Inapoi la Cautare

DECIZIE 393 /2016


referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 15 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali şi art. 69 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001


Puteti sa consultati o forma actualizata la data 27.10.2020, conform modificarilor publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, apasand butonul Cumpara Act.

Cumparati Actul varianta DOC

Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA
Doriti o forma actualizata , la zi (27.10.2020) , a acestui act ? Cumparati acum online, rapid si simplu varianta DOC !

Forme la zi | Modificari Act | Printare | Salvare DOC


    12. În ceea ce priveşte dispoziţiile art. 69 alin. (5) din Legea nr. 215/2001, se susţine că acestea sunt neconstituţionale, deoarece persoana interesată nu are posibilitatea de a exercita o cale de atac împotriva hotărârii prin care se soluţionează acţiunea în contencios administrativ având ca obiect anularea ordinului prefectului prin care se constată încetarea de drept a mandatului de primar.

    13. Tribunalul Bihor - Secţia a III-a contencios administrativ şi fiscal apreciază că excepţia de neconstituţionalitate nu este întemeiată, reţinând că prevederile art. 15 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 393/2004 nu intră în contradicţie cu exigenţele impuse de art. 16 alin. (1) din Constituţie. Sancţiunea încetării de drept a calităţii de primar, ca urmare a pronunţării unei hotărâri definitive de condamnare la o pedeapsă privativă de libertate, indiferent de forma de executare a pedepsei, nu aduce atingere principiului egalităţii în drepturi şi al nediscriminării. Mai mult, practica judiciară a fost în sensul că prevederile art. 15 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 393/2004 sunt incidente şi în situaţia în care s-a dispus suspendarea executării pedepsei cu închisoarea, şi nu numai în situaţia în care s-a dispus executarea acesteia în penitenciar, tocmai în considerarea principiului ubi lex non distinguit nec nos distinguere debemus. Prin Decizia nr. 18 din 8 iunie 2015, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, pronunţându-se, în temeiul dispoziţiilor art. 519 din Codul de procedură civilă, a statuat că "prevederile art. 15 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali sunt aplicabile în cazul condamnării, prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă, la o pedeapsă privativă de libertate cu suspendarea condiţionată a executării pedepsei, cu aplicarea dispoziţiilor art. 81-82, respectiv cu executarea în alte condiţii decât cele prevăzute de art. 57 alin. 1 din Codul penal".

    14. Cât priveşte dispoziţiile art. 69 alin. (5) din Legea nr. 215/2001, instanţa judecătorească constată că acestea au mai format obiect al excepţiei de constituţionalitate, iar prin Decizia nr. 239 din 4 martie 2008 Curtea Constituţională a stabilit că prevederile de lege criticate cuprind norme de procedură specială, derogatorie de la dreptul comun, adoptate de legiuitor în temeiul art. 126 alin. (2) din Constituţie, fără a îngrădi exercitarea dreptului la folosirea căilor legale de atac şi fără a încălca principiul accesului liber la justiţie.

    15. Tribunalul Bacău - Secţia a II-a civilă şi de contencios administrativ şi fiscal consideră că prevederile art. 15 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 393/2004 nu contravin dispoziţiilor art. 16 alin. (1) şi alin. (2) din Constituţie, sens în care invocă Decizia nr. 18 din 8 iunie 2015 pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi precizează că funcţia de primar este o demnitate publică, ce nu poate fi exercitată de o persoană condamnată pentru o faptă penală. De asemenea, dispoziţiile art. 15 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 393/2004 nu sunt neconstituţionale nici în raport cu art. 53 din Constituţie, deoarece exerciţiul unor drepturi sau libertăţi poate fi restrâns prin lege şi numai dacă se impune în situaţiile enumerate de acest text de lege.

    16. Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierile de sesizare au fost comunicate preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

    17. Guvernul, în Dosarul nr. 1.718D/2015, consideră că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată, sens în care invocă jurisprudenţa în materie a Curţii Constituţionale, spre exemplu deciziile nr. 1.192 din 13 decembrie 2007, nr. 1.522 din 18 noiembrie 2010 şi nr. 239 din 4 martie 2008. În plus, susţine că prevederile legale criticate se înscriu în ipoteza art. 53 alin. (1) din Legea fundamentală, potrivit căruia exerciţiul unor drepturi poate fi restrâns şi pentru apărarea moralei publice, a drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor. În speţă, restrângerea dreptului de a exercita funcţia de demnitate publică, pe perioada pedepsei închisorii a cărei executare a fost suspendată condiţionat, a fost stabilită de lege, este necesară într-o societate democratică, este proporţională cu situaţia care a determinat-o, se aplică nediscriminatoriu tuturor persoanelor aflate în situaţia descrisă de norma juridică şi nu aduce atingere existenţei dreptului. În Dosarul nr. 1.893D/2015, Guvernul consideră că excepţia de neconstituţionalitate a art. 15 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 393/2004 este neîntemeiată în raport cu art. 16 din Constituţie. De asemenea, consideră că, în absenţa motivării susţinerilor de neconstituţionalitate, excepţia este inadmisibilă în raport cu dispoziţiile constituţionale ale art. 53.

    18. Avocatul Poporului, în Dosarul nr. 1.718D/2015, consideră că prevederile art. 15 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 393/2004, precum şi ale art. 69 alin. (2) şi (3) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 sunt constituţionale. Astfel, prevederile art. 15 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 393/2004 nu instituie niciun fel de discriminare între persoanele cărora acestea se adresează, şi anume primarii care au fost condamnaţi, printr-o hotărâre judecătorească rămasă definitivă, la o pedeapsă privativă de libertate. Invocând Decizia nr. 18/2015, pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, reţine că măsura încetării de drept a mandatului de primar, în condiţiile prevăzute de textul de lege, se aplică în mod egal, fără privilegii şi fără discriminări, tuturor celor care se găsesc în ipoteza normei legale. Referitor la dispoziţiile art. 69 din Legea nr. 215/2001, invocă deciziile Curţii Constituţionale nr. 153 din 12 martie 2013 şi nr. 239 din 4 martie 2008, reţinând că normele legale criticate nu îngrădesc exercitarea dreptului la folosirea căilor legale de atac şi nu contravin nici principiului accesului liber la justiţie. În Dosarul nr. 1.893D/2015, Avocatul Poporului consideră că prevederile art. 15 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 393/2004 sunt constituţionale, sens în care reţine că pretinsa inegalitate invocată de autorul excepţiei între primari şi celelalte categorii de cetăţeni nu poate fi reţinută, statutul juridic al persoanelor vizate de ipoteza normei criticate fiind, în mod obiectiv, diferit şi, de aceea, tratamentul juridic diferit este pe deplin justificat. Sancţiunea administrativă a încetării, de drept, înainte de expirarea duratei normale a mandatului funcţiei de primar, respectiv de preşedinte al consiliului judeţean, în cazul unei condamnări pentru o faptă penală, are ca finalitate protejarea autorităţii sau a instituţiei publice faţă de pericolul continuării activităţii ilicite şi al extinderii consecinţelor periculoase ale faptei penale săvârşite de cel în cauză. Faptul că persoana în cauză a fost condamnată la pedeapsa închisorii cu suspendarea executării pedepsei nu înlătură săvârşirea infracţiunii şi stabilirea răspunderii penale. În aceste condiţii, consideră că nu poate fi primită nici critica referitoare la înfrângerea art. 53 din Legea fundamentală, întrucât nu s-a constatat încălcarea vreunei prevederi constituţionale care consacră drepturi sau libertăţi fundamentale.

    19. Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

                                    CURTEA,

examinând încheierile de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului şi Avocatului Poporului, rapoartele întocmite de judecătorul-raportor, susţinerile avocatului autorului excepţiei în Dosarul nr. 1.893D/2016, concluziile procurorului, prevederile legale criticate, raportate la dispoziţiile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:

    20. Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.

    21. Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie prevederile art. 15 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 912 din 7 octombrie 2004, modificate prin Legea nr. 58/2009 pentru modificarea art. 15 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 227 din 7 aprilie 2009, precum şi ale art. 69 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 123 din 20 februarie 2007, cu modificările şi completările ulterioare. Prevederile de lege criticate au următorul cuprins:

    - Art. 15 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 393/2004: "Calitatea de primar şi, respectiv, de preşedinte al consiliului judeţean încetează, de drept, înainte de expirarea duratei normale a mandatului în următoarele cazuri: [...] e) condamnarea, prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă, la o pedeapsă privativă de libertate;";

    - Art. 69 din Legea nr. 215/2001: "(1) Mandatul primarului este de 4 ani şi se exercită până la depunerea jurământului de către primarul nou-ales. Mandatul primarului poate fi prelungit, prin lege organică, în caz de război, calamitate naturală, dezastru sau sinistru deosebit de grav.

    (2) Mandatul primarului încetează de drept în condiţiile legii statutului aleşilor locali, precum şi în următoarele situaţii:
<   1   2   3   >  

Forme la zi | Modificari Act | Printare | Salvare DOC

Inapoi la Cautare

Comentarii Act

Nu sunt comentarii momentan.

Posteaza pe retele sociale

Pentru a posta un comentariu trebuie sa va autentificati


Daca nu aveti inca un cont si vreti sa va inregistrati dati click aici


Despre Companie

CTCE este liderul national in domeniul software legislativ. Avem o experienta de peste 35 ani in domeniul dezvoltarii de aplicatii software.
(aflati mai multe)

Termeni si Conditii
Comanda LegisPlus
Testeaza LegisPlus
Resurse Lege-Online

Nota CTCE

Continutul, designul, structura, precum si materialele Lege-Online.ro apartin C.T.C.E. - Piatra Neamt si sunt protejate de Legea 8/1996 privind drepturile de autor si drepturile conexe, cu modificarile si completarile ulterioare. Copierea/distribuirea/republicarea acestora este ilegala.

Intrati in Contact

 • Telefon:
  (0233) 211 020 / (0233) 218 110
 • E-mail:
  office@ctce.ro
 • Adresa:
  Bd. Decebal, nr. 32
  610076, Piatra Neamt, Neamt
  Romania


CTCE - Centrul Teritorial de Calcul Economic

Info

Se încarcã, vã rugãm asteptati.