Inapoi la Cautare

HOTĂRÂRE 372 /1972


privind subordonarea unor instituţii de învăţămînt superior


Puteti sa consultati o forma actualizata valabilă între 05.05.1972 și 23.11.1997 , conform modificarilor publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, apasand butonul Cumpara Act.

Cumparati Actul varianta DOC

Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA
Doriti o forma actualizata ,valabilă între 05.05.1972 și 23.11.1997 , a acestui act ? Cumparati acum online, rapid si simplu varianta DOC !

Forme la zi | Modificari Act | Printare | Salvare DOC

        Consiliul de Miniştri al Republicii Socialiste România hotărăşte:

    ART. UNIC

     Instituţiile de învăţămînt superior, prevăzute în anexa la prezenta hotărîre, vor funcţiona atît în subordinea Ministerului Educaţiei şi Învăţămîntului, cît şi în subordinea altor ministere sau organe centrale, potrivit anexei.

                                          Preşedintele Consiliului de Miniştri,

                                                 ION GHEORGHE MAURER

        Bucureşti, 8 aprilie 1972.

        Nr. 372.

    ANEXA 1
                                         LISTA

           unităţilor de învăţămînt superior care vor funcţiona atît în subordinea

              Ministerului Educaţiei şi Învăţămîntului, cît şi în subordinea

                          altor ministere sau organe centrale


	

┌────┬──────────────────┬────────────────────────┐
│ │Ministerul sau │ │
│ │organul central │ │
│ │care împreună cu │ │
│ │Ministerul │Secţiile, facultăţile │
│Nr. │Educaţiei şi │sau institutele de │
│crt.│Învăţămîntului, │învăţămînt superior │
│ │subordonează │subordonate │
│ │unităţile de │ │
│ │învăţămînt │ │
│ │superior │ │
├────┼──────────────────┼────────────────────────┤
│0 │1 │2 │
├────┼──────────────────┼────────────────────────┤
│ │ │Facultăţile de │
│ │ │construcţii │
│ │ │aerospaţiale, tehnologia│
│ │ │construcţiilor de │
│ │ │maşini, electrotehnică, │
│ │ │automatică; secţiile de │
│ │ │mecanică fină, maşini │
│ │ │termice, utilaj chimic, │
│ │ │maşini hidraulice şi │
│ │ │pneumatice, montarea şi │
│ │ │întreţinerea utilajului │
│ │ │chimic, de la Facultatea│
│ │ │de mecanică; secţiile de│
│ │ │turnarea fontei, │
│ │ │oţelului şi metalelor │
│ │ │neferoase, deformări │
│ │ │plastice tratamente │
│ │ │termice ale metalelor, │
│ │ │de la Facultatea de │
│ │ │metalurgie; secţiile de │
│ │ │electronică aplicată, │
│ │ │radiotehnică, ingineri │
│ │ │fizicieni pentru │
│ │ │dispozitive electronice,│
│ │ │de la Facultatea de │
│ │ │electronică şi │
│ │ │telecomunicaţii, din │
│ │ │cadrul Institutului │
│ │ │politehnic din │
│ │ │Bucureşti. Secţiile de │
│ │ │tehnologia │
│ │ │construcţiilor de │
│ │ │maşini, maşini-unelte, │
│ │ │maşini termice, │
│ │ │tehnologia prelucrării │
│ │ │la rece, de la │
│ │ │Facultatea de mecanică │
│ │ │secţiile de │
│ │ │electromecanică, │
│ │ │electronică aplicată, de│
│ │ │la Facultatea de │
│ │ │electrotehnică din │
│ │ │cadrul Institutului │
│ │ │politehnic din Iaşi. │
│ │ │Secţiile de tehnologia │
│ │ │construcţiilor de │
│ │MINISTERUL │maşini, maşini termice, │
│1. │INDUSTRIEI │maşini hidraulice şi │
│ │CONSTRUCŢIILOR DE │pneumatice, tehnologia │
│ │MAŞINI │sudării, tehnologia │
│ │ │prelucrării la rece de │
│ │ │la Facultatea de │
│ │ │mecanică; secţiile de │
│ │ │electromecanică, │
│ │ │electrotehnică │
│ │ │calculatoare, │
│ │ │electronică aplicată, de│
│ │ │la Facultatea de │
│ │ │electrotehnică, din │
│ │ │cadrul Institutului │
│ │ │politehnic din │
│ │ │Timişoara. Secţiile de │
│ │ │tehnologia │
│ │ │construcţiilor de │
│ │ │maşini, tehnologia │
│ │ │prelucrării la rece, │
│ │ │maşini şi utilaj de │
│ │ │prelucrare la cald, de │
│ │ │la Facultatea de │
│ │ │mecanică, Facultatea de │
│ │ │electrotehnică, din │
│ │ │cadrul Institutului │
│ │ │politehnic din Cluj, │
│ │ │Facultatea de tehnologia│
│ │ │construcţiilor de │
│ │ │maşini; secţiile de │
│ │ │electromecanică, │
│ │ │electrotehnică, │
│ │ │automobile şi tractoare,│
│ │ │automobile, de la │
│ │ │Facultatea de mecanică, │
│ │ │din cadrul Universităţii│
│ │ │din Braşov. Facultatea │
│ │ │de mecanică din cadrul │
│ │ │Institutului politehnic │
│ │ │din Galaţi. Facultatea │
│ │ │de electrotehnică din │
│ │ │cadrul Universităţii din│
│ │ │Craiova. Facultatea de │
│ │ │maşini şi utilaj │
│ │ │petrolier din cadrul │
│ │ │Institutului de petrol │
│ │ │din Ploieşti. Institutul│
│ │ │de subingineri din │
│ │ │Reşiţa. Institutul de │
│ │ │subingineri din Piteşti.│
├────┼──────────────────┼────────────────────────┤
│ │ │Facultatea de industria │
│ │ │lemnului şi Facultatea │
│ │ │de silvicultură şi │
│ │ │exploatarea pădurilor │
│ │ │din cadrul Universităţii│
│ │ │din Braşov. Secţia de │
│ │ │tehnologia celulozei, │
│ │ │hîrtiei şi fibrelor │
│ │ │artificiale de la │
│ │ │Facultatea de chimie │
│ │ │industrială din cadrul │
│ │ │Institutului politehnic │
│ │ │din Iaşi. Secţia de │
│ │ │montarea, întreţinerea │
│ │ │şi exploatarea │
│ │ │instalaţiilor din │
│ │ │industria materialelor │
│ │ │de construcţii de la │
│ │MINISTERUL │Facultatea de mecanică │
│ │ECONOMIEI │din cadrul Institutului │
│2. │FORESTIERE ŞI │politehnic din │
│ │MATERIALELOR DE │Bucureşti. Secţia de │
│ │CONSTRUCŢII │tehnologia silicaţilor │
│ │ │şi compuşilor oxidici de│
│ │ │la Facultatea de chimie │
│ │ │industrială din cadrul │
│ │ │institutelor politehnice│
│ │ │din Bucureşti şi │
│ │ │Timişoara. Secţia de │
│ │ │tehnologia materialelor │
│ │ │de construcţii de la │
│ │ │Facultatea de chimie │
│ │ │industrială din cadrul │
│ │ │Institutului politehnic │
│ │ │din Iaşi. Secţia de │
│ │ │tehnologia materialelor │
│ │ │de construcţii de la │
│ │ │Facultatea de │
│ │ │Construcţii din cadrul │
│ │ │Institutului politehnic │
│ │ │din Cluj. │
├────┼──────────────────┼────────────────────────┤
│ │ │Secţiile de tehnologia │
│ │ │substanţelor anorganice,│
│ │ │tehnologia substanţelor │
│ │ │organice, tehnologia │
│ │ │compuşilor │
│ │ │macromoleculari, │
│ │ │tehnologia carbochimică │
│ │ │şi procese pirogene, de │
│ │ │la Facultatea de chimie │
│ │ │industrială din cadrul │
│ │ │Institutului politehnic │
│ │ │din Bucureşti. Secţiile │
│ │ │de tehnologia │
│ │ │substanţelor anorganice,│
│ │ │tehnologia substanţelor │
│ │ │organice, tehnologia │
│ │ │compuşilor │
│ │ │macromoleculari, de la │
│ │ │Facultatea de chimie │
│ │ │industrială din cadrul │
│ │ │Institutului politehnic │
│ │ │din Timişoara. Secţiile │
│ │ │de tehnologia │
│ │ │substanţelor organice, │
│ │ │tehnologia substanţelor │
│ │ │anorganice, tehnologia │
│ │MINISTERUL │compuşilor │
│3. │INDUSTRIEI CHIMICE│macromusculari, de la │
│ │ │Facultatea de chimie │
│ │ │industrială din cadrul │
│ │ │Institutului politehnic │
│ │ │din Iaşi. Secţiile de │
│ │ │tehnologie chimică │
│ │ │anorganică, tehnologie │
│ │ │chimică organică, │
│ │ │tehnologia chimică a │
│ │ │macromoleculelor, de la │
│ │ │facultăţile de chimie │
│ │ │industrială din cadrul │
│ │ │institutelor politehnice│
│ │ │din Bucureşti şi Iaşi. │
│ │ │Facultatea de tehnologia│
│ │ │şi chimizarea petrolului│
│ │ │şi gazelor din cadrul │
│ │ │Institutului de petrol, │
│ │ │gaze şi geologie din │
│ │ │Bucureşti. Facultăţile │
│ │ │de chimie din cadrul │
│ │ │universităţilor din │
│ │ │Bucureşti, Cluj, Iaşi şi│
│ │ │Craiova şi secţia de │
│ │ │fizică-chimie de la │
│ │ │Facultatea de fizică din│
│ │ │cadrul Universităţii din│
│ │ │Timişoara. │
├────┼──────────────────┼────────────────────────┤
│ │ │Secţiile de elaborarea │
│ │ │fontei şi oţelului, │
│ │ │metalurgia metalelor │
│ │MINISTERUL │neferoase, de la │
│4. │INDUSTRIEI │Facultatea de metalurgie│
│ │METALURGICE │din cadrul Institutului │
│ │ │politehnic din │
│ │ │Bucureşti. Institutul de│
│ │ │subingineri din │
│ │ │Hunedoara. │
├────┼──────────────────┼────────────────────────┤
│ │ │Facultatea de industrie │
│ │ │uşoară din cadrul │
│ │ │Institutului politehnic │
│ │ │din Iaşi. Secţia de │
│ │ │tehnologie chimică │
│ │ │textilă de la Facultatea│
│ │ │de chimie industrială │
│ │ │din cadrul Institutului │
│ │ │politehnic din Iaşi. │
│ │ │Secţia de economia │
│ │ │industriei, │
│ │ │construcţiilor şi │
│5. │MINISTERUL │transporturilor de la │
│ │INDUSTRIEI UŞOARE │Facultatea de ştiinţe │
│ │ │economice din cadrul │
│ │ │Universităţii din Iaşi. │
│ │ │Secţiile de arta │
│ │ │interiorului şi estetica│
│ │ │formelor industriale, │
│ │ │arte textile, │
│ │ │ceramică-sticlă-metal, │
│ │ │de la facultăţile de │
│ │ │arte plastice din cadrul│
│ │ │institutelor de arte │
│ │ │plastice din Bucureşti │
│ │ │şi Cluj. │
├────┼──────────────────┼────────────────────────┤
│ │ │Facultăţile de │
│ │ │construcţii, instalaţii │
│ │ │pentru construcţii, │
│ │ │maşini şi utilaje pentru│
│ │ │construcţii din cadrul │
│ │ │Institutului de │
│ │ │construcţii din │
│ │ │Bucureşti. Secţiile de │
│ │ │construcţii civile şi │
│ │MINISTERUL │industriale de la │
│6. │CONSTRUCŢIILOR │facultăţile de │
│ │INDUSTRIALE │construcţii din cadrul │
│ │ │institutelor politehnice│
│ │ │din Iaşi şi Timişoara. │
│ │ │Secţiile de construcţii │
│ │ │civile şi industriale, │
│ │ │instalaţii pentru │
│ │ │construcţii de la │
│ │ │Facultatea de │
│ │ │construcţii din cadrul │
│ │ │Institutului politehnic │
│ │ │din Cluj. │
├────┼──────────────────┼────────────────────────┤
│ │ │Institutul de mine din │
│ │ │Petroşani. Facultăţile │
│ │ │de geologie tehnică şi │
│ │ │forajul sondelor şi │
│ │ │exploatarea zăcămintelor│
│ │ │de petrol şi gaze din │
│ │ │cadrul Institutului de │
│ │MINISTERUL │petrol, gaze şi geologie│
│7. │MINELOR, │din Bucureşti. Secţiile │
│ │PETROLULUI ŞI │de geologie de la │
│ │GEOLOGIEI │facultăţile de │
│ │ │geologie-geografie şi │
│ │ │biologie-geografie din │
│ │ │cadrul universităţilor │
│ │ │din Bucureşti, Iaşi şi │
│ │ │Cluj. Institutul de │
│ │ │subingineri din Baia │
│ │ │Mare. │
├────┼──────────────────┼────────────────────────┤
│ │ │Secţiile de │
│ │ │electroenergetică, │
│ │ │termoenergetică, │
│ │ │hidroenergetică, de la │
│ │ │Facultatea de energetică│
│ │ │din cadrul Institutului │
│ │ │politehnic din │
│ │ │Bucureşti. Secţiile de │
│8. │MINISTERUL │electroenergetică de la │
│ │ENERGIEI ELECTRICE│facultăţile de │
│ │ │electrotehnică din │
│ │ │cadrul institutelor │
│ │ │politehnice din Iaşi şi │
│ │ │Timişoara. Facultatea de│
│ │ │hidrotehnică din cadrul │
│ │ │Institutului de │
│ │ │construcţii din │
│ │ │Bucureşti. │
├────┼──────────────────┼────────────────────────┤
│ │ │Facultatea de │
│ │ │transporturi din cadrul │
│ │ │Institutului politehnic │
│ │ │din Bucureşti. Secţiile │
│ │ │de căi ferate, drumuri │
│ │ │şi poduri, construcţii │
│ │ │şi întreţinere │
│ │ │feroviară, drumuri şi │
│ │ │poduri, de la Facultatea│
│ │ │de căi ferate, drumuri │
│ │ │şi poduri din cadrul │
│ │ │Institutului de │
│ │ │construcţii din │
│ │ │Bucureşti. Secţiile de │
│ │ │căi ferate, drumuri şi │
│ │ │poduri de la facultăţile│
│ │ │de construcţii din │
│ │MINISTERUL │cadrul institutelor │
│9. │TRANSPORTURILOR ŞI│politehnice din Iaşi, │
│ │TELECOMUNICAŢIILOR│Cluj şi Timişoara şi │
│ │ │secţia de drumuri şi │
│ │ │poduri de la Facultatea │
│ │ │de construcţii din │
│ │ │cadrul Institutului │
│ │ │politehnic din Iaşi. │
│ │ │Secţia de material │
│ │ │rulant de la Facultatea │
│ │ │de mecanică din cadrul │
│ │ │Institutului politehnic │
│ │ │din Timişoara. Secţiile │
│ │ │de telefonie-telegrafie,│
│ │ │telecomenzi feroviare, │
│ │ │de la Facultatea de │
│ │ │electronică din cadrul │
│ │ │Institutului politehnic │
│ │ │din Bucureşti. │
│ │ │Institutul de marină din│
│ │ │Constanţa. │
├────┼──────────────────┼────────────────────────┤
│ │ │Facultăţile de finanţe, │
│ │ │contabilitate, din │
│ │ │cadrul Academiei de │
│ │ │studii economice din │
│ │ │Bucureşti. Secţiile de │
│ │ │contabilitate de la │
│10. │MINISTERUL │facultăţile de studii │
│ │FINANŢELOR │economice din cadrul │
│ │ │universităţilor din │
│ │ │Cluj, Craiova, Iaşi şi │
│ │ │Timişoara şi secţiile de│
│ │ │finanţe din cadrul │
│ │ │universităţilor din │
│ │ │Cluj, Craiova şi Iaşi. │
├────┼──────────────────┼────────────────────────┤
│ │MINISTERUL │Facultatea de comerţ │
│11. │COMERŢULUI │interior din cadrul │
│ │INTERIOR │Academiei de studii │
│ │ │economice din Bucureşti.│
├────┼──────────────────┼────────────────────────┤
│ │MINISTERUL │Facultatea de comerţ │
│12. │COMERŢULUI │exterior din cadrul │
│ │EXTERIOR │Academiei de studii │
│ │ │economice din Bucureşti.│
├────┼──────────────────┼────────────────────────┤
│ │ │Institutele agronomice │
│ │ │din Bucureşti, Iaşi, │
│ │ │Cluj şi Timişoara. │
│ │ │Facultatea de industrii │
│ │ │alimentare şi tehnica │
│ │ │pescuitului din cadrul │
│ │ │Institutului politehnic │
│ │ │din Galaţi. Facultatea │
│ │ │de mecanică agricolă din│
│ │ │cadrul Institutului │
│ │ │politehnic din │
│ │ │Timişoara. Facultatea de│
│ │ │hidrotehnică din cadrul │
│ │ │Institutului politehnic │
│ │ │din Iaşi. Facultăţile de│
│ │ │agricultură şi │
│ │ │horticultură din cadrul │
│ │ │Universităţii din │
│ │ │Craiova. Secţiile de │
│ │ │construcţii │
│ │MINISTERUL │hidrotehnice, │
│ │AGRICULTURII, │îmbunătăţiri funciare, │
│13. │INDUSTRIEI │de la Facultatea de │
│ │ALIMENTARE ŞI │construcţii din cadrul │
│ │APELOR │Institutului politehnic │
│ │ │din Timişoara. Secţiile │
│ │ │de mecanică agricolă de │
│ │ │la facultăţile de │
│ │ │mecanică din cadrul │
│ │ │institutelor politehnice│
│ │ │din Cluj şi Iaşi şi din │
│ │ │cadrul Universităţii din│
│ │ │Braşov; secţia de │
│ │ │mecanică agricolă de la │
│ │ │Facultatea de mecanică │
│ │ │agricolă din cadrul │
│ │ │Institutului politehnic │
│ │ │din Bucureşti. Secţiile │
│ │ │de cadastru funciar şi │
│ │ │geodezie de la │
│ │ │Facultatea de căi │
│ │ │ferate, drumuri şi │
│ │ │poduri din cadrul │
│ │ │Institutului de │
│ │ │construcţii din │
│ │ │Bucureşti. │
├────┼──────────────────┼────────────────────────┤
│ │ │Secţia de mecanizarea şi│
│ │ │automatizarea calculului│
│ │ │economic de la │
│ │ │Facultatea de calcul │
│ │ │economic şi cibernetică │
│ │ │economică din cadrul │
│ │CONSILIUL NAŢIONAL│Academiei de studii │
│14. │PENTRU ŞTIINŢĂ ŞI │economice din Bucureşti.│
│ │TEHNOLOGIE │Secţiile de │
│ │ │matematică-informatică │
│ │ │de la facultăţile de │
│ │ │matematică din cadrul │
│ │ │universităţilor din │
│ │ │Bucureşti, Iaşi, Cluj, │
│ │ │Braşov şi Timişoara. │
├────┼──────────────────┼────────────────────────┤
│ │ │Facultăţile şi secţiile │
│ │ │de fizică din cadrul │
│ │ │universităţilor din │
│ │ │Bucureşti, Cluj, Iaşi, │
│ │COMITETUL DE STAT │Timişoara şi Craiova. │
│15. │PENTRU ENERGIE │Secţia de centrale │
│ │NUCLEARĂ │nucleare electrice de la│
│ │ │Facultatea de energetică│
│ │ │din cadrul Institutului │
│ │ │politehnic din │
│ │ │Bucureşti. │
├────┼──────────────────┼────────────────────────┤
│ │ │Institutul de artă │
│ │ │teatrală şi │
│ │ │cinematografică din │
│ │ │Bucureşti. Institutul de│
│ │ │teatru din Tîrgu Mureş. │
│ │ │Facultatea de arte │
│ │ │plastice şi secţiile de │
│ │ │pictură monumentală şi │
│ │ │scenografie de la │
│ │CONSILIUL CULTURII│Facultatea de arte │
│16. │ŞI EDUCAŢIEI │decorative din cadrul │
│ │SOCIALISTE │Institutului de arte │
│ │ │plastice din Bucureşti. │
│ │ │Secţiile de pictură, │
│ │ │sculptură şi grafică de │
│ │ │la Facultatea de arte │
│ │ │plastice şi decorative │
│ │ │din cadrul Institutului │
│ │ │de arte plastice din │
│ │ │Cluj. Conservatoarele de│
│ │ │muzică din Bucureşti, │
│ │ │Iaşi şi Cluj. │
├────┼──────────────────┼────────────────────────┤
│ │ │Institutele de medicină │
│ │ │şi farmacie din │
│ │ │Bucureşti, Cluj, Iaşi şi│
│ │MINISTERUL │Tîrgu Mureş. Institutele│
│17. │SĂNĂTĂŢII │de medicină din │
│ │ │Timişoara. Facultatea de│
│ │ │medicină generală din │
│ │ │cadrul Universităţii din│
│ │ │Craiova. │
├────┼──────────────────┼────────────────────────┤
│ │ │Secţia de ştiinţe │
│ │ │administrative de la │
│ │ │Facultatea de drept din │
│ │ │cadrul Universităţii din│
│ │ │Bucureşti. Facultatea de│
│ │ │ştiinţe │
│ │ │economico-administrative│
│ │COMITETUL DE STAT │din cadrul Universităţii│
│18. │PENTRU ECONOMIE ŞI│din Cluj, cu sediul la │
│ │ADMINISTRAŢIA │Sibiu. Institutul de │
│ │LOCALĂ │arhitectură din │
│ │ │Bucureşti. Secţiile de │
│ │ │arhitectură şi urbanism │
│ │ │de la facultăţile de │
│ │ │construcţii din cadrul │
│ │ │institutelor politehnice│
│ │ │din Iaşi, Cluj şi │
│ │ │Timişoara. │
├────┼──────────────────┼────────────────────────┤
│ │ │Secţia de statistică de │
│ │ │la Facultatea de calcul │
│19. │DIRECŢIA CENTRALĂ │economic şi cibernetică │
│ │DE STATISTICĂ │economică din cadrul │
│ │ │Academiei de studii │
│ │ │economice din Bucureşti.│
├────┼──────────────────┼────────────────────────┤
│ │ │Institutul de educaţie │
│ │ │fizică şi sport din │
│ │ │Bucureşti. Facultăţile │
│ │CONSILIUL NAŢIONAL│de educaţie fizică de 3 │
│20. │PENTRU EDUCAŢIE │ani din Bucureşti, │
│ │FIZICĂ ŞI SPORT │Bacău, Cluj, Constanţa, │
│ │ │Galaţi, Iaşi, Oradea, │
│ │ │Piteşti, Suceava, │
│ │ │Timişoara şi Tîrgu │
│ │ │Mureş. │
└────┴──────────────────┴────────────────────────┘


    -----
1   2   >  

Forme la zi | Modificari Act | Printare | Salvare DOC

Inapoi la Cautare

Comentarii Act

Nu sunt comentarii momentan.

Posteaza pe retele sociale

Pentru a posta un comentariu trebuie sa va autentificati


Daca nu aveti inca un cont si vreti sa va inregistrati dati click aici


Despre Companie

CTCE este liderul national in domeniul software legislativ. Avem o experienta de peste 35 ani in domeniul dezvoltarii de aplicatii software.
(aflati mai multe)

Termeni si Conditii
Comanda LegisPlus
Testeaza LegisPlus
Resurse Lege-Online

Nota CTCE

Continutul, designul, structura, precum si materialele Lege-Online.ro apartin C.T.C.E. - Piatra Neamt si sunt protejate de Legea 8/1996 privind drepturile de autor si drepturile conexe, cu modificarile si completarile ulterioare. Copierea/distribuirea/republicarea acestora este ilegala.

Intrati in Contact

 • Telefon:
  (0233) 211 020 / (0233) 218 110
 • E-mail:
  office@ctce.ro
 • Adresa:
  Bd. Decebal, nr. 32
  610076, Piatra Neamt, Neamt
  Romania


CTCE - Centrul Teritorial de Calcul Economic

Info

Se încarcã, vã rugãm asteptati.