Inapoi la Cautare

ORDIN 179 /2008


privind completarea Clasificării ocupaţiilor din România


Puteti sa consultati o forma actualizata la data 19.01.2022, conform modificarilor publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, apasand butonul Cumpara Act.

Cumparati Actul varianta DOC

Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA
Doriti o forma actualizata , la zi (19.01.2022) , a acestui act ? Cumparati acum online, rapid si simplu varianta DOC !

Forme la zi | Modificari Act | Printare | Salvare DOC


    În temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 381/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse şi ale Hotărârii Guvernului nr. 575 bis/1992 cu privire la realizarea unor nomenclatoare unitare de interes general prevăzute în concepţia generală a informatizării în România,

    ministrul muncii, familiei şi egalităţii de şanse şi preşedintele Institutului Naţional de Statistică emit următorul ordin:

    ART. I

    Se aprobă completarea Clasificării ocupaţiilor din România (C.O.R.), aprobată prin Ordinul ministrului de stat, ministrul muncii şi protecţiei sociale nr. 138/1995, şi Ordinul preşedintelui Comisiei Naţionale pentru Statistică nr. 1.949/1995, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 272 din 23 noiembrie 1995, cu noile ocupaţii din economie prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

    ART. II

    Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

               Ministrul muncii, familiei şi egalităţii de şanse,

                                 Paul Păcuraru

               Preşedintele Institutului Naţional de Statistică,

                                Vergil Voineagu

    ANEXĂ

                           LISTA

    ocupaţiilor ce completează Clasificarea ocupaţiilor din România
	

    1. Îmbuteliator gaz petrol lichefiat se modifică în operator
       instalaţii îmbuteliere gaz petrol lichefiat codul 815506

    2. Controlor calitate pentru execuţia elementelor la armament
       şi muniţie codul 822213
    3. Şef formaţie la fabricarea armamentului şi muniţiei codul 122233
    4. Organizator producţie (studii superioare) codul 245536
    5. Asistent regizor studio codul 347134
    6. Asistent regizor emisie codul 347135
    7. Miner în subteran pentru construcţii codul 711106
    8. Operator responsabil cu supravegherea tehnică a
       instalaţiilor codul 315218
    9. Operator la fabricarea produselor congelate de patiserie
       şi panificaţie codul 741205
    10. Analist cumpărări/consultant furnizori codul 241401
    11. Analist preţ de revenire/costuri codul 241126
    12. Tehnician preţ de revenire/costuri codul 311906
    13. Ţesător manual codul 743214
    14. Manager de produs codul 241938
    15. Lucrător utilaje specializate pentru salubrizare codul 916208
    16. Expert prevenire şi combatere a corupţiei codul 241942
    17. Administrator societate comercială codul 241939
    18. Expert achiziţii publice codul 241940
    19. Consilier de probaţiune codul 242206
    20. Inspector probaţiune codul 242207
    21. Operator la recoltarea şi toaletarea arborilor forestieri codul 814136
    22. Operator la colectatul şi manipulatul lemnului codul 833106
    23. Tehnician laborant pentru lucrări de drumuri şi poduri codul 311211
    24. Inginer proiectant comunicaţii codul 214435
    25. Subinginer proiectant comunicaţii codul 214436
    26. Funcţionar ghişeu servicii publice codul 423101
    27. Referent evidenţa persoanelor codul 423102
    28. Inginer tehnolog în fabricarea armamentului şi muniţiei codul 214546
    29. Subinginer tehnolog în fabricarea armamentului şi muniţiei codul 214547
    30. Registrator coordonator codul 123112
    31. Registrator de carte funciară codul 242914
    32. Asistent registrator codul 343214
    33. Registrator-şef codul 123113
    34. Stilist protezist de unghii codul 514110
    35. Administrator public codul 247008
    36. Îngrijitor câini în adăposturi codul 916201
    37. Prinzător câini codul 916205
    38. Operator recepţie codul 413333
    39. Agent curier codul 413334
    40. Şef trafic auto intern codul 122676
    41. Şef trafic curierat intern codul 122677
    42. Şef departament logistică codul 122678
    43. Manipulant cutter-plotter codul 734308
    44. Colator publicitar codul 734504
    45. Serigraf codul 734604
    46. Operator presă de transfer termic codul 734605
    47. Formator tuburi spectrale codul 732206
    48. Modelator tuburi spectrale codul 732202
    49. Operator procesare text şi imagine codul 411305
    50. Operator mase plastice codul 823209
    51. Operator maşini de termo-formatare codul 823210
    52. Tipograf print digital şi offset codul 825109
    53. Operator la maşina de gravat şi decupat cu laser codul 825110
    54. Operator la maşina de tampografiat codul 825111
    55. Operator la maşina de laminat codul 825302
    56. Specialist în domeniul proiectării asistate pe calculator codul 213907
    57. Administrator financiar (patrimoniu) studii superioare codul 244111
    58. Administrator financiar (patrimoniu) studii medii codul 412207
    59. Laborant determinări fizico-mecanice codul 712921
    60. Preparator ferodouri codul 815905
    61. Finisor universal ferodouri codul 815906
    62. Preparator plăci de etanşare comprimate codul 823129
    63. Broker bursa de mărfuri codul 341905
    64. Broker în asigurări codul 341202
    65. Manager de inovare codul 241941
    66. Consilier în domeniul adicţiilor codul 244604
    67. Preşedinte asociaţie patronală codul 114217
    68. Vicepreşedinte asociaţie patronală codul 114218
    69. Terapeut ocupaţional codul 258505
    70. Asistent meteorolog codul 211206
    71. Controlor acces metrou codul 511205
    72. Agent staţie metrou codul 413335
    73. Impiegat de mişcare metrou codul 413336
    74. Operator mişcare metrou codul 413337
    75. Casier metrou codul 421113
    76. Şef echipă întreţinere cale metrou codul 712922
    77. Şef echipă lucrări artă metrou codul 712923
    78. Mecanic de locomotivă şi ramă electrică metrou codul 831105
    79. Mecanic ajutor locomotivă şi ramă electrică metrou codul 831106
    80. Constructor structuri monolite codul 712304
    81. Instrumentist (studii medii) codul 347307
    82. Specialist în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă codul 241220
    83. Inspector în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă codul 315219
    84. Lucrător operativ pentru autocontainere codul 832403
    85. Lucrător operativ pentru autocompactoare codul 916101
    86. Lucrător pentru salubrizare căi publice codul 916102
    87. Lucrător pentru salubrizare spaţii verzi codul 916103
    88. Lucrător sortator deşeuri reciclabile codul 932008
    89. Dispecer operaţiuni salubrizare codul 413205
    90. Operator instalaţie de sortare şi reciclare deşeuri
        menajere şi asimilabile codul 829003
    91. Analist financiar codul 241943
    92. Expert în ingineria costurilor investiţionale codul 241944
    93. Expert în conducerea şi organizarea activităţilor
        de mentenanţă codul 241945
    94. Operator la utilaje de forjat dirijat codul 833204
    95. Operator la utilaje de reabilitări conducte subterane codul 833205
    96. Operator la utilaje pentru subtraversări codul 833206
    97. Operator textile codul 826907
    98. Tehnician protecţia navigaţiei aeriene (comunicaţii,
        navigaţie, supraveghere) codul 311413
    99. Maistru protecţia navigaţiei aeriene (comunicaţii,
        navigaţie, supraveghere) codul 311414
    100. Şef tură protecţia navigaţiei aeriene (comunicaţii,
         navigaţie, supraveghere) codul 311415
    101. Tehnician în serviciile de trafic aerian codul 311416
    102. Controlor trafic aerian dirijare non-radar codul 314413
    103. Controlor trafic aerian dirijare radar codul 314414
    104. Controlor trafic aerian informare codul 314415
    105. Navigator informare codul 314416
    106. Operator/specialist/instructor telecomunicaţii
         aeronautice aviaţie civilă codul 314417
    107. Şef tură telecomunicaţii aeronautice aviaţie civilă codul 314418
    108. Controlor trafic aerian (simulator trafic aerian) codul 314419
    109. Navigator instructor informare codul 314420
    110. Şef Centru Naţional de Telecomunicaţii Aeronautice
         Aviaţia Civilă codul 122679
    111. Şef centru meteo aeronautic codul 122680
    112. Şef birou/staţie/tură meteo aeronautic/de aerodrom codul 122681
    113. Şef Centru Naţional pentru Protecţia Meteorologică
         a Navigaţiei Aeriene codul 122682
    114. Şef echipă intervenţii şi supraveghere echipamente în
         serviciile de trafic aerian codul 122683
    115. Meteorolog aeronautic prognozist codul 211207
    116. Meteorolog aeronautic tehnician codul 311118
    117. Inginer pentru protecţia navigaţiei aeriene (comunicaţii,
         navigaţie, supraveghere) codul 214548
    118. Şef executiv audit intern codul 122952
    119. Inginer/inspector de specialitate/referent de
         specialitate/expert în serviciile de trafic aerian codul 214437
    120. Referent/inspector în serviciile de trafic aerian codul 342912
    121. Operator dispecerat operaţional de supraveghere în
         serviciile de trafic aerian codul 312207
    122. Instalator reţele termice şi sanitare codul 713612
    123. Muncitor în serviciile de trafic aerian codul 933009
    124. Optometrist (studii superioare) codul 222911
    125. Ofiţer control doping codul 244605
    126. Coordonator în materie de securitate şi sănătate în
         muncă (studii superioare) codul 241221
    127. Coordonator în materie de securitate şi sănătate în
         muncă (studii medii) codul 315220
    128. Asistent personal îngrijire codul 513305
    129. Mercantizor codul 342102
    130. Operator termoprotecţie codul 714109
    131. Tehnician pentru sisteme şi instalaţii de semnalizare,
         alarmare şi alertare în caz de incendiu codul 724205
    132. Tehnician pentru sisteme şi instalaţii de limitare
         şi stingere a incendiilor codul 724206
    133. Operator în verificare întreţinerea şi repararea
         autospecialelor destinate apărării împotriva incendiilor codul 723307
    134. Metodist codul 214906
    135. Manager îmbunătăţire procese codul 241946
    136. Manager al sistemului de management al riscului codul 242314
    137. Manager al sistemului de management securitate şi
         sănătate în muncă codul 242315
    138. Lucrător pentru drumuri şi căi ferate codul 712924
    139. Confecţioner îmbrăcare volane în piele codul 733212
    140. Asistent analist codul 241947
    141. Auditor de sistem de management pentru sănătate şi
         securitate ocupaţională codul 242317
    142. Expert accesare fonduri structurale şi de coeziune
         europene codul 241948
    143. Şef echipă docheri codul 835002
    144. Docher instalaţii de încărcare/descărcare la bordul
         navei şi cheu codul 835003
    145. Docher armator codul 835004
    146. Docher mecanizator codul 835005
    147. Tractorist portuar codul 835006
    148. Conducător autotrailer codul 835007
    149. Conducător autoîncărcător portuar codul 835008
    150. Macaragiu portuar codul 835009
    151. Stivuitorist portuar codul 835010
    152. Consultant cameral codul 244705
    153. Inspector protecţia mediului codul 242318
    154. Medic specialist psihiatru codul 222912
    155. Medic de familie cu competenţe în sănătate mintală codul 222913
    156. Asistent social cu competenţe în sănătate mintală codul 244607
    157. Nursă de psihiatrie codul 322106
    158. Confecţioner tâmplărie din aluminiu şi mase plastice codul 713409
    159. Art terapeut codul 244606
    160. Consilier afaceri europene codul 241949
    161. Subsecretar de stat codul 111074
    162. Merceolog codul 343308
    163. Referent codul 343309
    164. Manager general codul 121028
    165. Manager codul 121029
    166. Agent de intervenţie pază şi ordine codul 516907
    167. Agent transport valori codul 516908
    168. Agent conducători câini de serviciu codul 516909
    169. Dispecer centru de alarmă codul 516910
    170. Şef tură codul 516911
    171. Inspector de securitate codul 516912
    172. Evaluator de risc efracţie codul 516913
    173. Consultant de securitate codul 516914
    174. Grafolog codul 244408
    175. Şef cancelarie codul 122953
    176. Schelar codul 721432
    177. Responsabil de mediu codul 242316
    178. Purtător de cuvânt codul 244706
    179. Specialist în managementul deşeurilor codul 242319
    180. Agent poliţie comunitară codul 516915
    181. Designer floral codul 347136
    182. Consilier pentru tineret codul 244801
    183. Auditor în domeniul siguranţei alimentare codul 242320
    184. Grefier arhivar codul 343215
    185. Grefier registrator codul 343216
    186. Operator specialist curăţare chimică la schimbătoarele
         de căldură cu plăci codul 311119
    187. Operator curăţare chimică la schimbătoarele de căldură
         cu plăci codul 816117
    188. Consilier tehnic codul 214439
    189. Brand manager codul 244707
    190. Şef studio RTV codul 214441
    191. Scenograf codul 245537
    192. Asistent scenograf codul 245538
    193. Videojurnalist codul 245539
    194. Manager în domeniul siguranţei alimentare codul 242321
    195. Montator electromecanic codul 828704
    196. Grafician mers de tren codul 413341
    197. Operator injectorist codul 712305
    198. Electromecanic automatizări şi telecomunicaţii codul 724413
    199. Electromecanic codul 724414
    200. Psiholog în specialitatea psihologie clinică codul 244501
    201. Psiholog în specialitatea consiliere psihologică codul 244502
    202. Psiholog în specialitatea psihoterapie codul 244503
    203. Psiholog în specialitatea psihologia muncii şi
         organizaţională codul 244504
    204. Psiholog în specialitatea psihologia transporturilor codul 244505
    205. Psiholog în specialitatea psihologia aplicată în
         servicii codul 244506
    206. Psiholog în specialitatea psihologie educaţională,
         consiliere şcolară şi vocaţională codul 244507
    207. Psiholog în specialitatea psihopedagogie specială codul 244508
    208. Psiholog în specialitatea psihologie aplicată în
         domeniul securităţii naţionale codul 244509
    209. Psiholog în specialitatea psihologie judiciară -
         evaluarea comportamentului simulat prin tehnica poligraf codul 244510
    210. Îmbuteliator gaz petrol lichefiat codul 932009


    Se exclude ocupaţia montator sisteme şi instalaţii de semnalizare, alarmare şi alertare în caz de incendiu codul 724205.

1   2   >  

Forme la zi | Modificari Act | Printare | Salvare DOC

Inapoi la Cautare

Despre Companie

CTCE este liderul national in domeniul software legislativ. Avem o experienta de peste 35 ani in domeniul dezvoltarii de aplicatii software.
(aflati mai multe)

Termeni si Conditii
Comanda iLegis
Testeaza iLegis
Resurse Lege-Online

Nota CTCE

Continutul, designul, structura, precum si materialele Lege-Online.ro apartin C.T.C.E. - Piatra Neamt si sunt protejate de Legea 8/1996 privind drepturile de autor si drepturile conexe, cu modificarile si completarile ulterioare. Copierea/distribuirea/republicarea acestora este ilegala.

Intrati in Contact

 • Telefon:
  (0233) 211 020 / (0233) 218 110
 • E-mail:
  office@ctce.ro
 • Adresa:
  Bd. Decebal, nr. 32
  610076, Piatra Neamt, Neamt
  Romania


CTCE - Centrul Teritorial de Calcul Economic