Inapoi la Cautare

ORDIN 106 /2022


privind modificarea anexei la Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 106/2018 pentru desemnarea personalului Ministerului Afacerilor Interne competent să constate contravenţii şi să aplice sancţiuni contravenţionale prevăzute în acte normative


Puteti sa consultati o forma actualizata la data 05.12.2022, conform modificarilor publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, apasand butonul Cumpara Act.

Cumparati Actul varianta DOC

Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA
Doriti o forma actualizata , la zi (05.12.2022) , a acestui act ? Cumparati acum online, rapid si simplu varianta DOC !

Forme la zi | Modificari Act | Printare | Salvare DOC

)


	

┌────┬─────────────────────────┬────────────────┬──────────┐
│Nr. │Actul normativ │Personalul │Temeiul │
│crt.│ │desemnat │abilitării│
├────┼─────────────────────────┼────────────────┼──────────┤
│ │ │a) ofiţerii şi │ │
│ │Legea nr. 17/1990 privind│agenţii de │ │
│ │regimul juridic al apelor│poliţie din │ │
│ │maritime interioare, al │cadrul Poliţiei │ │
│ │mării teritoriale, al │Române; │art. 60 │
│1. │zonei contigue şi al │b) ofiţerii şi │alin. (1) │
│ │zonei economice exclusive│agenţii de │ │
│ │ale României, │poliţie din │ │
│ │republicată, cu │cadrul Poliţiei │ │
│ │completările ulterioare │de Frontieră │ │
│ │ │Române │ │
├────┼─────────────────────────┼────────────────┼──────────┤
│ │ │ofiţerii de │ │
│ │ │poliţie din │ │
│ │ │cadrul Direcţiei│ │
│ │ │generale │ │
│ │ │logistice │ │
│ │ │abilitaţi să │ │
│ │Legea nr. 10/1995 privind│exercite │ │
│ │calitatea în construcţii,│controlul de │ │
│2. │republicată, cu │stat al │art. 39 │
│ │modificările şi │calităţii în │ │
│ │completările ulterioare │construcţii │ │
│ │ │pentru │ │
│ │ │obiectivele din │ │
│ │ │cadrul │ │
│ │ │Ministerului │ │
│ │ │Afacerilor │ │
│ │ │Interne │ │
├────┼─────────────────────────┼────────────────┼──────────┤
│ │ │a) ofiţerii şi │ │
│ │ │agenţii de │ │
│ │ │poliţie din │ │
│ │Legea nr. 126/1995 │cadrul Poliţiei │ │
│ │privind regimul │Române; │art. 39 │
│3. │materiilor explozive, │b) ofiţerii şi │alin. (1) │
│ │republicată │agenţii de │ │
│ │ │poliţie din │ │
│ │ │cadrul Poliţiei │ │
│ │ │de Frontieră │ │
│ │ │Române │ │
├────┼─────────────────────────┼────────────────┼──────────┤
│ │ │a) ofiţerii şi │ │
│ │ │agenţii de │ │
│ │Legea nr. 8/1996 privind │poliţie din │ │
│ │dreptul de autor şi │cadrul Poliţiei │ │
│ │drepturile conexe, │Române; │art. 192 │
│4. │republicată, cu │b) ofiţerii şi │alin. (2) │
│ │modificările şi │agenţii de │ │
│ │completările ulterioare │poliţie din │ │
│ │ │cadrul Poliţiei │ │
│ │ │de Frontieră │ │
│ │ │Române │ │
├────┼─────────────────────────┼────────────────┼──────────┤
│ │ │ofiţerii şi │ │
│ │Legea nr. 119/1996 cu │agenţii de │ │
│ │privire la actele de │poliţie din │ │
│5. │stare civilă, │cadrul Direcţiei│art. 64 │
│ │republicată, cu │pentru Evidenţa │ │
│ │modificările şi │Persoanelor şi │ │
│ │completările ulterioare │Administrarea │ │
│ │ │Bazelor de Date │ │
├────┼─────────────────────────┼────────────────┼──────────┤
│ │ │a) ofiţerii şi │ │
│ │ │agenţii de │ │
│ │ │poliţie din │ │
│ │ │cadrul Poliţiei │ │
│ │ │Române; │ │
│ │ │b) ofiţerii şi │ │
│ │ │agenţii de │ │
│ │ │poliţie din │ │
│ │ │cadrul Poliţiei │ │
│ │ │de Frontieră │ │
│ │ │Române; │ │
│ │Legea nr. 349/2002 pentru│c) ofiţerii şi │ │
│ │prevenirea şi combaterea │subofiţerii din │ │
│6. │efectelor consumului │cadrul │art. 14^1 │
│ │produselor din tutun, cu │Inspectoratului │ │
│ │modificările şi │General pentru │ │
│ │completările ulterioare │Situaţii de │ │
│ │ │Urgenţă şi │ │
│ │ │inspectoratelor │ │
│ │ │pentru situaţii │ │
│ │ │de urgenţă │ │
│ │ │judeţene/ │ │
│ │ │Bucureşti-Ilfov;│ │
│ │ │d) ofiţerii şi │ │
│ │ │subofiţerii din │ │
│ │ │cadrul │ │
│ │ │Jandarmeriei │ │
│ │ │Române │ │
├────┼─────────────────────────┼────────────────┼──────────┤
│ │Legea nr. 365/2002 │ofiţerii şi │ │
│ │privind comerţul │agenţii de │art. 23 │
│7. │electronic, republicată, │poliţie din │alin. (3) │
│ │cu modificările │cadrul Poliţiei │ │
│ │ulterioare │Române │ │
├────┼─────────────────────────┼────────────────┼──────────┤
│ │Legea nr. 161/2003 │ │ │
│ │privind unele măsuri │ │ │
│ │pentru asigurarea │ │ │
│ │transparenţei în │ofiţerii şi │ │
│ │exercitarea demnităţilor │agenţii de │art. 53 │
│8. │publice, a funcţiilor │poliţie din │alin. (1) │
│ │publice şi în mediul de │cadrul Poliţiei │ │
│ │afaceri, prevenirea şi │Române │ │
│ │sancţionarea corupţiei, │ │ │
│ │cu modificările şi │ │ │
│ │completările ulterioare │ │ │
├────┼─────────────────────────┼────────────────┼──────────┤
│ │Legea pomiculturii nr. │ofiţerii şi │ │
│ │348/2003, republicată, cu│agenţii de │ │
│9. │modificările şi │poliţie din │art. 31 │
│ │completările ulterioare │cadrul Poliţiei │ │
│ │ │Române │ │
├────┼─────────────────────────┼────────────────┼──────────┤
│ │Legea nr. 535/2004 │ofiţerii şi │ │
│ │privind prevenirea şi │agenţii de │art. 42 │
│10. │combaterea terorismului, │poliţie din │alin. (3) │
│ │cu modificările şi │cadrul Poliţiei │ │
│ │completările ulterioare │Române │ │
├────┼─────────────────────────┼────────────────┼──────────┤
│ │ │a) ofiţerii şi │ │
│ │ │agenţii de │ │
│ │Legea nr. 205/2004 │poliţie din │ │
│ │privind protecţia │cadrul Poliţiei │ │
│11. │animalelor, republicată, │Române; │art. 29 │
│ │cu modificările şi │b) ofiţerii şi │alin. (1) │
│ │completările ulterioare │subofiţerii din │ │
│ │ │cadrul │ │
│ │ │Jandarmeriei │ │
│ │ │Române │ │
├────┼─────────────────────────┼────────────────┼──────────┤
│ │ │a) ofiţerii şi │ │
│ │ │agenţii de │ │
│ │ │poliţie din │ │
│ │ │cadrul Poliţiei │ │
│ │ │Române; │ │
│ │Legea nr. 295/2004 │b) ofiţerii şi │ │
│ │privind regimul armelor │agenţii de │ │
│12. │şi al muniţiilor, │poliţie din │art. 131 │
│ │republicată, cu │cadrul Poliţiei │ │
│ │modificările şi │de Frontieră │ │
│ │completările ulterioare │Române; │ │
│ │ │c) ofiţerii şi │ │
│ │ │subofiţerii din │ │
│ │ │cadrul │ │
│ │ │Jandarmeriei │ │
│ │ │Române │ │
├────┼─────────────────────────┼────────────────┼──────────┤
│ │ │a) ofiţerii şi │ │
│ │ │agenţii de │ │
│ │ │poliţie din │ │
│ │ │cadrul Poliţiei │ │
│ │ │Române; │ │
│ │ │b) ofiţerii şi │ │
│ │ │agenţii de │ │
│ │ │poliţie din │ │
│ │ │cadrul Poliţiei │ │
│ │Legea nr. 248/2005 │de Frontieră │ │
│ │privind regimul liberei │Române; │ │
│ │circulaţii a cetăţenilor │c) ofiţerii şi │ │
│13. │români în străinătate, cu│agenţii de │art. 48 │
│ │modificările şi │poliţie din │ │
│ │completările ulterioare │cadrul │ │
│ │ │serviciilor │ │
│ │ │publice │ │
│ │ │comunitare de │ │
│ │ │paşapoarte; │ │
│ │ │d) ofiţerii şi │ │
│ │ │agenţii de │ │
│ │ │poliţie din │ │
│ │ │cadrul Direcţiei│ │
│ │ │Generale de │ │
│ │ │Paşapoarte │ │
├────┼─────────────────────────┼────────────────┼──────────┤
│ │Legea nr. 273/2006 │ofiţerii şi │ │
│ │privind finanţele publice│agenţii de │art. 78 │
│14. │locale, cu modificările │poliţie din │alin. (3) │
│ │şi completările │cadrul Poliţiei │ │
│ │ulterioare │Române │ │
├────┼─────────────────────────┼────────────────┼──────────┤
│ │Legea nr. 141/2015 │ofiţerii şi │ │
│ │privind arborarea şi │agenţii de │ │
│15. │folosirea de către │poliţie din │art. 5 │
│ │unităţile │cadrul Poliţiei │alin. (2) │
│ │administrativ-teritoriale│Române │ │
│ │a steagurilor proprii │ │ │
├────┼─────────────────────────┼────────────────┼──────────┤
│ │Ordonanţa Guvernului nr. │ │ │
│ │82/2000 privind │ │ │
│ │autorizarea operatorilor │ │ │
│ │economici care desfăşoară│ │ │
│ │activităţi de reparaţii, │ │ │
│ │de reglare, de modificări│ofiţerii şi │ │
│ │constructive, de │agenţii de │ │
│16. │reconstrucţie a │poliţie din │art. 6^1 │
│ │vehiculelor rutiere, │cadrul Poliţiei │alin. (3) │
│ │precum şi de dezmembrare │Române │ │
│ │a vehiculelor scoase din │ │ │
│ │uz, aprobată cu │ │ │
│ │modificări şi completări │ │ │
│ │prin Legea nr. 222/2003, │ │ │
│ │cu modificările şi │ │ │
│ │completările ulterioare │ │ │
├────┼─────────────────────────┼────────────────┼──────────┤
│ │Ordonanţa Guvernului nr. │ │ │
│ │99/2000 privind │ofiţerii şi │ │
│ │comercializarea │agenţii de │art. 76 │
│17. │produselor şi serviciilor│poliţie din │lit. d) │
│ │de piaţă, republicată, cu│cadrul Poliţiei │ │
│ │modificările şi │Române │ │
│ │completările ulterioare │ │ │
├────┼─────────────────────────┼────────────────┼──────────┤
│ │Ordonanţa Guvernului nr. │ │ │
│ │43/2000 privind protecţia│ │ │
│ │patrimoniului arheologic │ofiţerii şi │ │
│ │şi declararea unor situri│agenţii de │art. 29 │
│18. │arheologice ca zone de │poliţie din │alin. (1) │
│ │interes naţional, │cadrul Poliţiei │lit. d) │
│ │republicată, cu │Române │ │
│ │modificările şi │ │ │
│ │completările ulterioare │ │ │
├────┼─────────────────────────┼────────────────┼──────────┤
│ │Ordonanţa de urgenţă a │ │ │
│ │Guvernului nr. 271/2000 │ │ │
│ │privind regimul │ │ │
│ │activităţilor de │ │ │
│ │transport, comercializare│ │ │
│ │şi recuperare a │ofiţerii şi │ │
│ │ţiţeiului, gazolinei, │agenţii de │art. 14 │
│19. │condensatului, etanului │poliţie din │alin. (1) │
│ │lichid, benzinei, │cadrul Poliţiei │ │
│ │motorinei şi a altor │Române │ │
│ │produse petroliere, │ │ │
│ │aprobată cu modificări │ │ │
│ │prin Legea nr. 207/2001, │ │ │
│ │cu modificările şi │ │ │
│ │completările ulterioare │ │ │
├────┼─────────────────────────┼────────────────┼──────────┤
│ │ │a) ofiţerii şi │ │
│ │ │agenţii de │ │
│ │ │poliţie din │ │
│ │Ordonanţa de urgenţă a │cadrul Poliţiei │ │
│ │Guvernului nr. 155/2001 │Române; │ │
│ │privind aprobarea │b) ofiţerii şi │ │
│ │programului de gestionare│agenţii de │ │
│20. │a câinilor fără stăpân, │poliţie din │art. 15 │
│ │aprobată cu modificări şi│cadrul Poliţiei │ │
│ │completări prin Legea nr.│de Frontieră │ │
│ │227/2002, cu modificările│Române; │ │
│ │şi completările │c) ofiţerii şi │ │
│ │ulterioare │subofiţerii din │ │
│ │ │cadrul │ │
│ │ │Jandarmeriei │ │
│ │ │Române │ │
├────┼─────────────────────────┼────────────────┼──────────┤
│ │ │a) ofiţerii şi │ │
│ │ │agenţii de │ │
│ │ │poliţie din │ │
│ │ │cadrul Poliţiei │ │
│ │ │Române; │ │
│ │Ordonanţa de urgenţă a │b) ofiţerii şi │ │
│ │Guvernului nr. 55/2002 │agenţii de │ │
│21. │privind regimul de │poliţie din │art. 20 │
│ │deţinere al câinilor │cadrul Poliţiei │alin. (1) │
│ │periculoşi sau agresivi, │de Frontieră │ │
│ │republicată │Române; │ │
│ │ │c) ofiţerii şi │ │
│ │ │subofiţerii din │ │
│ │ │cadrul │ │
│ │ │Jandarmeriei │ │
│ │ │Române │ │
├────┼─────────────────────────┼────────────────┼──────────┤
│ │ │a) ofiţerii şi │ │
│ │ │agenţii de │ │
│ │ │poliţie din │ │
│ │ │cadrul │ │
│ │ │Inspectoratului │ │
│ │Ordonanţa de urgenţă a │General pentru │ │
│ │Guvernului nr. 194/2002 │Imigrări; │ │
│ │privind regimul │b) ofiţerii şi │ │
│22. │străinilor în România, │agenţii de │art. 136 │
│ │republicată, cu │poliţie din │ │
│ │modificările şi │cadrul Poliţiei │ │
│ │completările ulterioare │de Frontieră │ │
│ │ │Române; │ │
│ │ │c) ofiţerii şi │ │
│ │ │agenţii de │ │
│ │ │poliţie din │ │
│ │ │cadrul Poliţiei │ │
│ │ │Române │ │
├────┼─────────────────────────┼────────────────┼──────────┤
│ │Ordonanţa Guvernului nr. │ │ │
│ │39/2005 privind │ofiţerii şi │ │
│ │cinematografia, aprobată │agenţii de │ │
│23. │cu modificări şi │poliţie din │art. 69 │
│ │completări prin Legea nr.│cadrul Poliţiei │ │
│ │328/2006, cu modificările│Române │ │
│ │şi completările │ │ │
│ │ulterioare │ │ │
├────┼─────────────────────────┼────────────────┼──────────┤
│ │ │a) ofiţerii şi │ │
│ │ │agenţii de │ │
│ │ │poliţie din │ │
│ │ │cadrul Direcţiei│ │
│ │ │pentru Evidenţa │ │
│ │Ordonanţa de urgenţă a │Persoanelor şi │ │
│ │Guvernului nr. 97/2005 │Administrarea │ │
│ │privind evidenţa, │Bazelor de Date;│ │
│ │domiciliul, reşedinţa şi │b) ofiţerii şi │ │
│24. │actele de identitate ale │agenţii de │art. 44 │
│ │cetăţenilor români, │poliţie din │ │
│ │republicată, cu │cadrul Poliţiei │ │
│ │modificările şi │Române; │ │
│ │completările ulterioare │c) ofiţerii şi │ │
│ │ │agenţii de │ │
│ │ │poliţie din │ │
│ │ │cadrul Poliţiei │ │
│ │ │de Frontieră │ │
│ │ │Române │ │
├────┼─────────────────────────┼────────────────┼──────────┤
│ │ │a) ofiţerii şi │ │
│ │ │agenţii de │ │
│ │ │poliţie din │ │
│ │Ordonanţa de urgenţă a │cadrul │ │
│ │Guvernului nr. 102/2005 │Inspectoratului │ │
│ │privind libera circulaţie│General pentru │ │
│ │pe teritoriul României a │Imigrări; │ │
│ │cetăţenilor statelor │b) ofiţerii şi │ │
│25. │membre ale Uniunii │agenţii de │art. 38 │
│ │Europene, Spaţiului │poliţie din │alin. (2) │
│ │Economic European şi a │cadrul Poliţiei │ │
│ │cetăţenilor Confederaţiei│Române; │ │
│ │Elveţiene, republicată, │c) ofiţerii şi │ │
│ │cu modificările şi │agenţii de │ │
│ │completările ulterioare │poliţie din │ │
│ │ │cadrul Poliţiei │ │
│ │ │de Frontieră │ │
│ │ │Române │ │
├────┼─────────────────────────┼────────────────┼──────────┤
│ │ │a) ofiţerii şi │ │
│ │ │agenţii de │ │
│ │ │poliţie din │ │
│ │Ordonanţa de urgenţă a │cadrul Poliţiei │ │
│ │Guvernului nr. 19/2006 │Române; │ │
│ │privind utilizarea plajei│b) ofiţerii şi │ │
│ │Mării Negre şi controlul │agenţii de │art. 8 │
│26. │activităţilor desfăşurate│poliţie din │alin. (2) │
│ │pe plajă, aprobată cu │cadrul Poliţiei │lit. c) │
│ │modificări şi completări │de Frontieră │ │
│ │prin Legea nr. 274/2006, │Române; │ │
│ │cu modificările şi │c) ofiţerii şi │ │
│ │completările ulterioare │subofiţerii din │ │
│ │ │cadrul │ │
│ │ │Jandarmeriei │ │
│ │ │Române │ │
├────┼─────────────────────────┼────────────────┼──────────┤
│ │ │a) ofiţerii şi │ │
│ │ │agenţii de │ │
│ │ │poliţie din │ │
│ │ │cadrul Poliţiei │ │
│ │Ordonanţa de urgenţă a │Române, pentru │ │
│ │Guvernului nr. 34/2008 │contravenţiile │ │
│ │privind organizarea şi │prevăzute de │ │
│ │funcţionarea Sistemului │art. 32 alin. │ │
│ │naţional unic pentru │(1) lit. a) şi │ │
│27. │apeluri de urgenţă, │b); │art. 32 │
│ │aprobată cu modificări şi│b) ofiţerii şi │alin. (2) │
│ │completări prin Legea nr.│subofiţerii din │ │
│ │160/2008, cu modificările│cadrul │ │
│ │şi completările │Jandarmeriei │ │
│ │ulterioare │Române, pentru │ │
│ │ │contravenţiile │ │
│ │ │prevăzute de │ │
│ │ │art. 32 alin. │ │
│ │ │(1) lit. a) şi │ │
│ │ │b) │ │
├────┼─────────────────────────┼────────────────┼──────────┤
│ │ │a) ofiţerii şi │ │
│ │ │agenţii de │ │
│ │ │poliţie din │ │
│ │ │cadrul Poliţiei │ │
│ │ │Române; │ │
│ │Hotărârea Guvernului nr. │b) ofiţerii şi │ │
│ │237/2001 pentru aprobarea│agenţii de │ │
│ │Normelor cu privire la │poliţie din │art. 4 │
│28. │accesul, evidenţa şi │cadrul │alin. (1) │
│ │protecţia turiştilor în │Inspectoratului │ │
│ │structuri de primire │General pentru │ │
│ │turistice, republicată │Imigrări, pentru│ │
│ │ │contravenţiile │ │
│ │ │prevăzute la │ │
│ │ │art. 3 alin. (1)│ │
│ │ │lit. d), f) şi │ │
│ │ │h) │ │
├────┼─────────────────────────┼────────────────┼──────────┤
│ │ │a) ofiţerii şi │ │
│ │ │agenţii de │ │
│ │Hotărârea Guvernului nr. │poliţie din │ │
│ │452/2003 privind │cadrul Poliţiei │ │
│29. │desfăşurarea activităţii │Române; │art. 12 │
│ │de agrement nautic, cu │b) ofiţerii şi │ │
│ │modificările ulterioare │subofiţerii │ │
│ │ │Jandarmeriei │ │
│ │ │Române │ │
├────┼─────────────────────────┼────────────────┼──────────┤
│ │Hotărârea Guvernului nr. │ │ │
│ │348/2004 privind │ofiţerii şi │ │
│ │exercitarea comerţului cu│agenţii de │art. 34 │
│30. │produse şi servicii de │poliţie din │alin. (1) │
│ │piaţă în unele zone │cadrul Poliţiei │lit. d) │
│ │publice, cu modificările │Române │ │
│ │şi completările │ │ │
│ │ulterioare │ │ │
├────┼─────────────────────────┼────────────────┼──────────┤
│ │ │a) ofiţerii şi │ │
│ │Hotărârea Guvernului nr. │agenţii de │ │
│ │2.293/2004 privind │poliţie din │ │
│ │gestionarea deşeurilor │cadrul Poliţiei │ │
│31. │rezultate în urma │Române; │art. 8 │
│ │procesului de obţinere a │b) ofiţeri şi │lit. c) │
│ │materialelor lemnoase, cu│subofiţeri din │ │
│ │modificările ulterioare │cadrul │ │
│ │ │Jandarmeriei │ │
│ │ │Române │ │
├────┼─────────────────────────┼────────────────┼──────────┤
│ │Hotărârea Guvernului nr. │ │ │
│ │984/2005 privind │ │ │
│ │stabilirea şi │ofiţerii şi │ │
│ │sancţionarea │agenţii de │ │
│32. │contravenţiilor la │poliţie din │art. 11 │
│ │normele sanitare │cadrul Poliţiei │alin. (4) │
│ │veterinare şi pentru │Române │ │
│ │siguranţa alimentelor, cu│ │ │
│ │modificările şi │ │ │
│ │completările ulterioare │ │ │
├────┼─────────────────────────┼────────────────┼──────────┤
│ │ │a) ofiţerii şi │ │
│ │ │agenţii de │ │
│ │ │poliţie din │ │
│ │Hotărârea Guvernului nr. │cadrul Poliţiei │ │
│ │1.136/2007 pentru │Române; │ │
│ │aprobarea Normelor │b) ofiţerii şi │ │
│ │metodologice privind │agenţii de │art. 23 │
│33. │organizarea serviciilor │poliţie din │alin. (4) │
│ │publice de salvare │cadrul Poliţiei │din norme │
│ │acvatică - salvamar şi a │de Frontieră │ │
│ │posturilor de prim ajutor│Române; │ │
│ │pe plajă │c) ofiţerii şi │ │
│ │ │subofiţerii din │ │
│ │ │cadrul │ │
│ │ │Jandarmeriei │ │
│ │ │Române │ │
├────┼─────────────────────────┼────────────────┼──────────┤
│ │ │a) ofiţerii şi │ │
│ │ │agenţii de │ │
│ │Hotărârea Guvernului nr. │poliţie din │ │
│ │1.175/2007 pentru │cadrul Poliţiei │art. 31 │
│ │aprobarea Normelor de │Române; │lit. e) şi│
│34. │efectuare a activităţii │b) ofiţerii şi │art. 42 │
│ │de transport rutier de │agenţii de │din norme │
│ │mărfuri periculoase în │poliţie din │ │
│ │România │cadrul Poliţiei │ │
│ │ │de Frontieră │ │
│ │ │Române │ │
├────┼─────────────────────────┼────────────────┼──────────┤
│ │ │a) ofiţerii şi │ │
│ │ │agenţii de │ │
│ │ │poliţie din │ │
│ │ │cadrul Poliţiei │ │
│ │ │Române; │ │
│ │ │b) ofiţerii şi │ │
│ │ │agenţii de │ │
│ │ │poliţie din │ │
│ │Hotărârea Guvernului nr. │cadrul Poliţiei │ │
│ │1.061/2008 privind │de Frontieră │ │
│ │transportul deşeurilor │Române; │ │
│35. │periculoase şi │c) ofiţerii şi │art. 26 │
│ │nepericuloase pe │subofiţerii din │ │
│ │teritoriul României │cadrul │ │
│ │ │Inspectoratului │ │
│ │ │General pentru │ │
│ │ │Situaţii de │ │
│ │ │Urgenţă şi │ │
│ │ │inspectoratelor │ │
│ │ │pentru situaţii │ │
│ │ │de urgenţă │ │
│ │ │judeţene/ │ │
│ │ │Bucureşti-Ilfov │ │
└────┴─────────────────────────┴────────────────┴──────────┘


    ----

<   1   2  

Forme la zi | Modificari Act | Printare | Salvare DOC

Inapoi la Cautare

Despre Companie

CTCE este liderul national in domeniul software legislativ. Avem o experienta de peste 35 ani in domeniul dezvoltarii de aplicatii software.
(aflati mai multe)

Termeni si Conditii
Comanda iLegis
Testeaza iLegis
Resurse Lege-Online

Nota CTCE

Continutul, designul, structura, precum si materialele Lege-Online.ro apartin C.T.C.E. - Piatra Neamt si sunt protejate de Legea 8/1996 privind drepturile de autor si drepturile conexe, cu modificarile si completarile ulterioare. Copierea/distribuirea/republicarea acestora este ilegala.

Intrati in Contact

 • Telefon:
  (0233) 211 020 / (0233) 218 110
 • E-mail:
  office@ctce.ro
 • Adresa:
  Bd. Decebal, nr. 32
  610076, Piatra Neamt, Neamt
  Romania


CTCE - Centrul Teritorial de Calcul Economic