Inapoi la Cautare

LEGE 196 /2015


pentru modificarea şi completarea Legii apelor nr. 107/1996


Puteti sa consultati o forma actualizata la data 12.12.2019, conform modificarilor publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, apasand butonul Cumpara Act.

Cumparati Actul varianta DOC

Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA
Doriti o forma actualizata , la zi (12.12.2019) , a acestui act ? Cumparati acum online, rapid si simplu varianta DOC !

Forme la zi | Modificari Act | Printare | Salvare DOC    Parlamentul României adoptă prezenta lege.

    ART. I


    Legea apelor nr. 107/1996, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 244 din 8 octombrie 1996, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

    1. La articolul 2^1 alineatul (1), litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins:

    "d) reducerea progresivă a poluării datorate substanţelor prioritare şi încetarea sau eliminarea treptată a evacuărilor şi a pierderilor de substanţe prioritar periculoase, în conformitate cu Lista substanţelor prioritare în domeniul apei, prevăzută în anexa nr. 5;"

    2. La articolul 2^12, după litera c) se introduce o nouă literă, litera d), cu următorul cuprins:

    "d) actualizarea periodică, prin hotărâre a Guvernului, a Listei substanţelor prioritare în domeniul apei prevăzute în anexa nr. 5, precum şi a normelor de calitate prevăzute la lit. b)."

    3. Anexa nr. 5 se modifică şi va avea următorul cuprins:

    "ANEXA Nr. 5

            LISTA SUBSTANŢELOR PRIORITARE ÎN DOMENIUL APEI

	

*Font 8*
 ┌────┬───────────┬───────────┬─────────────────────────────────────────────────────────┬────────────┐
 │Nr. │Nr. CAS*1) │ Nr. EC*2) │ Denumire substanţă prioritară*3) │Identificată│
 │crt.│ │ │ │ca substanţă│
 │ │ │ │ │ prioritar │
 │ │ │ │ │periculoasă │
 ├────┼───────────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
 │ 1.│15972-60-8 │240-110-8 │Alaclor; 2-cloro-2',6'-dietil-N (metoximetil) acetanilidă│ │
 ├────┼───────────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
 │ 2.│120-12-7 │204-371-1 │Antracen │ x │
 ├────┼───────────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
 │ 3.│1912-24-9 │217-617-8 │Atrazin; 6-cloro-N2-etil-N4-isopropil-1,3,5-triazin-2,4- │ │
 │ │ │ │diamină; 2-cloro-4-etilamino-6-izopropilamino-1,3,5- │ │
 │ │ │ │triazină │ │
 ├────┼───────────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
 │ 4.│71-43-2 │200-753-7 │Benzen │ │
 ├────┼───────────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
 │ 5.│neaplicabil│neaplicabil│Difenileter bromurat*4) │ x*5) │
 │ ├───────────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
 │ │32534-81-9 │neaplicabil│Pentabromodifenileter (numere de izomeri de poziţie 28, │ │
 │ │ │ │47, 99, 100, 153 şi 154) difenil eter, derivaţi │ │
 │ │ │ │pentabromuraţi; pentabromdifenil eter │ │
 ├────┼───────────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
 │ 6.│7440-43-9 │231-152-8 │Cadmiu şi compuşii acestuia │ x │
 ├────┼───────────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
 │ 7.│85535-84-8 │287-476-5 │Cloroalcani C10-13; cloruri de alchil (C10-13)*4) │ x │
 ├────┼───────────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
 │ 8.│470-90-6 │207-432-0 │Clorfenvinfos (ISO); fosfat de dietil şi de 2-cloro-1- │ │
 │ │ │ │(2,4-diclorofenil) vinil │ │
 ├────┼───────────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
 │ 9.│2921-88-2 │220-864-4 │Clorpirifos; tiofostat de 0,0-dietil şi de 0,3,5,6- │ │
 │ │ │ │tricloro-2-piridil │ │
 ├────┼───────────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
 │ 10.│107-06-2 │203-458-1 │Diclorură de etilen; 1,2-dicloroetan │ │
 ├────┼───────────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
 │ 11.│75-09-2 │200-838-9 │Clorură de metilen; diclorometan │ │
 ├────┼───────────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
 │ 12.│117-81-7 │204-211-0 │Ftalat de bis (2-etilhexil); ftalat de di-(2-etilhexil); │ │
 │ │ │ │DEHP │ │
 ├────┼───────────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
 │ 13.│330-54-1 │206-354-4 │Diuron; 3-(3,4-diclorfenil-1,1-dimetiluree) │ │
 ├────┼───────────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
 │ 14.│115-29-7 │204-079-4 │Endosulfan; sulfit de 1,2,3,4,7,7-hexacloro-8,9,10-tri- │ │
 │ │ │ │norbornen-5,6-ilen dimetil │ x │
 ├────┼───────────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
 │ 15.│206-44-0 │205-912-4 │Fluoranten*6) │ │
 ├────┼───────────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
 │ 16.│118-74-1 │204-273-9 │Hexaclorobenzen │ x │
 ├────┼───────────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
 │ 17.│87-68-3 │201-765-5 │Hexaclorbutadienă │ x │
 ├────┼───────────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
 │ 18.│608-73-1 │210-158-9 │Hexaclorociclohexan │ x │
 ├────┼───────────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
 │ 19.│34123-59-6 │251-835-4 │Izoproturon;3-(4-izopropilfenil)-1,1-dimetiluree │ │
 ├────┼───────────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
 │ 20.│7439-92-1 │231-100-4 │Plumb şi compuşii acestuia │ │
 ├────┼───────────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
 │ 21.│7439-97-6 │231-106-7 │Mercur şi compuşii acestuia │ x │
 ├────┼───────────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
 │ 22.│91-20-3 │202-049-5 │Naftalină │ │
 ├────┼───────────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
 │ 23.│7440-02-0 │231-111-14 │Nichel şi compuşii acestuia │ │
 ├────┼───────────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
 │ 24.│25154-52-3 │246-672-0 │Nonil-fenoli │ x │
 │ ├───────────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
 │ │104-40-5 │230-199-4 │4-(para) nonilfenol │ x │
 ├────┼───────────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
 │ 25.│1806-26-4 │217-302-5 │Octil-fenoli │ │
 │ ├───────────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
 │ │140-66-9 │neaplicabil│(4-(1,1',3,3'-tetrametilbutil)-fenol) │ │
 ├────┼───────────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
 │ 26.│608-93-5 │210-172-5 │Pentaclorbenzen │ x │
 ├────┼───────────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
 │ 27.│87-86-5 │231-152-8 │Pentaclorfenol │ │
 ├────┼───────────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
 │ 28.│neaplicabil│neaplicabil│Hidrocarburi aromatice policiclice │ x │
 │ ├───────────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
 │ │50-32-8 │200-028-5 │Benzo(a)piren; benzo(def)crisen │ x │
 │ ├───────────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
 │ │205-99-2 │205-911-9 │Benz(b)fluoranten │ x │
 │ ├───────────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
 │ │191-24-2 │205-883-8 │Benz(g,h,i)perilen │ x │
 │ ├───────────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
 │ │207-08-9 │205-916-6 │Benzo(k)fluoranten │ x │
 │ ├───────────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
 │ │193-39-5 │205-893-2 │Indeno-(1,2,3-cd)-piren │ x │
 ├────┼───────────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
 │ 29.│122-34-9 │204-535-2 │Simazin; 6-cloro-N, N'-dietil-1,3,5-triazin-2,4-diamină │ │
 ├────┼───────────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
 │ 30.│neaplicabil│neaplicabil│Compuşi tributilstanici │ x │
 │ ├───────────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
 │ │36643-28-4 │neaplicabil│(Cation tributilstaniu) │ x │
 ├────┼───────────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
 │ 31.│12002-48-1 │234-413-4 │Triclorbenzeni │ │
 ├────┼───────────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
 │ 32.│67-66-3 │200-663-8 │Cloroform; Triclormetan │ │
 ├────┼───────────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
 │ 33.│1582-09-8 │216-428-8 │Trifluralin; α, α, α-trifluoro-2,6-dinitro-N, N-dipropil-│ │
 │ │ │ │p-toluidină │ │
 └────┴───────────┴───────────┴─────────────────────────────────────────────────────────┴────────────┘


──────────

    *1) Nr. CAS: număr atribuit de «Chemical Abstract Service».

    *2) Nr. EC: Inventarul european al substanţelor chimice existente (EINECS) sau lista europeană a substanţelor chimice notificate (ELINCS).

1   2   >  

Forme la zi | Modificari Act | Printare | Salvare DOC

Inapoi la Cautare

Comentarii Act

Nu sunt comentarii momentan.

Posteaza pe retele sociale

Pentru a posta un comentariu trebuie sa va autentificati


Daca nu aveti inca un cont si vreti sa va inregistrati dati click aici


Despre Companie

CTCE este liderul national in domeniul software legislativ. Avem o experienta de peste 35 ani in domeniul dezvoltarii de aplicatii software.
(aflati mai multe)

Termeni si Conditii
Comanda LegisPlus
Testeaza LegisPlus
Resurse Lege-Online

Nota CTCE

Continutul, designul, structura, precum si materialele Lege-Online.ro apartin C.T.C.E. - Piatra Neamt si sunt protejate de Legea 8/1996 privind drepturile de autor si drepturile conexe, cu modificarile si completarile ulterioare. Copierea/distribuirea/republicarea acestora este ilegala.

Intrati in Contact

 • Telefon:
  (0233) 211 020 / (0233) 218 110
 • E-mail:
  office@ctce.ro
 • Adresa:
  Bd. Decebal, nr. 32
  610076, Piatra Neamt, Neamt
  Romania


CTCE - Centrul Teritorial de Calcul Economic

Info

Se încarcã, vã rugãm asteptati.