Inapoi la Cautare

DECIZIE 355 /2016


referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 49 alin. (2) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali


Puteti sa consultati o forma actualizata la data 25.10.2020, conform modificarilor publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, apasand butonul Cumpara Act.

Cumparati Actul varianta DOC

Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA
Doriti o forma actualizata , la zi (25.10.2020) , a acestui act ? Cumparati acum online, rapid si simplu varianta DOC !

Forme la zi | Modificari Act | Printare | Salvare DOC	
     Augustin Zegrean       - preşedinte
    Valer Dorneanu - judecător
    Mircea Ştefan Minea - judecător
    Daniel Marius Morar - judecător
    Mona-Maria Pivniceru - judecător
    Puskas Valentin Zoltan - judecător
    Simona-Maya Teodoroiu - judecător
    Tudorel Toader - judecător
    Claudia-Margareta Krupenschi - magistrat-asistent


    Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Liviu Drăgănescu.

    1. Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 49 alin. (2) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, excepţie ridicată de Partidul Naţional Democrat - Organizaţia Arad în Dosarul nr. 6.680/55/2016 al Judecătoriei Arad - Secţia civilă, de Lungu Liviu, Partidul Platforma Acţiunea Civică a Tinerilor şi, respectiv, Partidul 200 Pentru Bucureşti în dosarele nr. 19.450/299/2016, nr. 19.448/299/2016, şi, respectiv, nr. 19.410/299/2016 ale Judecătoriei Sectorului 1 Bucureşti, de Partidul Naţional Ţărănesc Creştin Democrat - Organizaţia Sector 3 Bucureşti, prin preşedinte Lucică Lucian Buică în Dosarul nr. 10.537/301/2016 al Judecătoriei Sectorului 3 Bucureşti - Secţia civilă, de Gherman Armin-Marian în Dosarul nr. 7.482/280/2016 al Tribunalului Argeş - Secţia I civilă, de Partidul Fapta, prin reprezentant legal Sorin Bălănescu în Dosarul nr. 13.339/245/2016, al Tribunalului Iaşi - Secţia civilă, de Partidul 200 Pentru Bucureşti în Dosarul nr. 10.317/4/2016 al Judecătoriei Sectorului 4 Bucureşti - Secţia civilă, precum şi de Partidul Naţional Ţărănesc Creştin Democrat - Organizaţia Judeţeană Bacău, prin reprezentant legal Negru Constantin, în Dosarul nr. 1.614/110/2016 al Tribunalului Bacău - Secţia I civilă şi care constituie obiectul dosarelor nr. 697D/2016, nr. 698D/2016, nr. 699D/2016, nr. 700D/2016, nr. 712D/2016, nr. 718D/2016, nr. 719D/2016, nr. 733D/2016 şi, respectiv, nr. 755D/2016 ale Curţii Constituţionale.

    2. La apelul nominal răspunde, în Dosarul nr. 698D/2016, autorul excepţiei - Lungu Liviu -, personal şi prin delegat Petre Ignatencu, cu delegaţie din partea Partidului Comunitar din România (autorul excepţiei fiind candidatul propus de acest partid la alegerile locale), depusă la dosar; în Dosarul nr. 699D/2016 răspunde domnul Alexandru Pânişoară, cu delegaţie din partea Partidului Platforma Acţiunea Civică a Tinerilor, depusă la dosar; în Dosarul nr. 712D/2016 răspunde Partidul Naţional Ţărănesc Creştin Democrat - Organizaţia Sector 3 Bucureşti, prin preşedinte Lucică Lucian Buică.

    3. Lipsesc celelalte părţi. Procedura de citare este legal îndeplinită.

    4. Magistratul-asistent referă asupra faptului că, în Dosarul nr. 733D/2016, partea Biroul Electoral de Circumscripţie nr. 4 - Sector 4 Bucureşti a transmis Curţii un document prin care precizează că hotărârea contestată în faţa instanţei judecătoreşti este legală, solicitând, totodată, judecarea în lipsă.

    5. Magistratul-asistent referă asupra faptului că dezbaterile iniţiale au avut loc în şedinţa publică din 19 mai 2016, cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Ştefania Sofronea şi a autorilor excepţiei, după cum urmează: Liviu Lungu, reprezentat de domnul Petre Ignatencu, Partidul Platforma Acţiunea Civică a Tinerilor, prin reprezentant Alexandru Pânişoară, Partidul Naţional Ţărănesc Creştin Democrat - Organizaţia Sector 3 Bucureşti, prin domnul Lucică Lucian Buică, şi, respectiv, Gherman Armin-Marian. Dezbaterile au fost consemnate în încheierea de şedinţă de la acea dată, când Curtea a dispus conexarea dosarelor nr. 698D/2016, nr. 699D/2016, nr. 700D/2016, nr. 712D/2016, nr. 718D/2016, nr. 719D/2016, nr. 733D/2016 şi, respectiv, nr. 755D/2016 la Dosarul Curţii Constituţionale nr. 697D/2016 şi, constatând că nu este întrunită majoritatea prevăzută la art. 6 teza a doua şi art. 51 alin. (1) teza a doua din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, a dispus redeschiderea dezbaterilor şi repunerea pe rol a cauzei pentru data de 24 mai 2016.

    6. Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele Curţii acordă cuvântul părţilor prezente, pentru susţinerea excepţiei de neconstituţionalitate.

    7. Domnul Petre Ignatencu, reprezentantul autorului excepţiei ce formează obiectul Dosarului nr. 698D/2016, susţine, faţă de motivele expuse la şedinţa publică din 19 mai 2016, că dispoziţiile art. 49 alin. (2) din Legea nr. 115/2015 contravin şi prevederilor art. 16 din Constituţie, din perspectiva egalităţii de şanse în cursa electorală a partidelor politice. Reprezentantul autorului excepţiei arată că, deşi reprezentantul Ministerului Public a afirmat, la termenul anterior, că textul legal criticat asigură egalitatea între partidele politice în calitatea lor de competitori electorali, simpla enunţare a egalităţii nu o şi demonstrează, mai ales în cazul partidelor nou-înfiinţate, lipsite de experienţă. Consideră că utilitatea textului legal examinat este relevantă doar în cazul partidelor parlamentare, deoarece neîndeplinirea condiţiei privind numărul semnăturilor conduce, în cele din urmă, la radierea acelui partid, în condiţiile Legii partidelor politice nr. 14/2003. În final, subliniază un nonsens în cuprinsul Legii nr. 14/2003, respectiv între reglementarea posibilităţii înfiinţării unui partid politic doar pe baza semnăturii a trei membri fondatori, şi menţinerea acestei condiţii excesive, constând în prezentarea unui număr ridicat de semnături de susţinere, necesare la înregistrarea candidaturilor la funcţiile publice elective. În consecinţă, solicită admiterea excepţiei de neconstituţionalitate.

    8. Domnul Alexandru Pânişoară, reprezentantul Partidului Platforma Acţiunea Civică a Tinerilor, susţine, în esenţă, în calitate de autor al excepţiei de neconstituţionalitate invocate în Dosarul nr. 699D/2016, că dobândirea calităţii de "candidat" la alegeri nu poate fi obţinută doar ca urmare a simplei manifestări de voinţă a cetăţeanului care îndeplineşte condiţiile art. 37 alin. (1) din Constituţie, deoarece acesta trebuie să se supună unor cerinţe suplimentare, cum este cea prevăzută de art. 49 alin. (2) din Legea nr. 115/2015. Apreciază că raţionamentul enunţat de Curtea Constituţională, ce a fundamentat soluţia de admitere pronunţată prin Decizia nr. 75 din 26 februarie 2015 în privinţa dispoziţiilor art. 19 alin. (3) din Legea partidelor politice nr. 14/2003, este aplicabil şi în această cauză, deoarece condiţia referitoare la întrunirea unui număr de semnături de susţinere egal cu cel puţin 1% din numărul total al alegătorilor înscrişi în Registrul electoral şi în listele electorale complementare din circumscripţia pentru care un candidat îşi depune candidatura, dar nu mai puţin de 100 în cazul comunelor, este excesivă şi se converteşte într-o ingerinţă a statului asupra dreptului de a fi ales. Se subliniază faptul că, în cazul comunelor, care, potrivit Legii nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - secţiunea a IV-a - Reţeaua de localităţi, au o populaţie de minimum 1.500 de locuitori, se creează o şi mai vădită diferenţă între necesarul de 1%, echivalentul a minimum 15 semnături, şi condiţia prezentării a cel puţin 100 de semnături, prevăzută de art. 49 alin. (2) din Legea nr. 115/2015. Aceste cerinţe afectează, în final, pluralismul în societatea românească, condiţie esenţială şi garanţie a democraţiei constituţionale, potrivit art. 8 din Legea fundamentală. Solicită admiterea excepţiei de neconstituţionalitate. Depune concluzii scrise.

    9. Domnul Lucian Lucică Buică, în calitate de reprezentant al Partidului Naţional Ţărănesc Creştin Democrat - Organizaţia Sector 3 Bucureşti - autorul excepţiei de neconstituţionalitate ce formează obiectul Dosarului nr. 712D/2016, reia, în esenţă, susţinerile expuse în şedinţa publică anterioară, referindu-se punctual la anumite "carenţe" ale Legii nr. 115/2015, şi anume: invalidarea semnăturii unui cetăţean pe listele de susţinere ale unui alt candidat decât cel din sectorul în care acesta domiciliază; fluctuaţia pragului de minimum 1%, datorată actualizării permanente a listelor complementare, ceea ce face incertă îndeplinirea condiţiei numerice prevăzute de art. 49 alin. (2) din Legea nr. 115/2015; impunerea acestui prag minimal de 1% prin legea naţională, în timp ce Recomandările Comisiei de la Veneţia menţionează un prag de cel mult 1%, sens în care reprezentantul autorului excepţiei oferă exemplul Londrei (ce se regăseşte şi în alte mari capitale, cum ar fi Viena sau Madrid), unde este suficient un număr de 300 de semnături pentru susţinerea unei candidaturi, raportat la o populaţie de 5 ori mai mare decât cea din Bucureşti. Solicită, pentru aceste argumente, admiterea excepţiei de neconstituţionalitate.

    10. Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere, ca neîntemeiată, a excepţiei de neconstituţionalitate. Acesta arată că, faţă de jurisprudenţa în materie a Curţii, respectiv Decizia nr. 289 din 11 iunie 2016, în prezenta cauză nu au intervenit elemente noi, de natură a modifica soluţia pronunţată cu acel prilej, astfel că, pentru identitate de raţiune, solicită menţinerea acesteia şi respingerea, ca neîntemeiată, a excepţiei.

                               CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarelor, constată următoarele:

    11. Prin Sentinţa civilă nr. 2.403 din 29 aprilie 2016, pronunţată în Dosarul nr. 6.680/55/2016, Judecătoria Arad - Secţia civilă a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 49 alin. (2) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali. Excepţia a fost ridicată de contestatorul Partidul Naţional Democrat - Organizaţia Arad într-o cauză având ca obiect soluţionarea unei contestaţii formulate în contradictoriu cu Biroul Electoral de Circumscripţie nr. 1 Arad împotriva hotărârii acestuia de respingere a listei de candidaţi pentru funcţia de consilier local, pe motivul neîntrunirii condiţiilor prevăzute de art. 49 alin. (2) din legea criticată, în sensul că lista de candidaţi nu a fost însoţită de numărul de susţinători impus de lege.
1   2   >  

Forme la zi | Modificari Act | Printare | Salvare DOC

Inapoi la Cautare

Comentarii Act

Nu sunt comentarii momentan.

Posteaza pe retele sociale

Pentru a posta un comentariu trebuie sa va autentificati


Daca nu aveti inca un cont si vreti sa va inregistrati dati click aici


Despre Companie

CTCE este liderul national in domeniul software legislativ. Avem o experienta de peste 35 ani in domeniul dezvoltarii de aplicatii software.
(aflati mai multe)

Termeni si Conditii
Comanda LegisPlus
Testeaza LegisPlus
Resurse Lege-Online

Nota CTCE

Continutul, designul, structura, precum si materialele Lege-Online.ro apartin C.T.C.E. - Piatra Neamt si sunt protejate de Legea 8/1996 privind drepturile de autor si drepturile conexe, cu modificarile si completarile ulterioare. Copierea/distribuirea/republicarea acestora este ilegala.

Intrati in Contact

 • Telefon:
  (0233) 211 020 / (0233) 218 110
 • E-mail:
  office@ctce.ro
 • Adresa:
  Bd. Decebal, nr. 32
  610076, Piatra Neamt, Neamt
  Romania


CTCE - Centrul Teritorial de Calcul Economic

Info

Se încarcã, vã rugãm asteptati.