Inapoi la Cautare

GHID din /2001


de desfăşurare a inspecţiilor internaţionale OIAC


Puteti sa consultati o forma actualizata la data 22.09.2021, conform modificarilor publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, apasand butonul Cumpara Act.

Cumparati Actul varianta DOC

Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA
Doriti o forma actualizata , la zi (22.09.2021) , a acestui act ? Cumparati acum online, rapid si simplu varianta DOC !

Forme la zi | Modificari Act | Printare | Salvare DOC    Activităţile desfăşurate de autoritatea naţionala, de echipa de însoţire şi de reprezentantii platformei (instalatiei) inspectate sunt în conformitate cu responsabilitatile ce le revin pentru asigurarea desfăşurării în bune condiţii a inspecţiilor internationale ale OIAC, stipulate în Legea nr. 56/1997 pentru aplicarea prevederilor Convenţiei privind interzicerea dezvoltării, producerii, stocarii şi folosirii armelor chimice şi distrugerea acestora, art. 36-39.

     ACTIVITĂŢI CE SE DESFASOARA PANA LA SOSIREA ECHIPEI DE INSPECŢIE

    A. ACTIVITĂŢI CE SE DESFASOARA DE CATRE AUTORITATEA NAŢIONALA - ANCESIAC

    ● Primeste notificarea ST al OIAC privind inspecţia internationala, cu cel puţin 120 de ore înainte de sosirea echipei de inspecţie la platforma inspectata.

    ● Confrunta numele inspectorilor şi asistentilor de inspecţie din notificarea primita cu lista celor desemnaţi de ST al OIAC pentru a conduce inspecţii de rutina (din baza de date a ANCESIAC).

    ● Confirma ST al OIAC prin fax, în maximum o ora, primirea notificarii.

    ● Transmite prin fax, conducerii platformei (instalatiei), o nota verbala cu privire la efectuarea inspecţiei.

    ● Constituie echipa de însoţire, din membri ai corpului de control al ANCESIAC, din reprezentanti ai obiectivului inspectat şi, după caz, din reprezentanti ai autorităţilor publice competente.

    ● Comunică Directiei Generale a Vamilor (DGV) şi Inspectoratului General al Politiei de Frontiera numele inspectorilor şi asistentilor de inspecţie, precum şi data, ora şi numărul zborului cu care echipa de inspecţie soseste la punctul de intrare. Reaminteste DGV ca inspectorii nu trebuie să prezinte declaratie vamala pentru echipamentul de inspecţie atât la sosire, cat şi la plecare. Membrilor echipei de inspecţie li se vor acorda imunitatile acordate agentilor diplomatici conform prevederilor Convenţiei de la Viena şi a Convenţiei privind interzicerea armelor chimice.

    ● Asigura, împreună cu reprezentantii DGV, locul corespunzător pentru verificarea echipamentului adus de echipa de inspecţie.
	

    B. ACTIVITĂŢI CE SE DESFASOARA DE CATRE ECHIPA DE INSOTIRE ŞI DE
       CONDUCEREA (REPREZENTANTII) PLATFORMEI (INSTALATIEI) INSPECTATE
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    ACTIVITĂŢI CE SE DESFASOARA DE CATRE:
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    ECHIPA DE INSOTIRE CONDUCEREA (REPREZENTANTII) PLATFORMEI
                                    (INSTALATIEI) INSPECTATE
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 Executa activităţi de Primesc nota verbala a ANCESIAC privind notificarea
 pregatire pentru pri- inspecţiei şi confirma primirea acesteia.
 mirea echipei de în- Comunică ANCESIAC numele specialistilor pentru echipa
 spectie la punctul de însoţire. Se recomanda desemnarea persoanelor de
 de intrare: contact cu ANCESIAC, ca membrii ai echipei de însoţire.
 ● contacteaza repre-
   zentantii vamii şi
   ai politiei de fron-
   tiera, în vederea
   desfăşurării cu
   prioritate a for-
   malităţilor de în-
   trare/iesire din Asigura, în măsura posibilitatilor, mijloacele de
   tara pentru echipa transport pentru deplasarea echipei de inspecţie la
   de inspecţie şi locul special destinat pentru controlul echipamen-
   pentru echipamentul tului şi aparaturii şi în continuare, până la plat-
   pe care acesta îl forma inspectata, în maximum 12 ore de la sosire.
   aduce/scoate din
   tara;
 ● asigura mijloacele
   de transport pentru
   deplasarea echipei
   de inspecţie de la
   punctul de intrare
   la obiectivul
   inspectat, în maxi-
   mum 12 ore de la
   sosire.aa
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  Desemneaza un membru Numeste un colectiv de pregatire a inspecţiei, coordonat
  al său, care se va de unul dintre directorii platformei, incluzind
  deplasa la platforma seful secţiei/instalatiei (instalaţiilor) ce urmeaza a
  (instalatie) pentru fi inspectata (inspectate), precum şi persoanele de
  a asigura asistenţa contact cu ANCESIAC.
  de specialitate la
  activităţile de
  pregatire a
  inspecţiei.
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  Urmareste asigurarea Asigura echipei de inspecţie condiţiile de transport
  serviciilor şi faci- local, cazare şi masa.
  litatilor, necesare
  echipei de inspecţie, Asigura echipei de inspecţie condiţiile de lucru (o
  de către reprezentan- incapere pentru pastrarea echipamentului aprobat de ST
  tii instalatiei şi pentru desfăşurarea activităţilor zilnice, echipata
  (instalaţiilor). cu mijloace de comunicatie internationala: fax,telefon):
                        ● pe usa incaperii de lucru a echipei de inspecţie se va
                          lipi un afis care va menţiona: "OPCW INSPECŢION TEAM
                          (ECHIPA DE INSPECŢIE OIAC) - NU DERANJATI";
                        ● în interiorul incaperii de lucru a echipei de inspec-
                          tie nu va avea acces nici o persoană străină, fără
                          invitaţia expresa a unuia dintre inspectori şi prezen-
                          ta unui membru al echipei de însoţire;
                        ● linia de telefon şi fax alocata echipei de inspecţie
                          în incaperea de lucru va trebui să fie în exclusiva
                          utilizare a echipei, fără a fi deranjata de apeluri
                          exterioare; în acest sens ar fi indicat ca numărul
                          alocat să fie unul nou sau unul mai puţin solicitat.
                        Asigura numărul de specialisti şi interpreţi necesar
                        pe timpul inspecţiei:
                        ● este obligatoriu ca interpreţii necesari pe perioada
                          inspecţiei (de regula 2 persoane) să fie buni cunosca-
                          tori ai termenilor de specialitate; ei vor fi instru-
                          iti în prealabil ca sarcina lor este de a efectua
                          strict traducerea, fără comentarii suplimentare.
                        Pregatesc ecusoane distincte (de culori diferite) pentru
                        membrii echipei de inspecţie, ai echipei de însoţire,
                        precum şi pentru personalul platformei cu care cele
                        doua echipe vor intra în contact pe parcursul desfasu-
                        rarii inspecţiei.
                        Asigura accesul inspectorilor la punctul sanitar al
                        platformei şi o ambulanta, echipata corespunzător,
                        la obiectivul inspecţiei, pentru cazuri de urgenta.
                        Asigura prezenta personalului medical la punctul
                        sanitar al platformei, pe toata durata inspecţiei.
                        Creeaza condiţiile de lucru la laboratorul platformei
                        (instalatiei) pentru pregătirea şi analizarea probelor
                        prelevate pe timpul inspecţiei.
                        Pregatesc registrele şi documentele de înregistrare
                        (zilnice, lunare şi anuale) a productiei substanţelor
                        chimice care fac obiectul inspecţiei.
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 Participa, prin repre- Informeaza personalul instalatiei (instalaţiilor)
 zentantul sau prezent inspectate asupra regulilor de desfăşurare a inspecţiei
 la platforma inspec- şi al modului de luare a interviurilor.
 tata, la informarea Identifica informaţiile confidentiale şi asigura
 personalului instala- protejarea acestora.
 tiei (instalaţiilor)
 privind regulile de
 inspecţie şi de
 protejare a informa-
 tiilor confidentiale.
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 Verifica, prin repre- Actualizeaza şi prezinta reprezentantului echipei de
 zentantul sau prezent însoţire materialul pentru instructajul premergator
 la platforma, în- inspecţiei*), în limbile, română şi engleza, elaborat
 structajul premergator în prealabil şi organizeaza turul de recunoastere
 inspecţiei al instalatiei.
 (briefing)*).
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  Dacă se considera necesară incheierea unui "Acord de instalatie", cu ocazia
  primei inspecţii şi se aproba aceasta prin ordin al presedintelui ANCESIAC,
  se revad datele pentru negocierea "Acordului de instalatie" pregatite în
  prealabil.
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
--------------------
    *) Vezi elementele de continut ale briefing-ului de la pag. 31.

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────


    ACTIVITĂŢI CE SE DESFASOARA LA PUNCTUL DE INTRARE DUPA SOSIREA
                      ECHIPEI DE INSPECŢIE
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    ACTIVITĂŢI CE SE DESFASOARA DE CATRE:
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    ECHIPA DE INSPECŢIE ECHIPA DE INSOTIRE
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 Soseste la punctul de Intampina echipa de inspecţie şi asista la activităţile
 intrare. ce se desfăşoară la punctul de intrare (controlul
                        pasapoartelor, verificarea identităţii inspectorilor
                        şi asistentilor de inspecţie).
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 Inmaneaza mandatul de Seful echipei de însoţire primeste mandatul de inspecţie
 inspecţie. verifica identitatea membrilor echipei de inspecţie
                        conform notificarii primite şi mandatului de inspecţie
                        şi confirma semnatura din mandat cu cea din specimenul
                        semnaturilor persoanelor autorizate sa emita mandate de
                        inspecţie.
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 Prezinta echipamentul Verifica echipamentul şi aparatura echipei de inspecţie,
 aparatura de în prezenta reprezentatului DGV, precum şi documentele
 inspecţie. de însoţire care conţin specificatiile tehnice şi cerin-
                        tele operationale pentru echipamentul şi aparatura
                        adusa.
                        Verificarea va urmări ca echipamentul de inspecţie sa
                        corespunda listei cu echipament aprobat pentru tipul de
                        inspecţie mentionat, anexata la mandatul de inspecţie.
                        De asemenea, se va verifica seria şi starea sigiliilor
                        aplicate de ST al OIAC.:
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 Participa la sigilarea Asigura împreună cu reprezentantul DGV, depozitarea,
 incintei cu echipa- până la plecarea echipei de inspecţie, a echipamentului
 mentul respins la şi aparaturi respinse, care nu corespund listei anexate
 punctul de intrare la mandat sau a datelor cuprinse în documentaţia de
 (dacă este cazul) însoţire, intr-o incinta care se va sigila de
                        ambele părţi.
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 Iau la cunoştinţa Atenţioneaza echipa de inspecţie asupra frecventei
 frecventa aprobata de aprobata pe teritoriul României (notificata la OIAC)
 Ministerul Comunică- - 169,125 MHz din banda VHF cu separarea între canale
 tiilor pentru legaturi de 25 KHz - pentru legaturi între membrii echipei de
 între membrii echipei inspecţie.
 de inspecţie.
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

                           DESFASURAREA INSPECŢIEI
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                     ACTIVITĂŢI CE SE DESFASOARA DE CATRE:
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  ECHIPA DE INSPECŢIE ECHIPA DE INSOTIRE CONDUCEREA (REPREZENTANTII)
                                                      PLATFORMEI (INSTALATIEI)
                                                             INSPECTATE
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 Soseste la platforma Insoteste echipa de inspecţie Primeste echipa de în-
 inspectata, nu asigurind ajungerea acesteia spectie şi însoţire.
 mai tarziu de 12 ore la obiectivul inspecţiei, nu Asigura echipei de în-
 după sosirea la mai tarziu de 12 ore după spectie condiţiile de
 punctul de intrare. sosirea la punctul de intrare. transport local, cazare
 Instaleaza şi verifica şi masa.
 echipamentul şi Asigura echipei de în-
 aparatura pentru spectie condiţiile de
 inspecţie. lucru (o incapere pentru
                                                       pastrarea echipamentului
                                                       aprobat de ST şi pentru
                                                       desfăşurarea activităţi-
                                                       lor zilnice, echipata cu
                                                       mijloace de comunicatie
                                                       internationala: fax,
                                                       telefon).
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 Prezinta membrii Prezinta specialistii şi
 echipelor şi respon- translatorii care asigură
 sabilitatile desfăşurarea: inspecţiei.
 acestora. Distribuie ecusoane
                                                       distinctive echipelor.
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 Participa la prezen- Prezinta instructajul
 tarea instructajului premergator inspecţiei şi
 premergator inspecţiei pune la dispoziţia echi-
 (briefing)*). pelor de inspecţie şi
                                                       însoţire, conţinutul
                                                       acestuia. Instructajul
                                                       nu trebuie să depăşească
                                                       3 ore.
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 Echipele iau la cunos- Prezinta verbal şi în
 ţinta în cadrul brie- scris în cadrul briefing-
 fing-ului*), normele şi ului*), normele şi
 masurile de siguranţă masurile de siguranţă şi
 şi securitate pe timpul securitate pe timpul
 desfăşurării inspecţiei. inspecţiei.
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
---------------
    *) Vezi elementele de continut ale briefing-ului de la pag. 31.

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 Executa turul de Insoteste echipa de inspecţie Asigura executarea
 recunoastere a pe timpul executarii turului turului de recunoastere
 instalatiei de recunoastere a instalatiei a instalatiei
 (instalaţiilor). (instalaţiilor). (instalaţiilor).
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  Stabilesc împreună momentul iniţierii inspecţiei (ora "0").
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 Întocmeşte şi prezinta Participa la prezentarea
 planul initial de planului de inspecţie.
 inspecţie, pe baza
 instructajului
 premergator şi al
 turului de recunoas-
 tere a instalatiei
 (instalaţiilor).
 Stabileste programul
 de verificare a în-
 stalatiei pe sub-
 echipe, zile şi ore.
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 Localizeaza, cu aju- Asista la determinarea coordo- Sprijina echipa de
 torul sistemului natelor obiectivului inspecţie cu harti
 global pentru deter- inspectat. (scheme) în localizarea
 minarea pozitiei şi verificarea obiecti-
 (GPS), obiectivul vului inspectat.
 care se inspecteaza.
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 Verifica unele acti- Sprijina şi participa la toate
 vităţi şi zone ale activităţile de control
 platformei desfăşurate de echipa de
 (instalatiei) pe inspecţie.
 care le propune prin Urmareste ca echipa de Acorda permanent asis-
 planul de inspecţie şi inspecţie să respecte strict tenta tehnica.
 care se redau în mandatul emis de OIAC, iar Pregăteşte toate locurile
 continuare spre prin activităţile de control ce urmeaza a fi inspecta-
 exemplificare. executate sa perturbe la te, astfel încât inspec-
                        minimum activităţile tia să se desfăşoare
                        platformei (instalatiei). fluent, fără obstructiuni
                                                       sau intarzieri nejustifi-
                                                       cate.

 Verifica registrele Insoteste echipa de inspecţie Asigura, în limitele
 urmarind concordanta şi tine evidenta registrelor mandatului, accesul
 activităţilor desfa- şi documentatiei consultate. echipei de inspecţie la
 surate în instalatie documentatie, (registre
 (instalaţii) cu şi evidente de productie
 declaratiile şi alte documente rele-
 prezentate. vante pentru scopul
                                                       inspecţiei).

 Inspecteaza zona unde Insoteste echipa de inspecţie. Asigura asistenţa
 se desfăşoară procese tehnica.
 de manipulare a
 reactantilor înainte
 de introducerea
 pe flux.

 Controlează zona va- Asista la masuratorile şi Executa, la cerere, ope-
 selor de reactie calculele efectuate de echipa ratiuni tehnologice în
 (aspect exterior, de inspecţie, privind insta- instalatia controlata
 echipamente auxiliare, latia şi substantele obtinute. (numai dacă este posibil
 conducte de ali- şi în deplina siguranţa.
 mentare, echipamente
 de comanda asociate).
 Verifica echipamentele
 şi zonele pentru
 manipularea deseurilor
 şi efluentilor precum
 şi pentru eliminarea
 substanţelor chimice
 rebutate.

 Solicita şi asista la Asista la prelevarea a 3 se- Executa prelevarea de
 prelevarea probelor, turi de probe*) şi la anali- probe, solicitata de către
 dacă se considera zarea acestora. seful echipei de inspec-
 necesar. Pregăteşte Aproba, la cerere, transferul tie, obligatoriu în pre-
 şi analizeaza probele probelor prelevate la labora- zenţa reprezentantilor
 cu aparatura proprie toarele desemnate de OIAC, echipelor de inspecţie şi
 sau solicita analiza- în vederea analizarii. de însoţire, care vor
 rea acestora cu apa- Tine evidenta probelor prele- asigura sigilarea recipi-
 ratura platformei vate pentru analizarea la enţilor (containerelor).
 (instalatiei). faţa locului şi a celor Asigura, la cerere, con-
 Poate trimite probele, trimise laboratoarelor OIAC. ditiile pentru pregătirea
 în vederea analizarii şi analizarea probelor în
 la cel puţin două laboratorul platformei
 laboratoare desemnate (instalatiei), dacă dota-
 de OIAC. rea acestuia cu aparatura
                                                       permite acest lucru.

 Solicita fotografierea La cererea echipei de inspec-
 elementelor relevante tie aproba şi executa, foto-
 din instalatie. grafierea cu aparatura
                        polaroid.
                        Urmaresc respectarea măsuri-
                        lor legate de executare şi
                        manipulare a fotografiilor.
                        Retin cate o copie a fiecarei
                        fotografii.

 Intervieveaza perso- Asigura, la cerere, intervie- Asigura participarea la
 nalul platformei varea personalului, putand interviu a persoanelor
 (instalatiei), obiecta la intrebarile con- solicitate.
 prin intermediul siderate inoportune sau
 echipei de însoţire, fără relevanta pentru scopul
 pentru a stabili unele inspecţiei.
 aspecte relevante
 pentru scopul,
 inspecţiei.
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────


---------------

    *) Un set de probe se pune la dispoziţia echipei de inspecţie, care poate fi impartit în alte trei seturi: unul din aceste seturi poate fi la randul sau impartit şi pus la dispoziţia laboratoarelor desemnate de OIAC pentru analiza, un al doilea set este analizat cu mijloace proprii, iar al treilea set este analizat la platforma cu mijloacele acesteia. Al doilea set se păstrează sigilat de către echipa de inspecţie şi autoritatea naţionala în cadrul platformei. Al treilea set se analizeaza la un laborator autorizat de autoritatea naţionala, dacă aceasta considera necesar.
	

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 Solicita clarificarea Asigura clarificarea tuturor
 ambiguitatilor şi situaţiilor neclare sau
 neintelegerilor ambigue.
 aparute.
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 Solicita, dacă este Urmaresc respectarea duratei
 cazul, în mod argu- de inspecţie din momentul
 mentat, marirea dura- stabilirii momentului de
 tei de inspecţie. iniţiere a inspecţiei -
                        24 de ore. Analizeaza, la
                        cerere şi aproba, dacă se
                        justifica, marirea duratei
                        inspecţiei.
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 Revizuiesc, la sfârşitul zilei de inspecţie, aspectele abordate şi retin
 problemele pentru a fi rezolvate în ziua urmatoare.
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 Negociaza şi incheie "Acordul de instalatie", dacă Furnizeaza datele şi
 se considera necesar, de către autoritatea naţionala, informaţiile necesare.
 cu aprobarea presedintelui acesteia.
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 Prezinta în scris, Participa, la sfârşitul inspec-
 în cadrul informării tiei, la prezentarea constata-
 de la sfârşitul în- rilor preliminare, analizeaza
 spectiei, constatarile şi inlatura eventualele necla-
 preliminare (nu mai ritati, iar seful echipei de
 tarziu de 24 de ore însoţire semneaza pentru luare
 de la incheierea la cunoştinţa şi adauga
 inspecţiei). eventuale obiectii şi/sau
                        observatii.
 Prezinta lista Retine un exemplar al consta-
 probelor prelevate, tarilor preliminare prezentate,
 copiile după mate- semnat de sefii echipelor de
 rialele puse la inspecţie şi însoţire, o copie
 dispoziţia inspecto- a listei probelor prelevate,
 rilor pe timpul precum şi a materialelor puse
 inspecţiei, pe care la dispoziţia inspectorilor,
 urmeaza să le pe timpul inspecţiei.
 transfere în afara
 tarii.

                        Aproba documentele (copiile
                        după datele culese pe timpul
                        inspecţiei), care urmeaza sa
                        fie transferate în afara tarii,
                        cu respectarea masurilor de
                        confidentialitate.
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 Decontamineaza, Participa, dacă este cazul,
 dacă este cazul, la decontaminarea echipamentului
 şi inventariaza şi aparaturii echipei de
 echipamentul şi inspecţie.
 aparatura OIAC,
 din dotare.
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 Prezinta aparatura Verifica aparatura şi echipa-
 echipamentele de mentul de inspecţie, în prezenta
 inspecţie şi reprezentantului DGV şi asista
 asigura sigilarea la sigilarea acestora.
 acestora.
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 Avizeaza decontul Prezinta decontul pentru
 pentru serviciile serviciile asigurate de
 asigurate de platforma platforma (instalatia)
 (instalaţii) de inspectata în vederea
 la reprezentantii rambursarii cheltuielilor
 acesteia. de către OIAC, dacă este
                                                       cazul.
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

                 ACTIVITĂŢI CE SE DESFASOARA LA PUNCTUL DE IESIRE
                          LA PLECAREA ECHIPEI DE INSPECŢIE

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                   ACTIVITĂŢI CE SE DESFASOARA DE CATRE:
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  ECHIPA DE INSPECŢIE ECHIPA DE INSOTIRE
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 Paraseste platforma Insoteste echipa de inspecţie la punctul de intrare/
 inspectata şi se iesire, unde restituie echipei de inspecţie eventualele
 deplaseaza la punctul articole de echipament reţinute la punctul de intrare
 de iesire din tara. şi asista la controlul vamal.
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

                    ACTIVITĂŢI ULTERIOARE DESFASURARII INSPECŢIEI
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                      ACTIVITĂŢI CE SE DESFAS0ARA DE CATRE:
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 ECHIPA DE INSPECŢIE ECHIPA DE INSOTIRE
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 În cel mult 10 zile Primeste raportul final şi împreună cu reprezentantii
 după incheierea platformei (instalatiei) analizeaza şi fac observatii
 inspecţiei, inspec- scrise cu privire la constatari, dacă este cazul.
 torii vor pregati
 raportul faptic final
 privind desfăşurarea
 activităţii şi
 constarile tor.
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────


                           ELEMENTE DE BRIEFING

1   2   >  

Forme la zi | Modificari Act | Printare | Salvare DOC

Inapoi la Cautare

Despre Companie

CTCE este liderul national in domeniul software legislativ. Avem o experienta de peste 35 ani in domeniul dezvoltarii de aplicatii software.
(aflati mai multe)

Termeni si Conditii
Comanda iLegis
Testeaza iLegis
Resurse Lege-Online

Nota CTCE

Continutul, designul, structura, precum si materialele Lege-Online.ro apartin C.T.C.E. - Piatra Neamt si sunt protejate de Legea 8/1996 privind drepturile de autor si drepturile conexe, cu modificarile si completarile ulterioare. Copierea/distribuirea/republicarea acestora este ilegala.

Intrati in Contact

 • Telefon:
  (0233) 211 020 / (0233) 218 110
 • E-mail:
  office@ctce.ro
 • Adresa:
  Bd. Decebal, nr. 32
  610076, Piatra Neamt, Neamt
  Romania


CTCE - Centrul Teritorial de Calcul Economic