Inapoi la Cautare

REGULAMENT din /2014


pentru autorizarea persoanelor fizice care desfăşoară activităţi în sectorul gazelor naturale


Puteti sa consultati o forma actualizata la data 30.03.2020, conform modificarilor publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, apasand butonul Cumpara Act.

Cumparati Actul varianta DOC

Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA
Doriti o forma actualizata , la zi (30.03.2020) , a acestui act ? Cumparati acum online, rapid si simplu varianta DOC !

Forme la zi | Modificari Act | Printare | Salvare DOC    CAP. I

    Cadru legislativ

    ART. 1

    (1) Prezentul regulament, denumit în continuare Regulament, este elaborat în conformitate cu dispoziţiile art. 10 alin. (1) lit. e) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012, şi cu prevederile art. 121 alin. (3) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare.

    (2) Activităţile de proiectare, execuţie şi exploatare a obiectivelor/sistemelor din sectorul gazelor naturale, precum şi a instalaţiilor de utilizare se realizează de către instalatori autorizaţi de către Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) sau de către personal calificat/necalificat sub coordonarea directă a instalatorilor autorizaţi.

    (3) Activităţile de verificare a proiectelor şi expertiză tehnică a obiectivelor/sistemelor/instalaţiilor din sectorul gazelor naturale se realizează de către verificatori de proiecte şi experţi tehnici atestaţi de către ANRE.

    (4) Activităţile de verificare a proiectelor şi expertiza tehnică a instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale se realizează de către verificatori de proiecte, respectiv de către experţi tehnici atestaţi de către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice.

    CAP. II

    Scop

    ART. 2

    (1) Prezentul regulament are ca scop stabilirea condiţiilor, termenelor şi procedurilor de acordare, suspendare şi retragere a calităţii de instalator autorizat în domeniul gazelor naturale persoanelor fizice, pentru activităţile de proiectare, execuţie şi exploatare a obiectivelor/sistemelor/instalaţiilor din domeniul gazelor naturale, conform tabelului nr. 1:


	

*Font 8*
    Tabelul nr. 1
 ┌─────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────┐
 │ Activitate │ Tip obiectiv/sistem/instalaţie │Tip autorizaţie│
 ├─────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
 │Proiectare │Instalaţii de utilizare a gazelor naturale/biogaz/biometan │ PGIU │
 │ ├───────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
 │ │Instalaţii GNCV sau instalaţii GNC │ PGNC │
 │ ├───────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
 │ │Sisteme de distribuţie (SD) │ │
 │ ├───────────────────────────────────────────────────────────┤ PGD │
 │ │Instalaţii de producere/stocare biogaz/biometan (BG) │ │
 │ ├───────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
 │ │Sisteme de transport (ST) │ │
 │ ├───────────────────────────────────────────────────────────┤ │
 │ │Instalaţii tehnologice de suprafaţă/conducte din amonte │ │
 │ │(CA) │ │
 │ ├───────────────────────────────────────────────────────────┤ PGT │
 │ │Instalaţii tehnologice înmagazinare (IT) │ │
 │ ├───────────────────────────────────────────────────────────┤ │
 │ │Instalaţii de utilizare a gazelor naturale de înaltă │ │
 │ │presiune (IU) │ │
 ├─────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
 │Execuţie/Exploatare │Instalaţii de utilizare a gazelor naturale/biogaz/biometan │ EGIU │
 │ ├───────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
 │ │Instalaţii GNCV sau instalaţii GNC │ EGNC │
 │ ├───────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
 │ │Sisteme de distribuţie (SD) │ │
 │ ├───────────────────────────────────────────────────────────┤ EGD │
 │ │Instalaţii de producere/stocare biogaz/biometan (BG) │ │
 │ ├───────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
 │ │Sisteme de transport (ST) │ │
 │ ├───────────────────────────────────────────────────────────┤ │
 │ │Instalaţii tehnologice de suprafaţă/conducte din amonte │ │
 │ │(CA) │ │
 │ ├───────────────────────────────────────────────────────────┤ EGT │
 │ │Instalaţii tehnologice înmagazinare (IT) │ │
 │ ├───────────────────────────────────────────────────────────┤ │
 │ │Instalaţii de utilizare a gazelor naturale de înaltă │ │
 │ │presiune (IU) │ │
 └─────────────────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────┘


    (2) Activităţile din domeniul gazelor naturale se desfăşoară de către persoane fizice autorizate/neautorizate conform tabelelor nr. 2 şi 3.

	

    Tabelul nr. 2
 ┌──────────────┬──────────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────┐
 │ │ Instalaţii de utilizare a gazelor │ Instalaţii GNCV/GNC │
 │ │ naturale/biogaz/biometan │ │
 │ Activitate ├──────────────────────────────┬───────────────┼──────────────────────┬───────────────┤
 │ │ Categorie personal │Tip autorizare/│ Categorie personal │Tip autorizare/│
 │ │ │ atestat │ │ atestat │
 ├──────────────┼──────────────────────────────┼───────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
 │Proiectare │Instalatori autorizaţi │ PGIU │Instalatori autorizaţi│ PGNC │
 ├──────────────┼──────────────────────────────┴───────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
 │Verificare de │Verificatori atestaţi de MDRAP │Verificatori atestaţi │ VGv │
 │proiecte │ │de ANRE │ │
 ├──────────────┼──────────────────────────────┬───────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
 │Execuţie │Personal calificat/necalificat│ - │Personal calificat/ │ - │
 │ │sub coordonarea directă a │ │necalificat sub │ │
 │ │instalatorilor autorizaţi EGIU│ │coordonarea directă a │ │
 │ │ │ │instalatorilor │ │
 │ │ │ │autorizaţi EGNC │ │
 │ ├──────────────────────────────┼───────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
 │ │Instalatori autorizaţi │ │Instalatori autorizaţi│ │
 ├──────────────┼───────────┬──────────────────┤ EGIU ├──────────────────────┤ EGNC │
 │Exploatare │IU │Instalatori │ │Instalatori autorizaţi│ │
 │ │ │autorizaţi │ │ │ │
 │ │ ├──────────────────┼───────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
 │ │ │Personal │ │Personal calificat/ │ │
 │ │ │calificat/necali- │ │necalificat sub │ - │
 │ │ │ficat sub │ - │coordonarea directă a │ │
 │ │ │coordonarea │ │instalatorilor │ │
 │ │ │directă a │ │autorizaţi EGNC │ │
 │ │ │instalatorilor │ │ │ │
 │ │ │autorizaţi EGIU │ │ │ │
 │ ├───────────┼──────────────────┴───────────────┤ │ │
 │ │Coş fum │Personal specializat în activităţi│ │ │
 │ │ │de coşerit │ │ │
 │ ├───────────┼──────────────────────────────────┤ │ │
 │ │Verificare/│ │ │ │
 │ │Revizie/ │Operatori autorizaţi de ISCIR │ │ │
 │ │Întreţinere│ │ │ │
 │ │aparate de │ │ │ │
 │ │utilizare │ │ │ │
 ├──────────────┼───────────┴──────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
 │Expertiză │Experţi tehnici atestaţi de MDRAP │Experţi tehnici │ EGv │
 │tehnică │ │atestaţi de ANRE │ │
 └──────────────┴──────────────────────────────────────────────┴──────────────────────┴───────────────┘

    Tabelul nr. 3
 ┌──────────────┬──────────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────┐
 │ │ Sisteme de distribuţie (SD) şi instalaţii de │ Sisteme de transport (ST) şi │
 │ │ producere/stocare biogaz/biometan (BG) │ instalaţii tehnologice de suprafaţă/ │
 │ │ │conducte din amonte (CA) şi instalaţii│
 │ │ │ tehnologice înmagazinare (IT) şi │
 │ │ │ instalaţii de utilizare a gazelor │
 │ │ │ naturale de înaltă presiune (IU) │
 │ Activitate ├──────────────────────────────┬───────────────┼──────────────────────┬───────────────┤
 │ │ Categorie personal │Tip autorizare/│ Categorie personal │Tip autorizare/│
 │ │ │ atestat │ │ atestat │
 ├──────────────┼──────────────────────────────┼───────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
 │Proiectare │Instalatori autorizaţi │ PGD │Instalatori autorizaţi│ PGT │
 │ ├──────────────────────────────┬───────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
 │ │Personal calificat/necalificat│ - │Personal calificat/ │ - │
 │ │sub coordonarea directă a │ │necalificat sub │ │
 │ │instalatorilor autorizaţi PD │ │coordonarea directă a │ │
 │ │ │ │instalatorilor │ │
 │ │ │ │autorizaţi PT │ │
 ├──────────────┼───────────┬──────────────────┴───────────────┼─────────┬────────────┴───────────────┤
 │Verificare de │IU │Verificatori atestaţi de MDRAP │IU │Verificatori atestaţi de │
 │proiecte │ │ │ │MDRAP │
 │ ├───────────┼──────────────────┬───────────────┼─────────┼────────────┬───────────────┤
 │ │SD │Verificatori │ VGd │CA │Verificatori│ VGp │
 │ ├───────────┤atestaţi de ├───────────────┼─────────┤atestaţi de ├───────────────┤
 │ │BG │ANRE │ VGb │ST │ANRE │ VGt │
 │ │ │ │ ├─────────┤ ├───────────────┤
 │ │ │ │ │IT │ │ VGs │
 ├──────────────┼───────────┴──────────────────┼───────────────┼─────────┴────────────┼───────────────┤
 │Execuţie │Personal calificat/necalificat│ - │Personal calificat/ │ - │
 │ │sub coordonarea directă a │ │necalificat sub │ │
 │ │instalatorilor autorizaţi ED │ │coordonarea directă a │ │
 │ │ │ │instalatorilor │ │
 │ │ │ │autorizaţi ET │ │
 │ ├──────────────────────────────┼───────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
 │ │Instalatori autorizaţi │ │Instalatori autorizaţi│ │
 ├──────────────┼──────────────────────────────┤ EGD ├──────────────────────┤ EGT │
 │Exploatare │Instalatori autorizaţi │ │Instalatori autorizaţi│ │
 │ ├──────────────────────────────┼───────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
 │ │Personal calificat/necalificat│ - │Personal calificat/ │ - │
 │ │sub coordonarea directă a │ │necalificat sub │ │
 │ │instalatorilor autorizaţi ED │ │coordonarea directă a │ │
 │ │ │ │instalatorilor │ │
 │ │ │ │autorizaţi ET │ │
 ├──────────────┼───────────┬──────────────────┴───────────────┼─────────┬────────────┴───────────────┤
 │Expertiză │IU │Experţi tehnici atestaţi de MDRP │IU │Experţi tehnici atestaţi de │
 │tehnică │ │ │ │MDRP │
 │ ├───────────┼──────────────────┬───────────────┼─────────┼────────────┬───────────────┤
 │ │SD │Experţi tehnici │ EGd │CA │Experţi │ EGp │
 │ │ │atestaţi de ANRE │ ├─────────┤tehnici ├───────────────┤
 │ │ │ │ │ST │atestaţi │ EGt │
 │ ├───────────┤ ├───────────────┼─────────┤de ANRE ├───────────────┤
 │ │BG │ │ EGb │IT │ │ EGS │
 └──────────────┴───────────┴──────────────────┴───────────────┴─────────┴────────────┴───────────────┘


    CAP. III
1   2   >  

Forme la zi | Modificari Act | Printare | Salvare DOC

Inapoi la Cautare

Comentarii Act

Nu sunt comentarii momentan.

Posteaza pe retele sociale

Pentru a posta un comentariu trebuie sa va autentificati


Daca nu aveti inca un cont si vreti sa va inregistrati dati click aici


Despre Companie

CTCE este liderul national in domeniul software legislativ. Avem o experienta de peste 35 ani in domeniul dezvoltarii de aplicatii software.
(aflati mai multe)

Termeni si Conditii
Comanda LegisPlus
Testeaza LegisPlus
Resurse Lege-Online

Nota CTCE

Continutul, designul, structura, precum si materialele Lege-Online.ro apartin C.T.C.E. - Piatra Neamt si sunt protejate de Legea 8/1996 privind drepturile de autor si drepturile conexe, cu modificarile si completarile ulterioare. Copierea/distribuirea/republicarea acestora este ilegala.

Intrati in Contact

 • Telefon:
  (0233) 211 020 / (0233) 218 110
 • E-mail:
  office@ctce.ro
 • Adresa:
  Bd. Decebal, nr. 32
  610076, Piatra Neamt, Neamt
  Romania


CTCE - Centrul Teritorial de Calcul Economic

Info

Se încarcã, vã rugãm asteptati.