Inapoi la Cautare

HOTĂRÂRE 200 /2014


privind aprobarea Programului calendaristic pentru realizarea acţiunilor din cuprinsul perioadei electorale la alegerile parţiale pentru Camera Deputaţilor şi Senat în unele colegii uninominale din Circumscripţia electorală nr. 18 - judeţul Galaţi, Circumscripţia electorală nr. 20 - judeţul Gorj, Circumscripţia electorală nr. 22 - judeţul Hunedoara, Circumscripţia electorală nr. 25 - judeţul Ilfov, Circumscripţia electorală nr. 32 - judeţul Satu Mare şi Circumscripţia electorală nr. 42 - municipiul Bucureşti din data de 25 mai 2014


Puteti sa consultati o forma actualizata la data 02.03.2021, conform modificarilor publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, apasand butonul Cumpara Act.

Cumparati Actul varianta DOC

Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA
Doriti o forma actualizata , la zi (02.03.2021) , a acestui act ? Cumparati acum online, rapid si simplu varianta DOC !

Forme la zi | Modificari Act | Printare | Salvare DOC


   Bucureşti, 19 martie 2014.

   Nr. 200.

   ANEXĂ

                            PROGRAMUL CALENDARISTIC

              pentru realizarea acţiunilor din cuprinsul perioadei

                 electorale la alegerile parţiale pentru Camera

               Deputaţilor şi Senat în unele colegii uninominale

                     din Circumscripţia electorală nr. 18 -

        judeţul Galaţi, Circumscripţia electorală nr. 20 - judeţul Gorj,

             Circumscripţia electorală nr. 22 - judeţul Hunedoara,

                   Circumscripţia electorală nr. 25 - judeţul

         Ilfov, Circumscripţia electorală nr. 32 - judeţul Satu Mare şi

                       Circumscripţia electorală nr. 42 -

                  municipiul Bucureşti din data de 25 mai 2014


	

*Font 7*
 ┌───┬──────────────────────────────┬────────────────────────────┬─────────────────────────────┬──────────────────────────────┐
 │Nr.│Termenul de realizare a │ │ │ │
 │crt│acţiunii, potrivit │ Descrierea acţiunii │ Autoritatea sau persoana │ Modalitatea de realizare a │
 │ │prevederilor Legii nr. 35/2008│ │ care realizează acţiunea │ acţiunii │
 │ │pentru alegerea Camerei │ │ │ │
 │ │Deputaţilor şi a Senatului şi │ │ │ │
 │ │pentru modificarea şi │ │ │ │
 │ │completarea Legii nr. 67/2004 │ │ │ │
 │ │pentru alegerea autorităţilor │ │ │ │
 │ │administraţiei publice locale,│ │ │ │
 │ │a Legii administraţiei publice│ │ │ │
 │ │locale nr. 215/2001 şi a Legii│ │ │ │
 │ │nr. 393/2004 privind Statutul │ │ │ │
 │ │aleşilor locali, cu │ │ │ │
 │ │modificările şi completările │ │ │ │
 │ │ulterioare │ │ │ │
 ├───┼──────────────────────────────┼────────────────────────────┼─────────────────────────────┼──────────────────────────────┤
 │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │
 ├───┼──────────────────────────────┼────────────────────────────┼─────────────────────────────┼──────────────────────────────┤
 │ 1.│Cu cel puţin 45 de zile │Aducerea la cunoştinţa │Guvernul │Prin publicarea hotărârii │
 │ │înainte de ziua votării, │publică a datei alegerilor │ │Guvernului privind data │
 │ │10 aprilie 2014 │ │ │alegerilor în Monitorul │
 │ │Art. 7 alin. (1) şi (3) │ │ │Oficial al României, Partea I │
 ├───┼──────────────────────────────┼────────────────────────────┼─────────────────────────────┼──────────────────────────────┤
 │ 2.│În termen de 24 de ore de la │Formularea de solicitări │Partidele politice, │În scris │
 │ │data stabilirii zilei votării,│către conducerea serviciilor│organizaţiile cetăţenilor │ │
 │ │cel mai târziu la data de │publice de radio şi │aparţinând minorităţilor │ │
 │ │11 aprilie 2014 │televiziune în vederea │naţionale, alianţele politice│ │
 │ │Art. 38 alin. (2) │acordării timpilor de antenă│alianţele electorale şi │ │
 │ │ │ │candidaţii independenţi care │ │
 │ │ │ │participă la alegeri │ │
 ├───┼──────────────────────────────┼────────────────────────────┼─────────────────────────────┼──────────────────────────────┤
 │ 3.│În termen de 2 zile de la │Constituirea Biroului │ │Proces-verbal │
 │ │stabilirea datei alegerilor, │Electoral Central din │ │ │
 │ │12 aprilie 2014 │preşedintele şi │ │ │
 │ │Art. 14 alin. (2) şi art. 16 │vicepreşedinţii Autorităţii │ │ │
 │ │alin. (12) │Electorale Permanente │ │ │
 ├───┼──────────────────────────────┼────────────────────────────┼─────────────────────────────┼──────────────────────────────┤
 │ 4.│În termen de o zi de la │Adoptarea regulamentului de │Biroul Electoral Central │Prin hotărâre ce se publică │
 │ │constituirea Biroului │organizare şi funcţionare, │ │în Monitorul Oficial al │
 │ │Electoral Central, cel mai │obligatoriu pentru toate │ │României, Partea I │
 │ │târziu la data de │birourile electorale │ │ │
 │ │13 aprilie 2014 │ │ │ │
 │ │Art. 14 alin. (9) │ │ │ │
 ├───┼──────────────────────────────┼────────────────────────────┼─────────────────────────────┼──────────────────────────────┤
 │ 5.│În termen de 24 de ore de la │Depunerea la Biroul │Partidele politice, │În scris │
 │ │înfiinţarea Biroului Electoral│Electoral Central a │organizaţiile cetăţenilor │ │
 │ │Central, cel mai târziu la │protocolului de constituire │aparţinând minorităţilor │ │
 │ │data de │a alianţei electorale │naţionale sau alianţele │ │
 │ │13 aprilie 2014 │ │politice asociate la nivel │ │
 │ │Art. 9^1 alin. (2) │ │naţional │ │
 ├───┼──────────────────────────────┼────────────────────────────┼─────────────────────────────┼──────────────────────────────┤
 │ 6.│În termen de 24 de ore de la │Admiterea sau respingerea │Biroul Electoral Central │Prin decizie │
 │ │depunerea protocolului de │protocolului de constituire │ │ │
 │ │constituire a alianţei │a alianţei electorale │ │ │
 │ │electorale, cel mai târziu la │ │ │ │
 │ │data de │ │ │ │
 │ │14 aprilie 2014 │ │ │ │
 │ │Art. 9^1 alin. (3) │ │ │ │
 ├───┼──────────────────────────────┼────────────────────────────┼─────────────────────────────┼──────────────────────────────┤
 │ 7.│În termen de 4 zile de la │Aprobarea măsurilor necesare│Guvernul │Prin hotărâre ce se publică în│
 │ │stabilirea datei alegerilor, │pentru buna organizare şi │ │Monitorul Oficial al României,│
 │ │cel mai târziu la data de │desfăşurare a alegerilor │ │Partea I │
 │ │14 aprilie 2014 │parţiale │ │ │
 │ │Art. 34 alin. (1), art. 69 │ │ │ │
 │ │alin. (1) şi art. 72 │ │ │ │
 │ │alin. (2) │ │ │ │
 ├───┼──────────────────────────────┼────────────────────────────┼─────────────────────────────┼──────────────────────────────┤
 │ 8.│În termen de 24 de ore de la │Contestarea la Înalta Curte │Orice persoană fizică sau │În scris │
 │ │pronunţarea deciziei de │de Casaţie şi Justiţie a │juridică interesată sau, după│ │
 │ │admitere sau respingere a │deciziei Biroului Electoral │caz, semnatarii protocolului │ │
 │ │protocolului, cel mai târziu │Central de admitere sau, │ │ │
 │ │la data de │după caz, de respingere a │ │ │
 │ │15 aprilie 2014 │protocolului de constituire │ │ │
 │ │Art. 9^1 alin. (4) şi (5) │a alianţei electorale │ │ │
 ├───┼──────────────────────────────┼────────────────────────────┼─────────────────────────────┼──────────────────────────────┤
 │ 9.│În termen de 24 de ore de la │Pronunţarea asupra │Înalta Curte de Casaţie şi │Prin hotărâre definitivă │
 │ │înregistrarea contestaţiei, │contestaţiilor împotriva │Justiţie │ │
 │ │cel mai târziu la data de │deciziei Biroului Electoral │ │ │
 │ │16 aprilie 2014 │Central de admitere sau, │ │ │
 │ │Art. 9^1 alin. (6) │după caz, de respingere a │ │ │
 │ │ │protocolului de constituire │ │ │
 │ │ │a alianţei electorale │ │ │
 ├───┼──────────────────────────────┼────────────────────────────┼─────────────────────────────┼──────────────────────────────┤
 │10.│Cu cel puţin 24 de ore înainte│Aducerea la cunoştinţa │Preşedinţii tribunalelor │Prin publicare în presă │
 │ │de tragerea la sorţi, cel mai │publică a datei şedinţei în │ │ │
 │ │târziu la data de │care se va efectua tragerea │ │ │
 │ │19 aprilie 2014 │la sorţi a judecătorilor în │ │ │
 │ │Art. 16 alin. (2) │birourile electorale de │ │ │
 │ │ │circumscripţie │ │ │
 ├───┼──────────────────────────────┼────────────────────────────┼─────────────────────────────┼──────────────────────────────┤
 │11.│În termen de 11 zile de la │Desemnarea judecătorilor în │Preşedinţii tribunalelor │În şedinţă publică, prin │
 │ │începerea perioadei │birourile electorale de │ │tragere la sorţi dintre │
 │ │electorale, cel mai târziu la │circumscripţie │ │judecătorii în exerciţiu ai │
 │ │data de │ │ │tribunalelor │
 │ │20 aprilie 2014 │ │ │ │
 │ │Art. 16 alin. (2) şi (11) │ │ │ │
 ├───┼──────────────────────────────┼────────────────────────────┼─────────────────────────────┼──────────────────────────────┤
 │12.│În termen de 24 de ore de la │Alegerea preşedinţilor │Judecătorii din cadrul │Prin vot secret │
 │ │data desemnării judecătorilor │birourilor electorale de │birourilor electorale de │ │
 │ │în birourile electorale de │circumscripţie şi a │circumscripţie │ │
 │ │circumscripţie, cel mai târziu│locţiitorilor acestora │ │ │
 │ │la data de │ │ │ │
 │ │21 aprilie 2014 │ │ │ │
 │ │Art. 16 alin. (2) │ │ │ │
 ├───┼──────────────────────────────┼────────────────────────────┼─────────────────────────────┼──────────────────────────────┤
 │13.│În termen de 24 de ore de la │Desemnarea reprezentanţilor │Autoritatea Electorală │Prin hotărâre │
 │ │data desemnării judecătorilor │Autorităţii Electorale │Permanentă │ │
 │ │în birourile electorale de │Permanente în birourile │ │ │
 │ │circumscripţie, cel mai târziu│electorale de circumscripţie│ │ │
 │ │la data de │ │ │ │
 │ │21 aprilie 2014 │ │ │ │
 │ │Art. 16 alin. (4) │ │ │ │
 ├───┼──────────────────────────────┼────────────────────────────┼─────────────────────────────┼──────────────────────────────┤
 │14.│În termen de 24 de ore de la │Formularea de contestaţii │Partidele politice, alianţele│În scris │
 │ │expirarea termenului de │asupra modului de formare şi│politice, alianţele │ │
 │ │constituire a birourilor │componenţei birourilor │electorale şi organizaţiile │ │
 │ │electorale de circumscripţie, │electorale de circumscripţie│cetăţenilor aparţinând │ │
 │ │cel mai târziu la data de │ │minorităţilor naţionale care │ │
 │ │22 aprilie 2014 │ │participă la alegeri, precum │ │
 │ │Art. 21 alin. (1) │ │şi candidaţii independenţi │ │
 ├───┼──────────────────────────────┼────────────────────────────┼─────────────────────────────┼──────────────────────────────┤
 │15.│În termen de cel mult 24 de │Comunicarea către biroul │Autoritatea Electorală │În scris │
 │ │ore de la constituirea │electoral de circumscripţie │Permanentă │ │
 │ │birourilor electorale de │a numărului minim de │ │ │
 │ │circumscripţie │semnături necesar pentru │ │ │
 │ │Cel mai târziu la data de │susţinerea candidaturilor │ │ │
 │ │22 aprilie 2014 │independente în fiecare │ │ │
 │ │Art. 26^1 │colegiu uninominal │ │ │
 ├───┼──────────────────────────────┼────────────────────────────┼─────────────────────────────┼──────────────────────────────┤
 │16.│În termen de 24 de ore de la │Aducerea la cunoştinţa │Birourile electorale de │Prin orice mijloc de │
 │ │constituirea birourilor │publică a numărului de │circumscripţie, pe baza │comunicare │
 │ │electorale de circumscripţie, │alegători înscrişi în │datelor furnizate de primari │ │
 │ │cel mai târziu la data de │listele electorale │ │ │
 │ │22 aprilie 2014 │permanente ale fiecărui │ │ │
 │ │Art. 17 alin. (1) lit. k) │colegiu uninominal │ │ │
 ├───┼──────────────────────────────┼────────────────────────────┼─────────────────────────────┼──────────────────────────────┤
 │17.│În termen de cel mult 24 de │Soluţionarea contestaţiilor │Biroul Electoral Central │Prin decizie definitivă │
 │ │ore de la înregistrare, cel │asupra modului de formare şi│ │ │
 │ │mai târziu la data de │componenţei birourilor │ │ │
 │ │23 aprilie 2014 │electorale de circumscripţie│ │ │
 │ │Art. 21 alin. (2) │ │ │ │
 ├───┼──────────────────────────────┼────────────────────────────┼─────────────────────────────┼──────────────────────────────┤
 │18.│În termen de 15 zile de la │Prezentarea la Biroul │Alte organizaţii ale │În scris │
 │ │stabilirea datei alegerilor, │Electoral Central a listei │cetăţenilor aparţinând │ │
 │ │cel mai târziu la data de │de membri cuprinzând un │minorităţilor naţionale, │ │
 │ │24 aprilie 2014 │număr de cel puţin 15% din │definite potrivit art. 2 │ │
 │ │Art. 9 alin. (3) │numărul total al cetăţenilor│pct. 29 din Legea nr. 35/2008│ │
 │ │ │care, la ultimul recensământ│cu modificările şi │ │
 │ │ │s-au declarat ca aparţinând │completările ulterioare, │ │
 │ │ │minorităţii respective │legal constituite, care sunt │ │
 │ │ │ │de utilitate publică │ │
 ├───┼──────────────────────────────┼────────────────────────────┼─────────────────────────────┼──────────────────────────────┤
 │19.│Cu cel puţin 30 de zile │Stabilirea semnelor │Partidele politice, │În scris │
 │ │înainte de ziua alegerilor, │electorale şi comunicarea │organizaţiile cetăţenilor │ │
 │ │cel mai târziu la data de │acestora la Biroul Electoral│aparţinând minorităţilor │ │
 │ │25 aprilie 2014 │Central │naţionale, alianţele politice│ │
 │ │Art. 35 alin. (1) şi (2) │ │şi alianţele electorale care │ │
 │ │ │ │participă la alegeri │ │
 ├───┼──────────────────────────────┼────────────────────────────┼─────────────────────────────┼──────────────────────────────┤
 │20.│În termen de 24 de ore de la │Formularea de contestaţii │Orice persoană interesată │În scris │
 │ │expirarea termenului prevăzut │privind înregistrarea │ │ │
 │ │de art. 35 alin. (1), cel mai │semnelor electorale │ │ │
 │ │târziu la data de │ │ │ │
 │ │26 aprilie 2014 │ │ │ │
 │ │Art. 35 alin. (6) │ │ │ │
 ├───┼──────────────────────────────┼────────────────────────────┼─────────────────────────────┼──────────────────────────────┤
 │21.│În cel mult o zi de la │Soluţionarea contestaţiei │Tribunalul Bucureşti │Prin hotărâre definitivă │
 │ │înregistrarea contestaţiei, │privind înregistrarea │ │ │
 │ │cel mai târziu la data de │semnelor electorale │ │ │
 │ │27 aprilie 2014 │ │ │ │
 │ │Art. 35 alin. (6) │ │ │ │
 ├───┼──────────────────────────────┼────────────────────────────┼─────────────────────────────┼──────────────────────────────┤
 │22.│În cel mult 24 de ore de la │Comunicarea către părţi şi │Tribunalul Bucureşti │În scris │
 │ │pronunţare, cel mai târziu la │Biroul Electoral Central a │ │ │
 │ │data de │hotărârii prin care a fost │ │ │
 │ │28 aprilie 2014 │soluţionată contestaţia │ │ │
 │ │Art. 35 alin. (6) │privind înregistrarea │ │ │
 │ │ │semnelor electorale │ │ │
 ├───┼──────────────────────────────┼────────────────────────────┼─────────────────────────────┼──────────────────────────────┤
 │23.│A doua zi după expirarea │Aducerea la cunoştinţa │Biroul Electoral Central │Prin publicare pe pagina │
 │ │termenului prevăzut de art. 35│publică a semnelor │ │proprie de internet şi în │
 │ │alin. (1) sau, după caz, a │electorale │ │Monitorul Oficial al României,│
 │ │termenului prevăzut la art. 35│ │ │Partea I │
 │ │alin. (6) teza finală │ │ │ │
 │ │26 aprilie 2014 │ │ │ │
 │ │sau, după caz, │ │ │ │
 │ │29 aprilie 2014 │ │ │ │
 │ │Art. 35 alin. (8) │ │ │ │
 ├───┼──────────────────────────────┼────────────────────────────┼─────────────────────────────┼──────────────────────────────┤
 │24.│Cu cel puţin 23 de zile │Tipărirea listelor │Primarii │ │
 │ │înainte de data alegerilor │electorale permanente │ │ │
 │ │2 mai 2014 │ │ │ │
 │ │Art. 26 alin. (6) │ │ │ │
 ├───┼──────────────────────────────┼────────────────────────────┼─────────────────────────────┼──────────────────────────────┤
 │25.│Cel mai târziu cu 20 de zile │DEPUNEREA CANDIDATURILOR │Partidele politice, alianţele│În scris, în 4 exemplare │
 │ │înainte de data alegerilor, │ │politice, alianţele │ │
 │ │termen-limită │ │electorale care participă la │ │
 │ │5 mai 2014 │ │alegeri, organizaţiile │ │
 │ │Art. 29 alin. (3) │ │cetăţenilor aparţinând │ │
 │ │ │ │minorităţilor naţionale şi │ │
 │ │ │ │candidaţii independenţi │ │
 ├───┼──────────────────────────────┼────────────────────────────┼─────────────────────────────┼──────────────────────────────┤
 │26.│După expirarea termenului de │Stabilirea şi asigurarea │Primarii │Prin dispoziţii ce se afişează│
 │ │depunere a candidaturilor, dar│locurilor speciale pentru │ │la sediile primăriilor │
 │ │până la începerea campaniei │afişajul electoral │ │ │
 │ │electorale │ │ │ │
 │ │Art. 39 alin. (1) │ │ │ │
 ├───┼──────────────────────────────┼────────────────────────────┼─────────────────────────────┼──────────────────────────────┤
 │27.│În termen de 24 de ore de la │Afişarea propunerilor de │Birourile electorale de │Prin afişare la sediile │
 │ │înregistrarea fiecărei │candidatură │circumscripţie │birourilor electorale de │
 │ │candidaturi, cel mai târziu la│ │ │circumscripţie │
 │ │data de │ │ │ │
 │ │6 mai 2014 │ │ │ │
 │ │Art. 31 alin. (3) │ │ │ │
 ├───┼──────────────────────────────┼────────────────────────────┼─────────────────────────────┼──────────────────────────────┤
 │28.│În termen de 24 de ore de la │Acceptarea sau respingerea │Birourile electorale de │Prin decizie, ce se afişează │
 │ │depunerea candidaturii, cel │candidaturilor │circumscripţie │Se întocmesc procese-verbale │
 │ │mai târziu la data de │ │ │din care rezultă data şi ora │
 │ │6 mai 2014 │ │ │afişării. │
 │ │Art. 32 alin. (1), (2) şi │ │ │ │
 │ │(2^1) │ │ │ │
 ├───┼──────────────────────────────┼────────────────────────────┼─────────────────────────────┼──────────────────────────────┤
 │29.│În termen de cel mult 24 de │Înregistrarea unuia dintre │Depunătorul │Prin depunere la tribunal │
 │ │ore de la restituire, cel mai │exemplarele propunerii de │ │ │
 │ │târziu la data de │candidatură restituit de │ │ │
 │ │6 mai 2014 │biroul electoral de │ │ │
 │ │Art. 31 alin. (2) │circumscripţie │ │ │
 ├───┼──────────────────────────────┼────────────────────────────┼─────────────────────────────┼──────────────────────────────┤
 │30.│Până cel mai târziu la data de│Întocmirea listelor │Prefecţii şi preşedinţii │ │
 │ │6 mai 2014 │cuprinzând persoanele care │tribunalelor │ │
 │ │Art. 19 alin. (2) │pot fi desemnate, potrivit │ │ │
 │ │ │legii, preşedinţi ai │ │ │
 │ │ │birourilor electorale ale │ │ │
 │ │ │secţiilor de votare şi │ │ │
 │ │ │locţiitori ai acestora │ │ │
 ├───┼──────────────────────────────┼────────────────────────────┼─────────────────────────────┼──────────────────────────────┤
 │31.│În termen de 5 zile de la │Punerea la dispoziţia │Primarul │La cererea şi pe cheltuiala │
 │ │tipărirea listelor electorale │competitorilor electorali a │ │competitorilor electorali │
 │ │permanente, cel mai târziu la │copiilor listelor electorale│ │ │
 │ │data de │permanente │ │ │
 │ │6 mai 2014 │ │ │ │
 │ │Art. 26 alin. (6^1) │ │ │ │

 ├───┼──────────────────────────────┼────────────────────────────┼─────────────────────────────┼──────────────────────────────┤
 │32.│În termen de cel mult 24 de │Formularea contestaţiei │Cetăţenii cu drept de vot, │În scris │
 │ │ore de la afişarea deciziei │împotriva deciziei biroului │partidele politice, alianţele│ │
 │ │de acceptare a candidaturii, │electoral de circumscripţie │politice, alianţele │ │
 │ │cel mai târziu la data de │de acceptare a candidaturii │electorale şi organizaţiile │ │
 │ │7 mai 2014 │ │cetăţenilor aparţinând │ │
 │ │Art. 32 alin. (1) │ │minorităţilor naţionale │ │
 ├───┼──────────────────────────────┼────────────────────────────┼─────────────────────────────┼──────────────────────────────┤
 │33.│În cel mult 24 de ore de la │Formularea contestaţiei │Candidatul sau competitorii │În scris │
 │ │afişarea deciziei de │împotriva deciziei biroului │electorali care au propus │ │
 │ │respingere a candidaturii, cel│electoral de circumscripţie │candidatura respectivă │ │
 │ │mai târziu la data de │de respingere a candidaturii│ │ │
 │ │7 mai 2014 │ │ │ │
 │ │Art. 32 alin. (2) │ │ │ │
 ├───┼──────────────────────────────┼────────────────────────────┼─────────────────────────────┼──────────────────────────────┤
 │34.│În termen de 24 de ore de la │Soluţionarea contestaţiei │Tribunalul │Prin hotărâre │
 │ │înregistrarea contestaţiei, │formulate împotriva deciziei│ │ │
 │ │cel mai târziu la data de │biroului electoral de │ │ │
 │ │8 mai 2014 │circumscripţie de admitere │ │ │
 │ │Art. 32 alin. (5) │sau de respingere a │ │ │
 │ │ │candidaturii │ │ │
 ├───┼──────────────────────────────┼────────────────────────────┼─────────────────────────────┼──────────────────────────────┤
 │35.│În termen de 24 de ore de la │Declararea apelului │Cetăţenii cu drept de vot, │În scris │
 │ │pronunţarea hotărârii │împotriva hotărârii date în │candidaţii, partidele │ │
 │ │tribunalului, cel mai târziu │contestaţie în cazul │politice, alianţele politice,│ │
 │ │la data de │admiterii sau respingerii │alianţele electorale şi │ │
 │ │9 mai 2014 │candidaturii │organizaţiile cetăţenilor │ │
 │ │Art. 32 alin. (6) │ │aparţinând minorităţilor │ │
 │ │ │ │naţionale │ │
 ├───┼──────────────────────────────┼────────────────────────────┼─────────────────────────────┼──────────────────────────────┤
 │36.│În termen de 24 de ore de la │Soluţionarea apelului │Curtea de Apel │Prin hotărâre definitivă │
 │ │înregistrarea apelului, cel │declarat împotriva hotărârii│ │ │
 │ │mai târziu la data de │pronunţate în soluţionarea │ │ │
 │ │10 mai 2014 │contestaţiei privind │ │ │
 │ │Art. 32 alin. (6) │admiterea sau respingerea │ │ │
 │ │ │candidaturii │ │ │
 ├───┼──────────────────────────────┼────────────────────────────┼─────────────────────────────┼──────────────────────────────┤
 │37.│Până cel mai târziu cu 15 zile│Aducerea la cunoştinţa │Primarii, cu ajutorul │În condiţiile stabilite prin │
 │ │înaintea datei votării │publică a delimitării şi │prefecţilor │hotărâre a Autorităţii │
 │ │10 mai 2014 │numerotării fiecărei secţii │ │Electorale Permanente │
 │ │Art. 18 alin. (4) │de votare, precum şi a │ │ │
 │ │ │locurilor de desfăşurare a │ │ │
 │ │ │votării │ │ │
 ├───┼──────────────────────────────┼────────────────────────────┼─────────────────────────────┼──────────────────────────────┤
 │38.│Cu 15 zile înainte de ziua │ÎNCEPEREA CAMPANIEI │ │ │
 │ │votării │ELECTORALE │ │ │
 │ │10 mai 2014 │ │ │ │
 │ │Art. 7 alin. (2) │ │ │ │
 ├───┼──────────────────────────────┼────────────────────────────┼─────────────────────────────┼──────────────────────────────┤
 │39.│Până la data rămânerii │Comunicarea către prefecţi a│Biroul Electoral Central │În scris │
 │ │definitive a candidaturilor, │semnelor electorale, în │ │ │
 │ │cel mai târziu la data de │vederea imprimării lor │ │ │
 │ │11 mai 2014 │pe buletinele de vot │ │ │
 │ │Art. 35 alin. (81) │ │ │ │
 ├───┼──────────────────────────────┼────────────────────────────┼─────────────────────────────┼──────────────────────────────┤
 │40.│După expirarea termenului de │CONSTATAREA RĂMÂNERII │Birourile electorale de │Proces-verbal │
 │ │depunere a candidaturilor, la │DEFINITIVE A CANDIDATURILOR │circumscripţie │Afişare la sediu a │
 │ │care se adaugă termenele │ │ │candidaturilor definitive │
 │ │prevăzute la art. 32 │ │ │ │
 │ │alin. (1), (2), (5) şi (6), │ │ │ │
 │ │cel mai târziu la data de │ │ │ │
 │ │11 mai 2014 │ │ │ │
 │ │Art. 33 │ │ │ │
 ├───┼──────────────────────────────┼────────────────────────────┼─────────────────────────────┼──────────────────────────────┤
 │41.│Cu 24 de ore înainte de │Aducerea la cunoştinţa │Preşedinţii birourilor │Prin afişare, la sediile │
 │ │tragerea la sorţi, cel mai │publică a datei, locului şi │electorale de circumscripţie │birourilor electorale de │
 │ │târziu la data de │orei tragerii la sorţi în │ │circumscripţie │
 │ │11 mai 2014 │vederea stabilirii ordinii │ │ │
 │ │Art. 34 alin. (3) │în care se tipăresc numele │ │ │
 │ │ │candidaţilor pe buletinele │ │ │
 │ │ │de vot │ │ │
 ├───┼──────────────────────────────┼────────────────────────────┼─────────────────────────────┼──────────────────────────────┤
 │42.│În termen de 24 de ore de la │Comunicarea către birourile │Partidele politice, alianţele│În scris │
 │ │data rămânerii definitive a │electorale de circumscripţie│politice, alianţele │ │
 │ │candidaturilor, cel mai târziu│a numelui şi prenumelui │electorale şi organizaţiile │ │
 │ │la data de │reprezentanţilor în │cetăţenilor aparţinând │ │
 │ │12 mai 2014 │birourile electorale de │minorităţilor naţionale │ │
 │ │Art. 16 alin. (3) şi (11) │circumscripţie │ │ │
 ├───┼──────────────────────────────┼────────────────────────────┼─────────────────────────────┼──────────────────────────────┤
 │43.│În termen de 24 de ore de la │Comunicarea către Biroul │Birourile electorale de │În scris │
 │ │data rămânerii definitive a │Electoral Central a │circumscripţie │ │
 │ │candidaturilor, cel mai târziu│partidelor politice, │ │ │
 │ │la data de │alianţelor politice, │ │ │
 │ │12 mai 2014 │alianţelor electorale care │ │ │
 │ │Art. 17 alin. (1) lit. c) │au depus candidaţi, precum │ │ │
 │ │ │şi a candidaţilor │ │ │
 │ │ │independenţi │ │ │
 ├───┼──────────────────────────────┼────────────────────────────┼─────────────────────────────┼──────────────────────────────┤
 │44.│După primirea comunicării de │Centralizarea numărului de │Biroul Electoral Central │ │
 │ │la birourile electorale de │candidaturi definitive │ │ │
 │ │circumscripţie, cel mai târziu│ │ │ │
 │ │la data de │ │ │ │
 │ │12 mai 2014 │ │ │ │
 │ │Art. 15 alin. (1) lit. e) │ │ │ │
 ├───┼──────────────────────────────┼────────────────────────────┼─────────────────────────────┼──────────────────────────────┤
 │45.│În termen de două zile de la │Stabilirea ordinii în care │Preşedintele biroului │Prin tragere la sorţi │
 │ │rămânerea definitivă a │se tipăresc numele │electoral de circumscripţie, │ │
 │ │candidaturilor, cel mai târziu│candidaţilor pe buletinele │în prezenţa câte unui │ │
 │ │la data de │de vot │reprezentant al fiecărui │ │
 │ │12 mai 2014 │ │competitor electoral din │ │
 │ │Art. 34 alin. (3) │ │respectiva circumscripţie │ │
 ├───┼──────────────────────────────┼────────────────────────────┼─────────────────────────────┼──────────────────────────────┤
 │46.│Imediat după tragerea la │Formularea de contestaţii │Partidele politice, alianţele│În scris │
 │ │sorţi, cel mai târziu la data │privind rezultatul │politice, alianţele │ │
 │ │de │tragerii la sorţi │electorale, organizaţiile │ │
 │ │12 mai 2014 │ │cetăţenilor aparţinând │ │
 │ │Art. 34 alin. (3) │ │minorităţilor naţionale care │ │
 │ │ │ │participă la alegeri şi │ │
 │ │ │ │candidaţii independenţi │ │
 ├───┼──────────────────────────────┼────────────────────────────┼─────────────────────────────┼──────────────────────────────┤
 │47.│De îndată după formularea │Soluţionarea contestaţiilor │Birourile electorale de │Prin decizie definitivă │
 │ │contestaţiei, cel mai târziu │privind rezultatul │circumscripţie │ │
 │ │la data de │tragerii la sorţi │ │ │
 │ │12 mai 2014 │ │ │ │
 │ │Art. 34 alin. (3) │ │ │ │
 ├───┼──────────────────────────────┼────────────────────────────┼─────────────────────────────┼──────────────────────────────┤
 │48.│În termen de 24 de ore de la │Comunicarea situaţiei │Biroul Electoral Central │În scris │
 │ │întocmirea situaţiei │centralizate comisiei │ │ │
 │ │centralizate, cel mai târziu │speciale a Camerei │ │ │
 │ │la data de │Deputaţilor şi Senatului │ │ │
 │ │13 mai 2014 │pentru atribuirea timpilor │ │ │
 │ │Art. 15 alin. (1) lit. e) │de antenă, precum şi │ │ │
 │ │ │Societăţii Române de │ │ │
 │ │ │Televiziune şi Societăţii │ │ │
 │ │ │Române de Radiodifuziune │ │ │
 ├───┼──────────────────────────────┼────────────────────────────┼─────────────────────────────┼──────────────────────────────┤
 │49.│În termen de 24 de ore de la │Completarea birourilor │Preşedinţii birourilor │Proces-verbal │
 │ │expirarea termenului prevăzut │electorale de circumscripţie│electorale de circumscripţie │ │
 │ │la art. 16 alin. (3), cel mai │cu reprezentanţii partidelor│ │ │
 │ │târziu la data de │politice parlamentare, │ │ │
 │ │13 mai 2014 │alianţelor politice şi │ │ │
 │ │Art. 16 alin. (5) şi (11) │alianţelor electorale dintre│ │ │
 │ │ │acestea care participă la │ │ │
 │ │ │alegeri │ │ │
 ├───┼──────────────────────────────┼────────────────────────────┼─────────────────────────────┼──────────────────────────────┤
 │50.│Până cel mai târziu la data de│Comunicarea avizului │Autoritatea Electorală │În scris │
 │ │14 mai 2014 │Autorităţii Electorale │Permanentă │ │
 │ │Art. 19 alin. (6) │Permanente către prefecţi │ │ │
 ├───┼──────────────────────────────┼────────────────────────────┼─────────────────────────────┼──────────────────────────────┤
 │51.│În cel mult 24 de ore de la │Formularea de contestaţii │Partidele politice, alianţele│În scris │
 │ │completarea birourilor │privind completarea │politice, alianţele │ │
 │ │electorale de circumscripţie, │birourilor electorale de │electorale şi organizaţiile │ │
 │ │cel mai târziu la data de │circumscripţie cu │cetăţenilor aparţinând │ │
 │ │14 mai 2014 │reprezentanţii partidelor │minorităţilor naţionale care │ │
 │ │Art. 21 alin. (1) │politice parlamentare, │participă la alegeri, precum │ │
 │ │ │alianţelor politice şi │şi candidaţii independenţi │ │
 │ │ │alianţelor electorale dintre│ │ │
 │ │ │acestea care participă la │ │ │
 │ │ │alegeri │ │ │
 ├───┼──────────────────────────────┼────────────────────────────┼─────────────────────────────┼──────────────────────────────┤
 │52.│În termen de cel mult 24 de │Soluţionarea contestaţiei │Biroul Electoral Central │Prin decizie definitivă │
 │ │ore de la înregistrarea │privind completarea biroului│ │ │
 │ │contestaţiei, cel mai târziu │electoral de circumscripţie │ │ │
 │ │la data de │cu reprezentanţii partidelor│ │ │
 │ │15 mai 2014 │politice parlamentare, │ │ │
 │ │Art. 21 alin. (2) │alianţelor politice şi │ │ │
 │ │ │alianţelor electorale dintre│ │ │
 │ │ │acestea care participă la │ │ │
 │ │ │alegeri │ │ │
 ├───┼──────────────────────────────┼────────────────────────────┼─────────────────────────────┼──────────────────────────────┤
 │53.│Cu 24 de ore înainte de │Anunţarea datei, orei şi │Preşedinţii tribunalelor │Prin publicare în presă │
 │ │tragerea la sorţi │locului desfăşurării │ │ │
 │ │16 mai 2014 │şedinţei pentru tragerea la │ │ │
 │ │Art. 19 alin. (2) │sorţi a preşedinţilor │ │ │
 │ │ │birourilor electorale ale │ │ │
 │ │ │secţiilor de votare şi a │ │ │
 │ │ │locţiitorilor acestora │ │ │
 ├───┼──────────────────────────────┼────────────────────────────┼─────────────────────────────┼──────────────────────────────┤
 │54.│Cu 8 zile înainte de ziua │Desemnarea preşedinţilor │Preşedinţii tribunalelor │Prin tragere la sorţi, │
 │ │votării, cel mai târziu la │birourilor electorale ale │ │pe funcţii │
 │ │data de │secţiilor de votare şi │ │ │
 │ │17 mai 2014 │a locţiitorilor acestora │ │ │
 │ │Art. 19 alin. (2) │ │ │ │
 ├───┼──────────────────────────────┼────────────────────────────┼─────────────────────────────┼──────────────────────────────┤
 │55.│Cu cel puţin 8 zile înaintea │Prezentarea machetelor │Prefecţii │ │
 │ │alegerilor, cel mai târziu la │buletinelor de vot │ │ │
 │ │data de │membrilor birourilor │ │ │
 │ │17 mai 2014 │electorale de │ │ │
 │ │Art. 36 alin. (3^1) │circumscripţie │ │ │
 ├───┼──────────────────────────────┼────────────────────────────┼─────────────────────────────┼──────────────────────────────┤
 │56.│Cel mai târziu la data de │Aducerea la cunoştinţa │Preşedinţii birourilor │Prin afişare la sediile │
 │ │17 mai 2014 │publică a copiilor │electorale de circumscripţie │birourilor electorale de │
 │ │Art. 36 alin. (3^2) │machetelor buletinelor de │ │circumscripţie │
 │ │ │vot │ │ │
 ├───┼──────────────────────────────┼────────────────────────────┼─────────────────────────────┼──────────────────────────────┤
 │57.│În termen de 24 de ore de la │Formularea de contestaţii │Persoanele interesate │În scris │
 │ │afişarea copiei machetei │asupra machetei buletinului │ │ │
 │ │buletinului de vot, cel mai │de vot │ │ │
 │ │târziu la data de │ │ │ │
 │ │18 mai 2014 │ │ │ │
 │ │Art. 36 alin. (3^2) │ │ │ │
 ├───┼──────────────────────────────┼────────────────────────────┼─────────────────────────────┼──────────────────────────────┤
 │58.│În cel mult 24 de ore de la │Formularea de contestaţii │Partidele politice, alianţele│În scris la birourile │
 │ │desemnarea preşedinţilor │privind desemnarea │politice, alianţele │electorale de circumscripţie │
 │ │birourilor electorale ale │preşedinţilor birourilor │electorale şi organizaţiile │ │
 │ │secţiilor de votare şi a │electorale ale secţiilor │cetăţenilor aparţinând │ │
 │ │locţiitorilor acestora, cel │de votare şi a locţiitorilor│minorităţilor naţionale care │ │
 │ │mai târziu la data de │acestora │participă la alegeri, │ │
 │ │18 mai 2014 │ │precum şi candidaţii │ │
 │ │Art. 21 alin. (1) │ │independenţi │ │
 ├───┼──────────────────────────────┼────────────────────────────┼─────────────────────────────┼──────────────────────────────┤
 │59.│În cel mult 24 de ore de la │Comunicarea către birourile │Preşedinţii tribunalelor │În scris │
 │ │tragerea la sorţi a preşe- │electorale de circumscripţie│ │ │
 │ │dinţilor birourilor electorale│a listelor persoanelor de- │ │ │
 │ │ale secţiilor de votare şi a │semnate ca preşedinţi ai │ │ │
 │ │locţiitorilor acestora, cel │birourilor electorale ale │ │ │
 │ │mai târziu la data de │secţiilor de votare şi │ │ │
 │ │18 mai 2014 │locţiitori ai acestora │ │ │
 │ │Art. 19 alin. (7) │ │ │ │
 ├───┼──────────────────────────────┼────────────────────────────┼─────────────────────────────┼──────────────────────────────┤
 │60.│În termen de cel mult 24 de │Soluţionarea contestaţiei │Biroul electoral de │Prin decizie definitivă │
 │ │ore de la înregistrarea │privind desemnarea preşedin-│circumscripţie │ │
 │ │contestaţiei, cel mai târziu │ţilor birourilor electorale │ │ │
 │ │la data de │ale secţiilor de votare şi │ │ │
 │ │19 mai 2014 │a locţiitorilor acestora │ │ │
 │ │Art. 21 alin. (2) │ │ │ │
 ├───┼──────────────────────────────┼────────────────────────────┼─────────────────────────────┼──────────────────────────────┤
 │61.│În cel mult o zi de la expi- │Comunicarea către birourile │Partidele politice, organiza-│În scris, sub forma unui tabel│
 │ │rarea termenului prevăzut la │electorale de circumscrip- │ţiilor cetăţenilor aparţinând│ │
 │ │art. 19 alin. (7), cel mai │ţie, în vederea completării │minorităţilor naţionale, │ │
 │ │târziu la data de │birourilor electorale ale │alianţele politice şi alian- │ │
 │ │19 mai 2014 │secţiilor de votare, a │ţele electorale dintre │ │
 │ │Art. 19 alin. (8) │listei reprezentanţilor par-│acestea care participă la │ │
 │ │ │tidelor politice, organiza- │alegeri │ │
 │ │ │ţiilor cetăţenilor aparţi- │ │ │
 │ │ │nând minorităţilor naţiona- │ │ │
 │ │ │le, alianţelor politice şi │ │ │
 │ │ │alianţelor electorale dintre│ │ │
 │ │ │acestea care participă la │ │ │
 │ │ │alegeri │ │ │
 ├───┼──────────────────────────────┼────────────────────────────┼─────────────────────────────┼──────────────────────────────┤
 │62.│În 24 de ore de la expirarea │Completarea birourilor elec-│Preşedinţii birourilor elec- │Proces-verbal │
 │ │termenului prevăzut la art. 19│torale ale secţiilor de vo- │torale de circumscripţie │ │
 │ │alin. (8), cel mai târziu la │tare cu reprezentanţii par- │ │ │
 │ │data de │tidelor politice, organiza- │ │ │
 │ │20 mai 2014 │ţiilor cetăţenilor aparţi- │ │ │
 │ │Art. 19 alin. (9) │nând minorităţilor naţio- │ │ │
 │ │ │nale, alianţelor politice şi│ │ │
 │ │ │alianţelor electorale ale │ │ │
 │ │ │acestora care participă la │ │ │
 │ │ │alegeri │ │ │
 ├───┼──────────────────────────────┼────────────────────────────┼─────────────────────────────┼──────────────────────────────┤
 │63.│Cu cel puţin 5 zile înainte de│Imprimarea buletinelor de │Birourile electorale de │ │
 │ │data alegerilor, cel mai │vot Confecţionarea ştampi- │circumscripţie, prin inter- │ │
 │ │târziu la data de │lelor cu menţiunea "VOTAT" │mediul prefecţilor │ │
 │ │20 mai 2014 │ │Ministerul Afacerilor Interne│ │
 │ │Art. 36 alin. (3) │ │ │ │
 ├───┼──────────────────────────────┼────────────────────────────┼─────────────────────────────┼──────────────────────────────┤
 │64.│În cel mult 24 de ore de la │Formularea de contestaţii │Partidele politice, alianţele│În scris │
 │ │completarea birourilor electo-│privind completarea birou- │politice, alianţele electo- │ │
 │ │rale ale secţiilor de votare, │rilor electorale ale secţii-│rale şi organizaţiile cetă- │ │
 │ │cel mai târziu la data de │lor de votare cu reprezen- │ţenilor aparţinând minorită- │ │
 │ │21 mai 2014 │tanţii partidelor politice, │ţilor naţionale care parti- │ │
 │ │Art. 21 alin. (1) │organizaţiilor cetăţenilor │cipă la alegeri, precum şi │ │
 │ │ │aparţinând minorităţilor │candidaţii independenţi │ │
 │ │ │naţionale, alianţelor │ │ │
 │ │ │politice, alianţelor │ │ │
 │ │ │electorale │ │ │
 ├───┼──────────────────────────────┼────────────────────────────┼─────────────────────────────┼──────────────────────────────┤
 │65.│În o zi de la expirarea terme-│Comunicarea către primari a │Preşedinţii birourilor elec- │În scris │
 │ │nului de completare a birou- │componenţei birourilor elec-│torale de circumscripţie, │ │
 │ │rilor electorale ale secţiilor│torale ale secţiilor de │prin intermediul instituţii- │ │
 │ │de votare, cel mai târziu la │votare │lor prefectului │ │
 │ │data de │ │ │ │
 │ │21 mai 2014 │ │ │ │
 │ │Art. 19 alin. (11) │ │ │ │
 ├───┼──────────────────────────────┼────────────────────────────┼─────────────────────────────┼──────────────────────────────┤
 │66.│În termen de cel mult 24 de │Soluţionarea contestaţiei │Biroul electoral de │Prin decizie definitivă │
 │ │ore de la înregistrarea con- │privind completarea biroului│circumscripţie │ │
 │ │testaţiei, cel mai târziu la │electoral al secţiei de │ │ │
 │ │data de │votare cu reprezentanţii │ │ │
 │ │22 mai 2014 │partidelor politice, organi-│ │ │
 │ │Art. 21 alin. (2) │zaţiilor cetăţenilor aparţi-│ │ │
 │ │ │nând minorităţilor naţiona- │ │ │
 │ │ │le, alianţelor politice, │ │ │
 │ │ │alianţelor electorale │ │ │
 ├───┼──────────────────────────────┼────────────────────────────┼─────────────────────────────┼──────────────────────────────┤
 │67.│Cel mai târziu cu două zile │Întocmirea şi tipărirea │Primarii │ │
 │ │înainte de data alegerilor │copiilor de pe listele │ │ │
 │ │23 mai 2014 │electorale permanente │ │ │
 │ │Art. 26 alin. (10) şi art. 20 │ │ │ │
 │ │lit. a) │ │ │ │
 ├───┼──────────────────────────────┼────────────────────────────┼─────────────────────────────┼──────────────────────────────┤
 │68.│În preziua votării │Transmiterea către birourile│Primarii │Procese-verbale │
 │ │24 mai 2014 │electorale ale secţiilor de │ │ │
 │ │Art. 20 lit. a) │votare a unui exemplar al │ │ │
 │ │ │copiilor de pe listele │ │ │
 │ │ │electorale permanente │ │ │
 ├───┼──────────────────────────────┼────────────────────────────┼─────────────────────────────┼──────────────────────────────┤
 │69.│Cu cel puţin o zi înainte de │Distribuirea buletinelor de │Preşedinţii birourilor elec- │Procese-verbale │
 │ │data alegerilor, cel mai │vot, respectiv a materiale- │torale de circumscripţie, │ │
 │ │târziu în data de │lor necesare birourilor │prin intermediul primarilor │ │
 │ │24 mai 2014 │electorale ale secţiilor de │ │ │
 │ │Art. 36 alin. (4) şi art. 41 │votare către preşedinţii │ │ │
 │ │alin. (4) │birourilor electorale ale │ │ │
 │ │ │secţiilor de votare │ │ │
 ├───┼──────────────────────────────┼────────────────────────────┼─────────────────────────────┼──────────────────────────────┤
 │70.│24 mai 2014, ora 7,00 │ÎNCHEIEREA CAMPANIEI │ │ │
 │ │Art. 7 alin. (2) │ELECTORALE │ │ │
 ├───┼──────────────────────────────┼────────────────────────────┼─────────────────────────────┼──────────────────────────────┤
 │71.│Cu o zi înainte de alegeri │Afişarea a două exemplare │Birourile electorale de │ │
 │ │24 mai 2014 │din buletinele de vot, │circumscripţie │ │
 │ │Art. 36 alin. (5) │vizate şi anulate de │ │ │
 │ │ │preşedinţii birourilor │ │ │
 │ │ │electorale de │ │ │
 │ │ │circumscripţie, la sediile │ │ │
 │ │ │judecătoriilor şi ale │ │ │
 │ │ │secţiilor de votare │ │ │
 ├───┼──────────────────────────────┼────────────────────────────┼─────────────────────────────┼──────────────────────────────┤
 │72.│În ajunul zilei alegerilor │Prezentarea preşedintelui şi│Preşedintele şi membrii │ │
 │ │24 mai 2014, ora 18,00 │a membrilor biroului │biroului electoral al │ │
 │ │Art. 41 alin. (6) şi (7) │electoral al secţiei de │secţiei de votare │ │
 │ │ │votare la sediul acesteia şi│ │ │
 │ │ │luarea măsurilor pentru │ │ │
 │ │ │asigurarea ordinii şi │ │ │
 │ │ │corectitudinii operaţiunilor│ │ │
 │ │ │de votare şi a pazei în │ │ │
 │ │ │jurul localului de vot │ │ │
 ├───┼──────────────────────────────┼────────────────────────────┼─────────────────────────────┼──────────────────────────────┤
 │73.│În ziua alegerilor │Verificarea de către │Preşedintele şi membrii │ │
 │ │25 mai 2014, ora 6,00 │preşedintele biroului │biroului electoral al │ │
 │ │Art. 41 alin. (8) │electoral al secţiei de │secţiei de votare │ │
 │ │ │votare, în prezenţa │ │ │
 │ │ │celorlalţi membri, a │ │ │
 │ │ │existenţei materialelor │ │ │
 │ │ │necesare votării (urne, │ │ │
 │ │ │liste electorale, buletine │ │ │
 │ │ │de vot, ştampile, tuşiere │ │ │
 │ │ │etc.), închiderea şi │ │ │
 │ │ │sigilarea urnelor prin │ │ │
 │ │ │aplicarea ştampilei de │ │ │
 │ │ │control a secţiei de votare │ │ │
 │ │ │şi aplicarea ştampilei de │ │ │
 │ │ │control a secţiei de votare │ │ │
 │ │ │pe ultima pagină (albă) a │ │ │
 │ │ │buletinelor de vot │ │ │
 ├───┼──────────────────────────────┼────────────────────────────┼─────────────────────────────┼──────────────────────────────┤
 │74.│25 mai 2014, ora 7,00 │ÎNCEPEREA VOTĂRII │ │ │
 │ │Art. 42 alin. (1) │ │ │ │
 ├───┼──────────────────────────────┼────────────────────────────┼─────────────────────────────┼──────────────────────────────┤
 │75.│25 mai 2014, ora 21,00 │ÎNCHEIEREA VOTĂRII │ │ │
 │ │Art. 42 alin. (1) │ │ │ │
 ├───┼──────────────────────────────┼────────────────────────────┼─────────────────────────────┼──────────────────────────────┤
 │76.│După încheierea votării │Anularea buletinelor de vot │Preşedintele şi membrii │Procese-verbale │
 │ │Art. 45 │rămase neîntrebuinţate, │biroului electoral al │ │
 │ │ │numărarea voturilor, │secţiei de votare │ │
 │ │ │încheierea proceselor- │ │ │
 │ │ │verbale şi întocmirea │ │ │
 │ │ │dosarelor cu rezultatele │ │ │
 │ │ │votării │ │ │
 ├───┼──────────────────────────────┼────────────────────────────┼─────────────────────────────┼──────────────────────────────┤
 │77.│În cel mult 24 de ore de la │Predarea către biroul │Preşedintele biroului │Proces-verbal │
 │ │încheierea votării, cel mai │electoral de circumscripţie │electoral al secţiei de │Transportul se face cu pază │
 │ │târziu la data de │a dosarului, sigilat şi │votare însoţit, la cerere, │militară. │
 │ │26 mai 2014, ora 21,00 │ştampilat, cuprinzând │de reprezentanţii partidelor │ │
 │ │Art. 45 alin. (22) │rezultatul votării în secţia│politice, alianţelor │ │
 │ │ │de votare, însoţit de │politice, alianţelor │ │
 │ │ │listele electorale utilizate│electorale, organizaţiilor │ │
 │ │ │la secţia de votare │cetăţenilor aparţinând │ │
 │ │ │respectivă │minorităţilor naţionale din │ │
 │ │ │ │biroul electoral al secţiei │ │
 │ │ │ │de votare, candidaţii sau │ │
 │ │ │ │persoanele acreditate │ │
 │ │ │ │conform legii │ │
 ├───┼──────────────────────────────┼────────────────────────────┼─────────────────────────────┼──────────────────────────────┤
 │78.│În cel mult 24 de ore de la │Formularea cererilor pentru │Competitorii electorali care │Cerere motivată, însoţită de │
 │ │încheierea votării, cel mai │anularea alegerilor pentru │au participat la alegeri │dovezile pe care se │
 │ │târziu la data de │fraudă electorală │ │întemeiază, adresată Biroului │
 │ │26 mai, ora 21,00 │ │ │Electoral Central │
 │ │Art. 15 alin. (3) │ │ │ │
 ├───┼──────────────────────────────┼────────────────────────────┼─────────────────────────────┼──────────────────────────────┤
 │79.│În cel mult 24 de ore după │Centralizarea voturilor şi │Biroul electoral de │Proces-verbal │
 │ │primirea dosarelor de la │constatarea rezultatelor │circumscripţie │ │
 │ │birourile electorale ale │alegerilor la nivelul │ │ │
 │ │secţiilor de votare, cel mai │circumscripţiei electorale │ │ │
 │ │târziu la data de │ │ │ │
 │ │27 mai, ora 21,00 │ │ │ │
 │ │Art. 46 alin. (1), (2) şi (3) │ │ │ │
 ├───┼──────────────────────────────┼────────────────────────────┼─────────────────────────────┼──────────────────────────────┤
 │80.│După întocmirea │Transmiterea la Biroul │Birourile electorale de │Dosar sigilat şi semnat de │
 │ │procesului-verbal │Electoral Central a │circumscripţie │membrii birourilor electorale │
 │ │centralizator │două exemplare ale │ │de circumscripţie │
 │ │Art. 46 alin. (5) │procesului-verbal, împreună │ │Transportul se face cu pază │
 │ │ │cu întâmpinările şi │ │militară. │
 │ │ │contestaţiile │ │ │
 ├───┼──────────────────────────────┼────────────────────────────┼─────────────────────────────┼──────────────────────────────┤
 │81.│Până la data publicării │Soluţionarea cererilor de │Biroul Electoral Central │Prin decizie │
 │ │rezultatului alegerilor în │anulare a alegerilor │ │ │
 │ │Monitorul Oficial al României,│ │ │ │
 │ │Partea I │ │ │ │
 │ │Art. 15 alin. (3) │ │ │ │
 ├───┼──────────────────────────────┼────────────────────────────┼─────────────────────────────┼──────────────────────────────┤
 │82.│În termen util │Aducerea la cunoştinţa │Biroul Electoral Central │Prin publicare în Monitorul │
 │ │Art. 49 alin. (3) │publică a rezultatului │ │Oficial al României, │
 │ │ │alegerilor │ │Partea I, şi în presă │
 └───┴──────────────────────────────┴────────────────────────────┴─────────────────────────────┴──────────────────────────────┘

<   1   2   3   >  

Forme la zi | Modificari Act | Printare | Salvare DOC

Inapoi la Cautare

Comentarii Act

Nu sunt comentarii momentan.

Posteaza pe retele sociale

Pentru a posta un comentariu trebuie sa va autentificati


Daca nu aveti inca un cont si vreti sa va inregistrati dati click aici


Despre Companie

CTCE este liderul national in domeniul software legislativ. Avem o experienta de peste 35 ani in domeniul dezvoltarii de aplicatii software.
(aflati mai multe)

Termeni si Conditii
Comanda LegisPlus
Testeaza LegisPlus
Resurse Lege-Online

Nota CTCE

Continutul, designul, structura, precum si materialele Lege-Online.ro apartin C.T.C.E. - Piatra Neamt si sunt protejate de Legea 8/1996 privind drepturile de autor si drepturile conexe, cu modificarile si completarile ulterioare. Copierea/distribuirea/republicarea acestora este ilegala.

Intrati in Contact

 • Telefon:
  (0233) 211 020 / (0233) 218 110
 • E-mail:
  office@ctce.ro
 • Adresa:
  Bd. Decebal, nr. 32
  610076, Piatra Neamt, Neamt
  Romania


CTCE - Centrul Teritorial de Calcul Economic

Info

Se încarcã, vã rugãm asteptati.