Inapoi la Cautare

MEMORANDUM din /2004


de politici economice şi financiare pentru perioada 2004-2006


Puteti sa consultati o forma actualizata la data 24.10.2021, conform modificarilor publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, apasand butonul Cumpara Act.

Cumparati Actul varianta DOC

Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA
Doriti o forma actualizata , la zi (24.10.2021) , a acestui act ? Cumparati acum online, rapid si simplu varianta DOC !

Forme la zi | Modificari Act | Printare | Salvare DOC


    I. INTRODUCERE

    1. Prezentul memorandum prezintă principalele obiective economice şi financiare şi politicile Guvernului şi ale Băncii Naţionale a României pentru perioada 2004-2006. Programul reflectă angajamentul nostru ferm pentru consolidarea şi continuarea stabilizării macroeconomice realizate în cadrul aranjamentului stand-by anterior, precum şi pentru accelerarea reformelor structurale în vederea asigurării unei creşteri economice rapide şi sustenabile şi a asigurării aderării la Uniunea Europeană în anul 2007. În urma implementării unei agende de reformă cuprinzătoare şi a unor obiective macroeconomice ambiţioase în cadrul acestui program, ne aşteptăm ca România să nu mai aibă nevoie de alte aranjamente cu Fondul Monetar Internaţional.

    II. CADRU GENERAL

    2. Prin politici monetare şi fiscale prudente am realizat un progres susţinut în stabilizarea macroeconomică în perioada 2001-2003 şi am creat baza unei creşteri economice robuste. Consolidarea politicii fiscale, reducerea pierderilor companiilor de stat şi politici monetare prudente au condus la reducerea inflaţiei de la 40% la începutul anului 2001 la 12,5% în luna aprilie 2004. Mai mult decât atât, procesul de dezinflaţie a fost realizat fără generarea de efecte adverse asupra creşterii produsului intern brut (PIB) care, la nivelul de aproximativ 5% în ultimii 3 ani, a fost printre cele mai ridicate în regiune. Investiţiile au crescut puternic, cu o rată a investiţiilor de capital fix în creştere de la 18,9% din PIB în anul 2000, la 22,5% în anul 2003. După un declin îndelungat, numărul de salariaţi a crescut cu 1/3 % în anul 2003. Poziţia noastră externă s-a îmbunătăţit remarcabil, cu rezervele oficiale crescând de la 2,5 luni importuri prognozate la sfârşitul anului 2000 la circa 3 1/4 luni la sfârşitul anului 2003. Ratingurile obligaţiunilor de stat s-au îmbunătăţit de câteva ori, în timp ce marjele au scăzut rapid.

    3. Totuşi, expansiunea recentă extrem de rapidă a creditului şi într-o mai mică măsură creşterea salariilor au condus la o creştere a deficitului de cont curent în anul 2003. În condiţiile îmbunătăţirii credibilităţii, creditul bancar către sectorul privat a crescut considerabil, cu peste 50% în termeni reali în anul 2003, în special datorită creditelor ipotecare şi de consum. Creşterea rezultată a cererii interne, care reflectă, de asemenea, şi efectele majorării salariului minim pe economie din luna ianuarie 2003, a generat creşterea importurilor, în timp ce recesiunea economică prelungită în zona euro a încetinit exporturile. Aceste evoluţii au crescut deficitul de cont curent de la 3,4% din PIB în anul 2002 la 5,9% din PIB în anul 2003, depăşind ţinta noastră cu aproape 1,1% din PIB.

    4. Ca urmare a performanţei mai bune decât cea programată, înregistrată în reducerea inflaţiei în prima jumătate a anului 2003, dezinflaţia a stagnat în a doua parte a anului 2003. Încetinirea a reflectat atât efectele ajustării salariului minim, cât şi creşterea puternică a cererii interne şi creşterea preţurilor la energie. Cu toate acestea, am realizat în mare parte ţinta de 14% în luna decembrie, iar procesul de dezinflaţie a fost reluat la începutul anului 2004.

    5. Politica fiscală în anul 2003 a fost în concordanţă cu programul convenit. Deficitul bugetului general a fost mai mic cu 0,3% din PIB decât cel prognozat. Balanţa de economii-investiţii a întreprinderilor de stat s-a îmbunătăţit cu 0,1% din PIB, în timp ce arieratele către buget au fost mai scăzute decât în anul 2002. Am reuşit menţinerea salariilor la întreprinderile de stat în limita bugetelor aprobate. Mai mult, ratele de colectare la principalele utilităţi s-au menţinut în intervalul de 95-98%, mai puţin la energia termică.

    6. Politica monetară a fost fermă şi supravegherea bancară îmbunătăţită. Ca răspuns la încetinirea temporară a procesului de dezinflaţie şi la creşterea rapidă a creditului, Banca Naţională a României (B.N.R.) a majorat rata dobânzii de referinţă, cumulativ cu 300 de puncte de bază din luna august 2003, şi a introdus norme prudenţiale care restrâng eligibilitatea persoanelor fizice pentru creditele de consum şi cele ipotecare. În particular, B.N.R. a limitat ponderea plăţilor privind creditele în venitul net lunar la 30%, a impus plata unui avans obligatoriu de 25% sau un girant/asigurare pentru creditele de consum şi cerinţa prezentării unui girant, asigurare sau a unei garanţii la creditele pentru nevoi personale. B.N.R. şi Comisia de Supraveghere a Valorilor Mobiliare au redus ponderea maximă a plăţilor în venitul net la 35% pentru creditele ipotecare şi au introdus o limită maximă de creditare de 75% din valoarea bunului ipotecat. Toate aceste măsuri au intrat în vigoare la 1 februarie 2004. De asemenea, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor a emis un regulament care limitează expunerea asumată de companiile de asigurări pentru creditele bancare. Băncile comerciale sunt în proces de înfiinţare a biroului de credit, care să monitorizeze creditele de consum şi pentru afaceri şi care se aşteaptă să devină operaţional în trimestrul IV al anului 2004. De asemenea, am amânat liberalizarea depozitelor în lei ale nerezidenţilor la băncile locale, programată pentru luna ianuarie 2004. În pofida creşterii rapide a creditului înregistrate până în prezent, considerăm că riscurile prudenţiale rezultate sunt controlabile, deoarece băncile sunt bine capitalizate şi lichide. Ca urmare a introducerii unui nou regulament privind clasificarea creditelor la începutul anului 2003, nivelul provizioanelor pentru riscul de credit este, după părerea noastră, adecvat, ceea ce a fost, de asemenea, confirmat şi de evaluarea efectuată în anul 2003, în cadrul Programului de evaluare a sectorului financiar (FSAP).

    7. În anul 2003 şi la începutul anului 2004 am realizat progrese substanţiale în privatizare şi îmbunătăţirea climatului de afaceri. De la începutul anului 2003, Autoritatea pentru Privatizarea Administraţiei Participaţiilor Statului (APAPS) a vândut 23 de companii mari de stat producătoare de pierderi cu peste 70.000 de salariaţi. În circa 70 de întreprinderi mari de stat monitorizate în cadrul programului, numărul de salariaţi a fost redus cu 7 1/2 % sau peste 34.000 de salariaţi, în special în sectorul căilor ferate. Am finalizat, de asemenea, negocierile privind investiţia Corporaţia Financiară Internaţională (CFI) şi BERD în cea mai mare bancă, Banca Comercială Română - S.A. (B.C.R.), şi se aşteaptă ca tranzacţia să aibă loc la începutul lunii iunie. Mai mult decât atât, am primit 3 oferte angajante pentru privatizarea celei mai mari societăţi, Societatea Naţională a Petrolului "Petrom" - S.A., şi am selectat oferta câştigătoare. Totuşi, am înregistrat întârzieri în privatizarea distribuţiilor de electricitate şi gaze. În scopul îmbunătăţirii climatului de afaceri, am aprobat un plan pentru lupta împotriva corupţiei şi am înfiinţat în anul 2003 Parchetul Naţional Anticorupţie.

    8. Reformele sectorului energetic au avansat semnificativ în perioada 2001-2003. Creşterile la preţurile la energie au redus substanţial pierderile din cadrul sectorului energetic. Am adus preţurile la electricitate aproape de nivelurile de acoperire a costurilor, am crescut semnificativ preţurile la energia termică şi am crescut preţurile interne la gaze naturale, deşi cele din urmă rămân substanţial sub paritatea de import. Lupta noastră împotriva fenomenului de neplată a fost pusă în aplicare în sectoarele gazelor naturale şi de electricitate, însă sunt necesare eforturi suplimentare în sectorul energiei termice.

    III. POLITICI ECONOMICE ŞI FINANCIARE

    A. Obiective şi strategie

    9. Principalele obiective ale programului nostru pentru perioada 2004-2006 sunt susţinerea şi continuarea stabilizării macroeconomice şi accelerarea reformelor structurale. Principalele obiective macroeconomice sunt: (i) reducerea inflaţiei la 9% până la sfârşitul anului 2004, la 6% până la sfârşitul anului 2005 şi la 5% la sfârşitul anului 2006; (îi) limitarea deficitului de cont curent extern la mai puţin de 5,5% din PIB; şi (iii) menţinerea rezervelor la un nivel confortabil de 3 1/2 luni de importuri prognozate. Ne aşteptăm la o rată de creştere economică medie anuală de 5% în perioada 2004-2006, ceea ce va contribui la reducerea diferenţelor existente în ceea ce priveşte PIB pe locuitor, comparativ cu Uniunea Europeană. Stabilizarea ratei inflaţiei la o singură cifră pentru prima dată în istoria tranziţiei din România ar fi, în opinia noastră, un semnal puternic în sensul realizării politicilor economice majore. Din moment ce aproximativ două treimi din deficitul de cont curent vor fi acoperite de fluxuri care nu generează datorii, suntem de părere că nivelul ţintit este sustenabil. Deoarece soldul balanţei economii-investiţii în sectorul privat se aşteaptă să scadă în continuare, toate îmbunătăţirile în ceea ce priveşte deficitul de cont curent extern vor proveni din sectorul public, de la buget şi din soldul economii-investiţii al întreprinderilor de stat. Riscurile externe rămân scăzute prin prisma progresului înregistrat în reformele structurale, a ponderii reduse a datoriei externe şi publice în PIB şi a structurii favorabile a datoriei din punct de vedere al maturităţii.

    10. Principalele elemente ale pachetului de politici macroeconomice în anul 2004 vor fi următoarele: îmbunătăţirea balanţei de economii-investiţii a sectorului public în sens larg cu aproximativ 1,25% din PIB, obiectiv ce va fi atins prin strângerea ţintei bugetare pentru anul 2004, o creştere modestă în termeni nominali a salariului minim, o politică salarială prudentă în întreprinderile de stat şi prin continuarea reformelor în sectorul energetic, feroviar şi minier. Politica monetară va fi adecvat de restrictivă şi, împreună cu alte măsuri prudenţiale, ar trebui să încetinească creşterea creditului în vederea sprijinirii dezinflaţiei şi a limitării deficitului contului curent.

    11. Reformele structurale în perioada 2004-2006 vor avea ca scop încheierea agendei de privatizare, întărirea disciplinei financiare şi a conformităţii la plată în întreprinderile de stat şi în companiile private, precum şi îmbunătăţirea decisivă a guvernanţei şi mediului de afaceri. Acest program va constitui un puternic impuls pentru privatizările din sectorul energetic, incluzând Societatea Naţională a Petrolului "Petrom" - S.A., cea mai mare companie din ţară, întregul sector de distribuţie a gazelor şi mulţi distribuitori şi generatori de energie electrică. În acest context, reformarea mecanismului de stabilire a preţului la gaze naturale în vederea majorării preţului producătorilor interni la paritatea de import până în luna ianuarie 2007 câştigă în importanţă şi urgenţă. Programul va facilita, de asemenea, privatizarea sau lichidarea celor 19 întreprinderi de stat mari producătoare de pierderi, rămase în portofoliul APAPS. Vor fi luate măsuri decisive împotriva rău-platnicilor de taxe, în timp ce performanţele financiare ale rău-platnicilor din sectorul public - concentraţi în special în sectorul feroviar şi minier - vor fi îmbunătăţite prin intermediul unor programe puternice şi credibile de reducere a pierderilor. Alte măsuri se referă la îmbunătăţirea domeniilor importante de guvernanţă, concurenţă şi mediu de afaceri.
1   2   >  

Forme la zi | Modificari Act | Printare | Salvare DOC

Inapoi la Cautare

Despre Companie

CTCE este liderul national in domeniul software legislativ. Avem o experienta de peste 35 ani in domeniul dezvoltarii de aplicatii software.
(aflati mai multe)

Termeni si Conditii
Comanda iLegis
Testeaza iLegis
Resurse Lege-Online

Nota CTCE

Continutul, designul, structura, precum si materialele Lege-Online.ro apartin C.T.C.E. - Piatra Neamt si sunt protejate de Legea 8/1996 privind drepturile de autor si drepturile conexe, cu modificarile si completarile ulterioare. Copierea/distribuirea/republicarea acestora este ilegala.

Intrati in Contact

 • Telefon:
  (0233) 211 020 / (0233) 218 110
 • E-mail:
  office@ctce.ro
 • Adresa:
  Bd. Decebal, nr. 32
  610076, Piatra Neamt, Neamt
  Romania


CTCE - Centrul Teritorial de Calcul Economic