Inapoi la Cautare

ORDIN 27 /2007


privind aprobarea Planului de acţiuni al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor pe anul 2007


Puteti sa consultati o forma actualizata la data 19.09.2021, conform modificarilor publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, apasand butonul Cumpara Act.

Cumparati Actul varianta DOC

Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA
Doriti o forma actualizata , la zi (19.09.2021) , a acestui act ? Cumparati acum online, rapid si simplu varianta DOC !

Forme la zi | Modificari Act | Printare | Salvare DOC


                       PENTRU PROTECŢIA CONSUMATORILOR

                                PE ANUL 2007

    Politica de protecţie a consumatorilor pentru perioada 2005 - 2008 se fundamentează pe următoarele obiective generale pentru promovarea intereselor consumatorilor pe piaţa:

    1. Realizarea unui înalt nivel de protecţie a consumatorilor;

    2. Aplicarea efectivă a legisiatiei în domeniul protecţiei consumatorilor;

    3. Întărirea activităţilor de informare, consiliere şi educare a consumatorilor.

    OBIECTIVUL 1. Realizarea unui înalt nivel de protecţie a consumatorilor
	

*Font 8*
┌─────┬──────────────┬──────────────────┬──────────────────────────────────────────────────┬───────────┐
│ │ PRIORITATI │ MĂSURI │ ACŢIUNI │ 2007 │
├─────┼──────────────┼──────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│ 1.1.│Continuarea │Elaborarea de acte├──────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│ │procesului de │normative sau de │Lege privind reglementarea unor practici incorecte│IUNIE │
│ │preluare a │modificări şi │ale comercianţilor în relaţia cu consumatorii şi │ │
│ │acquis-ului │completări ale │de armonizare a legislaţiei privind protecţia │ │
│ │comunitar │legislaţiei │consumatorilor cu legislaţia europeană (care │ │
│ │ │existente │transpune prevederile Directivei 2005/29/EC) şi │ │
│ │ │ │introducerea unor modificări la nivelul Camerei │ │
│ │ │ │decizionale a Parlamentului, în scopul includerii │ │
│ │ │ │unor prevederi ale noii Directive 2006/114/EC │ │
│ │ │ │privind publicitatea inselatoare şi comparativa │ │
│ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│ │ │ │Act normativ privind unele reglementări referi- │MARTIE │
│ │ │ │toare la vânzarea produselor şi garanţiile asoci- │ │
│ │ │ │ate acestora. │ │
│ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│ │ │ │Alte acte normative ca urmare a procesului de │DECEMBRIE │
│ │ │ │revizuire a acquis-ului comunitar, după publicarea│ │
│ │ │ │în Jurnalul Oficial (creditul pentru consum s.a.) │ │
│ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│ │ │ │Participarea reprezentanţilor ANPC, ca membri │PERMANENT │
│ │ │ │permanenţi, la grupurile de lucru ale Comisiei │ │
│ │ │ │Europene privind │ │
│ │ │ │ - Programul de acţiuni comunitare în domeniul │ │
│ │ │ │ politicii consumatorilor 2007-2013 - Decizia │ │
│ │ │ │ 1926/2006/EC │ │
│ │ │ │ - Cooperarea între autorităţile naţionale res- │ │
│ │ │ │ ponsabile cu aplicarea legislaţiei privind │ │
│ │ │ │ protecţia consumatorilor - Regulamentul 2006/│
│ │ │ │ 2004/EC │ │
│ │ │ │ - Reţeaua pentru Politici ale Consumatorilor │ │
│ │ │ │ (Consumer Policy Network) │ │
│ │ │ │ - Practici comerciale incorecte ale agenţilor │ │
│ │ │ │ economici în relaţia cu consumatorii din piaţa│ │
│ │ │ │ interna - Directiva 2005/29/EC │ │
│ │ │ │ - Cadrul comun al legii europene a contractelor │ │
│ │ │ │ şi revederea acquis-ului (contracte la dis- │ │
│ │ │ │ tanta, vânzări în afară spaţiilor comerciale, │ │
│ │ │ │ pachete de servicii turistice; urmează discu- │ │
│ │ │ │ tarea indicarea preţului, timeshare, vânzarea │ │
│ │ │ │ produselor şi garanţiile asociate acestora, │ │
│ │ │ │ clauze abuzive în contracte) │ │
│ │ │ │ - Comitetul de Management pentru aplicarea sis- │ │
│ │ │ │ temului de certificare al Procesului Kimberley│ │
│ │ │ │ (Regulamentul Consiliului 2368/2002 cu modi- │ │
│ │ │ │ ficarile şi completările ulterioare) │ │
│ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│ │ │ │Elaborarea de proiecte de acte normative pentru │ │
│ │ │ │stabilirea autorităţilor competente responsabile │ │
│ │ │ │cu aplicarea legislaţiei: │ │
│ │ │ │- Hotărâre de Guvern privind autorităţile compe- │ │
│ │ │ │tente responsabile cu aplicarea legislaţiei din │APRILIE │
│ │ │ │domeniul protecţiei consumatorilor şi cooperarea │ │
│ │ │ │dintre autorităţile naţionale în acest domeniu │ │
│ │ │ │(cooperare transfrontaliera şi importuri terţe │ │
│ │ │ │tari) │ │
│ │ │ │- Ordin pentru modificarea şi abrogarea unor │ │
│ │ │ │prevederi care se suprapun pe domeniul de aplica- │FEBRUARIE │
│ │ │ │bilitate al unor regulamente comunitare (OMG) │ │
│ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│ │ │ │Derularea procedurilor necesare pentru recunoas- │MARTIE │
│ │ │ │terea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Con- │ │
│ │ │ │sumatorilor ca autoritate comunitara desemnată │ │
│ │ │ │pentru aplicarea sistemului de certificare al │ │
│ │ │ │Procesului Kimberley │ │
│ │ │ │ - Hotărâre de Guvern pentru aplicarea sistemului│ │
│ │ │ │ de certificare al Procesului Kimberley privind│ │
│ │ │ │ comerţul internaţional cu diamante brute │ │
│ │ │ │ - Vizita Peer Review din partea Comisiei Euro- │ │
│ │ │ │ pene şi a Statelor Membre │ │
│ │ │ │ - Acţiuni specifice din perspectiva presedintiei│ │
│ │ │ │ UE a Procesului Kimberley │ │
│ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│ │ │ │Analiza şi transmitere punct de vedere al ANPC, │PERMANENT │
│ │ │ │după caz, în vederea formulării de mandate de │ │
│ │ │ │reprezentare a României sau chiar formularea │ │
│ │ │ │mandatului, la solicitarile Comisiei Europene │ │
│ │ │ │(revizuiri ale unor acte europene, programe, cărţi│ │
│ │ │ │verzi, chestionare etc.) │ │
│ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│ │ │ │Elaborarea Raportului anual privind activitatea │MARTIE │
│ │ │ │ANPC în 2006 şi publicarea în MO │ │
│ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│ │ │ │Participarea ANPC la procesul de notificare pri- │Funcţie de │
│ │ │ │vînd transpunerea directivelor europene în legis- │apariţia de│
│ │ │ │latia naţionala (traducere act normativ românesc, │acte nor- │
│ │ │ │întocmire tabel de concordanta,transmitere la DAE)│mative co- │
│ │ │ │ │munitare │
│ │ │ │ │transpuse │
│ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│ │ │ │Analiza informaţiilor primite prin Sistemul de │PERMANENT │
│ │ │ │Comunicaţii Speciale de la MAE │ │
│ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│ │ │ │Derularea de activităţi de pregătire pentru pro- │DECEMBRIE │
│ │ │ │punerea de proiect PHARE 2006 în vederea obţinerii│ │
│ │ │ │finanţării │ │
│ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│ │ │ │Participarea ANPC, ca beneficiar, la proiectul │IUNIE │
│ │ │ │Twinning Light, derulat de MEC, "îmbunătăţirea │ │
│ │ │ │capacităţii autorităţilor cu responsabilităţi în │ │
│ │ │ │supravegherea pieţei cu privire la verificarea │ │
│ │ │ │conformitatii cu regulile privind securitatea │ │
│ │ │ │produselor importate din tari terţe" │ │
│ │ ├──────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│ │ │Elaborarea de │Transmitere, prin Sistemul RAPEX, a notificărilor │PERMANENT │
│ │ │documente referi- │privind produsele periculoase depistate pe piaţa │ │
│ │ │toare la implemen-│românească. │ │
│ │ │tarea legii pri- ├──────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│ │ │vînd securitatea │Traducerea rapoartelor-sinteza privind principa- │LUNAR │
│ │ │generală a produ- │lele produse periculoase depistate pe piaţa │ │
│ │ │selor şi proble- │europeană şi transmiterea la Oficiile teritoriale │ │
│ │ │mele specifice │a acestor informaţii │ │
│ │ │de securitate, ├──────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│ │ │inclusiv pentru │Ordin privind asigurarea punerii pe piaţa numai a │IANUARIE │
│ │ │participarea la │brichetelor care să nu permită actionarea de către│ │
│ │ │Sistemul european │copii precum şi interzicerea punerii pe piaţa a │ │
│ │ │RAPEX de schimb │brichetelor fantezie (transpune Decizia Comisiei │ │
│ │ │rapid de informa- │2006/502/EC) │ │
│ │ │tii privind ├──────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│ │ │produsele │Linii directoare referitoare la aplicarea Ordi- │MARTIE │
│ │ │periculoase │nului privind asigurarea punerii pe piaţa numai a │ │
│ │ │ │brichetelor care să nu permită actionarea de către│ │
│ │ │ │copii precum şi interzicerea punerii pe piaţa a │ │
│ │ │ │brichetelor fantezie │ │
│ │ ├──────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│ │ │Modificarea şi │Modificarea şi completarea HG 1344/2003 pentru │IUNIE │
│ │ │completarea legis-│aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea │ │
│ │ │latiei privind │prevederilor Ordonanţei de urgenta a Guvernului │ │
│ │ │regimul metalelor │nr. 190/2000 privind regimul metalelor preţioase │ │
│ │ │preţioase şi a │şi pietrelor preţioase în România, cu modificările│ │
│ │ │pietrelor │şi completările ulterioare │ │
│ │ │preţioase │ │ │
├─────┼──────────────┼──────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│ 1.2.│Întărirea │Dezvoltarea cola- │Finalizarea protocolului de colaborare dintre ANPC│IUNIE │
│ │cooperării cu │borarii cu insti- │şi Comisia de Supraveghere a Asigurărilor │ │
│ │celelalte │tutiile cu respon-├──────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│ │instituţii ale│sabilitati în su- │Îmbunătăţirea coordonării supravegherii pieţei şi │PERMANENT │
│ │administraţiei│pravegherea │aplicării legislaţiei în domeniul │ │
│ │publice │pieţei, │- securităţii generale a produselor │ │
│ │centrale şi │ │- serviciilor financiare, inclusiv a asigurărilor,│ │
│ │locale │ ├──────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│ │ │ │Cooperarea ANPC cu autorităţile competente în │PERMANENT │
│ │ │ │domeniul supravegherii pieţei, în principal cu │ │
│ │ │ │ - Comisia de Supraveghere a Asigurărilor │ │
│ │ │ │ - Autoritatea Naţionala a Vamilor │ │
│ │ │ │ - ANSVSA │ │
│ │ │ │ - MSP │ │
│ │ │ │ - MMGA │ │
│ │ │ │ - MAPDR │ │
│ │ │ │ - MEC │ │
│ │ │ │ - ANRGN │ │
│ │ │ │ - ANRE │ │
│ │ │ │ - ANRC │ │
│ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│ │ │ │Participarea la grupul de lucru stabilit în cadrul│PERIODIC │
│ │ │ │Comitetului Interministerial pentru Supravegherea │ │
│ │ │ │şi Controlul Oficial al Alimentelor şi Hranei pt. │ │
│ │ │ │Animale, pentru elaborarea Planului unic naţional │ │
│ │ │ │de control multianual 2007-2011 în domeniul sigu- │ │
│ │ │ │rantei alimentare, conform cerinţelor UE │ │
│ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│ │ │ │Comunicarea în cadrul Grupului de comunicatori, │SĂPTĂMÂNAL │
│ │ │ │coordonat de Departamentul Purtatorului de Cuvânt │ │
│ │ │ │al Guvernului │ │
│ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│ │ │ │Participarea în cadrul Comisiei Naţionale în │LA SOLICI- │
│ │ │ │domeniul egalităţii de sanse între femei şi │TAREA CONES│
│ │ │ │bărbaţi (CONES) │ │
├─────┼──────────────┼──────────────────┴──────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│ 1.3.│Dezvoltarea │Sprijin pentru operatorii economici în vederea elaborării de coduri │LA SOLICI- │
│ │cooperării cu │de buna practica/conduita │TAREA ASO- │
│ │mediul de │ │CIATIILOR │
│ │afaceri, ca │ │PROFESIONALE
│ │instrument pt.├──────────────────┬──────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│ │promovarea şi │Consultanţa pentru│- Instituirea de măsuri de consiliere pentru │PERMANENT │
│ │protecţia │reprezentanţii │operatorii economici │ │
│ │intereselor │cercurilor de │ │ │
│ │consumatorilor│afaceri în vederea├──────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│ │ │creşterii gradului│Prezentarea prevederilor legale în vigoare în │PERIODIC │
│ │ │de protecţie a │domeniul protecţiei consumatorilor în cadrul │ │
│ │ │consumatorilor │acţiunilor de parteneriat cu societatea civilă şi │ │
│ │ │ │asociaţiile profesionale │ │
├─────┼──────────────┼──────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│ 1.4.│Dezvoltarea │Perfecţionarea │Continuarea pregătirii profesionale conform │DECEMBRIE │
│ │capacităţii │resurselor umane │recomandărilor programului PHARE 2002 │ │
│ │administrative│ ├──────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│ │a ANPC │ │Continuarea activităţii de instruire a personalu- │DECEMBRIE │
│ │ │ │lui, atât la nivel central cat şi la nivelul ofi- │ │
│ │ │ │ciilor teritoriale │ │
│ │ ├──────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│ │ │Întărirea bazei │- Alocarea de resurse financiare sporite pentru │IUNIE │
│ │ │tehnico-economice │activitatea de supraveghere a pieţei, în special │ │
│ │ │şi creşterea │în scopul evaluării securităţii produselor şi │ │
│ │ │numărului de │pentru efectuarea de teste de laborator │ │
│ │ │personal ├──────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│ │ │ │- Hotărâre de Guvern privind trecerea în adminis- │MARTIE │
│ │ │ │trarea ANPC a unei părţi dintr-un imobil aflat în │ │
│ │ │ │administrarea LAREX, cu destinaţia de sediu admi- │ │
│ │ │ │nistrativ pentru DMPPP │ │
│ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│ │ │ │- Creşterea numărului de personal în scopul inta- │IUNIE │
│ │ │ │ririi activităţilor de protecţie a consumatorilor,│ │
│ │ │ │în condiţiile pieţei unice │ │
│ │ ├──────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│ │ │Dezvoltarea coo- │Schimb de informaţii şi specialişti cu instituţii │PERMANENT │
│ │ │perarii externe │similare din Statele Membre ale UE, în scopul │ │
│ │ │ │promovării experienţei şi celor mai bune practici │ │
│ │ │ │în domeniul protecţiei consumatorilor. │ │
│ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│ │ │ │Participarea la proiectul "Cea mai buna practica │DECEMBRIE │
│ │ │ │de Supraveghere a Pieţei - Întărirea supravegherii│ │
│ │ │ │pieţei pentru Securitatea Produselor destinate │ │
│ │ │ │Consumatorilor în cadrul Directivei Securitatea │ │
│ │ │ │Generală a Produselor", derulat de organizaţia │ │
│ │ │ │europeană PROSAFE │ │
└─────┴──────────────┴──────────────────┴──────────────────────────────────────────────────┴───────────┘

  OBIECTIVUL 2. Aplicarea efectivă a legislaţiei în domeniul protecţiei consumatorilor

┌─────┬──────────────┬──────────────────┬──────────────────────────────────────────────────┬───────────┐
│ │ PRIORITATI │ MĂSURI │ ACŢIUNI │ 2007 │
├─────┼──────────────┼──────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│ 2.1.│Desfăşurarea │În domeniul produ-│Realizarea de acţiuni de supraveghere a pieţei │PERMANENT │
│ │de acţiuni de │selor nealimentare│privind respectarea prevederilor legale la comer- │ │
│ │control pentru│ │cializarea produselor nealimentare, inclusiv eva- │ │
│ │asigurarea │ │luarea securităţii produselor, în mod deosebit │ │
│ │cerinţelor de │ │pentru: │ │
│ │securitate şi/│ │ - produse cosmetice şi jucarii; │ │
│ │sau conformi- │ │ - electrosecuritatea şi electrocompatibilitatea │ │
│ │tatea produ- │ │ magnetica a aparatelor casnice şi electronice;│ │
│ │selor şi │ │ - etichetarea produselor textile şi a │ │
│ │serviciilor │ │ incaltamintei; │ │
│ │ │ │ - etichetarea eficientei energetice a produselor│ │
│ │ │ │ electrocasnice (frigidere, maşini de spălat) │ │
│ │ │ │ lampilor de uz casnic; │ │
│ │ │ │ - indicarea consumului de carburant şi emisiile │ │
│ │ │ │ de C02 la comercializarea autoturismelor noi. │ │
│ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│ │ │ │Măsuri operative în scopul depistarii pe piaţa │ │
│ │ │ │românească a produselor notificate prin Sistemul │ │
│ │ │ │RAPEX │PERMANENT │
│ │ ├──────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│ │ │În domeniul │Dezvoltarea de acţiuni de supraveghere a modului │PERMANENT │
│ │ │produselor │de aplicare a legislaţiei cu privire la: │ │
│ │ │alimentare │- produsele modificate genetic destinate │ │
│ │ │ │consumatorului final existente la comercializare; │ │
│ │ │ │- prevenirea şi combaterea efectelor consumului │ │
│ │ │ │produselor din tutun; │ │
│ │ │ │- depistarea şi eliminarea produselor neconforme │ │
│ │ │ │care pot afecta sănătatea şi interesele economice │ │
│ │ │ │ale consumatorilor; │ │
│ │ │ │- etichetarea şi publicitarea produselor │ │
│ │ │ │alimentare; │ │
│ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│ │ │ │Participare activa la soluţionarea operativă a │PERMANENT │
│ │ │ │notificărilor transmise prin Sistemul Rapid de │ │
│ │ │ │Alerta din domeniul siguranţei alimentare, conform│ │
│ │ │ │competentei, conform competentelor ANPC │ │
│ │ ├──────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│ │ │În domeniul │Realizarea de acţiuni de supraveghere a │PERMANENT │
│ │ │serviciilor │respectării drepturilor consumatorilor în cazul │ │
│ │ │ │prestării de servicii: │ │
│ │ │ │- transport persoane, │ │
│ │ │ │- serviciilor turistice şi de agrement, │ │
│ │ │ │- servicii de igiena personală, │ │
│ │ │ │- analizarea contractelor din domeniile: │ │
│ │ │ │telefonie fixa şi mobila, cablu, internet, │ │
│ │ │ │asigurări şi alte tipuri de contracte, │ │
│ │ │ │- supravegherea pieţei pentru identificarea │ │
│ │ │ │publicităţii inselatoare şi comparative, │ │
│ │ │ │precum şi alte tipuri de servicii. │ │
│ │ ├──────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│ │ │Controale │Acţiuni de control privind produse şi servicii │ │
│ │ │specifice │oferite consumatorilor cu ocazia: │ │
│ │ │sezoniere │- sarbatorilor de iarna │IANUARIE │
│ │ │ │ │DECEMBRIE │
│ │ │ │- zilei copilului │IUNIE │
│ │ │ │- sarbatori Pascale │MARTIE-APR.│
│ │ │ │- comandamentul de vara │IUL-AUG. │
│ │ │ │- comandamentul de iarna │DECEMBRIE │
│ │ │ │- Acţiuni de control specifice pe durata │DECEMBRIE │
│ │ │ │programului "Sibiu - Capitata culturală europeană"│ │
│ │ │ │(case de schimb, alimentaţie publică, comerţ │ │
│ │ │ │ambulant) │ │
├─────┼──────────────┼──────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│ 2.2 │Desfăşurarea │În domeniul │- Îmbunătăţirea activităţilor de monitorizare şi │PERMANENT │
│ │de acţiuni de │financiar │evaluare a aplicării legislaţiei în domeniul │ │
│ │control în │ │financiar (creditul pentru consum, case de schimb │ │
│ │scopul │ │valutar, servicii financiare la distanta) │ │
│ │protecţiei ├──────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│ │drepturilor şi│În domeniul │- Analiza clauzelor din contractele de utilităţi │PERMANENT │
│ │intereselor │utilităţilor │publice │ │
│ │economice ale │publice │ │ │
│ │consumatorilor│ │ │ │
│ │la furnizarea │ │ │ │
│ │de produse şi │ │ │ │
│ │servicii, │ │ │ │
│ │inclusiv │ │ │ │
│ │servicii de │ │ │ │
│ │interes public│ │ │ │
│ │şi financiare │ │ │ │
├─────┼──────────────┼──────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│ 2.3 │Rezolvarea │Îmbunătăţirea │- Îmbunătăţirea sistemului de transmitere şi │APRILIE │
│ │reclamatiilor │modalităţilor de │urmărire a sesizarilor şi reclamatiilor la nivelul│ │
│ │consumatorilor│primire şi │ANPC │ │
│ │ │soluţionare a │ │ │
│ │ │sesizarilor şi │ │ │
│ │ │reclamatiilor │ │ │
├─────┼──────────────┼──────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│ 2.4 │Cooperarea cu │Continuarea │Revizuirea (desemnarea de noi membri, revizuirea │ │
│ │alte │coordonării │actului normativ): │ │
│ │instituţii ale│generale a │- Comitetului Interministerial pentru │APRILIE │
│ │administraţiei│activităţilor de │Supravegherea Pieţei Produselor şi Serviciilor şi │ │
│ │publice │supraveghere a │Protecţia Consumatorilor │ │
│ │centrale şi │pieţei │- Comisia pentru Clauze Abuzive │APRILIE │
│ │locale şi, │în cadrul │- Comisia pentru Securitatea Produselor │APRILIE │
│ │după caz, cu │Comitetului ├──────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│ │Statele Membre│Interministerial │Realizarea de acţiuni comune de control │DECEMBRIE │
│ │sau Candidate │pentru ├──────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│ │ale Uniunii │Supravegherea │Acţiuni de cooperare administrativă şi aplicare │DECEMBRIE │
│ │Europene, în │Pieţei Produselor │a legislaţiei cu statele membre (Conform │ │
│ │realizarea de │şi Serviciilor şi │Regulamentului 2004/2006 privind cooperarea │ │
│ │acţiuni de │Protecţia │transfrontaliera) │ │
│ │control │Consumatorilor │Colaborarea cu instituţiile similare din Grecia, │DECEMBRIE │
│ │ │ │Turcia, Bulgaria, pentru a rezolva mai uşor │ │
│ │ │ │reclamaţiile turistilor români (posibile puncte │ │
│ │ │ │permanente de lucru) │ │
├─────┼──────────────┼──────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│ 2.5 │Efectuarea de │Colectarea şi │- Prelucrarea datelor primite de la OJPC-uri prin │LUNAR │
│ │către ANPC-ca │evaluarea datelor,│sistemul informaţional │ │
│ │punct naţional│primite de la │- Întocmirea sintezelor privind realizarea │ │
│ │de contact - a│nivelul oficiilor │principalilor indicatori de performanţă │ │
│ │schimbului │teritoriale │- Evaluarea activităţii OJPC-urilor pe baza │ │
│ │rapid de │ │principalilor indicatori de performanţă │ │
│ │informaţii ├──────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│ │privind │Comunicarea cu │Efectuarea schimbului de informaţii, în special │DECEMBRIE │
│ │produsele │celelalte │privind produsele periculoase, cu ANV, ANSVSA, │ │
│ │periculoase │instituţii publice│MEC, MSP, MMGA, MAPDR │ │
│ │ │cu responsabili- ├──────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│ │ │tati în domeniu şi│Participarea ANPC, ca beneficiar, la proiectul │IUNIE │
│ │ │în special cu │Twinning Light, derulat de MEC, "Îmbunătăţirea │ │
│ │ │reprezentanţii │capacităţii autorităţilor cu responsabilităţi în │ │
│ │ │vamali, în scopul │supravegherea pieţei cu privire la verificarea │ │
│ │ │identificarii │conformitatii cu regulile privind securitatea │ │
│ │ │aspectelor de │produselor importate din tari terţe" │ │
│ │ │securitate a │ │ │
│ │ │produselor de │ │ │
│ │ │import şi luării │ │ │
│ │ │măsurilor care │ │ │
│ │ │se impun; │ │ │
├─────┼──────────────┼──────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│ 2.6 │Acţiuni │Asigurarea unui │- Autorizarea operatorilor economici pentru │PERMANENT │
│ │specifice │serviciu public de│desfăşurarea de operaţiuni cu metale preţioase ş │ │
│ │privind regimul buna calitate, │pietre preţioase │ │
│ │metalelor │eficient şi │- Expertize în domeniu, la cererea persoanelor │ │
│ │preţioase în │eficace. │fizice şi juridice interesate sau a instanţelor │ │
│ │România │ │de judecată │ │
│ │ │ │- Analiza şi marcarea obiectelor din metale │ │
│ │ │ │preţioase şi pietre preţioase │ │
│ │ ├──────────────────┴──────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│ │ │Acţiuni de control pentru verificarea respectării prevederilor legale│FEBRUARIE │
│ │ │privind regimul metalelor preţioase şi a pietrelor preţioase în │ │
│ │ │România, desfăşurate de ANPC prin Oficiile Judeţene şi specialiştii │ │
│ │ │DMPPP. │ │
└─────┴──────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘


    OBIECTIVUL 3. Întărirea activităţilor de informare, consiliere şi educare a consumatorilor.

	

*Font 8*
┌─────┬──────────────┬──────────────────┬──────────────────────────────────────────────────┬───────────┐
│ │ PRIORITATI │ MĂSURI │ ACŢIUNI │ 2007 │
├─────┼──────────────┼──────────────────┴──────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│ 3.1 │Dezvoltarea │ Organizarea unei campanii naţionale de informare a consumatorilor │OCTOMBRIE │
│ │instrumentelor├──────────────────┬──────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│ │de informare │Realizarea de │Participarea reprezentanţilor, la nivelul central-│PERMANENT │
│ │şi educare a │emisiuni radio, │ANPC şi al oficiilor teritoriale, la realizarea de│ │
│ │consumatorilor│TV, precum şi │emisiuni radio, TV, precum şi articole în presa pe│ │
│ │ │articole în presa │probleme din domeniul protecţiei consumatorilor │ │
│ │ │pe probleme din │ │ │
│ │ │domeniul │ │ │
│ │ │protecţiei │ │ │
│ │ │consumatorilor │ │ │
│ │ ├──────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│ │ │Derularea de │Dezvoltarea parteneriatului public privat │LUNAR │
│ │ │acţiuni speciale │desfăşurate de OJPC-uri în scopul │ │
│ │ │(seminarii, │constientizarii operatorilor economici privind │ │
│ │ │reuniuni etc), în │necesitatea dezvoltării unui mediu de afaceri │ │
│ │ │colaborare cu │sanatos, inclusiv un înalt nivel de protecţie a │ │
│ │ │organizaţiile de │consumatorilor. │ │
│ │ │consumatori, ├──────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│ │ │inclusiv cu │Elaborarea de propuneri pentru programa şcolară a │MAI │
│ │ │ocazia Zilei │disciplinei "Protecţia consumatorilor", ce vor fi │ │
│ │ │Mondiale a │înaintate MEdC şi Inspectoratelor şcolare în │ │
│ │ │Drepturilor │vederea introducerii acesteia în ariile curiculare│ │
│ │ │Consumatorilor - │generale şi de specialitate │ │
│ │ │15 martie ├──────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│ │ │ │Organizarea acţiunilor pentru Ziua Internationala │15 MARTIE │
│ │ │ │a drepturilor Consumatorilor (15 martie) │ │
│ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│ │ │ │Organizarea Concursului şcolar 2007 pe teme de │ │
│ │ │ │protecţia consumatorilor 2007 │ │
│ │ │ │- faza şcolară │FEBRUARIE │
│ │ │ │- faza judeteana │MARTIE │
│ │ │ │- faza naţionala │AUGUST │
│ │ ├──────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│ │ │Dezvoltarea │Asigurarea publicării pe pagina de internet a ANPC│PERMANENT │
│ │ │paginii Web a ANPC│a proiectelor de acte normative precum şi a celor │ │
│ │ │pentru a contribui│aprobate │ │
│ │ │la o mai buna ├──────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│ │ │informare şi │Dezvoltarea unui forum de discuţii, adresat atât │IUNIE │
│ │ │consiliere a │consumatorilor cat şi agenţilor economici, pentru │ │
│ │ │consumatorilor │a-şi exprima punctul de vedere │ │
│ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│ │ │ │Asigurarea publicării pe pagina de internet a ANPC│PERMANENT │
│ │ │ │a proiectelor de acte normative precum şi a celor │ │
│ │ │ │aprobate │ │
├─────┼──────────────┼──────────────────┴──────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│ 3.2 │Implicarea mai│Participarea organizaţiilor neguvernamentale de consumatori în │LA │
│ │activa a orga-│cadrul: organismelor consultative, Comitetului Interministerial │SOLICITARE │
│ │nizatiilor ne-│pentru Supravegherea Pieţei Produselor şi Serviciilor şi Protecţia │ │
│ │guvernamentale│Consumatorilor precum şi în cadrul Comisiilor pentru Clauze Abuzive │ │
│ │de consumatori│şi pentru Securitatea Produselor │ │
│ │în procesul de├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│ │elaborare a │Consultarea organizaţiilor neguvernamentale de consumatori în │La elabora-│
│ │deciziilor ce │initiativele legislative din domeniul protecţiei consumatorilor │rea │
│ │pot avea │ │proiectelor│
│ │impact asupra │ │legislative│
│ │intereselor │ │ │
│ │lor ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│ │ │Evaluarea periodică a activităţii ONG de consumatori │SEMESTRIAL │
│ │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│ │ │Participarea reprezentanţilor organizaţiilor neguvernamentale de │La solici- │
│ │ │consumatori în activitatea de standardizare │tarea ASRO │
├─────┼──────────────┼──────────────────┬──────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│ 3.3 │Asigurarea de │Acordarea din │Contribuţia financiară ce trebuie plătită de │DECEMBRIE │
│ │sprijin şi │bugetul ANPC, în │România la Bugetul General al UE pentru a │ │
│ │consultanţa │perioada 2005-2007│participa la Cadrul General va fi de EUR 118 923 │ │
│ │pentru organi-│a contribuţiei │pentru anul 2007. │ │
│ │zatiile negu- │financiare din │(conform Memorandumului de înţelegere între │ │
│ │vernamentale │partea României, │Comunitatea Europeană şi România, privind │ │
│ │de consumatori│la bugetul general│participarea României la cadrul general pentru │ │
│ │ │al UE │finanţarea acţiunilor Comunitarii în sprijinul │ │
│ │ │ │politicii consumatorilor pentru anii 2004-2007; │ │
│ │ │ │aceasta contribuţie va permite ONG de consumatori │ │
│ │ │ │din România să poată participa la acţiunile │ │
│ │ │ │sus-menţionate finanţate de Comisia Europeană) │ │
│ │ ├──────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│ │ │Acordarea de │Sprijin şi consultanţa pentru ONG-uri pentru │DECEMBRIE │
│ │ │consultanţa şi │înfiinţarea Centrului European al Consumatorilor, │ │
│ │ │sprijin, inclusiv │care să facă parte din Reţeaua de Centre Europene │ │
│ │ │financiar, ONG de │ale Consumatorilor │ │
│ │ │consumatori │ │ │
│ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│ │ │ │Sprijin şi consultanţa pentru ONG-uri de │PERMANENT │
│ │ │ │consumatori │ │
│ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│ │ │ │Acordarea de sprijin financiar pentru Centrul de │IULIE │
│ │ │ │Consultanţa şi Informare a Consumatorilor, pentru │ │
│ │ │ │anul 2007 │ │
└─────┴──────────────┴──────────────────┴──────────────────────────────────────────────────┴───────────┘


                                   -------

<   1   2  

Forme la zi | Modificari Act | Printare | Salvare DOC

Inapoi la Cautare

Despre Companie

CTCE este liderul national in domeniul software legislativ. Avem o experienta de peste 35 ani in domeniul dezvoltarii de aplicatii software.
(aflati mai multe)

Termeni si Conditii
Comanda iLegis
Testeaza iLegis
Resurse Lege-Online

Nota CTCE

Continutul, designul, structura, precum si materialele Lege-Online.ro apartin C.T.C.E. - Piatra Neamt si sunt protejate de Legea 8/1996 privind drepturile de autor si drepturile conexe, cu modificarile si completarile ulterioare. Copierea/distribuirea/republicarea acestora este ilegala.

Intrati in Contact

 • Telefon:
  (0233) 211 020 / (0233) 218 110
 • E-mail:
  office@ctce.ro
 • Adresa:
  Bd. Decebal, nr. 32
  610076, Piatra Neamt, Neamt
  Romania


CTCE - Centrul Teritorial de Calcul Economic