Inapoi la Cautare

ORDIN 1238 /2007


pentru modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 347/2003 privind restricţionarea introducerii pe piaţă şi a utilizării anumitor substanţe şi preparate periculoase


Puteti sa consultati o forma actualizata valabilă între 14.09.2007 și 28.07.2011 , conform modificarilor publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, apasand butonul Cumpara Act.

Cumparati Actul varianta DOC

Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA
Doriti o forma actualizata ,valabilă între 14.09.2007 și 28.07.2011 , a acestui act ? Cumparati acum online, rapid si simplu varianta DOC !

Forme la zi | Modificari Act | Printare | Salvare DOC    În temeiul prevederilor art. 6 alin (2) din Hotărârea Guvernului nr. 347/2003 privind restricţionarea introducerii pe piaţă şi a utilizării anumitor substanţe şi preparate periculoase, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 236 din 7 aprilie 2003, cu modificările şi completările ulterioare,

    în baza prevederilor art. 5 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 368/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Dezvoltării Durabile, ale art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii Publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 14 din Hotărârea Guvernului nr. 381/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse,

    având în vedere Referatul de aprobare nr. 3.327/AK din 6 august 2007 al Direcţiei substanţe periculoase din cadrul Ministerului Mediului şi Dezvoltării Durabile,

    ministrul mediului şi dezvoltării durabile, ministrul sănătăţii publice şi ministrul muncii, familiei şi egalităţii de şanse emit următorul ordin:

    ART. I


    Anexa nr. 1 "Substanţe, grupuri de substanţe şi preparate periculoase restricţionate la introducerea pe piaţă şi utilizare, condiţii de restricţionare", la Hotărârea Guvernului nr. 347/2003 privind restricţionarea introducerii pe piaţă şi a utilizării anumitor substanţe şi preparate periculoase, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 236 din 7 aprilie 2003, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

    1. Poziţia 20 "Compuşi cu arsen" se modifică şi va avea următorul cuprins:

	

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Substanţe, grupuri
de substanţe şi
preparate periculoase Condiţii de restricţionare
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
            A B
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
"20. Compuşi cu arsen 1. Nu se introduc pe piaţă şi nu se utilizează ca
                          substanţe şi componenţi ai preparatelor destinate
                          utilizării pentru a preveni depunerile datorate
                          activităţii microorganismelor, plantelor sau
                          animalelor asupra:
                          - carenei vaselor;
                          - cabinelor, geamandurilor/plutelor, năvoadelor şi
                          oricărui alt dispozitiv sau echipament utilizat în
                          piscicultură ori conchiliocultură;
                          - oricărui dispozitiv sau echipament total ori
                          parţial imersat.
                          2. Nu se introduc pe piaţă şi nu se utilizează ca
                          substanţe şi componenţi ai preparatelor destinate
                          utilizării în tratarea apelor industriale, indiferent
                          de destinaţia acestora.
                          3. Nu se utilizează pentru conservarea lemnului.
                          De asemenea, lemnul astfel tratat nu poate fi
                          introdus pe piaţă.
                          4. Cu toate acestea, prin derogare:
                          a) în ceea ce priveşte substanţele şi preparatele
                          pentru conservarea lemnului: acestea pot fi utilizate
                          numai în instalaţii industriale care utilizează vidul
                          sau presiunea pentru impregnarea lemnului, în cazul
                          în care sunt soluţii de compuşi anorganici ai
                          cuprului, cromului, arsenului (CCA) de tipul C şi
                          sunt autorizate în conformitate cu art. 24 alin. (1)
                          din Hotărârea Guvernului nr. 956/2005 privind
                          plasarea pe piaţă a produselor biocide, cu
                          modificările şi completările ulterioare, care
                          transpune prevederile Directivei 98/8/CE privind
                          plasarea pe piaţă a produselor biocide. Lemnul astfel
                          tratat poate fi introdus pe piaţă numai după fixarea
                          conservantului.
                          b) Lemnul tratat cu soluţii CCA în instalaţii
                          industriale în conformitate cu lit. a) poate fi
                          introdus pe piaţă pentru utilizări profesionale sau
                          industriale, cu condiţia de a fi asigurată
                          integritatea structurală a lemnului pentru siguranţa
                          oamenilor sau a animalelor şi de a exista o
                          probabilitate scăzută ca populaţia să între în
                          contact cutanat cu acesta în timpul duratei sale
                          de viaţă:
                          - ca lemn de structură în clădiri publice şi
                          agricole, în clădiri de birouri şi construcţii
                          industriale;
                          - în poduri şi construcţia podurilor;
                          - ca lemn de construcţie în zonele cu apă dulce şi
                          apă salmastră, de exemplu jetele/diguri şi poduri;
                          - în construcţia ecranelor acustice;
                          - în amenajări împotriva avalanşelor;
                          - în gardurile şi barierele de securitate de pe
                          autostrăzi;
                          - ca stâlpi rotunzi din lemn decojit de conifere
                          pentru gardurile de împrejmuire a animalelor;
                          - în structurile de stabilizare a solului;
                          - ca stâlpi pentru susţinerea cablurilor de
                          transmitere a energiei electrice şi pentru
                          telecomunicaţii;
                          - ca traverse de cale ferată subterană.
                          c) Fără a aduce atingere aplicării altor prevederi
                          legale privind clasificarea, ambalarea şi etichetarea
                          substanţelor şi preparatelor periculoase, orice lemn
                          tratat introdus pe piaţă este etichetat individual:
                          "Destinat exclusiv instalaţiilor şi utilizării
                          profesionale şi industriale, conţine arsen". De
                          asemenea, orice lemn introdus pe piaţă în ambalaje
                          este etichetat cu următorul text: "A se purta mănuşi
                          la manipularea acestui lemn. A se purta o mască
                          antipraf şi de protecţie pentru ochi la tăierea sau
                          prelucrarea acestui lemn.
                          Deşeurile din acest lemn sunt tratate ca deşeuri
                          periculoase de către o întreprindere autorizată".
                          d) Lemnul tratat, menţionat la lit. a), nu poate
                          fi utilizat:
                          - în construcţiile de locuinţe, indiferent de scop;
                          - în orice aplicaţie care prezintă riscul de a intra
                          în contact frecvent cu pielea;
                          - în apele marine;
                          - în scopuri agricole, altele decât pentru stâlpii
                          gardurilor de împrejmuire a animalelor şi pentru
                          structuri, în conformitate cu lit. b);
                          - în toate aplicaţiile în care lemnul tratat poate
                          intră în contact cu produse intermediare sau finite
                          destinate consumului uman şi/sau animal.
                          5. Lemnul tratat cu compuşi ai arsenului, care a
                          fost utilizat în Comunitatea Europeană înainte de
                          30 septembrie 2007 sau care a fost introdus pe piaţă
                          în conformitate cu prevederile prezentului act
                          normativ, poate rămâne în uz până la sfârşitul
                          duratei sale de viaţă.
                          6. Lemnul tratat cu CCA de tipul C, care a fost
                          utilizat în Comunitatea Europeană înainte de 30
                          septembrie 2007 sau care a fost introdus pe piaţă
                          în conformitate cu prevederile prezentului act
                          normativ:
                          - poate fi utilizat sau reutilizat, cu condiţia
                          respectării condiţiilor sale de uz menţionate la
                          pct. 4 lit. b), c) şi d),
                          - poate fi introdus pe piaţa la mâna a doua, cu
                          condiţia respectării condiţiilor sale de uz
                          menţionate la pct. 4 lit. b), c) şi d).
                          7. Lemnul tratat cu alte tipuri de soluţii CCA, care
                          a fost utilizat în Comunitatea Europeană înainte
                          de 30 septembrie 2007, poate:
                          - să fie utilizat sau reutilizat, cu condiţia
                          respectării condiţiilor sale de uz prevăzute la
                          pct. 4 lit. b), c) şi d), să fie introdus pe piaţă
                          la mâna a doua, cu condiţia respectării condiţiilor
                          sale de uz prevăzute la pct. 4 lit. b), c) şi d)."
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────


    2. După poziţia 51a) se adaugă o nouă poziţie, poziţia 52, care va avea următorul cuprins:

	

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Substanţe, grupuri
de substanţe şi
preparate periculoase Condiţii de restricţionare
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
            A B
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
"52. 1. Nu se pot introduce pe piaţă sau utiliza ca
Sulfonaţi de perfluoroctan substanţă ori componentă a preparatelor în con-
(SPFO) centraţie egală cu sau mai mare de 0,005 % masice.
C(8)F(17)SO(2)X 2. Nu se pot introduce pe piaţă în produse
[X = OH, sare metalică semifinite sau articole ori în componente ale
(O-M+), halogenură, amidă acestora, în cazul în care concentraţia de SPFO
şi alţi derivaţi, inclusiv este egală sau mai mare de 0,1 % masice,
polimeri] calculată în raport cu masa componentelor distincte
                             din punct de vedere structural sau microstructural
                             care conţin SPFO ori pentru textile sau alte
                             materiale acoperite, în cazul în care cantitatea
                             de SPFO este egală sau mai mare de 1 f2æg/mp de
                             material acoperit.
                             3. Prin derogare, pct. 1 şi 2 nu se aplică
                             următoarelor articole, nici substanţelor sau
                             preparatelor necesare pentru producerea lor:
                             a) straturi de protecţie la gravare sau acoperiri
                             cu straturi antireflectante pentru procedeele
                             fotolitografice;
                             b) acoperirilor fotografice aplicate pe filme,
                             hârtie sau forme de tipar;
                             c) agenţilor antipulverizare pentru cromări (cu
                             crom VI) dure, altele decât cele decorative, şi
                             agenţilor de umectare/tensioactivi utilizaţi în
                             sisteme de acoperiri galvanice controlate, în care
                             cantitatea de SPFO eliminată în mediul înconjurător
                             este redusă la minimum prin utilizarea integrală a
                             celor mai bune tehnici disponibile relevante
                             elaborate în cadrul Directivei Consiliului 96/61/CE
                             din 24 septembrie 1996 referitoare la prevenirea şi
                             controlul integrat al poluării, transpusă prin
                             Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 152/2005
                             privind prevenirea şi controlul integrat al
                             poluării, aprobată cu modificări prin Legea nr.
                             84/2006;
                             d) fluidelor hidraulice pentru aviaţie.
                             4. Prin derogare de la pct. 1, spumele de stingere
                             a incendiilor care au fost introduse pe piaţă
                             înainte de 27 decembrie 2006 se pot utiliza până
                             la 27 iunie 2011.
                             5. Pct. 1 şi 2 se aplică fără a aduce atingere
                             Hotărârii Guvernului nr. 658/2007 privind
                             stabilirea unor măsuri pentru asigurarea aplicării
                             Regulamentului (CE) nr. 648/2004 al Parlamentului
                             European şi al Consiliului Uniunii Europene privind
                             detergenţii.
                             6. Până la 27 decembrie 2008 cel târziu se
                             realizează şi se comunică Comisiei un inventar
                             care conţine:
                             a) procedeele care constituie obiectul derogării de
                             la pct. 3 lit. c) şi cantităţile de SPFO utilizate
                             în acestea şi eliberate din acestea;
                             b) stocurile existente de spume pentru stingerea
                             incendiilor care conţin SPFO."
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────


    ART. II


    Dispoziţiile prevăzute la poziţia 20 din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 347/2003, cu modificările şi completările ulterioare, intră în vigoare la data de 30 septembrie 2007.

    ART. III


    Dispoziţiile prevăzute la poziţia 52 din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 347/2003, cu modificările şi completările ulterioare, intră în vigoare la data de 27 septembrie 2008.
1   2   >  

Forme la zi | Modificari Act | Printare | Salvare DOC

Inapoi la Cautare

Comentarii Act

Nu sunt comentarii momentan.

Posteaza pe retele sociale

Pentru a posta un comentariu trebuie sa va autentificati


Daca nu aveti inca un cont si vreti sa va inregistrati dati click aici


Despre Companie

CTCE este liderul national in domeniul software legislativ. Avem o experienta de peste 35 ani in domeniul dezvoltarii de aplicatii software.
(aflati mai multe)

Termeni si Conditii
Comanda LegisPlus
Testeaza LegisPlus
Resurse Lege-Online

Nota CTCE

Continutul, designul, structura, precum si materialele Lege-Online.ro apartin C.T.C.E. - Piatra Neamt si sunt protejate de Legea 8/1996 privind drepturile de autor si drepturile conexe, cu modificarile si completarile ulterioare. Copierea/distribuirea/republicarea acestora este ilegala.

Intrati in Contact

 • Telefon:
  (0233) 211 020 / (0233) 218 110
 • E-mail:
  office@ctce.ro
 • Adresa:
  Bd. Decebal, nr. 32
  610076, Piatra Neamt, Neamt
  Romania


CTCE - Centrul Teritorial de Calcul Economic

Info

Se încarcã, vã rugãm asteptati.