Inapoi la Cautare

DECIZIE 650 /2018


referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. I pct. 2 [cu referire la art. 5 alin. (1^1)-(1^4)], pct. 4 [cu referire la art. 17 lit. a)], pct. 5 [cu referire la art. 35 alin. (1) fraza a doua], pct. 6 [cu referire la art. 39 alin. (1) lit. b), c) şi e)], pct. 10 [cu referire la art. 64 alin. (1)], pct. 11 [cu referire la abrogarea art. 64 alin. (6)], pct. 13 [cu referire la art. 75 alin. (1) lit. d)], pct. 14 [cu referire la art. 75 alin. (2) lit. d)], pct. 15 [cu referire la art. 75 alin. (3)], pct. 17 [cu referire la abrogarea art. 91 alin. (1) lit. c)], pct. 20 [cu referire la art. 96 alin. (4)], pct. 21 [cu referire la art. 100], pct. 22 [cu referire la art. 112^1 alin. (1) şi (2)], pct. 23 [cu referire la art. 112^1 alin. (2^1)], pct. 24 [cu referire la art. 112^1 alin. (3)], pct. 26 [cu referire la art. 154 alin. (1) lit. b) şi c)], pct. 27 [cu referire la art. 155 alin. (2) şi (3)], art. I pct. 28 [cu referire la art. 159^1], pct. 29 [cu referire la art. 173 alin. (2)-(5)], pct. 30 [cu referire la abrogarea art. 175 alin. (2)], pct. 31 [cu referire la art. 177 alin. (1) lit. b) şi c)], pct. 32 [cu referire la art. 187^1], pct. 33 [cu referire la art. 189 alin. (1) lit. i)], pct. 38 [cu referire la art. 257 alin. (4)], pct. 39 [cu referire la art. 269 alin. (3)], pct. 40 [cu referire la art. 269 alin. (4)-(6)], pct. 41 [cu referire la art. 273 alin. (4)], pct. 42 [cu referire la art. 277 alin. (1)-(3)], pct. 43 [cu referire la art. 277 alin. (3^1) şi (3^2)], pct. 46 [cu referire la art. 290 alin. (3)], pct. 47 [cu referire la art. 291 alin. (1)], pct. 49 [cu referire la art. 295 alin. (3)], pct. 50 [cu referire la art. 297 alin. (1)], pct. 51 [cu referire la art. 297 alin. (3)], pct. 52 [cu referire la abrogarea art. 298], pct. 53 [cu referire la art. 308 alin. (3) şi (4)], pct. 54 [cu referire la art. 309] şi pct. 62 [cu referire la art. 367 alin. (6)], art. II [cu referire la sintagma „probe certe“] şi art. III din Legea pentru modificarea şi completarea Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, precum şi a Legii nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, precum şi a legii în ansamblul său


Puteti sa consultati o forma actualizata la data 17.09.2019, conform modificarilor publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, apasand butonul Cumpara Act.

Cumparati Actul varianta DOC

Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA
Doriti o forma actualizata , la zi (17.09.2019) , a acestui act ? Cumparati acum online, rapid si simplu varianta DOC !

Forme la zi | Modificari Act | Printare | Salvare DOC	

┌───────────────┬──────────────────────┐
│Valer Dorneanu │- preşedinte │
├───────────────┼──────────────────────┤
│Marian Enache │- judecător │
├───────────────┼──────────────────────┤
│Petre Lăzăroiu │- judecător │
├───────────────┼──────────────────────┤
│Mircea Ştefan │- judecător │
│Minea │ │
├───────────────┼──────────────────────┤
│Daniel Marius │- judecător │
│Morar │ │
├───────────────┼──────────────────────┤
│Mona-Maria │- judecător │
│Pivniceru │ │
├───────────────┼──────────────────────┤
│Livia Doina │- judecător │
│Stanciu │ │
├───────────────┼──────────────────────┤
│Simona-Maya │- judecător │
│Teodoroiu │ │
├───────────────┼──────────────────────┤
│Varga Attila │- judecător │
├───────────────┼──────────────────────┤
│Benke Károly │- │
│ │magistrat-asistent-şef│
├───────────────┼──────────────────────┤
│Cristina │- magistrat-asistent │
│Teodora Pop │ │
└───────────────┴──────────────────────┘


    1. Pe rol se află soluţionarea obiecţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, precum şi a Legii nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, obiecţie formulată de 110 deputaţi.

    2. Obiecţia de neconstituţionalitate a fost înregistrată la Curtea Constituţională cu nr. 5.358/5 iulie 2018 şi constituie obiectul Dosarului nr. 1.050A/2018.

    3. În motivarea obiecţiei de neconstituţionalitate au fost formulate critici de neconstituţionalitate extrinsecă şi intrinsecă, după cum urmează:

    Critici de neconstituţionalitate extrinsecă

    4. Se susţine că în procedura de adoptare a acestei propuneri legislative au fost încălcate obiectivele expres şi limitativ prevăzute pentru activitatea Comisiei speciale comune a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru sistematizarea, unificarea şi asigurarea stabilităţii legislative în domeniul justiţiei, cu consecinţa nerespectării art. 1 alin. (3) din Constituţie
. În acest sens, se menţionează că această comisie şi-a extins activitatea asupra unui act normativ care nu se încadrează în niciuna dintre categoriile de legi pe care Comisia, potrivit Hotărârii Parlamentului nr. 69/2017
, putea să le modifice, respectiv art. 13^2 din Legea nr. 78/2000.

    5. Cu privire la obiectivul Comisiei speciale comune de a pune de acord rapoartele GRECO cu Codul penal, se invocă Raportul Ad-hoc pentru România, adoptat de GRECO, la cea de-a 79-a Reuniune plenară care a avut la Strasbourg, în perioada 19-23 martie 2018. În acest context, se arată că GRECO a considerat că modificările propuse cu privire la Codul penal, discutate de comisia parlamentară specială comună în legătură cu Directiva Uniunii Europene privind prezumţia de nevinovăţie, depăşesc scopul Directivei şi dau naştere unor îngrijorări serioase atât pe plan intern, cât şi printre alte state, pentru potenţialul impact negativ asupra asistenţei judiciare reciproce şi asupra capacităţii sistemului de justiţie penală de a aborda forme grave de criminalitate, inclusiv infracţiuni legate de corupţie. România ar trebui să se abţină de la adoptarea unor modificări ale legislaţiei penale care să contravină angajamentelor sale internaţionale şi să-i submineze capacităţile interne în lupta împotriva corupţiei. Se concluzionează astfel în sensul că „au fost încălcate flagrant prerogativele Comisiei speciale raportat la obligaţia de a respecta Recomandările GRECO“.

    6. Se susţine, de asemenea, că legea a fost adoptată cu încălcarea dispoziţiilor art. 69 alin. (2) din Regulamentul Camerei Deputaţilor
, fapt care aduce atingere prevederilor art. 1 alin. (3) şi alin. (5) din Constituţie, deoarece raportul Comisiei speciale comune, elaborat în cadrul procedurii din faţa Camerei Deputaţilor, a fost difuzat deputaţilor în chiar ziua votului, aşadar cu nerespectarea termenului de cel puţin 5 zile înainte de data stabilită pentru dezbaterea proiectului de lege sau a propunerii legislative în plenul Camerei Deputaţilor.

    7. De asemenea se apreciază că aceleaşi texte constituţionale au fost încălcate prin faptul că lucrările comisiei nu s-au desfăşurat transparent, procedura de lucru nu a fost respectată, amendamente importante au fost prezentate cu câteva minute înainte de şedinţa în care s-au votat, iar altele au fost făcute chiar în şedinţa în care s-a dat votul final pe Raport. Spre exemplu, deşi modificarea art. 297 din Codul penal a făcut obiectul iniţiativei legislative PLX nr. 406/2018, regăsindu-se referiri la modificarea acestui articol în expunerea de motive, din propunerea legislativă a lipsit o propunere concretă de modificare a acestui text. Amendamentul agreat de iniţiatorii acestei propuneri legislative a fost prezentat în şedinţa de vot final a raportului, desfăşurată în data de 2 iulie 2018, pornind de la propunerea Ministerului Justiţiei care, la rândul său, a fost prezentată Parlamentului în 2 iulie 2018 şi înaintată membrilor Comisiei speciale cu 10 minute înainte de începerea şedinţei. Ca atare, deşi lucrările acestei comisii au început din octombrie 2017, amendamentul esenţial, care configura structura textului propus pentru punerea în acord a art. 297 din Codul penal cu deciziile Curţii Constituţionale, a fost prezentat cu câteva clipe înaintea votului, membrii comisiei fiind nevoiţi să analizeze acest text şi toate consecinţele juridice care decurg din el după o singură lectură, ceea ce este inacceptabil. În mod evident, entităţile care activează în domeniul justiţiei, asociaţiile magistraţilor, instituţiile judiciare, membrii mediului academic, reprezentanţii altor categorii de profesii juridice au fost în imposibilitatea de a oferi un punct de vedere asupra acestui text. După votul din Senat, primă cameră sesizată, din data de 3 iulie 2018, a fost convocată, în cadrul procedurii desfăşurate în Camera decizională, şi anume Camera Deputaţilor, şedinţa Comisiei speciale la ora 14,41, pentru ora 16,00, iar tabelul de lucru care conţinea varianta adoptată la Senat a fost transmisă la ora 15,21. Or, potrivit art. 2 alin. (5) din Hotărârea Parlamentului nr. 69/2017
, „convocarea şedinţelor Comisiei se face cu cel puţin o zi înainte de către preşedinte sau, în lipsa acestuia, de către un vicepreşedinte care îl înlocuieşte“; rezultă, astfel, că a fost încălcat dreptul membrilor Comisiei speciale de a formula amendamente, observaţii, într-un termen rezonabil, fiind, în mod implicit, afectată şi calitatea textelor adoptate.

    8. Se susţine că au fost încălcate dispoziţiile art. 64 alin. (1) din Constituţie, potrivit cărora „organizarea şi funcţionarea fiecărei Camere se stabilesc, prin regulament propriu [...]“. Din acest text nu se poate înţelege că respectarea acestor regulamente este facultativă pentru parlamentari, dimpotrivă, fiind vorba despre acte normative cu forţă obligatorie la care se referă în mod expres însăşi Constituţia, ele nu pot fi ignorate. Principiul potrivit căruia „plenul este suveran“ nu poate încălca aceste reguli şi nici dreptul parlamentarilor aflaţi în minoritate de a lua la cunoştinţă şi a dezbate în mod efectiv iniţiativele legislative. Orice lege trebuie adoptată în condiţii de deplină transparenţă, prin voinţa politică exprimată conform propriei conştiinţe a fiecărui membru al corpului legiuitor, după studiul aprofundat al normelor supuse dezbaterii parlamentare. Or, dreptul la iniţiativă legislativă, care include şi dreptul de a propune amendamente, conform art. 74 din Constituţie, a fost încălcat chiar prin modul în care s-a desfăşurat procedura de adoptare a legii. În consecinţă, parlamentarii care nu au făcut parte din Comisia specială nu au putut să propună amendamente faţă de textul votat în prima Cameră sesizată, aflându-se astfel „în situaţia de a exercita un mandat imperativ“.

    9. Se arată că legea analizată încalcă principiul bicameralismului, respectiv dispoziţiile art. 61 şi ale art. 75 din Constituţie. În acest sens, se arată că art. 216^1 şi art. 295 din Codul penal au fost modificate în Camera decizională, fără a fi dezbătute sub nicio formă în prima Cameră sesizată, respectiv Senatul. Sunt realizate largi trimiteri la Decizia nr. 472 din 22 aprilie 2008, Decizia nr. 1 din 11 ianuarie 2012, Decizia nr. 624 din 26 octombrie 2016 şi Decizia nr. 62 din 7 februarie 2017.

    10. Se arată că neîntocmirea studiilor de impact în legătură cu modificările propuse la Codul penal reprezintă o încălcare a Legii nr. 24/2000 şi, implicit, a art. 1 alin. (3) şi (5) din Constituţie. În acest sens se arată că, în temeiul art. 33 alin. (2) din Legea nr. 24/2000
, revenea Comisiei speciale comune competenţa de a solicita Ministerului Justiţiei şi Ministerului Afacerilor Interne întocmirea acestor studii de impact. Neîndeplinirea acestei obligaţii legale echivalează cu încălcarea Constituţiei. În acest sens se face trimitere la Decizia nr. 104 din 6 martie 2018. Dacă studiile de impact ar fi fost întocmite, acestea ar fi vizat şi riscurile ce se creează pentru ordinea publică prin relaxarea exagerată a regimului liberării condiţionate, în condiţiile în care se ajunge la regula eliberării automate din penitenciar după executarea a jumătate din pedeapsa aplicată de instanţă.

1   2   >  

Forme la zi | Modificari Act | Printare | Salvare DOC

Inapoi la Cautare

Comentarii Act

Nu sunt comentarii momentan.

Posteaza pe retele sociale

Pentru a posta un comentariu trebuie sa va autentificati


Daca nu aveti inca un cont si vreti sa va inregistrati dati click aici


Despre Companie

CTCE este liderul national in domeniul software legislativ. Avem o experienta de peste 35 ani in domeniul dezvoltarii de aplicatii software.
(aflati mai multe)

Termeni si Conditii
Comanda LegisPlus
Testeaza LegisPlus
Resurse Lege-Online

Nota CTCE

Continutul, designul, structura, precum si materialele Lege-Online.ro apartin C.T.C.E. - Piatra Neamt si sunt protejate de Legea 8/1996 privind drepturile de autor si drepturile conexe, cu modificarile si completarile ulterioare. Copierea/distribuirea/republicarea acestora este ilegala.

Intrati in Contact

 • Telefon:
  (0233) 211 020 / (0233) 218 110
 • E-mail:
  office@ctce.ro
 • Adresa:
  Bd. Decebal, nr. 32
  610076, Piatra Neamt, Neamt
  Romania


CTCE - Centrul Teritorial de Calcul Economic

Info

Se încarcã, vã rugãm asteptati.