Inapoi la Cautare

ORDIN 125 /2007


pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2007 al Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. de sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, care primeşte sume de la bugetul de stat


Puteti sa consultati o forma actualizata la data 28.09.2021, conform modificarilor publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, apasand butonul Cumpara Act.

Cumparati Actul varianta DOC

Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA
Doriti o forma actualizata , la zi (28.09.2021) , a acestui act ? Cumparati acum online, rapid si simplu varianta DOC !

Forme la zi | Modificari Act | Printare | Salvare DOC

                              Radu Mircea Berceanu

                                   Ministrul

                              finanţelor publice,

                       Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

                                   Ministrul

                         muncii, solidarităţii sociale

                                  şi familiei,

                                 Gheorghe Barbu

    ANEXĂ

                 BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2007
	

                                                                  - mii lei -
 ┌────┬──┬────────────────┬───┬────────────┬────────────┬─────────────┬───────┐
 │ │ │ INDICATOR │Nr.│ 2006 │ 2007 │ Diferenţe │ % │
 │ │ │ │rd.│Preliminat │Propuneri │ │ │
 ├────┼──┼────────────────┼───┼────────────┼────────────┼─────────────┼───────┤
 │0 │1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6=5-4 │ 7=5/4 │
 ├────┼──┴────────────────┼───┼────────────┼────────────┼─────────────┼───────┤
 │ │ │ │ │ │ │ │
 │A. │VENITURI ŞI SURSE │ 1 │3.898.176,40│4.377.705,40│ 479.529,00 │ 112,30│
 ├────┼───────────────────┼───┼────────────┼────────────┼─────────────┼───────┤
 │ I. │VENITURI TOTALE │ 2 │1.887.611,35│ 883.884,04│-1.003.727,31│ 46,83│
 ├────┼──┬────────────────┼───┼────────────┼────────────┼─────────────┼───────┤
 │ │ 1│Venituri din ex-│ │ │ │ │ │
 │ │ │ploatare, din │ │ │ │ │ │
 │ │ │care: │ 3 │1.846.772,88│ 881.884,04│ -964.888,84│ 47,75│
 ├────┼──┼──┬─────────────┼───┼────────────┼────────────┼─────────────┼───────┤
 │ │ │a)│venituri │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │proprii │ 4 │ 552.754,50│ 447.605,04│ -105.149,46│ 80,98│
 ├────┼──┼──┼─────────────┼───┼────────────┼────────────┼─────────────┼───────┤
 │ │ │b)│transferuri │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │curente pen- │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │tru întreţi- │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │nerea infra- │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │structurii │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │rutiere │ 5 │ 553.868,01│ 318.378,00│ -215.490,01│ 59,64│
 ├────┼──┼──┼─────────────┼───┼────────────┼────────────┼─────────────┼───────┤
 │ │ │c)│transferuri │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │de capital │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │pentru între-│ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ţinerea în- │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │frastructurii│ │ │ │ │ │
 │ │ │ │rutiere │ 6 │ 760.150,37│ 112.481,00│ -647.669,37│ 14,80│
 ├────┼──┼──┼─────────────┼───┼────────────┼────────────┼─────────────┼───────┤
 │ │ │d)│cofinanţare │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │SWAP │ 7 │ 0,00│ 3.420,00│ 3.420,00│ │
 ├────┼──┼──┴─────────────┼───┼────────────┼────────────┼─────────────┼───────┤
 │ │ 2│Venituri finan- │ │ │ │ │ │
 │ │ │ciare │ 8 │ 30.838,47│ 2.000,00│ -28.838,47│ 6,49│
 ├────┼──┼──┬─────────────┼───┼────────────┼────────────┼─────────────┼───────┤
 │ │ │a)│venituri │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │proprii │ 9 │ 4.679,96│ 2.000,00│ -2.679,96│ 42,74│
 ├────┼──┼──┼─────────────┼───┼────────────┼────────────┼─────────────┼───────┤
 │ │ │b)│diferenţe de │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │curs valutar │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │aferente cre-│ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ditelor ex- │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │terne şi fon-│ │ │ │ │ │
 │ │ │ │durilor ex- │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │terne neram- │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │bursabile │10 │ 26.158,51│ │ │ │
 ├────┼──┼──┴─────────────┼───┼────────────┼────────────┼─────────────┼───────┤
 │ │ 3│Venituri extra- │ │ │ │ │ │
 │ │ │ordinare │11 │ 10.000,00│ 0,00│ -10.000,00│ │
 ├────┼──┴────────────────┼───┼────────────┼────────────┼─────────────┼───────┤
 │ II │SURSE DE LA BUGETUL│ │ │ │ │ │
 │ │STATULUI │12 │1.243.188,12│1.700.914,00│ 457.725,88│ 136,82│
 ├────┼──┬────────────────┼───┼────────────┼────────────┼─────────────┼───────┤
 │ │ 1│Transferuri │ │ │ │ │ │
 │ │ │interne │13 │ 631.299,310│ 481.070,000│ -150.229,31│ 76,20│
 ├────┼──┼──┬─────────────┼───┼────────────┼────────────┼─────────────┼───────┤
 │ │ │a)│cofinanţare │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │împrumuturi │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │rambursabile │14 │ 378.998,88│ 385.345,00│ 6.346,12│ 101,67│
 ├────┼──┼──┼─────────────┼───┼────────────┼────────────┼─────────────┼───────┤
 │ │ │b)│cofinanţare │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │fonduri ne- │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │rambursabile │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │(cheltuieli │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │neeligibile │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ISPA + pro- │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │grame PHARE │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │şi alte pro- │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │grame cu fi- │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │nanţare ne- │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │rambursabilă)│15 │ 86.974,32│ 95.725,00│ 8.750,68│ 110,06│
 ├────┼──┼──┼─────────────┼───┼────────────┼────────────┼─────────────┼───────┤
 │ │ │c)│cofinanţare │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │fonduri ne- │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │rambursabile │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │(programe │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ISPA) │16 │ 165.326,11│ 0,00│ -165.326,11│ 0,00│
 ├────┼──┼──┴─────────────┼───┼────────────┼────────────┼─────────────┼───────┤
 │ │ 2│Alocaţii bugeta-│ │ │ │ │ │
 │ │ │re pentru │ │ │ │ │ │
 │ │ │investiţii │17 │ 209.873,48│ 573.257,00│ 363.383,52│ 273,14│
 ├────┼──┼────────────────┼───┼────────────┼────────────┼─────────────┼───────┤
 │ │ 3│Rambursări de │ │ │ │ │ │
 │ │ │credite, plăţi │ │ │ │ │ │
 │ │ │de dobânzi şi │ │ │ │ │ │
 │ │ │comisioane la │ │ │ │ │ │
 │ │ │credite externe │18 │ 402.015,33│ 646.587,00│ 244.571,67│ 160,84│
 ├────┼──┼──┬─────────────┼───┼────────────┼────────────┼─────────────┼───────┤
 │ │ │a)│Rambursări de│ │ │ │ │ │
 │ │ │ │credite │19 │ 253.428,94│ 363.266,00│ 109.837,06│ 143,34│
 ├────┼──┼──┼─────────────┼───┼────────────┼────────────┼─────────────┼───────┤
 │ │ │b)│Plăţi de │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │dobânzi │20 │ 140.039,34│ 270.105,00│ 130.065,66│ 192,88│
 ├────┼──┼──┼─────────────┼───┼────────────┼────────────┼─────────────┼───────┤
 │ │ │c)│Comisioane │21 │ 8.547,05│ 13.216,00│ 4.668,95│ 154,63│
 ├────┼──┴──┴─────────────┼───┼────────────┼────────────┼─────────────┼───────┤
 │ │ │ │ │ │ │ │
 │III.│ALTE SURSE │22 │ 771.848,85│1.804.407,36│ 1.032.558,51│ 233,78│
 ├────┼──┬────────────────┼───┼────────────┼────────────┼─────────────┼───────┤
 │ │ 1│Intrări de cre- │ │ │ │ │ │
 │ │ │dite externe │ │ │ │ │ │
 │ │ │contractate de │ │ │ │ │ │
 │ │ │MFP, cu garanţia│ │ │ │ │ │
 │ │ │statului │23 │ 329.935,13│ 686.510,00│ 356.574,87│ 208,07│
 ├────┼──┼────────────────┼───┼────────────┼────────────┼─────────────┼───────┤
 │ │ 2│Granturi │24 │ 183.852,57│ 484.727,00│ 300.874,43│ 263,65│
 ├────┼──┼────────────────┼───┼────────────┼────────────┼─────────────┼───────┤
 │ │ 3│Intrări de cre- │ │ │ │ │ │
 │ │ │dite externe pt.│ │ │ │ │ │
 │ │ │Proiect Braşov- │ │ │ │ │ │
 │ │ │Borş, prin buge-│ │ │ │ │ │
 │ │ │tul MTCT │25 │ 205.592,55│ 425.370,00│ 219.777,45│ 206,90│
 ├────┼──┼────────────────┼───┼────────────┼────────────┼─────────────┼───────┤
 │ │ 4│Credite contrac-│ │ │ │ │ │
 │ │ │tate în nume │ │ │ │ │ │
 │ │ │propriu pentru │ │ │ │ │ │
 │ │ │rambursări │26 │ 0,00│ 0,00│ 0,00│ │
 ├────┼──┼────────────────┼───┼────────────┼────────────┼─────────────┼───────┤
 │ │ 5│Credite contrac-│ │ │ │ │ │
 │ │ │tate pentru │ │ │ │ │ │
 │ │ │exploatare │27 │ 13.058,56│ 10.503,71│ -2.554,85│ 80,44│
 ├────┼──┼────────────────┼───┼────────────┼────────────┼─────────────┼───────┤
 │ │ 6│Alte fonduri ne-│ │ │ │ │ │
 │ │ │rambursabile │ │ │ │ │ │
 │ │ │(cheltuieli │ │ │ │ │ │
 │ │ │eligibile) │28 │ 26.701,75│ 25.095,65│ -1.606,10│ 93,99│
 ├────┼──┼────────────────┼───┼────────────┼────────────┼─────────────┼───────┤
 │ │ 7│Credite progra- │ │ │ │ │ │
 │ │ │me calamităţi, │ │ │ │ │ │
 │ │ │prin bugetul │ │ │ │ │ │
 │ │ │MTCT │29 │ 8.236,37│ 160.701,00│ 152.464,63│1951,11│
 ├────┼──┼────────────────┼───┼────────────┼────────────┼─────────────┼───────┤
 │ │ 8│Alte surse pro- │ │ │ │ │ │
 │ │ │prii pentru │ │ │ │ │ │
 │ │ │investiţii*) │30 │ 4.471,92│ 11.500,00│ 7.028,08│ 257,16│
 ├────┼──┴────────────────┼───┼────────────┼────────────┼─────────────┼───────┤
 │ B. │CHELTUIELI ŞI UTI- │ │ │ │ │ │
 │ │LIZĂRI SURSE │ │ │ │ │ │
 │ │(IV+V+VI) │31 │3.923.973,88│4.377.705,40│ 453.731,52│ 111,56│
 ├────┼───────────────────┼───┼────────────┼────────────┼─────────────┼───────┤
 │ IV.│CHELTUIELI TOTALE: │32 │1.870.861,93│ 797.041,99│-1.073.819,94│ 42,60│
 ├────┼──┬────────────────┼───┼────────────┼────────────┼─────────────┼───────┤
 │ │ 1│Cheltuieli din │ │ │ │ │ │
 │ │ │exploatare din │ │ │ │ │ │
 │ │ │care: │33 │1.749.997,54│ 719.992,25│-1.030.005,29│ 41,14│
 ├────┼──┼──┬─────────────┼───┼────────────┼────────────┼─────────────┼───────┤
 │ │ │a)│cheltuieli │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │materiale │34 │ 127.506,89│ 90.964,88│ -36.542,01│ 71,34│
 ├────┼──┼──┼─────────────┼───┼────────────┼────────────┼─────────────┼───────┤
 │ │ │b)│cheltuieli cu│ │ │ │ │ │
 │ │ │ │energia şi │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │apa │35 │ 4.687,14│ 5.800,00│ 1.112,86│ 123,74│
 ├────┼──┼──┼─────────────┼───┼────────────┼────────────┼─────────────┼───────┤
 │ │ │c)│cheltuieli cu│ │ │ │ │ │
 │ │ │ │personalul │36 │ 122.158,06│ 164.831,72│ 42.673,66│ 134,93│
 ├────┼──┼──┼─────────────┼───┼────────────┼────────────┼─────────────┼───────┤
 │ │ │ │c1) salariile│37 │ 84.536,19│ 117.020,15│ 32.483,96│ 138,43│
 ├────┼──┼──┼─────────────┼───┼────────────┼────────────┼─────────────┼───────┤
 │ │ │ │c2) cheltu- │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ieli cu asi- │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │gurările şi │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │protecţia so-│ │ │ │ │ │
 │ │ │ │cială, din │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │care: │38 │ 25.430,97│ 32.180,54│ 6.749,57│ 126,54│
 ├────┼──┼──┼─────────────┼───┼────────────┼────────────┼─────────────┼───────┤
 │ │ │ │- cheltuieli │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │privind con- │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │tribuţia la │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │asigurări │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │sociale │39 │ 17.377,83│ 22.818,93│ 5.441,10│ 131,31│
 ├────┼──┼──┼─────────────┼───┼────────────┼────────────┼─────────────┼───────┤
 │ │ │ │- cheltuieli │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │privind con- │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │tribuţia la │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │asigurări │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │pentru şomaj │40 │ 2.119,25│ 2.340,40│ 221,15│ 110,44│
 ├────┼──┼──┼─────────────┼───┼────────────┼────────────┼─────────────┼───────┤
 │ │ │ │- cheltuieli │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │privind con- │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │tribuţia la │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │asigurări │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │sociale de │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │sănătate │41 │ 5.933,89│ 7.021,21│ 1.087,32│ 118,32│
 ├────┼──┼──┼─────────────┼───┼────────────┼────────────┼─────────────┼───────┤
 │ │ │ │c3) alte │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │cheltuieli cu│ │ │ │ │ │
 │ │ │ │personalul, │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │din care: │42 │ 12.190,90│ 15.631,03│ 3.440,13│ 128,22│
 ├────┼──┼──┼─────────────┼───┼────────────┼────────────┼─────────────┼───────┤
 │ │ │ │- fonduri │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │speciale afe-│ │ │ │ │ │
 │ │ │ │rente fondu- │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │lui de sala- │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │rii, din care│43 │ 2.113,85│ 3.101,03│ 987,18│ 146,70│
 ├────┼──┼──┼─────────────┼───┼────────────┼────────────┼─────────────┼───────┤
 │ │ │ │- cheltuieli │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │sociale 2%, │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │din care: │43a│ 1.690,00│ 2.340,40│ 650,40│ 138,49│
 ├────┼──┼──┼─────────────┼───┼────────────┼────────────┼─────────────┼───────┤
 │ │ │ │1 - tichete │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │de creşă (cf.│ │ │ │ │ │
 │ │ │ │art. 3 din │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │Legea 193/ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │2006 │ │ 0,00│ 6,00│ 6,00│ │
 ├────┼──┼──┼─────────────┼───┼────────────┼────────────┼─────────────┼───────┤
 │ │ │ │2 - tichete │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │cadou pentru │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │cheltuieli │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │sociale (cf. │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │art. 2 din │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │Legea 193/ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │2006) │ │ 0,00│ 1.472,00│ 1.472,00│ │
 ├────┼──┼──┼─────────────┼───┼────────────┼────────────┼─────────────┼───────┤
 │ │ │ │- fond acci- │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │dente de │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │muncă şi boli│ │ │ │ │ │
 │ │ │ │profesionale │43b│ 423,85│ 468,08│ 44,23│ 110,44│
 ├────┼──┼──┼─────────────┼───┼────────────┼────────────┼─────────────┼───────┤
 │ │ │ │- fond garan-│ │ │ │ │ │
 │ │ │ │tare creanţe │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │salariaţi │43c│ 0,00│ 292,55│ 292,55│ │
 ├────┼──┼──┼─────────────┼───┼────────────┼────────────┼─────────────┼───────┤
 │ │ │ │- tichete de │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │masă │44 │ 10.077,05│ 12.530,00│ 2.452,95│ 124,34│
 ├────┼──┼──┼─────────────┼───┼────────────┼────────────┼─────────────┼───────┤
 │ │ │d)│ajustare va- │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │lori imobili-│ │ │ │ │ │
 │ │ │ │zări corpo- │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │rale, necor- │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │porale şi ac-│ │ │ │ │ │
 │ │ │ │tive circu- │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │lante │45 │ 13.751,09│ 13.457,00│ -294,09│ 97,86│
 ├────┼──┼──┼─────────────┼───┼────────────┼────────────┼─────────────┼───────┤
 │ │ │e)│alte cheltu- │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ieli de ex- │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ploatare, din│ │ │ │ │ │
 │ │ │ │care: │46 │1.481.894,36│ 444.938,65│-1.036.955,71│ 30,02│
 ├────┼──┼──┼─────────────┼───┼────────────┼────────────┼─────────────┼───────┤
 │ │ │ │- cheltuieli │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │cu presta- │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ţiile din │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │afara socie- │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │tăţii, din │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │care: │47 │1.481.894,36│ 444.938,65│-1.036.955,71│ 30,02│
 ├────┼──┼──┼─────────────┼───┼────────────┼────────────┼─────────────┼───────┤
 │ │ │ │- cheltuieli │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │de protocol, │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │din care: │48 │ 79,73│ 100,00│ 20,27│ 125,42│
 ├────┼──┼──┼─────────────┼───┼────────────┼────────────┼─────────────┼───────┤
 │ │ │ │- tichete de │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │cadou pentru │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │protocol (cf.│ │ │ │ │ │
 │ │ │ │art. 2 din │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │L193/2006) │48a│ │ 0,00│ 0,00│ │
 ├────┼──┼──┼─────────────┼───┼────────────┼────────────┼─────────────┼───────┤
 │ │ │ │- cheltuieli │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │de reclamă şi│ │ │ │ │ │
 │ │ │ │publicitate, │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │din care: │49 │ 112,24│ 150,00│ 37,76│ 133,64│
 ├────┼──┼──┼─────────────┼───┼────────────┼────────────┼─────────────┼───────┤
 │ │ │ │- tichete de │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │cadou pentru │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │reclamă şi │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │publicitate │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │(cf. art. 2 │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │din L193/2006)49a│ │ 0,00│ 0,00│ │
 ├────┼──┼──┼─────────────┼───┼────────────┼────────────┼─────────────┼───────┤
 │ │ │ │- tichete │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │cadou pentru │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │campanii de │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │marketing, │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │studiul pie- │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ţei, promova-│ │ │ │ │ │
 │ │ │ │rea pe pieţe │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │existente sau│ │ │ │ │ │
 │ │ │ │noi (cf. art.│ │ │ │ │ │
 │ │ │ │2 din L193/ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │2006) │49b│ │ 0,00│ 0,00│ │
 ├────┼──┼──┼─────────────┼───┼────────────┼────────────┼─────────────┼───────┤
 │ │ │ │- cheltuieli │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │cu sponsori- │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │zarea │50 │ │ 0,00│ 0,00│ │
 ├────┼──┼──┼─────────────┼───┼────────────┼────────────┼─────────────┼───────┤
 │ │ │ │- alte chel- │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │tuieli, din │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │care: │51 │ │ 0,00│ 0,00│ │
 ├────┼──┼──┼─────────────┼───┼────────────┼────────────┼─────────────┼───────┤
 │ │ │ │- taxa pentru│ │ │ │ │ │
 │ │ │ │activitatea │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │de exploatare│ │ │ │ │ │
 │ │ │ │a resurselor │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │minerale │52 │ │ 0,00│ 0,00│ │
 ├────┼──┼──┼─────────────┼───┼────────────┼────────────┼─────────────┼───────┤
 │ │ │ │- redevenţa │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │din concesio-│ │ │ │ │ │
 │ │ │ │narea bunuri-│ │ │ │ │ │
 │ │ │ │lor publice │53 │ │ 0,00│ 0,00│ │
 ├────┼──┼──┴─────────────┼───┼────────────┼────────────┼─────────────┼───────┤
 │ │ 2│Cheltuieli fi- │ │ │ │ │ │
 │ │ │nanciare, din │ │ │ │ │ │
 │ │ │care: │54 │ 108.859,47│ 77.049,74│ -31.809,73│ 70,78│
 ├────┼──┼──┬─────────────┼───┼────────────┼────────────┼─────────────┼───────┤
 │ │ │a)│cheltuieli │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │privind │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │dobânzile │55 │ 81.973,49│ 77.049,74│ -4.923,75│ 93,99│
 ├────┼──┼──┼─────────────┼───┼────────────┼────────────┼─────────────┼───────┤
 │ │ │b)│alte cheltu- │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ieli finan- │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ciare │56 │ 26.885,98│ 0,00│ -26.885,98│ 0,00│
 ├────┼──┼──┴─────────────┼───┼────────────┼────────────┼─────────────┼───────┤
 │ │ 3│Cheltuieli │ │ │ │ │ │
 │ │ │extraordinare │57 │ 12.004,92│ 0,00│ │ │
 ├────┼──┴────────────────┼───┼────────────┼────────────┼─────────────┼───────┤
 │ V. │INVESTIŢII │58 │2.001.978,41│3.409.317,24│ 1.407.339,24│ 170,30│
 ├────┼──┬────────────────┼───┼────────────┼────────────┼─────────────┼───────┤
 │ │ 1│plăţi din cofi- │ │ │ │ │ │
 │ │ │nanţare împrumu-│ │ │ │ │ │
 │ │ │turi rambursa- │ │ │ │ │ │
 │ │ │bile │59 │ 378.998,88│ 385.345,00│ 6.346,12│ 101,67│
 ├────┼──┼────────────────┼───┼────────────┼────────────┼─────────────┼───────┤
 │ │ 2│plăţi din cofi- │ │ │ │ │ │
 │ │ │nanţare fonduri │ │ │ │ │ │
 │ │ │nerambursabile │ │ │ │ │ │
 │ │ │(cheltuieli ne- │ │ │ │ │ │
 │ │ │eligibile ISPA+ │ │ │ │ │ │
 │ │ │programe PHARE │ │ │ │ │ │
 │ │ │şi ale programe │ │ │ │ │ │
 │ │ │cu finanţare │ │ │ │ │ │
 │ │ │nerambursabilă) │60 │ 86.974,32│ 95.725,00│ 8.750,68│ 110,06│
 ├────┼──┼────────────────┼───┼────────────┼────────────┼─────────────┼───────┤
 │ │ 3│plăţi din cofi- │ │ │ │ │ │
 │ │ │nanţare fonduri │ │ │ │ │ │
 │ │ │nerambursabile │ │ │ │ │ │
 │ │ │(programe ISPA) │61 │ 192.027,86│ 25.095,65│ -166.932,21│ 13,07│
 ├────┼──┼────────────────┼───┼────────────┼────────────┼─────────────┼───────┤
 │ │ 4│plăţi din în- │ │ │ │ │ │
 │ │ │trări de credite│ │ │ │ │ │
 │ │ │externe contrac-│ │ │ │ │ │
 │ │ │tate de stat cu │ │ │ │ │ │
 │ │ │garanţia statu- │ │ │ │ │ │
 │ │ │lui │62 │ 329.935,13│ 601.010,00│ 271.074,87│ 182,16│
 ├────┼──┼────────────────┼───┼────────────┼────────────┼─────────────┼───────┤
 │ │ 5│plăţi din │ │ │ │ │ │
 │ │ │granturi │63 │ 183.852,57│ 484.727,00│ 300.874,43│ 263,65│
 ├────┼──┼────────────────┼───┼────────────┼────────────┼─────────────┼───────┤
 │ │ 6│plăţi din │ │ │ │ │ │
 │ │ │creanţe externe │ │ │ │ │ │
 │ │ │ptr. proiect │ │ │ │ │ │
 │ │ │Braşov-Borş │64 │ 205.592,55│ 425.370,00│ 219.777,45│ 206,90│
 ├────┼──┼────────────────┼───┼────────────┼────────────┼─────────────┼───────┤
 │ │ 7│rambursări cre- │ │ │ │ │ │
 │ │ │dite externe │65 │ 253.428,94│ 363.266,00│ 109.837,06│ 143,34│
 ├────┼──┼────────────────┼───┼────────────┼────────────┼─────────────┼───────┤
 │ │ 8│dobânzi şi │ │ │ │ │ │
 │ │ │comisioane │66 │ 148.586,39│ 283.321,00│ 134.734,61│ 190,68│
 ├────┼──┼────────────────┼───┼────────────┼────────────┼─────────────┼───────┤
 │ │ 9│plăţi din aloca-│ │ │ │ │ │
 │ │ │ţii bugetare │ │ │ │ │ │
 │ │ │pentru investi- │ │ │ │ │ │
 │ │ │ţii │67 │ 209.873,48│ 573.257,00│ 363.383,52│ 273,14│
 ├────┼──┼────────────────┼───┼────────────┼────────────┼─────────────┼───────┤
 │ │10│plăţi din surse │ │ │ │ │ │
 │ │ │proprii pentru │ │ │ │ │ │
 │ │ │investiţii*) │68 │ 4.471,92│ 11.500,00│ 7.028,08│ 257,16│
 ├────┼──┼────────────────┼───┼────────────┼────────────┼─────────────┼───────┤
 │ │11│plăţi din credi-│ │ │ │ │ │
 │ │ │te programe ca- │ │ │ │ │ │
 │ │ │lamităţi, prin │ │ │ │ │ │
 │ │ │bugetul MTCT │69 │ 8.236,37│ 160.701,00│ 152.464,63│1951,11│
 ├────┼──┼────────────────┼───┼────────────┼────────────┼─────────────┼───────┤
 │ │12│sold fonduri │ │ │ │ │ │
 │ │ │nerambursabile │ │ │ │ │ │
 │ │ │(cheltuieli │ │ │ │ │ │
 │ │ │eligibile) │70 │ │ │ │ │
 ├────┼──┴────────────────┼───┼────────────┼────────────┼─────────────┼───────┤
 │VI. │UTILIZĂRI SURSE │71 │ 55.605,46│ 182.845,76│ 127.240,30│ 328,83│
 ├────┼──┬────────────────┼───┼────────────┼────────────┼─────────────┼───────┤
 │ │ 1│restituire cre- │ │ │ │ │ │
 │ │ │dite contractate│ │ │ │ │ │
 │ │ │în nume propriu │ │ │ │ │ │
 │ │ │şi plăţi efecte │ │ │ │ │ │
 │ │ │comerciale │72 │ 55.605,46│ 182.845,76│ 127.240,30│ 328,83│
 ├────┼──┴────────────────┼───┼────────────┼────────────┼─────────────┼───────┤
 │VII.│REZULTATUL BRUT │ │ │ │ │ │
 │ │(profit/pierdere) │73 │ 16.749,42│ 86.842,05│ 70.092,63│ 518,48│
 ├────┼───────────────────┼───┼────────────┼────────────┼─────────────┼───────┤
 │VIII│ALTE CHELTUIELI │ │ │ │ │ │
 │ │DEDUCTIBILE STABI- │ │ │ │ │ │
 │ │LITE POTRIVIT LEGII│ │ │ │ │ │
 │ │din care: │74 │ │ │ │ │
 ├────┼───────────────────┼───┼────────────┼────────────┼─────────────┼───────┤
 │ │- fond de rezervă │75 │ │ │ │ │
 ├────┼───────────────────┼───┼────────────┼────────────┼─────────────┼───────┤
 │IX. │ACOPERIREA PIERDE- │ │ │ │ │ │
 │ │RILOR DIN ANII │ │ │ │ │ │
 │ │PRECEDENŢI │76 │ 16.749,42│ 86.842,05│ 70.092,63│ 518,48│
 ├────┼───────────────────┼───┼────────────┼────────────┼─────────────┼───────┤
 │ X. │IMPOZIT PE PROFIT │77 │ │ │ │ │
 ├────┼───────────────────┼───┼────────────┼────────────┼─────────────┼───────┤
 │XI. │PROFITUL CONTABIL │ │ │ │ │ │
 │ │RĂMAS DUPĂ DEDUCE- │ │ │ │ │ │
 │ │REA IMPOZITULUI PE │ │ │ │ │ │
 │ │PROFIT, din care: │78 │ 16.749,42│ 86.842,05│ 70.092,63│ 518,48│
 ├────┼──┬────────────────┼───┼────────────┼────────────┼─────────────┼───────┤
 │ │1.│Rezerve legale │79 │ │ │ │ │
 ├────┼──┼────────────────┼───┼────────────┼────────────┼─────────────┼───────┤
 │ │2.│Acoperirea pier-│ │ │ │ │ │
 │ │ │derilor contabi-│ │ │ │ │ │
 │ │ │le din anii pre-│ │ │ │ │ │
 │ │ │cedenţi │80 │ 16.749,42│ 86.842,05│ 70.092,63│ 518,48│
 ├────┼──┼────────────────┼───┼────────────┼────────────┼─────────────┼───────┤
 │ │3.│Alte rezerve │ │ │ │ │ │
 │ │ │reprezentând │ │ │ │ │ │
 │ │ │facilităţi fis- │ │ │ │ │ │
 │ │ │cale prevăzute │ │ │ │ │ │
 │ │ │de lege │81 │ │ │ │ │
 ├────┼──┼────────────────┼───┼────────────┼────────────┼─────────────┼───────┤
 │ │4.│Constituirea │ │ │ │ │ │
 │ │ │surselor proprii│ │ │ │ │ │
 │ │ │de finanţare │ │ │ │ │ │
 │ │ │pentru proiecte-│ │ │ │ │ │
 │ │ │le cofinanţate │ │ │ │ │ │
 │ │ │din împrumuturi │ │ │ │ │ │
 │ │ │externe, precum │ │ │ │ │ │
 │ │ │şi pentru cons- │ │ │ │ │ │
 │ │ │tituirea surse- │ │ │ │ │ │
 │ │ │lor necesare │ │ │ │ │ │
 │ │ │rambursării ra- │ │ │ │ │ │
 │ │ │telor de capi- │ │ │ │ │ │
 │ │ │tal, plăţii do- │ │ │ │ │ │
 │ │ │bânzilor, comi- │ │ │ │ │ │
 │ │ │sioanelor şi al-│ │ │ │ │ │
 │ │ │tor costuri afe-│ │ │ │ │ │
 │ │ │rente acestor │ │ │ │ │ │
 │ │ │împrumuturi │ │ │ │ │ │
 │ │ │externe │82 │ │ │ │ │
 ├────┼──┼────────────────┼───┼────────────┼────────────┼─────────────┼───────┤
 │ │5.│Alte repartizări│ │ │ │ │ │
 │ │ │prevăzute de │ │ │ │ │ │
 │ │ │lege │83 │ │ │ │ │
 ├────┼──┼────────────────┼───┼────────────┼────────────┼─────────────┼───────┤
 │ │6.│Participarea sa-│ │ │ │ │ │
 │ │ │lariaţilor la │ │ │ │ │ │
 │ │ │profit în limita│ │ │ │ │ │
 │ │ │a 10% din profi-│ │ │ │ │ │
 │ │ │tul net, dar nu │ │ │ │ │ │
 │ │ │mai mult de ni- │ │ │ │ │ │
 │ │ │velul unui sala-│ │ │ │ │ │
 │ │ │riu de bază me- │ │ │ │ │ │
 │ │ │diu lunar reali-│ │ │ │ │ │
 │ │ │zat la nivelul │ │ │ │ │ │
 │ │ │operatorului │ │ │ │ │ │
 │ │ │economic în │ │ │ │ │ │
 │ │ │exerciţiul fi- │ │ │ │ │ │
 │ │ │nanciar de refe-│ │ │ │ │ │
 │ │ │rinţă │84 │ │ │ │ │
 ├────┼──┼────────────────┼───┼────────────┼────────────┼─────────────┼───────┤
 │ │7.│Minim 50% vărsă-│ │ │ │ │ │
 │ │ │minte la bugetul│ │ │ │ │ │
 │ │ │de stat sau lo- │ │ │ │ │ │
 │ │ │cal în cadrul │ │ │ │ │ │
 │ │ │regiilor autono-│ │ │ │ │ │
 │ │ │me, ori dividen-│ │ │ │ │ │
 │ │ │de în cazul so- │ │ │ │ │ │
 │ │ │cietăţilor/com- │ │ │ │ │ │
 │ │ │paniilor naţio- │ │ │ │ │ │
 │ │ │nale şi societă-│ │ │ │ │ │
 │ │ │ţilor cu capital│ │ │ │ │ │
 │ │ │integral sau ma-│ │ │ │ │ │
 │ │ │joritar de stat │85 │ │ │ │ │
 ├────┼──┼────────────────┼───┼────────────┼────────────┼─────────────┼───────┤
 │ │8.│Profitul nere- │ │ │ │ │ │
 │ │ │partizat pe des-│ │ │ │ │ │
 │ │ │tinaţiile prevă-│ │ │ │ │ │
 │ │ │zute la pct. 1-7│ │ │ │ │ │
 │ │ │se repartizează │ │ │ │ │ │
 │ │ │la alte rezerve │ │ │ │ │ │
 │ │ │şi constituie │ │ │ │ │ │
 │ │ │sursa proprie de│ │ │ │ │ │
 │ │ │finanţare │86 │ │ │ │ │
 ├────┼──┴────────────────┼───┼────────────┼────────────┼─────────────┼───────┤
 │XII.│DATE DE FUNDAMEN- │ │ │ │ │ │
 │ │TARE │87 │ │ │ │ │
 ├────┼──┬────────────────┼───┼────────────┼────────────┼─────────────┼───────┤
 │ │ 1│Venituri totale │88 │1.887.611,35│ 883.884,04│-1.003.727,31│ 46,83│
 ├────┼──┼────────────────┼───┼────────────┼────────────┼─────────────┼───────┤
 │ │ 2│Cheltuieli afe- │ │ │ │ │ │
 │ │ │rente venituri- │ │ │ │ │ │
 │ │ │lor totale │89 │1.870.861,93│ 797.041,99│-1.073.819,94│ 42,60│
 ├────┼──┼────────────────┼───┼────────────┼────────────┼─────────────┼───────┤
 │ │ 3│Număr prognozat │ │ │ │ │ │
 │ │ │de personal la │ │ │ │ │ │
 │ │ │finele anului │90 │ 6.461│ 6.599│ 138│ 102,14│
 ├────┼──┼────────────────┼───┼────────────┼────────────┼─────────────┼───────┤
 │ │ 4│Nr. mediu de │ │ │ │ │ │
 │ │ │personal total │91 │ 6.459│ 6.599│ 140│ 102,17│
 ├────┼──┼────────────────┼───┼────────────┼────────────┼─────────────┼───────┤
 │ │ 5│Fond de salarii │ │ │ │ │ │
 │ │ │din care: │92 │ 84.536,19│ 117.020,15│ 32.483,96│ 138,43│
 ├────┼──┼────────────────┼───┼────────────┼────────────┼─────────────┼───────┤
 │ │ │a) fondul de │ │ │ │ │ │
 │ │ │salarii aferent │ │ │ │ │ │
 │ │ │posturilor │ │ │ │ │ │
 │ │ │blocate │93 │ │ │ │ │
 ├────┼──┼──┬─────────────┼───┼────────────┼────────────┼─────────────┼───────┤
 │ │ │b)│fondul de │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │salarii afe- │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │rent conducă-│ │ │ │ │ │
 │ │ │ │torului ope- │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ratorului │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │economic po- │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │trivit art. │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │7 (1) din │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │OUG 79/2001, │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │din care: │94 │ 84,47│ 150,38│ 65,91│ 178,03│
 ├────┼──┼──┼─────────────┼───┼────────────┼────────────┼─────────────┼───────┤
 │ │ │ │a1) sporuri, │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │adaosuri, │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │premii şi │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │alte drepturi│ │ │ │ │ │
 │ │ │ │de natură sa-│ │ │ │ │ │
 │ │ │ │larială po- │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │trivit art. │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │7 (2) din │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │OUG 79/2001 │95 │ 13,02│ 21,44│ 8,42│ 164,67│
 ├────┼──┼──┼─────────────┼───┼────────────┼────────────┼─────────────┼───────┤
 │ │ │ │a2) premiul │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │anual, potri-│ │ │ │ │ │
 │ │ │ │vit art.7 (4)│ │ │ │ │ │
 │ │ │ │din OUG nr. │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │79/2001 │96 │ │ 43,20│ 43,20│ │
 ├────┼──┼──┼─────────────┼───┼────────────┼────────────┼─────────────┼───────┤
 │ │ │c)│fond de sala-│ │ │ │ │ │
 │ │ │ │rii aferent │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │personalului │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │angajat pe │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │bază de con- │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │tract indivi-│ │ │ │ │ │
 │ │ │ │dual de muncă│ │ │ │ │ │
 │ │ │ │cu durata ne-│ │ │ │ │ │
 │ │ │ │limitată de │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │timp │97 │ 84.138,41│ 116.457,15│ 32.318,74│ 138,41│
 ├────┼──┼──┼─────────────┼───┼────────────┼────────────┼─────────────┼───────┤
 │ │ │d)│fond de sala-│ │ │ │ │ │
 │ │ │ │rii aferent │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │personalului │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │angajat pe │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │bază de con- │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │tract indivi-│ │ │ │ │ │
 │ │ │ │dual de muncă│ │ │ │ │ │
 │ │ │ │cu durata li-│ │ │ │ │ │
 │ │ │ │mitată de │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │timp │98 │ │ │ │ │
 ├────┼──┼──┼─────────────┼───┼────────────┼────────────┼─────────────┼───────┤
 │ │ │e)│alte cheltu- │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ieli cu per- │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │sonalul │99 │ 313,31│ 412,62│ 99,31│ 131,70│
 ├────┼──┼──┴─────────────┼───┼────────────┼────────────┼─────────────┼───────┤
 │ │ 6│Câştigul mediu │ │ │ │ │ │
 │ │ │lunar pe salari-│ │ │ │ │ │
 │ │ │at │100│ 1.085,71│ 1.470,86│ 385,15│ 135,47│
 ├────┼──┼────────────────┼───┼────────────┼────────────┼─────────────┼───────┤
 │ │ 7│Productivitatea │ │ │ │ │ │
 │ │ │muncii în uni- │ │ │ │ │ │
 │ │ │tăţi fizice pe │ │ │ │ │ │
 │ │ │total personal │ │ │ │ │ │
 │ │ │mediu (unităţi │ │ │ │ │ │
 │ │ │fizice/persoană)│ │ │ │ │ │
 │ │ │-întreţinere cu-│ │ │ │ │ │
 │ │ │rentă a drumuri-│ │ │ │ │ │
 │ │ │lor publice (km │ │ │ │ │ │
 │ │ │echivalenţi de │ │ │ │ │ │
 │ │ │drum întreţinut/│ │ │ │ │ │
 │ │ │pers.) │101│ 3,125│ 4,370│ 1,25│ 139,84│
 ├────┼──┼────────────────┼───┼────────────┼────────────┼─────────────┼───────┤
 │ │ 8│Cheltuieli tota-│ │ │ │ │ │
 │ │ │le la 1000 lei │ │ │ │ │ │
 │ │ │venituri totale │ │ │ │ │ │
 │ │ │(cheltuieli to- │ │ │ │ │ │
 │ │ │tale/venituri │ │ │ │ │ │
 │ │ │totalex1000) │102│ 991,13│ 901,75│ -89,38│ 90,98│
 ├────┼──┼────────────────┼───┼────────────┼────────────┼─────────────┼───────┤
 │ │ 9│Plăţi restante -│ │ │ │ │ │
 │ │ │total │103│ │ │ │ │
 ├────┼──┼────────────────┼───┼────────────┼────────────┼─────────────┼───────┤
 │ │ │- preţuri curen-│ │ │ │ │ │
 │ │ │te │104│ 95.000,00│ 90.000,00│ -5.000,00│ 94,74│
 ├────┼──┼────────────────┼───┼────────────┼────────────┼─────────────┼───────┤
 │ │ │- preţuri compa-│ │ │ │ │ │
 │ │ │rabile (rd. 104x│ │ │ │ │ │
 │ │ │indicele de │ │ │ │ │ │
 │ │ │creştere a pre- │ │ │ │ │ │
 │ │ │ţurilor progno- │ │ │ │ │ │
 │ │ │zat │105│ 99.275,00│ 90.000,00│ -9.275,00│ 90,66│
 ├────┼──┼────────────────┼───┼────────────┼────────────┼─────────────┼───────┤
 │ │10│Creanţe restante│ │ │ │ │ │
 │ │ │- preţuri curen-│ │ │ │ │ │
 │ │ │te │106│ │ │ │ │
 ├────┼──┼────────────────┼───┼────────────┼────────────┼─────────────┼───────┤
 │ │ │- preţuri curen-│ │ │ │ │ │
 │ │ │te │107│ 9.500,00│ 9.000,00│ -500,00│ 94,74│
 ├────┼──┼────────────────┼───┼────────────┼────────────┼─────────────┼───────┤
 │ │ │- preţuri compa-│ │ │ │ │ │
 │ │ │rabile (rd. 107x│ │ │ │ │ │
 │ │ │indicele de │ │ │ │ │ │
 │ │ │creştere a pre- │ │ │ │ │ │
 │ │ │ţurilor progno- │ │ │ │ │ │
 │ │ │zat │108│ 9.927,50│ 9.000,00│ -927,50│ 90,66│
 └────┴──┴────────────────┴───┴────────────┴────────────┴─────────────┴───────┘
  Indicator fizic = km echivalenţi de drum întreţinut/pers.

  *) Valorile prevăzute nu sunt incluse în total "venituri şi surse" şi în
  total "cheltuieli şi utilizări", deoarece se suportă din amortizarea înscrisă
  la rd. "ajustare valori imobilizări corporale, necorporale şi active
  circulante".


                                      ----

<   1   2  

Forme la zi | Modificari Act | Printare | Salvare DOC

Inapoi la Cautare

Despre Companie

CTCE este liderul national in domeniul software legislativ. Avem o experienta de peste 35 ani in domeniul dezvoltarii de aplicatii software.
(aflati mai multe)

Termeni si Conditii
Comanda iLegis
Testeaza iLegis
Resurse Lege-Online

Nota CTCE

Continutul, designul, structura, precum si materialele Lege-Online.ro apartin C.T.C.E. - Piatra Neamt si sunt protejate de Legea 8/1996 privind drepturile de autor si drepturile conexe, cu modificarile si completarile ulterioare. Copierea/distribuirea/republicarea acestora este ilegala.

Intrati in Contact

 • Telefon:
  (0233) 211 020 / (0233) 218 110
 • E-mail:
  office@ctce.ro
 • Adresa:
  Bd. Decebal, nr. 32
  610076, Piatra Neamt, Neamt
  Romania


CTCE - Centrul Teritorial de Calcul Economic