Inapoi la Cautare

HOTĂRÂRE 876 /2018


pentru modificarea unor hotărâri ale Guvernului


Puteti sa consultati o forma actualizata la data 25.10.2020, conform modificarilor publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, apasand butonul Cumpara Act.

Cumparati Actul varianta DOC

Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA
Doriti o forma actualizata , la zi (25.10.2020) , a acestui act ? Cumparati acum online, rapid si simplu varianta DOC !

Forme la zi | Modificari Act | Printare | Salvare DOC

    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată
,

    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

    ART. I

    Anexa nr. 2
 la Hotărârea Guvernului nr. 158/2018
 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare şi a structurii instituţiilor de învăţământ superior pentru anul universitar 2018-2019, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 313 din 10 aprilie 2018, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

    1. La punctul 36, numărul curent 4
 va avea următorul cuprins:

    "

	

┌─┬──────────┬─────────────┬─────────────┬─┬──┬───┬───┐
│ │ │ │Economia │ │ │ │ │
│ │ │ │comerţului, │A│IF│180│120│
│ │ │ │turismului şi│ │ │ │ │
│ │ │Administrarea│serviciilor │ │ │ │ │
│ │ │afacerilor ├─────────────┼─┼──┼───┼───┤
│ │ │ │Merceologie │ │ │ │ │
│ │ │ │şi │A│IF│180│75 │
│ │ │ │managementul │ │ │ │ │
│ │ │ │calităţii │ │ │ │ │
│ │ ├─────────────┼─────────────┼─┼──┼───┼───┤
│ │ │Cibernetică, │ │ │ │ │ │
│ │ │statistică şi│Informatică │A│IF│180│75 │
│ │ │informatică │economică │ │ │ │ │
│ │ │economică │ │ │ │ │ │
│ │Facultatea├─────────────┼─────────────┼─┼──┼───┼───┤
│4│de Ştiinţe│ │Contabilitate│ │ │ │ │
│ │Economice │ │şi │A│IF│180│130│
│ │ │ │informatică │ │ │ │ │
│ │ │ │de gestiune │ │ │ │ │
│ │ │Contabilitate├─────────────┼─┼──┼───┼───┤
│ │ │ │Contabilitate│ │ │ │ │
│ │ │ │şi │A│ID│180│75 │
│ │ │ │informatică │ │ │ │ │
│ │ │ │de gestiune │ │ │ │ │
│ │ ├─────────────┼─────────────┼─┼──┼───┼───┤
│ │ │Finanţe │Finanţe şi │A│IF│180│75 │
│ │ │ │bănci │ │ │ │ │
│ │ ├─────────────┼─────────────┼─┼──┼───┼───┤
│ │ │ │Management │A│IF│180│90 │
│ │ │Management ├─────────────┼─┼──┼───┼───┤
│ │ │ │Management │A│ID│180│75 │
└─┴──────────┴─────────────┴─────────────┴─┴──┴───┴───┘


"

    2. Punctul 42
 se abrogă.

    3. Punctul 43
 va avea următorul cuprins:

    "43. UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ, FARMACIE, ŞTIINŢE ŞI TEHNOLOGIE DIN TÂRGU MUREŞ

	

┌────┬──────────┬──────────────┬────────────────────────┬───────────┬──────────┬─────────────┬───────────┐
│ │ │ │Specializarea/ Programul│Acreditare │ │ │ │
│ │ │ │de studii universitare │(A)/ │ │Număr de │Număr maxim│
│Nr. │ │Domeniul de │de licenţă (locaţia │Autorizare │Forma de │credite de │de studenţi│
│crt.│Facultatea│licenţă │geografică de │de │învăţământ│studii │care pot fi│
│ │ │ │desfăşurare şi limba de │funcţionare│ │transferabile│şcolarizaţi│
│ │ │ │predare)*A │provizorie │ │ │ │
│ │ │ │ │(AP) │ │ │ │
├────┼──────────┼──────────────┼────────────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┼───────────┤
│ │ │Educaţie │Educaţie fizică şi │ │ │ │ │
│ │ │fizică şi │sportivă │A │IF │180 │50 │
│ │ │sport │ │ │ │ │ │
│ │ ├──────────────┼────────────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┼───────────┤
│ │ │ │Medicină**)*^1) │A │IF │360 │270 │
│ │ │ ├────────────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┼───────────┤
│ │ │ │Medicină (în limba │A │IF │360 │200 │
│ │ │ │maghiară)*^1) │ │ │ │ │
│ │Facultatea│ ├────────────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┼───────────┤
│1 │de │ │Medicină (în limba │A │IF │360 │150 │
│ │Medicină │ │engleză)*^1) │ │ │ │ │
│ │ │Sănătate ├────────────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┼───────────┤
│ │ │ │Asistenţă medicală │A │IF │240 │140 │
│ │ │ │generală*^1) │ │ │ │ │
│ │ │ ├────────────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┼───────────┤
│ │ │ │Balneofiziokinetoterapie│A │IF │180 │50 │
│ │ │ │şi recuperare │ │ │ │ │
│ │ │ ├────────────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┼───────────┤
│ │ │ │Nutriţie şi dietetică │A │IF │180 │50 │
├────┼──────────┼──────────────┼────────────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┼───────────┤
│ │ │ │Medicină dentară*^1) │A │IF │360 │140 │
│ │Facultatea│ ├────────────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┼───────────┤
│2 │de │Sănătate │Medicină dentară (în │AP │IF │360 │30 │
│ │Medicină │ │limba engleză)*^1) │ │ │ │ │
│ │Dentară │ ├────────────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┼───────────┤
│ │ │ │Tehnică dentară │A │IF │180 │30 │
├────┼──────────┼──────────────┼────────────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┼───────────┤
│ │ │ │Farmacie*^1) (linia de │ │ │ │ │
│ │ │ │studii română şi linia │A │IF │300 │175 │
│ │ │ │de studii maghiară)***) │ │ │ │ │
│ │Facultatea│ ├────────────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┼───────────┤
│3 │de │Sănătate │Asistenţă de farmacie │A │IF │180 │40 │
│ │Farmacie │ ├────────────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┼───────────┤
│ │ │ │Cosmetică medicală şi │ │ │ │ │
│ │ │ │tehnologia produsului │AP │IF │180 │40 │
│ │ │ │cosmetic │ │ │ │ │
├────┼──────────┼──────────────┼────────────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┼───────────┤
│ │ │Ingineria │Automatică şi │A │IF │240 │60 │
│ │ │sistemelor │informatică aplicată │ │ │ │ │
│ │ ├──────────────┼────────────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┼───────────┤
│ │ │Inginerie │Ingineria sistemelor │A │IF │240 │60 │
│ │Facultatea│energetică │electroenergetice │ │ │ │ │
│4 │de ├──────────────┼────────────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┼───────────┤
│ │Inginerie │Inginerie │Tehnologia │A │IF │240 │60 │
│ │ │industrială │construcţiilor de maşini│ │ │ │ │
│ │ ├──────────────┼────────────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┼───────────┤
│ │ │Inginerie şi │Inginerie economică │A │IF │240 │50 │
│ │ │management │industrială │ │ │ │ │
├────┼──────────┼──────────────┼────────────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┼───────────┤
│ │ │Informatică │Informatică │A │IF │180 │75 │
│ │ ├──────────────┼────────────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┼───────────┤
│ │ │Istorie │Istorie │A │IF │180 │50 │
│ │ ├──────────────┼────────────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┼───────────┤
│ │ │Limbă şi │Limba şi literatura │ │ │ │ │
│ │ │literatură │română - Limba şi │A │IF │180 │100 │
│ │ │ │literatura engleză │ │ │ │ │
│ │Facultatea├──────────────┼────────────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┼───────────┤
│5 │de Ştiinţe│Limbi moderne │Limbi moderne aplicate │A │IF │180 │60 │
│ │şi Litere │aplicate │(engleză-franceză) │ │ │ │ │
│ │ ├──────────────┼────────────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┼───────────┤
│ │ │Ştiinţe ale │Comunicare şi relaţii │A │IF │180 │75 │
│ │ │comunicării │publice │ │ │ │ │
│ │ ├──────────────┼────────────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┼───────────┤
│ │ │Ştiinţe │Ştiinţe politice │AP │IF │180 │50 │
│ │ │politice ├────────────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┼───────────┤
│ │ │ │Studii de securitate │AP │IF │180 │30 │
├────┼──────────┼──────────────┼────────────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┼───────────┤
│ │ │ │Economia comerţului, │ │ │ │ │
│ │ │ │turismului şi │A │IF │180 │100 │
│ │ │ │serviciilor │ │ │ │ │
│ │ │Administrarea ├────────────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┼───────────┤
│ │ │afacerilor │Economia comerţului, │ │ │ │ │
│ │ │ │turismului şi │AP │IF │180 │50 │
│ │ │ │serviciilor (în limba │ │ │ │ │
│ │ │ │engleză) │ │ │ │ │
│ │ ├──────────────┼────────────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┼───────────┤
│ │ │ │Contabilitate şi │A │IF │180 │90 │
│ │ │ │informatică de gestiune │ │ │ │ │
│ │ │Contabilitate ├────────────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┼───────────┤
│ │ │ │Contabilitate şi │A │IFR │180 │75 │
│ │Facultatea│ │informatică de gestiune │ │ │ │ │
│6 │de ├──────────────┼────────────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┼───────────┤
│ │Economie │ │Drept │A │IF │240 │100 │
│ │şi Drept │Drept ├────────────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┼───────────┤
│ │ │ │Drept │A │IFR │240 │75 │
│ │ ├──────────────┼────────────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┼───────────┤
│ │ │Finanţe │Finanţe şi bănci │A │IF │180 │75 │
│ │ ├──────────────┼────────────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┼───────────┤
│ │ │ │Management │A │IF │180 │75 │
│ │ │Management ├────────────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┼───────────┤
│ │ │ │Management │A │IFR │180 │75 │
│ │ ├──────────────┼────────────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┼───────────┤
│ │ │Ştiinţe ale │Pedagogia învăţământului│AP │IF │180 │60 │
│ │ │educaţiei │primar şi preşcolar │ │ │ │ │
│ │ ├──────────────┼────────────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┼───────────┤
│ │ │Ştiinţe │Administraţie publică │A │IF │180 │100 │
│ │ │administrative│ │ │ │ │ │
├────┴──────────┴──────────────┴────────────────────────┴───────────┴──────────┴─────────────┴───────────┤
│**) Se şcolarizează şi la cererea Ministerului Apărării Naţionale. │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│*^1) Specializări reglementate sectorial în cadrul Uniunii Europene. │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│***) 100 limba română şi 75 limba maghiară. │
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


"

1   2   >  

Forme la zi | Modificari Act | Printare | Salvare DOC

Inapoi la Cautare

Comentarii Act

Nu sunt comentarii momentan.

Posteaza pe retele sociale

Pentru a posta un comentariu trebuie sa va autentificati


Daca nu aveti inca un cont si vreti sa va inregistrati dati click aici


Despre Companie

CTCE este liderul national in domeniul software legislativ. Avem o experienta de peste 35 ani in domeniul dezvoltarii de aplicatii software.
(aflati mai multe)

Termeni si Conditii
Comanda LegisPlus
Testeaza LegisPlus
Resurse Lege-Online

Nota CTCE

Continutul, designul, structura, precum si materialele Lege-Online.ro apartin C.T.C.E. - Piatra Neamt si sunt protejate de Legea 8/1996 privind drepturile de autor si drepturile conexe, cu modificarile si completarile ulterioare. Copierea/distribuirea/republicarea acestora este ilegala.

Intrati in Contact

 • Telefon:
  (0233) 211 020 / (0233) 218 110
 • E-mail:
  office@ctce.ro
 • Adresa:
  Bd. Decebal, nr. 32
  610076, Piatra Neamt, Neamt
  Romania


CTCE - Centrul Teritorial de Calcul Economic

Info

Se încarcã, vã rugãm asteptati.