Inapoi la Cautare

NOMENCL. din /2005


instituţiilor de asistenţă socială şi structura orientativă de personal


Puteti sa consultati o forma actualizata valabilă între 19.08.2016 și 11.09.2005 , conform modificarilor publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, apasand butonul Cumpara Act.

Cumparati Actul varianta DOC

Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA
Doriti o forma actualizata ,valabilă între 19.08.2016 și 11.09.2005 , a acestui act ? Cumparati acum online, rapid si simplu varianta DOC !

Forme la zi | Modificari Act | Printare | Salvare DOC	

*Font 7*
───────────────┬────────────────────────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────
CATEGORII BE │ TIPURI DE UNITĂŢI SPECIALIZATE ŞI SERVICIILE │ STRUCTURA ORIENTATIVĂ DE PERSONAL
BENEFICIARI │ SOCIALE ACORDATE │
───────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────
 1. COPII │1.1. Centre de plasament │ > şef centru
    SEPARAŢI │(centre cu module de tip familial, centre/case de tip │ > coordonator centru
    SAU CU RISC│familial, apartamente pentru tinerii care urmează să │ > medic medicină generală/ medic specialist
    DE SEPARARE│părăsească sistemul de protecţie, centre specializate │ > psiholog / psihopedagog special
    DE PĂRINŢI │pentru copiii cu dizabilităţi, centre specializate │ > asistent social
               │pentru copiii care săvârşesc fapte penale şi nu răspund │ > logoped
               │penal, ş.a.) │ > defectolog
               │Tipuri de servicii sociale: │ > kinetoterapeut
               │ > găzduire pe perioadă nedeterminată │ > fizioterapeut / fiziokinetoterapeut
               │ > asistenţă medicală şi îngrijire │ > asistent medical
               │ > suport emoţional şi după caz, consiliere psihologică │ > asistent medical fizioterapie
               │ > recuperare şi reabilitare │ > asistentă puericultoare/educator puericultor
               │ > educare │ > educator / educator specializat
               │ > socializare şi petrecere a timpului liber │ > pedagog social/ pedagog de recuperare
               │ > reintegrare familială şi comunitară │ > instructor de educaţie
               │ │ > interpret în limbaj mimico-gestual
               │ │ > maseur
               │ │ > infirmieră
               │ │ > personal administrativ
               ├────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────
               │1.2. Centre de primire în regim de urgenţă │ > şef centru
               │(centre pentru copii abuzaţi, neglijaţi şi exploataţi, │ > coordonator centru
               │copii victime ale traficului de persoane, copii │ > educator
               │repatriaţi, copiii străzii, adăposturi de noapte pentru │ > pedagog social
               │copiii străzii, ş.a.) │ > instructor de educaţie
               │Tipuri de servicii sociale: │ > interpret în limbaj mimico-gestual
               │ > primire şi găzduire temporară │ > educator puericultor / asistentă
               │ > asistenţă medicală şl îngrijire │ puericultoare
               │ > suport emoţional şi după caz, consiliere psihologică│ > asistent medical
               │ > educare │ > medie medicină generală/ medic specialist
               │ > reintegrare familială şî comunitară │ > asistent social
               │ > psiholog │ > infirmieră
               │ │ > personal administrativ
               ├────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────
               │1.3. Centre maternale │ > şef centru
               │(centre pentru cuplu mama - copil aflat în risc de │ > coordonator centru
               │separare familială, abuzat sau neglijat, centre pentru │ > educator
               │gravide în dificultate) │ > pedagog social
               │Tipuri de servicii sociale: │ > educator puericultor / asistentă
               │ > primire şi găzduire temporara; │ puericultoare
               │ > protecţie şi îngrijire; │ > asistent medical
               │ > suport emoţional şi după caz, consiliere psihologică│ > asistent social
               │ > educare │ > psiholog/ psihopedagog
               │ > reintegrare familială şl comunitară │ > personal administrativ
               ├────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────
               │1.4. Centre de zi │ > şef centru
               │(Centre de zi pentru copii din familii în dificultate, │ > coordonator centru
               │pentru copii cu dizabilităţi, pentru copiii străzii, │ > educator / educator specializat
               │adăposturi de zi pentru copiii străzii, ş.a.) │ > pedagog social/ pedagog de recuperare
               │Tipuri de servicii sociale: │ > instructor de educaţie
               │ > educare │ > interpret în limbaj mimico-gestual
               │ > asistenţă şi îngrijire │ > educator puericultor / asistentă
               │ > consiliere psihologică pentru copil şi familie │ puericultoare
               │ > socializare şi petrecere a timpului liber │ > asistent medical
               │ > reintegrare familială şi comunitară │ > asistent social
               │ │ > psiholog/ psihopedagog
               │ │ > logoped
               │ │ > defectolog
               │ │ > personal administrativ
               ├────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────
               │1.5. Centre de asistenţă şi sprijin pentru readaptarea │ > şef centru
               │copilului cu probleme psihosociale │ > coordonator centru
               │Tipuri de servicii sociale: │ > asistent social
               │ > consiliere socială │ > psiholog/ psihopedagog
               │ > informare │ > personal administrativ
               │ > suport emoţional şi după caz, consiliere psihologică│
               │ pentru copil şi familie │
               │ > reintegrare comunitară │
               ├────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────
               │1.6. Centre de consiliere şi sprijin pentru părinţi şi │ > şef centru
               │copii (pentru familiile în risc de abandon al copilului,│ > coordonator centru
               │în risc de dezintegrare familială, pentru familiile │ > asistent social
               │monoparentale, ş.a.) │ > psiholog/ psihopedagog
               │Tipuri de servicii sociale: │ > personal administrativ
               │ > consiliere socială │
               │ > informare │
               │ > consiliere psihologică pentru copil şi familie │
               │ > consiliere juridică │
               ├────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────
               │1.7. Centre de consiliere pentru copilul abuzat, │
               │neglijat, exploatat │ > şef centru
               │Tipuri de servicii sociale: │ > coordonator centru
               │ > consiliere socială │ > asistent social
               │ > informare │ > psiholog/ psihopedagog
               │ > consiliere psihologică pentru copil şi familie │ > personal administrativ
               │ > linie telefonică de urgenţa │
               │ > consiliere juridică │
               ├────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────
               │1.8. Centre pentru prevenirea abuzului, neglijării şi │
               │exploatării │ > şef centru
               │Tipuri de servicii sociale: │ > coordonator centru
               │ > consiliere socială │ > asistent social
               │ > informare │ > psiholog/psihopedagog
               │ > consiliere psihologică pentru copil şi familie │ > personal administrativ
               │ > consiliere juridică │
               ├────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────
               │1.9. Centre pentru pregătirea şi sprijinirea integrării │ > şef centru
               │sau reintegrării copilului în familie │ > coordonator centru
               │Tipuri de servicii sociale: │ > asistent social
               │ > consiliere socială şi informare │ > psiholog/ psihopedagog
               │ > suport emoţional şi după caz, consiliere psihologică│ > personal administrativ
               │ pentru copil şi familie │
               │ > reintegrare familială şi comunitară │
               ├────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────
               │1.10. Centre de coordonare şi informare pentru copiii │
               │străzii │ > şef centru
               │Tipuri de servicii sociale: │ > coordonator centru
               │ > consiliere socială │ > asistent social
               │ > informare │ > psiholog/psihopedagog
               │ > suport emoţional şi după caz, consiliere psihologică│ > personal administrativ
               │ > reintegrare familială şi comunitară │
               ├────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────
               │1.11. Centre de monitorizare, asistenţă şi sprijin al │ > coordonator program
               │femeii gravide predispuse să îşi abandoneze copilul │ > asistent social
               │Tipuri de servicii sociale: │ > psiholog/ psihopedagog
               │ > suport emoţional şi după caz, consiliere psihologică│
               │ > consiliere socială │
               │ > informare │
               │ > reintegrare familială │
               ├────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────
               │1.12. Centre care acordă servicii pentru dezvoltarea │ > coordonator program
               │deprinderilor de viaţă independentă │ > asistent social,
               │Tipuri de servicii sociale: │ > psiholog/ psihopedagog
               │ > suport emoţional şl după caz, consiliere psihologică│
               │ > consiliere socială │
               │ > informare │
               │ > orientare profesională │
               │ > integrare comunitară │
               ├────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────
               │1.13. Centre care acordă servicii privind adopţia │ > coordonator program
               │Tipuri de servicii sociale: │ > asistent social
               │ > informare │ > psiholog
               │ > consiliere juridică │ > jurist
               ├────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────
               │1.14. Centre care acordă servicii de tip familial │ > coordonator program
               │Tipuri de servicii sociale: │ > asistent materna!
               │ > asistenţă şi îngrijire de tip familial │ > asistent social
               │ > educare │
               │ > socializare │
───────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────
2. PERSOANE CU │2.1. Centre de îngrijire şl asistenţă │ > şef centru
   HANDICAP │(centre pentru persoane cu Alzheimer, persoane cu │ > coordonator centru
               │handicap care necesita asistentă paleativă, ş.a.) │ > medic medicină generală /medic specialist
               │Tipuri de servicii sociale: │ > asistent social
               │ > găzduire pe perioadă nedeterminatâ │ > psiholog
               │ > asistenţă medicală şi îngrijire │ > psihopedagog special
               │ > asistenţă paleativă │ > fizioterapeut
               │ > consiliere psihologică │ > kinetoterapeut
               │ > recuperare şi reabilitare │ > fiziokinetoterapeut
               │ > socializare │ > instructor ergoterapie
               │ │ > terapeut ocupaţional/ instructor animator
               │ │ > interpret în limbaj mimico-gestual
               │ │ > asistent medical
               │ │ > asistent medical fizioterapie
               │ │ > maseur
               │ │ > infirmieră
               │ │ > personal administrativ
               ├────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────
               │2.2. Centre de recuperare şi reabilitare │ > şef centru
               │Tipuri de servicii sociale: │ > coordonator centru
               │ > găzduire temporară │ > medic medicină generală /medic specialist
               │ > asistenţă medicală şi îngrijire │ > asistent social
               │ > recuperare şi reabilitare │ > psiholog
               │ > consiliere psihologică │ > psihopedagog special
               │ > terapie ocupaţională │ > logoped
               │ > socializare │ > fizioterapeut
               │ │ > kinetoterapeut
               │ │ > fiziokinetoterapeut
               │ │ > instructor ergoterapie
               │ │ > terapeut ocupaţional/ instructor animator
               │ │ > interpret în limbaj mimico-gestual
               │ │ > pedagog de recuperare
               │ │ > asistent medical
               │ │ > asistent medical fizioterapie
               │ │ > maseur
               │ │ > infirmieră
               │ │ > personal administrativ
               ├────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────
               │2.3. Centre de pregătire pentru o viaţă independentă │ > şef centru
               │Tipuri de servicii sociale: │ > coordonator centru
               │ > găzduire temporară │ > asistent social
               │ > asistenţa şi îngrijire │ > psiholog
               │ > reorientare şi integrare profesională │ > psihopedagog special
               │ > consiliere psihologica │ > logoped
               │ > socializare │ > consilier de orientare profesională
               │ │ > kinetoterapeut
               │ │ > interpret în limbaj mimico-gestual
               │ │ > instructor ergoterapie
               │ │ > terapeut ocupaţional/ instructor animator
               │ │ > pedagog de recuperare
               │ │ > asistent medical
               │ │ > infirmieră
               │ │ > personal administrativ
               ├────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────
               │2.4. Centre de asistenţă temporară de tip respite care/ │ > şef centru
               │centre de criză │ > coordonator centru
               │Tipuri de servicii sociale: │ > asistent social
               │ > găzduire temporară │ > psiholog
               │ > consiliere psihologică │ > psihopedagog special
               │ > socializare şi petrecere a timpului liber │ > interpret în limbaj mimico-gestual
               │ │ > instructor ergoterapie
               │ │ > terapeut ocupaţional/ instructor animator
               │ │ > asistent medical
               │ │ > infirmieră
               │ │ > personal administrativ
               ├────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────
               │2.5. Centre de primire în regim de urgenţă │ > şef centru
               │Tip de servicii sociale; │ > coordonator centru
               │ > găzduire temporară │ > asistent social
               │ > asistenţă şi îngrijire │ > psiholog
               │ > consiliere psihologică │ > psihopedagog special
               │ > evaluare şi orientare │ > instructor ergoterapie
               │ > socializare │ > terapeut ocupaţional
               │ │ > pedagog de recuperare
               │ │ > asistent medical
               │ │ > infirmieră
               │ │ > personal administrativ
               ├────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────
               │2.6. Locuinte protejate │ > coordonator program
               │Tipuri de servicii sociale: │ > asistent social
               │ > găzduire pe perioadă nedeterminată │ > psiholog
               │ > sprijin pentru o viată independentă │
               ├────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────
               │2.7. Centre de zi │ > şef centru
               │Tipuri de servicii sociale: │ > coordonator centru
               │ > consiliere psihologică │ > instructor ergoterapie
               │ > recuperare şi reabilitare │ > terapeut ocupaţional
               │ > terapie ocupaţională │ > pedagog de recuperare
               │ > orientare profesională │ > instructor animator
               │ > socializare şi petrecere a timpului liber │ > asistent social
               │ │ > psiholog
               │ │ > psihopedagog special
               │ │ > kinetoterapeut
               │ │ > infirmieră
               │ │ > personal administrativ
               ├────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────
               │2.8. Centre care acordă servicii de îngrijire şi │ > coordonator program
               │asistenţă la domiciliu │ > asistent social
               │Tipuri de servicii sociale: │ > kinetoterapeut
               │ > asistenţă medicală şi îngrijire │ > psiholog
               │ > suport emoţional şi după caz, consiliere psihologică│ > asistent personal al persoanei cu
               │ > recuperare şi reabilitare │ handicap
               │ │ > asistent medical
───────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────
 3. PERSOANE │3.1. Cămine pentru persoane vârstnice │ > şef centru
    VÂRSTNICE │Tipuri de servicii sociale: │ > coordonator centru
               │ > găzduire pe perioadă nedeterminată │ > medic medicină generală /medic specialist
               │ > asistenţă medicală şi îngrijire │ > asistent social
               │ > asistentă paleativă │ > psiholog
               │ > consiliere psihologică │ > instructor animator
               │ > socializare şi petrecere a timpului liber │ > asistent medical
               │ │ > infirmieră
               │ │ > personal administrativ
               ├────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────
               │3.2. Locuinţe protejate │ > coordonator program
               │Tipuri de servicii sociale: │ > asistent social
               │ > găzduire pe perioadă nedeterminată │ > psiholog
               │ > sprijin pentru o viaţa independentă │ > personal administrativ
               ├────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────
               │3.3. Centre de zi │ > şef centru
               │Tipuri de servicii sociale: │ > coordonator centru
               │ > consiliere psihologică │ > asistent social
               │ > socializare şi petrecere a timpului liber │ > psiholog
               │ │ > instructor animator
               │ │ > infirmieră
               │ │ > personal administrativ
               ├────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────
               │3.4. Centre care acordă servicii de îngrijire şi │ > coordonator program
               │asistenţa la domiciliu │ > asistent social
               │Tipuri de servicii sociale: │ > psiholog
               │ > asistenţă medicală şi îngrijire │ > îngrijitor la domiciliu
               │ > suport emoţional şi după caz, consiliere psihologică│ > asistent pentru îngrijirea persoanelor
               │ > asistenţă paleativă │ vârstnice
               │ > menaj la domiciliu │ > asistent medical
               │ > transport │ > personal administrativ
───────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────
 4. PERSOANE │4.1. Centre de primire în regim de urgenţă │ > şef centru
    VICTIME ALE│Tipuri de servicii sociale: │ > coordonator centru
    VIOLENŢEI │ > primire şi găzduire temporară │ > medic medicină generală/ medic specialist
    ÎN FAMILIE │ > asistenţă medicală şi îngrijire │ > asistent social
               │ > consiliere psihologică │ > psiholog
               │ │ > asistent medical
               │ │ > infirmieră
               │ │ > personal administrativ
               ├────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────
               │4.2. Centre de recuperare │ > şef centru
               │Tipuri de servicii sociale: │ > coordonator centru
               │ > primire şi găzduire temporară │ > psiholog
               │ > asistenţă şi îngrijire │ > asistent social
               │ > consiliere juridică │ > jurist
               │ > consiliere psihologica │ > asistentă medicală
               │ │ > infirmieră
               │ │ > personal administrativ
               ├────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────
               │4.3. Centre de asistenţă destinate agresorilor │ > şef centru
               │Tipuri de servicii sociale: │ > coordonator centru
               │ > consiliere psihologică │ > psiholog
               │ > informare şi orientare │ > asistent social
               │ > consiliere juridică │ > jurist
               │ │ > personal administrativ
               ├────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────
               │4.4. Centre pentru prevenirea şl combaterea violenţei │ > şef centru
               │în familie │ > coordonator centru
               │Tipuri de servicii sociale: │ > psiholog
               │ > consiliere psihologică │ > asistent social
               │ > informare şi orientare │ > personal administrativ
               │ > consiliere juridică │
───────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────
               │4.5. Centre care acordă servicii de informare şi │ > coordonator program
               │sensibilizare a populaţiei │ > asistent social
               │Tipuri de servicii sociale: │
               │ > informare şi educare │
               │ > linie telefonică de urgenţă. │
───────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────
 5. PERSOANE │5.1. Centre de reabilitare socială │ > şef centru
    TOXICO- │Tipuri de servicii sociale: │ > coordonator centru
    DEPENDENTE │ > găzduire temporară │ > instructor de ergoterapie
               │ > asistenţă medicală şi îngrijire │ > terapeut ocupaţional
               │ > consiliere psihologică │ > psiholog
               │ > socializare │ > asistent social
               │ > orientare profesională │ > consilier de orientare profesională
               │ │ > medic medicină generală/ medic specialist
               │ │ > asistent medical
               │ │ > infirmieră
               │ │ > personal administrativ
               ├────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────
               │5.2. Centre de prevenire,evaluare şi consiliere antidrog│ > şef centru
               │Tipuri de servicii sociale: │ > coordonator centra
               │ > consiliere psihologică │ > psiholog /psihopedagog special
               │ > consiliere socială │ > asistent social
               │ > informare şi orientare │ > personal administrativ
               │ > linie telefonică de urgenţa │
───────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────
 6. PERSOANE │6.1. Centre de reabilitare socială │ > şef centru
    VICTIME ALE│Tipuri de servicii sociale: │ > coordonator centru
    TRAFICULUI │ > găzduire temporară │ > psiholog
    DE PERSOANE│ > asistenţă şi îngrijire │ > psihopedagog
               │ > suport emoţional şl după caz, consiliere psihologică│ > asistent social
               │ > consiliere juridică │ > consilier de orientare profesională
               │ > socializare │ > jurist
               │ > orientare profesională │ > asistent medical
               │ │ > personal administrativ
               ├────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────
               │6.2. Centre de primire în regim de urgenţă │ > şef centru
               │Tipuri de servicii sociale: │ > coordonator centru
               │ > primire şi găzduire temporară │ > psiholog
               │ > asistenţă şi îngrijire │ > asistent social
               │ > suport emoţional şi după caz, consiliere psihologică│ > asistent medical
               │ │ > personal administrativ
               ├────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────
               │6.3. Centre de consiliere, informare şi sprijin │ > şef centru
               │Tipuri de servicii sociale: │ > coordonator centru
               │ > consiliere psihologică │ > psiholog
               │ > consiliere juridică │ > asistent social
               │ > orientare profesională │ > jurist
               │ │ > consilier de orientare profesională
               │ │ > personal administrativ
───────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────
 7. PERSOANE │7.1. Centre de primire şi asistenţă │ > şef centru
    IMIGRANTE │Tipuri de servicii sociale: │ > coordonator centru
    ŞI │ > primire şi găzduire temporară │ > asistent medical
    REFUGIAŢI │ > asistenţă şi îngrijire │ > asistent social
               │ > informare │ > personal administrativ
───────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────
 8. ALTE │8.1. Centre de primire în regim de urgenţă │ > şef centru
    PERSOANE ÎN│Tipuri de servicii sociale: │ > coordonator centru
    SITUAŢII PE│ > primire şi găzduire temporară │ > asistent social
    DIFICULTATE│ > asistenţă medicală şi îngrijire │ > psiholog
               │ > suport emoţional şi după caz, consiliere psihologică│ > psihopedagog
               │ > informare şi orientare │ > asistent medical
               │ │ > personal administrativ
               ├────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────
               │8.2. Locuinţe protejate │ > coordonator program
               │Tipuri de servicii sociale: │ > asistent social
               │ > găzduire pe perioadă nedeterminată │ > psiholog
               │ > sprijin pentru o viaţă independentă │
               ├────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────
               │8.3. Adăposturi de noapte │ > coordonator program
               │Tipuri de servicii sociale: │ > asistent social
               │ > găzduire temporară │ > psiholog
               │ > asistenţă medicală şi îngrijire │ > asistent medical
               │ │ > infirmieră
               │ │ > personal administrativ
               ├────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────
               │8.4. Centre de asistenţă medico-legală │ > şef centru
               │Tipuri de servicii sociale: │ > coordonator centru
               │ > găzduire temporară │ > asistent medical
               │ > asistenţă medicală şi îngrijire │ > infirmieră
               │ > suport emoţional şi după caz, consiliere psihologică│ > medic medicină generală / medic specialist
               │ │ > psiholog
               │ │ > asistent social
               │ │ > personal administrativ
               ├────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────
               │8.5. Centre de asistenţă paleativă │ > şef centru
               │Tipuri de servicii sociale: │ > coordonator centru
               │ > găzduire temporară │ > asistent medical
               │ > asistenţă paleativă │ > infirmieră
               │ > suport emoţional şi după caz, consiliere psihologică│ > medic medicină generală / medic specialist
               │ │ > psiholog
               │ │ > asistent social
               │ │ > personal administrativ
               ├────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────
               │8.6. Centre de informare şi consiliere │ > şef centru
               │Tipuri de servicii sociale: │ > coordonator centru
               │ > informare şi orientare │ > asistent social
               │ > consiliere socială │ > psiholog
               │ │ > personal administrativ
               ├────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────
               │8.7. Centre de orientare profesională │ > şef centru
               │Tipuri de servicii sociale: │ > coordonator centru
               │ > orientare şi integrare profesională │ > asistent social
               │ > sprijin şi orientare pentru integrarea, readaptarea │ > consilier de orientare profesională
               │ şi reeducarea profesională │ > personal administrativ
               ├────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────
               │8.8. Cantine sociale │ > coordonator centru
               │Tipuri de servicii sociale: │ > asistent social
               │ > prepararea şi servirea mesei │
               │ > pregătirea şi distribuirea hranei │
               ├────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────
               │8.9. Centre de consiliere şi sprijin pentru victimele │ > coordonator centru
               │dezastrelor naturale │ > asistent social
               │Tipuri de servicii sociale: │ > psiholog
               │ > consiliere şi sprijin │
               │ > găzduire temporară │
───────────────┴────────────────────────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────────────


1  

Forme la zi | Modificari Act | Printare | Salvare DOC

Inapoi la Cautare

Comentarii Act

Nu sunt comentarii momentan.

Posteaza pe retele sociale

Pentru a posta un comentariu trebuie sa va autentificati


Daca nu aveti inca un cont si vreti sa va inregistrati dati click aici


Despre Companie

CTCE este liderul national in domeniul software legislativ. Avem o experienta de peste 35 ani in domeniul dezvoltarii de aplicatii software.
(aflati mai multe)

Termeni si Conditii
Comanda LegisPlus
Testeaza LegisPlus
Resurse Lege-Online

Nota CTCE

Continutul, designul, structura, precum si materialele Lege-Online.ro apartin C.T.C.E. - Piatra Neamt si sunt protejate de Legea 8/1996 privind drepturile de autor si drepturile conexe, cu modificarile si completarile ulterioare. Copierea/distribuirea/republicarea acestora este ilegala.

Intrati in Contact

 • Telefon:
  (0233) 211 020 / (0233) 218 110
 • E-mail:
  office@ctce.ro
 • Adresa:
  Bd. Decebal, nr. 32
  610076, Piatra Neamt, Neamt
  Romania


CTCE - Centrul Teritorial de Calcul Economic

Info

Se încarcã, vã rugãm asteptati.