Inapoi la Cautare

ORDIN 1813 /2020


pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 555/2020 privind aprobarea Planului de măsuri pentru pregătirea spitalelor în contextul epidemiei de coronavirus COVID-19, a Listei spitalelor care asigură asistenţa medicală pacienţilor testaţi pozitiv cu virusul SARS-CoV-2 în faza I şi în faza a II-a şi a Listei cu spitalele de suport pentru pacienţii testaţi pozitiv sau suspecţi cu virusul SARS-CoV-2


Puteti sa consultati o forma actualizata la data 27.11.2020, conform modificarilor publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, apasand butonul Cumpara Act.

Cumparati Actul varianta DOC

Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA
Doriti o forma actualizata , la zi (27.11.2020) , a acestui act ? Cumparati acum online, rapid si simplu varianta DOC !

Forme la zi | Modificari Act | Printare | Salvare DOC

    Văzând Referatul de aprobare al Direcţiei generale asistenţă medicală, medicină de urgenţă şi programe de sănătate publică din cadrul Ministerului Sănătăţii cu nr. NT/10.919,

    având în vedere:

    - prevederile Legii nr. 55/2020
 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările şi completările ulterioare;

    – prevederile art. 16 alin. (1) lit. a)
 şi b) şi ale art. 25 alin. (2) teza I din Legea nr. 95/2006
 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

    în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010
 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,

    ministrul sănătăţii emite următorul ordin:

    ART. I

    Ordinul ministrului sănătăţii nr. 555/2020
 privind aprobarea Planului de măsuri
 pentru pregătirea spitalelor în contextul epidemiei de coronavirus COVID-19, a Listei spitalelor care asigură asistenţa medicală pacienţilor testaţi pozitiv cu virusul SARS-CoV-2 în faza I şi în faza a II-a şi a Listei cu spitalele de suport pentru pacienţii testaţi pozitiv sau suspecţi cu virusul SARS-CoV-2, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 290 din 7 aprilie 2020, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

    - În anexa nr. 3 - Lista cu spitalele de suport pentru pacienţii testaţi pozitiv sau suspecţi cu virusul SARS-CoV-2
, poziţiile 10, 22, 35 şi 42 vor avea următorul cuprins:

    "

	

┌──┬─────────┬────────────────────────────┬───────────────────┬─────────────────────┐
│ │ │Spitalul Judeţean de Urgenţă│ │ │
│ │ │«Fogolyán Kristóf» Sfântu │ │ │
│ │ │Gheorghe │ │ │
│ │ │Spitalul Clinic Judeţean de │ │ │
│ │ │Urgenţă Braşov: Secţia ATI │ │ │
│ │ │cu circuit separat - 15 │ │ │
│ │ │paturi în corpul central, │ │ │
│ │ │Unitatea de primiri urgenţe │ │ │
│ │ │cu 10 posturi de lucru, │ │ │
│ │ │Secţia ATI modulară cu 28 de│ │ │
│ │ │paturi TI, Secţia suspiciuni│ │ │
│ │ │interne III cu 19 paturi, │Spitalul Judeţean │Toate centrele - tură│
│ │ │Pavilionul Tractorul (19 │de Urgenţă │suplimentară │
│ │ │saloane), Sectorul │«Fogolyán Kristóf» │Centrul de dializă │
│ │ │suspiciuni chirurgicale din │Sfântu Gheorghe │Spitalul Municipal │
│10│BRAŞOV │Pavilionul central cu 12 │Spitalul Clinic de │Făgăraş │
│ │ │paturi (12 rezerve). │Obstetrică │Spitalul Clinic │
│ │ │Sanatoriul de Nevroze │Ginecologie «Dr. A.│Judeţean de Urgenţă │
│ │ │Predeal │I. Sbârcea» Braşov │Braşov - Centrul de │
│ │ │Spitalul Municipal Săcele │(secţia cu circuite│dializă - pacienţi │
│ │ │Spitalul Orăşenesc Rupea │separate) │gravi şi critici │
│ │ │Spitalul Clinic de Urgenţă │ │ │
│ │ │pentru Copii Braşov │ │ │
│ │ │Asociaţia Centrul │ │ │
│ │ │Rezidenţial pentru Vârstnici│ │ │
│ │ │Maria - Sânpetru │ │ │
│ │ │Spitalul Orăşenesc «Dr. C.T.│ │ │
│ │ │Spârchez Zărneşti» │ │ │
│ │ │Spitalul Municipal «Dr. │ │ │
│ │ │Aurel Tulbure» Făgăraş - 20 │ │ │
│ │ │de paturi Compartiment boli │ │ │
│ │ │infecţioase │ │ │
├──┴─────────┴────────────────────────────┴───────────────────┴─────────────────────┤
│………………………..........................................................................│
├──┬─────────┬────────────────────────────┬───────────────────┬─────────────────────┤
│ │ │Spitalul Municipal «Dr. A. │ │ │
│ │ │Simionescu» Hunedoara │ │ │
│ │ │Spitalul Municipal Orăştie │ │ │
│ │ │Spitalul Municipal Lupeni │ │ │
│ │ │Spitalul Municipal Vulcan │ │Toate centrele - tură│
│ │ │Spitalul Orăşenesc Haţeg │ │suplimentară │
│ │ │Sanatoriul de │Spitalul Municipal │Spitalul Municipal │
│22│HUNEDOARA│Pneumoftiziologie Geoagiu │Lupeni │«Dr. A. Simionescu» │
│ │ │Spitalul General CF Simeria │ │Hunedoara - cazuri │
│ │ │Spitalul Judeţean de Urgenţă│ │grave şi critice │
│ │ │Deva - Secţia ATI, Secţia │ │ │
│ │ │boli infecţioase şi Secţia │ │ │
│ │ │pneumologie │ │ │
│ │ │Sanatoriul de │ │ │
│ │ │Pneumoftiziologie Brad │ │ │
├──┴─────────┴────────────────────────────┴───────────────────┴─────────────────────┤
│………………………..........................................................................│
├──┬─────────┬────────────────────────────┬───────────────────┬─────────────────────┤
│ │ │Spitalul Judeţean de Urgenţă│ │ │
│ │ │«Sfântul Ioan cel Nou» │ │ │
│ │ │Suceava │ │ │
│ │ │Spitalul Municipal «Sf. Dr. │ │ │
│ │ │Cosma şi Damian» Rădăuţi - │ │ │
│ │ │secţiile de boli │ │ │
│ │ │infecţioase, pneumologie şi │ │ │
│ │ │dermatovenerologie │ │ │
│ │ │Spitalul Orăşenesc Gura │ │ │
│ │ │Humorului (57 de paturi): │ │Toate centrele - tură│
│ │ │Compartimentul neurologie (9│ │suplimentară (la │
│ │ │paturi), Compartimentul │ │nevoie) │
│ │ │chirurgie generală (14 │Spitalul Judeţean │Spitalul Judeţean de │
│ │ │paturi), Compartimentul ATI │de Urgenţă «Sfântul│Urgenţă «Sfântul Ioan│
│35│SUCEAVA │(4 paturi), Secţia medicină │Ioan cel Nou» │cel Nou» Suceava │
│ │ │internă (30 de paturi) │Suceava │Secţia de dializă - │
│ │ │Spitalul Municipal Câmpulung│ │centru dedicat - │
│ │ │Moldovenesc (35 de paturi): │ │cazuri grave şi │
│ │ │Secţia de boli infecţioase │ │critice │
│ │ │(35 de paturi) │ │ │
│ │ │Spitalul Municipal Vatra │ │ │
│ │ │Dornei (30 de paturi): │ │ │
│ │ │Secţia de boli infecţioase │ │ │
│ │ │(30 de paturi) │ │ │
│ │ │Spitalul Cronici Siret (30 │ │ │
│ │ │de paturi): Secţia de │ │ │
│ │ │îngrijiri paliative (5 │ │ │
│ │ │paturi), Secţia medicină │ │ │
│ │ │internă (25 de paturi) │ │ │
├──┴─────────┴────────────────────────────┴───────────────────┴─────────────────────┤
│………………………..........................................................................│
├──┬─────────┬────────────────────────────┬───────────────────┬─────────────────────┤
│ │ │1. Spitalul Clinic Colentina│ │ │
│ │ │2. Centrul Medical │ │ │
│ │ │Policlinico di Monza - punct│ │ │
│ │ │de lucru «Monza Metropolitan│ │ │
│ │ │Hospital» - str. Şerban Vodă│ │ │
│ │ │nr. 95-101, sectorul 4, │ │ │
│ │ │Bucureşti │ │ │
│ │ │3. Spitalul Clinic Judeţean │ │ │
│ │ │de Urgenţă Ilfov*) │ │ │
│ │ │4. Spitalul Clinic CF I │ │ │
│ │ │Witting Bucureşti*) │ │ │
│ │ │5. Institutul Naţional de │ │ │
│ │ │Expertiză Medicală şi │ │ │
│ │ │Recuperare a Capacităţii de │ │ │
│ │ │Muncă*) │ │ │
│ │ │6. Spitalul Clinic de │ │ │
│ │ │Urgenţă pentru Copii │ │ │
│ │ │«Grigore Alexandrescu» │ │ │
│ │ │Bucureşti (structură │ │ │
│ │ │dedicată pacienţilor cu │ │ │
│ │ │COVID-19, inclusiv cu paturi│ │ │
│ │ │ATI, cu circuite şi linie de│ │ │
│ │ │gardă separate) │ │ │
│ │ │7. Spitalul Clinic de │Spitalul Clinic de │ │
│ │ │Urgenţă pentru Copii «M.S. │Urgenţă «Sf. Ioan» │ │
│ │ │Curie» Bucureşti (structură │Bucureşti - │Toate centrele de │
│ │ │dedicată pacienţilor cu │Maternitatea Bucur │dializă - tura 4 │
│ │ │COVID-19, inclusiv cu paturi│Institutul Naţional│suplimentară │
│ │ │ATI, cu circuite şi linie de│pentru Sănătatea │distinctă Spitalul │
│ │ │gardă separate) │Mamei şi Copilului │Clinic de Nefrologie │
│42│BUCUREŞTI│8. Spitalul Clinic de Copii │«Alessandrescu- │«Dr. Carol Davila» - │
│ │ │«Victor Gomoiu» Bucureşti │Rusescu» - │Bucureşti - pentru │
│ │ │(structură dedicată │Bucureşti - │pacienţi COVID-19 │
│ │ │pacienţilor cu COVID-19, │Unitatea de │pozitivi - cazuri │
│ │ │inclusiv cu paturi ATI, cu │asistenţă │grave şi critice │
│ │ │circuite şi linie de gardă │materno-fetală de │ │
│ │ │separate) │excelenţă (Polizu) │ │
│ │ │9. Spitalul Clinic de │ │ │
│ │ │Urgenţă Bucureşti - Secţia │ │ │
│ │ │ATI │ │ │
│ │ │10. Spitalul Clinic de │ │ │
│ │ │Urgenţă «Sf. Pantelimon» │ │ │
│ │ │Bucureşti - Secţia ATI │ │ │
│ │ │11. Spitalul Universitar de │ │ │
│ │ │Urgenţă Bucureşti - Secţia │ │ │
│ │ │ATI │ │ │
│ │ │12. Spitalul Clinic de │ │ │
│ │ │Urgenţă «Sf. Ioan» Bucureşti│ │ │
│ │ │- Secţia ATI │ │ │
│ │ │13. Spitalul Clinic «Nicolae│ │ │
│ │ │Malaxa» Bucureşti │ │ │
│ │ │14. Spitalul de │ │ │
│ │ │Pneumoftiziologie «Sfântul │ │ │
│ │ │Ştefan» Bucureşti │ │ │
│ │ │*) Unităţi sanitare care │ │ │
│ │ │deservesc pacienţii cu │ │ │
│ │ │COVID-19 de pe raza │ │ │
│ │ │municipiului Bucureşti şi a │ │ │
│ │ │judeţului Ilfov (inclusiv │ │ │
│ │ │pacienţi transferaţi din │ │ │
│ │ │alte judeţe). │ │ │
└──┴─────────┴────────────────────────────┴───────────────────┴─────────────────────┘


"

1   2   >  

Forme la zi | Modificari Act | Printare | Salvare DOC

Inapoi la Cautare

Comentarii Act

Nu sunt comentarii momentan.

Posteaza pe retele sociale

Pentru a posta un comentariu trebuie sa va autentificati


Daca nu aveti inca un cont si vreti sa va inregistrati dati click aici


Despre Companie

CTCE este liderul national in domeniul software legislativ. Avem o experienta de peste 35 ani in domeniul dezvoltarii de aplicatii software.
(aflati mai multe)

Termeni si Conditii
Comanda LegisPlus
Testeaza LegisPlus
Resurse Lege-Online

Nota CTCE

Continutul, designul, structura, precum si materialele Lege-Online.ro apartin C.T.C.E. - Piatra Neamt si sunt protejate de Legea 8/1996 privind drepturile de autor si drepturile conexe, cu modificarile si completarile ulterioare. Copierea/distribuirea/republicarea acestora este ilegala.

Intrati in Contact

 • Telefon:
  (0233) 211 020 / (0233) 218 110
 • E-mail:
  office@ctce.ro
 • Adresa:
  Bd. Decebal, nr. 32
  610076, Piatra Neamt, Neamt
  Romania


CTCE - Centrul Teritorial de Calcul Economic

Info

Se încarcã, vã rugãm asteptati.