Inapoi la Cautare

DECIZIE 804 /2015


referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 10 lit. e) şi f), art. 12 alin. (1) şi (2) şi art. 21 din Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative


Puteti sa consultati o forma actualizata la data 25.09.2020, conform modificarilor publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, apasand butonul Cumpara Act.

Cumparati Actul varianta DOC

Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA
Doriti o forma actualizata , la zi (25.09.2020) , a acestui act ? Cumparati acum online, rapid si simplu varianta DOC !

Forme la zi | Modificari Act | Printare | Salvare DOC	

    Daniel Marius Morar - preşedinte
    Valer Dorneanu - judecător
    Petre Lăzăroiu - judecător
    Mircea Ştefan Minea - judecător
    Mona-Maria Pivniceru - judecător
    Puskas Valentin Zoltan - judecător
    Simona-Maya Teodoroiu - judecător
    Tudorel Toader - judecător
    Cristina Cătălina Turcu - magistrat-asistent


    Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Liviu Drăgănescu.

    1. Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 10 lit. e) şi f), art. 12 alin. (1) şi (2) şi art. 21 din Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative, excepţie ridicată de Sonia Maria Drăghici în Dosarul nr. 501/35/2011* al Curţii de Apel Târgu Mureş - Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal şi care formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 319D/2015.

    2. La apelul nominal se prezintă domnul avocat Silviu Faier din cadrul Baroului Bucureşti pentru autorul excepţiei, cu împuternicire avocaţială la dosar, şi doamna Ioana Lazăr, director general în cadrul Direcţiei generale juridice, pentru Agenţia Naţională de Integritate, cu delegaţie la dosar, lipsind cealaltă parte, faţă de care procedura de citare este legal îndeplinită.

    3. Magistratul-asistent referă că, la dosar, partea Agenţia Naţională de Integritate a depus concluzii scrise prin care solicită respingerea excepţiei ca neîntemeiată.

    4. Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele acordă cuvântul apărătorului autorului excepţiei, care solicită admiterea acesteia astfel cum a fost invocată şi, pe cale de consecinţă, constatarea neconstituţionalităţii textelor de lege criticate, în măsura în care din cuprinsul lor rezultă că Agenţia Naţională de Integritate poate evalua fapte petrecute anterior intrării în vigoare a Legii nr. 176/2010, pentru care s-a pronunţat o soluţie de clasare, potrivit dispoziţiilor acestui act normativ. Textele de lege criticate aduc atingere prevederilor art. 15 din Legea fundamentală, deoarece pentru fapte petrecute anterior datei de 2 septembrie 2010, data publicării Legii nr. 176/2010 în Monitorul Oficial al României, procedura de evaluare se efectua potrivit dispoziţiilor Legii nr. 144/2007 care au fost constatate neconstituţionale prin Decizia nr. 415 din 14 aprilie 2010. Conform textelor de lege criticate, aceleaşi fapte, anterioare publicării Legii nr. 176/2010, au făcut obiectul evaluării sub imperiul acesteia. Este adevărat că legiuitorul şi-a propus reglementarea situaţiilor tranzitorii prin art. 34 din Legea nr. 176/2010, însă redeschiderea dosarelor întocmite pentru fapte săvârşite anterior intrării în vigoare a Legii nr. 176/2010 şi întocmirea rapoartelor de evaluare în temeiul actului normativ menţionat reprezintă o aplicare retroactivă a prevederilor acestuia. Se apreciază că persoanele cu evaluări în curs la data publicării Deciziei Curţii Constituţionale nr. 415 din 14 aprilie 2010 au un dezavantaj legal faţă de persoanele care primiseră soluţii definitive până la publicarea acestei decizii, deoarece în privinţa primei categorii legea retroactivează.

    5. Reprezentantul Agenţiei Naţionale de Integritate solicită respingerea excepţiei, ca neîntemeiată. Astfel, în ceea ce priveşte motivele pe care se întemeiază excepţia, apreciază că acestea privesc aplicabilitatea legii, în principal. Arată, în esenţă, că art. 1 alin. (5) din Constituţie consacră poziţia dominantă a acesteia în sistemul de drept, beneficiind de garanţiile specifice supremaţiei sale, respectiv controlul general al aplicării Constituţiei, controlul constituţionalităţii legilor, îndatorirea fundamentală de a fi respectată. Existenţa şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, având ca scop aplicarea cadrului legal ce reglementează integritatea în exercitarea funcţiei publice, evidenţiază natura constituţională a articolelor din Legea nr. 176/2010. O lege adoptată produce şi trebuie să producă efecte numai pentru viitor, iar acestei reguli se circumscrie şi Legea nr. 176/2010, cu toate că situaţiile reglementate prin acest act normativ au generat de-a lungul timpului o serie de controverse, care au fost lămurite atât de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, cât şi de instanţa constituţională. Astfel, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie s-a pronunţat printr-o serie de decizii de speţă, precum şi printr-o soluţie de unificare a jurisprudenţei, adoptată în şedinţa din 30 iunie 2014, în sensul în care este respectat principiul neretroactivităţii legii civile, în ipoteza în care Agenţia efectuează, în baza şi ulterior intrării în vigoare a Legii nr. 176/2010, procedura de evaluare cu privire la raporturi juridice născute şi epuizate anterior intrării în vigoare a acestei legi, dar în raport de dispoziţiile de drept substanţial cuprinse în Legea nr. 161/2003. De asemenea, trebuie avută în vedere Decizia Curţii Constituţionale nr. 53 din 25 ianuarie 2011, prin care s-a statuat cu privire la principiul neretroactivităţii. Dacă s-ar admite raţionamentul autorului excepţiei, referitor la încălcarea art. 16 din Legea fundamentală, ar însemna ca persoanele care fac obiectul cercetării sub imperiul Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, să nu mai poată fi sancţionate şi să continue să exercite funcţii publice în stare de incompatibilitate sau de conflict de interese.

    6. Reprezentantul Ministerului Public solicită respingerea ca neîntemeiată a excepţiei de neconstituţionalitate, făcând referire la jurisprudenţa Curţii Constituţionale, respectiv la Deciziile nr. 663 din 26 iunie 2012, nr. 789 din 27 septembrie 2012, nr. 204 din 29 aprilie 2013, nr. 309 din 5 iunie 2014 şi nr. 638 din 11 noiembrie 2014.

                                   CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarului, constată următoarele:

    7. Prin Încheierea din 13 februarie 2015, pronunţată în Dosarul nr. 501/35/2011* Curtea de Apel Târgu Mureş - Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 10 lit. e) şi f), art. 12 alin. (1) şi (2) şi art. 21 din Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative. Excepţia a fost invocată de Sonia Maria Drăghici, într-o cauză având ca obiect o acţiune în anulare a raportului de evaluare întocmit după intrarea în vigoare a Legii nr. 176/2010 pentru o faptă săvârşită anterior intrării acesteia în vigoare, care mai făcuse obiectul cercetării sub imperiul Legii nr. 144/2007, şi cu privire la care Agenţia Naţională de Integritate adoptase soluţia clasării ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr. 415 din 14 aprilie 2010.

    8. În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate se arată că pentru faptele săvârşite înainte de intrarea în vigoare a Legii nr. 176/2010, procedura de evaluare se realiza conform dispoziţiilor Legii nr. 144/2007, declarate neconstituţionale prin Decizia Curţii Constituţionale nr. 415 din 14 aprilie 2010. Conform art. 10 lit. e) şi f), precum şi art. 21 din Legea nr. 176/2010, aceleaşi fapte, săvârşite anterior intrării în vigoare a acestui act normativ, fac obiectul procedurii de evaluare conform legii în vigoare. Deşi art. 34 din Legea nr. 176/2010 a avut ca scop reglementarea situaţiilor tranzitorii, prin acest text de lege nu s-a reglementat cu privire la evaluările în curs la data publicării Deciziei Curţii Constituţionale nr. 415 din 14 aprilie 2010, în cazul cărora Agenţia Naţională de Integritate a adoptat soluţii de clasare, în baza deciziei menţionate. În acest context, se apreciază că redeschiderea dosarelor întocmite pentru fapte săvârşite anterior intrării în vigoare a Legii nr. 176/2010 şi întocmirea rapoartelor de evaluare în temeiul actului normativ menţionat, reprezintă o aplicare retroactivă a prevederilor acestuia. Statul de drept presupune respectarea supremaţiei Constituţiei, astfel încât o lege nu poate să înfrângă principiul constituţional al neretroactivităţii. Potrivit celor arătate de autorul excepţiei de neconstituţionalitate, persoanele cu evaluări în curs la publicarea Deciziei Curţii Constituţionale nr. 415 din 14 aprilie 2010 au un dezavantaj legal faţă de persoanele care primiseră soluţii definitive până la publicarea acestei decizii, deoarece în privinţa primei categorii legea retroactivează. În concluzie, autorul excepţiei solicită admiterea acesteia în sensul că art. 10 lit. e) şi f), art. 12 alin. (1) şi (2), precum şi art. 21 din Legea nr. 176/2010 sunt neconstituţionale în măsura în care din acestea se desprinde înţelesul că Agenţia Naţională de Integritate poate evalua, după intrarea în vigoare a Legii nr. 176/2010, fapte săvârşite anterior.

    9. Curtea de Apel Târgu Mureş - Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal apreciază că excepţia este neîntemeiată şi că dispoziţiile art. 10 lit. e) şi f), art. 12 alin. (1) şi (2), precum şi art. 21 din Legea nr. 176/2010 sunt criticate de autor prin raportare la prevederile art. 34 din Legea nr. 176/2010, dispoziţii ce cuprind norme de procedură şi au ca obiect reglementarea situaţiilor tranzitorii. În temeiul art. 725 alin. (1) din Codul de procedură civilă din 1865, aplicabil în cauză, aplicarea imediată a textelor de lege criticate nu contravine principiului neretroactivităţii legii.

    10. Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

    11. Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului, Guvernul şi Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.
1   2   >  

Forme la zi | Modificari Act | Printare | Salvare DOC

Inapoi la Cautare

Comentarii Act

Nu sunt comentarii momentan.

Posteaza pe retele sociale

Pentru a posta un comentariu trebuie sa va autentificati


Daca nu aveti inca un cont si vreti sa va inregistrati dati click aici


Despre Companie

CTCE este liderul national in domeniul software legislativ. Avem o experienta de peste 35 ani in domeniul dezvoltarii de aplicatii software.
(aflati mai multe)

Termeni si Conditii
Comanda LegisPlus
Testeaza LegisPlus
Resurse Lege-Online

Nota CTCE

Continutul, designul, structura, precum si materialele Lege-Online.ro apartin C.T.C.E. - Piatra Neamt si sunt protejate de Legea 8/1996 privind drepturile de autor si drepturile conexe, cu modificarile si completarile ulterioare. Copierea/distribuirea/republicarea acestora este ilegala.

Intrati in Contact

 • Telefon:
  (0233) 211 020 / (0233) 218 110
 • E-mail:
  office@ctce.ro
 • Adresa:
  Bd. Decebal, nr. 32
  610076, Piatra Neamt, Neamt
  Romania


CTCE - Centrul Teritorial de Calcul Economic

Info

Se încarcã, vã rugãm asteptati.