Inapoi la Cautare

ORDIN 1364 /2021


privind adoptarea Licenţei generale de import şi transfer de introducere temporare de produse militare pe teritoriul României, pentru participare la expoziţii, demonstraţii şi evaluări, nr. LGIED-RO-02


Puteti sa consultati o forma actualizata la data 29.10.2021, conform modificarilor publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, apasand butonul Cumpara Act.

Cumparati Actul varianta DOC

Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA
Doriti o forma actualizata , la zi (29.10.2021) , a acestui act ? Cumparati acum online, rapid si simplu varianta DOC !

Forme la zi | Modificari Act | Printare | Salvare DOC

    b) demonstraţie: utilizarea unui produs militar într-un mediu care simulează condiţiile de operare. Demonstraţia poate presupune distrugerea produsului. Aceasta include testele de tragere pentru arme;

    c) evaluare: acţiune de testare efectuată pentru a investiga şi determina unele compatibilităţi tehnice ale unui echipament, material, produs, proces sau sistem, cu obiectivele de utilizare, în scop militar, avute în vedere. Evaluarea poate presupune distrugerea produsului şi transferul de tehnologie pentru schimbul de rezultate ale testelor.

    1.3. Sunt excluse de la prezenta licenţă operaţiunile temporare de import de produse militare care provin dintr-o ţară asupra căreia există un embargo privind comerţul cu arme, instituit de Consiliul de Securitate al Naţiunilor Unite, Uniunea Europeană, Organizaţia pentru Securitate şi Cooperare în Europa sau de alte state membre ale Uniunii Europene sau ale NATO.

    1.4. Sunt excluse de la prezenta licenţă operaţiunile efectuate prin zone libere şi antrepozite libere, definite conform Regulamentului (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 octombrie 2013 de stabilire a Codului vamal al Uniunii.

    Utilizatorii licenţei generale

    2.1. Prezenta licenţă generală poate fi utilizată doar de persoanele înregistrate la Ministerul Afacerilor Externe prin Departamentul pentru controlul exporturilor, denumit în continuare ANCEX, care deţin confirmarea de înscriere ca utilizatori ai prezentei licenţe generale.

    Produsele

    3.1. Prezenta licenţă generală se aplică produselor militare din Lista cuprinzând produsele militare supuse regimului de control al exporturilor, importurilor şi altor operaţiuni, cu precizările din tabelul de mai jos:


	

┌─────────┬────────────┬────────────────┐
│Categoria│Scopul │ │
│de │operaţiunii │Precizări │
│produse │(participare│ │
│militare │la) │ │
├─────────┼────────────┼────────────────┤
│ │Expoziţii, │Sunt permise │
│ML 1 │demonstraţii│toate produsele │
│ │şi evaluări │din categorie. │
├─────────┼────────────┼────────────────┤
│ │Expoziţii, │Sunt permise │
│ML 2 │demonstraţii│toate produsele │
│ │şi evaluări │din categorie. │
├─────────┼────────────┼────────────────┤
│ │ │Sunt permise │
│ │Expoziţii │doar modelele │
│ │ │inerte de │
│ │ │muniţie. │
│ ├────────────┼────────────────┤
│ │ │Sunt permise │
│ │ │toate produsele,│
│ │ │cu următoarele │
│ │ │excepţii: │
│ │ │- submuniţiile │
│ │ │care intră sub │
│ │ │incidenţa │
│ │ │Convenţiei │
│ML 3 │ │privind │
│ │ │muniţiile cu │
│ │Demonstraţii│dispersie, │
│ │şi evaluări │adoptată la │
│ │ │Dublin la 30 mai│
│ │ │2008; │
│ │ │- muniţiile, │
│ │ │proiectilele şi │
│ │ │încărcăturile de│
│ │ │propulsie, │
│ │ │special │
│ │ │concepute pentru│
│ │ │utilizări │
│ │ │militare. │
├─────────┼────────────┼────────────────┤
│ │ │ML4.a. - Sunt │
│ │ │permise doar │
│ │ │modelele inerte │
│ │ │ale produselor │
│ │ │din │
│ │ │subcategorie. │
│ │ │ML4.b. - Sunt │
│ │ │permise doar │
│ │ │echipamentele │
│ │ │din subcategorie│
│ │ │special │
│ │ │concepute pentru│
│ │ │utilizări │
│ │ │militare şi │
│ │ │special │
│ │ │concepute pentru│
│ │ │mânuirea, │
│ │ │controlul, │
│ │ │descărcarea, │
│ │ │detonarea, │
│ │ │activarea, │
│ │ │furnizarea │
│ │ │energiei pentru │
│ │ │o singură │
│ │ │întrebuinţare, │
│ │ │dragarea sau │
│ │ │detectarea │
│ │Expoziţii │elementelor │
│ │ │specificate la │
│ML 4 │ │ML4.a sau a │
│ │ │dispozitivelor │
│ │ │explozive de │
│ │ │fabricaţie │
│ │ │artizanală │
│ │ │(IEDs). │
│ │ │- Sunt excluse │
│ │ │echipamentele │
│ │ │din subcategorie│
│ │ │special │
│ │ │concepute pentru│
│ │ │utilizări │
│ │ │militare şi │
│ │ │special │
│ │ │concepute pentru│
│ │ │lansarea, │
│ │ │calibrarea, │
│ │ │simularea unor │
│ │ │ţinte, bruierea │
│ │ │sau distrugerea │
│ │ │elementelor │
│ │ │specificate la │
│ │ │ML4.a. │
│ │ │ML4.c. - Sunt │
│ │ │permise toate │
│ │ │produsele din │
│ │ │subcategorie. │
│ ├────────────┼────────────────┤
│ │Demonstraţii│Sunt excluse │
│ │şi evaluări │toate produsele │
│ │ │din categorie. │
├─────────┼────────────┼────────────────┤
│ │Expoziţii, │Sunt permise │
│ML 5 │demonstraţii│toate produsele │
│ │şi evaluări │din categorie. │
├─────────┼────────────┼────────────────┤
│ │Expoziţii, │Sunt permise │
│ML 6 │demonstraţii│toate produsele │
│ │şi evaluări │din categorie. │
├─────────┼────────────┼────────────────┤
│ │Expoziţii, │Sunt permise │
│ML 7 │demonstraţii│produsele din │
│ │şi evaluări │subcategoriile │
│ │ │ML7.f. şi g. │
├─────────┼────────────┼────────────────┤
│ │ │Sunt excluse │
│ │Expoziţii │toate produsele │
│ │ │din categorie. │
│ ├────────────┼────────────────┤
│ │ │Sunt permise │
│ │ │toate produsele │
│ │ │din categorie, │
│ │ │cu următoarele │
│ │ │excepţii: │
│ │ │- toate │
│ │ │substanţele │
│ │ │având toate │
│ │ │caracteristicile│
│ │ │următoare: │
│ │ │• o viteză de │
│ │ │detonare egală │
│ │ │sau mai mare de │
│ │ │8.000 m/s; şi │
│ │ │• o densitate │
│ │ │egală sau mai │
│ │ │mare de 1,80 g/ │
│ │ │cm^3; │
│ │ │- toate │
│ML 8 │ │explozivele şi │
│ │Demonstraţii│substanţele │
│ │şi evaluări │aferente din │
│ │ │subintrările │
│ │ │ML8.a.15, │
│ │ │ML8.a.21, │
│ │ │ML8.a.23; │
│ │ │- toate │
│ │ │substanţele care│
│ │ │ar putea fi │
│ │ │utilizate direct│
│ │ │sau indirect în │
│ │ │producţia de │
│ │ │arme cu │
│ │ │submuniţii care │
│ │ │intră sub │
│ │ │incidenţa │
│ │ │Convenţiei │
│ │ │privind │
│ │ │muniţiile cu │
│ │ │dispersie, │
│ │ │adoptată la │
│ │ │Dublin la 30 mai│
│ │ │2008. │
├─────────┼────────────┼────────────────┤
│ │Expoziţii, │Sunt permise │
│ML 9 │demonstraţii│toate produsele │
│ │şi evaluări │din categorie. │
├─────────┼────────────┼────────────────┤
│ │Expoziţii, │Sunt permise │
│ML 10 │demonstraţii│toate produsele │
│ │şi evaluări │din categorie. │
├─────────┼────────────┼────────────────┤
│ │Expoziţii, │Sunt permise │
│ML 11 │demonstraţii│toate produsele │
│ │şi evaluări │din categorie. │
├─────────┼────────────┼────────────────┤
│ │Expoziţii, │Sunt excluse │
│ML 12 │demonstraţii│toate produsele │
│ │şi evaluări │din categorie. │
├─────────┼────────────┼────────────────┤
│ │Expoziţii, │Sunt permise │
│ML 13 │demonstraţii│toate produsele │
│ │şi evaluări │din categorie. │
├─────────┼────────────┼────────────────┤
│ │Expoziţii, │Sunt permise │
│ML 14 │demonstraţii│toate produsele │
│ │şi evaluări │din categorie. │
├─────────┼────────────┼────────────────┤
│ │Expoziţii, │Sunt permise │
│ML 15 │demonstraţii│toate produsele │
│ │şi evaluări │din categorie. │
├─────────┼────────────┼────────────────┤
│ │Expoziţii, │Sunt permise │
│ML 16 │demonstraţii│toate produsele │
│ │şi evaluări │din categorie. │
├─────────┼────────────┼────────────────┤
│ │ │Sunt excluse │
│ │Expoziţii, │produsele din │
│ML 17 │demonstraţii│subcategoriile │
│ │şi evaluări │ML17.f, ML17.g, │
│ │ │ML17.h şi ML17. │
├─────────┼────────────┼────────────────┤
│ │Expoziţii, │Sunt permise │
│ML 18 │demonstraţii│toate produsele │
│ │şi evaluări │din categorie. │
├─────────┼────────────┼────────────────┤
│ │Expoziţii, │Sunt excluse │
│ML 19 │demonstraţii│toate produsele │
│ │şi evaluări │din categorie. │
├─────────┼────────────┼────────────────┤
│ │Expoziţii, │Sunt excluse │
│ML 20 │demonstraţii│toate produsele │
│ │şi evaluări │din categorie. │
├─────────┼────────────┼────────────────┤
│ │ │Sunt permise │
│ │ │toate produsele │
│ │ │din categorie, │
│ │Expoziţii, │în măsura în │
│ML 21 │demonstraţii│care sunt │
│ │şi evaluări │utilizate pentru│
│ │ │produse permise │
│ │ │în prezentul │
│ │ │tabel. │
├─────────┼────────────┼────────────────┤
│ │ │Este permisă │
│ │ │doar │
│ │ │„tehnologia“ │
│ │ │„necesară“ │
│ │ │pentru │
│ │ │„dezvoltarea“, │
│ │ │„producţia“, │
│ │Expoziţii, │exploatarea, │
│ML 22 │demonstraţii│instalarea, │
│ │şi evaluări │întreţinerea │
│ │ │(verificarea), │
│ │ │repararea, │
│ │ │revizia generală│
│ │ │sau modernizarea│
│ │ │produselor │
│ │ │permise de │
│ │ │prezenta licenţă│
│ │ │generală.*) │
└─────────┴────────────┴────────────────┘


    *) Conform definiţiilor precizate în Lista cuprinzând produsele militare supuse regimului de control al exporturilor, importurilor şi altor operaţiuni cu produse militare.

    Termeni şi condiţii

    I. Înscriere şi valabilitate

    4.1. Persoanele înregistrate care doresc să utilizeze prezenta licenţă generală vor solicita la ANCEX înscrierea ca utilizator al licenţei. Cererea de înscriere ca utilizator se va întocmi după modelul prevăzut la pct. 7.5 al secţiunii „Dispoziţii finale“.

    4.2. În vederea înscrierii ca utilizator al prezentei licenţe generale, solicitantul trebuie să facă dovada implementării Programului intern de conformitate (PIC) în concordanţă cu prevederile prezentei licenţe generale şi, după caz, să prezinte cel mai recent raport de audit intern al PIC.

    4.3. ANCEX poate returna fără acţiune cererea de înscriere ca utilizator al licenţei generale dacă în ultimele 12 luni solicitantul a fost sancţionat pentru încălcarea regimului de control, precum şi dacă implementarea PIC nu întruneşte condiţiile necesare pentru derularea de operaţiuni în baza licenţei generale.
<   2   3   4   >  

Forme la zi | Modificari Act | Printare | Salvare DOC

Inapoi la Cautare

Despre Companie

CTCE este liderul national in domeniul software legislativ. Avem o experienta de peste 35 ani in domeniul dezvoltarii de aplicatii software.
(aflati mai multe)

Termeni si Conditii
Comanda iLegis
Testeaza iLegis
Resurse Lege-Online

Nota CTCE

Continutul, designul, structura, precum si materialele Lege-Online.ro apartin C.T.C.E. - Piatra Neamt si sunt protejate de Legea 8/1996 privind drepturile de autor si drepturile conexe, cu modificarile si completarile ulterioare. Copierea/distribuirea/republicarea acestora este ilegala.

Intrati in Contact

 • Telefon:
  (0233) 211 020 / (0233) 218 110
 • E-mail:
  office@ctce.ro
 • Adresa:
  Bd. Decebal, nr. 32
  610076, Piatra Neamt, Neamt
  Romania


CTCE - Centrul Teritorial de Calcul Economic