Inapoi la Cautare

ORDIN 333 /2000


pentru aprobarea tarifelor privind prestaţiile de servicii specifice efectuate de Autoritatea Feroviară Română - AFER


Puteti sa consultati o forma actualizata valabilă între 30.06.2000 și 04.07.2001 , conform modificarilor publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, apasand butonul Cumpara Act.

Cumparati Actul varianta DOC

Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA
Doriti o forma actualizata ,valabilă între 30.06.2000 și 04.07.2001 , a acestui act ? Cumparati acum online, rapid si simplu varianta DOC !

Forme la zi | Modificari Act | Printare | Salvare DOC    Ministrul transporturilor,

    în temeiul prevederilor art. 6 din Ordonanţa Guvernului nr. 95/1998 privind înfiinţarea unor instituţii publice în subordinea Ministerului Transporturilor, ale art. 16 lit. l) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Autorităţii Feroviare Române - AFER, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 626/1998 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Feroviare Române - AFER, şi ale art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 263/1999 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, cu modificările şi completările ulterioare,

    emite următorul ordin:

    ART. 1

    Se aprobă tarifele pentru prestaţiile de servicii specifice efectuate de Autoritatea Feroviara Română AFER, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

    ART. 2

    Autoritatea Feroviara Română - AFER va aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

    ART. 3

    Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I şi în Buletinul AFER.

    ART. 4

    Începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin îşi încetează aplicabilitatea Ordinul ministrului transporturilor nr. 190/2000 pentru aprobarea tarifelor privind prestaţiile de servicii specifice efectuate de Autoritatea Feroviara Română - AFER, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 125 din 24 martie 2000.

                               Ministrul transporturilor,

                                    Traian Basescu


	

    ANEXA 1


                               TARIFELE
              pentru prestaţiile de servicii specifice efectuate de
                       Autoritatea Feroviara Română - AFER

    1. Eliberarea licenţei de transport feroviar;
     1.1. Verificarea preliminară a documentelor
          prezentate în vederea obţinerii licenţei
          de transport feroviar .................................. 1.860 mii lei
     1.2. Eliberarea licenţei de transport feroviar ............. 12.375 mii lei
     1.3. Vizarea anuală a licenţei de transport feroviar ........ 9.280 mii lei
    2. Eliberarea certificatului de siguranţă:
     2.1. Verificarea documentelor şi eliberarea
          certificatului de siguranţă ............................ 6.190 mii lei
     2.2. Supravegherea prin acţiuni de control şi
          inspecţie de stat a operatori lor de transport:
      2.2.1. pentru transport de călători ............ 88 lei/trasa/km (tren/km)
      2.2.2. pentru transport de marfa .............. 175 lei/trasa/km (tren/km)
    3. Eliberarea autorizaţiei speciale pentru
       agenţii economici deţinători de
       infrastructura feroviara:
     3.1. Verificarea preliminară a documentelor
          prezentate în vederea obţinerii autorizaţiei ........... 2.065 mii lei
     3.2. Eliberarea autorizaţiei ............................... 12.375 mii lei
     3.3. Supravegherea prin acţiuni de control
          şi inspecţie de stat a gestionarilor
          de infrastructura feroviara şi acordarea
          vizei anuale ....................................... 412,5 mii lei/km
                                                              linie desfăşurată
                                                            aflată în exploatare
    4. Eliberarea autorizaţiei speciale pentru
       transportul cu metroul:
     4.1. Eliberarea autorizaţiei ............................... 10.315 mii lei
     4.2. Supravegherea prin acţiuni de control şi
          inspecţie de stat a activităţii de transport
          cu metroul şi acordarea vizei anuale ................ 6.190 mii lei/km
                                                               linie desfăşurată
    5. Supravegherea prin acţiuni de inspecţie
       tehnica a furnizorilor feroviari care realizează
       produse sau servicii feroviare din clasa de risc 1A:
       Inspecţie tehnica ................................... 172,25 mii lei/ora
    6. Eliberarea autorizaţiei tehnice pentru
       materialul rulant aparţinând agenţilor
       economici, alţii decât operatorii de
       transport şi gestionarul infrastructurii publice:
     6.1. Locomotive şi vagoane de călători ............... 1.875 mii lei/bucata
     6.2. Vagoane de marfa .................................. 440 mii lei/bucata
     6.3. Alte tipuri de material rulant .................... 875 mii lei/bucata
    7. Eliberarea autorizaţiei pentru efectuarea de
       lucrări în zona de siguranţă sau de protecţie
       a caii ferate ............................................. 2.475 mii lei
    8. Eliberarea certificatului de omologare tehnica
       (preliminară sau finala):
     8.1. Pentru fiecare tip de vehicul feroviar:
       8.1.1. Locomotive .................................... 10.350 mii lei/tip
       8.1.2. Vagoane de călători ............................ 8.250 mii lei/tip
       8.1.3. Vagoane de marfa ............................... 6.190 mii lei/tip
       8.1.4. Vagoane rame automotoare ....................... 7.220 mii lei/tip
       8.1.5. Alte vehicule feroviare ........................ 5.675 mii lei/tip
     8.2. Pentru materiale, componente şi echipamente:
       8.2.1. de complexitate redusă ...................1.875 mii lei/tip produs
       8.2.2. de complexitate medie ....................3.125 mii lei/tip produs
       8.2.3. de complexitate mare .....................4.125 mii lei/tip produs
     8.3. Prelungirea valabilităţii certificatului
          de omologare tehnica .................... 60% din tariful de eliberare

    NOTĂ:
    Complexitatea materialelor, a componentelor sau a echipamentelor se
    stabileşte prin contract, de comun acord cu furnizorul.

    9. Eliberarea atestatului tehnic pentru standuri şi
       dispozitive speciale:
     9.1. Eliberarea atestatului tehnic pentru standuri:
          - de complexitate mare .......................... 3.100 mii lei/bucata
          - de complexitate medie ......................... 2.475 mii lei/bucata
          - de complexitate redusă ........................ 1.240 mii lei/bucata
     9.2. Eliberarea atestatului tehnic pentru
          dispozitive speciale:
          - de complexitate mare ............................ 315 mii lei/bucata
          - de complexitate medie ........................... 210 mii lei/bucata
          - de complexitate redusă .......................... 125 mii lei/bucata
     9.3. Vizarea periodică a atestatului tehnic
          pentru standuri şi dispozitive speciale .............. 70% din tariful
                                                                   de eliberare
    NOTĂ:
    Complexitatea standurilor şi a dispozitivelor speciale se stabileşte
    prin contract, de comun acord cu agentul economic posesor al acestora.

    10. Autorizarea, din punct de vedere tehnic, a
        furnizorilor de produse şi servicii pentru domeniul
        de transport feroviar şi cu metroul:
     10.1. Eliberarea autorizaţiei tehnice de
           furnizor feroviar ..................................... 8.250 mii lei
     10.2. Vizarea anuală a autorizaţiei tehnice de
           furnizor feroviar ................................... 70% din tariful
                                                           prevăzut la pct. 10.1
     10.3. Eliberarea unei noi autorizaţii ca urmare a
           extinderii gamei de produse/servicii furnizate ...... 50% din tariful
                                                           prevăzut la pct. 10.1
    11. Autorizarea din punct de vedere tehnic a
        statiilor de cale ferată:
      11.1. Verificarea îndeplinirii cerinţelor şi
            eliberarea autorizaţiei tehnice pentru
            staţiile de cale ferată:
        11.1.1. categoria I şi specială .................. 4.125 mii lei/statie
        11.1.2. categoria a II-a ......................... 3.100 mii lei/statie
        11.1.3. categoria a III-a ........................ 2.500 mii lei/statie
        11.1.4. categoria a IV-a ......................... 1.860 mii lei/statie
        11.1.5. halta de mişcare ......................... 1.240 mii lei/halta
     11.2. Verificarea respectării cerinţelor şi
           vizarea periodică a autorizaţiei tehnice
           pentru staţiile de cale ferată .................... 75 % din tariful
                                                             pentru eliberarea
                                                             autorizaţiei,
                                                             corespunzător
                                                           categoriei respective
    12. Autorizarea centrelor de instruire, perfecţionare,
        calificare şi autorizare a personalului:
     12.1. Eliberarea autorizaţiei pentru centrele de
           perfecţionare şi/sau de calificare a personalului .....5.160 mii lei
     12.2. Eliberarea autorizaţiei pentru centrele de
           instruire şi/sau de autorizare a personalului .........2.580 mii lei
     12.3. Vizarea periodică a autorizaţiei pentru
           centrele de instruire, perfecţionare, calificare
           sau autorizare a personalului .............. 70% din tariful prevăzut
                                                         la pct. 12.1, respectiv
                                                         la pct. 12.2
    13. Eliberarea unei noi licenţe, autorizaţii
        sau a unui nou certificat ca urmare a pierderii
        sau distrugerii celui eliberat ......................... 60% din tariful
                                                                  de eliberare
    14. Eliberarea unei noi licenţe, autorizaţii sau a
         unui nou certificat ca urmare a anulării,
         retragerii sau suspendării celui
         eliberat .............................................100% din tariful
                                                                  de eliberare
    15. Activităţi de instruire în domeniul feroviar
        (specialitate tehnica, asigurarea
        calităţii etc.) ................................. 37 mii lei/ora/cursant
    16. Activităţi de certificare, autorizare,
        atestare, expertize tehnice, asistenţa
        tehnica, instruire, încercări de laborator,
        acordare de avize şi agremente, recepţie
        tehnica, cercetarea evenimentelor, cercetare
        ştiinţifică, microproducţie,
        alte activităţi ........................................ 103 mii lei/ora
    17. Manopera pentru alte activităţi de prestări de servicii:
      17.1. Execuţie alimentator AEET ............... tip A 2.625 mii lei/bucata
                                                      tip B 3.250 mii lei/bucata
      17.2. Reparare alimentator AEET ............... tip A 1.575 mii lei/bucata
                                                      tip B 1.950 mii lei/bucata
      17.3. Reparatie cofret Indusi cu
            transformare în R85-SĂI92-CMOS ............... 13.250 mii lei/bucata
      17.4. Reparatie set aparate Indusi cu
            transformare în SĂI92-CMOS
            variantele A, B şi C .......................... 8.125 mii lei/bucata
      17.5. Execuţie bloc de semnalizare şi
            comanda Indusi ................................ 3.000 mii lei/bucata
      17.6. Verificarea anuală a manografelor
            tip M85-60, M85-95 sau Wetzer ................. 1.500 mii lei/bucata
      17.7. Reparare manografe:
        17.7.1. Reparare motor SUK, sistem angrenare,
                indicator sau circuit electronic,
                înlocuire rotor, stator sau sistem
                reglare ................................... 1.065 mii lei/bucata
        17.7.2. Depanare sistem reglare, sistem
                inscriptionare, circuit electric,
                înlocuire transformator, cuplaj,
                burdon sau reductor ......................... 690 mii lei/bucata
        17.7.3. Reglare, etalonare, probe functionale ....... 860 mii lei/bucata
     17.8. Execuţie contacte:
        17.8.1. contacte tip TCAC ....................... fix: 38 mii lei/bucata
                                                        mobil: 82 mii lei/bucata
        17.8.2. contacte tip EG 315 ..................... fix: 88 mii lei/bucata
                                                        mobil: 94 mii lei/bucata
        17.8.3. contacte tip EF ..........................fix: 75 mii lei/bucata
                                                       mobil: 150 mii lei/bucata
     17.9. Auditarea sistemelor calităţii ...................... 250 mii lei/ora

    NOTĂ:
    Tarifele nu includ T.V.A.


1   2   >  

Forme la zi | Modificari Act | Printare | Salvare DOC

Inapoi la Cautare

Comentarii Act

Nu sunt comentarii momentan.

Posteaza pe retele sociale

Pentru a posta un comentariu trebuie sa va autentificati


Daca nu aveti inca un cont si vreti sa va inregistrati dati click aici


Despre Companie

CTCE este liderul national in domeniul software legislativ. Avem o experienta de peste 35 ani in domeniul dezvoltarii de aplicatii software.
(aflati mai multe)

Termeni si Conditii
Comanda LegisPlus
Testeaza LegisPlus
Resurse Lege-Online

Nota CTCE

Continutul, designul, structura, precum si materialele Lege-Online.ro apartin C.T.C.E. - Piatra Neamt si sunt protejate de Legea 8/1996 privind drepturile de autor si drepturile conexe, cu modificarile si completarile ulterioare. Copierea/distribuirea/republicarea acestora este ilegala.

Intrati in Contact

 • Telefon:
  (0233) 211 020 / (0233) 218 110
 • E-mail:
  office@ctce.ro
 • Adresa:
  Bd. Decebal, nr. 32
  610076, Piatra Neamt, Neamt
  Romania


CTCE - Centrul Teritorial de Calcul Economic

Info

Se încarcã, vã rugãm asteptati.