Inapoi la Cautare

ORDIN 5578 /2020


privind aprobarea Calendarului etapelor şi acţiunilor pentru stabilirea cifrei de şcolarizare în învăţământul dual şi în învăţământul profesional pentru anul şcolar 2021-2022, precum şi a modelelor pentru avizarea de către Comitetul local de dezvoltare a parteneriatului social, Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic şi unitatea administrativ-teritorială a Proiectului cifrei de şcolarizare în învăţământul dual şi în învăţământul profesional


Puteti sa consultati o forma actualizata la data 05.12.2020, conform modificarilor publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, apasand butonul Cumpara Act.

Cumparati Actul varianta DOC

Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA
Doriti o forma actualizata , la zi (05.12.2020) , a acestui act ? Cumparati acum online, rapid si simplu varianta DOC !

Forme la zi | Modificari Act | Printare | Salvare DOC


    ART. 5

    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

                    Ministrul educaţiei şi cercetării,

                    Cristina Monica Anisie

    Bucureşti, 17 septembrie 2020.

    Nr. 5.578.

    ANEXA 1
    Calendarul etapelor şi acţiunilor pentru stabilirea cifrei de şcolarizare

    în învăţământul dual şi în învăţământul profesional pentru anul şcolar 2021-2022


	

┌────┬──────────────────────────────┬──────────┐
│ │ │Perioada/ │
│ │ │Termen │
│Nr. │Etapa/Acţiunea │de │
│crt.│ │finalizare│
│ │ │etapă/ │
│ │ │acţiune │
├────┴──────────────────────────────┴──────────┤
│Informarea operatorilor economici şi a │
│autorităţilor publice locale cu privire la │
│Calendarul etapelor şi acţiunilor pentru │
│stabilirea cifrei de şcolarizare în │
│învăţământul dual şi în învăţământul │
│profesional pentru anul şcolar 2021-2022 │
├────┬──────────────────────────────┬──────────┤
│ │Inspectoratul şcolar judeţean/│ │
│ │Inspectoratul Şcolar al │ │
│ │Municipiului Bucureşti (ISJ/ │ │
│ │ISMB) realizează, cu sprijinul│ │
│ │camerelor de comerţ şi a │ │
│ │instituţiilor reprezentate în │ │
│ │comitetele locale de │ │
│ │dezvoltare a parteneriatului │ │
│ │social, acţiuni de informare │ │
│ │şi popularizare în rândul │ │
│ │operatorilor economici şi al │ │
│ │unităţilor de învăţământ │ │
│ │profesional şi tehnic privind │ │
│ │calendarul etapelor şi │ │
│ │acţiunilor pentru stabilirea │ │
│ │cifrei de şcolarizare în │ │
│ │învăţământul dual şi în │ │
│ │învăţământul profesional │ │
│ │pentru anul şcolar 2021-2022. │ │
│ │ISJ/ISMB publică pe site-ul │până la 30│
│1 │instituţiei calendarul │septembrie│
│ │etapelor şi acţiunilor pentru │2020 │
│ │stabilirea cifrei de │ │
│ │şcolarizare în învăţământul │ │
│ │dual şi în învăţământul │ │
│ │profesional pentru anul şcolar│ │
│ │2021-2022. │ │
│ │NOTĂ: │ │
│ │În toate acţiunile de │ │
│ │popularizare, precum şi în │ │
│ │anunţul publicat pe site-urile│ │
│ │inspectoratelor şcolare │ │
│ │operatorii economici vor fi │ │
│ │avertizaţi cu privire la │ │
│ │termenul-limită de transmitere│ │
│ │a formularelor de solicitare │ │
│ │de şcolarizare în învăţământul│ │
│ │dual şi în cel profesional │ │
│ │pentru a putea fi luate în │ │
│ │considerare pentru proiectul │ │
│ │planului de şcolarizare. │ │
├────┼──────────────────────────────┼──────────┤
│ │ISJ/ISMB informează │ │
│ │autorităţile administraţiei │ │
│ │publice locale cu privire la │ │
│ │rolurile acestora în │ │
│ │stabilirea cifrei de │ │
│ │şcolarizare şi încheierea │ │
│ │contractelor de parteneriat │până la │
│ │pentru învăţământul dual. │30 │
│2 │NOTĂ: │septembrie│
│ │Autorităţile administraţiei │2020 │
│ │publice locale vor fi │ │
│ │informate cu privire la │ │
│ │necesitatea încheierii │ │
│ │contractelor de parteneriat │ │
│ │pentru învăţământul dual în │ │
│ │perioada menţionată în │ │
│ │prezentul calendar. │ │
├────┴──────────────────────────────┴──────────┤
│Realizarea propunerilor privind locurile în │
│învăţământul dual şi în învăţământul │
│profesional │
├──────────────────────────────────────────────┤
│Învăţământ dual │
├────┬──────────────────────────────┬──────────┤
│ │Operatorii economici transmit │ │
│ │la Centrul Naţional de │ │
│ │Dezvoltare a Învăţământului │ │
│ │Profesional şi Tehnic (CNDIPT)│ │
│ │solicitările de şcolarizare în│ │
│ │învăţământul dual, conform │ │
│ │modelului de solicitare din │ │
│ │anexa nr. 2 la Metodologia de │ │
│ │organizare şi funcţionare a │ │
│ │învăţământului dual, aprobată │ │
│ │prin Ordinul ministrului │ │
│ │educaţiei naţionale nr. 3.554/│ │
│ │2017, prezentată şi în anexa │ │
│ │nr. 1, care face parte │ │
│ │integrantă din prezentul │ │
│ │calendar. │ │
│ │NOTĂ: │până la │
│ │Solicitările operatorilor │13 │
│3 │economici se vor transmite │noiembrie │
│ │prin e-mail la adresa │2020 │
│ │registratura.cndipt@gmail.com,│ │
│ │cu respectarea │ │
│ │termenului-limită prevăzut în │ │
│ │prezentul calendar. │ │
│ │Inspectoratele şcolare au │ │
│ │obligaţia de a informa cu │ │
│ │celeritate operatorii │ │
│ │economici care transmit │ │
│ │solicitări de şcolarizare │ │
│ │pentru învăţământul dual la │ │
│ │inspectoratele şcolare, cu │ │
│ │privire la obligativitatea de │ │
│ │a transmite solicitările la │ │
│ │CNDIPT, în caz contrar │ │
│ │existând riscul necuprinderii │ │
│ │solicitărilor în proiectul │ │
│ │planului de şcolarizare. │ │
├────┼──────────────────────────────┼──────────┤
│ │CNDIPT centralizează │ │
│ │solicitările operatorilor │ │
│ │economici şi transmite către │ │
│ │inspectoratele şcolare şi │ │
│ │unităţile │până la 20│
│4 │administrativ-teritoriale pe │noiembrie │
│ │raza cărora s-a solicitat │2020 │
│ │şcolarizarea situaţia │ │
│ │solicitărilor operatorilor │ │
│ │economici pentru şcolarizare │ │
│ │în învăţământul dual. │ │
├────┼──────────────────────────────┼──────────┤
│ │Inspectoratele şcolare │ │
│ │analizează împreună cu │ │
│ │unităţile de învăţământ │ │
│ │solicitările operatorilor │ │
│ │economici, în conformitate cu │ │
│ │obligaţiile prevăzute la art. │ │
│ │23 alin. (6)-(8) din │ │
│ │Metodologia de organizare şi │ │
│ │funcţionare a învăţământului │ │
│ │dual, aprobată prin Ordinul │ │
│ │ministrului educaţiei │ │
│ │naţionale nr. 3.554/2017, şi │ │
│ │transmit la CNDIPT situaţia cu│ │
│ │locurile propuse, ca răspuns │ │
│ │la aceste solicitări, conform │ │
│ │anexelor nr. 2 şi 3 la ordin │ │
│ │(fără avize, în această fază).│până la 27│
│5 │NOTĂ: │noiembrie │
│ │Anexele nr. 2 şi 3 la ordin │2020 │
│ │vor conţine în rubrica │ │
│ │„Observaţii“ argumente │ │
│ │obiective în cazul în care │ │
│ │numărul de locuri din │ │
│ │propunerea de ofertă de │ │
│ │şcolarizare nu satisface │ │
│ │integral solicitarea de │ │
│ │şcolarizare din partea │ │
│ │operatorilor economici, cu │ │
│ │respectarea precizărilor din │ │
│ │art. 23 alin. (6)-(8) din │ │
│ │Metodologia de organizare şi │ │
│ │funcţionare a învăţământului │ │
│ │dual, aprobată prin Ordinul │ │
│ │ministrului educaţiei │ │
│ │naţionale nr. 3.554/2017. │ │
├────┼──────────────────────────────┼──────────┤
│ │CNDIPT analizează gradul de │ │
│ │satisfacere al solicitărilor │ │
│ │operatorilor economici, │ │
│ │motivele de nesatisfacere ale │ │
│ │acestora la nivel judeţean/al │ │
│ │municipiului Bucureşti şi │ │
│ │iniţiază, după caz, demersuri │ │
│ │pentru identificarea │până la │
│6 │soluţiilor de satisfacere la │4 │
│ │nivel regional a solicitărilor│decembrie │
│ │care, din motive obiective, nu│2020 │
│ │pot fi satisfăcute la nivel │ │
│ │judeţean. │ │
│ │CNDIPT formulează propuneri │ │
│ │pentru creşterea gradului de │ │
│ │satisfacere al solicitărilor │ │
│ │operatorilor economici, pe │ │
│ │care le transmite la ISJ/ISMB.│ │
├────┼──────────────────────────────┼──────────┤
│ │ISJ/ISMB definitivează │ │
│ │situaţia cu locurile propuse │ │
│ │pentru învăţământul dual şi │ │
│ │transmite situaţia la CNDIPT │ │
│ │conform anexei nr. 2 şi 3 la │ │
│ │ordin (fără avizări, în │ │
│ │această fază). │ │
│ │NOTĂ: │ │
│ │În situaţia nesoluţionării │ │
│ │propunerilor CNDIPT pentru │ │
│ │creşterea gradului de │până la │
│ │satisfacere al solicitărilor │4 │
│7 │operatorilor economici, ISJ/ │decembrie │
│ │ISMB vor furniza în rubrica │2020 │
│ │„Observaţii“ a anexelor nr. 2 │ │
│ │şi 3 la ordin argumentele │ │
│ │pentru care nu au fost │ │
│ │soluţionate, în raport cu │ │
│ │precizările din art. 23 alin. │ │
│ │(6)-(8) din Metodologia de │ │
│ │organizare şi funcţionare a │ │
│ │învăţământului dual, aprobată │ │
│ │prin Ordinul ministrului │ │
│ │educaţiei naţionale nr. 3.554/│ │
│ │2017. │ │
├────┴──────────────────────────────┴──────────┤
│Învăţământ profesional │
├────┬──────────────────────────────┬──────────┤
│ │Operatorii economici │ │
│ │înaintează unităţilor de │ │
│ │învăţământ profesional şi │ │
│ │tehnic sau inspectoratelor │ │
│ │şcolare solicitările de │ │
│ │şcolarizare în învăţământul │ │
│ │profesional pentru anul şcolar│ │
│ │2021-2022, conform modelului │ │
│ │prevăzut în anexa nr. 2, care │ │
│ │face parte integrantă din │ │
│ │prezentul calendar. │ │
│ │NOTĂ: │până la 13│
│8 │ISJ/ISMB transmite │noiembrie │
│ │solicitările primite de la │2020 │
│ │operatorii economici la │ │
│ │unităţile de învăţământ │ │
│ │nominalizate în solicitările │ │
│ │operatorilor economici sau, în│ │
│ │absenţa nominalizării de către│ │
│ │operatorii economici a unei │ │
│ │unităţi de învăţământ, la │ │
│ │unităţi de învăţământ care pot│ │
│ │cuprinde în oferta │ │
│ │educaţională calificările │ │
│ │solicitate. │ │
├────┼──────────────────────────────┼──────────┤
│ │Unităţile de învăţământ │ │
│ │profesional şi tehnic^1 │ │
│ │înaintează la ISJ/ISMB │ │
│ │Situaţia solicitărilor │ │
│ │operatorilor economici şi a │ │
│ │propunerilor de cifre de │ │
│ │şcolarizare în învăţământul │ │
│ │profesional pentru anul şcolar│ │
│ │2021-2022, conform anexei nr. │ │
│ │5 la ordin, împreună cu │ │
│ │contractele-cadru încheiate. │ │
│ │NOTĂ: │ │
│ │În conformitate cu art. 8 din │ │
│ │Metodologia de organizare şi │ │
│ │funcţionare a învăţământului │ │
│ │profesional de stat, aprobată │20 │
│9 │prin Ordinul ministrului │noiembrie │
│ │educaţiei naţionale şi │2020 │
│ │cercetării ştiinţifice nr. │ │
│ │5.033/2016, cu modificările şi│ │
│ │completările ulterioare, │ │
│ │unităţile de învăţământ au │ │
│ │obligaţia să anexeze la │ │
│ │propunerea privind planul de │ │
│ │şcolarizare contracte-cadru │ │
│ │încheiate cu operatorii │ │
│ │economici/instituţii publice, │ │
│ │cu respectarea modelului │ │
│ │contractului-cadru stabilit │ │
│ │prin Ordinul ministrului │ │
│ │educaţiei naţionale şi │ │
│ │cercetării ştiinţifice nr. │ │
│ │5.033/2016, cu modificările şi│ │
│ │completările ulterioare. │ │
├────┼──────────────────────────────┼──────────┤
│ │ISJ/ISMB centralizează │ │
│ │situaţiile transmise de │ │
│ │unităţile de învăţământ şi │ │
│ │analizează gradul de │ │
│ │satisfacere al solicitărilor. │ │
│ │ISJ/ISMB identifică împreună │ │
│ │cu unităţile de învăţământ │ │
│ │soluţii pentru asigurarea unui│ │
│ │grad de satisfacere cât mai │ │
│ │înalt al solicitărilor │ │
│ │operatorilor economici. │ │
│ │ISJ/ISMB transmit la CNDIPT │ │
│ │situaţia cu locurile propuse │ │
│ │la învăţământul profesional, │ │
│ │ca răspuns la solicitările │ │
│ │operatorilor economici, │ │
│ │conform anexei nr. 4 la ordin │până la │
│ │(fără avizări, în această │27 │
│10 │fază). │noiembrie │
│ │NOTĂ: │2020 │
│ │ISJ/ISMB completează anexa nr.│ │
│ │4 la ordin cu toate │ │
│ │solicitările operatorilor │ │
│ │economici, indiferent dacă │ │
│ │pentru acestea sunt sau nu │ │
│ │sunt alocate locuri în │ │
│ │situaţia cu locurile propuse. │ │
│ │Anexa nr. 4 la ordin va │ │
│ │conţine în rubrica │ │
│ │„Observaţii“ argumente │ │
│ │obiective în cazul în care │ │
│ │numărul de locuri din │ │
│ │propunerea de ofertă de │ │
│ │şcolarizare nu satisface │ │
│ │integral solicitarea de │ │
│ │şcolarizare din partea │ │
│ │operatorilor economici. │ │
├────┼──────────────────────────────┼──────────┤
│ │CNDIPT analizează gradul de │ │
│ │satisfacere al solicitărilor │ │
│ │operatorilor economici, │ │
│ │motivele de nesatisfacere ale │până la │
│11 │acestora la nivel judeţean şi │4 │
│ │formulează propuneri pentru │decembrie │
│ │creşterea gradului de │2020 │
│ │satisfacere al solicitărilor │ │
│ │operatorilor economici, pe │ │
│ │care le transmite la ISJ/ISMB.│ │
├────┼──────────────────────────────┼──────────┤
│ │ISJ/ISMB definitivează │ │
│ │situaţia cu locurile propuse │ │
│ │la învăţământul profesional, │ │
│ │în urma propunerilor formulate│ │
│ │de CNDIPT, conform anexei nr. │ │
│ │4 la ordin (fără avizări, în │ │
│ │această fază). │ │
│ │NOTĂ: │până la │
│12 │În situaţia nesoluţionării │4 │
│ │propunerilor CNDIPT pentru │decembrie │
│ │creşterea gradului de │2020 │
│ │satisfacere al solicitărilor │ │
│ │operatorilor economici, ISJ/ │ │
│ │ISMB vor furniza în rubrica │ │
│ │„Observaţii“ a anexei nr. 4 la│ │
│ │ordin argumentele pentru care │ │
│ │acestea nu au fost │ │
│ │soluţionate. │ │
├────┴──────────────────────────────┴──────────┤
│Analiza şi avizarea propunerilor locurilor │
│solicitate de operatorii economici pentru │
│învăţământul profesional şi învăţământul dual │
├────┬──────────────────────────────┬──────────┤
│ │ISJ/ISMB organizează şedinţă a│ │
│ │Comitetului local de │ │
│ │dezvoltare a parteneriatului │ │
│ │social (CLDPS) pentru analiza │ │
│ │şi avizarea numărului de │ │
│ │locuri pentru învăţământul │ │
│ │profesional şi pentru │ │
│ │învăţământul dual. │ │
│ │La şedinţa CLDPS participă şi │ │
│ │reprezentanţii CNDIPT, ai │7-11 │
│13 │operatorilor economici care au│decembrie │
│ │solicitat şcolarizare în │2020 │
│ │învăţământul dual, ai │ │
│ │unităţilor │ │
│ │administrativ-teritoriale pe │ │
│ │raza cărora s-a solicitat │ │
│ │şcolarizarea în învăţământul │ │
│ │dual de către operatorii │ │
│ │economici, precum şi │ │
│ │directorii unităţilor de │ │
│ │învăţământ propuse să │ │
│ │şcolarizeze învăţământul dual.│ │
├────┼──────────────────────────────┼──────────┤
│ │ISJ/ISMB transmit la unităţile│ │
│ │de învăţământ şi la unităţile │ │
│ │administrativ-teritoriale pe │ │
│ │raza cărora se află unităţile │ │
│ │de învăţământ respective │ │
│ │Proiectul cifrei de │ │
│ │şcolarizare la învăţământul │ │
│ │dual, avizat de CLDPS şi │ │
│ │CNDIPT, conform modelului din │ │
│ │anexa nr. 2 la ordin. │7-11 │
│14 │ISJ/ISMB transmit la unităţile│decembrie │
│ │de învăţământ Proiectul cifrei│2020 │
│ │de şcolarizare la învăţământul│ │
│ │profesional, avizat de CLDPS │ │
│ │şi CNDIPT, conform anexei nr. │ │
│ │4 nr. la ordin. │ │
│ │ISJ/ISMB transmit la CNDIPT │ │
│ │proiectul cifrei de │ │
│ │şcolarizare la învăţământul │ │
│ │dual şi învăţământul │ │
│ │profesional, conform anexelor │ │
│ │nr. 2-4 la ordin. │ │
├────┼──────────────────────────────┼──────────┤
│ │Unităţile de învăţământ care │ │
│ │au cifră de şcolarizare pentru│ │
│ │învăţământul dual încheie │ │
│ │contractele de parteneriat cu │până la │
│ │operatorii economici şi cu │15 │
│15 │unitatea │ianuarie │
│ │administrativ-teritorială pe │2021 │
│ │raza căreia se află unitatea │ │
│ │de învăţământ şi transmit la │ │
│ │inspectoratul şcolar copii ale│ │
│ │contractelor. │ │
├────┼──────────────────────────────┼──────────┤
│ │ISJ/ISMB organizează şedinţă a│ │
│ │CLDPS şi pentru analiza şi │ │
│ │avizarea Proiectului cifrei de│ │
│ │şcolarizare pentru │ │
│ │învăţământul profesional şi │ │
│ │tehnic (învăţământ postliceal,│ │
│ │învăţământ liceal filiera │ │
│ │tehnologică, învăţământ │ │
│ │profesional, învăţământ dual, │ │
│ │stagii de pregătire practică).│ │
│ │La şedinţa CLDPS participă │ │
│ │reprezentanţii CNDIPT, ai │ │
│ │operatorilor economici care au│ │
│ │solicitat şcolarizare în │ │
│ │învăţământul dual, ai │ │
│ │unităţilor │ │
│ │administrativ-teritoriale pe │ │
│ │raza cărora s-a solicitat │ │
│ │şcolarizarea în învăţământul │ │
│ │dual de către operatorii │ │
│ │economici şi directorii │ │
│ │unităţilor de învăţământ │ │
│ │propuse să şcolarizeze │ │
│ │învăţământul dual. │ │
│ │NOTĂ: │ │
│ │Cifrele de şcolarizare pentru │ │
│ │învăţământul dual avizate în │ │
│ │şedinţele CLDPS din luna │ │
│ │decembrie sunt verificate şi │18-22 │
│16 │primesc avizul pentru │ianuarie │
│ │includerea în proiectul │2021 │
│ │planului de şcolarizare doar │ │
│ │în condiţiile existenţei │ │
│ │contractelor de parteneriat │ │
│ │încheiate între unităţile de │ │
│ │învăţământ, operatorii │ │
│ │economici şi unitatea │ │
│ │administrativ-teritorială pe │ │
│ │raza căreia se află unitatea │ │
│ │de învăţământ. Aceeaşi │ │
│ │condiţionare se aplică şi în │ │
│ │ceea ce priveşte existenţa │ │
│ │contractelor-cadru pentru │ │
│ │formarea profesională a │ │
│ │elevilor prin învăţământul │ │
│ │profesional de stat, încheiate│ │
│ │conform Ordinul ministrului │ │
│ │educaţiei naţionale şi │ │
│ │cercetării ştiinţifice nr. │ │
│ │5.033/2016, cu modificările şi│ │
│ │completările ulterioare. │ │
│ │Cifrele de şcolarizare pentru │ │
│ │învăţământul dual şi pentru │ │
│ │învăţământul profesional │ │
│ │avizate în şedinţele CLDPS din│ │
│ │luna decembrie nu vor fi │ │
│ │supuse unor noi analize şi │ │
│ │avizări decât în cazuri │ │
│ │speciale. │ │
├────┼──────────────────────────────┼──────────┤
│ │ISJ/ISMB aprobă Proiectul │până la │
│17 │cifrei de şcolarizare în │22 │
│ │consiliul de administraţie. │ianuarie │
│ │ │2021 │
├────┼──────────────────────────────┼──────────┤
│ │ISJ/ISMB transmit Proiectul │ │
│ │cifrei de şcolarizare la │ │
│ │Ministerul Educaţiei şi │ │
│ │Cercetării şi la CNDIPT. │ │
│ │Proiectul cifrei de │ │
│ │şcolarizare transmis la CNDIPT│ │
│ │va fi însoţit de copii ale │ │
│ │contractelor de parteneriat │ │
│ │încheiate de unităţile de │ │
│ │învăţământ cu operatorii │ │
│ │economici şi cu unitatea │ │
│ │administrativ-teritorială pe │ │
│ │raza căreia se află unitatea │ │
│ │de învăţământ, pentru │ │
│ │învăţământul dual. Proiectul │ │
│ │cifrei de şcolarizare cuprinde│până la │
│18 │anexele nr. 2-4 la ordin, │22 │
│ │precum şi anexele referitoare │ianuarie │
│ │la învăţământul liceal, │2021 │
│ │profesional, dual şi │ │
│ │postliceal, conform │ │
│ │metodologiei privind │ │
│ │fundamentarea cifrei de │ │
│ │şcolarizare pentru │ │
│ │învăţământul preuniversitar de│ │
│ │stat, evidenţa efectivelor de │ │
│ │antepreşcolari, preşcolari şi │ │
│ │elevi şcolarizaţi în unităţile│ │
│ │de învăţământ particular, │ │
│ │precum şi emiterea avizului │ │
│ │conform în vederea organizării│ │
│ │reţelei unităţilor de │ │
│ │învăţământ preuniversitar │ │
│ │pentru anul şcolar 2021-2022. │ │
├────┼──────────────────────────────┼──────────┤
│ │CNDIPT transmite către │ │
│ │Ministerul Educaţiei şi │ │
│ │Cercetării situaţia │ │
│ │centralizatoare a Proiectului │ │
│ │cifrei de şcolarizare pentru │29 │
│19 │învăţământul profesional şi │ianuarie │
│ │învăţământul dual, precum şi │2021 │
│ │Nota de informare privind │ │
│ │avizarea de către CLDPS şi │ │
│ │CNDIPT a cifrei de şcolarizare│ │
│ │pentru învăţământul │ │
│ │profesional şi tehnic. │ │
└────┴──────────────────────────────┴──────────┘


    ^1 Cu excepţia celor aflate în proces de reorganizare.

    NOTĂ:

    Modelul Contractului-cadru pentru formarea profesională a elevilor prin învăţământul profesional de stat este cel din anexa nr. 1 la Metodologia
 de organizare şi funcţionare a învăţământului profesional de stat, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 5.033/2016
<   1   2   3   >  

Forme la zi | Modificari Act | Printare | Salvare DOC

Inapoi la Cautare

Comentarii Act

Nu sunt comentarii momentan.

Posteaza pe retele sociale

Pentru a posta un comentariu trebuie sa va autentificati


Daca nu aveti inca un cont si vreti sa va inregistrati dati click aici


Despre Companie

CTCE este liderul national in domeniul software legislativ. Avem o experienta de peste 35 ani in domeniul dezvoltarii de aplicatii software.
(aflati mai multe)

Termeni si Conditii
Comanda LegisPlus
Testeaza LegisPlus
Resurse Lege-Online

Nota CTCE

Continutul, designul, structura, precum si materialele Lege-Online.ro apartin C.T.C.E. - Piatra Neamt si sunt protejate de Legea 8/1996 privind drepturile de autor si drepturile conexe, cu modificarile si completarile ulterioare. Copierea/distribuirea/republicarea acestora este ilegala.

Intrati in Contact

 • Telefon:
  (0233) 211 020 / (0233) 218 110
 • E-mail:
  office@ctce.ro
 • Adresa:
  Bd. Decebal, nr. 32
  610076, Piatra Neamt, Neamt
  Romania


CTCE - Centrul Teritorial de Calcul Economic

Info

Se încarcã, vã rugãm asteptati.