Inapoi la Cautare

DECIZIE 735 /2016


referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 336 alin. (1) din Codul penal şi art. 15 alin. (2) din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal


Puteti sa consultati o forma actualizata la data 25.09.2020, conform modificarilor publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, apasand butonul Cumpara Act.

Cumparati Actul varianta DOC

Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA
Doriti o forma actualizata , la zi (25.09.2020) , a acestui act ? Cumparati acum online, rapid si simplu varianta DOC !

Forme la zi | Modificari Act | Printare | Salvare DOC	
     Valer Dorneanu     - preşedinte
    Marian Enache - judecător
    Petre Lăzăroiu - judecător
    Mircea Ştefan Minea - judecător
    Daniel Marius Morar - judecător
    Mona-Maria Pivniceru - judecător
    Livia Doina Stanciu - judecător
    Simona-Maya Teodoroiu - judecător
    Varga Attila - judecător
    Mihaela Ionescu - magistrat-asistent


    Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Iuliana Nedelcu.

    1. Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor "art. 336 alin. 1 din Codul penal, în forma în care acesta este edictat după decizia CCR nr. 732/2014 şi ale art. 15 alin. 2 din Legea nr. 187/2012 de punere în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal", excepţie ridicată de Nicolae-Vasile Cherecheşiu, în Dosarul nr. 3.287/211/2016 al Judecătoriei Cluj-Napoca - Secţia penală, şi care formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 1.296D/2016.

    2. La apelul nominal lipseşte autorul excepţiei, faţă de care procedura de citare este legal îndeplinită.

    3. Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care solicită respingerea, ca inadmisibilă, a excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 336 alin. (1) din Codul penal, întrucât autorul excepţiei nu formulează veritabile critici de neconstituţionalitate cu privire la aceste dispoziţii şi respingerea, ca neîntemeiată, a excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 15 alin. (2) din Legea nr. 187/2012, având în vedere jurisprudenţa anterioară a Curţii în această materie.

                           CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarului, constată următoarele:

    4. Prin Încheierea din 1 iulie 2016, pronunţată în Dosarul nr. 3.287/211/2016, Judecătoria Cluj-Napoca - Secţia penală a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor "art. 336 alin. 1 din Codul penal, în forma în care acesta este edictat după decizia CCR nr. 732/2014 şi ale art. 15 alin. 2 din Legea nr. 187/2012 de punere în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal". Excepţia a fost ridicată de Nicolae-Vasile Cherecheşiu în cauza penală în care autorul excepţiei a fost trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunilor de conducere pe drumurile publice a unui vehicul pentru care legea prevede obligativitatea deţinerii permisului de conducere de către o persoană care are o îmbibaţie alcoolică de peste 0,80g/l alcool pur în sânge, prevăzută de art. 336 alin. (1) din Codul penal şi cu aplicarea art. 41 alin. (1) raportat la art. 43 alin. (1) din Codul penal şi conducerea pe drumurile publice a unui vehicul pentru care legea prevede obligativitatea deţinerii permisului de conducere de către o persoană al cărei permis de conducere a fost anulat, prevăzută de art. 335 alin. (2) din Codul penal, cu aplicarea art. 41 alin. (1) raportat la art. 43 alin. (1) din Codul penal. Conform fişei de cazier judiciar, autorul excepţiei are antecedente penale, fiind condamnat anterior, la data de 3 mai 2012, la pedeapsa închisorii cu suspendarea condiţionată pe un termen de încercare de 4 ani de Judecătoria Jibou, infracţiunile anterior menţionate fiind săvârşite în data de 1 februarie 2016.

    5. În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate, cât priveşte prevederile art. 336 alin. (1) din Codul penal, autorul arată că, prin Decizia nr. 732 din 16 decembrie 2014, Curtea Constituţională a admis excepţia de neconstituţionalitate şi a constatat că sintagma "la momentul prelevării mostrelor biologice" din cuprinsul dispoziţiilor art. 336 alin. (1) din Codul penal este neconstituţională. Reţine că, potrivit art. 147 alin. (1) din Legea fundamentală, "Dispoziţiile din legile şi ordonanţele în vigoare, precum şi cele din regulamente, constatate ca fiind neconstituţionale, îşi încetează efectele juridice la 45 de zile de la publicarea deciziei Curţii Constituţionale dacă, în acest interval, Parlamentul sau Guvernul, după caz, nu pun de acord prevederile neconstituţionale cu dispoziţiile Constituţiei. Pe durata acestui termen, dispoziţiile constatate ca fiind neconstituţionale sunt suspendate de drept". Observă că dispoziţiile constituţionale precitate se referă la "dispoziţii din legi şi ordonanţe" şi susţine că această formulare priveşte norma juridică în integralitatea ei, iar nu "sintagme", întrucât acestea nu constituie prin ele însele norme penale. Susţine că neconstituţionalitatea unei sintagme din corpul normei juridice nu poate duce doar la îndepărtarea respectivei sintagme, întrucât textul constituţional sancţionează norma juridică în integralitatea ei, "neexistând ca procedeu constituţional sau legiferativ dispariţia unei sintagme din norma de incriminare". Observă că, în cauza în care instanţa de contencios constituţional s-a pronunţat prin decizia menţionată anterior, obiectul excepţiei de neconstituţionalitate a fost norma juridică în întregul ei, iar nu o sintagmă, în condiţiile în care, potrivit art. 29 din Legea nr. 47/1992, "Curtea Constituţională decide asupra excepţiilor ridicate în faţa instanţelor judecătoreşti sau de arbitraj comercial privind neconstituţionalitatea unei legi sau ordonanţe ori a unei dispoziţii dintr-o lege sau dintr-o ordonanţă în vigoare, care are legătură cu soluţionarea cauzei în orice fază a litigiului şi oricare ar fi obiectul acestuia." Pe de altă parte, observă că, în Decizia nr. 732 din 16 decembrie 2014, instanţa de contencios constituţional a apreciat că sintagma "la momentul prelevării mostrelor biologice" din cuprinsul dispoziţiilor art. 336 alin. (1) din Codul penal este neconstituţională, întrucât lipseşte de previzibilitate norma de incriminare. În concluzie susţine că, în condiţiile în care, după publicarea deciziei menţionate nu au avut loc schimbările legislative prevăzute în decizia de admitere, în prezent art. 336 alin. (1) din Codul penal este neconstituţional, întrucât aduce atingere dispoziţiilor constituţionale ale art. 1 alin. (5) şi ale art. 20.

    6. În ceea ce priveşte prevederile art. 15 alin. (2) din Legea nr. 187/2012, autorul susţine că acestea creează o situaţie inechitabilă şi discriminatorie pentru persoanele aflate în cursul judecăţii, faţă de persoanele condamnate definitiv anterior intrării în vigoare a noului Cod penal. Apreciază că discriminarea nu este proporţională şi justificată în condiţiile în care persoane care au fost pedepsite mai drastic - prin închisoare cu executare sub supraveghere - pot beneficia de prevederile noului Cod penal, respectiv art. 96 alin. (4), care prevede că "Dacă pe parcursul termenului de supraveghere cel condamnat a săvârşit o nouă infracţiune, descoperită până la împlinirea termenului şi pentru care s-a pronunţat o condamnare la pedeapsa închisorii, chiar după expirarea acestui termen, instanţa revocă suspendarea şi dispune executarea pedepsei". Astfel, dacă o persoană ar fi condamnată la pedeapsa închisorii cu executarea sub supraveghere, suspendată, iar, ulterior, ar fi condamnată la pedeapsa amenzii pentru o infracţiune săvârşită în termenul de încercare, suspendarea executării pedepsei sub supraveghere nu ar fi revocată. Face referire la jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului în materia discriminării.

    7. Judecătoria Cluj-Napoca - Secţia penală opinează că excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 336 alin. (1) din Codul penal este neîntemeiată. Reţine că art. 336 alin. (1) din Codul penal a fost supus controlului de constituţionalitate, iar Curtea Constituţională a declarat neconstituţională doar o parte din norma juridică criticată, respectiv sintagma "la momentul prelevării mostrelor biologice", soluţie ce nu contravine dispoziţiilor art. 147 alin. (1) din Legea fundamentală care delimitează doar obiectul controlului de constituţionalitate, însă nu impune declararea neconstituţionalităţii unei norme juridice sau dispoziţii în integralitatea lor. Cât priveşte excepţia de neconstituţionalitate având ca obiect dispoziţiile art. 15 alin. (2) din Legea nr. 187/2012, instanţa apreciază că aceasta este întemeiată, întrucât, fără ca diferenţa de tratament să urmărească un scop legitim şi fără proporţionalitatea diferenţei de cauză, acest text legal creează o situaţie discriminatorie şi inechitabilă pentru persoane aflate în cursul judecăţii, faţă de persoanele condamnate definitiv anterior intrării în vigoare a noului Cod penal, contrar dispoziţiilor art. 16 alin. (1) din Legea fundamentală. Reţine că, din interpretarea dispoziţiilor art. 94 alin. (4) din noul Cod penal, reiese că în cazul aplicării pedepsei amenzii pentru infracţiunea comisă pe parcursul termenului de supraveghere, suspendarea n-ar fi revocată, în timp ce, potrivit art. 15 alin. (2) din Legea nr. 187/2012 raportat la art. 83 şi respectiv art. 86^4 din Codul penal din 1969, dacă în cursul termenului de încercare cel condamnat a săvârşit din nou o infracţiune pentru care s-a pronunţat o condamnare definitivă chiar după expirarea acestui termen, instanţa revocă suspendarea condiţionată/sub supraveghere, dispunând executarea în întregime a pedepsei, care nu se contopeşte cu pedeapsa aplicată pentru noua infracţiune. Or, din interpretarea acestui text legal reiese că suspendarea se revocă inclusiv în cazul aplicării pedepsei amenzii pentru infracţiunea comisă pe parcursul termenului de supraveghere.

    8. Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate invocate.

    9. Guvernul apreciază că excepţia de neconstituţionalitate având ca obiect prevederile art. 336 alin. (1) din Codul penal este neîntemeiată. Reţine, în acest sens, că dispoziţiile legale criticate sunt formulate clar, fluent şi inteligibil, fără dificultăţi sintactice şi pasaje obscure sau echivoce şi reglementează cu claritate conduita de urmat pentru destinatarul normei penale. Cât priveşte excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 15 alin. (2) din Legea nr. 187/2012, Guvernul apreciază că aceasta este neîntemeiată. Reţine că menţinerea regimului legal în vigoare la data la care s-a aplicat o hotărâre definitivă de condamnare apare ca o soluţie logică având în vedere faptul că suspendarea condiţionată a executării pedepsei nu se mai regăseşte în legea actuală, astfel încât trebuia identificat de către legiuitor un regim aplicabil de la data intrării în vigoare a noului Cod penal. Observă că operează o prezumţie legală în sensul că vechea modalitate de individualizare a pedepsei este mai favorabilă, nefiind necesară modificarea acesteia ca efect al intrării în vigoare a dispoziţiilor privind amânarea aplicării pedepsei. Arată că, în contextul consacrării explicite în Constituţie a principiului separaţiei puterilor în stat, a fost stabilită relaţia între principiul autorităţii de lucru judecat şi aplicarea legii penale mai favorabile în cazul hotărârilor definitive şi face referire, în acest sens, la Decizia Curţii Constituţionale nr. 365/2014. Face referire la jurisprudenţa Curţii Constituţionale care, în mod constant, s-a pronunţat în sensul că egalitatea în faţa legii înseamnă aplicarea aceluiaşi regim juridic pentru persoanele aflate în situaţii similare, şi nu un regim juridic uniform pentru persoane aflate în situaţii diferite. Apreciază că art. 16 din Constituţie trebuie interpretat în corelare cu art. 4 din Legea fundamentală, care stabileşte criteriile generale de discriminare, şi reţine că nicio astfel de diferenţiere nu se face în cadrul textului de lege criticat. Apreciază că prevederile criticate nu instituie tratamente discriminatorii pentru anumite categorii de persoane, aplicându-se în mod nediferenţiat tuturor persoanelor aflate în aceeaşi situaţie juridică.

    10. Avocatul Poporului precizează că a transmis punctul său de vedere cu privire la excepţia de neconstituţionalitate având ca obiect prevederile art. 15 alin. (2) din Legea nr. 187/2012 în dosarele Curţii Constituţionale nr. 357D/2016, nr. 247D/2016 şi nr. 1.450D/2015, în sensul constituţionalităţii acestora, şi că îşi menţine punctul de vedere anterior exprimat. Apreciază, totodată, că nu pot fi reţinute nici criticile de neconstituţionalitate referitoare la dispoziţiile art. 336 alin. (1) din Codul penal, neexistând deosebiri de esenţă între noţiunea de "sintagmă" întâlnită în cuprinsul Deciziei nr. 732/2014 şi cea de "dispoziţie" la care face referire legiuitorul. Reţine, ca o consecinţă a caracterului obligatoriu erga omnes al deciziilor Curţii Constituţionale, pronunţate în baza art. 146 lit. d) din Constituţie, prin care se constată neconstituţionalitatea unei legi sau ordonanţe, faptul că prevederea normativă a cărei neconstituţionalitate a fost constatată nu mai poate fi aplicată de niciun subiect de drept, încetându-şi efectele pentru viitor, de la data publicării deciziei Curţii Constituţionale în Monitorul Oficial al României. Faptul că Parlamentul sau Guvernul nu au intervenit în sensul modificării textului declarat neconstituţional nu înseamnă că decizia Curţii Constituţionale şi-ar înceta efectele. Efectele deciziei Curţii Constituţionale se produc în continuare în vederea asigurării supremaţiei Constituţiei.

    11. Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.
1   2   >  

Forme la zi | Modificari Act | Printare | Salvare DOC

Inapoi la Cautare

Comentarii Act

Nu sunt comentarii momentan.

Posteaza pe retele sociale

Pentru a posta un comentariu trebuie sa va autentificati


Daca nu aveti inca un cont si vreti sa va inregistrati dati click aici


Despre Companie

CTCE este liderul national in domeniul software legislativ. Avem o experienta de peste 35 ani in domeniul dezvoltarii de aplicatii software.
(aflati mai multe)

Termeni si Conditii
Comanda LegisPlus
Testeaza LegisPlus
Resurse Lege-Online

Nota CTCE

Continutul, designul, structura, precum si materialele Lege-Online.ro apartin C.T.C.E. - Piatra Neamt si sunt protejate de Legea 8/1996 privind drepturile de autor si drepturile conexe, cu modificarile si completarile ulterioare. Copierea/distribuirea/republicarea acestora este ilegala.

Intrati in Contact

 • Telefon:
  (0233) 211 020 / (0233) 218 110
 • E-mail:
  office@ctce.ro
 • Adresa:
  Bd. Decebal, nr. 32
  610076, Piatra Neamt, Neamt
  Romania


CTCE - Centrul Teritorial de Calcul Economic

Info

Se încarcã, vã rugãm asteptati.