Inapoi la Cautare

PLAN din /2018


pentru implementarea Strategiei naţionale pentru locuri de muncă verzi 2018 - 2025


Puteti sa consultati o forma actualizata la data 16.01.2021, conform modificarilor publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, apasand butonul Cumpara Act.

Cumparati Actul varianta DOC

Doriti o forma actualizata , la zi (16.01.2021) , a acestui act ? Cumparati acum online, rapid si simplu varianta DOC !

Forme la zi | Modificari Act | Printare | Salvare DOC

──────────

        Aprobat de Hotărârea nr. 594/2018
, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 704 din 13 august 2018.

──────────

    O.S.1. Stimularea antreprenoriatului şi creării de locuri de muncă verzi cu accent pe sectoarele de competitivitate crescută identificate în Strategia Naţională pentru Competitivitate 2014 - 2020 şi Strategia Naţională de Cercetare, Dezvoltare şi Inovare 2014 - 2020

	

┌─────────────────┬──────────────────┬─────────┬──────────────────────┬───────────┬────────────────┐
│Direcţie de │ │Termen de│ │Sursa de │Instituţii │
│acţiune │Măsura/Acţiunea │realizare│Indicatori de rezultat│finanţare/ │responsabile │
│ │ │ │ │cofinanţare│ │
├─────────────────┼──────────────────┼─────────┼──────────────────────┼───────────┼────────────────┤
│ │ │ │Nr. de întreprinderi │ │ │
│ │ │ │noi │ │ │
│ │ │ │sprijinite │ │ │
│ │ │ │Nr. de societăţi │ │ │
│ │ │ │sprijinite │ │ │
│ │Susţinerea │ │Nr. de societăţi care │ │ │
│ │performanţei │ │beneficiază de sprijin│FESI 2014 -│Ministerul │
│ │operatorilor │2018 - │pentru │2020 │Fondurilor │
│ │economici pe │2023 │introducerea de noi │Buget de │Europene │
│ │lanţurile globale │ │produse pe │stat │ │
│ │de valoare │ │piaţă │ │ │
│ │ │ │Nr. de cercetători │ │ │
│ │ │ │care │ │ │
│ │ │ │lucrează în │ │ │
│ │ │ │infrastructuri de │ │ │
│ │ │ │cercetare îmbunătăţite│ │ │
│ ├──────────────────┼─────────┼──────────────────────┼───────────┼────────────────┤
│ │Sprijinirea │ │ │ │ │
│ │dezvoltării │ │Nr. de societăţi care │FESI 2014 -│ │
│ │capacităţii │2018 - │cooperează cu │2020 │Ministerul │
│ │firmelor de a │2023 │instituţii de │Buget de │Fondurilor │
│ │absorbi tehnologie│ │cercetare │stat │Europene │
│ │de ultimă │ │ │ │ │
│ │generaţie │ │ │ │ │
│ ├──────────────────┼─────────┼──────────────────────┼───────────┼────────────────┤
│ │ │ │Nr. de noi cercetători│ │ │
│ │ │ │în │ │ │
│ │Susţinerea │ │entităţile care │ │Ministerul │
│ │creşterii │ │beneficiază de │FESI 2014 -│Cercetării şi │
│ │atractivităţii │2018 - │sprijin │2020 │Inovării │
│ │carierei de │2023 │Nr. de cercetători │Buget de │Ministerul │
│ │cercetare │ │care │stat │Fondurilor │
│1. Creşterea │ │ │lucrează în │ │Europene │
│competitivităţii │ │ │infrastructuri de │ │ │
│economiei │ │ │cercetare îmbunătăţite│ │ │
│româneşti prin ├──────────────────┼─────────┼──────────────────────┼───────────┼────────────────┤
│inovare │ │ │Centre suport pentru │ │ │
│ │ │ │aplicaţii │ │ │
│ │Stimularea │ │la Orizont 2020 şi la │ │Ministerul │
│ │colaborării cu │ │alte │FESI 2014 -│Cercetării şi │
│ │cercetători de │2018 - │programe │2020 │Inovării │
│ │înaltă │2023 │internaţionale │Buget de │Ministerul │
│ │competenţă din │ │Specialişti din │stat │Fondurilor │
│ │străinătate │ │străinătate │ │Europene │
│ │ │ │angajaţi în proiecte │ │ │
│ │ │ │susţinute │ │ │
│ ├──────────────────┼─────────┼──────────────────────┼───────────┼────────────────┤
│ │ │ │Nr. de societăţi │ │ │
│ │ │ │sprijinite │ │ │
│ │ │ │Nr. de societăţi care │ │ │
│ │ │ │beneficiază de sprijin│ │ │
│ │ │ │financiar, altul decât│ │Ministerul │
│ │Stimularea cererii│ │granturi │FESI 2014 -│Cercetării şi │
│ │întreprinderilor │2018 - │Nr. de întreprinderi │2020 │Inovării │
│ │pentru │2023 │noi │Buget de │Ministerul │
│ │inovare │ │sprijinite │stat │Fondurilor │
│ │ │ │Nr. de societăţi care │ │Europene │
│ │ │ │beneficiază de sprijin│ │ │
│ │ │ │pentru │ │ │
│ │ │ │introducerea de noi │ │ │
│ │ │ │produse pe │ │ │
│ │ │ │piaţă │ │ │
│ ├──────────────────┼─────────┼──────────────────────┼───────────┼────────────────┤
│ │Crearea de │ │Valoarea investiţiilor│FESI 2014 -│ │
│ │parteneriate │ │private │2020 │ │
│ │public-private │2018 - │combinate cu sprijinul│Bugetul │Ministerul │
│ │pentru CD şi │2023 │public │naţional │Cercetării şi │
│ │pentru transfer de│ │pentru proiecte de │prin PN CDI│Inovării │
│ │cunoştinţe │ │inovare sau │III │ │
│ │ │ │de CD │ │ │
├─────────────────┼──────────────────┼─────────┼──────────────────────┼───────────┼────────────────┤
│ │Îmbunătăţirea │ │ │ │ │
│ │capacităţii de │ │ │ │ │
│ │absorbţie a │ │ │ │ │
│ │inovării la │ │ │ │ │
│ │nivel de firmă │ │ │ │ │
│ │prin │ │ │ │ │
│ │sprijinirea │ │ │ │ │
│ │dezvoltării/ │ │ │ │ │
│ │creării unor │ │ │ │ │
│ │entităţi de │ │ │ │ │
│ │inovare şi │ │Nr. de entităţi de │ │ │
│2. Creşterea │transfer │ │transfer │ │ │
│inovării în firme│tehnologic (ITT), │ │tehnologic sprijinite │ │ │
│prin susţinerea │orientate │ │Nr. de întreprinderi │FEDR 2014 -│Ministerul │
│entităţilor de │spre piaţă şi │ │care │2020 │Dezvoltării │
│inovare şi │capabile să │2018 - │beneficiază de sprijin│(prin POR) │Regionale şi │
│transfer │furnizeze servicii│2023 │nefinanciar │Buget de │Administraţiei │
│tehnologic │de │ │Nr. de întreprinderi │stat │Publice │
│în domenii de │inovare de tip │ │care │ │(prin AM POR) │
│specializare │broker pentru │ │beneficiază de │ │ │
│inteligentă │sectorul privat, │ │granturi │ │ │
│ │garantând, │ │ │ │ │
│ │totodată, │ │ │ │ │
│ │adaptarea şi │ │ │ │ │
│ │implementarea │ │ │ │ │
│ │rezultatelor │ │ │ │ │
│ │cercetării - │ │ │ │ │
│ │inovării la │ │ │ │ │
│ │nivelul firmelor │ │ │ │ │
│ │pentru a │ │ │ │ │
│ │putea fi │ │ │ │ │
│ │exploatate │ │ │ │ │
├─────────────────┼──────────────────┼─────────┼──────────────────────┼───────────┼────────────────┤
│ │Creşterea │ │ │ │ │
│ │capacităţii de CD │ │ │ │ │
│ │în domenii │ │ │ │ │
│ │identificate de │ │ │ │ │
│ │SNCDI ca domenii │ │ │ │ │
│ │de │ │ │ │ │
│ │cercetare de │ │ │ │ │
│ │specializare │ │Valoarea investiţiilor│ │ │
│ │inteligentă prin │ │private │FEDR 2014 -│ │
│ │investiţii │2018 - │combinate cu sprijinul│2020 │Ministerul │
│ │pentru crearea şi │2023 │public │(prin POC) │Fondurilor │
│ │dotarea │ │pentru proiecte de │Buget de │Europene │
│ │de noi │ │inovare sau │stat │ │
│ │laboratoare, │ │de CD │ │ │
│ │centre │ │ │ │ │
│ │de cercetare sau │ │ │ │ │
│ │modernizarea celor│ │ │ │ │
│ │existente pentru │ │ │ │ │
│ │firme cu │ │ │ │ │
│ │activitate de │ │ │ │ │
│ │cercetare │ │ │ │ │
│ ├──────────────────┼─────────┼──────────────────────┼───────────┼────────────────┤
│ │Valorificarea │ │ │ │ │
│ │potenţialului │ │ │ │ │
│ │clusterelor │ │ │ │ │
│ │existente/ │ │ │ │ │
│ │emergente prin │ │ │ │ │
│3. Crearea de │conectarea │ │ │ │ │
│mari │instituţiilor │ │ │FEDR 2014 -│ │
│infrastructuri de│publice de CD/ │2018 - │Nr. de societăţi │2020 │Ministerul │
│cercetare- │universităţilor │2023 │sprijinite │(prin POC) │Fondurilor │
│dezvoltare (CD) │care sunt │ │ │Buget de │Europene │
│ │sprijinite prin │ │ │stat │ │
│ │investiţii, │ │ │ │ │
│ │în vederea │ │ │ │ │
│ │utilizării de │ │ │ │ │
│ │către mediul │ │ │ │ │
│ │economic a │ │ │ │ │
│ │rezultatelor CD │ │ │ │ │
│ ├──────────────────┼─────────┼──────────────────────┼───────────┼────────────────┤
│ │Dezvoltarea │ │ │ │ │
│ │clusterelor de │ │ │ │ │
│ │inovare în sensul │ │ │ │ │
│ │promovării │ │ │ │ │
│ │utilizării în │ │ │ │ │
│ │comun a │ │ │ │ │
│ │echipamentelor, a │ │ │ │ │
│ │schimbului │ │ │FEDR 2014 -│ │
│ │şi transferului de│ │ │2020 │Ministerul │
│ │cunoştinţe, │2018 - │Nr. de societăţi │(prin POC) │Fondurilor │
│ │stabilirea de │2023 │sprijinite │Buget de │Europene │
│ │contacte, │ │ │stat │ │
│ │diseminarea │ │ │ │ │
│ │informaţiilor şi │ │ │ │ │
│ │colaborarea │ │ │ │ │
│ │între │ │ │ │ │
│ │întreprinderi şi │ │ │ │ │
│ │alte │ │ │ │ │
│ │organizaţii din │ │ │ │ │
│ │cluster │ │ │ │ │
├─────────────────┼──────────────────┼─────────┼──────────────────────┼───────────┼────────────────┤
│ │Sprijinirea │ │ │ │ │
│ │organizaţiilor │ │ │ │ │
│ │de cercetare şi a │ │ │ │ │
│4. Crearea de │întreprinderilor, │ │ │ │ │
│sinergii cu │în special │ │Nr. de întreprinderi │ │ │
│acţiunile de CDI │IMM-uri, pentru │ │sprijinite; │FEDR 2014 -│ │
│ale │pregătirea │ │Nr. de centre suport │2020 │Ministerul │
│Programului-cadru│şi implementarea │2018 - │pentru │(prin POC) │Fondurilor │
│ORIZONT 2020 │de │2023 │aplicaţii la Orizont │Buget de │Europene │
│al Uniunii │proiecte în cadrul│ │2020 şi la │stat │ │
│Europene şi alte │Programului-cadru │ │alte programe │ │ │
│programe CDI │Orizont │ │internaţionale │ │ │
│internaţionale │2020, precum şi │ │ │ │ │
│ │altor │ │ │ │ │
│ │programe CDI │ │ │ │ │
│ │internaţionale │ │ │ │ │
├─────────────────┼──────────────────┼─────────┼──────────────────────┼───────────┼────────────────┤
│ │Crearea de nuclee │ │ │ │ │
│ │de │ │ │ │ │
│ │competenţă │ │ │ │ │
│ │ştiinţifică şi/ │ │ │ │ │
│ │sau tehnologică de│ │ │ │ │
│5. Atragerea de │înalt │ │ │ │ │
│personal cu │nivel, la │ │ │ │ │
│competenţe │standarde │ │Nr. de specialişti din│FEDR 2014 -│ │
│avansate din │europene, în │2018 - │străinătate angajaţi │2020 │Ministerul │
│străinătate │cadrul unei │2023 │în │(prin POC) │Fondurilor │
│pentru │întreprinderi │ │proiectele susţinute │Bugetul de │Europene │
│consolidarea │gazdă prin │ │ │stat │ │
│capacităţii CD │atragerea de │ │ │ │ │
│ │specialişti din │ │ │ │ │
│ │străinătate, de │ │ │ │ │
│ │orice │ │ │ │ │
│ │naţionalitate, cu │ │ │ │ │
│ │competenţă │ │ │ │ │
│ │recunoscută │ │ │ │ │
├─────────────────┼──────────────────┼─────────┼──────────────────────┼───────────┼────────────────┤
│ │Sprijinirea │ │ │ │ │
│ │dezvoltării unor │ │ │ │ │
│ │game de produse/ │ │ │ │ │
│ │servicii TIC │ │ │FEDR 2014 -│ │
│ │cu aplicabilitate │2018 - │Nr. de produse şi │2020 │Ministerul │
│ │în restul │2023 │servicii TIC │(prin POC) │Fondurilor │
│ │economiei │ │inovative susţinute │Buget de │Europene │
│6. Sprijinirea │româneşti pentru │ │ │stat │ │
│creşterii valorii│integrarea pe │ │ │ │ │
│adăugate generate│verticală a │ │ │ │ │
│de sectorul │soluţiilor TIC │ │ │ │ │
│TIC şi a inovării├──────────────────┼─────────┼──────────────────────┼───────────┼────────────────┤
│în domeniu │Sprijinirea │ │ │ │ │
│prin dezvoltarea │proiectelor │ │ │ │ │
│de clustere │strategice │ │ │FEDR 2014 -│ │
│ │inovative cu │ │Nr. de proiecte │2020 │Ministerul │
│ │impact asupra │2018 - │strategice │(prin POC) │Fondurilor │
│ │dezvoltării │2023 │inovative sprijinite │Buget de │Europene │
│ │întregii industrii│ │ │stat │ │
│ │TIC la │ │ │ │ │
│ │nivel naţional sau│ │ │ │ │
│ │internaţional │ │ │ │ │
├─────────────────┼──────────────────┼─────────┼──────────────────────┼───────────┼────────────────┤
│ │Acordarea de │ │Nr. de locuri de muncă│ │ │
│ │subvenţii │ │verzi │ │Ministerul │
│ │pentru angajatorii│2018 - │create │Buget de │Muncii şi │
│ │care │2025 │Nr. de angajatori care│Stat │Justiţiei │
│ │creează locuri de │ │beneficiază de │ │Sociale │
│ │muncă │ │subvenţii │ │ │
│ │verzi │ │ │ │ │
│ ├──────────────────┼─────────┼──────────────────────┼───────────┼────────────────┤
│ │ │ │Nr. de │ │ │
│ │ │ │microîntreprinderi şi │ │ │
│ │ │ │întreprinderi mici şi │ │ │
│ │ │ │mijlocii │ │ │
│ │ │ │care beneficiază de │ │ │
│ │ │ │sprijin │ │ │
│ │ │ │Nr. de întreprinderi │ │ │
│ │ │ │care au │ │ │
│ │ │ │introdus sisteme, │ │ │
│ │ │ │instrumente, │ │ │
│ │ │ │metode, practici etc. │ │ │
│ │ │ │standard │ │ │
│ │ │ │de management al │ │ │
│ │ │ │resurselor │ │ │
│ │ │ │umane/condiţii de │ │ │
│ │ │ │lucru │ │ │
│ │ │ │îmbunătăţite, din │ │ │
│ │ │ │care: │ │ │
│ │ │ │- IMM-uri │ │ │
│ │ │ │Nr. de persoane care │ │ │
│ │ │ │beneficiază de │ │ │
│ │ │ │sprijin, │ │ │
│ │ │ │din care: │ │ │
│7. Promovarea şi │ │ │- persoanele care │ │ │
│consolidarea │ │ │asigură │ │ │
│iniţiativelor │Sprijinirea │ │managementul strategic│ │ │
│antreprenoriale │dezvoltării │ │al │ │ │
│pentru crearea de│antreprenoriatului│ │companiilor/ │ │ │
│locuri de │în │ │antreprenori; │POCU 2014 -│ │
│muncă verzi │sectoare │2018 - │- persoanele din │2020 │Ministerul │
│ │generatoare de │2023 │departamentele │Buget de │Fondurilor │
│ │locuri de muncă │ │de resurse umane; │stat │Europene │
│ │verzi prin │ │- lucrătorii care │ │ │
│ │programele de │ │urmează a │ │ │
│ │finanţare a │ │fi disponibilizaţi/ │ │ │
│ │start-up-urilor │ │concediaţi; │ │ │
│ │ │ │Nr. de întreprinderi │ │ │
│ │ │ │sprijinite, din care: │ │ │
│ │ │ │- IMM-uri │ │ │
│ │ │ │Nr. de locuri de muncă│ │ │
│ │ │ │create │ │ │
│ │ │ │şi existente urmare a │ │ │
│ │ │ │sprijinului primit de │ │ │
│ │ │ │şomeri, │ │ │
│ │ │ │inactivi/persoane │ │ │
│ │ │ │angajate la │ │ │
│ │ │ │6 luni după terminarea│ │ │
│ │ │ │sprijinului │ │ │
│ │ │ │Nr. de IMM-uri create │ │ │
│ │ │ │şi │ │ │
│ │ │ │funcţionale la 6 luni │ │ │
│ │ │ │după │ │ │
│ │ │ │terminarea sprijinului│ │ │
│ │ │ │Nr. de locuri de muncă│ │ │
│ │ │ │create │ │ │
│ │ │ │şi existente urmare a │ │ │
│ │ │ │sprijinului primit de │ │ │
│ │ │ │IMM-uri │ │ │
│ │ │ │la 6 luni după │ │ │
│ │ │ │terminarea │ │ │
│ │ │ │sprijinului │ │ │
├─────────────────┼──────────────────┼─────────┼──────────────────────┼───────────┼────────────────┤
│ │Granturi pentru │ │ │ │ │
│ │furnizarea │ │ │ │ │
│ │de servicii de │ │ │ │ │
│ │consiliere │ │ │ │ │
│ │pentru fermieri, │ │ │ │ │
│ │tineri │ │ │FEADR 2014 │Ministerul │
│ │fermieri, │2018 - │Nr. de beneficiari │-2020 │Agriculturii şi │
│ │microîntreprinderi│2023 │consiliaţi │Bugetul de │Dezvoltării │
│ │şi întreprinderi │ │ │stat │Rurale │
│ │mici, în │ │ │ │(prin AM PNDR) │
│ │vederea iniţierii │ │ │ │ │
│ │şi/sau │ │ │ │ │
│ │dezvoltării │ │ │ │ │
│8. Facilitarea │afacerii în │ │ │ │ │
│diversificării │spaţiul rural │ │ │ │ │
│activităţilor ├──────────────────┼─────────┼──────────────────────┼───────────┼────────────────┤
│economice, a │ │ │Nr. de fermieri sau │ │ │
│înfiinţării şi a │ │ │membri ai │ │ │
│dezvoltării de │ │ │unor gospodării │ │ │
│întreprinderi │ │ │agricole care │ │ │
│mici, precum şi │ │ │îşi diversifică │ │ │
│crearea de locuri│ │ │activitatea de │ │ │
│de muncă în │ │ │bază agricolă prin │ │ │
│mediul rural │ │ │dezvoltarea │ │ │
│ │Sprijin pentru │ │unei activităţi │ │Ministerul │
│ │dezvoltarea │ │non-agricole în │FEADR 2014 │Agriculturii şi │
│ │şi modernizarea │2018 - │cadrul │-2020 │Dezvoltării │
│ │activităţilor │2023 │micro-întreprinderilor│Bugetul de │Rurale │
│ │neagricole │ │sau întreprinderilor │stat │(prin AM PNDR) │
│ │ │ │mici │ │ │
│ │ │ │existente; │ │ │
│ │ │ │Nr. de │ │ │
│ │ │ │micro-întreprinderi │ │ │
│ │ │ │sau │ │ │
│ │ │ │întreprinderi mici de │ │ │
│ │ │ │profil │ │ │
│ │ │ │non-agricol │ │ │
│ │ │ │nou-înfiinţate │ │ │
├─────────────────┼──────────────────┼─────────┼──────────────────────┼───────────┼────────────────┤
│ │ │ │ │ │Ministerul │
│ │ │ │ │ │Agriculturii şi │
│ │ │ │ │ │Dezvoltării │
│ │ │ │ │ │Rurale │
│ │Acordarea de │ │ │ │(prin AM PNDR) │
│ │sprijin pentru │ │ │FEADR 2014 │Ministerul │
│ │realizarea │ │ │-2020 │Apelor şi │
│ │împăduririi │ │Nr. locuri de muncă │(prin PNDR │Pădurilor (prin │
│ │terenurilor │2018 - │verzi │- │Regia Naţională │
│ │agricole - │2020 │create │submăsura │a Pădurilor │
│ │proiecte de tipul │ │ │8.1) │Romsilva şi │
│9. Refacerea, │"Prima │ │ │Buget de │Gărzile │
│conservarea şi │împădurire" │ │ │Stat │Forestiere) │
│consolidarea │ │ │ │ │Ministerul │
│ecosistemelor │ │ │ │ │Fondurilor │
│care │ │ │ │ │Europene │
│sunt legate de │ │ │ │ │Proprietarii │
│silvicultură şi │ │ │ │ │Privaţi │
│îmbunătăţirea ├──────────────────┼─────────┼──────────────────────┼───────────┼────────────────┤
│viabilităţii │ │ │ │ │Ministerul │
│pădurilor │ │ │ │ │Apelor şi │
│ │Acordarea de │ │ │FEADR 2014 │Pădurilor (prin │
│ │sprijin pentru │ │ │-2020 │Regia Naţională │
│ │crearea de perdele│ │ │(prin PNDR │a Pădurilor │
│ │forestiere, │2018 - │Nr. locuri de muncă │- │Romsilva şi │
│ │inclusiv prin │2023 │verzi │submăsura │Gărzile │
│ │măsuri de │ │create │8.1) │Forestiere) │
│ │"greening" │ │ │Buget de │Ministerul │
│ │asociate Pilonului│ │ │Stat │Fondurilor │
│ │1 al PAC │ │ │ │Europene │
│ │ │ │ │ │Proprietarii │
│ │ │ │ │ │Privaţi │
├─────────────────┼──────────────────┼─────────┼──────────────────────┼───────────┼────────────────┤
│ │ │ │Nr. de instalaţii │ │ │
│ │Sprijinirea │ │non-ETS; │ │ │
│ │investiţiilor │ │Nr. de certificate │ │ │
│ │pentru │ │verzi │Finanţarea │ │
│10. Promovarea │tehnologiile cu │ │(inclusiv cu bonus de │ESCO │ │
│tehnologiilor cu │emisii reduse de │ │congenerare); │prin │ │
│emisii reduse de │dioxid de │ │Schemă de investiţii │contractele│ │
│dioxid de │carbon în vederea │2018 - │verzi, │de │Ministerul │
│carbon şi a │valorificării │2023 │pentru încurajarea │performanţă│Finanţelor │
│utilizării │potenţialului │ │retehnologizării în │energetică/│Publice │
│eficiente a │de energii │ │sectorul │încasările │ │
│resurselor │regenerabile al │ │locuinţelor şi │din │ │
│ │României şi │ │modernizarea şi │licitarea │ │
│ │dezvoltării de │ │reabilitarea reţelei │UE-ETS │ │
│ │energii verzi │ │de │ │ │
│ │ │ │încălzire edilitară, │ │ │
│ │ │ │funcţională │ │ │
├─────────────────┼──────────────────┼─────────┼──────────────────────┼───────────┼────────────────┤
│ │Susţinerea micro- │ │ │ │ │
│ │întreprinderilor │ │ │ │ │
│ │care │ │ │ │ │
│ │desfăşoară │ │ │ │Ministerul │
│ │activităţi în │ │ │ │Dezvoltării │
│11. Promovarea │sectoarele │ │ │FEDR 2014 -│Regionale şi │
│spiritului │economice │ │Nr. de │2020 │Administraţiei │
│antreprenorial, │competitive │2018 - │microîntreprindere şi │(prin POR) │Publice │
│în special prin │identificate în │2023 │incubatoare de afaceri│Buget de │(prin AM POR) │
│facilitarea │SNC şi PNDR, din │ │sprijinite │stat │Ministerul │
│exploatării │mediul │ │ │ │Fondurilor │
│economice de noi │urban, precum şi a│ │ │ │Europene │
│idei şi prin │incubatoarelor şi │ │ │ │ │
│stimularea │acceleratoarelor │ │ │ │ │
│creării de firme │de afaceri │ │ │ │ │
│noi, │din urban şi rural│ │ │ │ │
│inclusiv prin ├──────────────────┼─────────┼──────────────────────┼───────────┼────────────────┤
│intermediul │Promovarea │ │Nr. de întreprinderi │ │ │
│incubatoarelor de│Programului │ │sprijinite │ │ │
│afaceri │privind │ │Nr. de locuri de muncă│Fondul │Ministerul │
│ │Competitivitatea │2018 - │nou-create │European │pentru Mediul │
│ │întreprinderilor │2023 │Nr. de noi produse, │de │de Afaceri, │
│ │şi IMM- │ │servicii │Investiţii │Comerţ şi │
│ │urilor (programul │ │sau procese în materie│ │Antreprenoriat │
│ │COSME │ │de │ │ │
│ │2014 - 2020) │ │afaceri lansate │ │ │
├─────────────────┼──────────────────┼─────────┼──────────────────────┼───────────┼────────────────┤
│ │ │ │ │ │Ministerul │
│ │ │ │ │ │Turismului │
│ │ │ │ │ │Ministerul │
│ │ │ │ │ │Mediului │
│ │Crearea unui │ │ │ │reprezentanţi ai│
│ │cluster balneo- │ │ │ │tuturor │
│ │turistic verde la │ │ │30000 Euro │clusterelor, dar│
│ │nivel │ │ │Conform │şi ai │
│ │naţional care să │ │Cluster în domeniul │Master │administraţiilor│
│12. Promovarea │asigure │ │balnear │Planului │publice │
│turismului │dezvoltarea şi │2020 │verde funcţional │pentru │centrale, ai │
│durabil │promovarea │ │Nr. de membri │dezvoltarea│administraţiilor│
│ │produselor de │ │ │turismului │publice locale │
│ │turism balnear │ │ │balnear │şi ai sectorului│
│ │şi de ecoturism pe│ │ │ │privat │
│ │piaţa │ │ │ │(Organizaţia │
│ │internaţională │ │ │ │Patronală a │
│ │ │ │ │ │Turismului │
│ │ │ │ │ │Balnear din │
│ │ │ │ │ │România, firme │
│ │ │ │ │ │din domeniu) │
└─────────────────┴──────────────────┴─────────┴──────────────────────┴───────────┴────────────────┘


    O.S.2. Dezvoltarea competenţelor forţei de muncă în vederea asigurării unei ocupări de calitate în sectoarele competitive, generatoare de locuri de muncă verzi

	

┌─────────────────┬─────────────────┬─────────┬────────────────┬────────────┬──────────────┐
│Direcţie de │ │Termen de│Indicatori de │Sursa de │Instituţii │
│acţiune │Măsura/Acţiunea │realizare│rezultat │finanţare/ │responsabile │
│ │ │ │ │cofinanţare │ │
├─────────────────┼─────────────────┼─────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤
│ │ │ │Nr. de │ │ │
│ │ │ │competenţe verzi│ │Ministerul │
│ │ │ │identificate pe │ │Muncii şi │
│ │ │ │domenii de │ │Justiţiei │
│ │ │ │activitate │ │Sociale │
│ │ │ │Nr. de standarde│ │Ministerul │
│ │ │ │ocupaţionale/ │ │Educaţiei │
│ │ │ │standarde de │ │Naţionale │
│ │Realizarea unei │ │pregătire │ │Agenţia │
│ │analize │ │profesională, │FESI 2014 - │Naţională │
│ │privind cererea │2018 - │care conţin │2020 │pentru │
│ │şi oferta de │2023 │competenţe verzi│Buget de │Ocuparea │
│ │competenţe verzi │ │dezvoltate │Stat │Forţei │
│ │ │ │Nr. de persoane │ │de Muncă │
│ │ │ │participante la │ │Autoritatea │
│ │ │ │programe de │ │Naţională │
│ │ │ │formare în │ │pentru │
│ │ │ │competenţe verzi│ │Calificări │
│ │ │ │din care cu │ │Comitetele │
│ │ │ │certificare │ │sectoriale │
│ │ │ │recunoscută la │ │ │
│ │ │ │nivel naţional │ │ │
│ ├─────────────────┼─────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤
│ │ │ │Nr. de atestate │ │ │
│ │ │ │de recunoaştere │ │ │
│ │ │ │a calificării, │ │ │
│ │ │ │indiferent de │ │ │
│ │ │ │ruta de │ │ │
│ │ │ │profesionalizare│ │ │
│ │ │ │prin │ │ │
│ │ │ │care a fost │ │Ministerul │
│ │ │ │obţinută în │ │Muncii şi │
│ │ │ │instituţii │ │Justiţiei │
│ │ │ │acreditate din │ │Sociale │
│ │ │ │alte │ │Ministerul │
│ │ │ │state membre ale│ │Educaţiei │
│ │ │ │Uniunii │ │Naţionale │
│ │ │ │Europene, │ │Ministerul │
│ │Atragerea/ │ │Spaţiului │ │Cercetării şi │
│ │încurajarea │ │Economic │ │Inovării │
│ │revenirii din │ │European sau │FESI 2014 - │Ministerul │
│ │străinătate a │ │Confederaţiei │2020 │Fondurilor │
│ │cetăţenilor │2018 - │Elveţiene │Bugetul │Europene │
│ │români prin │2023 │Nr. de persoane │asigurărilor│Agenţia │
│ │recunoaşterea │ │beneficiare de │pentru şomaj│Naţională │
│ │calificărilor │ │servicii de │Bugetul de │pentru │
│ │dobândite în alte│ │evaluare şi │Stat │Ocuparea │
│ │state │ │certificare a │ │Forţei │
│ │ │ │competenţelor │ │de Muncă, │
│ │ │ │verzi dobândite │ │Patronate, │
│ │ │ │în context │ │Sindicate │
│ │ │ │formal, │ │Autoritatea │
│ │ │ │nonformal, │ │Naţională │
│ │ │ │informal, │ │pentru │
│ │ │ │prin practicare │ │Calificări │
│ │ │ │în alte state │ │Comitetele │
│ │ │ │membre ale │ │sectoriale │
│ │ │ │Uniunii │ │ │
│ │ │ │Europene, │ │ │
│ │ │ │Spaţiului │ │ │
│1. Formarea şi │ │ │Economic │ │ │
│dezvoltarea │ │ │European sau │ │ │
│competenţelor │ │ │Confederaţiei │ │ │
│verzi │ │ │Elveţiene │ │ │
│ ├─────────────────┼─────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤
│ │ │ │Nr. de │ │ │
│ │ │ │calificări verzi│ │ │
│ │ │ │introduse în │ │ │
│ │ │ │Registrul │ │ │
│ │ │ │Naţional │ │ │
│ │ │ │al Calificărilor│ │ │
│ │ │ │Nr. de persoane │ │ │
│ │ │ │formate în │ │ │
│ │Adaptarea │ │calificări verzi│ │ │
│ │lucrătorilor şi a│ │Nr. de furnizori│ │ │
│ │întreprinderilor │ │de formare │ │ │
│ │pentru │ │autorizaţi │ │ │
│ │tranziţia la │ │pentru programe │FESI 2014 - │Ministerul │
│ │"economia │ │de │2020 │Muncii şi │
│ │verde", │2018 - │formare care │Bugetul Stat│Justiţiei │
│ │gestionarea │2023 │conţin │Bugetul │Sociale │
│ │tranziţiei la │ │competenţe │asigurărilor│Ministerul │
│ │noile modele │ │verzi │pentru şomaj│Fondurilor │
│ │organizaţionale │ │Nr. de programe │ │Europene │
│ │şi adaptarea │ │de formare │ │ │
│ │la noile │ │realizate, care │ │ │
│ │tehnologii │ │cuprind │ │ │
│ │ │ │competenţe verzi│ │ │
│ │ │ │Nr. de │ │ │
│ │ │ │întreprinderi │ │ │
│ │ │ │sprijinite │ │ │
│ │ │ │pentru │ │ │
│ │ │ │realizarea │ │ │
│ │ │ │investiţiilor │ │ │
│ │ │ │în "economia │ │ │
│ │ │ │verde" │ │ │
│ ├─────────────────┼─────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤
│ │ │ │ │ │Ministerul │
│ │ │ │ │ │Muncii şi │
│ │ │ │ │ │Justiţiei │
│ │ │ │Nr. de │ │Sociale │
│ │ │ │programare de │ │Ministerul │
│ │ │ │formare a │ │Educaţiei │
│ │ │ │competenţelor │ │Naţionale │
│ │ │ │antreprenoriale │ │Ministerul │
│ │ │ │Nr. de │ │Cercetării şi │
│ │ │ │absolvenţi care │ │Inovării │
│ │ │ │au │FESI 2014 - │Ministerul │
│ │Valorificarea/ │ │parcurs programe│2020 │Fondurilor │
│ │formarea │2018 - │de formare a │Bugetul Stat│Europene │
│ │competenţelor │2023 │competenţelor │Bugetul │Agenţia │
│ │antreprenoriale │ │antreprenoriale │asigurărilor│Naţională │
│ │ │ │Nr. de firme │pentru şomaj│pentru │
│ │ │ │înfiinţate prin │ │Ocuparea │
│ │ │ │valorificarea │ │Forţei │
│ │ │ │certificatelor │ │de Muncă │
│ │ │ │de │ │Patronate │
│ │ │ │absolvire a │ │Sindicate │
│ │ │ │programelor de │ │Autoritatea │
│ │ │ │competenţe │ │Naţională │
│ │ │ │antreprenoriale │ │pentru │
│ │ │ │ │ │Calificări │
│ │ │ │ │ │Comitete │
│ │ │ │ │ │sectoriale │
├─────────────────┼─────────────────┼─────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤
│ │ │ │Nr. de │ │ │
│ │Formarea unei │ │cercetători din │FEDR 2014 - │Ministerul │
│ │mase critice │ │sectorul │2020 │Cercetării şi │
│ │de cercetători în│2018 - │public │(prin POC) │Inovării │
│ │domeniile │2023 │Nr. de │Buget de │Ministerul │
│ │cele mai │ │cercetători din │stat │Fondurilor │
│ │promiţătoare │ │sectorul │ │Europene │
│ │ │ │privat │ │ │
│ ├─────────────────┼─────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤
│ │ │ │Nr. de proiecte │ │ │
│ │ │ │de cercetare şi │ │ │
│ │ │ │iniţiative │ │ │
│ │ │ │ştiinţifice de │ │ │
│ │ │ │anvergură │ │ │
│2. Creşterea │ │ │Nr. de │ │ │
│contribuţiei │ │ │publicaţii │ │ │
│româneşti la │ │ │ştiinţifice │ │ │
│progresul │Creşterea │ │în topul 10% │ │ │
│cunoaşterii │vizibilităţii │ │dintre cele mai │FEDR 2014 - │Ministerul │
│ │internaţionale a │ │citate │2020 │Cercetării şi │
│ │cercetării │2018 - │publicaţii din │(prin POC) │Inovării │
│ │şi dezvoltării │2023 │lume (% │Buget de │Ministerul │
│ │experimentale │ │din totalul │stat │Fondurilor │
│ │din România │ │publicaţiilor │ │Europene │
│ │ │ │ştiinţifice la │ │ │
│ │ │ │nivelul ţării) │ │ │
│ │ │ │Nr. de │ │ │
│ │ │ │copublicaţii │ │ │
│ │ │ │ştiinţifice │ │ │
│ │ │ │internaţionale │ │ │
│ │ │ │(număr la 1 │ │ │
│ │ │ │milion de │ │ │
│ │ │ │locuitori) │ │ │
├─────────────────┼─────────────────┼─────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤
│ │ │ │Nr. de proiecte │FEDR 2014 - │ │
│ │Susţinerea │2018 - │de cercetare şi │2020 │Ministerul │
│ │specializării │2023 │iniţiative │(prin POC) │Cercetării şi │
│ │inteligente │ │ştiinţifice de │Buget de │Inovării │
│ │ │ │anvergură │stat │ │
│ ├─────────────────┼─────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤
│ │ │ │Nr. de │ │ │
│ │ │ │absolvenţi de │ │ │
│ │ │ │doctorat │ │ │
│ │ │ │(ISCEC 6) la │ │ │
│ │ │ │1.000 locuitori │ │ │
│ │ │ │cu │ │ │
│ │ │ │vârsta de 25 - │ │ │
│ │ │ │34 de ani │ │ │
│ │ │ │Nr. de │ │ │
│ │ │ │publicaţii │ │ │
│ │ │ │ştiinţifice │ │ │
│3. Creşterea │ │ │în topul 10% │ │ │
│rolului ştiinţei │ │ │dintre cele mai │ │ │
│în │Dezvoltarea unor │ │citate │ │Ministerul │
│societate │organizaţii │ │publicaţii din │FEDR 2014 - │Cercetării şi │
│ │de cercetare │2018 - │lume (% │2020 │Inovării │
│ │performante │2023 │din totalul │(prin POC) │Ministerul │
│ │generatoare de │ │publicaţiilor │Buget de │Fondurilor │
│ │competenţe │ │ştiinţifice la │stat │Europene │
│ │verzi │ │nivelul ţării) │ │ │
│ │ │ │Nr. de │ │ │
│ │ │ │co-publicaţii │ │ │
│ │ │ │ştiinţifice │ │ │
│ │ │ │internaţionale │ │ │
│ │ │ │(număr la 1 │ │ │
│ │ │ │milion de │ │ │
│ │ │ │locuitori) │ │ │
│ │ │ │Nr. de │ │ │
│ │ │ │co-publicaţii │ │ │
│ │ │ │public- │ │ │
│ │ │ │privat la 1 │ │ │
│ │ │ │milion de │ │ │
│ │ │ │locuitori │ │ │
├─────────────────┼─────────────────┼─────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤
│ │Stabilirea de │ │ │ │ │
│ │legături între │ │ │ │ │
│ │centrele de │ │ │ │ │
│ │excelenţă │ │ │ │ │
│ │emergente cu │ │ │FEDR 2014 - │ │
│ │omologii lor de │ │Nr. de proiecte │2020 │Ministerul │
│ │prim plan din │2018 - │de teaming │(prin POC) │Fondurilor │
│ │alte state │2023 │implementate │Buget de │Europene │
│ │membre ale UE │ │ │stat │ │
│ │pentru │ │ │ │ │
│ │creşterea │ │ │ │ │
│ │excelenţei - │ │ │ │ │
│ │proiecte de │ │ │ │ │
│ │"teaming" │ │ │ │ │
│ ├─────────────────┼─────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤
│ │Înfiinţarea unor │ │ │ │ │
│ │"catedre │ │ │FEDR 2014 - │ │
│4. Crearea de │ERA" în vederea │2018 - │Nr. de catedre │2020 │Ministerul │
│sinergii cu │atragerii │2023 │ERA înfiinţate │(prin POC) │Fondurilor │
│acţiunile de CDI │cadrelor │ │ │Buget de │Europene │
│ale │universitare de │ │ │stat │ │
│programului-cadru│renume │ │ │ │ │
│ORIZONT 2020 ├─────────────────┼─────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤
│al Uniunii │Crearea de nuclee│ │ │ │ │
│Europene şi alte │de │ │ │ │ │
│programe CDI │competenţă │ │ │ │ │
│internaţionale │ştiinţifică │ │ │ │ │
│ │şi/sau │ │ │ │ │
│ │tehnologică de │ │ │ │ │
│ │înalt │ │ │ │ │
│ │nivel, la │ │ │ │ │
│ │standarde │ │Nr. de │FEDR 2014 - │ │
│ │europene, în │ │specialişti din │2020 │Ministerul │
│ │cadrul unei │2018 - │străinătate │(prin POC) │Fondurilor │
│ │instituţii CD sau│2023 │angajaţi în │Buget de │Europene │
│ │al unei │ │proiectele │stat │ │
│ │universităţi prin│ │susţinute │ │ │
│ │atragerea │ │ │ │ │
│ │de specialişti │ │ │ │ │
│ │din │ │ │ │ │
│ │străinătate, de │ │ │ │ │
│ │orice │ │ │ │ │
│ │naţionalitate, cu│ │ │ │ │
│ │competenţă │ │ │ │ │
│ │recunoscută │ │ │ │ │
├─────────────────┼─────────────────┼─────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤
│ │Sprijin pentru │ │ │ │ │
│ │formarea │ │ │ │ │
│ │profesională şi │ │ │ │ │
│ │dobândirea │ │ │ │ │
│ │de competenţe │ │ │ │ │
│ │prin programe │ │ │ │ │
│ │de formare │ │ │ │ │
│ │profesională de │ │ │ │ │
│ │scurtă durată │ │ │ │ │
│ │(ex: iniţiere, │ │Nr. de │ │Ministerul │
│ │perfecţionare), │ │participanţi la │FEADR 2014 │Agriculturii │
│ │cu perioade │2018 - │cursuri │-2020 │şi │
│ │diferenţiate de │2023 │de formare │Bugetul de │Dezvoltării │
│ │pregătire, │ │profesională │stat │Rurale, │
│ │în funcţie de │ │ │ │(prin AM PNDR)│
│ │nivelul de │ │ │ │ │
│ │pregătire al │ │ │ │ │
│ │beneficiarilor │ │ │ │ │
│ │finali, precum şi│ │ │ │ │
│ │de │ │ │ │ │
│ │tematica │ │ │ │ │
│5. Încurajarea │programului de │ │ │ │ │
│învăţării pe tot │formare │ │ │ │ │
│parcursul vieţii │profesională │ │ │ │ │
│şi a formării ├─────────────────┼─────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤
│profesionale în │Sprijin pentru │ │ │ │ │
│sectoarele │activităţi │ │ │ │ │
│agricol şi │demonstrative şi │ │ │ │ │
│forestier │de │ │ │ │ │
│ │informare prin │ │ │ │ │
│ │sesiuni │ │ │ │ │
│ │practice privind │ │ │ │ │
│ │metode noi │ │ │ │ │
│ │de protecţie a │ │ │ │ │
│ │culturilor │ │ │ │ │
│ │sau tehnici │ │Nr. de │ │Ministerul │
│ │specifice de │ │participanţi la │FEADR 2014 │Agriculturii │
│ │producţie, │2018 - │sesiuni │-2020 │şi │
│ │respectiv prin │2023 │practice/ │Bugetul de │Dezvoltării │
│ │activităţi de │ │activităţi de │stat │Rurale │
│ │difuzare a │ │difuzare │ │ │
│ │informaţiilor cu │ │ │ │ │
│ │privire │ │ │ │ │
│ │agricultură, │ │ │ │ │
│ │protecţia │ │ │ │ │
│ │mediului şi │ │ │ │ │
│ │identificarea │ │ │ │ │
│ │unor soluţii │ │ │ │ │
│ │tehnologice şi │ │ │ │ │
│ │practici agricole│ │ │ │ │
│ │adecvate │ │ │ │ │
├─────────────────┼─────────────────┼─────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤
│ │Orientarea │ │ │ │ │
│ │profesională │ │ │ │Ministerul │
│ │pentru │ │Nr. de persoane │FEDR 2014 - │Fondurilor │
│ │îmbunătăţirea │2018 - │- beneficiari │2020 │Europene │
│ │expertizei │2020 │şi orientării │Bugetul de │Ministerul │
│ │privind │ │ │stat │Educaţiei │
│ │eficienţă │ │ │ │Naţionale │
│ │energetică │ │ │ │ │
│ ├─────────────────┼─────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤
│ │ │ │ │POCU 2014 - │ │
│ │Formarea │ │ │2020 │Ministerul │
│ │personalului din │ │ │Fond special│Educaţiei │
│ │proiectare şi din│ │ │constituit │Naţionale - │
│ │companii │ │ │pentru │instituţii de │
│ │de construcţii cu│ │Nr. de persoane │formare │învăţământ │
│6. Promovarea │privire la │ │specializate/ │profesională│preuniversitar│
│îmbunătăţirii │proiectarea şi │ │Nr. ore de │Bugetul de │şi superior │
│competenţelor în │execuţia │2018 - │formare │stat │acreditate în │
│ceea ce │clădirilor la │2020 │Nr. de companii │Fonduri │condiţiile │
│priveşte │nivel nZEB^55) │ │de construcţii │atrase │legii, care │
│eficienţa │(principii ale │ │implicate │de la │oferă programe│
│energetică în │casei pasive, │ │ │companii │de formare │
│clădiri şi în │utilizare surse │ │ │de │profesională │
│sistemele majore │regenerabile │ │ │construcţii │Furnizori de │
│de infrastructură│de energie în │ │ │prin │formare │
│urbană^54) │clădiri) │ │ │stimularea │profesională │
│ │ │ │ │calificării │ │
│ ├─────────────────┼─────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤
│ │ │ │ │ │Ministerul │
│ │ │ │ │ │Educaţiei │
│ │ │ │Nr. de furnizori│ │Naţionale - │
│ │Formarea │ │de servicii în │ │instituţii de │
│ │furnizorilor de │ │domeniul │FEDR 2014 - │învăţământ │
│ │servicii în │ │eficienţei │2020 │preuniversitar│
│ │domeniul │2020 │energetice │Bugetul de │şi superior │
│ │eficienţei │ │cuprinşi în │stat │acreditate în │
│ │energetice │ │cursuri de │ │condiţiile │
│ │ │ │formare │ │legii, care │
│ │ │ │ │ │oferă programe│
│ │ │ │ │ │de formare │
│ │ │ │ │ │profesională │
├─────────────────┼─────────────────┼─────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤
│ │ │ │ │Bugetul de │ │
│ │Formarea │ │ │stat │ │
│ │operatorilor │ │ │prin │ │
│ │instalaţiilor de │ │ │Competiţiile│ │
│ │gestionare │ │ │de │ │
│ │a deşeurilor cu │ │Nr. de operatori│proiecte din│ │
│ │privire la │ │de instalaţii │Planul │ │
│ │proiectarea şi │2018 - │de gestionare a │Naţional │Ministerul │
│ │operarea │2025 │deşeurilor │de │Mediului │
│ │instalaţiilor │ │formaţi │Cercetare, │ │
│ │care să ţină │ │ │Dezvoltare │ │
│ │cont de │ │ │şi │ │
│ │schimbările │ │ │Inventică │ │
│ │climatice │ │ │III. │ │
│ │ │ │ │Programul │ │
│ │ │ │ │Orizont 2020│ │
│7. Dezvoltarea ├─────────────────┼─────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤
│competenţelor │Organizarea de │ │ │ │ │
│privind │conferinţe/ │ │ │ │ │
│gestionarea │programe de │ │ │ │ │
│deşeurilor │calificare, la │ │ │ │ │
│ │nivel naţional, │ │ │ │ │
│ │privind │ │Nr. de │ │ │
│ │"bunele practici"│ │conferinţe/ │ │ │
│ │în │ │programe de │ │ │
│ │strategi de │ │calificare, la │ │ │
│ │gestionare a │2018 - │nivel naţional, │Bugetul de │Ministerul │
│ │deşeurilor, │2025 │privind "bunele │stat │Mediului │
│ │adresate │ │practici" în │ │ │
│ │operatorilor │ │strategiile de │ │ │
│ │sistemelor de │ │gestionare a │ │ │
│ │gestionare a │ │deşeurilor │ │ │
│ │deşeurilor şi │ │ │ │ │
│ │funcţionarilor │ │ │ │ │
│ │din cadrul │ │ │ │ │
│ │autorităţilor │ │ │ │ │
│ │locale │ │ │ │ │
├─────────────────┼─────────────────┼─────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤
│ │Furnizarea de │ │ │ │ │
│8. Promovarea │cunoştinţe │ │ │ │ │
│îmbunătăţirii │tehnice şi de │ │ │ │ │
│nivelului │sprijin │ │Nr. de angajaţi │ │Ministerul │
│tehnologiilor │economic pentru │ │din industrie │ │Economiei │
│curate │noile │2018 - │cu cunoştinţe │Bugetul de │Ministerul │
│şi a energiei cu │instrumente în │2025 │tehnice şi │stat │Finanţelor │
│emisii reduse │vederea │ │economice │ │Publice │
│sau zero de │stimulării │ │îmbunătăţite │ │ │
│carbon │industriei să │ │ │ │ │
│ │reducă emisiile │ │ │ │ │
│ │de GES │ │ │ │ │
├─────────────────┼─────────────────┼─────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤
│9. Sprijinirea │Implementarea │ │ │ │ │
│parteneriatelor │unui sistem de │ │ │ │ │
│dintre │stagii de │ │ │ │ │
│universităţi şi │practică în │ │Nr. de studenţi │ │ │
│sectorul │domeniul │ │care │ │ │
│privat, pentru a │schimbărilor │ │beneficiază de │Bugetul de │Ministerul │
│facilita │climatice sau │2018 - │stagii de │stat │Educaţiei │
│tranziţia de la │domenii conexe │2020 │practică în │POCU 2014 - │Naţionale │
│educaţie la │(ex. energii │ │domeniul │2020 │Universităţi │
│angajare în │regenerabile, │ │schimbărilor │ │Angajatori │
│domeniul │gestionarea │ │climatice sau │ │ │
│schimbărilor │deşeurilor, │ │domenii conexe │ │ │
│climatice sau │producerea │ │ │ │ │
│domenii conexe │bio-carburanţilor│ │ │ │ │
│ │etc.) │ │ │ │ │
├─────────────────┼─────────────────┼─────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤
│ │Realizarea │ │ │ │ │
│ │infrastructurii │ │ │ │ │
│ │educaţionale │ │ │ │ │
│ │adecvate în │ │ │ │ │
│ │vederea │ │ │ │ │
│ │asigurării │ │ │ │ │
│10. Creşterea │condiţiilor │ │ │ │ │
│gradului de │pentru o │ │ │ │Ministerul │
│participare la │pregătire │ │ │FEDR 2014 - │Dezvoltării │
│învăţământul │profesională de │ │Nr. de unităţi │2020 │Regionale şi │
│profesional şi │calitate şi │2018 - │educaţionale │(prin POR) │Administraţiei│
│tehnic şi la │relevantă pentru │2023 │modernizate/nou │Buget de │Publice │
│programe de │nevoile pieţei │ │înfiinţate │stat │Europene │
│învăţare pe tot │muncii, │ │ │ │(prin AM POR) │
│parcursul vieţii │adaptate │ │ │ │ │
│ │nivelului de │ │ │ │ │
│ │dezvoltare │ │ │ │ │
│ │tehnologică şi │ │ │ │ │
│ │cerinţelor │ │ │ │ │
│ │specifice │ │ │ │ │
│ │sectoarelor │ │ │ │ │
│ │economice │ │ │ │ │
├─────────────────┼─────────────────┼─────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤
│ │Dezvoltarea │ │ │ │ │
│ │infrastructurii │ │ │ │ │
│ │învăţământului │ │ │ │ │
│ │terţiar │ │ │ │ │
│ │universitar, │ │ │ │ │
│ │modernizarea şi │ │ │ │ │
│ │echiparea │ │ │ │ │
│ │facilităţilor │ │ │ │ │
│ │conexe pentru │ │ │ │ │
│11. Creşterea │soluţionarea │ │ │ │ │
│relevanţei │asimetriilor │ │ │ │ │
│învăţământului │existente între │ │Nr. de unităţi │ │Ministerul │
│terţiar │curricula │ │de │FEDR 2014 - │Dezvoltării │
│universitar în │universitară şi │2018 - │învăţământului │2020 │Regionale şi │
│relaţie cu piaţa │necesitatea de a │2023 │terţiar │(prin POR) │Administraţiei│
│muncii şi │dezvolta │ │universitar │Buget de │Publice │
│sectoarele │competitivitatea │ │dezvoltate/ │stat │(prin AM POR) │
│economice │economiei │ │modernizate │ │ │
│competitive │româneşti, │ │ │ │ │
│ │intensificarea │ │ │ │ │
│ │legăturii dintre │ │ │ │ │
│ │cercetare │ │ │ │ │
│ │şi piaţa muncii, │ │ │ │ │
│ │în special │ │ │ │ │
│ │în domeniile │ │ │ │ │
│ │economice │ │ │ │ │
│ │competitive şi de│ │ │ │ │
│ │specializarea │ │ │ │ │
│ │inteligentă │ │ │ │ │
└─────────────────┴─────────────────┴─────────┴────────────────┴────────────┴──────────────┘


    ^54) Planul Naţional de Acţiune 2016 - 2020 privind schimbările climatice.

    ^55) nZEB (nearly Zero Energy Building) = clădire cu consum de energie aproape egal cu zero, conform Legii nr. 372/2005 republicată
, cu modificările şi completările ulterioare.

    O.S.3. Consolidarea cooperării cu actorii relevanţi şi a dialogului cu partenerii sociali din sectoarele cu potenţial pentru crearea de locuri de muncă verzi

	

┌────────────┬──────────────┬─────────┬───────────────┬───────────┬───────────────┐
│Direcţie de │Măsura/ │Termen de│Indicatori de │Sursa de │Instituţii │
│acţiune │Acţiunea │realizare│rezultat │finanţare/ │responsabile │
│ │ │ │ │cofinanţare│ │
├────────────┼──────────────┼─────────┼───────────────┼───────────┼───────────────┤
│ │ │ │Nr. total de │ │ │
│1. │Sprijin │ │operaţiuni de │ │ │
│Facilitarea │acordat pentru│ │cooperare │ │ │
│cooperării │cooperare │ │sprijinite în │FEADR + │Ministerul │
│între │orizontală şi │2018 - │cadrul │contribuţie│Agriculturii şi│
│actorii │verticală │2023 │măsurii │naţională │Dezvoltării │
│implicaţi în│între actorii │ │(grupuri, │Bugetul de │Rurale │
│dezvoltarea │implicaţi în │ │reţele/ │stat │ │
│rurală │dezvoltarea │ │clustere, │ │ │
│ │rurală │ │proiecte pilot,│ │ │
│ │ │ │etc.) │ │ │
├────────────┼──────────────┼─────────┼───────────────┼───────────┼───────────────┤
│ │Crearea unui │ │ │ │ │
│ │sistem de │ │ │ │ │
│ │participare │ │ │ │ │
│ │continuă a │ │ │ │Ministerul │
│ │partenerilor │ │ │ │Muncii şi │
│ │sociali şi a │ │ │ │Justiţiei │
│ │altor actori │ │ │ │Sociale │
│ │relevanţi la │2018 - │Sistem │Nu este │Partenerii │
│ │elaborarea şi │2025 │operaţionalizat│cazul │Sociali │
│ │monitorizarea │ │ │ │Organizaţii │
│ │politicilor │ │ │ │Non- │
│ │care vizează │ │ │ │Guvernamentale;│
│ │crearea de │ │ │ │Mediul Academic│
│ │locuri de │ │ │ │ │
│ │muncă │ │ │ │ │
│ │verzi │ │ │ │ │
│ ├──────────────┼─────────┼───────────────┼───────────┼───────────────┤
│ │Identificarea │ │ │ │Ministerul │
│2. │ocupaţiilor şi│ │ │ │Muncii şi │
│Consolidarea│a │ │ │ │Justiţiei │
│participării│calificărilor │2018 - │Nr. de ocupaţii│Nu este │Sociale │
│partenerilor│asociate │2025 │şi calificări │cazul │Partenerii │
│sociali şi a│tranziţiei la │ │identificate │ │sociali │
│altor │o economie cu │ │ │ │Comitetele │
│actori │emisii reduse │ │ │ │sectoriale │
│relevanţi în│de carbon │ │ │ │ │
│politicile ├──────────────┼─────────┼───────────────┼───────────┼───────────────┤
│publice care│Prioritizarea │ │ │ │ │
│vizează │domeniilor de │ │ │ │ │
│crearea de │acţiune pentru│ │ │ │Ministerul │
│locuri de │tranziţia la │ │ │ │Muncii şi │
│muncă verzi │o economie cu │ │Domenii de │ │Justiţiei │
│ │emisii reduse │2018 - │acţiune │Nu este │Sociale │
│ │de carbon prin│2025 │prioritare │cazul │Partenerii │
│ │integrarea │ │identificate │ │sociali │
│ │perspectivelor│ │ │ │Comitetele │
│ │politicii │ │ │ │sectoriale │
│ │economice şi │ │ │ │ │
│ │sociale │ │ │ │ │
│ ├──────────────┼─────────┼───────────────┼───────────┼───────────────┤
│ │Dezvoltarea de│ │ │ │Ministerul │
│ │instrumente │ │ │ │Muncii şi │
│ │pentru │ │Nr. de programe│ │Justiţiei │
│ │evaluarea │ │de formare │ │Sociale, │
│ │impactului │2018 - │implementate │Bugetul de │Partenerii │
│ │şi a efectelor│2025 │Nr. de studii │stat │Sociali │
│ │pe piaţa │ │Nr. de prognoze│ │Organizaţii │
│ │muncii în │ │Nr. de │ │Non- │
│ │contextul │ │iniţiative │ │Guvernamentale;│
│ │tranziţiei la │ │ │ │Mediul Academic│
│ │economie verde│ │ │ │ │
└────────────┴──────────────┴─────────┴───────────────┴───────────┴───────────────┘


    Listă de abrevieri

        ANOFM - Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă

        AMIGO - Cercetarea statistică asupra forţei de muncă în gospodării

        AM PNDR - Autoritatea de Management pentru Programul Naţional de Dezvoltare Rurală

        AM POCU - Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman
1   2   >  

Forme la zi | Modificari Act | Printare | Salvare DOC

Inapoi la Cautare

Comentarii Act

Nu sunt comentarii momentan.

Posteaza pe retele sociale

Pentru a posta un comentariu trebuie sa va autentificati


Daca nu aveti inca un cont si vreti sa va inregistrati dati click aici


Despre Companie

CTCE este liderul national in domeniul software legislativ. Avem o experienta de peste 35 ani in domeniul dezvoltarii de aplicatii software.
(aflati mai multe)

Termeni si Conditii
Comanda LegisPlus
Testeaza LegisPlus
Resurse Lege-Online

Nota CTCE

Continutul, designul, structura, precum si materialele Lege-Online.ro apartin C.T.C.E. - Piatra Neamt si sunt protejate de Legea 8/1996 privind drepturile de autor si drepturile conexe, cu modificarile si completarile ulterioare. Copierea/distribuirea/republicarea acestora este ilegala.

Intrati in Contact

 • Telefon:
  (0233) 211 020 / (0233) 218 110
 • E-mail:
  office@ctce.ro
 • Adresa:
  Bd. Decebal, nr. 32
  610076, Piatra Neamt, Neamt
  Romania


CTCE - Centrul Teritorial de Calcul Economic

Info

Se încarcã, vã rugãm asteptati.