Inapoi la Cautare

ORDIN 982 /2013


privind modificarea cap. 1 din anexa la Ordinul ministrului muncii, familiei şi egalităţii de şanse şi al ministrului sănătăţii publice nr. 762/1.992/2007 pentru aprobarea criteriilor medico-psihosociale pe baza cărora se stabileşte încadrarea în grad de handicap


Puteti sa consultati o forma actualizata la data 20.06.2021, conform modificarilor publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, apasand butonul Cumpara Act.

Cumparati Actul varianta DOC

Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA
Doriti o forma actualizata , la zi (20.06.2021) , a acestui act ? Cumparati acum online, rapid si simplu varianta DOC !

Forme la zi | Modificari Act | Printare | Salvare DOC

    B. dificultăţi semnificative în funcţionarea adaptativă în cel puţin două din următoarele domenii: comunicare, autoîngrijire, familie, aptitudini sociale/relaţii interpersonale, uz de resursele comunităţii, autoconducere, aptitudini şcolare, ocupaţie, timp liber, sănătate, securitate;

    C. debut înainte de vârsta de 18 ani.

    **) În funcţie de severitatea deficienţei asociate se va trece la handicap accentuat sau grav.

    ***) În funcţie de severitatea deficienţei asociate se va trece la handicap grav.


	

*Font 8*
 ┌───────────────────────┬──────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────┐
 │ │ ACTIVITĂŢI - LIMITĂRI │ PARTICIPARE - NECESITĂŢI │
 ├───────────────────────┼──────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤
 │HANDICAP UŞOR │a) dezvoltă, de regulă, aptitudini │a) au nevoie de sprijin pentru inserţie│
 │ │sociale şi de comunicare în timpul │socială pe piaţa muncii pentru a │
 │ │anilor preşcolari, au o deteriorare │dobândi abilităţi de trai independent, │
 │ │minimă în ariile senzitivo-motorii; │prin serviciile de consiliere şi │
 │ │b) pot achiziţiona cunoştinţe şcolare │orientare vocaţională/profesională; │
 │ │corespunzătoare nivelului clasei │b) monitorizare de specialitate şi │
 │ │a VI-a, capătă aptitudini sociale şi │măsuri educative în cazul celor cu │
 │ │profesionale adecvate pentru │comportament deviant. │
 │ │autoîntreţinere, pot trăi satisfăcător│ │
 │ │în societate, dacă nu există o │ │
 │ │tulburare asociată; │ │
 │ │c) uneori asociază tulburări de │ │
 │ │comportament care pot atinge │ │
 │ │intensitatea unor acte antisociale, │ │
 │ │adicţii de substanţe psihoactive. │ │
 ├───────────────────────┼──────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤
 │HANDICAP MEDIU │a) pot beneficia de pregătire │a) au nevoie de sprijin pentru │
 │ │profesională şi, cu supraveghere │însuşirea unei meserii, în funcţie de │
 │ │moderată, pot avea grijă de ei înşişi;│abilităţi/aptitudini; │
 │ │b) pot efectua activităţi lucrative; │b) implicarea agenţiei de formare │
 │ │c) au nevoie de servicii de sprijin. │profesională este necesară pentru │
 │ │ │inserţia socială pe piaţa muncii; │
 │ │ │c) suport psihoterapeutic pentru cei cu│
 │ │ │tulburări de comportament, care │
 │ │ │necesită monitorizare de specialitate. │
 ├───────────────────────┼──────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤
 │HANDICAP ACCENTUAT │a) au o dezvoltare psihomotorie │a) pot desfăşura activităţi simple; │
 │ │redusă; │b) au nevoie de sprijin pentru a │
 │ │b) pot dobândi deprinderi igienice │efectua activităţile pentru care au │
 │ │elementare; │fost pregătiţi. │
 │ │c) pot efectua sarcini simple. │ │
 ├───────────────────────┼──────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤
 │HANDICAP GRAV │- dependenţă parţială sau totală de │- în funcţie de rezultatul evaluării │
 │ │ajutorul altei persoane │complexe şi de stabilirea gradului de │
 │ │ │autonomie personală, pot beneficia de │
 │ │ │asistent personal. │
 └───────────────────────┴──────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────┘


    I.2. EVALUAREA PERSOANELOR CU VÂRSTA CRONOLOGICĂ DE PESTE 18 ANI CU TULBURARE DE SPECTRU AUTIST, ÎN VEDEREA ÎNCADRĂRII ÎN GRAD DE HANDICAP

    Tulburarea autistă este o tulburare pervazivă de dezvoltare caracterizată prin: deteriorarea calitativă în interacţiunea socială, deteriorări calitative în comunicare, precum şi patternuri stereotipe şi restrânse de comportament, preocupări şi activităţi. Este de asemenea caracterizată de întârzieri, cu debut înaintea vârstei de 3 ani, în cel puţin unul din următoarele domenii:

    - interacţiune socială;

    - limbaj, aşa cum este utilizat în comunicarea socială;

    - joc imaginativ sau simbolic.

    Relaţiile interpersonale generează anxietate mai ales când interacţionează cu persoane necunoscute. Anxietatea este generată şi de schimbările ambientale. Aceste persoane au abilităţi afective şi cognitive în limite variabile, dar nu au capacitatea de integrare constructivă a funcţiilor mentale, cu rol determinant în formarea de deprinderi interpersonale, necesare stabilirii de interacţiuni sociale.

	

*Font 8*
 ┌──────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────┐
 │PARAMETRI FUNCŢIONALI │1. Evaluarea se va centra pe surprinderea gradului de │
 │ │dezvoltare a: │
 │ │a) abilităţilor socioafective; │
 │ │b) abilităţilor cognitive şi abilităţilor dependente de │
 │ │funcţiile executive centrale; │
 │ │c) abilităţilor somatice şi motorii. │
 │ │2. Instrumente de lucru: │
 │ │a) examen psihiatric; │
 │ │b) teste psihologice specifice. │
 ├──────────────────┬───────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │DEFICIENŢĂ UŞOARĂ │HANDICAP UŞOR │a) socializare: afectarea calitativă uşoară a interacţiunii │
 │ │ │sociale; │
 │ │ │b) limbaj: afectarea calitativă a limbajului expresiv; │
 │ │ │c) autoîntreţinere: afectarea calitativă a abilităţilor de │
 │ │ │autoîntreţinere; │
 ├──────────────────┼───────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │DEFICIENŢĂ MEDIE │HANDICAP MEDIU │a) socializare: afectarea calitativă moderată a interacţiunii │
 │ │ │sociale; │
 │ │ │b) limbaj: afectarea calitativă şi cantitativă a limbajului │
 │ │ │expresiv; │
 │ │ │c) autoîntreţinere: afectarea calitativă şi cantitativă a │
 │ │ │abilitaţilor de autoîntreţinere. │
 ├──────────────────┼───────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │DEFICIENŢĂ │HANDICAP ACCENTUAT │a) socializare: afectarea calitativă şi cantitativă accentuată │
 │ACCENTUATĂ │ │interacţiunii sociale, cu interacţiune socială posibilă într-un│
 │ │ │mediu controlat; │
 │ │ │b) limbaj: afectarea calitativă şi cantitativă a limbajului │
 │ │ │expresiv şi receptiv; │
 │ │ │c) autoîntreţinere: afectarea calitativă şi cantitativă a │
 │ │ │abilităţilor de autoîntreţinere, cu nevoia de ajutor din partea│
 │ │ │adultului. │
 ├──────────────────┼───────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │DEFICIENŢĂ GRAVĂ │HANDICAP GRAV │a) socializare: afectarea calitativă şi cantitativă severă a │
 │ │ │interacţiunii sociale, interacţiune socială limitată la familie│
 │ │ │interacţiunea cu mediul social exterior familiei este mediată │
 │ │ │de adult; │
 │ │ │b) limbaj: absenţa dezvoltării limbajului (expresiv şi │
 │ │ │receptiv) sau dezvoltarea limbajului cu afectarea rolului de │
 │ │ │comunicare; │
 │ │ │c) autoîntreţinere: absenţa abilităţilor de autoconducere şi │
 │ │ │autodeterminare sau efectuarea sub supravegherea adultului a │
 │ │ │activităţilor de autoîngrijire şi autoservire. │
 └──────────────────┴───────────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────────┘
 ┌───────────────────────┬──────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────┐
 │ │ ACTIVITĂŢI - LIMITĂRI │ PARTICIPARE - NECESITĂŢI │
 ├───────────────────────┼──────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤
 │HANDICAP UŞOR │a) dezvoltă aptitudini sociale şi de │- au nevoie de sprijin pentru inserţie │
 │ │comunicare, cu limitare uşoară │socială pe piaţa muncii pentru a │
 │ │b) capătă aptitudini profesionale │dobândi abilităţi de trai independent │
 │ │adecvate pentru autoîntreţinere │prin serviciile de orientare şi │
 │ │ │consiliere vocaţională/profesională │
 ├───────────────────────┼──────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤
 │HANDICAP MEDIU │a) dezvoltă aptitudini sociale şi de │a) au nevoie de sprijin pentru │
 │ │comunicare, cu limitare moderată │însuşirea unei meserii, în funcţie de │
 │ │b) capătă aptitudini profesionale │abilităţi/aptitudini │
 │ │limitate şi, cu supraveghere moderată,│b) consiliere şi orientare profesională│
 │ │pot avea grijă de ei înşişi │pentru inserţia pe piaţa muncii │
 │ │c) pot efectua activităţi lucrative │ │
 │ │d) au nevoie de servicii de sprijin │ │
 ├───────────────────────┼──────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤
 │HANDICAP ACCENTUAT │a) dezvoltă aptitudini sociale şi de │a) pot desfăşura activităţi simple, │
 │ │comunicare limitate, cu interacţiune │stereotipe │
 │ │socială posibilă într-un mediu │b) au nevoie de sprijin şi supraveghere│
 │ │controlat │pentru a efectua activităţi de terapie │
 │ │b) pot asocia tulburări afective, │ocupaţională │
 │ │emoţionale şi de conduită │c) monitorizare şi măsuri educative şi │
 │ │ │terapeutice în cazul celor cu │
 │ │ │comportament deviant │
 ├───────────────────────┼──────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤
 │HANDICAP GRAV │a) integrare socială perturbată, │- în funcţie de rezultatul evaluării │
 │ │limitată la un grup restrâns de │complexe şi de stabilirea gradului de │
 │ │persoane din mediul familial şi │autonomie personală, pot beneficia de │
 │ │extrafamilial │asistent personal │
 │ │b) limbaj cu rol de comunicare │ │
 │ │restrânsă │ │
 │ │c) pot dobândi deprinderi de │ │
 │ │autoservire, în condiţii de sprijin │ │
 │ │d) pot efectua sarcini simple │ │
 └───────────────────────┴──────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────┘


    II. EVALUAREA PERSOANELOR CU REGRESIE (DETERIORARE) A FUNCŢIILOR INTELECTUALE ÎN VEDEREA ÎNCADRĂRII ÎN GRAD DE HANDICAP*)

	

*Font 8*
 ┌──────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────┐
 │PARAMETRI FUNCŢIONALI │- examen psihiatric; │
 │ │- teste psihologice (MMSE, Reisberg); │
 │ │- scala GAFS; │
 │ │- CT; RMN. │
 ├──────────────────┬───────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │DEFICIENŢĂ UŞOARĂ │HANDICAP UŞOR │- scor MMSE 21-25; │
 │ │ │- scor GAFS 61-80; │
 │ │ │- deteriorare cognitivă; │
 │ │ │- uită evenimentele recente; │
 │ │ │- ezitare în a răspunde la întrebări. │
 ├──────────────────┼───────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │DEFICIENŢĂ MEDIE │HANDICAP MEDIU │- scor MMSE 15-20; │
 │ │ │- scor GAFS 51-60; │
 │ │ │- tulburări de memorie şi tulburări psihice de intensitate │
 │ │ │medie; │
 │ │ │- orientarea se realizează cu dificultate, informaţiile slab │
 │ │ │fixate; │
 │ │ │- deteriorare socială moderată cu dificultăţi în activitatea │
 │ │ │profesională. │
 ├──────────────────┼───────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │DEFICIENŢĂ │HANDICAP ACCENTUAT │- scor MMSE 10-14; │
 │ACCENTUATĂ │ │- scor GAFS 31-50; │
 │ │ │- deteriorare severă în funcţionarea socială, profesionala şi │
 │ │ │familială; │
 │ │ │- uitarea conversaţiei recente, a evenimentelor curente; │
 │ │ │- pot să existe modificări marcate ale personalităţii, │
 │ │ │afectului şi comportamentului; │
 │ │ │- se însoţesc frecvent de halucinaţii, delir, depresie şi │
 │ │ │anxietate. │
 ├──────────────────┼───────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │DEFICIENŢĂ GRAVĂ │HANDICAP GRAV │- scor MMSE ≤ 9; │
 │ │ │- scor GAFS 21-30 grav fără asistent personal; │
 │ │ │- scor GAFS 1-20 grav cu asistent personal; │
 │ │ │- uitarea numelor celor apropiaţi şi a datelor personale; │
 │ │ │- incapacitate de memorare; │
 │ │ │- deteriorarea judecăţii, a controlului pulsional; │
 │ │ │- lipsa capacităţii de autodeterminare şi autoservire. │
 └──────────────────┴───────────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────────┘


-----

    *) Se referă la demenţe atrofico-degenerative şi la cele organice, caracterizate prin alterarea persistentă şi progresivă atât a funcţiilor cognitive (memorie, intelect, limbaj, judecată), cât şi a celor noncognitive (afectivitate, percepţie, comportament). Sindromul demenţial apare în boala Alzheimer şi în boala cerebrovasculară (demenţa corticală postinfarcte cerebrale multiple, encefalopatia aterosclerotică subcorticală - boala Binswanger, forma mixtă), dar şi în alte condiţii medicale care afectează primar sau secundar creierul: boala Pick, boala Creutzfeldt-Jacob, boala Huntington, boala Parkinson, maladia HIV, hidrocefalie, traumatismele cerebrale, tumorile cerebrale. Explorările imagistice confirmă diagnosticul etiologic al afecţiunii, dar există ca numitor comun reducerea populaţiei neuronale, evidenţiată prin atrofia corticală şi/sau subcorticală.

<   1   2   3   >  

Forme la zi | Modificari Act | Printare | Salvare DOC

Inapoi la Cautare

Comentarii Act

Nu sunt comentarii momentan.

Posteaza pe retele sociale

Pentru a posta un comentariu trebuie sa va autentificati


Daca nu aveti inca un cont si vreti sa va inregistrati dati click aici


Despre Companie

CTCE este liderul national in domeniul software legislativ. Avem o experienta de peste 35 ani in domeniul dezvoltarii de aplicatii software.
(aflati mai multe)

Termeni si Conditii
Comanda LegisPlus
Testeaza LegisPlus
Resurse Lege-Online

Nota CTCE

Continutul, designul, structura, precum si materialele Lege-Online.ro apartin C.T.C.E. - Piatra Neamt si sunt protejate de Legea 8/1996 privind drepturile de autor si drepturile conexe, cu modificarile si completarile ulterioare. Copierea/distribuirea/republicarea acestora este ilegala.

Intrati in Contact

 • Telefon:
  (0233) 211 020 / (0233) 218 110
 • E-mail:
  office@ctce.ro
 • Adresa:
  Bd. Decebal, nr. 32
  610076, Piatra Neamt, Neamt
  Romania


CTCE - Centrul Teritorial de Calcul Economic

Info

Se încarcã, vã rugãm asteptati.