Inapoi la Cautare

MEMORANDUM din /2001


cu privire la politicile economice şi financiare ale Guvernului României în perioada 2001-2002


Puteti sa consultati o forma actualizata la data 26.10.2021, conform modificarilor publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, apasand butonul Cumpara Act.

Cumparati Actul varianta DOC

Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA
Doriti o forma actualizata , la zi (26.10.2021) , a acestui act ? Cumparati acum online, rapid si simplu varianta DOC !

Forme la zi | Modificari Act | Printare | Salvare DOC


    11. Bugetul pe anul 2002 se va baza pe venituri estimate ale bugetului general consolidat de 458,3 mii miliarde lei, pe o ţinta de deficit al bugetului general consolidat de 43,2 mii miliarde lei, implicând un plafon de cheltuieli de 501,5 mii miliarde lei. Pentru a realiza acesta ţinta de deficit, în legea bugetului pe anul 2002 vom include posibilitatea ca Guvernul sa aprobe plafoane de cheltuieli lunare pentru bugetul de stat în a doua jumătate a anului, care pot fi mai mici decât cheltuielile din buget, dacă este necesar. Prezentarea bugetului pe anul 2002 la Parlament, astfel cum a fost convenit cu reprezentanţii FMI, va fi o preconditie pentru prezentarea programului în Consiliul directorilor executivi al FMI. În plus adoptarea de către Parlament a bugetului pe anul 2002, în concordanta cu acest program, va fi o condiţie pentru finalizarea primei analize a programului.

    12. Politica fiscală în anul 2002 se va concentra pe reducerea contribuţiilor salariale, eliminarea facilităţilor fiscale distorsionante şi modernizarea sistemului de impozite.

    ● Pentru a compensa creşterea cotelor contribuţiilor la asigurările sociale, determinata de noua lege a pensiilor, vom elimina contribuţia salariala de 2% (utilizata anterior pentru finanţarea Fondului special pentru învăţământ) şi vom reduce cu 1 punct procentual contribuţia salariala pentru fostul fond special de solidaritate cu persoanele cu handicap, care a fost deja incorporat în bugetul de stat.

    ● Ne angajăm sa aprobam o noua lege a impozitului pe profit până la sfârşitul anului 2001, care va unifica reglementările existente în anumite legi şi va elimina facilităţile fiscale distorsionante (între altele, prin înlocuirea reducerilor şi exceptarilor de la impozitul pe profit, prevăzute în Legea nr. 133/1999, şi a reducerii impozitului pe profit, prevăzută în Legea nr. 189/2001, cu deducerea unei cote de 20% din valoarea investiţiei). Mai mult, ne angajăm ferm sa nu introducem scutiri fiscale sau alte noi facilităţi fiscale discretionare. Noua lege a impozitului pe profit va creşte, de asemenea, în mod gradual, cota de impozit pe profit aferentă activităţilor de export, extrem de redusă, către cota standard, cu o primă ajustare de la 5% la 6% în anul 2002.

    ● Vom elimina scutirile de T.V.A. şi de taxe vamale pentru materiile prime importate de întreprinderile mici şi mijlocii, prevăzute de Legea nr. 133/1999, până la sfârşitul lunii decembrie 2001. De acum înainte toate exceptarile de taxe vamale vor fi în mod exclusiv reglementate prin tariful vamal şi vor fi uniforme pentru toţi agenţii economici.

    ● Noua lege a T.V.A., care va intră în vigoare la 1 ianuarie 2002, va reduce substanţial numărul scutirilor şi articolelor pentru care se aplică cota zero de T.V.A. şi va elimina legătură automată dintre scutirea de taxe vamale şi scutirea de T.V.A., cu excepţia bunurilor şi serviciilor importate de sectorul bugetar şi pentru programe de sănătate şi alte programe sociale. În acelaşi timp noua lege va asigura cadrul instituţional necesar pentru reducerea intarzierilor în rambursarile T.V.A. la nu mai mult de 30 de zile. Ca o măsura tranzitorie vom introduce un sistem uniform de amânare a plăţii T.V.A. pentru bunurile de investiţii, care va înlocui scutirile şi exceptarile de T.V.A. pentru bunurile de investiţii prevăzute de anumite legi.

    ● Noua lege a accizelor, prevăzută să între în vigoare la 1 ianuarie 2002, va codifica impozitarea prin accize şi va creşte cotele în mod gradual către standardele UE.

    ● Datorită angajamentelor importante privind cheltuielile, va trebui sa amanam reforma impozitului pe venit (inclusiv reducerea cotelor de impozitare şi modificarea transelor de venituri) şi o posibila reducere în cotele de T.V.A. până în anii 2003-2004.

    ● Pentru a consolida administraţia fiscală vom creşte cu 500 numărul inspectorilor fiscali în anul 2002.

    ● Pentru a întări performanta veniturilor la fondurile de asigurări sociale vom integra departamentele de control financiar ale fondului de pensii şi Fondului pentru plata ajutorului de şomaj până la sfârşitul lunii decembrie 2001. Mai mult, vom aproba şi vom implementa până la data de 1 noiembrie 2001 un ordin comun emis de Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale şi Ministerul Finanţelor Publice, stabilind echipe comune de control pentru colectarea veniturilor fondului de pensii şi Fondului pentru plata ajutorului de şomaj. Mai mult, vom aproba până la sfârşitul lunii martie 2002 un program pentru optimizarea organizării colectării şi controlului veniturilor fondului de pensii, Fondului pentru plata ajutorului de şomaj şi Fondului de asigurări de sănătate. Acest sistem va intră în vigoare până la sfârşitul anului 2002.

    13. Suntem în proces de finalizare a părţii de cheltuieli din bugetul pe anul 2002. Am decis deja sa menţinem salariile medii din sectorul bugetar constante în termeni reali în anul 2002. Pentru acest scop vom aproba, înainte de sfârşitul anului 2001, un act normativ care să prevadă programul de creştere a salariilor din sectorul bugetar în anul 2002, pe baza creşterii prognozate a indicelui preţurilor de consum. Nu vom distribui tichete de masa angajaţilor din instituţii publice finanţate integral sau pe bază de subvenţii de la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele locale sau bugetele fondurilor speciale. În urma reducerii substanţiale a numărului de salariaţi din sectorul civil al bugetului de stat pe anul 2001, avem în vedere reducerea personalului din sectorul bugetar cu cel puţin 6.150 angajaţi. Pentru a îmbunătăţi stimularea societăţilor private, precum şi a celor de stat sa devină mai competitive, vom continua politica de reducere graduala a subvenţiilor de la bugetul general consolidat, prin limitarea creşterii acestora în anul 2002 la 11,6% în termeni nominali. Reformele din sectorul energiei termice ne vor permite sa reducem subvenţiile de la bugetele locale în termeni reali şi, concomitent, sumele respective defalcate din impozitul pe venit de la bugetul de stat la bugetele locale.

    14. Pentru a îmbunătăţi sistemul de protecţie socială, în contextul restructurării economiei, vom implementa un nou set de politici pentru a promova stabilitatea socială şi a reduce saracia. Un instrument de sprijin în funcţie de posibilităţile financiare (venitul minim garantat) va intră în efectivitate la data de 1 ianuarie 2002 pentru cele mai sarace categorii ale populaţiei României, finanţarea necesară fiind asigurata prin sume defalcate din impozitul pe venit de la bugetul de stat la autorităţile locale. Cum noul program va înlocui parţial programele existente, cheltuielile suplimentare nu vor depăşi 0,4% din PIB în anul 2002. În acelaşi timp va intră în vigoare şi noua lege cu privire la prevenirea şi lupta împotriva marginalizarii sociale, care intareste responsabilităţile instituţiilor implicate în asigurarea ajutoarelor şi serviciilor sociale. Eforturile de a reduce somajul se vor concentra pe constrângeri salariale şi politici de măsuri active pe piaţa forţei de muncă. În ceea ce priveşte ajutorul pentru copii, în urma dublarii alocaţiei de stat pentru copii în luna noiembrie 2000, aceasta alocaţie va creşte cu 15% în luna ianuarie 2002 şi cu 20% în luna iulie 2002, în acelaşi timp fiind incorporată în impozitul pe venitul global începând cu data de 1 ianuarie 2002. Creşterile alocaţiei de stat pentru copii ne permit sa pastram alocaţia suplimentară pentru copii neschimbata în termeni nominali.

    15. Ne angajăm sa recorelam pensiile pensionarilor cu limita de vârsta şi vechime completa în munca şi urmaşilor lor, care s-au pensionat înainte de anul 1999. Recorelarea va fi implementata în 6 etape în perioada 2002-2004, prima etapa având loc la 1 ianuarie 2002. În vederea asigurării unei cresteri tangibile pentru pensionării cu cele mai mici drepturi de pensii cat de curând posibil, distribuţia în timp a sumelor destinate recorelarii va fi concentrata în prima parte a perioadei pentru pensiile mici şi în ultima parte a perioadei pentru pensiile mai mari, pensiile peste 3 puncte procentuale nebeneficiind de recorelare. Luând în considerare resursele financiare substanţiale necesare pentru recorelare, precum şi deficitul mare al fondului de pensii, recorelarea pensiilor poate fi realizată doar prin limitarea indexării generale a pensiilor la 85% din inflatia prognozata în 2002, 88% în 2003 şi 90% în 2004, în timp ce pensiile agricultorilor vor beneficia de indexare totală. Aceasta ne va permite sa limitam creşterea cheltuielilor totale cu pensiile din bugetul asigurărilor sociale de stat la 7,3% în termeni reali în anul 2002 şi sa o menţinem la un nivel prudential în anii următori. Mai mult, pentru a restabili sustenabilitatea sistemului public de pensii, ne angajăm sa implementam reforme suplimentare care vor întări criteriile de eligibilitate pentru drepturile de pensii şi sa implementam în mod strict criteriile pentru pensiile de invaliditate. Pentru a limita cheltuielile bugetului asigurărilor sociale de stat de alta natura decât plata pensiilor ne angajăm sa intarim mecanismele de control în domeniul emiterii certificatelor medicale şi plăţii concediilor medicale.

    16. Vom implementa o serie de măsuri pentru a consolida transparenta fiscală şi a limita cheltuielile extrabugetare. Toate veniturile din privatizare şi din recuperarea creditelor neperformante, de la Autoritatea pentru Privatizare şi Administrarea Participatiilor Statului (A.P.A.P.S.) sau alţi ordonatori principali de credite şi, respectiv, de la Agenţia de Valorificare a Activelor Bancare (A.V.A.B.), vor fi transferate la trezorerie pentru răscumpărarea datoriei publice, cu excepţia sumelor necesare pentru acoperirea costurilor operationale ale celor două agenţii şi a costurilor legate direct de privatizare ale respectivelor ministere. Mai mult, vom inceta imediat utilizarea de către A.P.A.P.S. a veniturilor din privatizare în calitate de garanţie colaterală pentru împrumuturile întreprinderilor de stat. Utilizarea veniturilor din privatizare, rezultate din vânzarea fermelor de stat, de către Fondul extrabugetar pentru dezvoltarea agriculturii româneşti, aflat în subordinea Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor, pentru acordarea de subvenţii, va inceta la sfârşitul lunii decembrie 2002, iar fondul va fi incorporat în bugetul de stat. Vom stabili un registru cu împrumuturile externe ale autorităţilor locale, care va completa sistemul nostru de monitorizare pentru datoria interna şi externa publică şi public garantată (preconditie). Plafonul global pentru garanţiile guvernamentale interne, astfel cum este stabilit în tabelul VII din anexa C, va fi un criteriu de performanţă cantitativă în cadrul programului. Pentru a aborda problema arieratelor de la bugetul de stat şi bugetele locale, precum şi de la bugetele fondurilor speciale, am stabilit un sistem de raportare trimestriala începând cu sfârşitul lunii iunie 2001 şi am aprobat o ordonanţa pentru a reduce arieratele spitalelor care deţin cea mai mare pondere în totalul arieratelor sectorului bugetar.

    17. Vom finanta deficitul bugetar pe anul 2002 printr-o combinaţie echilibrata de finanţare interna şi externa. Vom limita finanţarea externa neta a bugetului la 1,8% din PIB în anul 2002, comparativ cu 2,4% din PIB în anul 2001, care ne va ajuta sa limitam creşterea datoriei externe contractate şi garantate de stat şi sa evitam presiunea nesustenabila de creştere pe cursul de schimb.
<   1   2   3   >  

Forme la zi | Modificari Act | Printare | Salvare DOC

Inapoi la Cautare

Despre Companie

CTCE este liderul national in domeniul software legislativ. Avem o experienta de peste 35 ani in domeniul dezvoltarii de aplicatii software.
(aflati mai multe)

Termeni si Conditii
Comanda iLegis
Testeaza iLegis
Resurse Lege-Online

Nota CTCE

Continutul, designul, structura, precum si materialele Lege-Online.ro apartin C.T.C.E. - Piatra Neamt si sunt protejate de Legea 8/1996 privind drepturile de autor si drepturile conexe, cu modificarile si completarile ulterioare. Copierea/distribuirea/republicarea acestora este ilegala.

Intrati in Contact

 • Telefon:
  (0233) 211 020 / (0233) 218 110
 • E-mail:
  office@ctce.ro
 • Adresa:
  Bd. Decebal, nr. 32
  610076, Piatra Neamt, Neamt
  Romania


CTCE - Centrul Teritorial de Calcul Economic