Inapoi la Cautare

DECIZIE 742 /2016


referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 549^1 alin. (1) şi alin. (4) din Codul de procedură penală


Puteti sa consultati o forma actualizata la data 28.09.2020, conform modificarilor publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, apasand butonul Cumpara Act.

Cumparati Actul varianta DOC

Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA
Doriti o forma actualizata , la zi (28.09.2020) , a acestui act ? Cumparati acum online, rapid si simplu varianta DOC !

Forme la zi | Modificari Act | Printare | Salvare DOC	

    Valer Dorneanu - preşedinte
    Marian Enache - judecător
    Petre Lăzăroiu - judecător
    Mircea Ştefan Minea - judecător
    Daniel Marius Morar - judecător
    Mona-Maria Pivniceru - judecător
    Livia Doina Stanciu - judecător
    Simona-Maya Teodoroiu - judecător
    Varga Attila - judecător
    Mihaela Ionescu - magistrat-asistent


    Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Marinela Mincă.

    1. Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 549^1 alin. (1) şi alin. (4) din Codul de procedură penală, excepţie ridicată de HR Eden 2007 - S.R.L. din Piteşti în Dosarul nr. 491/46/2015 al Curţii de Apel Piteşti - Secţia penală şi pentru cauze cu minori şi de familie şi care formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 170D/2016.

    2. La apelul nominal lipsesc părţile, faţă de care procedura de citare este legal îndeplinită.

    3. Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care solicită respingerea excepţiei de neconstituţionalitate, ca neîntemeiată, apreciind că nu se aduce atingere dreptului de acces liber la justiţie, întrucât, în această materie, este competentă o instanţă de judecată, urmare a legiferării, în temeiul art. 126 alin. (2) din Constituţie. Observă că excepţia de neconstituţionalitate a fost ridicată înainte de modificarea textului de lege criticat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 18/2016, prin care s-a prevăzut expres că judecata unei astfel de proceduri are loc cu citarea părţilor şi a procurorului, însă reţine că excepţia a fost invocată după publicarea Deciziei Curţii Constituţionale nr. 166 din 17 martie 2015 prin care s-a admis excepţia de neconstituţionalitate şi s-a constatat că dispoziţiile art. 549^1 alin. (2) din Codul de procedură penală sunt neconstituţionale, că soluţia legislativă cuprinsă în art. 549^1 alin. (3) din Codul de procedură penală, potrivit căreia judecătorul de cameră preliminară se pronunţă "în camera de consiliu, fără participarea procurorului ori a persoanelor prevăzute la alin. (2)", este neconstituţională şi că soluţia legislativă cuprinsă în art. 549^1 alin. (5) din Codul de procedură penală, potrivit căreia instanţa ierarhic superioară ori completul competent se pronunţă "fără participarea procurorului şi a persoanelor prevăzute la alin. (2)", este neconstituţională. Aşa încât apreciază că, de la data publicării deciziei precitate şi până la modificarea textelor de lege declarate ca fiind neconstituţionale, judecătorul avea obligaţia de a aplica direct dispoziţiile constituţionale şi convenţionale identificate prin decizia de admitere a instanţei de control constituţional a fi încălcate, în aceste condiţii autorul excepţiei beneficiind de o procedură contradictorie, orală, având posibilitatea de a-şi face toate apărările pe care le consideră necesare pentru dovedirea situaţiei de fapt pe care o pretinde.

                                    CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarului, constată următoarele:

    4. Prin Încheierea din 5 februarie 2016, pronunţată în Dosarul nr. 491/46/2015, Curtea de Apel Piteşti - Secţia penală şi pentru cauze cu minori şi de familie a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 549^1 alin. (1) şi alin. (4) din Codul de procedură penală. Excepţia a fost ridicată de HR Eden 2007 - S.R.L. din Piteşti cu ocazia soluţionării sesizării formulate de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Piteşti în Dosarul nr. 75/P.2014 - în temeiul dispoziţiilor art. 315 alin. (2) lit. d) şi ale art. 549^1 din Codul de procedură penală - în vederea desfiinţării unor contracte de vânzare-cumpărare, precum şi a unor acte adiţionale şi a unui certificat de atestare fiscală emis de Primăria Piteşti.

    5. În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autoarea acesteia susţine, în esenţă, că normele procesual penale criticate îngrădesc accesul liber la justiţie, întrucât stabilesc în favoarea judecătorului de cameră preliminară competenţa de a dispune asupra desfiinţării unor înscrisuri, într-o procedură simplificată, fără o analiză temeinică şi fără o investigaţie efectivă, în ipoteza în care cauza penală s-a finalizat fără trimiterea în judecată, prin clasare sau renunţare la urmărirea penală. Face referire la situaţia de fapt din cauză şi arată că, raportat la contractele şi actele adiţionale încheiate, sintagma folosită - "desfiinţarea" - nu este adecvată, câtă vreme asupra acestora nu planează nici măcar suspiciunea de fals, în ceea ce priveşte aceste înscrisuri fiind vorba despre sancţiuni precum anularea, nulitatea, rezoluţiunea, rezilierea, aşadar sancţiuni cu caracter civil, de natură a fi pronunţate de o instanţă civilă sau de către o instanţă penală în rezolvarea laturii civile a procesului penal. Totodată, susţine autoarea excepţiei că există un paralelism legislativ între normele procesual penale criticate şi dispoziţiile art. 304 şi art. 308 din Codul de procedură civilă.

    6. Curtea de Apel Piteşti - Secţia penală şi pentru cauze cu minori şi de familie opinează că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată, normele procesual penale criticate nefiind afectate de vicii de neconstituţionalitate, constituind expresia aplicării prevederilor art. 126 alin. (2) din Constituţie, potrivit cărora "Competenţa instanţelor judecătoreşti şi procedura de judecată sunt prevăzute numai prin lege". Opţiunea legiuitorului de a atribui judecătorului de cameră preliminară competenţa de a decide cu privire la confiscarea specială sau la desfiinţarea unui înscris, soluţie diferită de cea reglementată de Codul de procedură penală din 1968, nu este de natură să încalce prevederile constituţionale atât timp cât, în cadrul acestei proceduri, există posibilitatea administrării de probe, în şedinţă publică, în condiţii de contradictorialitate şi oralitate, cu respectarea garanţiilor constituţionale şi convenţionale referitoare la dreptul la un proces echitabil şi dreptul la apărare. Face referire la Decizia Curţii Constituţionale nr. 166 din 17 martie 2015, în care s-a reţinut că legiuitorul are obligaţia de a respecta normele de tehnică legislativă menite să asigure sistematizarea, unificarea şi coordonarea legislaţiei, precum şi conţinutul şi forma juridică adecvate pentru fiecare act normativ şi în care Curtea a observat că, potrivit art. 308 din Codul de procedură civilă, "În cazul în care, potrivit legii, acţiunea penală nu poate fi pusă în mişcare ori nu poate continua, cercetarea falsului se va face de către instanţa civilă, prin orice mijloace de probă". Or, clasarea sau renunţarea la urmărirea penală, ipoteze în care devin incidente dispoziţiile art. 549^1 din Codul de procedură penală, reprezintă situaţii în care "acţiunea penală nu poate fi pusă în mişcare ori nu poate continua", conform art. 16 şi art. 17 alin. (1) din Codul de procedură penală, şi care atrag astfel şi incidenţa art. 308 din Codul de procedură civilă. Într-o atare împrejurare, Curtea Constituţională a reţinut că legiuitorul nu şi-a respectat obligaţia de a adopta norme clare, predictibile şi neechivoce, care să elimine orice confuzie în procesul de interpretare şi aplicare a acestora. Însă, instanţa de control constituţional a considerat, prin aceeaşi decizie, că dispoziţiile art. 549^1 alin. (1) şi alin. (4) din Codul de procedură penală nu sunt afectate de vicii de neconstituţionalitate, instanţa de judecată achiesând la această soluţie.

    7. Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate invocate.

    8. Guvernul apreciază că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată. În acest sens reţine că niciuna dintre criticile formulate de autoare nu este fondată. Potrivit art. 126 alin. (2) din Constituţie, "Competenţa instanţelor judecătoreşti şi procedura de judecată sunt prevăzute numai prin lege." În temeiul acestor dispoziţii ale Legii fundamentale, legiuitorul Codului de procedură penală a stabilit competenţa judecătorului de cameră preliminară de a soluţiona propunerea procurorului de desfiinţare a înscrisului - obiect material al unei infracţiuni, în acele cazuri în care instanţa fondului nu s-ar putea pronunţa pe acest aspect, întrucât acţiunea penală nu poate fi pusă în mişcare ori nu mai poate fi exercitată. Soluţionarea propunerii procurorului de desfiinţare a unor înscrisuri se realizează după o procedură ce garantează exercitarea efectivă a dreptului de acces la justiţie şi a dreptului la un proces echitabil. Astfel, urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr. 166 din 17 martie 2015, general obligatorie de la data publicării sale în Monitorul Oficial al României, toate instanţele de judecată sunt ţinute să asigure, în cadrul procedurii reglementate de art. 549^1 din Codul de procedură penală, atât în primă instanţă, cât şi în calea de atac a contestaţiei, posibilitatea administrării de probe în şedinţă publică, în condiţii de contradictorialitate şi oralitate, cu respectarea garanţiilor constituţionale şi convenţionale referitoare la dreptul la un proces echitabil şi dreptul la apărare. Apreciază că între normele procesual penale criticate şi dispoziţiile art. 308 din Codul de procedură civilă nu există paralelism legislativ, întrucât acestea au în vedere ipoteze normative diferite. Astfel, în cazul art. 308 din Codul de procedură civilă, cercetarea falsului de către instanţa civilă constituie o chestiune incidentală în cadrul unui proces civil pendinte şi are loc atunci când procurorul - sesizat de instanţă conform art. 307 din Codul de procedură civilă, pentru cercetarea falsului unui înscris propus ca probă în procesul civil - dispune clasarea sau renunţarea la urmărirea penală, constatând că, în cauză, acţiunea penală nu poate fi pusă în mişcare ori nu mai poate fi exercitată. Aşadar, în cazul în care sesizarea cu privire la cercetarea falsului a fost înaintată parchetului de către instanţa civilă, procurorul - constatând incidenţa unuia dintre cazurile prevăzute la art. 16 din Codul procedură penală - nu va putea apela la procedura reglementată de art. 549^1 din Codul de procedură penală, propunând judecătorului de cameră preliminară desfiinţarea înscrisului, ci va comunica instanţei civile soluţia de clasare/renunţare la urmărirea penală, iar aceasta va proceda conform art. 308 din Codul de procedură civilă, cercetând falsul prin orice mijloace de probă. Face referire la Decizia nr. 166 din 17 martie 2015, în care Curtea Constituţională a apreciat că prevederile art. 549^1 alin. (1) şi alin. (4) din Codul de procedură penală sunt constituţionale în raport cu criticile invocate.

    9. Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului şi Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

                                    CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, raportul întocmit de judecătorul-raportor, punctul de vedere al Guvernului, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:
1   2   >  

Forme la zi | Modificari Act | Printare | Salvare DOC

Inapoi la Cautare

Comentarii Act

Nu sunt comentarii momentan.

Posteaza pe retele sociale

Pentru a posta un comentariu trebuie sa va autentificati


Daca nu aveti inca un cont si vreti sa va inregistrati dati click aici


Despre Companie

CTCE este liderul national in domeniul software legislativ. Avem o experienta de peste 35 ani in domeniul dezvoltarii de aplicatii software.
(aflati mai multe)

Termeni si Conditii
Comanda LegisPlus
Testeaza LegisPlus
Resurse Lege-Online

Nota CTCE

Continutul, designul, structura, precum si materialele Lege-Online.ro apartin C.T.C.E. - Piatra Neamt si sunt protejate de Legea 8/1996 privind drepturile de autor si drepturile conexe, cu modificarile si completarile ulterioare. Copierea/distribuirea/republicarea acestora este ilegala.

Intrati in Contact

 • Telefon:
  (0233) 211 020 / (0233) 218 110
 • E-mail:
  office@ctce.ro
 • Adresa:
  Bd. Decebal, nr. 32
  610076, Piatra Neamt, Neamt
  Romania


CTCE - Centrul Teritorial de Calcul Economic

Info

Se încarcã, vã rugãm asteptati.