Inapoi la Cautare

LEGE 125 /2007


privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 123/2006 pentru aprobarea acordării sprijinului financiar producătorilor agricoli din sectorul vegetal, zootehnic, al îmbunătăţirilor funciare şi al organizării şi sistematizării teritoriului


Puteti sa consultati o forma actualizata valabilă între 12.05.2007 și 01.01.2011 , conform modificarilor publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, apasand butonul Cumpara Act.

Cumparati Actul varianta DOC

Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA
Doriti o forma actualizata ,valabilă între 12.05.2007 și 01.01.2011 , a acestui act ? Cumparati acum online, rapid si simplu varianta DOC !

Forme la zi | Modificari Act | Printare | Salvare DOC

    "Art. 16. - (1) Lista activităţilor pentru care se acordă sprijin financiar în perioada 1 ianuarie-31 decembrie a fiecărui an, cuantumul sprijinului exprimat ca procent din cheltuiala eligibilă aferentă fiecărei activităţi şi/sau ca sumă fixă pe unitatea de măsură, precum hectar/tonă/cap de animal/familii de albine/litru, dintre activităţile cuprinse în anexele nr. 1-5, precum şi suma totală alocată fiecărei activităţi se aprobă anual prin hotărâre a Guvernului."

    5. La articolul 16, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

    "(3) Sprijinul financiar, stabilit prin Hotărârea Guvernului nr. 141/2007 privind aprobarea activităţilor pentru care se acordă sprijin financiar producătorilor agricoli din sectorul zootehnic, în anul 2007, a cuantumului acestuia, precum şi a sumei totale alocate fiecărei activităţi, se va acorda pentru anul 2007, începând cu luna ianuarie, producătorilor agricoli care au depus sau vor depune documentaţiile legale."

    6. La articolul 17, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

    "(3) Persoanele fizice şi/sau juridice care, prin înscrierea sau atestarea de date ori de situaţii nereale pe documentele de decontare aferente sprijinului financiar prevăzut în prezenta ordonanţă de urgenţă, au încasat sume de la bugetul de stat în mod necuvenit nu mai beneficiază de sprijin financiar pentru o perioadă de 3 ani."

    7. La anexa nr. 1, litera a) cu punctele 1-19 şi litera c) cu punctul 1 se abrogă.

    8. La anexa nr. 1, litera e), punctele 1 şi 2 ale literei e) şi punctul 2 al literei f) vor avea următorul cuprins:

	

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
"Nr.
crt. Activităţi din agricultură
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
e) susţinerea structurilor asociative din agricultură şi industrie
   alimentară
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 1. susţinerea costurilor aferente participării şi/sau organizării de
    manifestări expoziţionale, pentru grupuri şi organizaţii de producători,
    asociaţii patronale şi profesionale
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 2. susţinerea costurilor privind achiziţionarea de către grupurile şi
    organizaţiile de producători, asociaţii patronale şi profesionale de
    aparatură IT, software, baze de date
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
f) susţinerea unor costuri de producţie
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 2. subvenţionarea motorinei şi/sau biodieselului pentru lucrările din
    agricultură, precum şi a altor resurse materiale necesare culturilor
    agricole"
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

9. La anexa nr. 1 litera e), după punctul 3 se introduce un nou punct,
   punctul 4, cu următorul cuprins:
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
"Nr.
crt. Activităţi din agricultură
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
e) susţinerea structurilor asociative din agricultură şi industrie alimentară
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
4. susţinerea cheltuielilor necesare realizării programelor de promovare a
   produselor agroalimentare"
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

10. La anexa nr. 2, litera a) va avea următorul cuprins:
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
"Nr.
crt. Activităţi din sectorul vegetal
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
a) legume-fructe
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 1. susţinerea costurilor pentru apa potabilă utilizată la spălarea legumelor
    în procesul de pregătire pentru comercializare în stare proaspătă şi
    pentru procesare
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 2. sprijin financiar pentru funcţionarea grupurilor de producători
    recunoscute
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 3. sprijin financiar pentru întocmirea planurilor de recunoaştere
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 4. sprijin financiar pentru cofinanţarea fondurilor operaţionale înfiinţate
    de organizaţiile de producători
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 5. susţinere financiară pentru implementarea Sistemului european de bune
    practici agricole - EUREPGAP în domeniul legumelor şi fructelor şi
    implementarea sistemului de management al calităţii HCCP în spaţiile de
    prelucrare legume-fructe
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 6. sprijin financiar pentru producţia marfă de legume recoltate şi livrate
    din serele încălzite şi pentru producţia marfă de ciuperci recoltate şi
    livrate din spaţiile climatizate
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 7. sprijin financiar pentru legumele şi fructele destinate prelucrării
    industriale
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 8. sprijin financiar pentru achiziţionarea de ambalaje şi alte materiale
    necesare ambalării legumelor şi fructelor pentru livrare în stare
    proaspătă
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 9. sprijin financiar pentru tratamente fitosanitare în plantaţiile de pomi,
    arbuşti fructiferi şi căpşuni
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
10. sprijin financiar pentru suprafeţele de legume cultivate în câmp, sere
    reci şi solarii"
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

11. La anexa nr. 2 litera b), punctele 1 şi 2 vor avea următorul cuprins:
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
"Nr.
crt. Activităţi din sectorul vegetal
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
b) culturi de câmp
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 1. procesarea inului şi a cânepei pentru fibră
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 2. susţinerea producţiei marfă la culturile de sfeclă de zahăr, orez, în şi
    cânepă pentru fibră şi/sau ulei şi/sau alte utilizări industriale, soia
    convenţională, hamei, culturi energetice (biocarburanţi şi biomasă)"
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

12. La anexa nr. 2 litera c), punctul 2 va avea următorul cuprins:
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
"Nr.
crt. Activităţi din sectorul vegetal
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
c) sectorul viticol
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 2. susţinerea producerii de material săditor viticol prebază, bază şi
    certificat"
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

13. La anexa nr. 3 litera a), după punctul 7 se introduc două noi puncte,
    punctele 7^1 şi 7^2, cu următorul cuprins:
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
"Nr.
crt. Activităţi din sectorul zootehnic
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
a) Susţinerea ameliorării populaţiilor de animale
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 7^1. achiziţionarea de animale de reproducţie cu mare valoare genetică din
      speciile bovine, ovine şi caprine
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 7^2. sprijinirea operatorilor economici acreditaţi pentru efectuarea
      serviciilor zootehnice prin susţinerea unor credite pe termen mediu şi
      lung, pentru achiziţia de dotări tehnice specifice"
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

14. La anexa nr. 3 litera b), punctul 9 va avea următorul cuprins:
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
"Nr.
crt. Activităţi din sectorul zootehnic
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
b) Susţinerea îmbunătăţirii calităţii produselor de origine animală
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 9. îmbunătăţirea calităţii şi a parametrilor de producţie în creşterea
    efectivelor de bovine, porcine şi păsări prin susţinerea producţiei de
    carne de bovine, de porc şi pasăre - pui broiler şi a producţiei de ouă
    de consum"
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

15. La anexa nr. 3 litera b), după punctul 11 se introduce un nou punct,
    punctul 11^1, cu următorul cuprins:
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
"Nr.
crt. Activităţi din sectorul zootehnic
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
b) Susţinerea îmbunătăţirii calităţii produselor de origine animală
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
11^1. susţinerea dotării centrelor de colectare a laptelui, aparţinând unor
      structuri asociative, cu echipamente şi utilaje specifice desfăşurării
      activităţii de colectare, analiză şi păstrare a laptelui, materie primă
      în vederea livrării la unităţile de procesare"
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

16. La anexa nr. 4 litera a), punctul 3 va avea următorul cuprins:
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
"Nr.
crt. Activităţi din sectorul de îmbunătăţiri funciare
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
a) asigurarea stării de funcţionare a infrastructurii de îmbunătăţiri funciare
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 3. executarea lucrărilor de punere în funcţiune de către Administraţia
    Naţională a Îmbunătăţirilor Funciare a infrastructurii de îmbunătăţiri
    funciare situate în cadrul teritoriului organizaţiilor de îmbunătăţiri
    funciare sau al federaţiilor de organizaţii de îmbunătăţiri funciare şi
    care, din cauza stării de degradare, nu s-a putut transmite în
    proprietatea sau folosinţa acestora sau nu s-a preluat de acestea pe bază
    de proces-verbal de predare-primire"
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

17. La anexa nr. 4 litera b), punctul 4 va avea următorul cuprins:
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
"Nr.
crt. Activităţi din sectorul de îmbunătăţiri funciare
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
b) investiţii pentru modernizarea şi retehnologizarea infrastructurii de
   îmbunătăţiri funciare
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 4. modernizarea şi retehnologizarea infrastructurii de îmbunătăţiri funciare
    situate în cadrul teritoriului organizaţiilor de îmbunătăţiri funciare sau
    al federaţiilor de organizaţii de îmbunătăţiri funciare şi aflate în
    proprietatea sau folosinţa acestora"
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

18. La anexa nr. 4 litera b), după punctul 4 se introduce un nou punct,
    punctul 5, cu următorul cuprins:
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
"Nr.
crt. Activităţi din sectorul de îmbunătăţiri funciare
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
b) investiţii pentru modernizarea şi retehnologizarea infrastructurii de
   îmbunătăţiri funciare
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 5. susţinerea costurilor cu energia pentru apa de irigaţii utilizată de
    asociaţii şi organizaţii ale utilizatorilor de apă pentru irigaţii"
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

19. La anexa nr. 4, după litera b) se introduce litera c) cu două noi puncte,
    punctele 6 şi 7, cu următorul cuprins:
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
"Nr.
crt. Activităţi din sectorul de îmbunătăţiri funciare
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
c) irigarea culturilor agricole
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 6. plata către furnizorul de energie electrică a costului energiei electrice
    de pompare a apei prin punctele de livrare a apei pentru irigarea
    culturilor agricole înfiinţate pe teritoriul asociaţiei şi organizaţiei
    utilizatorilor de apă pentru irigaţii, în limita plafonului maxim la
    hectar, unitar la nivel naţional, prevăzut de art. 67 alin. (4) din Legea
    îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004, cu modificările şi completările
    ulterioare, proporţional cu suprafaţa de teren irigată
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 7. dobânzile, majorările de întârziere şi penalităţile de orice fel,
    calculate de Societatea Comercială de Distribuţie şi Furnizare a Energiei
    Electrice "Electrica" - S.A. pentru neachitarea la termenele scadente a
    costurilor cu energia electrică consumată pentru pomparea apei pentru
    irigaţii şi desecări de către Administraţia Naţională a Îmbunătăţirilor
    Funciare şi de către asociaţiile şi organizaţiile utilizatorilor de apă
    pentru irigaţii, se suportă de la bugetul de stat, cu încadrarea în
    prevederile bugetare aprobate Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării
    Rurale pentru anul 2007"
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────


    Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

             PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

                      BOGDAN OLTEANU

                  PREŞEDINTELE SENATULUI

                     NICOLAE VĂCĂROIU

    Bucureşti, 5 mai 2007.

    Nr. 125.

                                     ------
<   1   2  

Forme la zi | Modificari Act | Printare | Salvare DOC

Inapoi la Cautare

Comentarii Act

Nu sunt comentarii momentan.

Posteaza pe retele sociale

Pentru a posta un comentariu trebuie sa va autentificati


Daca nu aveti inca un cont si vreti sa va inregistrati dati click aici


Despre Companie

CTCE este liderul national in domeniul software legislativ. Avem o experienta de peste 35 ani in domeniul dezvoltarii de aplicatii software.
(aflati mai multe)

Termeni si Conditii
Comanda LegisPlus
Testeaza LegisPlus
Resurse Lege-Online

Nota CTCE

Continutul, designul, structura, precum si materialele Lege-Online.ro apartin C.T.C.E. - Piatra Neamt si sunt protejate de Legea 8/1996 privind drepturile de autor si drepturile conexe, cu modificarile si completarile ulterioare. Copierea/distribuirea/republicarea acestora este ilegala.

Intrati in Contact

 • Telefon:
  (0233) 211 020 / (0233) 218 110
 • E-mail:
  office@ctce.ro
 • Adresa:
  Bd. Decebal, nr. 32
  610076, Piatra Neamt, Neamt
  Romania


CTCE - Centrul Teritorial de Calcul Economic

Info

Se încarcã, vã rugãm asteptati.