Inapoi la Cautare

ORDIN 456 /2004


pentru aprobarea tarifelor privind activităţile desfăşurate de Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară şi unităţile sale subordonate


Puteti sa consultati o forma actualizata valabilă între 30.12.2004 și 28.01.2007 , conform modificarilor publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, apasand butonul Cumpara Act.

Cumparati Actul varianta DOC

Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA
Doriti o forma actualizata ,valabilă între 30.12.2004 și 28.01.2007 , a acestui act ? Cumparati acum online, rapid si simplu varianta DOC !

Forme la zi | Modificari Act | Printare | Salvare DOC

                        Ministru de stat,

             ministrul administraţiei şi internelor,

                     Marian Florian Săniuţă

                        Ministrul delegat

                    pentru administraţia publică,

                          Gheorghe Emacu

    Bucureşti, 17 decembrie 2004.

    Nr. 456.

    ANEXĂ

                         LISTA

    cuprinzând tarifele pentru activităţile administrative specific autorizate, furnizare de date, produse şi servicii ale Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară şi de unităţile subordonate
	

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 Nr. Unitatea de Tarife
 crt. Activităţi măsura (lei)
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    1 AUTORIZARE
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  1.1 Autorizarea persoanelor fizice persoana 3.000.000
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  1.2 Viză anuală persoane fizice persoana 1.000.000
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  1.3 Autorizarea persoanelor juridice persoana 15.000.000
 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 1.4 Viză anuală persoane juridice persoana 4.000.000
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────


──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
            2 AVIZAREA LUCRĂRILOR DE CADASTRU, GEODEZIE ŞI
                             CARTOGRAFIE
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
     Executarea, modernizarea şi completarea
 2.1 reţelelor de sprijin, de îndesire şi de lucrarea 1.000.000
     ridicare pe suprafeţe mai mari de 25 kmp
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
     Realizarea planurilor şi hărţilor analogice
 2.2 sau digitale şi ortofotoplanurilor pe lucrarea 2.000.000
     suprafeţe mai mari de 100 ha
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 2.3 Efectuarea de lucrări de aerofotografiere lucrare 4.000.000
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
     Întocmirea documentaţiilor topografice
     conform HG 834/1991, cu modificările
 2.4 ulterioare sau a documentaţiilor pentru lucrare 2.000.000
     inventarierea bunurilor imobile aflate în
     administrarea unor instituţii
     sau autorităţi publice
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
     Avizarea conţinutului topografic al
 2.5 documentelor cartografice analogice sau lucrare 1.000.000
     digitale destinate uzului public (planuri,
     hărţi, atlase, etc.)
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────


──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   3 RECEPŢIA LUCRĂRILOR DE CADASTRU,
                  GEODEZIE ŞI CARTOGRAFIE
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 3.1 Reţele de sprijin, de îndesire şi de ridicare lucrare 7.000.000
      pe suprafete mai mari de 25 kmp
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 3.2 Planuri, ortofotohărti şi ortofotoplanuri pe lucrare 5.000.000
      suprafeţe mai mari de 100 ha
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 3.3 Lucrări de aerofotografiere lucrare 10.000.000
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 3.4 Documentaţii cadastrale pentru înscrierea
      în cartea funciara a terenurilor fără nr. cadastral
                 construcţii. eliberat 800.000
      Integrarea în sistemul naţional de referinţa
      pe bază de coordonate determinate grafic.
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 3.5 Documentaţii cadastrale pentru înscrierea nr. cadastral
      în cartea funciara a terenurilor şi eliberat 1.200.000
         construcţiilor (fără relevee)
      Integrarea în sistemul naţional de referinţa
      pe bază de coordonate determinate grafic.
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 3.6 Documentaţii cadastrale pentru înscrierea
      în cartea funciara a construcţiilor (cu nr. cadastral
      terenuri înscrise şi fără relevee) eliberat 800.000
      Integrarea în sistemul naţional de referinţa
      pe bază de coordonate determinate grafic.
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 3.7 Documentaţii cadastrale pentru înscrierea
      în cartea funciara a terenurilor fără nr. cadastral
              construcţii. eliberat 400.000
      Integrarea în sistemul naţional de referinţa
      pe bază de coordonate determinate prin
      măsurători terestre sau GPS.
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 3.8 Documentaţii cadastrale pentru înscrierea
      în cartea funciara a terenurilor şi nr. cadastral 600.000
      construcţiilor (fără relevee) eliberat
      Integrarea în sistemul naţional de referinţa
      pe bază de coordonate determinate prin
      măsurători terestre sau GPS.
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 3.9 Documentaţii cadastrale pentru înscrierea
      în cartea funciara a construcţiilor (cu nr. cadastral
      terenuri înscrise şi fără relevee) eliberat 400.000
      Integrarea în sistemul naţional de referinţa
      pe bază de coordonate determinate prin
      măsurători terestre sau GPS.
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 3.10 Documentaţii cadastrale pentru înscrierea
      în cartea funciara a terenurilor expropriate
      în baza Legii nr. 198/2004 privind unele nr. cadastral 100.000
      măsuri prealabile lucrărilor de construcţie eliberat
      de autostrăzi şi drumuri naţionale
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 3.11 nr. cadastral
      Documentaţii cadastrale pentru înscrierea eliberat 300.000
      în cartea funciara a apartamentelor
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 3.12 Releveele construcţiilor industriale sau Releveu nivel 2.000.000
                  comerciale
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 3.13 Releveele construcţiilor şi apartamentelor Releveu nivel 300.000
      altele decât cele industriale sau comerciale
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 3.14 Documentaţii topografice conform HG 834/1991,
      cu modificările ulterioare, sau
      a documentaţiilor pentru inventarierea lucrare+ha 4.000.000+
      bunurilor imobile aflate în administrarea 70.000
      unor instituţii sau autorităţi publice lei/ha
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
      Documentaţii topografice necesare 1.500.000 +
      (PUG, PUD, PUZ), sisteme 20.000
      informaţionale specifice domeniului de lei/ha
      activitate forestier, apelor, industrial, lucrare + ha
      extractiv, imobiliar-edilitar, transporturilor (suprafaţa de
      rutiere, feroviare, navale, aeriene, intravilan)
      turismului, zonelor naturale protejate şi
      construite, celor cu risc ridicat de
      calamităţi naturale ori supuse poluării,
             degradării şi altele
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
      Planuri necesare întocmirii
 3.16 documentaţiilor de urbanism şi foaie plan 200.000
      documentaţiilor de construire/
      desfiinţare
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
      Expertize judiciare în specialitatea lucrare 200.000
 3.17 topografie, geodezie şi cadastru
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    4 FURNIZAREA DE DATE PRIVIND REŢELELE DE REFERINŢA
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 4.1 Inventar de coordonate ale tuturor
      punctelor cuprinse în foaia de hartă foaie de harta 600.000
      1:25.000 cu descrierile existente,
      planimetrice şi altimetrice
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 4.2 Puncte din reţeaua geodezică de stat punct 80.000
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 4.3 Inventar de coordonate în alte sisteme de punct 70.000
      referinţă
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 4.4 Inventar cu altitudinile punctelor
      Ordinul I punct 170.000
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 4.5 Inventar cu altitudinile punctelor
      Ordinul II, III, IV V punct 70.000
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 4.6 Descrieri topografice punct 100.000
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
      Inventar de coordonate pentru reţele de punct 300.000
      referinţă 3D (şi staţii permanente)
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 4.8 Înregistrări de la o staţie permanenta ora de 200.000
                                                 înregistrare
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────


──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   5 FURNIZARE DE PRODUSE CARTOGRAFICE ANALOGICE
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 5.1 Furnizarea de planuri foaie de plan 120.000
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 5.2 Harta României (diverse scări şi formate) planşa 600.000
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 5.3 Hărţi cadastrale indiferent de scară
     şi ediţie foaie de hartă 350.000
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 5.4 Hărţi administrative foaie de hartă 100.000
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 5.5 Planuri topografice sau cadastrale 500.000
     executate după aerofotografieri
     (indiferent de scară şi ediţie) foaie de plan
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 5.6 Fotograme aeriene (negative sau pozitive) bucată 600.000
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 5.7 Ortofotoplanuri alb-negru Foaie de plan 600.000
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 5.8 Ortofotoplanuri color Foaie de plan 900.000
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 5.9 Plan cadastral actualizat Foaie de plan 1.200.000
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────


──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   6 FURNIZAREA DE PRODUSE CARTOGRAFICE DIGITALE
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
     Planuri şi hărţi digitale pe suporturi 850.000
 6.1 magnetice (informaţii raster alb/ negru) Foaia de harta
     sau pe hârtie
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                                                 Foaia de harta 950.000
     Planuri şi harţi digitale pe suporturi
 6.2 magnetice (informaţii raster color) sau pe
     hârtie
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 6.3 Ortofotoplanuri alb-negru Foaie de plan 900.000
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 6.4 Ortofotoplanuri color Foaie de plan 1.200.000
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 6.5 Plan cadastral actualizat Foaie de plan 1.800.000
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────


──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    7 SERVICII DE CONSULTANTA ŞI ASISTENŢA TEHNICA
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                                                   ora (întreagă)
                                                     ulterior
 7.1 Consultanţă de specialitate şi asistenţa taxarea se 400.000
     tehnica face la
                                                   fracţiuni de 15
                                                     minute
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────


──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    8 SERVICII DE PUBLICITATE IMOBILIARA
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
      Serviciul de consultare cărţi funciare fără carte funciară 50.000
 8.1 emitere extras de CF.
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
      Serviciul de consultare cărţi funciare şi Imobil 100.000
 8.2 emitere extras de CF, pentru activităţi (corp de
      altele decât intocmirea de acte notariale. proprietate)
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
      Serviciul de consultare registre de Imobil 500.000
 8.3 transcriptiuni-inscriptiuni şi emitere (corp de
      certificate de sarcini. proprietate)
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
      Serviciul de consultare cărţi funciare şi pagina 20.000
 8.4 emitere copii de cărţi funciare.
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
      Serviciul de consultare cărţi funciare şi Imobil 150.000
 8.5 emitere extras pentru intocmire acte (corp de
      notariale. proprietate)
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 8.6 Serviciul de înscriere a actelor notariale taxa notariala 30%
      şi extras de CF de timbru
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                                                     Imobil 700.000
 8.7 Serviciul înscriere ipoteca sau privilegiu (corp de
      şi eliberare extras de CF. proprietate)
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                                                      Imobil 500.000
      Serviciul înscriere acte notariale de partaj (corp de
 8.8 şi eliberare extras proprietate)
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
      Serviciul inscriere acte notariale de
 8.9 dezmembrare (lotizare, parcelare) sau Imobil (lot) 400.000
      alipire şi eliberare extras
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                                                      Imobil 300.000 +
 8.10 Serviciul înscriere certificat de (corp de 50.000/
      moştenitor şi eliberare extras proprietate) moştenitor
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                                                                    1.000.000+
                                                                    1% din
                                                      Imobil valoarea
      Serviciul de înscriere acte de adjudecare (corp de din act dar
 8.11 şi eliberare extras proprietate) nu mai
                                                                    puţin decât
                                                                    valoarea de
                                                                    imobilizare
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
       Serviciul de inscriere la cerere a titlurilor Imobil 100.000 +
 8.12 emise în baza legilor proprietăţii şi (corp de 50.000/
       eliberare extras proprietate) imobil
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                                                       Imobil 400.000
 8.13 Serviciul de înscriere a certificatelor de (corp de
       atestare HG 834/1991 şi eliberare extras proprietate)
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                                                       Imobil 400.000
       Serviciul de înscriere a dispoziţiilor de (corp de
 8.14 restituire L 10/2001 şi eliberare extras proprietate)
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                                                       Imobil 250.000
       Serviciul de înscriere acte autentice altele (corp de
 8.15 decât cele menţionate şi eliberare extras proprietate)
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 8.16 Serviciul de înscriere construcţie şi Corp de 300.000+
       eliberare extras construcţie 0.05% din
                                                                     valoarea
                                                                     de
                                                                     impozitare
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
       Serviciul pentru orice alte transcrieri, 150.000 +
       înscrieri sau notări în registrele de Imobil 50.000/
 8.17 publicitate imobiliara, inclusiv radierea (corp de operaţiune
       drepturilor reale de garanţie şi eliberare proprietate)
       extras
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
       Serviciul de consultare arhiva şi eliberare
       copii sau duplicate despre proprietate şi Pagina A4 50.000
 8.18 proprietar din planuri de amplasament şi
       delimitare sau alte acte şi documentaţii
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 8.19 Serviciul de consultare arhiva şi eliberare titlu de 150.000
       din carnetele cu titluri de proprietate proprietate
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────


                           ________________
<   1   2  

Forme la zi | Modificari Act | Printare | Salvare DOC

Inapoi la Cautare

Despre Companie

CTCE este liderul national in domeniul software legislativ. Avem o experienta de peste 35 ani in domeniul dezvoltarii de aplicatii software.
(aflati mai multe)

Termeni si Conditii
Comanda iLegis
Testeaza iLegis
Resurse Lege-Online

Nota CTCE

Continutul, designul, structura, precum si materialele Lege-Online.ro apartin C.T.C.E. - Piatra Neamt si sunt protejate de Legea 8/1996 privind drepturile de autor si drepturile conexe, cu modificarile si completarile ulterioare. Copierea/distribuirea/republicarea acestora este ilegala.

Intrati in Contact

 • Telefon:
  (0233) 211 020 / (0233) 218 110
 • E-mail:
  office@ctce.ro
 • Adresa:
  Bd. Decebal, nr. 32
  610076, Piatra Neamt, Neamt
  Romania


CTCE - Centrul Teritorial de Calcul Economic