Inapoi la Cautare

PROGRAM din /2014


statistic naţional anual 2014*)


Puteti sa consultati o forma actualizata la data 11.07.2020, conform modificarilor publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, apasand butonul Cumpara Act.

Cumparati Actul varianta DOC

Doriti o forma actualizata , la zi (11.07.2020) , a acestui act ? Cumparati acum online, rapid si simplu varianta DOC !

Forme la zi | Modificari Act | Printare | Salvare DOC


--------

    *) Aprobat de Hotărârea Guvernului nr. 876/2014 publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 778 din 27 octombrie 2014.


	

*Font 9*

                                    CUPRINS
    Introducere

 1. STATISTICĂ ECONOMICĂ
    1.1. Statistica agriculturii
       LUCRĂRI ŞI CERCETĂRI STATISTICE CE SE VOR REALIZA DE CĂTRE INS
        Producţia vegetală la principalele culturi
        Efectivele de animale existente la 1 decembrie şi producţia animală
        Efectivele de bovine existente la 1 iunie
        Efectivele de porcine existente la 1 mai
        Activitatea economică a unităţilor agricole cu personalitate juridică
        Numărul poziţiilor înscrise în registrul agricol, utilaje, instalaţii pentru
        agricultură şi silvicultură, mijloace de transport şi construcţii agricole
        existente în gospodăriile populaţiei/exploataţiile agricole fără personalitate
        juridică şi unităţile cu personalitate juridică la începutul anului 2014 pe raza
        localităţii
        Valoarea producţiei ramurii agricole
        Valoarea producţiei ramurii agricole, consumul intermediar şi valoarea adăugată
        brută - date provizorii şi semi definitive
        Balanţele principalelor produse agricole la producători
        Bilanţuri alimentare
        Disponibilităţile de consum ale populaţiei
        Bilanţuri de aprovizionare pentru principalele produse agroalimentare
        Conturile economice din agricultură Pesticidele plasate pe piaţă
        Utilizarea pesticidelor în agricultură, în anul 2013
       LUCRĂRI ŞI CERCETĂRI STATISTICE CE SE VOR REALIZA DE CĂTRE ALTE AUTORITĂŢI ŞI
       INSTITUŢII PUBLICE
        Suprafaţa productivă de primăvară
        Suprafaţa recoltată şi producţia obţinută, utilizarea îngrăşămintelor,
        amendamentelor şi pesticidelor
        Agricultura ecologică
        Estimări preliminare privind producţia vegetală
        Plante modificate genetic (porumb modificat genetic MON 810)
        Îmbunătăţiri funciare
        Estimări preliminare privind producţia din sectorul pescuitului şi acvaculturii
        Ouă puse la incubat şi puii eclozionaţi
        Numărul animalelor sacrificate şi producţia de carne
        Parcul de tractoare şi maşini agricole principale din agricultură la sfârşitul
        anului Fondul funciar
       LUCRĂRI ŞI CERCETĂRI STATISTICE FINANŢATE DIN FONDURI EXTERNE GRANTURI COMUNITARE
        Ancheta structurală în agricultură 2013
    1.2. Statistica silviculturii
       LUCRĂRI ŞI CERCETĂRI STATISTICE CE SE VOR REALIZA DE CĂTRE INS
        Fondul forestier naţional
        Activitatea economică a unităţilor silvice
        Masa lemnoasă recoltată şi suprafaţa parcursă cu tăieri
        Lucrări de regenerare a pădurilor
        Volumul de lemn exploatat
        Valoarea producţiei, consumul intermediar şi valoarea adăugată brută în
        silvicultură şi exploatarea forestieră - date provizorii şi semi definitive
    1.3. Statistica mediului
       LUCRĂRI ŞI CERCETĂRI STATISTICE CE SE VOR REALIZA DE CĂTRE INS
        Cheltuieli pentru protecţia mediului
        Contul emisiilor în aer
        Contul Bunuri şi servicii de mediu
        Contul Taxe de mediu
        Contul fluxurilor de materiale "economie-mediu"
        Distribuţia apei
        Locuinţele conectate la sistemele de canalizare
        Culegerea datelor conform HG nr. 1570/2007 privind înfiinţarea Sistemului naţional
        pentru estimarea nivelului emisiilor antropice de gaze cu efect de seră rezultate
        din surse sau din reţinerea prin sechestrare a dioxidului de carbon, reglementate
        prin Protocolul de la Kyoto, cu modificările şi completările ulterioare
       LUCRĂRI ŞI CERCETĂRI STATISTICE CE SE VOR REALIZA DE CĂTRE ALTE AUTORITĂŢI ŞI
       INSTITUŢII PUBLICE
        Generarea şi gestionarea deşeurilor privind subprodusele de origine animală care
        nu sunt destinate consumului uman şi a celor rezultate din unităţile veterinare de
        cercetare, diagnostic, tratament şi prevenire a bolilor
        Generarea şi gestionarea deşeurilor rezultate din activitatea medicală
        Generarea şi gestionarea deşeurilor
        Indicatorii structurali privind deşeurile municipale
        Colectarea, epurarea şi evacuarea apelor uzate
       LUCRĂRI ŞI CERCETĂRI STATISTICE FINANŢATE DIN FONDURI EXTERNE GRANTURI COMUNITARE
        Îmbunătăţirea statisticilor apelor - etapa II
    1.4. Statistica întreprinderilor
      1.4.1. Statistici structurale
       LUCRĂRI ŞI CERCETĂRI STATISTICE CE SE VOR REALIZA DE CĂTRE INS
        Statistici structurale de întreprinderi - AS Întreprinderi
        Statistici structurale de întreprinderi - AS Instituţii de credit
        Statistici structurale de întreprinderi - AS Societăţi de asigurare-reasigurare
        Statistici structurale de întreprinderi - AS Servicii Statistica societăţii
        informaţionale în întreprinderi
        Statistici structurale de întreprinderi - Filiale străine în România (FATs INWARD)
        Statistici structurale de întreprinderi - Filiale româneşti în străinătate
        (FATS OUTWARD)
        Statistici structurale de întreprinderi - AS Fond de pensii private
        Statistica tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor în administraţia publică
       LUCRĂRI ŞI CERCETĂRI STATISTICE CE SE VOR REALIZA De CĂTRE ALTE AUTORITĂŢI ŞI
       INSTITUŢII PUBLICE
        Investiţii străine directe în România
        Mecanismul de formare şi modificare a preţurilor în România
        Accesul la finanţare al companiilor nefinanciare din România, precum şi
        capacitatea de a face faţă unor evoluţii nefavorabile privind rata dobânzii sau
        cursul de schimb în România
       LUCRĂRI ŞI CERCETĂRI STATISTICE FINANŢATE DIN FONDURI EXTERNE GRANTURI COMUNITARE
        Indicatorii conjuncturali din industria prelucrătoare, construcţii, comerţ cu
        amănuntul, servicii şi investiţii
      1.4.2. Demografia întreprinderilor
       LUCRĂRI ŞI CERCETĂRI STATISTICE CE SE VOR REALIZA DE CĂTRE INS
        Întreprinderile noi şi profilul întreprinzătorilor
        Demografia întreprinderilor
        Legături financiare (LIFI)
       LUCRĂRI ŞI CERCETĂRI STATISTICE CE SE VOR REALIZA DE CĂTRE ALTE AUTORITĂŢI ŞI
       INSTITUŢII PUBLICE
        Registrul centralizat al comerţului
    1.5. Statistica industriei
       LUCRĂRI ŞI CERCETĂRI STATISTICE CE SE VOR REALIZA DE CĂTRE INS
        Produse şi servicii cu caracter industrial - lunar
        Produse şi servicii cu caracter industrial - anual
        Cifra de afaceri din unităţile industriale - lunar
        Comenzile noi din industria prelucrătoare - lunar
        Producţia de lapte şi produse lactate - anual
        Producţia de carne, lapte şi produse lactate - lunar
        Activitatea sectorului metalurgic
       LUCRĂRI ŞI CERCETĂRI STATISTICE CE SE VOR REALIZA DE CĂTRE ALTE AUTORITĂŢI ŞI
       INSTITUŢII PUBLICE
        Evaluarea consumului intern de produse metalurgice şi a intensităţii consumului
    1.6. Statistica energiei, gaze şi apă
       LUCRĂRI ŞI CERCETĂRI STATISTICE CE SE VOR REALIZA DE CĂTRE INS
        Producţia de energie electrică şi termică
        Indicatori statistici pe termen scurt în domeniul energiei
        Preţurile energiei electrice şi gazelor naturale - la consumatorii industriali
        şi în gospodăriile populaţiei
        Indicatori lunari din domeniul energiei
        Resursele energetice şi utilizarea acestora
        Producerea de energie electrică şi termică
        Producerea de energie electrică şi termică în centrale nuclearo-electrice
        Balanţa prelucrării ţiţeiului
        Alimentarea cu apă, canalizarea, salubritatea şi distribuirea energiei termice
        Distribuirea gazelor naturale
        Forţa de muncă în gospodării - Modul Consumul de Biomasă
       LUCRĂRI ŞI CERCETĂRI STATISTICE FINANŢATE DIN FONDURI EXTERNE GRANTURI COMUNITARE
        Contul satelit de energie
    1.7. Statistica construcţiilor şi investiţiilor
       LUCRĂRI ŞI CERCETĂRI STATISTICE CE SE VOR REALIZA DE CĂTRE INS
        Autorizaţii de construire eliberate pentru clădiri
        Construcţii de locuinţe
        Locuinţe terminate
        Modificări ale fondului de locuinţe
        Activitatea de construcţii realizată în antrepriză
        Investiţii
    1.8. Statistica comerţului interior şi internaţional
       LUCRĂRI ŞI CERCETĂRI STATISTICE CE SE VOR REALIZA DE CĂTRE INS
        Comerţul cu amănuntul
        Comerţul cu ridicata
        Comerţul extracomunitar cu bunuri
        Comerţul intracomunitar cu bunuri
       LUCRĂRI ŞI CERCETĂRI STATISTICE CE SE VOR REALIZA DE CĂTRE ALTE AUTORITĂŢI ŞI
       INSTITUŢII PUBLICE
        Comerţul internaţional cu servicii
       LUCRĂRI ŞI CERCETĂRI STATISTICE FINANŢATE DIN FONDURI EXTERNE GRANTURI COMUNITARE
        Statistici de comerţ internaţional - Armonizarea metodelor de îmbunătăţire a
        calităţii statisticilor de comerţ intracomunitar cu bunuri - exerciţii de
        reconciliere
        Statistici de comerţ internaţional - Îmbunătăţirea utilizării datelor vamale
        Statistici de comerţ exterior - Modernizarea Intrastat
        Statistici de comerţ internaţional - Pregătire pentru schimbul de micro-date
        privind comerţul intracomunitar cu bunuri între statele membre UE
        (SIMSTAT-Pilot ESSnet)
        Statistici de comerţ exterior - Pregătire pentru schimbul de micro-date privind
        comerţul intracomunitar cu bunuri între statele membre UE - grant individual
    1.9. Statistica serviciilor
      1.9.1. Turism, hoteluri, restaurante
       LUCRĂRI ŞI CERCETĂRI STATISTICE CE SE VOR REALIZA DE CĂTRE INS
        Capacitatea de cazare turistică
        Activitatea agenţiilor de turism
        Frecventarea structurilor de cazare turistică
        Cererea turistică a rezidenţilor
        Călătoriile internaţionale înregistrate la frontierele României
        Cheltuielile turistice ale nerezidenţilor cazaţi în structurile de cazare
        turistică colective
        Cheltuielile turistice ale nerezidenţilor cazaţi în structurile de cazare
        private
        Comensurarea cheltuielilor rezidenţilor pentru deplasările oficiale
      1.9.2. Transporturi
       LUCRĂRI ŞI CERCETĂRI STATISTICE CE SE VOR REALIZA DE CĂTRE INS
        Lungimea drumurilor publice
        Străzile orăşeneşti
        Infrastructura şi mijloacele de transport feroviar
        Lungimea şi capacitatea conductelor magistrale pentru transportul produselor
        petroliere şi gazelor
        Înmatriculări noi de vehicule rutiere
        Vehicule înmatriculate în circulaţie
        Accidente de circulaţie rutieră
        Mijloace de transport pe căi navigabile interioare
        Mijloace de transport maritim
        Mijloace de transport aerian
        Transportul portuar pe căi navigabile interioare
        Transportul portuar maritim
        Transportul aeroportuar de pasageri şi mărfuri
        Transportul rutier de mărfuri
        Transportul prin conducte petroliere magistrale
        Transportul de mărfuri pe calea ferată
        Transportul de pasageri pe căi navigabile interioare
        Transportul public local de pasageri
        Transportul de pasageri pe calea ferată
        Transportul rutier de pasageri
       LUCRĂRI ŞI CERCETĂRI STATISTICE CE SE VOR REALIZA DE CĂTRE ALTE AUTORITĂŢI ŞI
       INSTITUŢII PUBLICE
        Transportul aerian public al transportatorilor aerieni
        Transportul aerian public al operatorilor aerieni autorizaţi pentru activităţi de
        aviaţie generală şi lucru aerian
        Flota şi personalul transportatorilor şi operatorilor aerieni români autorizaţi
        Flota navigabilă a transportatorilor şi operatorilor aerieni români şi utilizarea
        acesteia
        Statistica rezultatelor financiare ale transportatorilor aerieni publici
        Traficul de aeroport
        Statistica datelor financiare ale aeroporturilor şi forţa de muncă angajată
        Traficul serviciilor de rută
        Statistica datelor financiare pentru serviciilor de navigaţie aeriană şi forţa de
        muncă angajată
        Statistica consumului de carburant al transportatorilor aerieni şi al operatorilor
        aerieni autorizaţi pentru activităţi de aviaţie generală şi lucru aerian
        Statistica carburantului vândut către transportatorii aerieni
        Statistica personalului aeronautic licenţiat şi a pregătirii personalului din
        aviaţia
        Aeronavele civile înmatriculate cu certificat de navigabilitate
      1.9.3. Poştă şi telecomunicaţii
       LUCRĂRI ŞI CERCETĂRI STATISTICE CE SE VOR REALIZA DE CĂTRE INS
        Activităţile şi mijloacele de poştă
        Activităţile şi mijloacele de telefonie
       LUCRĂRI ŞI CERCETĂRI STATISTICE CE SE VOR REALIZA DE CĂTRE ALTE AUTORITĂŢI ŞI
       INSTITUŢII PUBLICE
        Reţele şi servicii de comunicaţii electronice
        Servicii de poştă
      1.9.4. Alte servicii prestate populaţiei/întreprinderilor
       LUCRĂRI ŞI CERCETĂRI STATISTICE CE SE VOR REALIZA DE CĂTRE INS
        Servicii de piaţă prestate pentru populaţie
        Servicii de piaţă prestate în principal întreprinderilor
    1.10. Cercetare-dezvoltare şi inovare
       LUCRĂRI ŞI CERCETĂRI STATISTICE CE SE VOR REALIZA DE CĂTRE INS
        Activitatea de cercetare - dezvoltare din sectorul public/guvernamental
        Activitatea de cercetare - dezvoltare din sectorul
        Învăţământ superior şi clinici universitare
        Activitatea de cercetare - dezvoltare din sectorul non profit
        Activitatea de cercetare - dezvoltare din, sectorul mediul de afaceri
        Inovaţia în întreprinderi

 2. STATISTICĂ SOCIALĂ
    2.1. Statistica populaţiei şi demografie
       LUCRĂRI ŞI CERCETĂRI STATISTICE CE SE VOR REALIZA DE CĂTRE INS
        Natalitatea
        Mortalitatea
        Nupţialitatea
        Divorţialitatea
        Migraţia internă
        Migraţia externă
        Populaţia stabilă a României - principalele caracteristici demografice
        Populaţia României pe localităţi
        Speranţa de viaţă
        Recensământul populaţiei şi al locuinţelor 2011
    2.2. Statistica nivelului de trai
       LUCRĂRI ŞI CERCETĂRI STATISTICE CE SE VOR REALIZA DE CĂTRE INS
        Statistica bugetelor de familie
        Indicatori de incluziune socială (serii de date)
        Statistici ale condiţiilor de viaţă (ancheta ACAv)
       LUCRĂRI ŞI CERCETĂRI STATISTICE FINANŢATE DIN FONDURI EXTERNE GRANTURI COMUNITARE
        Ancheta privind accesul populaţiei la tehnologia informaţiilor şi comunicaţiilor
    2.3. Statistica forţei de muncă
       LUCRĂRI ŞI CERCETĂRI STATISTICE CE SE VOR REALIZA DE CĂTRE INS
        Forţa de muncă în gospodării
        Costul forţei de muncă
        Ancheta salariilor în luna octombrie
        Câştigurile salariale lunare
        Locurile de muncă vacante
        Indicii costului forţei de muncă
        Balanţa forţei de muncă
        Şomajul BIM cu periodicitate lunară
       LUCRĂRI ŞI CERCETĂRI STATISTICE FINANŢATE DIN FONDURI EXTERNE GRANTURI COMUNITARE
        Sănătatea şi siguranţa la locul de muncă - cu rambursare ulterioară
        Statistica locurilor de muncă vacante
        Situaţia pe piaţa muncii a migranţilor şi a descendenţilor lor direcţi
        Studii pilot şi îmbunătăţirea calităţii anchetei forţei de muncă şi a modulelor
        sale
    2.4. Statistica protecţiei sociale
       LUCRĂRI ŞI CERCETĂRI STATISTICE CE SE VOR REALIZA DE CĂTRE INS
        Numărul şomerilor înregistraţi şi rata şomajului înregistrat
        Numărul de pensionari şi pensia medie lunară
        Statistica protecţiei sociale - ESSPROS
        Statistica protecţiei sociale - ESSPROS - prestaţii nete
        Statistica politicilor privind piaţa muncii - LMP
       LUCRĂRI ŞI CERCETĂRI STATISTICE CE SE VOR REALIZA DE CĂTRE ALTE AUTORITĂŢI ŞI
       INSTITUŢII PUBLICE
        Pensionarii din sistemul public de pensii
    2.5. Statistica educaţiei
       LUCRĂRI ŞI CERCETĂRI STATISTICE CE SE VOR REALIZA DE CĂTRE INS
        Învăţământul preşcolar - nivel 0 ISCED
        Învăţământul primar - nivel 1 ISCED şi gimnazial - nivel 2 ISCED
        Învăţământul special primar - nivel 1 ISCED şi gimnazial - nivel 2 ISCED
        Învăţământul profesional - nivel 3 ISCED şi postliceal - nivel 4 ISCED
        Învăţământul liceal - nivel 3 ISCED
        Învăţământul universitar de licenţă - nivel 5 şi 6 ISCED, universitar de master
        şi programe postuniversitare - nivel 7 ISCED şi programe doctorale şi
        postdoctorale - nivel 8 ISCED
        Cheltuielile instituţiilor de învăţământ
       LUCRĂRI ŞI CERCETĂRI STATISTICE FINANŢATE DIN FONDURI EXTERNE GRANTURI COMUNITARE
        Implementarea clasificării internaţionale standard a educaţiei ISCED 2011
        Realizarea unui sistem de colectare a datelor referitor la mobilitatea persoanelor
        în scop educaţional
    2.6. Statistica culturii
       LUCRĂRI ŞI CERCETĂRI STATISTICE CE SE VOR REALIZA DE CĂTRE INS
        Activitatea editurilor
        Activitatea instituţiilor şi companiile; de spectacole sau concerte
        Activitatea bibliotecilor Activitatea muzeelor şi colecţiilor publice
       LUCRĂRI ŞI CERCETĂRI STATISTICE CE SE VOR REALIZA DE CĂTRE ALTE AUTORITĂŢI ŞI
       INSTITUŢII PUBLICE
        Activitatea instituţiilor din domeniul cinematografiei
       LUCRĂRI ŞI CERCETĂRI STATISTICE FINANŢATE DIN FONDURI EXTERNE GRANTURI COMUNITARE
        Ancheta privind utilizarea timpului - prelucrarea şi diseminarea datelor
    2.7. Statistica justiţiei
       LUCRĂRI ŞI CERCETĂRI STATISTICE CE SE VOR REALIZA DE CĂTRE ALTE AUTORITĂŢI ŞI
       INSTITUŢII PUBLICE
        Colectare date din sistemul administraţiei penitenciare
        Infracţiunea de spălare a banilor
    2.8. Statistica sănătăţii
       LUCRĂRI ŞI CERCETĂRI STATISTICE CE SE VOR REALIZA DE CĂTRE INS
        Activitatea unităţilor sanitare
        Ancheta de sănătate prin interviu

 3. CONTURI NAŢIONALE
       LUCRĂRI ŞI CERCETĂRI STATISTICE CE SE VOR REALIZA DE CĂTRE INS
        Conturi naţionale 2012 - Varianta definitivă
        Conturi naţionale 2013 - Varianta semi definitivă
        Produsul intern brut şi venitul naţional brut 2013 - Date provizorii
        Conturi naţionale trimestriale
        Produsul intern brut 2012 - Regional
        Procedura deficitului excesiv - Notificarea fiscală
        Stocuri
       LUCRĂRI ŞI CERCETĂRI STATISTICE FINANŢATE DIN FONDURI EXTERNE GRANTURI COMUNITARE
        Îmbunătăţirea calităţii conturilor naţionale - 2014
        Îmbunătăţirea calităţii conturilor naţionale 2014 - dezvoltarea metodologiei
        ajustărilor sezoniere privind conturile trimestriale sectoriale nefinanciare

 4. STATISTICA PREŢURILOR
       LUCRĂRI ŞI CERCETĂRI STATISTICE CE SE VOR REALIZA DE CĂTRE INS
        Preţurile produselor agricole
        Preţurile mijloacelor de producţie agricolă
        Preţurile de consum
        Ancheta privind preţurile proprietăţilor imobiliare
        Indicele armonizat al preţurilor de consum, în taxe constante
        Preţurile producţiei industriale
        Preţurile producţiei pentru servicii
        Indicii valorii unitare în comerţul internaţional
       LUCRĂRI ŞI CERCETĂRI STATISTICE CE SE VOR REALIZA DE CĂTRE ALTE AUTORITĂŢI ŞI
       INSTITUŢII PUBLICE
        Preţurile produselor agroalimentare
       LUCRĂRI ŞI CERCETĂRI STATISTICE FINANŢATE DIN FONDURI EXTERNE GRANTURI COMUNITARE
        Paritatea puterii de cumpărare
        Statistica preţurilor - Îmbunătăţiri practice şi metodologice

 5. PROGRAME DE SUSŢINERE A SISTEMULUi STATISTIC
       PROGRAME CE SE VOR REALIZA DE CĂTRE INS
        Coordonarea sistemului statistic naţional şi teritorial
        Dezvoltarea sistemului informatic statistic
        Editarea şi tipărirea de publicaţii statistice
        Diseminarea informaţiei statistice
        Dezvoltarea şi actualizarea site-lui Internet
        Dezvoltarea şi actualizarea site-ului Intranet
        Dezvoltarea de publicaţii statistice electronice
        Sisteme informaţionale geografice - GIS
        Implementarea directivei INSPIRE
        Statistică internaţională
        Coordonarea problematicii afacerilor europene în domeniul statistic
        Unitatea de Implementare a Programelor
        România în Uniunea Europeană - ediţia 2014
       LUCRĂRI ŞI CERCETĂRI STATISTICE FINANŢATE DIN FONDURI EXTERNE GRANTURI COMUNITARE
        Audit urban 2012-2013
        Audit urban 2014-2015

 6. STANDARDIZARE STATISTICĂ
        Administrarea registrului statistic al întreprinderilor - REGIS
        Transmiterea de date pentru actualizarea registrului european al grupurilor de
        întreprinderi
        Baza de sondaj anuală a întreprinderilor active
        Baza de sondaj anuală a producătorilor industriali
        Tehnici de eşantionare, metode de imputare, redresare şi extinderea rezultatelor
        cercetărilor statistice în întreprinderi
        Gestiunea datelor la nivel de unitate
        Administrarea registrului statistic al exploataţiilor agricole - REXA
        Baza de sondaj pentru anchetele în gospodării - eşantionul MASTER EMZOT
        Tehnici de eşantionare, metode de tratare a non-răspunsurilor, de redresare şi
        extindere a rezultatelor cercetărilor statistice în gospodării
        Administrarea clasificării activităţilor din economia naţională - CAEN
        Administrarea clasificării produselor şi serviciilor asociate activităţilor -
        CPSA
        Administrarea nomenclatorului unităţilor administrativ-teritoriale - SIRUTA
        Administrarea nomenclatorului PRODROM
        Producţia fizică industrială în structura PRODCOM

 7. CALITATEA SISTEMULUI STATISTIC
        Raport de calitate asupra anchetelor referitoare la efectivele de animale şi
        producţia animală
        Raport de calitate privind pesticidele plasate pe piaţă
        Raport de calitate privind producţia vegetală la principalele culturi
        Raport de calitate al statisticilor privind contul taxe de mediu
        Raport de calitate al statisticilor privind contul emisiilor în aer
        Raport de calitate al statisticilor privind Contul fluxurilor materiale
        Raport de calitate al statisticilor inovaţiei în întreprinderile din mediul de
        afaceri
        Raport de calitate al statisticilor de turism
        Raport de calitate asupra estimaţiilor din anchetele în întreprinderi
        Raport de calitate al statisticilor structurale de întreprinderi
        Raport de calitate al statisticii filialelor străine
        Raport de calitate al statisticii societăţii informaţionale în întreprinderi
        Raport de calitate orientat către utilizator pentru ancheta privind transportul
        rutier de mărfuri
        Raport de calitate orientat către utilizator pentru ancheta privind transportul
        rutier de pasageri
        Ameliorarea calităţii Registrului statistic al întreprinderilor - REGIS2
        Raport intermediar de calitate a estimaţiilor din ancheta privind calitatea vieţii
        Raport final de calitate a estimaţiilor din ancheta privind calitatea vieţii
        Raport privind metadatele rezultate din ancheta privind accesul la tehnologia
        informaţiilor şi comunicaţiilor în gospodării 2014
        Raport de calitate a estimaţiilor din ancheta privind accesul la tehnologia
        informaţiilor şi comunicaţiilor în gospodării 2014
        Raport de calitate asupra colectării de date cantitative privind statistica
        protecţiei sociale ESSPROS, în anul 2012
        Raport de calitate asupra colectării de date privind numărul beneficiarilor de
        pensii, conform ESSPROS, în anul 2012
        Raport de calitate asupra colectării de date privind prestaţiile nete de
        protecţie socială - ESSPROS, în anul 2012
        Raport de calitate asupra modulului ad-hoc "Sănătatea şi siguranţa la locul de
        muncă"
        Raport de calitate asupra indicilor trimestriali ai costului forţei de muncă
        Raport de calitate asupra locurilor de muncă vacante
        Raport de calitate asupra Anchetei costului forţei de muncă
        Indicatori pentru evaluarea calităţii estimaţiilor din Ancheta forţei de muncă
        în gospodării
        Raport de calitate privind Ancheta forţei de muncă în gospodării
        Chestionar (Raport) de calitate privind statisticile de comerţ internaţional cu
        bunuri
        Rapoarte de calitate orientate către utilizator

 8. BAZE DE DATE
        Baza de date la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale - BDL
        Baza de date pe judeţe - BDJ
        Baza de date de comerţ exterior - BEX
        Baza de date de serii de timp - TEMPO
        Baza de date de producţie fizică industrială - PFIND
        Baza de date a indicilor preţurilor de consum - IPC
        Baza de metadate
        Baza de date cu situaţiile financiare anuale şi raportările contabile
        semestriale
        Baza de date cu raportările indicatorilor economico-financiari - S1001
        Baza de date a indicatorilor de dezvoltare durabilă în România - IDDR şi IDDT
        Baza de date pentru RPL 1992, 2002, 2011
        Baza de date de clasificări şi nomenclatoare statistice
       LUCRĂRI ŞI CERCETĂRI STATISTICE CE SE VOR REALIZA DE CĂTRE ALTE AUTORITĂŢI ŞI
       INSTITUŢII PUBLICE
        Baza de date privind aeronavele civile înmatriculate
 9. STUDII ŞI ANALIZE STATISTICE
       STUDII ŞI ANALIZE CE SE VOR REALIZA DE CĂTRE INS
        Conturi naţionale
        Conturi regionale
        Culegerea datelor pentru Regulamentul (UE) nr. 691/2011 al Parlamentului European
        şi al Consiliului din 6 iulie 2011 privind Conturile economice de mediu europene -
        modulul "Contul fluxurilor materiale"
        Culegerea datelor pentru Regulamentul (UE) nr. 691/2011 al Parlamentului European
        şi al Consiliului din 6 iulie 2011 privind Conturile economice de mediu europene -
        modulul "Taxe de mediu"
        Culegerea datelor pentru Regulamentul (UE) nr. 691/2011 al Parlamentului European
        şi al Consiliului din 6 iulie 2011 privind Conturile economice de mediu europene -
        modulul "Contul Emisiilor În Aer"
        Culegerea datelor pentru EUROSTAT - Sectorul de bunuri şi servicii de mediu
        Culegerea datelor pentru chestionarul comun EUROSTAT /FAO/ITTO - Sectorul
        Forestier
        Contul satelit de turism
        Situaţia demografică a României în anul 2013
        Aspecte ale schimbărilor demografice la recensământul populaţiei şi al
        locuinţelor din 2011
        Proiectarea populaţiei României pe regiuni de dezvoltare la orizontul anului 2060
        Femeile şi bărbaţii: parteneriat de muncă şi viaţă
        Tendinţe sociale (limba engleză)
        Sistemul conturilor de sănătate (SCS)

 10. PUBLICAŢII STATISTICE
    10.1. PUBLICAŢII ANUALE
       PUBLICAŢII REALIZATE DE INS
        Anuarul statistic al României - format carte
        Anuarul statistic al României - serii de timp
        Anuarul de comerţ internaţional al României
        Starea economică şi socială a României - date statistice
        România în cifre - breviar statistic
        România în Uniunea Europeană - ediţia 2014
        Conturi naţionale 2010 - 2011
        Conturi naţionale regionale 2008 - 2011
        Repere economice şi sociale regionale - Statistică teritorială
        Rezultate şi performanţe ale întreprinderilor din industrie şi construcţii
        Rezultate şi performanţe ale întreprinderilor din comerţ şi servicii
        Întreprinderi mici şi mijlocii în economia românească
        Producţia vegetală la principalele culturi, în anul 2013
        Efectivele de animale şi producţia animală, în anul 2013
        Bilanţuri alimentare, în anul 2013
        Consumul de băuturi, în anul 2013
        Disponibilităţile de consum ale populaţiei, în anul 2013
        Bilanţuri de aprovizionare pentru principalele produse agroalimentare, în anul
        2013
        Pesticide plasate pe piaţă, în anul 2013
        Utilizarea pesticidelor în agricultură, în anul 2013
        Ancheta structurală în agricultură 2013
        Fluxurile materiale şi dezvoltarea economiei în România
        Statistica activităţilor din silvicultură, în anul 2013
        Balanţa energetică şi structura utilajului energetic
        Activitatea de cercetare - dezvoltare
        Inovaţia în întreprinderile din mediul de afaceri
        Fondul de locuinţe
        Activităţile privind utilitatea publică de interes local
        Capacitatea de cazare turistică existentă la 31 iulie 2014
        Turismul României - Breviar statistic
        Acţiunile turistice organizate de agenţiile de turism
        Contul satelit de turism
        Vehicule înmatriculate în circulaţie şi accidente de circulaţie rutieră
        Mijloace de transport existente la sfârşitul anului
        Lungimea căilor de transport, la sfârşitul anului
        Mijloace şi activităţi de comunicaţii
        Situaţia demografică a României în anul 2013
        Aspecte ale schimbărilor demografice la recensământul populaţiei şi al
        locuinţelor din 2011
        Proiectarea populaţiei României pe regiuni de dezvoltare la orizontul anului
        2060
        Tendinţe sociale (limba engleză)
        Femeile şi bărbaţii: parteneriat de muncă şi viaţă
        Natalitatea în anul 2013
        Mortalitatea în anul 2013
        Nupţialitatea în anul 2013
        Divorţialitatea în anul 2013
        Migraţia externă în anul 2013
        Schimbări de domiciliu, în anul 2013
        Stabiliri de reşedinţă la 1 ianuarie 2014
        Populaţia stabilă a României - principalele caracteristici demografice - la 1
        ianuarie 2014
        Populaţia României pe localităţi la 1 ianuarie 2014
        Populaţia României pe localităţi la 1 iulie 2014
        Speranţa de viaţă în anul 2013
        Condiţiile de viaţă ale populaţiei din România, în anul 2013
        Dimensiuni ale incluziunii sociale în România
        Accesul populaţiei la tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor - România 2014
        Coordonate ale nivelului de trai în România. Veniturile şi consumul populaţiei
        în anul 2013
        Repartizarea salariaţilor pe grupe de salarii realizate în luna octombrie 2013
        Câştigurile salariale şi costul forţei de muncă în anul 2013
        Numărul de pensionari şi pensia medie lunară în anul 2013
        Forţa de muncă în România: Ocupare şi şomaj în anul 2013
        Balanţa forţei de muncă la 1 ianuarie 2014
        Statistica protecţiei sociale- ESSPROS - Anul 2012
        Implementarea politicilor privind piaţa muncii - anul 2013
        Sistemul educaţional în România - date sintetice
        Activitatea unităţilor sanitare - anul 2013
        Activitatea unităţilor cultural - artistice - anul 2013
       PUBLICAŢII REALIZATE DE CĂTRE ALTE AUTORITĂŢI ŞI INSTITUŢII PUBLICE
        Anuarul statistic al cinematografiei
    10.2. PUBLICAŢII PERIODICE
       PUBLICAŢII REALIZATE DE INS
        Buletin statistic lunar
        Buletin statistic lunar al judeţelor
        Buletin statistic de preţuri
        Buletin statistic de industrie
        Buletin statistic de comerţ internaţional
        Sinteza principalilor indicatori economico-sociali ai României
        Indicii valorii unitare în comerţul internaţional
        Studii de conjunctură economică
        Frecventarea structurilor de primire turistică cu funcţiuni de cazare
        Călătoriile internaţionale înregistrate la frontierele României
        Cererea turistică a rezidenţilor din România
        Cheltuielile turistice ale nerezidenţilor
        Transportul portuar de mărfuri şi pasageri
        Transportul aeroportuar de pasager şi mărfuri
        Înmatriculări noi de vehicule rutiere
        Transportul de pasageri şi mărfuri, pe moduri de transport
        Veniturile şi consumul populaţiei în trimestrul ... 2014
        Forţa de muncă în România. Ocupare şi şomaj în trimestrul ... 2014
        Numărul de pensionari şi pensia medie lunară în trimestrul .... 2014
        Revista Română de Statistică
       PUBLICAŢII REALIZATE DE CĂTRE ALTE AUTORITĂŢI ŞI INSTITUŢII PUBLICE
        Societăţi comerciale cu participare străină la capital (date provizorii)
        Operaţiuni în registrul central al comerţului (date provizorii)
    10.3. INFORMAŢII STATISTICE OPERATIVE
       PUBLICAŢII REALIZATE DE INS
        Seria silvicultură - Volumul de lemn exploatat, în anul 2013
        Seria statistica mediului - Cheltuielile pentru protecţia mediului, în anul 2013
        Seria statistica mediului - Distribuţia apei şi evacuarea apelor uzate, în anul
        2013
        Seria statistică de întreprinderi - Activitatea instituţiilor de credit
        Seria statistică de întreprinderi - Activitatea de asigurare-reasigurare
        Seria statistică de întreprinderi - Societatea informaţională
        Seria statistică de întreprinderi - Activitatea filialelor străine
        Seria statistică de întreprinderi - Fondul de pensii private
        Seria statistică de întreprinderi - Activitatea de servicii pentru întreprinderi
        Seria statistică de întreprinderi - Întreprinderi noi şi profilul
        întreprinzătorilor
        Seria statistică de întreprinderi - Demografia întreprinderilor
        Seria statistica industriei - PRODROM
        Seria statistica industriei - PRODCOM
        Seria statistica industriei - Activitatea sectorului metalurgic
        Seria investiţii - construcţii
        Seria turism Seria populaţie Broşuri şi pliante

        LISTĂ DE ABREVIERI


    INTRODUCERE

    Programul Statistic Naţional Anual (PSNA), în conformitate cu Legea organizării şi funcţionării statisticii oficiale în România nr. 226/2009, cu modificările şi completările ulterioare, reprezintă instrumentul de bază prin care Institutul Naţional de Statistică (INS) şi ceilalţi producători de statistici oficiale sunt autorizaţi să realizeze colectarea, stocarea, procesarea, analiza şi diseminarea datelor statistice oficiale, în vederea asigurării informaţiilor necesare utilizatorilor interni şi externi. La acestea se adaugă informaţiile statistice ce decurg din legislaţia Uniunii Europene şi din recomandările altor organizaţii internaţionale.

    Obiective majore ale anului 2014

    ● Furnizarea de informaţii statistice de calitate pentru a monitoriza implementarea Strategiei Europa 2020 pentru o creştere inteligentă, durabilă şi favorabilă incluziunii;

    ● Dezvoltarea şi sporirea informaţiilor statistice relevante pentru factorii de decizie şi a publicului larg în ceea ce priveşte guvernarea economică consolidată şi integrată a UE şi ciclul de supraveghere a integrării Pactului de stabilitate şi creştere şi politica economică;

    ● Intensificarea utilizării Portalului WEB pentru preluarea on-line a datelor statistice - ca mijloc de a reduce sarcina de raportare a repondenţilor;

    ● Utilizarea informaţiilor spaţiale combinate cu informaţii statistice sociale, economice şi de mediu;

    ● Punerea în aplicare a unui sistem de management al calităţii în sistemul statistic pe baza Codului European de bune practici revizuit, introducerea unor mecanisme noi de monitorizare pentru a evalua conformitatea cu Codul de Practici bazat pe angajamente de încredere în statisticile realizate;

    ● Armonizarea şi standardizarea metodelor statistice de producţie şi de metadate; intensificarea integrării orizontale (pe domenii statistice) şi verticale (între partenerii sistemului statistic) a procesului de producţie statistică în cadrul sistemului statistic, utilizarea şi integrarea mai multor surse de date, în special printr-o utilizare mai mare a datelor administrative în toate domeniile statistice; producerea de statistici cu scopuri multiple;

    ● Participarea INS la acţiunile organizate de EUROSTAT legate de revizuirea legislaţiei europene, având în vedere noua metodă de producere a statisticilor europene şi de prevederile Regulamentului (CE) nr. 223/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului.

    PSNA 2014 reuneşte, într-un ansamblu cuprinzător şi coerent, lucrările statistice de bază, orientate spre satisfacerea cu informaţii şi date statistice cât mai complete şi de calitate a cerinţelor tuturor categoriilor de utilizatori.

    La elaborarea proiectului Programului Statistic Naţional Anual 2014, Institutul Naţional de Statistică şi ceilalţi producători de statistici oficiale au avut în vedere acoperirea principalelor priorităţi ale politicilor naţionale şi comunitare privind: prosperitatea, competitivitatea, inovaţia şi creşterea; solidaritatea şi dezvoltarea umană; coeziunea economică, socială şi regională, dezvoltarea durabilă şi provocările de ordin demografic, etc.
1   2   >  

Forme la zi | Modificari Act | Printare | Salvare DOC

Inapoi la Cautare

Comentarii Act

Nu sunt comentarii momentan.

Posteaza pe retele sociale

Pentru a posta un comentariu trebuie sa va autentificati


Daca nu aveti inca un cont si vreti sa va inregistrati dati click aici


Despre Companie

CTCE este liderul national in domeniul software legislativ. Avem o experienta de peste 35 ani in domeniul dezvoltarii de aplicatii software.
(aflati mai multe)

Termeni si Conditii
Comanda LegisPlus
Testeaza LegisPlus
Resurse Lege-Online

Nota CTCE

Continutul, designul, structura, precum si materialele Lege-Online.ro apartin C.T.C.E. - Piatra Neamt si sunt protejate de Legea 8/1996 privind drepturile de autor si drepturile conexe, cu modificarile si completarile ulterioare. Copierea/distribuirea/republicarea acestora este ilegala.

Intrati in Contact

 • Telefon:
  (0233) 211 020 / (0233) 218 110
 • E-mail:
  office@ctce.ro
 • Adresa:
  Bd. Decebal, nr. 32
  610076, Piatra Neamt, Neamt
  Romania


CTCE - Centrul Teritorial de Calcul Economic

Info

Se încarcã, vã rugãm asteptati.