Inapoi la Cautare

HOTĂRÂRE 646 /2004


privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2004 al Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului


Puteti sa consultati o forma actualizata la data 16.09.2019, conform modificarilor publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, apasand butonul Cumpara Act.

Cumparati Actul varianta DOC

Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA
Doriti o forma actualizata , la zi (16.09.2019) , a acestui act ? Cumparati acum online, rapid si simplu varianta DOC !

Forme la zi | Modificari Act | Printare | Salvare DOC


       Preşedintele Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului,

                                 Mircea Ursache

                        p. Ministrul finanţelor publice,

                               Gheorghe Gherghina

                                secretar de stat

    Bucureşti, 29 aprilie 2004.

    Nr. 646.

    ANEXA 1

	

    AUTORITATEA PENTRU VALORIFICAREA ACTIVELOR STATULUI

                  BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI CONSOLIDAT
                     pe perioada 1 mai - 31 decembrie 2004

┌────────┬─────────────────────────────────────────────┬──────────────────────┐
│ Nr. │ │ PERIOADA │
│ crt. │ Denumire indicatori │01.05.2004-31.12.2004 │
├────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 0 │ 1 │ 2 │
├────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│I. │ VENITURI TOTALE, din care: │ 4.541.000 │
├────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│A. │ Venituri din activitatea de valorificare │ │
│ │active bancare, din care: │ 1.100.000 │
├────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│1. │-încasări din valorificarea activelor bancare│ 650.000 │
├────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│2. │-încasări din valorificarea creanţelor pre- │ │
│ │luate de la Ministerul Finanţelor Publice │ 150.000 │
├────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│3. │-încasări din valorificarea creanţelor pre- │ │
│ │luate de la CNAS │ 300.000 │
├────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│B. │ Venituri din activitatea de privatizare şi │ │
│ │administrare a participaţiilor statului, din │ │
│ │care: │ 3.441.000 │
├────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│1. │ Venituri curente, din care: │ 1.220.000 │
├────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ │ -venituri din dividende │ 1.167.000 │
├────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ │ -dobânzi la disponibilul în conturi │ 12.000 │
├────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ │ -diferenţe de curs valutar │ 1.000 │
├────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ │ -alte venituri nefiscale │ 40.000 │
├────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│2. │ Venituri din capital, din care: │ 2.221.000 │
├────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ │ -venituri din privatizare │ 2.220.000 │
├────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ │ -alte venituri din operaţiuni de capital │ 1.000 │
├────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│II. │ CHELTUIELI TOTALE, din care: │ 4.541.000 │
├────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│A. │ Cheltuieli aferente activitătii de valorifi-│ │
│ │care active bancare, din care: │ 1.100.000 │
├────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│1. │ Cheltuieli curente, din care: │ 1.096.500 │
├────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│1.1. │ -transferuri, din care: │ 855.000 │
├────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│1.1.1. │ -vărsăminte la trezoreria statului din valo-│ │
│ │rificarea activelor bancare │ 445.000 │
├────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│1.1.2. │ -vărsăminte la fondul de risc din valorifi- │ │
│ │carea creanţelor preluate de la Ministerul │ │
│ │Finanţelor Publice │ 130.000 │
├────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│1.1.3. │ -vărsăminte la fondul naţional unic de asi- │ │
│ │gurări sociale de sănătate │ 280.000 │
├────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│1.2. │ -cheltuieli de personal │ 121.800 │
├────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│1.3. │ -cheltuieli materiale, servicii şi adminis- │ │
│ │trare active bancare │ 119.700 │
├────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│2. │ Cheltuieli de capital │ 3.500 │
├────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│B. │ Cheltuieli aferente activitătii de privati- │ │
│ │zare şi administrare a participaţiilor sta- │ │
│ │tului, din care: │ 3.441.000 │
├────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│1. │ -cheltuieli de personal │ 210.000 │
├────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│2. │ -cheltuieli materiale şi servicii │ 60.000 │
├────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ │ -Cheltuieli proprii de organizare şi │ │
│ │funcţionare │ 270.000 │
├────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│3. │ -transferuri, din care: │ 3.161.000 │
├────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ │ - cheltuieli legate de plată onorariilor │ │
│ │pentru consultanţă, agenţi de privatizare │ │
│ │sau firme de avocatură şi cele pentru prega- │ │
│ │tirea şi realizarea privatizării societăţi- │ │
│ │lor comerciale; │ 200.000 │
├────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ │ - cheltuieli pentru rapoarte de evaluare în │ │
│ │procesul de privatizare, postprivatizare, │ │
│ │pentru expertize, cauţiuni, evaluări în liti-│ │
│ │gii, onorarii executori judecătoreşti, docu- │ │
│ │mentaţii pentru obţinerea avizului de mediu │ │
│ │precum şi alte asemenea cheltuieli; │ 15.000 │
├────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ │ - costuri implicate de dizolvarea voluntară │ │
│ │şi lichidarea societăţilor comerciale; │ 63.000 │
├────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ │ - contribuţii la majorarea capitalului │ │
│ │social al unor societăţi comerciale în ca- │ │
│ │zurile prevăzute de lege │ 5.000 │
├────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ │ - sume plătite efectiv cumpărătorilor, re- │ │
│ │prezentând daune suportate de instituţia │ │
│ │publică implicată ca urmare a garanţiilor │ │
│ │acordate de aceasta în contractele de vânzare│ │
│ │-cumpărare de acţiuni, şi/sau cheltuielile │ │
│ │efectuate pentru combaterea ori stingerea │ │
│ │pretenţiilor formulate de cumpărător, precum │ │
│ │şi despăgubirile cuvenite potrivit art. 27-29│ │
│ │din legea nr. 137/2002; │ 280.000 │
├────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ │ - cheltuieli destinate cofinanţării proiec- │ │
│ │telor PHARE; │ 10.000 │
├────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ │ - vărsăminte la Trezoreria Statului, conform│ │
│ │prevederilor OUG nr. 111/2003; │ 1.729.000 │
├────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ │ - sume lăsate cu titlu gratuit la dispoziţia│ │
│ │societăţilor comerciale privatizate conform │ │
│ │art. 36, alin. 2 din Ordonanţa de Urgenţă │ │
│ │nr. 88/1997; │ 70.000 │
├────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ │ - regularizări aferente vărsămintelor din │ │
│ │conversie acţiuni; │ 495.000 │
├────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ │ - regularizări aferente vărsămintelor la │ │
│ │bugetele locale; │ 75.000 │
├────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ │ - sume acordate societăţilor comerciale pen-│ │
│ │tru plata consumului de energie electrică şi │ │
│ │gaze naturale conform prevederilor OUG nr. 8/│ │
│ │2003 cu modificările şi completările ulteri- │ │
│ │oare; │ 190.000 │
├────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ │ - cheltuieli cu diferenţe de curs valutar │ 29.000 │
├────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│4. │ -Cheltuieli de capital │ 10.000 │
├────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│C. │ Excedent │ 0 │
└────────┴─────────────────────────────────────────────┴──────────────────────┘


    ANEXA 1A

	

                       BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI
              al activităţii de valorificare a activelor statului
       potrivit art. 12 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/1998
                     privind valorificarea unor active ale
               statului, republicată, cu modificările ulterioare,
                     pe perioada 1 mai - 31 decembrie 2004

┌────────┬─────────────────────────────────────────────┬──────────────────────┐
│ Nr. │ │ PERIOADA │
│ crt. │ Denumire indicatori │01.05.2004-31.12.2004 │
├────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 0 │ 1 │ 2 │
├────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│1. │ Venituri totale, din care: │ 1.100.000 │
├────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│1.1. │-încasări din valorificarea activelor bancare│ 650.000 │
├────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│1.2. │-încasări din valorificarea creanţelor pre- │ │
│ │luate de la Ministerul Finanţelor Publice │ 150.000 │
├────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│1.3. │-încasări din valorificarea creanţelor pre- │ │
│ │luate de la CNAS │ 300.000 │
├────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│2. │ Cheltuieli totale, din care: │ 1.100.000 │
├────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│2.1. │ Cheltuieli curente, din care: │ 1.096.500 │
├────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│2.1.1. │ - transferuri │ 855.000 │
├────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│2.1.1.1 │-vărsăminte la trezoreria statului din valo- │ │
│ │rificarea activelor bancare │ 445.000 │
├────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│2.1.1.2 │-vărsăminte la fondul de risc din valorifi- │ │
│ │carea creanţelor preluate de la Ministerul │ │
│ │Finanţelor Publice │ 130.000 │
├────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│2.1.1.3 │-vărsăminte la fondul naţional unic de asi- │ │
│ │gurări sociale de sănătate │ 280.000 │
├────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│2.1.2 │-cheltuieli de personal │ 121.800 │
├────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│2.1.3 │-cheltuieli materiale, servicii şi adminis- │ │
│ │trare active bancare │ 119.700 │
├────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│2.2. │ Cheltuieli de capital │ 3.500 │
└────────┴─────────────────────────────────────────────┴──────────────────────┘


    ANEXA 1B

	

                       BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI
               al activităţii pentru privatizare şi administrarea
      participaţiilor statului pe perioada 1 mai 2004 - 31 decembrie 2004

                                                                   - mil. lei -
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 Nr. 1 mai 2004-
 crt. Specificaţie 31 decembrie 2004
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1. VENITURI TOTALE, din care: 3.441.000
    Venituri curente - total, din care: 1.220.000
    Venituri nefiscale - total, din care: 1.220.000
    Venituri din dividende 1.167.000
    Dobânzi la disponibilul în conturi 12.000
    Diferenţe de curs valutar 1.000
    Alte venituri nefiscale 40.000
    Venituri din capital - total, din care: 2.221.000
    Venituri din privatizare 2.220.000
    Alte venituri din operaţiuni de capital 1.000
II. CHELTUIELI TOTALE, din care: 3.441.000
a) Cheltuieli de personal 210.000
b) Cheltuieli materiale şi servicii 60.000
    - Cheltuieli proprii de organizare şi funcţionare 270.000
c) Transferuri - total, din care: 3.161.000
    Cheltuieli legate de plată onorariilor pentru consultanţi,
    agenţi de privatizare sau firme de avocatură şi cele pentru
    pregătirea şi realizarea privatizării societăţilor comerciale 200.000
    Cheltuieli pentru rapoarte de evaluare în procesul de
    privatizare, postprivatizare, pentru expertize, cauţiuni,
    evaluări în litigii, onorarii executori judecătoreşti,
    documentaţii pentru obţinerea avizului de mediu, precum şi
    alte asemenea cheltuieli 15.000
    Costuri implicate de dizolvarea voluntară şi lichidarea
    societăţilor comerciale 63.000
    Contribuţii la majorarea capitalului social al unor
    societăţi comerciale în cazurile prevăzute de lege 5.000
    Sume plătite efectiv cumpărătorilor, reprezentând daune
    suportate de instituţia publică implicată ca urmare a
    garanţiilor acordate de aceasta în contractele de vânzare-
    cumpărare de acţiuni, şi/sau cheltuielile efectuate pentru
    combaterea ori stingerea pretenţiilor formulate de cumpărător,
    precum şi despăgubirile cuvenite potrivit art. 27-29 din
    Legea nr. 137/2002 280.000
    Cheltuieli destinate cofinanţării proiectelor PHARE 10.000
    Vărsăminte la Trezoreria Statului, conform prevederilor
    Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2003 1.729.000
    Sume lăsate cu titlu gratuit la dispoziţia societăţilor
    comerciale privatizate, conform art. 36 alin. 2 din
    Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 88/1997 70.000
    Regularizări aferente vărsămintelor din conversie acţiuni 495.000
    Regularizări aferente vărsămintelor la bugetele locale 75.000
    Sume acordate societăţilor comerciale pentru plata consumului
    de energie electrică şi gaze naturale, conform prevederilor
    Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2003, cu modificările
    şi completările ulterioare 190.000
    Cheltuieli cu diferenţe de curs valutar 29.000
d) Cheltuieli de capital 10.000
III. Excedent 0
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────


                          ------------
<   1   2  

Forme la zi | Modificari Act | Printare | Salvare DOC

Inapoi la Cautare

Comentarii Act

Nu sunt comentarii momentan.

Posteaza pe retele sociale

Pentru a posta un comentariu trebuie sa va autentificati


Daca nu aveti inca un cont si vreti sa va inregistrati dati click aici


Despre Companie

CTCE este liderul national in domeniul software legislativ. Avem o experienta de peste 35 ani in domeniul dezvoltarii de aplicatii software.
(aflati mai multe)

Termeni si Conditii
Comanda LegisPlus
Testeaza LegisPlus
Resurse Lege-Online

Nota CTCE

Continutul, designul, structura, precum si materialele Lege-Online.ro apartin C.T.C.E. - Piatra Neamt si sunt protejate de Legea 8/1996 privind drepturile de autor si drepturile conexe, cu modificarile si completarile ulterioare. Copierea/distribuirea/republicarea acestora este ilegala.

Intrati in Contact

 • Telefon:
  (0233) 211 020 / (0233) 218 110
 • E-mail:
  office@ctce.ro
 • Adresa:
  Bd. Decebal, nr. 32
  610076, Piatra Neamt, Neamt
  Romania


CTCE - Centrul Teritorial de Calcul Economic

Info

Se încarcã, vã rugãm asteptati.