Inapoi la Cautare

DECIZIE 498 /2015


asupra obiecţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 5 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 86/2014 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, aprobată prin lege, cu modificări şi completări


Puteti sa consultati o forma actualizata la data 21.10.2020, conform modificarilor publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, apasand butonul Cumpara Act.

Cumparati Actul varianta DOC

Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA
Doriti o forma actualizata , la zi (21.10.2020) , a acestui act ? Cumparati acum online, rapid si simplu varianta DOC !

Forme la zi | Modificari Act | Printare | Salvare DOC	

    Augustin Zegrean - preşedinte
    Valer Dorneanu - judecător
    Petre Lăzăroiu - judecător
    Mircea Ştefan Minea - judecător
    Daniel Marius Morar - judecător
    Mona-Maria Pivniceru - judecător
    Puskas Valentin Zoltan - judecător
    Simona-Maya Teodoroiu - judecător
    Tudorel Toader - judecător
    Marieta Safta - prim-magistrat-asistent


    1. Pe rol se află pronunţarea asupra obiecţiei de neconstituţionalitate referitoare la "unele prevederi ale Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 86/2014 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative", obiecţie formulată de un număr de 78 deputaţi aparţinând Grupului Parlamentar al Partidului Naţional Liberal.

    2. Cu Adresa înregistrată la Curtea Constituţională cu nr. 2/2.901 din 28 mai 2015, secretarul general al Camerei Deputaţilor a transmis obiecţia de neconstituţionalitate, care a fost înregistrată la Curtea Constituţională cu nr. 3.151 din 28 mai 2015 şi constituie obiectul Dosarului nr. 996 A/2015. La sesizare s-a anexat lista cuprinzând semnăturile autorilor acesteia.

    3. În motivarea sesizării se susţine că articolul 5 al Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 86/2014 încalcă prevederile alin. (1), (4) şi (6) ale art. 115 din Constituţie potrivit cărora delegarea legislativă către Guvern este permisă doar în domenii ce nu constituie obiectul legilor organice, iar ordonanţele de urgenţă pot fi adoptate numai în situaţii extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată, neputând afecta regimul instituţiilor fundamentale ale statului, drepturile, libertăţile şi îndatoririle prevăzute de Constituţie.

    4. Potrivit susţinerilor autorilor sesizării, din analiza preambulului Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 86/2014 nu reies cu claritate, într-o manieră cuantificabilă, elementele de fapt ale situaţiei extraordinare. Se invocă în acest sens jurisprudenţă a Curţii Constituţionale în care s-a statuat asupra înţelesului sintagmei "situaţie extraordinară" (Decizia nr. 447/2013, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 674 din 1 noiembrie 2013, Decizia nr. 421/2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 367 din 30 mai 2007, Decizia nr. 255/2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 511 din 16 iunie 2005, Decizia nr. 258/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 341 din 17 aprilie 2006). Se arată că, în cazul de faţă, adoptarea de către Guvern a Ordonanţei de urgenţă nr. 86/2014 nu a fost motivată de necesitatea reglementării într-un domeniu în care legiuitorul nu a intervenit. Dimpotrivă, în această materie existau reglementări, chiar dacă nu codificate într-un singur act normativ, astfel că era cu atât mai necesară evidenţierea şi explicarea urgenţei reglementării domeniului de către Guvern.

    5. Se mai invocă încălcarea, prin aceleaşi dispoziţii legale, a prevederilor art. 1 alin. (4) din Constituţie, care consacră principiul separaţiei puterilor în stat. Se arată în acest sens că Inspecţia Muncii este una dintre cele mai vechi instituţii din domeniul social, departamentul existând încă din anul 1894. Din 1999 există această instituţie "cu istorie şi sarcini dificile, fiind singura care apără drepturile salariaţilor în relaţiile de muncă." Se apreciază că, "în condiţiile în care aceste instituţii au funcţionat şi au dat un bun randament separat, este evident că de fapt scopul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 86/2014 este acela de a înlătura funcţionari publici ce ocupau în mod legitim funcţii de conducere în aceste structuri, pentru ca sub aparenţa înfiinţării unor funcţii noi şi cu păstrarea atribuţiilor şi responsabilităţilor ce reveneau funcţiilor desfiinţate să poată fi creat cadrul simulat al angajării pe aceste noi funcţii a altor persoane, alese pe criteriul strict al apartenenţei politice." Se arată şi că prin actul normativ criticat se prevede că Agenţia Naţională pentru Inspecţia Muncii şi Securitate Socială este condusă de un preşedinte cu rang de secretar de stat, numit şi eliberat din funcţie prin decizie a prim-ministrului, la propunerea ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice. Or, dacă inspectorii de muncă, în calitate de funcţionari publici, sunt subordonaţi unui secretar de stat numit politic, rezultă că şi acţiunile lor de control vor fi imposibil de realizat în contextul în care independenţa faţă de orice schimbare guvernamentală este o condiţie pentru exercitarea unui control eficient.

    6. A treia categorie de critici formulate se referă la încălcarea, prin acelaşi text legal, a art. 117 alin. (2) din Constituţie, potrivit cărora Guvernul şi ministerele, cu avizul Curţii de Conturi, pot înfiinţa organe de specialitate, în subordinea lor, numai dacă legea le recunoaşte această competenţă. Se arată că legea adoptată reglementează înfiinţarea unor noi organe de specialitate ale administraţiei publice centrale în lipsa unui aviz al Curţii de Conturi, deşi dispoziţiile constituţionale impun această cerinţă, ceea ce lipseşte de efecte dispoziţiile constituţionale de referinţă menţionate. Cu privire la acest aviz se exprimă opinia că are caracter conform, ceea ce presupune obligativitatea atât în a-l obţine, cât şi în a-i respecta conţinutul.

    7. Pentru motivele arătate se solicită Curţii Constituţionale să constate că "dispoziţiile articolului 5 din Legea pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 86/2014 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative sunt neconstituţionale".

    8. În conformitate cu dispoziţiile art. 16 alin. (2) din Legea nr. 47/1992, sesizarea a fost transmisă preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului şi Guvernului, pentru a-şi formula punctele de vedere asupra sesizării de neconstituţionalitate.

    9. Preşedintele Camerei Deputaţilor a transmis Curţii Constituţionale, cu Adresa nr. 2/3.238 din 11 iunie 2015, înregistrată la Curtea Constituţională cu nr. 3.502 din 11 iunie 2015, punctul de vedere prin care apreciază că obiecţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată.

    10. Astfel, criticile de neconstituţionalitate referitoare la încălcarea art. 115 alin. (4) din Constituţie nu pot fi reţinute. Guvernul a motivat situaţia de urgenţă şi extraordinară în nota de fundamentare publicată odată cu ordonanţa de urgenţă, pornind de la adoptarea Hotărârii Parlamentului nr. 44/2014 privind modificarea structurii şi compoziţiei politice a Guvernului României, continuând cu imperativul consolidării cadrului legal şi îmbunătăţirii activităţii din domeniul relaţiilor de muncă, securităţii şi sănătăţii în muncă şi supravegherii pieţei muncii, sistemului naţional de asistenţă socială, respectiv domeniul protecţiei persoanelor cu dizabilităţi (fapt pentru care este înfiinţată şi Agenţia Naţională pentru Inspecţia Muncii şi Securitate Socială), precum şi cu necesitatea stabilirii măsurilor care să permită desfăşurarea în cel mai scurt timp, în noul cadru organizatoric, a activităţii Guvernului, ministerelor, organelor de specialitate ale administraţiei publice centrale, instituţiilor publice şi structurilor din cadrul administraţiei publice centrale şi încheind cu menţionarea că, în cazul neadoptării măsurilor propuse, nu se poate asigura punerea în aplicare a Programului de guvernare acceptat de Parlament şi îndeplinirea rolului Guvernului de a realiza politica externă şi internă a ţării şi de a asigura conducerea generală a administraţiei publice, cu repercusiuni directe asupra cetăţenilor, elemente ce vizează interesul public. Este vorba aşadar despre "o stare de fapt obiectivă, cuantificabilă, independentă de voinţa Guvernului, care pune în pericol un interes public", în sensul jurisprudenţei Curţii Constituţionale a României (de exemplu, Decizia nr. 1.008/2009, publicată în Monitorul Oficial al României, nr. 507 din 23 iulie 2009).

    11. Se mai arată că nu poate fi primită nici afirmaţia autorilor sesizării referitoare la încălcarea art. 115 alin. (1) şi (6) din Constituţie privind domeniul de reglementare al ordonanţelor simple, deoarece actul criticat reprezintă o ordonanţă de urgenţă, care, potrivit Constituţiei, poate fi adoptată şi în domeniul legilor organice.

    12. Nu se încalcă nici principiul separaţiei puterilor în stat având în vedere că Parlamentul rămâne unica autoritate legiuitoare în ceea ce priveşte reglementarea prin lege organică, conform art. 73 alin. (3) lit. p) din Constituţie, cu privire la regimul general privind raporturile de muncă, sindicatele, patronatele şi protecţia socială, dat fiind că organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Inspecţia Muncii şi Securitate Socială, precum şi atribuţiile sale specifice se aprobă prin lege, iar Inspecţia Muncii şi Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială se desfiinţează în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a legii prevăzute la alin. (10) al art. 5.

    13. Guvernul a transmis Curţii Constituţionale, cu Adresa nr. 5/3.190/2015, înregistrată la Curtea Constituţională cu nr. 3.653 din 17 iunie 2015, punctul de vedere prin care apreciază că obiecţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată.

    14. Cât priveşte criticile de neconstituţionalitate prin raportare la prevederile art. 115 alin. (1), (4) şi (6) din Constituţie se arată că nu pot fi reţinute, întrucât prin crearea unei instituţii unice care să coordoneze Inspecţia Muncii şi Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială s-a avut în vedere alinierea administraţiei publice la principiile europene în domeniu, în vederea întăririi capacităţii administrative. Se produce astfel un impact pozitiv asupra bugetului de stat, prin plata beneficiilor sociale doar către persoanele îndreptăţite la acestea, plata contribuţiilor către bugetul de stat rezultat din activitatea desfăşurată în baza contractelor individuale de muncă, încheiate în condiţiile legii, şi după caz, aplicarea amenzilor contravenţionale. De asemenea se realizează un management unitar al bazelor de date din domeniile muncii şi beneficiilor sociale, se asigură un control riguros asupra beneficiarilor de asistenţă socială, cât şi asupra angajatorilor şi a angajaţilor în vederea eliminării fraudelor. Înfiinţarea noii instituţii s-a impus ca urmare a deficienţelor constatate de Curtea de Conturi, care demonstrează că sistemul actual nu este eficient deoarece se lucrează pe efect şi mai puţin pe cauză, respectiv prevenţie. Urgenţa emiterii actului atacat a constat în reglementarea la nivel unitar şi naţional a tuturor atribuţiilor şi activităţilor necesare în vederea întăririi capacităţii actului de control, îndrumare, coordonare şi evaluare a aplicării reglementărilor legale în domeniile de competenţă, conferirea unei sporite autorităţi activităţii de control, iar inspectorilor atribuţii noi şi drepturi mult mai bine conturate; exercitarea funcţiei de autoritate de stat, prin care se asigură controlul aplicării unitare şi respectării reglementărilor în domeniile sale de activitate, precum şi funcţionarea direcţiilor de muncă şi securitate socială.
1   2   >  

Forme la zi | Modificari Act | Printare | Salvare DOC

Inapoi la Cautare

Comentarii Act

Nu sunt comentarii momentan.

Posteaza pe retele sociale

Pentru a posta un comentariu trebuie sa va autentificati


Daca nu aveti inca un cont si vreti sa va inregistrati dati click aici


Despre Companie

CTCE este liderul national in domeniul software legislativ. Avem o experienta de peste 35 ani in domeniul dezvoltarii de aplicatii software.
(aflati mai multe)

Termeni si Conditii
Comanda LegisPlus
Testeaza LegisPlus
Resurse Lege-Online

Nota CTCE

Continutul, designul, structura, precum si materialele Lege-Online.ro apartin C.T.C.E. - Piatra Neamt si sunt protejate de Legea 8/1996 privind drepturile de autor si drepturile conexe, cu modificarile si completarile ulterioare. Copierea/distribuirea/republicarea acestora este ilegala.

Intrati in Contact

 • Telefon:
  (0233) 211 020 / (0233) 218 110
 • E-mail:
  office@ctce.ro
 • Adresa:
  Bd. Decebal, nr. 32
  610076, Piatra Neamt, Neamt
  Romania


CTCE - Centrul Teritorial de Calcul Economic

Info

Se încarcã, vã rugãm asteptati.