Inapoi la Cautare

ORDIN 599 /2010


pentru aprobarea modelului declaraţiei privind asigurarea în sistemul asigurărilor pentru şomaj a persoanelor fizice care realizează venituri de natură profesională, altele decât cele salariale, pentru care se datorează contribuţia individuală la bugetul asigurărilor pentru şomaj, conform art. III alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 58/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi alte măsuri financiar-fiscale


Puteti sa consultati o forma actualizata la data 08.07.2020, conform modificarilor publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, apasand butonul Cumpara Act.

Cumparati Actul varianta DOC

Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA
Doriti o forma actualizata , la zi (08.07.2020) , a acestui act ? Cumparati acum online, rapid si simplu varianta DOC !

Forme la zi | Modificari Act | Printare | Salvare DOC    În temeiul prevederilor art. 22 alin. (3) din Legea nr. 202/2006 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, republicată,

    în conformitate cu dispoziţiile art. 22 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor art. III din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 58/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi alte măsuri financiar-fiscale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 791/2010 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, precum şi pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor art. III din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 58/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi alte măsuri financiar-fiscale,

    preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă emite următorul ordin:

    ART. 1


    Se aprobă modelul declaraţiei privind asigurarea în sistemul asigurărilor pentru şomaj a persoanelor fizice care realizează venituri de natură profesională, altele decât cele salariale, pentru care se datorează contribuţia individuală la bugetul asigurărilor pentru şomaj, conform art. III alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 58/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi alte măsuri financiar-fiscale, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

    ART. 2


    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

        Preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă,

                                  Silviu Bian

    Bucureşti, 9 august 2010.

    Nr. 599.

    ANEXĂ


	

    AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ
    Agenţia pentru Ocuparea Forţei de Muncă a
    Judeţului │_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│/Municipiului Bucureşti


                              DECLARAŢIE
               privind asigurarea în sistemul asigurărilor pentru
         şomaj a persoanelor fizice care realizează venituri de natură
           profesională, altele decât cele salariale, pentru care se
           datorează contribuţia individuală la bugetul asigurărilor
             pentru şomaj, conform art. III alin. (2) din Ordonanţa
             de urgenţă a Guvernului nr. 58/2010 pentru modificarea
                   şi completarea Legii nr. 571/2003 privind
                 Codul fiscal şi alte măsuri financiar-fiscale

           Nr. │_│_│_│_│_│ din ziua │_│_│ luna │_│_│ anul │_│_│_│_│*)

---------
    *) Se completează de către agenţia pentru ocuparea forţei de muncă în a
cărei rază teritorială asiguratul are stabilit domiciliul sau reşedinţa.


    1. Numele şi prenumele asiguratului: │_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│
    2. Codul numeric personal (CNP): │_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│
    3. Adresa de domiciliu sau de reşedinţă:
    Localitatea: │_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│
    Strada: │_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│
    Nr. │_│_│ Bloc │_│_│ Scară │_│_│ Etaj │_│_│ Apartament │_│_│_│_│
    Oficiul poştal: │_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│
    Judeţ: │_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│/Sector: │_│_│
    Telefon: │_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│
    4. Actul de identitate: Seria: │_│_│_│ Nr. │_│_│_│_│_│
    5. Declaraţie cu privire la realizarea veniturilor de natură profesională,
altele decât cele salariale, denumite în continuare venituri de natură
profesională, pentru care se datorează contribuţia individuală la bugetul
asigurărilor pentru şomaj, conform art. III alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr. 58/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003
privind Codul fiscal şi alte măsuri financiar-fiscale:
    Prin prezenta declar că realizez veniturile de natură profesională prevăzute
mai jos, începând cu data de:
    zi │_│_│ lună │_│_│ an │_│_│_│_│
    6. Venituri de natură profesională realizate:
    - venit net realizat**): │_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│ lei
-----------
    **) Se va completa în mod corespunzător, pentru fiecare venit de natură
profesională realizat.

    - calitatea în care asiguratul a realizat venitul: ....................
    - sursa de venit: ................
    7. Salariul mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor
sociale de stat şi aprobat prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat,
denumit în continuare salariu mediu brut:
    │_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│ lei
    8. Baza de calcul al contribuţiei individuale la bugetul asigurărilor
pentru şomaj***):
    │_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│ lei
----------
    ***) Se determină prin însumarea veniturilor nete realizate, dar nu mai
mult de echivalentul a de 5 ori valoarea salariului mediu brut pe economie
prevăzut la pct. 7 din prezenta declaraţie.

    9. Cota contribuţiei individuale la bugetul asigurărilor pentru şomaj,
conform prevederilor legale în vigoare:
    │_│_│,│_│_│ %
    10. Cuantumul sumei reprezentând contribuţia individuală la bugetul
asigurărilor pentru şomaj datorată în baza prezentei declaraţii:****)
    │_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│ lei
-----------
    ****) Se determină prin aplicarea cotei prevăzute la pct. 9 din prezenta
declaraţie asupra bazei de calcul prevăzute la pct. 8 din prezenta declaraţie.
În situaţia modificării salariului mediu brut, prevăzut la pct. 7 din prezenta
declaraţie, sau a cotei contribuţiei individuale la bugetul asigurărilor pentru
şomaj, prevăzută la pct. 9 din prezenta declaraţie, determinarea cuantumului
sumei reprezentând contribuţia individuală la bugetul asigurărilor pentru şomaj
datorată în baza prezentei declaraţii se va face ţinând seama de noul cuantum
al salariului mediu brut şi/sau de noua cotă a contribuţiei individuale la
bugetul asigurărilor pentru şomaj.

    11. Termenul de plată pentru contribuţia individuală la bugetul asigurărilor
pentru şomaj datorată în baza prezentei declaraţii este până la data de 25 a
lunii, pentru luna anterioară celei în care se realizează venituri de natură
profesională.
    12. Contribuţia individuală la bugetul asigurărilor pentru şomaj datorată
în baza prezentei declaraţii se plăteşte în contul nr.:
│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│, deschis la trezorerie pe seama Agenţiei
pentru Ocuparea Forţei de Muncă a Judeţului │_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│/
Municipiului Bucureşti.
    13. Achitarea contribuţiei individuale la bugetul asigurărilor pentru şomaj
datorată în baza prezentei declaraţii se poate face în numerar la casieria
agenţiei pentru ocuparea forţei de muncă în a cărei rază teritorială asiguratul
are stabilit domiciliul sau reşedinţa, prin mandat poştal sau prin alte
mijloace de plată, în condiţiile legii.
    14. Drepturile asiguratului:
    a) să beneficieze de indemnizaţie de şomaj în condiţiile Legii nr. 76/2002
privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de
muncă, cu modificările şi completările ulterioare;
    b) perioadele pentru care s-a plătit contribuţia individuală la bugetul
asigurărilor pentru şomaj constituie stagiu de cotizare în sistemul asigurărilor
pentru şomaj.
    15. Obligaţiile asiguratului:
    a) să depună prezenta declaraţie o singură dată, până la data de 25 a lunii
pentru luna anterioară în care a realizat venituri de natură profesională, la
agenţia pentru ocuparea forţei de muncă în a cărei rază teritorială are stabilit
domiciliul sau reşedinţa;
    b) să actualizeze prezenta declaraţie în termen de 14 zile lucrătoare de la
data modificării cuantumului veniturilor de natură profesională, prin depunerea
unei noi declaraţii, care să ateste cuantumul veniturilor de natură profesională
realizate pe fiecare sursă de venit;
    c) în situaţia în care nu mai realizează venituri de natură profesională,
să notifice acest fapt agenţiei pentru ocuparea forţei de muncă în a cărei rază
teritorială are stabilit domiciliul sau reşedinţa, în termen de 3 zile
lucrătoare de la data intervenirii acestei situaţii;
    d) să plătească contribuţia individuală la bugetul asigurărilor pentru şomaj
în termenul prevăzut la pct. 11 din prezenta declaraţie.
    16. Pentru neachitarea contribuţiei individuale la bugetul asigurărilor
pentru şomaj în termenul prevăzut la pct. 11 din prezenta declaraţie, se
datorează dobânzi şi penalităţi de întârziere, în condiţiile legii.
    17. Prezenta declaraţie constituie titlu de creanţă şi devine titlu
executoriu la data la care creanţele bugetare înscrise în aceasta sunt scadente
conform legii.
    Asiguratul declară pe propria răspundere, sub sancţiunea prevăzută de Codul
penal pentru fals în declaraţii, că datele cuprinse în prezenta declaraţie
corespund realităţii.

         Agenţia pentru Ocuparea Asigurat
             Forţei de Muncă ..............
        ........................ Semnătura
    Semnătura reprezentantului legal ..............
        .......................
                Ştampila
         ....................


1   2   >  

Forme la zi | Modificari Act | Printare | Salvare DOC

Inapoi la Cautare

Comentarii Act

Nu sunt comentarii momentan.

Posteaza pe retele sociale

Pentru a posta un comentariu trebuie sa va autentificati


Daca nu aveti inca un cont si vreti sa va inregistrati dati click aici


Despre Companie

CTCE este liderul national in domeniul software legislativ. Avem o experienta de peste 35 ani in domeniul dezvoltarii de aplicatii software.
(aflati mai multe)

Termeni si Conditii
Comanda LegisPlus
Testeaza LegisPlus
Resurse Lege-Online

Nota CTCE

Continutul, designul, structura, precum si materialele Lege-Online.ro apartin C.T.C.E. - Piatra Neamt si sunt protejate de Legea 8/1996 privind drepturile de autor si drepturile conexe, cu modificarile si completarile ulterioare. Copierea/distribuirea/republicarea acestora este ilegala.

Intrati in Contact

 • Telefon:
  (0233) 211 020 / (0233) 218 110
 • E-mail:
  office@ctce.ro
 • Adresa:
  Bd. Decebal, nr. 32
  610076, Piatra Neamt, Neamt
  Romania


CTCE - Centrul Teritorial de Calcul Economic

Info

Se încarcã, vã rugãm asteptati.