Inapoi la Cautare

ORDIN 44 /2017


pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind procedura de autorizare/înregistrare sanitar-veterinară a unităţilor ce desfăşoară activităţi în domeniul hranei pentru animale şi a mijloacelor de transport al hranei pentru animale şi pentru modificarea anexei nr. 6 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 96/2014 privind aprobarea tarifelor aplicabile în domeniul sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor


Puteti sa consultati o forma actualizata la data 27.01.2022, conform modificarilor publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, apasand butonul Cumpara Act.

Cumparati Actul varianta DOC

Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA
Doriti o forma actualizata , la zi (27.01.2022) , a acestui act ? Cumparati acum online, rapid si simplu varianta DOC !

Forme la zi | Modificari Act | Printare | Salvare DOC

    NORMĂ SANITARĂ VETERINARĂ din 14 aprilie 2017


    ANEXA NR. 2


    Modificări la anexa nr. 6 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 96/2014


    A. Tarife pentru autorizarea unităţilor ce desfăşoară activităţi în domeniul hranei pentru animale
	

    *Font 9*
    ┌──┬───────────────────────────────────────┬─────────────────────────────┬───────────────┐
    │ │ Activităţi desfăşurate │ Tipul unităţii │ Tarif de │
    │ │ │ │ autorizare │
    │ │ │ │ sanitar- │
    │ │ │ │ veterinară │
    │ │ │ │- lei/unitate -│
    ├──┼───────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┼───────────────┤
    │a)│Fabricarea pentru introducerea pe piaţă│Fabrici de aditivi furajeri │ 639 │
    │ │a aditivilor furajeri şi a produselor │ │ │
    │ │menţionate în anexa IV la Regulamentul │ │ │
    │ │(CE) nr. 183/2005, cu modificările şi │ │ │
    │ │completările ulterioare │ │ │
    ├──┼───────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┼───────────────┤
    │b)│Introducerea pe piaţă a aditivilor │1. Unităţi de ambalare │ 546 │
    │ │furajeri şi a produselor menţionate în ├─────────────────────────────┼───────────────┤
    │ │cap. 1 din anexa IV la Regulamentul │2. Depozite/Distribuitori │ 546 │
    │ │(CE) nr. 183/2005, cu modificările şi ├─────────────────────────────┼───────────────┤
    │ │completările ulterioare, şi/sau a │3. Magazine de hrană pentru │ 546 │
    │ │furajelor medicamentate │animale │ │
    │ │ ├─────────────────────────────┼───────────────┤
    │ │ │4. Societăţi ce desfăşoară │ 330 │
    │ │ │activităţi de intermediere │ │
    │ │ │fără deţinerea de furaje în │ │
    │ │ │clădirile/incintele/ │ │
    │ │ │instalaţiile proprii/ │ │
    │ │ │mijloacele de transport │ │
    │ │ │proprii │ │
    ├──┼───────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┼───────────────┤
    │c)│Fabricarea pentru introducerea pe piaţă│Fabrici de preamestecuri de │ 639 │
    │ │a preamestecurilor preparate cu │aditivi furajeri │ │
    │ │ajutorul unor aditivi furajeri, │ │ │
    │ │menţionaţi în cap. 2 din anexa IV la │ │ │
    │ │Regulamentul (CE) nr. 183/2005, cu │ │ │
    │ │modificările şi completările ulterioare│ │ │
    ├──┼───────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┼───────────────┤
    │d)│Introducerea pe piaţă a │1. Unităţi de ambalare │ 546 │
    │ │preamestecurilor preparate cu ajutorul ├─────────────────────────────┼───────────────┤
    │ │unor aditivi furajeri, menţionaţi în │2. Depozite/Distribuitori │ 546 │
    │ │cap. 2 din anexa IV la Regulamentul ├─────────────────────────────┼───────────────┤
    │ │(CE) nr. 183/2005, cu modificările şi │3. Magazine de furaje │ 546 │
    │ │completările ulterioare, şi/sau a ├─────────────────────────────┼───────────────┤
    │ │furajelor medicamentate │4. Societăţi ce desfăşoară │ 330 │
    │ │ │activităţi de intermediere │ │
    │ │ │fără deţinerea de furaje în │ │
    │ │ │clădirile/incintele/ │ │
    │ │ │instalaţiile/mijloacele de │ │
    │ │ │transport proprii │ │
    ├──┼───────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┼───────────────┤
    │e)│Fabricarea de furaje combinate pentru │1. Fabrici de furaje │ │
    │ │introducerea pe piaţă sau pentru │combinate │ 639 │
    │ │nevoile exclusive ale exploataţiei ├─────────────────────────────┼───────────────┤
    │ │proprii, cu utilizarea aditivilor │2. Ferme cu malaxor propriu/ │ │
    │ │furajeri sau preamestecurilor ce conţin│malaxoare mobile pentru │ 639 │
    │ │aditivi furajeri şi care sunt │furaje │ │
    │ │menţionaţi în cap. 3 din anexa IV la │ │ │
    │ │Regulamentul (CE) nr. 183/2005, cu │ │ │
    │ │modificările şi completările ulterioare│ │ │
    ├──┼───────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┼───────────────┤
    │f)│Fabricarea de furaje medicamentate │1. Fabrici de furaje │ │
    │ │ │medicamentate │ 639 │
    │ │ ├─────────────────────────────┼───────────────┤
    │ │ │2. Ferme cu malaxor propriu │ 639 │
    ├──┼───────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┼───────────────┤
    │g)│Prelucrarea uleiului vegetal brut, cu │Fabrici de ulei │ 639 │
    │ │excepţia celor ce se încadrează în │ │ │
    │ │domeniul de aplicare al Regulamentului │ │ │
    │ │(CE) nr. 852/2004 privind igiena │ │ │
    │ │produselor alimentare │ │ │
    ├──┼───────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┼───────────────┤
    │h)│Fabricarea oleochimică de acizi graşi │Unităţi producătoare de acizi│ 639 │
    │ │destinaţi utilizării în hrana pentru │graşi │ │
    │ │animale │ │ │
    ├──┼───────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┼───────────────┤
    │i)│Obţinerea de subproduse destinate │Fabrici de biomotorină │ 639 │
    │ │hranei pentru animale în procesul de │ │ │
    │ │fabricare a biomotorinei │ │ │
    ├──┼───────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┼───────────────┤
    │j)│Amestecarea grăsimilor în vederea │Unităţi ce prelucrează │ 639 │
    │ │utilizării în hrana pentru animale │grăsimi prin amestecare │ │
    ├──┼───────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┼───────────────┤
    │k)│Detoxifierea furajelor │Unităţi ce aplică un procedeu│ 639 │
    │ │ │de detoxifiere prin care o │ │
    │ │ │substanţă nedorită este │ │
    │ │ │îndepărtată, degradată │ │
    │ │ │metabolizată, dezactivată sau│ │
    │ │ │fragmentată în compuşi │ │
    │ │ │inofensivi │ │
    └──┴───────────────────────────────────────┴─────────────────────────────┴───────────────┘


    B. Tarife pentru înregistrarea unităţilor ce desfăşoară activităţi în domeniul hranei pentru animale şi a mijloacelor de transport al hranei pentru animale
	

    *Font 9*
    ┌──┬───────────────────────────────────────┬─────────────────────────────┬───────────────┐
    │ │ Activităţi desfăşurate │ Tipul unităţii │ Tarif de │
    │ │ │ │ înregistrare │
    │ │ │ │ sanitar- │
    │ │ │ │ veterinară │
    │ │ │ │- lei/unitate/ │
    │ │ │ │ mijloc de │
    │ │ │ │ transport - │
    ├──┼───────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┼───────────────┤
    │a)│Fabricarea pentru introducerea pe piaţă│Fabrici de aditivi furajeri │ 237 │
    │ │a aditivilor furajeri, alţii decât cei │ │ │
    │ │menţionaţi în cap. 1 din anexa IV la │ │ │
    │ │Regulamentul (CE) nr. 183/2005, cu │ │ │
    │ │modificările şi completările ulterioare│ │ │
    ├──┼───────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┼───────────────┤
    │b)│Introducerea pe piaţă a aditivilor │1. Unităţi de ambalare │ 237 │
    │ │furajeri, alţii decât cei menţionaţi în├─────────────────────────────┼───────────────┤
    │ │cap. 1 din anexa IV la Regulamentul │2. Depozite/Distribuitori │ 237 │
    │ │(CE) nr. 183/2005, cu modificările şi ├─────────────────────────────┼───────────────┤
    │ │completările ulterioare │3. Magazine de hrană pentru │ │
    │ │ │animale │ 237 │
    │ │ ├─────────────────────────────┼───────────────┤
    │ │ │4. Societăţi ce desfăşoară │ 237 │
    │ │ │activităţi de intermediere │ │
    │ │ │fără deţinerea de furaje în │ │
    │ │ │clădirile/incintele/ │ │
    │ │ │instalaţiile proprii/mijloace│ │
    │ │ │de transport │ │
    ├──┼───────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┼───────────────┤
    │c)│Fabricarea pentru introducerea pe piaţă│Fabrici de preamestecuri de │ 237 │
    │ │a preamestecurilor de aditivi cu │aditivi furajeri │ │
    │ │utilizarea altor aditivi decât cei │ │ │
    │ │menţionaţi în cap. 2 din anexa IV la │ │ │
    │ │Regulamentul (CE) nr. 183/2005, cu │ │ │
    │ │modificările şi completările ulterioare│ │ │
    ├──┼───────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┼───────────────┤
    │d)│Introducerea pe piaţă a │1. Unităţi de ambalare │ 237 │
    │ │preamestecurilor de aditivi cu ├─────────────────────────────┼───────────────┤
    │ │utilizarea altor aditivi decât cei │2. Depozite/Distribuitori │ 237 │
    │ │menţionaţi în cap. 2 din anexa IV la ├─────────────────────────────┼───────────────┤
    │ │Regulamentul (CE) nr. 183/2005, cu │3. Magazine de hrană pentru │ 237 │
    │ │modificările şi completările ulterioare│animale │ │
    │ │ ├─────────────────────────────┼───────────────┤
    │ │ │4. Societăţi ce desfăşoară │ 237 │
    │ │ │activităţi de intermediere │ │
    │ │ │fără deţinerea de furaje în │ │
    │ │ │clădirile/incintele/ │ │
    │ │ │instalaţiile proprii/mijloace│ │
    │ │ │de transport │ │
    ├──┼───────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┼───────────────┤
    │e)│Fabricarea pentru introducerea pe piaţă│1. Fabrici de furaje │ 237 │
    │ │sau pentru nevoile exclusive ale │combinate │ │
    │ │exploataţiei proprii de furaje simple ├─────────────────────────────┼───────────────┤
    │ │şi/sau furaje combinate fără aditivi │2. Prelucrarea materiilor │ 237 │
    │ │sau cu utilizarea altor aditivi decât │prime vegetale agricole prin │ │
    │ │cei menţionaţi în cap. 3 din anexa IV │tratamente fizice sau chimice│ │
    │ │la Regulamentul (CE) nr. 183/2005, cu │specifice sub formă de │ │
    │ │modificările şi completările ulterioare│produse destinate hrănirii │ │
    │ │ │animalelor de fermă │ │
    ├──┼───────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┼───────────────┤
    │f)│Introducerea pe piaţă de furaje │1. Unităţi de ambalare │ 237 │
    │ │combinate ce conţin sau nu aditivi ├─────────────────────────────┼───────────────┤
    │ │furajeri autorizaţi în baza │2. Depozite/Distribuitori │ 237 │
    │ │Regulamentului (CE) nr. 1.831/2003, cu ├─────────────────────────────┼───────────────┤
    │ │modificările şi completările ulterioare│3. Magazine de furaje │ 237 │
    │ │ ├─────────────────────────────┼───────────────┤
    │ │ │4. Societăţi ce desfăşoară │ 237 │
    │ │ │activităţi de intermediere │ │
    │ │ │fără deţinerea de furaje în │ │
    │ │ │clădirile/incintele/ │ │
    │ │ │instalaţiile/mijloacele de │ │
    │ │ │transport proprii │ │
    ├──┼───────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┼───────────────┤
    │g)│Introducerea pe piaţă de materii prime │1. Unităţi de ambalare │ 237 │
    │ │furajere, rezultate ca produs final sau├─────────────────────────────┼───────────────┤
    │ │ca subprodus │2. Depozite/Distribuitori │ 237 │
    │ │ ├─────────────────────────────┼───────────────┤
    │ │ │3. Magazine de furaje │ 237 │
    │ │ ├─────────────────────────────┼───────────────┤
    │ │ │4. Societăţi ce desfăşoară │ 237 │
    │ │ │activităţi de intermediere │ │
    │ │ │fără deţinerea de furaje în │ │
    │ │ │clădirile/incintele/ │ │
    │ │ │instalaţiile proprii/mijloace│ │
    │ │ │de transport │ │
    ├──┼───────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┼───────────────┤
    │h)│Fabricarea materiilor prime furajere, │1. Producători primari de │ 237 │
    │ │rezultate ca produs final sau ca │materii prime vegetale │ │
    │ │subprodus ├─────────────────────────────┼───────────────┤
    │ │ │2. Operatori cu activităţi │ 237 │
    │ │ │din alte domenii care │ │
    │ │ │furnizează produse/subproduse│ │
    │ │ │pentru utilizarea în hrana │ │
    │ │ │animalelor │ │
    ├──┼───────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┼───────────────┤
    │i)│Transportul furajelor │Transportatori │ 237 │
    │ │ ├─────────────────────────────┼───────────────┤
    │ │ │Mijloc de transport │ 144 │
    └──┴───────────────────────────────────────┴─────────────────────────────┴───────────────┘


    ----

<   2   3  

Forme la zi | Modificari Act | Printare | Salvare DOC

Inapoi la Cautare

Despre Companie

CTCE este liderul national in domeniul software legislativ. Avem o experienta de peste 35 ani in domeniul dezvoltarii de aplicatii software.
(aflati mai multe)

Termeni si Conditii
Comanda iLegis
Testeaza iLegis
Resurse Lege-Online

Nota CTCE

Continutul, designul, structura, precum si materialele Lege-Online.ro apartin C.T.C.E. - Piatra Neamt si sunt protejate de Legea 8/1996 privind drepturile de autor si drepturile conexe, cu modificarile si completarile ulterioare. Copierea/distribuirea/republicarea acestora este ilegala.

Intrati in Contact

 • Telefon:
  (0233) 211 020 / (0233) 218 110
 • E-mail:
  office@ctce.ro
 • Adresa:
  Bd. Decebal, nr. 32
  610076, Piatra Neamt, Neamt
  Romania


CTCE - Centrul Teritorial de Calcul Economic