Inapoi la Cautare

ORDIN 105 /2016


privind modificarea şi completarea Regulamentului pentru autorizarea persoanelor fizice care desfăşoară activităţi în sectorul gazelor naturale, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 83/2014


Puteti sa consultati o forma actualizata la data 20.10.2020, conform modificarilor publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, apasand butonul Cumpara Act.

Cumparati Actul varianta DOC

Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA
Doriti o forma actualizata , la zi (20.10.2020) , a acestui act ? Cumparati acum online, rapid si simplu varianta DOC !

Forme la zi | Modificari Act | Printare | Salvare DOC

     Având în vedere prevederile art. 121 alin. (3) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012
, cu modificările şi completările ulterioare,

     în temeiul prevederilor art. 10 alin. (1) lit. e)
 şi f) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007
 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012
,

     preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite prezentul ordin.

    ART. I

    Regulamentul
 pentru autorizarea persoanelor fizice care desfăşoară activităţi în sectorul gazelor naturale, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 83/2014
, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 692 din 22 septembrie 2014, se modifică şi se completează după cum urmează:

    1. Articolul 2
 se modifică şi va avea următorul cuprins:

    "
ART. 2

    (1) Prezentul regulament are ca scop stabilirea condiţiilor, termenelor şi procedurilor de acordare, suspendare şi retragere a calităţii de instalator autorizat în domeniul gazelor naturale persoanelor fizice, pentru activităţile de proiectare, execuţie şi exploatare a obiectivelor/sistemelor/instalaţiilor din domeniul gazelor naturale, conform tabelului nr. 1.

	

┌──────────┬───────────────┬───────────┐
│ │Tip obiectiv/ │Tip │
│Activitate│sistem/ │autorizaţie│
│ │instalaţie │ │
├──────────┼───────────────┼───────────┤
│ │Instalaţii de │ │
│ │utilizare a │ │
│ │gazelor │ │
│ │naturale ce │PGIU │
│ │funcţionează în│ │
│ │regim de medie,│ │
│ │redusă şi joasă│ │
│ │presiune │ │
│ ├───────────────┼───────────┤
│ │Instalaţii │ │
│ │aferente │ │
│ │activităţii de │ │
│ │producere/ │ │
│ │stocare gaze │ │
│ │naturale │PGNC │
│ │comprimate/gaze│ │
│ │naturale │ │
│ │comprimate │ │
│Proiectare│pentru vehicule│ │
│ │GNC/GNCV │ │
│ ├───────────────┼───────────┤
│ │Sisteme de │ │
│ │distribuţie a │ │
│ │gazelor │ │
│ │naturale, │ │
│ │inclusiv │ │
│ │sisteme de │ │
│ │distribuţie │ │
│ │închise ce │ │
│ │funcţionează în│PGD │
│ │regim de medie,│ │
│ │redusă şi │ │
│ │joasă presiune │ │
│ ├───────────────┤ │
│ │Instalaţii de │ │
│ │producere/ │ │
│ │stocare biogaz/│ │
│ │biometan │ │
├──────────┼───────────────┼───────────┤
│ │Sisteme de │ │
│ │transport al │ │
│ │gazelor │ │
│ │naturale │ │
│ ├───────────────┤ │
│ │Sisteme de │ │
│ │distribuţie a │ │
│ │gazelor │ │
│ │naturale şi │ │
│ │sisteme de │ │
│ │distribuţie │ │
│ │închise ce │ │
│ │funcţionează în│ │
│ │regim de înaltă│ │
│ │presiune │ │
│ ├───────────────┤ │
│ │Conducte de │ │
│Proiectare│alimentare din │PGT │
│ │amonte │ │
│ ├───────────────┤ │
│ │Instalaţii │ │
│ │tehnologice de │ │
│ │suprafaţă │ │
│ │aferente │ │
│ │înmagazinării │ │
│ │gazelor │ │
│ │naturale │ │
│ ├───────────────┤ │
│ │Instalaţii de │ │
│ │utilizare a │ │
│ │gazelor │ │
│ │naturale ce │ │
│ │funcţionează în│ │
│ │regim │ │
│ │de înaltă │ │
│ │presiune │ │
├──────────┼───────────────┼───────────┤
│ │Instalaţii de │ │
│ │utilizare a │ │
│ │gazelor │ │
│ │naturale ce │ │
│ │funcţionează în│EGIU │
│ │regim │ │
│ │de medie, │ │
│ │redusă şi joasă│ │
│ │presiune │ │
│ ├───────────────┼───────────┤
│ │Instalaţii │ │
│ │aferente │ │
│ │activităţii de │ │
│ │producere/ │ │
│ │stocare gaze │ │
│ │naturale │EGNC │
│ │comprimate/gaze│ │
│ │naturale │ │
│ │comprimate │ │
│ │pentru vehicule│ │
│ │GNC/GNCV │ │
│ ├───────────────┼───────────┤
│ │Sisteme de │ │
│ │distribuţie a │ │
│ │gazelor │ │
│ │naturale, │ │
│ │inclusiv │ │
│ │sistemele de │ │
│ │distribuţie │ │
│ │închise ce │ │
│ │funcţionează în│EGD │
│ │regim de medie,│ │
│ │redusă şi │ │
│ │joasă presiune │ │
│ ├───────────────┤ │
│ │Instalaţii de │ │
│ │producere/ │ │
│Execuţie/ │stocare biogaz/│ │
│Exploatare│biometan │ │
│ ├───────────────┼───────────┤
│ │Sisteme de │ │
│ │transport al │ │
│ │gazelor │ │
│ │naturale │ │
│ ├───────────────┤ │
│ │Sisteme de │ │
│ │distribuţie a │ │
│ │gazelor │ │
│ │naturale şi │ │
│ │sisteme de │ │
│ │distribuţie │ │
│ │închise ce │ │
│ │funcţionează în│ │
│ │regim de înaltă│ │
│ │presiune │ │
│ ├───────────────┤ │
│ │Conducte de │ │
│ │alimentare din │EGT │
│ │amonte │ │
│ ├───────────────┤ │
│ │Instalaţii │ │
│ │tehnologice de │ │
│ │suprafaţă │ │
│ │aferente │ │
│ │înmagazinării │ │
│ │gazelor │ │
│ │naturale │ │
│ ├───────────────┤ │
│ │Instalaţii de │ │
│ │utilizare a │ │
│ │gazelor │ │
│ │naturale ce │ │
│ │funcţionează în│ │
│ │regim │ │
│ │de înaltă │ │
│ │presiune │ │
└──────────┴───────────────┴───────────┘


    (2) Activităţile din domeniul gazelor naturale se desfăşoară de către persoane fizice autorizate/neautorizate conform tabelelor nr. 2 şi nr. 3.

                                                                                           Tabelul nr. 2

	

┌──────────┬─────────────────────────────────────┬─────────────────────────┐
│ │Instalaţii de utilizare a gazelor │Instalaţii aferente │
│ │naturale ce funcţionează în regim de │activităţii de producere/│
│ │medie, redusă şi joasă presiune (IU) │stocare GNC/GNCV (GNC/ │
│Activitate│ │GNCV) │
│ ├──────────────────────────┬──────────┼──────────────┬──────────┤
│ │ │Tip │Categorie │Tip │
│ │Categorie personal │autorizare│personal │autorizare│
│ │ │/atestat │ │/atestat │
├──────────┼──────────────────────────┼──────────┼──────────────┼──────────┤
│Proiectare│Instalatori autorizaţi │PGIU │Instalatori │PGNC │
│ │ │ │autorizaţi │ │
├──────────┼──────────────────────────┴──────────┼──────────────┼──────────┤
│Verificare│ │Verificatori │ │
│de │Verificatori atestaţi de MDRAP │atestaţi de │VGv │
│proiecte │ │ANRE │ │
├──────────┼──────────────────────────┬──────────┼──────────────┼──────────┤
│ │ │ │Personal │ │
│ │ │ │calificat/ │ │
│ │Personal calificat/ │ │necalificat │ │
│ │necalificat sub │ │sub │ │
│ │coordonarea directă a │- │coordonarea │- │
│Execuţie │instalatorilor autorizaţi │ │directă a │ │
│ │EGIU │ │instalatorilor│ │
│ │ │ │autorizaţi │ │
│ │ │ │EGNC │ │
│ ├──────────────────────────┼──────────┼──────────────┼──────────┤
│ │Instalatori autorizaţi │ │Instalatori │ │
│ │ │ │autorizaţi │ │
├──────────┼───────────┬──────────────┤EGIU ├──────────────┤EGNC │
│ │ │Instalatori │ │Instalatori │ │
│ │ │autorizaţi │ │autorizaţi │ │
│ │ ├──────────────┼──────────┼──────────────┼──────────┤
│ │ │Personal │ │ │ │
│ │ │calificat/ │ │ │ │
│ │IU │necalificat │ │ │ │
│ │ │sub │ │ │ │
│ │ │coordonarea │- │Personal │ │
│ │ │directă a │ │calificat/ │ │
│ │ │instalatorilor│ │necalificat │ │
│Exploatare│ │autorizaţi │ │sub │ │
│ │ │EGIU │ │coordonarea │- │
│ ├───────────┼──────────────┴──────────┤directă a │ │
│ │Coş fum │Personal specializat în │instalatorilor│ │
│ │ │activităţi de coşerit │autorizaţi │ │
│ ├───────────┼─────────────────────────┤EGNC │ │
│ │Verificare/│ │ │ │
│ │revizie/ │Operatori autorizaţi de │ │ │
│ │întreţinere│ISCIR │ │ │
│ │aparate de │ │ │ │
│ │utilizare │ │ │ │
├──────────┼───────────┴─────────────────────────┼──────────────┼──────────┤
│ │ │Experţi │ │
│Expertiză │Experţi tehnici atestaţi de MDRAP │tehnici │EGv │
│tehnică │ │atestaţi de │ │
│ │ │ANRE │ │
└──────────┴─────────────────────────────────────┴──────────────┴──────────┘


1   2   >  

Forme la zi | Modificari Act | Printare | Salvare DOC

Inapoi la Cautare

Comentarii Act

Nu sunt comentarii momentan.

Posteaza pe retele sociale

Pentru a posta un comentariu trebuie sa va autentificati


Daca nu aveti inca un cont si vreti sa va inregistrati dati click aici


Despre Companie

CTCE este liderul national in domeniul software legislativ. Avem o experienta de peste 35 ani in domeniul dezvoltarii de aplicatii software.
(aflati mai multe)

Termeni si Conditii
Comanda LegisPlus
Testeaza LegisPlus
Resurse Lege-Online

Nota CTCE

Continutul, designul, structura, precum si materialele Lege-Online.ro apartin C.T.C.E. - Piatra Neamt si sunt protejate de Legea 8/1996 privind drepturile de autor si drepturile conexe, cu modificarile si completarile ulterioare. Copierea/distribuirea/republicarea acestora este ilegala.

Intrati in Contact

 • Telefon:
  (0233) 211 020 / (0233) 218 110
 • E-mail:
  office@ctce.ro
 • Adresa:
  Bd. Decebal, nr. 32
  610076, Piatra Neamt, Neamt
  Romania


CTCE - Centrul Teritorial de Calcul Economic

Info

Se încarcã, vã rugãm asteptati.