Inapoi la Cautare

DECIZIE 431 /2016


referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 283 alin. (4) lit. i) din Codul de procedură penală


Puteti sa consultati o forma actualizata la data 25.09.2020, conform modificarilor publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, apasand butonul Cumpara Act.

Cumparati Actul varianta DOC

Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA
Doriti o forma actualizata , la zi (25.09.2020) , a acestui act ? Cumparati acum online, rapid si simplu varianta DOC !

Forme la zi | Modificari Act | Printare | Salvare DOC	

    Mona-Maria Pivniceru - preşedinte
    Mircea Ştefan Minea - judecător
    Daniel Marius Morar - judecător
    Puskas Valentin Zoltan - judecător
    Simona-Maya Teodoroiu - judecător
    Tudorel Toader - judecător
    Augustin Zegrean - judecător
    Cristina Teodora Pop - magistrat-asistent


    Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Marinela Mincă.

    1. Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 283 alin. (4) lit. i) din Codul de procedură penală, excepţie ridicată de Nicolae-Răzvan Micul în Dosarul nr. 2.986/277/2015 al Judecătoriei Pătârlagele, care formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 1.592 D/2015.

    2. La apelul nominal se constată lipsa autorului excepţiei. Procedura de citare este legal îndeplinită.

    3. Preşedintele dispune a se face apelul şi în Dosarele nr. 1.593 D/2015, nr. 1.594 D/2015, nr. 1.595 D/2015 şi nr. 1.684 D/2015, ce au ca obiect excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 283 alin. (4) lit. i) din Codul de procedură penală, excepţie ridicată de Nicolae-Răzvan Micul în dosarele nr. 2.947/277/2015, nr. 2.947/277/2015, nr. 3.090/277/2015 şi nr. 3.128/277/2015 ale Judecătoriei Pătârlagele şi Marin Frunză în Dosarul nr. 18.018/233/2015 al Judecătoriei Galaţi. La apelul nominal se constată lipsa autorilor excepţiei. Procedura de citare este legal îndeplinită.

    4. Curtea, având în vedere identitatea de obiect a excepţiei de neconstituţionalitate ridicate în dosarele sus menţionate, din oficiu, pune în discuţie conexarea Dosarelor nr. 1.593 D/2015, nr. 1.594 D/2015, nr. 1.595 D/2015 şi nr. 1.684 D/2015 la Dosarul nr. 1.592 D/2015. Curtea, în temeiul dispoziţiilor art. 53 alin. (5) din Legea nr. 47/1992, dispune conexarea Dosarelor nr. 1.593 D/2015, nr. 1.594 D/2015, nr. 1.595 D/2015 şi nr. 1.684 D/2015 la Dosarul nr. 1.592 D/2015, care este primul înregistrat.

    5. Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere, ca neîntemeiată, a excepţiei de neconstituţionalitate. Se arată, în acest sens, că scopul amenzii judiciare este acela de a asigura respectarea solemnităţii şedinţei de judecată şi că simpla interpretare gramaticală a textului criticat permite destinatarilor acestei norme să înţeleagă care este conduita pe care trebuie să o adopte, nefiind necesară intervenţia legiuitorului cu privire la formularea unei definiţii legale a termenului de "ireverenţios".

                                    CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarului, constată următoarele:

    6. Prin Încheierile din 9 octombrie 2015, pronunţate în dosarele nr. 2.986/277/2015, nr. 2.947/277/2015, nr. 3.090/277/2015, nr. 3.128/277/2015 şi nr. 18.018/233/2015, Judecătoria Pătârlagele şi Judecătoria Galaţi au sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 283 alin. (4) lit. i) din Codul de procedură penală, excepţie ridicată de Nicolae-Răzvan Micul şi Marin Frunză în cauze având ca obiect soluţionarea unor cereri de anulare a unor amenzi judiciare dispuse conform art. 283 alin. (4) lit. i) din Codul de procedură penală.

    7. În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate, autorii arată că dispoziţiile art. 283 alin. (4) lit. i) din Codul de procedură penală încalcă prevederile constituţionale ale art. 1 alin. (5) cu privire la calitatea legii, art. 16 alin. (1) referitor la egalitatea în drepturi, art. 21 alin. (3) cu privire la dreptul la un proces echitabil, art. 53 alin. (1) cu privire la restrângerea exerciţiului unor drepturi sau al unor libertăţi, art. 124 alin. (2) referitor la înfăptuirea justiţiei, art. 126 alin. (1) cu privire la instanţele judecătoreşti, art. 132 alin. (1) referitoare la statutul procurorilor, precum şi prevederile art. 6 paragraful 1 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, referitor la dreptul la un proces echitabil şi ale art. 1 din Primul Protocol adiţional la Convenţie privind protecţia proprietăţii. Se susţine, în acest sens, că amenda judiciară prevăzută prin textul criticat reprezintă o sancţiune cu caracter penal cu scop represiv, în sensul dispoziţiilor art. 6 din Convenţie. Sunt invocate Hotărârile Curţii Europene a Drepturilor Omului din 2 septembrie 1998 şi 21 februarie 1984, pronunţate în cauzele Kadubec împotriva Slovaciei şi Ozturk împotriva Germaniei, prin care s-a reţinut că reglementările interne au o valoarea relativă în privinţa calificării unei sancţiuni ca fiind de natură penală şi, respectiv, că o eventuală distincţie între contravenţii şi infracţiuni în legislaţia internă a statelor membre nu poate avea ca efect scoaterea unei categorii de sancţiuni din sfera de aplicare a dispoziţiilor art. 6 din Convenţie. Se arată, de asemenea, că norma criticată înlătură caracterul echitabil al procesului penal, întrucât nu prevede şi sancţionarea judecătorului sau a procurorului pentru manifestări ireverenţioase faţă de părţi sau faţă de avocatul acestora, motiv pentru care textul criticat contravine, totodată, principiului egalităţii în drepturi. Se mai susţine că textul criticat este lipsit de claritate, precizie şi previzibilitate, întrucât sintagma "manifestare ireverenţioasă" nu este definită, în mod expres, în legislaţia în vigoare, condiţii în care conţinutul acesteia este lăsat la aprecierea procurorului, aspect care, având în vedere caracterul penal al sancţiunilor stabilite prin art. 283 alin. (4) lit. i) din Codul de procedură penală, determină încălcarea, prin textul criticat, a dispoziţiilor art. 6 paragraful 1 din Convenţie şi ale art. 1 din Primul Protocol adiţional la Convenţie, precum şi prevederilor constituţionale invocate în susţinerea excepţiei.

    8. Judecătoria Pătârlagele opinează că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată. Se arată că autorul excepţiei pleacă de la premisa nereală a caracterului penal al normei criticate şi al sancţiunii amenzii judiciare prevăzute de aceasta, în condiţiile în care amenda judiciară are un caracter administrativ, şi nu penal, dovadă fiind modalitatea de executare a unei astfel de sancţiuni, care se face, potrivit art. 577 din Codul de procedură penală, conform regimului recuperării creanţelor bugetare, şi nu potrivit art. 559 din acelaşi cod referitor la punerea în executare a amenzii penale. Se susţine, totodată, că prevederile art. 283 alin. (4) lit. i) din Codul de procedură penală nu contravin principiului egalităţii în drepturi şi nici dreptului la un proces echitabil. În acest sens, se arată că, în vederea asigurării ordinii şi solemnităţii şedinţei, dispoziţiile Codului de procedură penală instituie, în mod distinct, atât drepturile, cât şi obligaţiile tuturor participanţilor la procesul penal. Astfel, în vederea realizării scopului anterior arătat, legiuitorul a reglementat posibilitatea aplicării amenzilor judiciare de către organul de urmărire penală, de către judecătorul de drepturi şi libertăţi, de către judecătorul de cameră preliminară sau de către instanţa de judecată, în cazul nerespectării de către ceilalţi participanţi la procesul penal a obligaţiilor de disciplină în cursul desfăşurării şedinţelor, prin manifestări ireverenţioase la adresa organelor judiciare. Se arată că acest mecanism juridic de asigurare a solemnităţii şedinţelor pe parcursul procedurilor judiciare nu este de natură a contraveni dispoziţiilor constituţionale şi convenţionale invocate de autorul excepţiei.

    9. Judecătoria Galaţi opinează că excepţia de neconstituţionalitate este întemeiată. Se susţine că se impune redactarea textului criticat într-o manieră clară, precisă şi previzibilă, conform standardelor constituţionale şi convenţionale referitoare la protecţia drepturilor fundamentale invocate în cauză, aşa încât orice participant la procesul penal să poată înţelege care sunt acţiunile prin care ar putea intra sub incidenţa acestuia. Se arată că sintagma "manifestări ireverenţioase" nu este definită în legislaţia în vigoare, motiv pentru care nu respectă standardele specifice calităţii legii, impuse prin prevederile art. 1 alin. (5) din Constituţie şi prin jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului. Se face trimitere la Hotărârea din 22 noiembrie 1995, pronunţată în cauza S.W. împotriva Regatului Unit, paragraful 35.

    10. În conformitate cu dispoziţiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierile de sesizare au fost comunicate preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate ridicate.

    11. Guvernul opinează că excepţia de neconstituţionalitate este inadmisibilă, şi, în subsidiar, neîntemeiată. Pe de o parte, se susţine că autorii excepţiei de neconstituţionalitate enumeră mai multe dispoziţii pe care le apreciază ca fiind neconstituţionale fără să arate în ce constă fiecare încălcare în parte, motiv pentru care excepţia de neconstituţionalitate apare ca fiind inadmisibilă. Se face trimitere, în acest sens, la Decizia Curţii Constituţionale nr. 27 din 15 ianuarie 2008, prin care s-a statuat că sesizările adresate Curţii Constituţionale trebuie motivate şi, ca atare, aceasta nu se poate substitui autorilor excepţiei în ceea ce priveşte invocarea unor texte constituţionale pretins încălcate şi a unor motive de neconstituţionalitate, precum şi că acest fapt ar avea semnificaţia exercitării unui control de constituţionalitate din oficiu, ceea ce este inadmisibil în raport cu dispoziţiile art. 146 din Constituţie. Pe de altă parte, se arată că textul criticat nu contravine dispoziţiilor constituţionale enumerate de autorii excepţiei. Se susţine că acestea se aplică în mod egal tuturor persoanelor, motiv pentru care nu încalcă prevederile art. 16 din Legea fundamentală, că acestea nu încalcă garanţiile specifice dreptului la un proces echitabil, nefiind de natură a contraveni prevederilor art. 21 din Constituţie şi, totodată, că textul criticat nu încalcă dispoziţiile art. 53 alin. (1), art. 124 şi art. 132 alin. (1) din Constituţie.
1   2   >  

Forme la zi | Modificari Act | Printare | Salvare DOC

Inapoi la Cautare

Comentarii Act

Nu sunt comentarii momentan.

Posteaza pe retele sociale

Pentru a posta un comentariu trebuie sa va autentificati


Daca nu aveti inca un cont si vreti sa va inregistrati dati click aici


Despre Companie

CTCE este liderul national in domeniul software legislativ. Avem o experienta de peste 35 ani in domeniul dezvoltarii de aplicatii software.
(aflati mai multe)

Termeni si Conditii
Comanda LegisPlus
Testeaza LegisPlus
Resurse Lege-Online

Nota CTCE

Continutul, designul, structura, precum si materialele Lege-Online.ro apartin C.T.C.E. - Piatra Neamt si sunt protejate de Legea 8/1996 privind drepturile de autor si drepturile conexe, cu modificarile si completarile ulterioare. Copierea/distribuirea/republicarea acestora este ilegala.

Intrati in Contact

 • Telefon:
  (0233) 211 020 / (0233) 218 110
 • E-mail:
  office@ctce.ro
 • Adresa:
  Bd. Decebal, nr. 32
  610076, Piatra Neamt, Neamt
  Romania


CTCE - Centrul Teritorial de Calcul Economic

Info

Se încarcã, vã rugãm asteptati.