de │
│ │ │asigurare a │
│ │ │egalităţii de │
│ │ │şanse în educaţie │
│ │ │şi │
│ │ │de sprijinire a │
│ │ │elevilor din │
│ │ │grupuri sociale │
│ │ │defavorizate, │
│ │ │respectiv a celor │
│ │ │cu cerinţe │
│ │ │educaţionale │
│ │ │speciale). │
│ ├──────────────┼──────────────────┤
│ │ │1.2.1 Existenţa │
│ │ │unei organigrame a│
│ │ │organizaţiei │
│ │ │furnizoare │
│ │ │de educaţie, cu │
│ │ │linii clare de │
│ │1.2. │decizie, │
│ │Organizarea │comunicare şi │
│ │interna │raportare. │
│ │a unităţii de ├──────────────────┤
│ │învăţământ │1.2.2. Elaborarea │
│ │ │"fişei postului" │
│ │ │pentru toate │
│ │ │posturile │
│ │ │prevăzute în │
│ │ │organigramă ~ │
│ │ │conform modelelor │
│ │ │stabilite prin │
│ │ │prevederile │
│ │ │legislaţiei în │
│ │ │vigoare. │
│ ├──────────────┼──────────────────┤
│ │ │1.3.1. Definirea │
│ │ │sistemului de │
│ │ │comunicare formală│
│ │ │interna cu │
│ │ │personalul propriu│
│ │ │şi cu elevii. │
│ │ ├──────────────────┤
│ │ │1.3.2. Definirea │
│ │ │sistemului de │
│ │ │comunicare formală│
│ │1.3. Existenţa│externa cu │
│ │şi │părinţii , │
│ │funcţionarea │angajatorii şi cu │
│ │sistemului │alte institutii şi│
│ │de comunicare │grupuri │
│ │internă │semnificative de │
│ │şi externă │interes. │
│ │ ├──────────────────┤
│ │ │1.3.3. Definirea │
│ │ │sistemului de │
│ │ │comunicare │
│ │ │instituţională cu │
│ │ │alte înstituţii şi│
│ │ │organizaţii cu rol│
│ │ │în conceperea, │
│ │ │furnizarea şi │
│ │ │evaluarea │
│ │ │serviciilor │
│ │ │educaţionale │
│ │ │oferite. │
│ │ ├──────────────────┤
│ │ │1.3.4. Definirea │
│ │ │modalităţilor de │
│ │ │promovare a │
│ │ │ofertei │
│ │ │educaţionale. │
├───────────┼──────────────┼──────────────────┤
│ │2.1. │2.1.1. Existenta │
│ │Functionarea │unui proiect de │
│ │curenta │regulament intern │
│ │a unităţii de │de │
│ │invatamant │functionare. │
│ ├──────────────┼──────────────────┤
│ │ │2.2.1. Existenta │
│ │ │sistemului de │
│ │ │gestionare a │
│ │2.2. Existenta│informatiei şi de │
│ │şi │înregistrare, │
│ │functionarea │prelucrare şi │
│ │sistemului │utilizare a │
│ │de gestionare │datelor şi │
│ │a │informaţiilor. │
│ │informatiei; ├──────────────────┤
│ │inregistrarea,│2.2.2. Cunoasterea│
│ │prelucrarea şi│procedurilor de │
│ │utilizarea │siguranţă şi │
│ │datelor şi │confidentialitate │
│ │informaţiilor │în activitatea de │
│ │ │colectare, │
│ │ │prelucrare şi │
│ │ │utilizare a │
│ │ │informatiei. │
│ ├──────────────┼──────────────────┤
│ │ │2.3.1. Asigurarea │
│ │ │serviciilor │
│2. │ │medicale pentru │
│Management │2.3. │elevi. │
│operational│Asigurarea ├──────────────────┤
│ │serviciilor │2.3.2. │
│ │medicale │Evidentierea │
│ │pentru elevi │procedurilor de │
│ │ │asigurare a │
│ │ │serviciilor │
│ │ │medicale de │
│ │ │urgenta. │
│ ├──────────────┼──────────────────┤
│ │ │2.4.1. Proiectarea│
│ │ │unui sistem de │
│ │ │asigurare a │
│ │ │securitatii │
│ │ │tuturor celor │
│ │ │implicati în │
│ │ │activitatea │
│ │ │scolara, în timpul│
│ │ │desfăşurării │
│ │ │programului (paza │
│ │ │proprie, acorduri/│
│ │ │contracte │
│ │ │cu firme │
│ │2.4. │specializate, cu │
│ │Asigurarea │jandarmeria sau cu│
│ │securitatii │politia). │
│ │tuturor celor ├──────────────────┤
│ │implicati în │2.4.2. Proiectarea│
│ │activitatea │sistemelor de │
│ │scolara, în │sănătate şi │
│ │timpul │securitate a │
│ │desfăşurării │muncii şi de PSI │
│ │programului │prevăzute de │
│ │ │legislatia în │
│ │ │vigoare pentru │
│ │ │activităţile │
│ │ │desfăşurate în │
│ │ │tipul respectiv de│
│ │ │organizaţie. │
│ │ ├──────────────────┤
│ │ │2.4.3. │
│ │ │Evidentierea │
│ │ │procedurii de │
│ │ │inscriere a │
│ │ │elevilor şi │
│ │ │personalului │
│ │ │angajat într-un │
│ │ │sistem de │
│ │ │asigurări oferit │
│ │ │de │
│ │ │o institutie │
│ │ │abilitata │
│ │ │(facultativ) │
│ ├──────────────┼──────────────────┤
│ │2.5. │ │
│ │Asigurarea │Nu se evalueaza la│
│ │serviciilor de│autorizare │
│ │orientare │ │
│ │şi consiliere │ │
│ │pentru │ │
│ │elevi │ │
└───────────┴──────────────┴──────────────────┘


    Domeniul: A. Capacitatea instituţională; criteriul: b) baza materială

	

┌─────────────┬────────────────┬────────────────┐
│Subdomenii │Indicatori de │Descriptori │
│ │performanţă │ │
├─────────────┴────────────────┴────────────────┤
│ │
├─────────────┬────────────────┬────────────────┤
│ │ │1.1.1. Existenta│
│ │ │spatiilor │
│ │ │scolare în care │
│ │ │va functiona │
│ │ │unitatea de │
│ │ │invatamant │
│ │ │(proprii şi/sau │
│ │ │inchiriate, │
│ │ │concesio- │
│ │ │nate, în comodat│
│ │ │sau deţinute sub│
│ │ │orice alta forma│
│ │ │legala). │
│ │ ├────────────────┤
│ │ │1.1.2. Adecvarea│
│ │ │numarului │
│ │ │salilor de │
│ │ │clasa, al │
│ │ │laboratoa- │
│ │ │relor, al │
│ │ │atelierelor/ │
│ │ │fermelor │
│ │ │scolare, al │
│ │ │salilor de │
│ │ │demonstratie │
│ │ │etc. la planul │
│ │ │de scolarizare │
│ │ │prognozat. │
│ │ ├────────────────┤
│ │ │1.1.3. Adecvarea│
│ │ │tipului │
│ │1.1. Existenta │laboratoarelor, │
│ │şi │al cabinetelor, │
│ │caracteristicile│al │
│ │spatiilor │atelierelor/ │
│ │scolare │fermelor │
│ │ │scolare, al │
│ │ │salilor de │
│ │ │demonstratie │
│ │ │etc. │
│ │ │la nivelul de │
│1. Spatii │ │scolarizare şi │
│scolare │ │profilul │
│ │ │unităţii de │
│ │ │invatamant, │
│ │ │disciplinele/ │
│ │ │modulele │
│ │ │cuprinse în │
│ │ │planul de │
│ │ │invatamant. │
│ │ ├────────────────┤
│ │ │1.1.4. Adecvarea│
│ │ │tipului │
│ │ │laboratoarelor, │
│ │ │al cabinetelor, │
│ │ │al │
│ │ │atelierelor/ │
│ │ │fermelor │
│ │ │scolare, al │
│ │ │salilor de │
│ │ │demonstratie │
│ │ │etc. │
│ │ │la disciplinele/│
│ │ │modulele │
│ │ │cuprinse în │
│ │ │planul de │
│ │ │invatamant │
│ │ ├────────────────┤
│ │ │1.1.5. │
│ │ │Respectarea, în │
│ │ │spatiile scolare│
│ │ │deţinute, a │
│ │ │Normelor │
│ │ │de igiena │
│ │ │privind │
│ │ │unitatile pentru│
│ │ │ocrotirea, │
│ │ │educarea şi │
│ │ │instruirea │
│ │ │copiilor şi │
│ │ │tinerilor, │
│ │ │conform │
│ │ │legislaţiei în │
│ │ │vigoare (norme │
│ │ │generale şi │
│ │ │specifice) │
│ ├────────────────┼────────────────┤
│ │ │1.2.1. │
│ │ │Respectarea, în │
│ │1.2. Dotarea │spatiile scolare│
│ │spatiilor │deţinute, a │
│ │scolare │normativelor de │
│ │ │dotare, conform │
│ │ │legislaţiei în │
│ │ │vigoare │
│ ├────────────────┼────────────────┤
│ │ │1.3.1. │
│ │ │Accesibilitatea │
│ │ │spatiilor │
│ │ │scolare pentru │
│ │1.3. │toţi elevii, │
│ │Accesibilitatea │inclusiv pentru │
│ │spatiilor │cei cu nevoi │
│ │scolare │speciale │
│ │ ├────────────────┤
│ │ │1.3.2. │
│ │ │Localizarea │
│ │ │usoara a │
│ │ │spatiilor │
│ │ │scolare prin │
│ │ │semnalizarea lor│
│ │ │corespunzătoare.│
├─────────────┼────────────────┼────────────────┤
│ │ │2.1.1. Existenta│
│ │ │spatiilor │
│ │ │administrative │
│ │ │(proprii şi/sau │
│ │ │inchiriate, │
│ │ │concesionate, în│
│ │ │comodat sau │
│ │ │deţinute sub │
│ │ │orice │
│ │2.1. Existenta, │alta forma │
│2. Spatii │caracteristicile│legala) în │
│adminis- │şi │cadrul unităţii │
│trative │functionalitatea│de invatamant │
│ │spatiilor ├────────────────┤
│ │administrative │2.1.2. │
│ │ │Organizarea şi │
│ │ │dotarea │
│ │ │spatiilor │
│ │ │administrative │
│ │ │corespunzător │
│ │ │tipului de │
│ │ │activitate, │
│ │ │inclusiv cu │
│ │ │telefon, │
│ │ │fax, copiator, │
│ │ │computer cu │
│ │ │imprimanta │
├─────────────┼────────────────┼────────────────┤
│ │ │3.1.1. Existenta│
│ │ │spatiilor │
│ │ │auxiliare - sali│
│ │ │de mese, │
│ │ │dormitoare, │
│ │ │vestiare, │
│ │ │bucatarie, │
│ │ │spalatorie │
│ │ │(proprii şi/sau │
│ │ │inchiriate, │
│ │ │concesionate, în│
│ │ │comodat sau │
│ │ │deţinute sub │
│ │ │orice │
│ │ │alta forma │
│ │ │legala) corelate│
│ │ │cu proiectul de │
│ │ │dezvoltare │
│ │ │instituţională │
│ │ │şi cu planul de │
│ │ │actiune al │
│ │ │scolii. │
│ │ ├────────────────┤
│ │ │3.1.2. Corelarea│
│ │ │spatiilor │
│ │ │auxiliare cu │
│ │ │planul de │
│ │ │invatamant, │
│ │ │cu numărul │
│ │ │elevilor şi cu │
│ │ │tipul, nivelul │
│ │ │şi forma de │
│ │3.1. Existenta, │invatamant. │
│ │caracteristicile├────────────────┤
│ │şi │3.1.3. Existenta│
│ │functionalitatea│spatiilor │
│ │spatiilor │sanitare şi │
│ │auxiliare │dotarea lor în │
│ │ │conformitate cu │
│3. Spatii │ │Normele de │
│auxiliare │ │igiena privind │
│ │ │unitatile pentru│
│ │ │ocrotirea, │
│ │ │educarea şi │
│ │ │instruirea │
│ │ │copiilor şi │
│ │ │tinerilor, │
│ │ │conform │
│ │ │legislaţiei în │
│ │ │vigoare (norme │
│ │ │generale şi │
│ │ │specifice). │
│ │ ├────────────────┤
│ │ │3.1.4. Existenta│
│ │ │unui spatiu │
│ │ │propriu destinat│
│ │ │bibliotecii │
│ │ │scolare/ │
│ │ │centrului de │
│ │ │informare şi │
│ │ │documentare sau │
│ │ │a unui │
│ │ │acord privind │
│ │ │utilizarea │
│ │ │bibliotecii unei│
│ │ │alte unităţi de │
│ │ │invatamant. │
│ │ ├────────────────┤
│ │ │3.1.5. │
│ │ │Respectarea, în │
│ │ │spatiile │
│ │ │auxiliare, a │
│ │ │Normelor de │
│ │ │igiena privind │
│ │ │unitatile pentru│
│ │ │ocrotirea, │
│ │ │educarea şi │
│ │ │instruirea │
│ │ │copiilor şi │
│ │ │tinerilor (norme│
│ │ │specifice), │
│ │ │conform │
│ │ │legislaţiei în │
│ │ │vigoare. │
│ │ ├────────────────┤
│ │ │3.1.6. │
│ │ │Respectarea, în │
│ │ │spatiile │
│ │ │auxiliare, a │
│ │ │normativelor de │
│ │ │dotare, conform │
│ │ │legislaţiei în │
│ │ │vigoare. │
│ ├────────────────┼────────────────┤
│ │ │3.2.1. │
│ │ │Accesibilitatea │
│ │ │spatiilor │
│ │ │auxiliare pentru│
│ │3.2. │toţi elevii │
│ │Accesibilitatea │inclusiv pentru │
│ │spatiilor │cei cu nevoi │
│ │auxiliare │speciale │
│ │ ├────────────────┤
│ │ │3.2.2. │
│ │ │Localizarea │
│ │ │usoara a │
│ │ │spatiilor │
│ │ │auxiliare prin │
│ │ │semnalizarea lor│
│ │ │corespunzătoare.│
│ ├────────────────┼────────────────┤
│ │3.3. Utilizarea │Nu se evalueaza │
│ │spatiilor │la autorizare │
│ │scolare │ │
├─────────────┼────────────────┼────────────────┤
│ │ │4.1.1. Adecvarea│
│ │ │mijloacelor de │
│ │ │invatamant şi a │
│ │ │auxiliarelor │
│ │ │curriculare │
│ │ │deţinute la │
│ │ │planul de │
│ │ │scolarizare │
│ │ │prognozat, la │
│ │4.1. Dotarea cu │nivelul de │
│ │mijloace │scolarizare, la │
│ │de invatamant şi│profilul şi la │
│ │cu │specializarile/ │
│ │auxiliare │calificarile │
│ │curriculare │profesionale │
│ │ │existente în │
│ │ │oferta │
│ │ │educationala. │
│ │ ├────────────────┤
│ │ │4.1.2. │
│ │ │Respectarea, în │
│ │ │dotarea cu │
│ │ │mijloace de │
│ │ │invatamant şi │
│ │ │auxiliare │
│ │ │curriculare, a │
│ │ │normativelor de │
│ │ │dotare, conform │
│ │ │legislaţiei în │
│ │ │vigoare. │
│ ├────────────────┼────────────────┤
│ │ │4.2.1. │
│ │ │Concordanta │
│ │ │fondului │
│ │ │bibliotecii │
│ │ │scolare/ │
│ │ │centrului de │
│ │ │documentare şi │
│ │ │informare cu │
│ │ │normativul de │
│ │ │dotare minimala │
│ │ │prevăzut de │
│ │ │Regulamentul de │
│ │ │organizare şi │
│ │ │functionare a │
│ │ │bibliotecii │
│ │ │scolare │
│4.Materialele│ ├────────────────┤
│şi mijloacele│ │4.2.2. Adecvarea│
│de invatamant│ │fondului │
│auxiliarele │ │bibliotecii │
│curriculare │4.2. Existenta │scolare/ │
│ │şi │centrului de │
│ │dezvoltarea │documentare şi │
│ │fondului │informare la │
│ │bibliotecii │numărul de elevi│
│ │scolare/ │estimat, la │
│ │centrului de │nivelul de │
│ │documentare şi │scolarizare, la │
│ │informare │profilul │
│ │ │şi la │
│ │ │specializarile/ │
│ │ │calificarile │
│ │ │profesionale │
│ │ │oferite. │
│ │ ├────────────────┤
│ │ │4.2.3. │
│ │ │Existenta, în │
│ │ │biblioteca │
│ │ │scolii/în │
│ │ │centrul de │
│ │ │documentare şi │
│ │ │informare, a │
│ │ │cate unui │
│ │ │exemplar de │
│ │ │manual │
│ │ │alternativ │
│ │ │aprobat, pentru │
│ │ │fiecare │
│ │ │disciplina din │
│ │ │planul de │
│ │ │invatamant al │
│ │ │primului an de │
│ │ │studiu sau │
│ │ │suporturi de │
│ │ │curs pentru │
│ │ │fiecare │
│ │ │disciplina/modul│
│ │ │din planul de │
│ │ │invatamant │
│ │ │al primului an │
│ │ │de studiu. │
│ ├────────────────┼────────────────┤
│ │ │4.3.1. Existenta│
│ │ │tehnologiei │
│ │ │informatice şi │
│ │ │de comunicare (o│
│ │ │retea │
│ │4.3. Dotarea cu │functionala de │
│ │tehnologie │minimum 6 │
│ │informatica şi │calculatoare) - │
│ │de comunicare │cu excepţia │
│ │ │nivelului │
│ │ │prescolar. │
│ │ ├────────────────┤
│ │ │4.3.2. Existenta│
│ │ │conectarii la │
│ │ │Internet a │
│ │ │retelei de │
│ │ │calculatoare. │
│ ├────────────────┼────────────────┤
│ │ │4.4.1. Accesul │
│ │ │elevilor la │
│ │ │mijloacele de │
│ │ │invatamant, │
│ │ │auxilia- │
│ │ │rele │
│ │ │curriculare, la │
│ │4.4. │biblioteca/ │
│ │Accesibilitatea │centru de │
│ │echipamentelor, │informare, la │
│ │materialelor, │tehnologia │
│ │mijloacelor │informatica şi │
│ │de invatamant şi│de comunicare. │
│ │auxiliarelor ├────────────────┤
│ │curriculare │4.4.2. Accesul │
│ │ │personalului, în│
│ │ │interesul │
│ │ │unităţii de │
│ │ │invatamant, la │
│ │ │telefon, fax, │
│ │ │copiator, │
│ │ │computer cu │
│ │ │scanner │
│ │ │şi imprimanta. │
├─────────────┼────────────────┼────────────────┤
│ │ │5.1.1. Adecvarea│
│ │ │documentelor │
│ │ │scolare care │
│ │ │urmeaza a fi │
│ │ │achiziţionate în│
│ │ │conformitate cu │
│ │ │normativele în │
│ │ │vigoare, la │
│ │ │numărul │
│ │ │prognozat al │
│ │5.1. Procurarea │elevilor, la │
│5. Documente │şi │nivelul de │
│scolare │utilizarea │scolarizare, la │
│ │documentelor │profilul şi la │
│ │scolare şi a │specializarile/ │
│ │actelor de │calificarile │
│ │studii │profesionale │
│ │ │existente în │
│ │ │oferta │
│ │ │educationala. │
│ │ ├────────────────┤
│ │ │5.1.2. │
│ │ │Existenta, în │
│ │ │bugetul primului│
│ │ │an de │
│ │ │functionare, a │
│ │ │liniei bugetare │
│ │ │destinata │
│ │ │achizitiei │
│ │ │documentelor │
│ │ │scolare. │
└─────────────┴────────────────┴────────────────┘


    Domeniul: A. Capacitatea instituţională; criteriul: c) resurse umane

	

┌────────────┬────────────┬───────────────┐
│ │Indicatori │ │
│Subdomenii │de │Descriptori │
│ │performanţă │ │
├────────────┴────────────┴───────────────┤
├────────────┬────────────┬───────────────┤
│ │ │1.1.1. │
│ │ │Indeplinirea, │
│ │ │de către │
│ │ │personalul de │
│ │ │conducere │
│ │ │identificat, │
│1. │1.1. │selectat şi │
│Managemen- │Managementul│angajat, a │
│tul │personalului│condiţiilor de │
│personalului│didactic şi │numire │
│ │de conducere│prevăzute de │
│ │ │Legea │
│ │ │Învăţământului,│
│ │ │precum şi de │
│ │ │Statutul │
│ │ │personalului │
│ │ │didactic. │
├────────────┼────────────┼───────────────┤
│ │ │1.1.2. │
│ │ │Constituirea │
│ │ │cel puţin a │
│ │ │unui organism │
│ │ │colectiv de │
│ │ │conducere, │
│ │ │dintre cele │
│ │ │prevăzute de │
│ │ │legislatia în │
│ │ │vigoare. │
├────────────┼────────────┼───────────────┤
│ │ │1.1.3. │
│ │ │Stabilirea, în │
│ │ │statul de │
│ │ │functiuni, a │
│ │ │necesarului de │
│ │ │cadre didactice│
│ │ │pentru │
│ │ │functionarea │
│ │ │institutiei de │
│ │ │invatamant │
│ │ │corelat cu │
│ │ │planul de │
│ │ │scolarizare │
│ │ │prognozat, de │
│ │ │nivelul de │
│ │ │scolarizare, de│
│ │ │profilul şi de │
│ │ │specializarile/│
│ │ │calificarile │
│ │ │profesionale │
│ │ │existente în │
│ │ │oferta │
│ │ │educationala. │
├────────────┼────────────┼───────────────┤
│ │ │1.1.4. │
│ │ │Acoperirea cu │
│ │ │personal │
│ │ │didactic │
│ │ │calificat este │
│ │ │de minim 85%. │
├────────────┼────────────┼───────────────┤
│ │ │1.1.5. │
│ │ │Proportia │
│ │ │cadrelor │
│ │ │didactice cu │
│ │ │norma de baza │
│ │ │în unitatea de │
│ │ │invatamant este│
│ │ │în conformitate│
│ │ │cu │
│ │ │reglementarile │
│ │ │legale în │
│ │ │vigoare, │
│ │ │indiferent de │
│ │ │subsistemul de │
│ │ │invatamant, de │
│ │ │stat sau │
│ │ │particular. │
├────────────┼────────────┼───────────────┤
│ │ │1.1.6. │
│ │ │Existenta │
│ │ │angajamentelor │
│ │ │scrise privind │
│ │ │incadrarea │
│ │ │cadrelor │
│ │ │didactice care │
│ │ │vor functiona │
│ │ │în unitatea de │
│ │ │invatamant. │
├────────────┼────────────┼───────────────┤
│ │ │1.2.1. │
│ │ │Stabilirea, în │
│ │ │statul de │
│ │ │functiuni, a │
│ │ │necesarului de │
│ │ │personal │
│ │ │didactic │
│ │ │auxiliar şi │
│ │ │personal │
│ │1.2. │nedidactic │
│ │Managementul│necesar │
│ │personalului│funcţionarii │
│ │didactic │institutiei de │
│ │auxiliar şi │invatamant, în │
│ │al │functie de │
│ │personalului│planul de │
│ │nedidactic │scolarizare │
│ │ │prognozat, de │
│ │ │nivelul de │
│ │ │scolarizare, de│
│ │ │profilul şi de │
│ │ │specializarile/│
│ │ │calificarile │
│ │ │profesionale │
│ │ │existente în │
│ │ │oferta │
│ │ │educationala. │
├────────────┼────────────┼───────────────┤
│ │ │1.2.2. │
│ │ │Asigurarea │
│ │ │necesarului de │
│ │ │personal │
│ │ │didactic │
│ │ │auxiliar şi de │
│ │ │personal │
│ │ │nedidactic │
│ │ │calificat în │
│ │ │conformitate cu│
│ │ │prevederile │
│ │ │statutului │
│ │ │personalului │
│ │ │didactic şi ale│
│ │ │celorlalte acte│
│ │ │normative în │
│ │ │vigoare. │
└────────────┴────────────┴───────────────┘


    Domeniul: B. Eficacitate educaţională; criteriul: a) conţinutul programelor de studiu

	

┌────────────┬───────────────┬─────────────────────┐
│Subdomenii │Indicatori de │Descriptori │
│ │performanţă │ │
├────────────┴───────────────┴─────────────────────┤
├────────────┬───────────────┬─────────────────────┤
│ │ │1.1.1. Existenta unei│
│ │ │oferte educationale, │
│ │ │care cuprinde │
│ │ │nivelurile şi formele│
│ │ │de invatamant în care│
│ │ │se face scolarizare, │
│ │ │specializarile/ │
│ │ │calificarile obtinute│
│ │1.1. Definirea │de absolventi, │
│1. Oferta │şi promovarea │resursele │
│educationala│ofertei │educationale (umane │
│ │educationale │şi materiale) puse la│
│ │ │dispoziţie pentru │
│ │ │activităţile │
│ │ │curriculare şi │
│ │ │extracurriculare, │
│ │ │programul scolii şi │
│ │ │facilitatile puse la │
│ │ │dispoziţia elevilor │
│ │ │etc. │
├────────────┼───────────────┼─────────────────────┤
│ │ │1.1.2. Adecvarea │
│ │ │ofertei educationale │
│ │ │la contextul │
│ │ │socio-economic şi │
│ │ │cultural în care va │
│ │ │functiona şcoala, la │
│ │ │proiectul de │
│ │ │dezvoltare, la planul│
│ │ │operational pentru │
│ │ │primul an de │
│ │ │functionare, la │
│ │ │dotarea existenta şi │
│ │ │la personalul │
│ │ │prognozat. │
├────────────┼───────────────┼─────────────────────┤
│ │ │1.1.3. Definirea │
│ │ │explicita, în │
│ │ │proiectul de │
│ │ │dezvoltare sau în │
│ │ │alte documente, a │
│ │ │modalitatilor de │
│ │ │promovare a ofertei │
│ │ │educationale. │
├────────────┼───────────────┼─────────────────────┤
│ │1.2. Existenta │ │
│ │parteneriatelor│Nu se evalueaza la │
│ │cu │autorizare │
│ │reprezentanti │ │
│ │ai comunităţii │ │
├────────────┼───────────────┼─────────────────────┤
│ │ │2.1.1. Utilizarea │
│ │ │curriculumului │
│ │ │naţional sau │
│ │ │alternativ aprobat de│
│ │2.1. │Ministerul Educatiei │
│2. │Proiectarea │şi Cercetarii pentru │
│Curriculum │curriculumului │fiecare nivel de │
│ │ │scolarizare, profil │
│ │ │şi specializare/ │
│ │ │calificare │
│ │ │profesionala din │
│ │ │oferta scolii. │
├────────────┼───────────────┼─────────────────────┤
│ │ │2.1.2. Existenta │
│ │ │strategiei de │
│ │ │dezvoltare-proiectare│
│ │ │a curriculum-ului la │
│ │ │decizia scolii/ │
│ │ │curriculum-ului în │
│ │ │dezvoltare locala │
│ │ │pentru fiecare nivel │
│ │ │de scolarizare, │
│ │ │profil şi │
│ │ │specialitate/ │
│ │ │calificare │
│ │ │profesionala din │
│ │ │oferta scolii. │
├────────────┼───────────────┼─────────────────────┤
│ │2.2. Realizarea│Nu se evalueaza la │
│ │curriculum-ului│autorizare │
└────────────┴───────────────┴─────────────────────┘


    Domeniul: B. Eficacitate educaţională; criteriul: b) rezultatele învăţării

	

┌──────────┬────────────────┬────────────────┐
│Subdomenii│Indicatori de │Descriptori │
│ │performanţă │ │
├──────────┴────────────────┴────────────────┤
├──────────┬────────────────┬────────────────┤
│ │ │1.1.1. Existenta│
│ │ │unei prognoze │
│ │ │privind │
│ │ │rezultatele la │
│1. Perfor-│1.1. Evaluarea │invatatura, │
│mantele │rezultatelor │pentru primii │
│scolare │scolare │3-5 ani de │
│ │ │functionare. │
│ │ │Prognoza poate │
│ │ │fi inclusa în │
│ │ │proiectul de │
│ │ │dezvoltare. │
├──────────┼────────────────┼────────────────┤
│ │ │1.1.2. Existenta│
│ │ │unei prognoze │
│ │ │privind │
│ │ │traiectul scolar│
│ │ │şi/sau │
│ │ │profesional al │
│ │ │viitorilor │
│ │ │absolventi. │
│ │ │Prognoza poate │
│ │ │fi inclusa în │
│ │ │proiectul de │
│ │ │dezvoltare. │
├──────────┼────────────────┼────────────────┤
│ │ │1.1.3. Existenta│
│ │ │unei strategii │
│ │ │de urmărire a │
│ │ │evolutiei │
│ │ │performantelor │
│ │ │scolare │
│ │ │utilizand │
│ │ │sistemul │
│ │ │naţional de │
│ │ │indicatori │
│ │ │privind │
│ │ │educatia. │
├──────────┼────────────────┼────────────────┤
│ │ │1.1.4. Existenta│
│ │ │unei strategii │
│ │ │de urmărire a │
│ │ │evolutiei │
│ │ │scolare şi │
│ │ │profesionale a │
│ │ │absolventilor. │
├──────────┼────────────────┼────────────────┤
│ │ │2.1.1. Existenta│
│ │ │unei prognoze │
│ │ │privind │
│ │ │rezultatele la │
│ │ │anumite │
│ │ │activităţi │
│ │2.1. Evaluarea │extracurriculare│
│2. │rezultatelor la │prezente în │
│Performan-│activităţile │oferta scolii şi│
│tele │extracurriculare│care contribuie │
│extra- │(extra-clasa şi │la definirea │
│scolare │extra-scolare) │personalitatii │
│ │ │acesteia, pentru│
│ │ │primii 3-5 ani │
│ │ │de functionare. │
│ │ │Prognoza poate │
│ │ │fi inclusa în │
│ │ │proiectul de │
│ │ │dezvoltare. │
└──────────┴────────────────┴────────────────┘


    Domeniul: B. Eficacitate educaţională; criteriul: c) activitatea de cercetare ştiinţifică sau metodică, după caz

	

┌─────────────┬───────────┬────────────┐
│Subdomeniu │Indicator │Descriptori │
│ │de │ │
│ │performanţă│ │
├─────────────┴───────────┴────────────┤
│ │
├─────────────┬───────────┬────────────┤
│ │1.1. │Nu se │
│ │Activitatea│evalueaza la│
│ │stiintifica│autorizare │
│ │ │ │
│ ├───────────┼────────────┤
│ │ │1.2.1. │
│ │ │Stabilirea │
│ │ │colectivelor│
│1.Activitatea│ │de catedra │
│stiintifica │ │şi a │
│şi metodica │1.2. │comisiilor │
│ │Activitatea│metodice │
│ │metodica │cere vor fi │
│ │a cadrelor │constituite │
│ │didactice │la nivelul │
│ │ │scolii, │
│ │ │proportional│
│ │ │cu planul de│
│ │ │scolarizare │
│ │ │prognozat şi│
│ │ │cu numărul │
│ │ │cadrelor │
│ │ │didactice. │
└─────────────┴───────────┴────────────┘

1   2   >  

Forme la zi | Modificari Act | Printare | Salvare DOC

Inapoi la Cautare

Comentarii Act

Nu sunt comentarii momentan.

Posteaza pe retele sociale

Pentru a posta un comentariu trebuie sa va autentificati


Daca nu aveti inca un cont si vreti sa va inregistrati dati click aici


Despre Companie

CTCE este liderul national in domeniul software legislativ. Avem o experienta de peste 35 ani in domeniul dezvoltarii de aplicatii software.
(aflati mai multe)

Termeni si Conditii
Comanda LegisPlus
Testeaza LegisPlus
Resurse Lege-Online

Nota CTCE

Continutul, designul, structura, precum si materialele Lege-Online.ro apartin C.T.C.E. - Piatra Neamt si sunt protejate de Legea 8/1996 privind drepturile de autor si drepturile conexe, cu modificarile si completarile ulterioare. Copierea/distribuirea/republicarea acestora este ilegala.

Intrati in Contact

 • Telefon:
  (0233) 211 020 / (0233) 218 110
 • E-mail:
  office@ctce.ro
 • Adresa:
  Bd. Decebal, nr. 32
  610076, Piatra Neamt, Neamt
  Romania


CTCE - Centrul Teritorial de Calcul Economic

Info

Se încarcã, vã rugãm asteptati.