Inapoi la Cautare

ORDIN 19 /2009


privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 18/2007 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor privind substanţele nedorite din hrana pentru animale


Puteti sa consultati o forma actualizata la data 18.10.2021, conform modificarilor publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, apasand butonul Cumpara Act.

Cumparati Actul varianta DOC

Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA
Doriti o forma actualizata , la zi (18.10.2021) , a acestui act ? Cumparati acum online, rapid si simplu varianta DOC !

Forme la zi | Modificari Act | Printare | Salvare DOC    Văzând Referatul de aprobare nr. 525 din 3 martie 2009, întocmit de Direcţia de control şi coordonare a activităţii farmaceutice veterinare din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor,

    având în vedere prevederile art. 10 lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare,

    în temeiul art. 3 alin. (3) şi art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 130/2006 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi a unităţilor din subordinea acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,

    preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor emite următorul ordin:

    ART. I


    Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 18/2007 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor privind substanţele nedorite din hrana pentru animale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 130 din 22 februarie 2007, se modifică şi se completează după cum urmează:

    1. Articolul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins:

    "Art. 4. - Prezentul ordin transpune Directiva Parlamentului European şi a Consiliului 2002/32/CE privind substanţele nedorite din furaje, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene (JOCE) nr. L 140 din 30 mai 2002, aşa cum a fost modificată de Directiva Comisiei 2008/76/CE de modificare a anexei I la Directiva 2002/32/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind substanţele nedorite din furaje, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) nr. L 198 din 26 iulie 2008, şi de Directiva Comisiei 2009/8/CE de modificare a anexei I la Directiva 2002/32/CE a Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce priveşte limitele maxime ale transferului inevitabil de coccidiostatice sau histomonostatice în furajele nevizate, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) nr. L 40 din 11 februarie 2009."

    2. În anexa nr. 1 la norma sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor, numerele curente 3, 14 şi 21 se modifică şi vor avea următorul cuprins:

	

┌────────────────┬────────────────────────────────────────────┬────────────────┐
│ Substanţe │ Produse destinate hrănirii animalelor │ Conţinut maxim │
│ nedorite │ │ în mg/kg (ppm) │
│ │ │al furajelor cu │
│ │ │umiditate de 12%│
├────────────────┼────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│ (1) │ (2) │ (3) │
├────────────────┼────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│"3. Fluor(*11) │Materii prime furajere │ 150 │
│ │ ├────────────────┤
│ │Excepţii: │ │
│ │- furajele de origine animală, cu excepţia │ 500 │
│ │crustaceelor marine, cum ar fi krillul │ │
│ │ ├────────────────┤
│ │- crustaceele marine, cum ar fi krillul │ 3000 │
│ ├────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│ │- fosfaţii │ 2000 │
│ │ ├────────────────┤
│ │- carbonatul de calciu │ 350 │
│ │ ├────────────────┤
│ │- oxidul de magneziu │ 600 │
│ │ ├────────────────┤
│ │- algele marine calcaroase │ 1000 │
│ ├────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│ │Vermiculită - E 561 │ 3000(*9) │
│ ├────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│ │Furaje complementare conţinând ≤ 4% fosfor │ 500 │
│ ├────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│ │Furaje complementare conţinând > 4% fosfor │ 125 pentru 1% │
│ │ │ fosfor │
│ ├────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│ │Furaje complete │ 150 │
│ │ ├────────────────┤
│ │Excepţii: │ │
│ │- furaje complete pentru bovine, ovine şi │ │
│ │caprine │ │
│ │ - în lactaţie │ 30 │
│ │ - altele │ 50 │
│ ├────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│ │- furajele complete pentru porci │ 100 │
│ │- furajele complete pentru păsări │ 350 │
│ │- furajele complete pentru pui de găină │ 250 │
│ │- hrana completă pentru peşti │ 350 │
├────────────────┴────────────────────────────────────────────┴────────────────┤
│(*11) Limitele maxime se referă la o determinare analitică a fluorului, │
│în care extracţia este realizată în acid clorhidric 1N la temperatura camerei │
│timp de 20 de minute. Se pot utiliza metode de extracţie echivalente, în cazul│
│în care se demonstrează că au o eficienţă egală de extracţie. │
│(*9) Limitele sunt revizuite până la 31 decembrie 2008 în scopul reducerii │
│limitelor maxime. │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ ....................................................... │
├────────────────┬────────────────────────────────────────────┬────────────────┤
│14. Seminţe de │Toate furajele │ 3000 │
│buruieni şi │ │ │
│fructe nemăci- │ │ │
│nate şi nezdro- │ │ │
│bite care conţin│ │ │
│alcaloizi, │ │ │
│glucozide sau │ │ │
│alte substanţe │ │ │
│toxice separate │ │ │
│sau în │ │ │
│combinaţii │ │ │
├────────────────┤ ├────────────────┤
│Seminţe de buru-│ │ 1000 │
│ieni şi fructe │ │ │
│nemăcinate şi │ │ │
│nezdrobite care │ │ │
│conţin alca- │ │ │
│loizi, glucozide│ │ │
│sau alte │ │ │
│substanţe toxice│ │ │
│separate sau în │ │ │
│combinaţii │ │ │
│conţinând │ │ │
│Datura │ │ │
│stramonium L. │ │ │
├────────────────┴────────────────────────────────────────────┴────────────────┤
│ ........................................................ │
├────────────────┬────────────────────────────────────────────┬────────────────┤
│21. DDT [suma │Toate furajele │ 0,05 │
│izomerilor DDT-,│Excepţii: grăsimile şi uleiurile │ 0,5" │
│DDD- (sau TDE-) │ │ │
│şi DDE-exprimaţi│ │ │
│ca DDT] │ │ │
└────────────────┴────────────────────────────────────────────┴────────────────┘


    3. În anexa nr. 1 la norma sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor, numerele curente 28, 29 şi 31 se abrogă.

    4. În anexa nr. 1 la norma sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor, după numărul curent 39 se introduc unsprezece noi numere curente, numerele 40-50, cu următorul cuprins:

	

┌────────────────┬────────────────────────────────────────────┬────────────────┐
│ Substanţe │ Produse destinate hrănirii animalelor │ Conţinut maxim │
│ nedorite │ │ în mg/kg (ppm) │
│ │ │al furajelor cu │
│ │ │umiditate de 12%│
├────────────────┼────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│ (1) │ (2) │ (3) │
├────────────────┼────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│"40. Lasalocid │Materii prime furajere │ 1,25 │
│sodiu ├────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│ │Furaje combinate pentru câini, viţei, │ │
│ │iepuri, ecvine, animale producătoare de │ │
│ │lapte, păsări ouătoare, curcani cu vârsta │ │
│ │mai mare de 12 săptămâni şi puicuţe pentru │ │
│ │ouat cu vârsta mai mare de 16 săptămâni │ 1,25 │
│ ├────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│ │Furaje combinate pentru pui pentru │ │
│ │îngrăşare, puicuţe pentru ouat cu vârsta mai│ │
│ │mică de 16 săptămâni şi curcani cu vârsta │ │
│ │mai mică de 12 săptămâni pentru perioada │ │
│ │dinaintea sacrificării, în care se interzice│ │
│ │utilizarea lasalocidului sodiu - furaje de │ │
│ │retragere │ 1,25 │
│ ├────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│ │Furaje combinate pentru alte specii de │ │
│ │animale │ 3,75 │
│ ├────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│ │Preamestecuri pentru utilizarea în furajele │ │
│ │pentru care nu este autorizată utilizarea │ │
│ │lasalocidului de sodiu │ (**) │
├────────────────┼────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│41. Narazin │Materii prime furajere │ 0,7 │
│ ├────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│ │Furaje combinate pentru curcani, iepuri, │ │
│ │ecvine, păsări ouătoare şi puicuţe pentru │ │
│ │ouat cu vârsta mai mare de 16 săptămâni │ 0,7 │
│ ├────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│ │Furaje combinate pentru pui pentru │ │
│ │îngrăşare, pe perioada dinaintea sacrifi- │ │
│ │cării, în care se interzice utilizarea de │ │
│ │narazin - furaje de retragere │ 0,7 │
│ ├────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│ │Furaje combinate pentru alte specii de │ │
│ │animale │ 2,1 │
│ ├────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│ │Preamestecuri pentru utilizarea în furajele │ │
│ │pentru care nu este autorizată utilizarea de│ │
│ │narazin │ (**) │
├────────────────┼────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│42. Salinomicin │Materii prime furajere │ 0,7 │
│sodiu ├────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│ │Furaje combinate pentru ecvine, curcani, │ │
│ │păsări ouătoare şi puicuţe pentru ouat │ │
│ │cu vârsta mai mare de 12 săptămâni │ 0,7 │
│ ├────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│ │Furaje combinate pentru pui pentru │ │
│ │îngrăşare, puicuţe pentru ouat cu vârsta mai│ │
│ │mică de 12 săptămâni şi iepuri pentru │ │
│ │îngrăşare pe perioada dinaintea sacrifi- │ │
│ │cării, în care se interzice utilizarea de │ │
│ │salinomicin sodiu - furaje de retragere │ 0,7 │
│ ├────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│ │Furaje combinate pentru alte specii de │ │
│ │animale │ 2,1 │
│ ├────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│ │Preamestecuri pentru utilizare în furaje │ │
│ │pentru care nu este autorizată utilizarea │ │
│ │de salinomicin sodiu │ (**) │
├────────────────┼────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│43. Monensin │Materii prime furajere │ 1,25 │
│sodiu ├────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│ │Furaje combinate pentru ecvine, câini, │ │
│ │rumegătoare mici, respectiv oi şi capre, │ │
│ │raţe, bovine, vaci de lapte, păsări │ │
│ │ouătoare, puicuţe pentru ouat cu vârsta mai │ │
│ │mare de 16 săptămâni şi curcani cu vârsta │ │
│ │mai mare de 16 săptămâni │ 1,25 │
│ ├────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│ │Furaje combinate pentru pui pentru │ │
│ │îngrăşare, puicuţe pentru ouat cu vârsta mai│ │
│ │mică de 16 săptămâni şi curcani cu vârsta │ │
│ │mai mică de 16 săptămâni pe perioada │ │
│ │dinaintea sacrificării, în care se interzice│ │
│ │utilizarea de monensin sodiu - furaje de │ │
│ │retragere │ 1,25 │
│ ├────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│ │Furaje combinate pentru alte specii de │ │
│ │animale │ 3,75 │
│ ├────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│ │Preamestecuri pentru utilizare în furaje │ │
│ │pentru care nu este autorizată utilizarea │ │
│ │de monensin sodiu │ (**) │
├────────────────┼────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│44. Semduramicin│Materii prime furajere │ 0,25 │
│sodiu ├────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│ │Furaje combinate pentru păsări ouătoare şi │ │
│ │puicuţe pentru ouat cu vârsta mai mare de │ │
│ │16 săptămâni │ 0,25 │
│ ├────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│ │Furaje combinate pentru pui pentru îngrăşare│ │
│ │pe perioada dinaintea sacrificării, în care │ │
│ │se interzice utilizarea de semduramicin │ │
│ │sodiu - furaje de retragere │ 0,25 │
│ ├────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│ │Furaje combinate pentru alte specii de │ │
│ │animale │ 0,75 │
│ ├────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│ │Preamestecuri pentru utilizare în furajele │ │
│ │pentru care nu este autorizată utilizarea │ │
│ │de semduramicin sodiu │ (**) │
├────────────────┼────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│45. Maduramicin │Materii prime furajere │ 0,05 │
│amoniu alfa ├────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│ │Furaje combinate pentru ecvine, iepuri, │ │
│ │curcani cu vârsta mai mare de 16 săptămâni, │ │
│ │păsări ouătoare şi puicuţe pentru ouat cu │ │
│ │vârsta mai mare de 16 săptămâni │ 0,05 │
│ ├────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│ │Furaje combinate pentru pui pentru îngrăşare│ │
│ │şi curcani cu vârsta mai mică de 16 săptă- │ │
│ │mâni pe perioada dinaintea sacrificării, │ │
│ │în care se interzice utilizarea maduramicin │ │
│ │amoniu alfa - furaje de retragere │ 0,05 │
│ ├────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│ │Furaje combinate pentru alte specii de │ │
│ │animale │ 0,15 │
│ ├────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│ │Preamestecuri pentru utilizare în furajele │ │
│ │pentru care nu este autorizată utilizarea │ │
│ │de maduramicin amoniu alfa │ (**) │
├────────────────┼────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│46. Clorhidrat │Materii prime furajere │ 0,7 │
│de robenidină ├────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│ │Furaje combinate pentru păsări ouătoare şi │ │
│ │puicuţe pentru ouat cu vârsta mai mare de │ │
│ │16 săptămâni │ 0,7 │
│ ├────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│ │Furaje combinate pentru pui pentru │ │
│ │îngrăşare, iepuri pentru îngrăşare şi │ │
│ │reproducţie şi curcani pe perioada dinaintea│ │
│ │sacrificării, în care se interzice │ │
│ │utilizarea clorhidratului de robenidină - │ │
│ │furaje de retragere │ 0,7 │
│ ├────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│ │Furaje combinate pentru alte specii de │ │
│ │animale │ 2,1 │
│ ├────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│ │Preamestecuri pentru utilizare în furaje │ │
│ │pentru care nu este autorizată utilizarea │ │
│ │clorhidratului de robenidină │ (**) │
├────────────────┼────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│47. Decochinat │Materii prime furajere │ 0,4 │
│ ├────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│ │Furaje combinate pentru păsări ouătoare şi │ │
│ │puicuţe pentru ouat cu vârsta mai mare de │ │
│ │16 săptămâni │ 0,4 │
│ ├────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│ │Furaje combinate pentru pui pentru îngrăşare│ │
│ │pe perioada dinaintea sacrificării, în care │ │
│ │se interzice utilizarea decochinatului - │ │
│ │furaje de retragere │ 0,4 │
│ ├────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│ │Furaje combinate pentru alte specii de │ │
│ │animale │ 1,2 │
│ ├────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│ │Preamestecuri pentru utilizarea în furajele │ │
│ │pentru care nu este autorizată utilizarea │ │
│ │decochinatului │ (**) │
├────────────────┼────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│48. Bromhidrat │Materii prime furajere │ 0,03 │
│de halofuginonă ├────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│ │Furaje combinate pentru păsări ouătoare, │ │
│ │puicuţe pentru ouat cu vârsta mai mare de │ │
│ │16 săptămâni şi curcani cu vârsta mai mare │ │
│ │de 12 săptămâni │ 0,03 │
│ ├────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│ │Furaje combinate pentru pui pentru îngrăşare│ │
│ │şi curcani cu vârsta mai mică de 12 săptă- │ │
│ │mâni pe perioada dinaintea sacrificării, în │ │
│ │care se interzice utilizarea bromhidratului │ │
│ │de halofuginonă - furaje de retragere │ 0,03 │
│ ├────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│ │Furaje combinate pentru alte specii de │ │
│ │animale, altele decât puicuţe pentru ouat │ │
│ │cu vârsta mai mică de 16 săptămâni │ 0,09 │
│ ├────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│ │Preamestecuri pentru utilizare în furaje │ │
│ │pentru care nu este autorizată utilizarea │ │
│ │bromhidratului de halofuginonă │ (**) │
├────────────────┼────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│49. Nicarbazin │Materii prime furajere │ 0,5 │
│ ├────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│ │Furaje combinate pentru ecvine, păsări │ │
│ │ouătoare şi puicuţe pentru ouat cu vârsta │ │
│ │mai mare de 16 săptămâni │ 0,5 │
│ ├────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│ │Furaje combinate pentru pui pentru îngrăşare│ │
│ │pe perioada dinaintea sacrificării, în care │ │
│ │se interzice utilizarea de nicarbazin, în │ │
│ │combinaţie cu narazin - furaje de retragere │ 0,5 │
│ ├────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│ │Furaje combinate pentru alte specii de │ │
│ │animale │ 1,5 │
│ ├────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│ │Preamestecuri pentru utilizare în furaje │ │
│ │pentru care nu este autorizată utilizarea │ │
│ │de nicarbazin, în combinaţie cu narazin │ (**) │
├────────────────┼────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│50. Diclazuril │Materii prime furajere │ 0,01 │
│ ├────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│ │Furaje combinate pentru păsări ouătoare, │ │
│ │puicuţe pentru ouat cu vârsta mai mare de │ │
│ │16 săptămâni şi curcani pentru îngrăşare cu │ │
│ │vârsta mai mare de 12 săptămâni │ 0,01 │
│ ├────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│ │Furaje combinate pentru iepuri pentru │ │
│ │îngrăşare şi reproducţie pe perioada │ │
│ │dinaintea sacrificării, în care se interzice│ │
│ │utilizarea diclazurilului - furaje de │ │
│ │retragere │ 0,01 │
│ ├────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│ │Furaje combinate pentru alte specii de │ │
│ │animale, altele decât puicuţe pentru ouat │ │
│ │cu vârsta mai mică de 16 săptămâni, pui │ │
│ │pentru îngrăşare şi curcani pentru îngrăşare│ │
│ │cu vârsta mai mică de 12 săptămâni │ 0,03 │
│ ├────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│ │Preamestecuri pentru utilizare în furaje │ │
│ │pentru care nu este autorizată utilizarea │ │
│ │diclazurilului │ (**) │
├────────────────┴────────────────────────────────────────────┴────────────────┤
│(*) Fără a aduce atingere nivelurilor autorizate în temeiul Regulamentului │
│(CE) nr. 1.831/2003 al Parlamentului European şi al Consiliului din │
│ 22 septembrie 2003 privind aditivii din hrana animalelor. │
│(**) Limita maximă a substanţei în premix este concentraţia care nu determină │
│un nivel de substanţă mai mare de 50% faţă de limitele maxime stabilite în │
│furaje atunci când sunt respectate instrucţiunile pentru utilizarea │
│premixului." │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


    ART. II
1   2   >  

Forme la zi | Modificari Act | Printare | Salvare DOC

Inapoi la Cautare

Despre Companie

CTCE este liderul national in domeniul software legislativ. Avem o experienta de peste 35 ani in domeniul dezvoltarii de aplicatii software.
(aflati mai multe)

Termeni si Conditii
Comanda iLegis
Testeaza iLegis
Resurse Lege-Online

Nota CTCE

Continutul, designul, structura, precum si materialele Lege-Online.ro apartin C.T.C.E. - Piatra Neamt si sunt protejate de Legea 8/1996 privind drepturile de autor si drepturile conexe, cu modificarile si completarile ulterioare. Copierea/distribuirea/republicarea acestora este ilegala.

Intrati in Contact

 • Telefon:
  (0233) 211 020 / (0233) 218 110
 • E-mail:
  office@ctce.ro
 • Adresa:
  Bd. Decebal, nr. 32
  610076, Piatra Neamt, Neamt
  Romania


CTCE - Centrul Teritorial de Calcul Economic