Inapoi la Cautare

ORD DE URGENŢĂ 27 /2017


pentru adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare


Puteti sa consultati o forma actualizata la data 13.06.2021, conform modificarilor publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, apasand butonul Cumpara Act.

Cumparati Actul varianta DOC

Forma la zi cu norme incluse
Forma la zi fara norme incluse
Pret: 25,00 RON cu TVA
Doriti o forma actualizata , la zi (13.06.2021) , a acestui act ? Cumparati acum online, rapid si simplu varianta DOC !

Forme la zi | Modificari Act | Printare | Salvare DOC

    Având în vedere faptul că mai multe proiecte finanţate din fonduri externe nerambursabile, implementate de către autorităţile administraţiei publice locale, înregistrează întârzieri sau chiar se află în blocaj, ca urmare a lipsei de resurse financiare în bugetele locale, pentru a asigura cota de 2% cofinanţare proprie sau pentru a asigura cheltuielile neeligibile,

    având în vedere faptul că nefinalizarea proiectelor poate conduce la restituirea către Comisia Europeană a sumelor deja decontate în cadrul proiectelor în perioada de eligibilitate a programului,

    în acelaşi timp, efectuarea acestor plăţi în acest moment nu poate fi realizată fără modificarea bazei legale pentru care este necesară crearea unui mecanism de împrumut din venituri din privatizare, înregistrate în contul curent general al Trezoreriei Statului, pentru asigurarea prefinanţării şi/sau cofinanţării proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile din perioada de programare 2014-2020, inclusiv pentru cheltuielile neeligibile asociate proiectelor.

    Luând în considerare că, în şedinţa Guvernului din data de 27 februarie 2017, a fost aprobat Memorandumul cu tema: Aprobarea listelor proiectelor nefuncţionale conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 678/2015
 privind închiderea programelor operaţionale finanţate în perioada 2007-2013 prin Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European, Fondul de Coeziune şi Fondul European pentru Pescuit. Astfel, sunt 49 de proiecte nefuncţionale care continuă derularea până la 31 decembrie 2018, iar în cazul în care proiectele declarate nefuncţionale nu sunt finalizate, întreaga sumă se restituie.

    În considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul general public şi constituie situaţii de urgenţă şi extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,

    având în vedere faptul că neadoptarea măsurilor propuse poate conduce la blocarea implementării proiectelor cu efecte asupra gradului de absorbţie a fondurilor alocate României şi, mai ales, asupra creşterii riscului de dezangajare automată a acestor fonduri, putând conduce la blocarea proiectelor, la rezilierea contractelor de finanţare şi, implicit, la dezangajarea sumelor alocate de către Comisia Europeană, la grevarea bugetului de stat cu sumele necesare finalizării proiectelor contractate, precum şi cu sumele suplimentare, reprezentând prejudiciu şi cheltuieli de judecată stabilite de către instanţele de judecată,

    în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României
, republicată,

    Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.
    ART. 1
    (1) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, prin derogare de la prevederile art. 61 alin. (1) şi art. 63 alin. (4) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale pot solicita, inclusiv pentru asociaţiile de dezvoltare intercomunitară, de la Ministerul Finanţelor Publice, în cursul anului 2017, contractarea de împrumuturi din venituri din privatizare, înregistrate în contul curent general al Trezoreriei Statului, în limita sumei de 500.000 mii lei, pentru asigurarea prefinanţării şi/sau cofinanţării proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile din perioada 2014-2020, inclusiv pentru cheltuielile neeligibile asociate proiectelor, în următoarele condiţii:
    a) dobândă: ROBOR la 3 luni comunicată de Banca Naţională a României în ultima zi lucrătoare a lunii anterioare autorizării împrumutului, plus o marjă de 3,50 puncte procentuale şi care rămâne fixă pe toată durata de derulare a împrumutului;
    b) perioadă de rambursare: până la 20 de ani, cu posibilitatea rambursării anticipate, parţial sau integral;
    c) termenul-limită de depunere la direcţiile generale regionale ale finanţelor publice/administraţiile judeţene ale finanţelor publice a documentelor prevăzute la alin. (10) pentru a fi transmise Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale: 31 octombrie 2017;
    d) limita de îndatorare: exceptat.
    (2) Sumele acordate cu titlu de împrumut din veniturile din privatizare, contractate de unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale, pot fi utilizate cu respectarea destinaţiilor prevăzute la alin. (1) pentru cheltuielile aflate în sarcina:
    a) unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale, fie semnatare ale contractelor de finanţare nerambursabile, fie obligate la cofinanţarea proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile în baza prevederilor contractelor de finanţare sau a acordurilor de parteneriat şi a instituţiilor publice finanţate integral din bugetul local;
    b) instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii din bugetul local;
    c) spitalelor publice din reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale;
    d) asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară.
    (3) Sumele din împrumuturile contractate pentru instituţiile publice prevăzute la alin. (2) lit. b)-d) se transferă de către unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale din bugetul împrumuturilor interne în bugetele de venituri şi cheltuieli ale instituţiilor publice respective sau în conturile distincte deschise la Trezoreria Statului pe seama asociaţiilor de dezvoltare intracomunitară, nepurtătoare de dobândă, care efectuează plăţi pe destinaţiile pentru care a fost contractat împrumutul.
    (4) Rambursarea împrumuturilor prevăzute la alin. (1) se efectuează în tranşe trimestriale egale, începând cu trimestrul următor acordării acestora. Dobânda aferentă reprezintă un venit al bugetului Trezoreriei Statului, care se calculează lunar prin aplicarea ratei dobânzii la soldul împrumutului, începând cu luna acordării împrumutului, şi se plăteşte trimestrial, în suma cumulată până la zi.
    (5) Drepturile şi obligaţiile părţilor, termenii şi condiţiile de derulare a împrumuturilor contractate conform prevederilor alin. (1) se stabilesc prin convenţie de împrumut.
    (6) Pentru neplata la termen a ratelor scadente şi a dobânzilor de plătit la împrumutul acordat se calculează o dobândă, pentru fiecare zi de întârziere, la nivelul dobânzii prevăzute la art. 174 alin. (5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, până la data stingerii obligaţiei. Dobânda reprezintă venit al bugetului Trezoreriei Statului.
    (7) Unitatea/Subdiviziunea administrativ-teritorială restituie împrumutul şi dobânzile aferente în conturi distincte deschise la Trezoreria Operativă Centrală, codificate cu codul de identificare fiscală al acesteia, nepurtătoare de dobândă. Obligaţiile de plată se sting în următoarea ordine: dobânzi calculate pentru fiecare zi de întârziere, dobânzile şi ratele de capital. Eventualele sume virate în plus de unităţile/subunităţile administrativ-teritoriale faţă de suma scadentă se păstrează în conturi până la scadenţa următoare. Pentru împrumuturile rambursate integral, sumele rămase în conturi se restituie de Ministerul Finanţelor Publice în conturile indicate de titulari.
    (8) În cazul nerespectării prevederilor alin. (4), directorii direcţiilor generale regionale ale finanţelor publice/şefii administraţiilor judeţene ale finanţelor publice sistează alimentarea, atât cu cote defalcate din impozitul pe venit, cât şi cu sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale, cu excepţia plăţilor pentru achitarea drepturilor salariale şi a contribuţiilor aferente atunci când nu pot fi asigurate din venituri proprii.
    (9) Unităţile/Subdiviziunile administrativ-teritoriale pot contracta împrumuturile prevăzute la alin. (1) numai cu avizul Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, prevăzută la art. 61 alin. (3) din Legea nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare, şi numai dacă la data depunerii documentaţiei nu prezintă restanţe la împrumuturile contractate anterior din venituri din privatizare.
    (10) Documentele în baza cărora se acordă împrumutul, precum şi cele care stau la baza obţinerii avizului Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale vor fi stabilite prin ordinul comun al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale, administraţiei publice şi fondurilor europene, şi al ministrului finanţelor publice prevăzut la alin. (14).
    (11) Responsabilitatea cu privire la documentele prevăzute la alin. (10), precum şi încadrarea în scopul pentru care se contractează împrumutul revin în totalitate autorităţilor administraţiei publice locale ale unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale şi ordonatorilor de credite ai instituţiilor prevăzute la alin. (2) lit. b) şi c).
    (12) Documentele prevăzute la alin. (10) se depun, până cel târziu la termenele prevăzute la alin. (1), la direcţiile generale regionale ale finanţelor publice/administraţiile judeţene ale finanţelor publice.
    (13) Ordonatorii principali de credite şi autorităţile deliberative au obligaţia ca la elaborarea şi aprobarea bugetelor locale să prevadă plata serviciului datoriei publice locale aferent împrumuturilor acordate de Ministerul Finanţelor Publice.
    (14) Mecanismul de acordare şi derulare a împrumuturilor acordate unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale conform prevederilor prezentului articol, precum şi modul de reflectare a sumelor respective în bugetele instituţiilor publice prevăzute la alin. (2) se aprobă prin ordin comun al viceprimministrului, ministrul dezvoltării regionale, administraţiei publice şi fondurilor europene, şi al ministrului finanţelor publice.


    
ART. 2

    Sumele rămase în conturile de disponibil deschise la Trezoreria Operativă Centrală codificate cu codul de identificare fiscală al unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale, după stingerea obligaţiilor de plată aferente împrumuturilor contractate din venituri din privatizare, în baza prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 51/2010
 privind reglementarea unor măsuri pentru reducerea unor arierate din economie, precum şi alte măsuri financiare, aprobată cu modificări prin Legea nr. 37/2011
, ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 3/2013
 privind reglementarea unor măsuri pentru reducerea unor arierate din economie, alte măsuri financiare, precum şi modificarea unor acte normative, aprobată cu modificări prin Legea nr. 140/2013
, cu modificările ulterioare, în baza prevederilor art. XII din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 2/2015
 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi alte măsuri, aprobată cu modificări prin Legea nr. 171/2015
, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. IV din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 46/2015
 pentru stabilirea unor măsuri financiare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, aprobată prin Legea nr. 40/2016
, precum şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2016
1   2   >  

Forme la zi | Modificari Act | Printare | Salvare DOC

Inapoi la Cautare

Comentarii Act

Nu sunt comentarii momentan.

Posteaza pe retele sociale

Pentru a posta un comentariu trebuie sa va autentificati


Daca nu aveti inca un cont si vreti sa va inregistrati dati click aici


Despre Companie

CTCE este liderul national in domeniul software legislativ. Avem o experienta de peste 35 ani in domeniul dezvoltarii de aplicatii software.
(aflati mai multe)

Termeni si Conditii
Comanda LegisPlus
Testeaza LegisPlus
Resurse Lege-Online

Nota CTCE

Continutul, designul, structura, precum si materialele Lege-Online.ro apartin C.T.C.E. - Piatra Neamt si sunt protejate de Legea 8/1996 privind drepturile de autor si drepturile conexe, cu modificarile si completarile ulterioare. Copierea/distribuirea/republicarea acestora este ilegala.

Intrati in Contact

 • Telefon:
  (0233) 211 020 / (0233) 218 110
 • E-mail:
  office@ctce.ro
 • Adresa:
  Bd. Decebal, nr. 32
  610076, Piatra Neamt, Neamt
  Romania


CTCE - Centrul Teritorial de Calcul Economic

Info

Se încarcã, vã rugãm asteptati.