Inapoi la Cautare

ORDIN 3605 /2008


privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2008 ale institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare din coordonarea Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică


Puteti sa consultati o forma actualizata la data 28.11.2021, conform modificarilor publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, apasand butonul Cumpara Act.

Cumparati Actul varianta DOC

Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA
Doriti o forma actualizata , la zi (28.11.2021) , a acestui act ? Cumparati acum online, rapid si simplu varianta DOC !

Forme la zi | Modificari Act | Printare | Salvare DOC

    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

                    p. Ministrul educaţiei,

                   cercetării şi tineretului,

                         Anton Anton

    Bucureşti, 31 martie 2008.

    Nr. 3.605.

    ANEXA 1

    MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII ŞI TINERETULUI

    AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ

    INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU

    OPTOELECTRONICĂ - INOE 2000 BUCUREŞTI

         BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2008

	

 ┌────────────────────────────────────────────┬───┬─────────┐
 │ │Nr.│Prevederi│
 │ INDICATORI │rd.│ an 2008 │
 │ │ │-mii lei-│
 ├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │ A │ 1 │ 2 │
 │ │ │ │
 ├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │I. VENITURI TOTALE, din care: │ │ 32.700│
 ├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │1. VENITURI DIN EXPLOATARE, din care: │ 02│ 32.700│
 ├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │a) Venituri din activitatea de bază*) │ 03│ 30.550│
 ├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │b) Venituri din alte activităţi conexe │ 04│ 2.150│
 │ activităţii de cercetare-dezvoltare │ │ │
 ├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │2. VENITURI FINANCIARE │ 05│ 0│
 ├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │3. VENITURI EXTRAORDINARE │ 06│ 0│
 ├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │II. CHELTUIELI TOTALE, din care: │ 07│ 32.505│
 ├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │1. Cheltuieli de exploatare, total,din care:│ 08│ 32.505│
 ├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │a) Bunuri şi servicii │ 09│ 17.663│
 ├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │b) Cheltuieli de personal, din care: │ 10│ 13.624│
 ├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │ - cheltuieli cu salariile │ 11│ 9.700│
 ├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │ - contribuţii de asigurări sociale de stat│ 12│ 1.867│
 ├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │ - contribuţii de asigurări de şomaj │ 13│ 92│
 ├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │ - contribuţii de asigurări sociale de │ 14│ 531│
 │ sănătate │ │ │
 ├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │ - contribuţii de asigurări pentru acciden-│ 15│ 65│
 │ te de muncă şi boli profesionale │ │ │
 ├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │ - contribuţii pentru concedii şi │ 16│ 82│
 │ indemnizaţii │ │ │
 ├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │ - contribuţii la Fondul de garantare a │ 17│ 24│
 │ creanţelor salariale │ │ │
 ├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │ - contribuţii la fondul de pensii facul- │ 18│ 99│
 │ tative │ │ │
 ├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │ - alte cheltuieli de personal, din care: │ 19│ 1.164│
 ├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │ - deplasări, detaşări │ 20│ 720│
 ├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │ - tichete de masă │ 21│ 418│
 ├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │c) Cheltuieli de exploatare privind amorti- │ 22│ 910│
 │ zarea şi provizioanele │ │ │
 ├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │d) Cheltuieli de protocol │ 23│ 4│
 ├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │e) Cheltuieli de reclamă şi publicitate │ 24│ 110│
 ├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │f) Cheltuieli cu sponsorizarea │ 25│ 0│
 ├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │g) Cheltuieli prevăzute de art. 21 (3-litera│ 26│ 194│
 │ c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul │ │ │
 │ fiscal din care: │ │ │
 ├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │ - tichete de creşă │ 27│ 0│
 ├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │ - tichete cadou │ 28│ 83│
 ├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │h) Alte cheltuieli │ 29│ 0│
 ├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │2. Cheltuieli financiare, din care: │ 30│ 0│
 ├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │ - cheltuieli privind dobânzile │ 31│ 0│
 ├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │ - alte cheltuieli financiare │ 32│ 0│
 ├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │3. Cheltuieli extraordinare: │ 33│ 0│
 ├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │ 34│ 195│
 ├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │IV. IMPOZIT PE PROFIT │ 35│ 31│
 ├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │V. REZULTATUL NET │ 36│ 164│
 ├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN │ 37│ 0│
 │ ANII PRECEDENŢI │ │ │
 ├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACO- │ 38│ 164│
 │ PERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII │ │ │
 │ PRECEDENŢI (potrivit O.G. nr. 57/2002 │ │ │
 │ aprobată prin Legea nr. 324/2003, cu │ │ │
 │ modificările şi completările ulterioa- │ │ │
 │ re), din care: │ │ │
 ├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │a) pentru cointeresarea personalului │ 39│ 33│
 ├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │b) pentru finanţarea dezvoltării institutu- │ 40│ 98│
 │ lui, în conformitate cu planul de inves- │ │ │
 │ tiţii şi dotări ale acestuia, aprobat de │ │ │
 │ organul administraţiei centrale coordona-│ │ │
 │ tor │ │ │
 ├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │c) pentru desfăşurarea activităţii curente, │ 41│ 33│
 │ inclusiv pentru cofinanţarea proiectelor │ │ │
 ├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR din│ 42│ 818│
 │ care: │ │ │
 ├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │1. Surse proprii │ 43│ 68│
 ├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │2. Alocaţii de la bugetul de stat pentru │ 44│ 750│
 │ investiţii │ │ │
 ├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │3. Credite bancare pentru investiţii │ 45│ 0│
 ├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │ - interne │ 46│ 0│
 ├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │ - externe │ 47│ 0│
 ├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │4. Alte surse │ 48│ 0│
 ├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII,│ 49│ 818│
 │ din care: │ │ │
 ├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs │ 50│ 818│
 │ la finele anului │ │ │
 ├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │2. Rambursări de rate aferente creditelor │ 51│ 0│
 │ pentru investiţii │ │ │
 ├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │ - interne │ 52│ 0│
 ├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │ - externe │ 53│ 0│
 ├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │X. DATE DE FUNDAMENTARE │ │ │
 ├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │1. Venituri totale (rd.01) │ 54│ 32.700│
 ├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │2. Cheltuieli aferente veniturilor totale │ 55│ 32.505│
 ├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │3. Rezultate (+/-) (rd.54-rd.55) │ 56│ 195│
 ├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │4. Număr mediu de personal, total institut, │ 57│ 229│
 │ din care: │ │ │
 ├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │ - număr mediu de personal de cercetare- │ 58│ 185│
 │ dezvoltare │ │ │
 ├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total │ 59│ 3,50│
 │ institut**) │ │ │
 ├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │6. Câştigul mediu lunar pe personal de cer- │ 60│ 4,36│
 │ cetare-dezvoltare │ │ │
 ├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │7. Rentabilitatea (rd.56/rd.55*100) │ 61│ 0,60│
 ├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │8. Productivitatea muncii pe total personal │ 62│ 142,80│
 │ mii lei/pers. (rd.02/rd.57) │ │ │
 ├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │9. Rata rentabilităţii financiare rd.38*100/│ 63│ 19,00│
 │capital propriu (2008=863,128) │ │ │
 ├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │10. Plăţi restante │ 64│ 0│
 ├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │11. Creanţe de încasat │ 65│ 0│
 └────────────────────────────────────────────┴───┴─────────┘


--------------

    *) Veniturile realizate din contractele de cercetare încheiate cu Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului/Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică, inclusiv cele din contractele de finanţare pe programe-nucleu, sunt în sumă de 26.850 mii lei, încheiate până la data de 15.01.2008, iar cele realizate din contractele încheiate cu ordonatorii principali de credite care finanţează programe şi proiecte din planurile sectoriale sunt în sumă de 0 mii lei.

<   1   2   3   >  

Forme la zi | Modificari Act | Printare | Salvare DOC

Inapoi la Cautare

Despre Companie

CTCE este liderul national in domeniul software legislativ. Avem o experienta de peste 35 ani in domeniul dezvoltarii de aplicatii software.
(aflati mai multe)

Termeni si Conditii
Comanda iLegis
Testeaza iLegis
Resurse Lege-Online

Nota CTCE

Continutul, designul, structura, precum si materialele Lege-Online.ro apartin C.T.C.E. - Piatra Neamt si sunt protejate de Legea 8/1996 privind drepturile de autor si drepturile conexe, cu modificarile si completarile ulterioare. Copierea/distribuirea/republicarea acestora este ilegala.

Intrati in Contact

 • Telefon:
  (0233) 211 020 / (0233) 218 110
 • E-mail:
  office@ctce.ro
 • Adresa:
  Bd. Decebal, nr. 32
  610076, Piatra Neamt, Neamt
  Romania


CTCE - Centrul Teritorial de Calcul Economic