Inapoi la Cautare

HOTĂRÂRE 567 /2011


pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 117/2011 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2011 al Fondului pentru mediu şi al Administraţiei Fondului pentru Mediu, precum şi a Listei programelor finanţate din Fondul pentru mediu în anul 2011


Puteti sa consultati o forma actualizata la data 01.03.2021, conform modificarilor publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, apasand butonul Cumpara Act.

Cumparati Actul varianta DOC

Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA
Doriti o forma actualizata , la zi (01.03.2021) , a acestui act ? Cumparati acum online, rapid si simplu varianta DOC !

Forme la zi | Modificari Act | Printare | Salvare DOC

                      Gheorghe Ialomiţianu

    Bucureşti, 1 iunie 2011.

    Nr. 567.

    ANEXA 1

    -------

(Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 117/2011)

--------------------------------------------------

    ADMINISTRAŢIA FONDULUI PENTRU MEDIU

                BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

             pentru anul 2011 al Fondului pentru Mediu


	

                                                                - mii lei -
┌────────────────────────────────────────────────────┬─────────────┬───────────┐
│ Denumire indicator │ Cod │ Program │
│ │ │ 2011 │
├────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │
├────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
│TOTAL VENITURI │ │ 2.401.703│
├────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
│I. VENITURI CURENTE │ │ 2.401.703│
├────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
│A. VENITURI FISCALE │ │ 2.325.703│
├────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
│A4. IMPOZITE ŞI TAXE PE BUNURI ŞI SERVICII │ 00.04 │ 2.057.508│
├────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
│Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării│ │ │
│bunurilor sau pe desfăşurarea de activităţi │ 16.10 │ 2.057.508│
├────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
│taxă pe poluare pentru autovehicule │ 16.10.50.01 │ 2.057.508│
├────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
│A6. ALTE IMPOZITE ŞI TAXE │ 18.10 │ 268.195│
├────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
│Alte impozite şi taxe │ 18.10.50 │ 268.195│
├────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
│o contribuţie de 3% din veniturile realizate din │ │ │
│vânzarea deşeurilor metalice feroase şi neferoase, │ │ │
│inclusiv a bunurilor destinate dezmembrării, │ │ │
│obţinute de către generatorul deşeurilor, respectiv │ │ │
│deţinătorul bunurilor, destinate dezmembrării, │ │ │
│persoană fizică sau juridică. │ 18.10.50.01 │ 90.250│
├────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
│taxele încasate pentru emisiile de poluanţi în │ │ │
│atmosferă, datorate de operatorii economici │ │ │
│deţinători de surse staţionare a căror utilizare │ │ │
│afectează factorii de mediu │ 18.10.50.02 │ 17.100│
├────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
│taxele încasate de la operatori economici utiliza- │ │ │
│tori de noi terenuri pentru depozitarea deşeurilor │ │ │
│valorificabile │ 18.10.50.03 │ 5│
├────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
│o contribuţie de 2 lei/kg, datorată de operatorii │ │ │
│economici care introduc pe piaţa naţională ambalaje │ │ │
│de desfacere şi bunuri ambalate, pentru diferenţa │ │ │
│dintre cantităţile de deşeuri de ambalaje corespun- │ │ │
│zătoare obiectivelor de valorificare sau incinerare │ │ │
│în instalaţii de incinerare cu recuperare de energie│ │ │
│şi de valorificare prin reciclare şi cantităţile de │ │ │
│deşeuri de ambalaje efectiv valorificate sau inci- │ │ │
│nerate în instalaţii de incinerare cu recuperare de │ 18.10.50.04 │ 38.000│
│energie şi valorificate prin reciclare │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
│o contribuţie de 2% din valoarea substanţelor │ │ │
│clasificate prin acte normative ca fiind periculoase│ │ │
│pentru mediu, introduse pe piaţa naţională de către │ │ │
│operatorii economici. │ 18.10.50.05 │ 4.085│
├────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
│o contribuţie de 2% din veniturile realizate din │ │ │
│vânzarea masei lemnoase şi/sau a materialelor │ │ │
│lemnoase obţinute de către administratorul, │ │ │
│respectiv proprietarul pădurii, cu excepţia lemnelor│ │ │
│de foc, arborilor şi arbuştilor ornamentali, pomilor│ │ │
│de Crăciun, răchitei şi puieţilor; │ 18.10.50.06 │ 23.750│
├────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
│o contribuţie de 2 lei/kg anvelopă, datorată de │ │ │
│operatorii economici care introduc pe piaţa │ │ │
│naţională anvelope noi şi/sau uzate destinate │ │ │
│reutilizării, pentru diferenţa dintre cantităţile de│ 18.10.50.07 │ 285│
│anvelope corespunzătoare obligaţiilor anuale de │ │ │
│gestionare prevăzute în legislaţia în vigoare şi │ │ │
│cantităţile efectiv gestionate │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
│contribuţie de 3% din suma care se plăteşte anual │ │ │
│pentru gestionarea fondurilor de vânătoare, plătită │ │ │
│de către gestionarii fondurilor de vânătoare │ 18.10.50.08 │ 475│
├────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
│donaţii, sponsorizări, asistenţă financiară din │ │ │
│partea persoanelor fizice sau juridice române ori │ │ │
│străine şi a organizaţiilor sau organismelor │ │ │
│internaţionale │ 18.10.50.09 │ 0│
├────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
│sume încasate din restituirea finanţărilor acordate,│ │ │
│dobânzi, penalităţi de orice fel, alte operaţiuni │ │ │
│financiare derulate din sursele financiare ale │ │ │
│Fondului pentru mediu │ 18.10.50.10 │ 0│
├────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
│sumele încasate de la manifestări organizate în │ │ │
│beneficiul Fondului pentru mediu │ 18.10.50.11 │ 0│
├────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
│cuantumul taxelor pentru emiterea avizelor, │ │ │
│acordurilor şi a autorizaţiilor de mediu │ 18.10.50.12 │ 195│
├────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
│dobânzi şi penalităţi de orice fel datorate de │ │ │
│către debitorii Fondului pentru mediu │ 18.10.50.13 │ 0│
├────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
│o contribuţie de 100 lei/tonă, datorată de unităţile│ │ │
│administrativ-teritoriale începând cu data de │ │ │
│1 iulie 2010, în cazul neîndeplinirii obiectivului │ │ │
│anual de diminuare cu 15% a cantităţilor de deşeuri │ │ │
│municipale şi asimilabile, colectate şi trimise spre│ │ │
│depozitare, plata făcându-se pentru diferenţa dintre│ │ │
│cantitatea corespunzătoare obiectivului anual de │ │ │
│diminuare şi cantitatea corespunzătoare obiectivului│ │ │
│efectiv realizat prin activităţi specifice de │ │ │
│colectare selectivă şi valorificare │ 18.10.50.14 │ 28.500│
├────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
│ecotaxa, în valoare de 0,1 lei/bucată, aplicată │ │ │
│pungilor şi sacoşelor pentru cumpărături, cu mâner │ │ │
│integrat sau aplicat, fabricate din materiale │ │ │
│obţinute din resurse neregenerabile, definite │ │ │
│potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. │ │ │
│195/2005 privin protecţia mediului │ 18.10.50.15 │ 24.700│
├────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
│sumele încasate ca urmare a aplicării penalităţii de│ │ │
│100 euro, echivalentă în lei, la cursul de schimb │ │ │
│leu/euro al BNR valabil la data de 01 mai a anului │ │ │
│respectiv pentru fiecare tonă de dioxid de carbon │ │ │
│echivalent emisă, plătită de către operatorul sau │ │ │
│operatorul de aeronave care nu a restituit certifi- │ │ │
│cate de emisii de gaze cu efect de seră corespunză- │ 18.10.50.16 │ 40.850│
│toare emisiilor de gaze cu efect de seră generate în│ │ │
│anul anterior, în conformitate cu prevederile legale│ │ │
│în vigoare │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
│taxe şi contribuţii conform Legii nr. 73/2000, │ │ │
│republicată cu modificările şi completările │ │ │
│ulterioare │ 18.10.50.17 │ 0│
├────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
│C. VENITURI NEFISCALE │ │ 76.000│
├────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
│C.1. VENITURI DIN PROPRIETATE │ │ 76.000│
├────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
│VENITURI DIN DOBÂNZI │ 31.10 │ 76.000│
├────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
│Alte venituri din dobânzi │ 31.10.03 │ 76.000│
├────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
│TOTAL CHELTUIELI │ │ 2.397.703│
├────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
│CHELTUIELI CURENTE │ 01 │ 2.397.703│
├────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
│ALTE TRANSFERURI │ 55 │ 2.397.703│
├────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
│CAPITOLUL Protecţia mediului │ 74.10 │ 2.397.703│
├────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
│Subcap. Reducerea şi controlul poluării │ 74.10.03 │ 2.397.703│
├────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
│Alte transferuri │ 55 │ 2.397.703│
├────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
│Transferuri interne │ 55.10 │ 2.397.703│
├────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
│DEFICIT/EXCEDENT │ - │ 4.000│
├────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┴───────────┤
│Disponibil din anii precedenţi │ 1.825.624 │
├────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────┤
│Total venituri 2011 │ 2.401.703 │
├────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────┤
│Total cheltuieli 2011 │ 2.397.703 │
└────────────────────────────────────────────────────┴─────────────────────────┘


    ANEXA 2

    -------

(Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 117/2011)

--------------------------------------------------

<   1   2   3   >  

Forme la zi | Modificari Act | Printare | Salvare DOC

Inapoi la Cautare

Comentarii Act

Nu sunt comentarii momentan.

Posteaza pe retele sociale

Pentru a posta un comentariu trebuie sa va autentificati


Daca nu aveti inca un cont si vreti sa va inregistrati dati click aici


Despre Companie

CTCE este liderul national in domeniul software legislativ. Avem o experienta de peste 35 ani in domeniul dezvoltarii de aplicatii software.
(aflati mai multe)

Termeni si Conditii
Comanda LegisPlus
Testeaza LegisPlus
Resurse Lege-Online

Nota CTCE

Continutul, designul, structura, precum si materialele Lege-Online.ro apartin C.T.C.E. - Piatra Neamt si sunt protejate de Legea 8/1996 privind drepturile de autor si drepturile conexe, cu modificarile si completarile ulterioare. Copierea/distribuirea/republicarea acestora este ilegala.

Intrati in Contact

 • Telefon:
  (0233) 211 020 / (0233) 218 110
 • E-mail:
  office@ctce.ro
 • Adresa:
  Bd. Decebal, nr. 32
  610076, Piatra Neamt, Neamt
  Romania


CTCE - Centrul Teritorial de Calcul Economic

Info

Se încarcã, vã rugãm asteptati.