Inapoi la Cautare

DECIZIE 343 /2016


referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3 alin. (2), art. 10 alin. (1)-(4), (6) şi (7) şi art. 11 alin. (3) din Legea nr. 164/2014 privind unele măsuri pentru accelerarea şi finalizarea procesului de soluţionare a cererilor formulate în temeiul Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România şi Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, precum şi al Legii nr. 290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reţinute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord şi Ţinutul Herţa, ca urmare a stării de război şi a aplicării Tratatului de Pace între România şi Puterile Aliate şi Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947, şi pentru modificarea unor acte normative


Puteti sa consultati o forma actualizata la data 06.04.2020, conform modificarilor publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, apasand butonul Cumpara Act.

Cumparati Actul varianta DOC

Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA
Doriti o forma actualizata , la zi (06.04.2020) , a acestui act ? Cumparati acum online, rapid si simplu varianta DOC !

Forme la zi | Modificari Act | Printare | Salvare DOC	

    Augustin Zegrean - preşedinte
    Valer Dorneanu - judecător
    Petre Lăzăroiu - judecător
    Mircea Ştefan Minea - judecător
    Daniel Marius Morar - judecător
    Mona-Maria Pivniceru - judecător
    Puskas Valentin Zoltan - judecător
    Simona-Maya Teodoroiu - judecător
    Tudorel Toader - judecător
    Ioana Marilena Chiorean - magistrat-asistent


    Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Liviu Drăgănescu.

    1. Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3 alin. (2) teza întâi, art. 10 alin. (3) şi art. 11 alin. (3) din Legea nr. 164/2014 privind unele măsuri pentru accelerarea şi finalizarea procesului de soluţionare a cererilor formulate în temeiul Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România şi Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, precum şi al Legii nr. 290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reţinute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord şi Ţinutul Herţa, ca urmare a stării de război şi a aplicării Tratatului de Pace între România şi Puterile Aliate şi Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947, şi pentru modificarea unor acte normative, excepţie ridicată de Tică Sterie în Dosarul nr. 309/299/2015 al Judecătoriei Sectorului 1 Bucureşti şi care formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 1.645D/2015.

    2. La apelul nominal lipsesc părţile, faţă de care procedura de citare este legal îndeplinită.

    3. Preşedintele dispune a se face apelul şi în Dosarul nr. 1.692D/2015, având ca obiect excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3 alin. (2), art. 10 alin. (1)-(4) şi alin. (6) din Legea nr. 164/2014, ridicată de Iulia Hrisa Badea, Marius Laurenţiu Carniciu, Cristina Pociu, Gabriela Pociu şi Mariana Gabriela Cosmulescu în Dosarul nr. 13.166/299/2014 al Tribunalului Bucureşti - Secţia a III-a civilă.

    4. La apelul nominal răspunde avocat Cristian Bala, cu împuternicire avocaţială la dosar, pentru autorii excepţiei. Lipseşte cealaltă parte. Procedura de citare este legal îndeplinită.

    5. Preşedintele dispune a se face apelul şi în dosarele nr. 1.694D/2015, nr. 1.706D/2015, nr. 1.730D/2015 şi nr. 1.809D/2015, având ca obiect excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3 alin. (2) şi art. 10 alin. (3) şi (4) din Legea nr. 164/2014, ridicată de Radu Lucian Terzi în Dosarul nr. 11.849/90/2012 al Curţii de Apel Piteşti - Secţia a II-a civilă, contencios administrativ şi fiscal, excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3 alin. (2) din Legea nr. 164/2014, ridicată de Oltea Cebotaru în Dosarul nr. 4.563/117/2014 al Curţii de Apel Cluj - Secţia a II-a civilă, excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 10 alin. (1), (4), (6) şi (7) din Legea nr. 164/2014, ridicată de Carmen Barbacaru şi Claudiu Pintiliescu în Dosarul nr. 3.655/86/2014* al Tribunalului Suceava - Secţia de contencios administrativ şi fiscal, respectiv excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3 alin. (2) din Legea nr. 164/2014, ridicată de Ion Cergă în Dosarul nr. 4.610/101/2014* al Tribunalului Mehedinţi - Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal.

    6. La apelul nominal se constată lipsa părţilor. Procedura de citare este legal îndeplinită.

    7. Curtea, din oficiu, pune în discuţie conexarea dosarelor. Reprezentantul autorilor excepţiei în Dosarul nr. 1.692D/2015 şi reprezentantul Ministerului Public sunt de acord cu conexarea cauzelor. Curtea, având în vedere identitatea de obiect a cauzelor, în temeiul art. 53 alin. (5) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, dispune conexarea dosarelor nr. 1.692D/2015, nr. 1.694D/2015, nr. 1.706D/2015, nr. 1.730D/2015 şi nr. 1.809D/2015 la Dosarul nr. 1.645D/2015, care a fost primul înregistrat.

    8. Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele Curţii acordă cuvântul reprezentantului autorilor excepţiei în Dosarul nr. 1.692D/2015, care solicită admiterea acesteia. În acest sens, susţine că art. 10 alin. (6) din Legea nr. 164/2014 este neconstituţional, deoarece, chiar şi în situaţia existenţei unei hotărâri judecătoreşti definitive, Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor tot trebuie să emită un titlu de plată. Or, în acest caz, titlul executoriu este lipsit de efecte, iar în ipoteza în care Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor nu plăteşte conform eşalonării stabilite de lege, hotărârea judecătorească definitivă nu poate fi pusă în executare. Aşadar, se instituie în sarcina autorilor excepţiei să facă noi demersuri la instanţele judecătoreşti pentru executarea unei hotărâri definitive. Cât priveşte art. 10 alin. (1), (2) şi (3) din Legea nr. 164/2014, susţine că autorii excepţiei sunt beneficiarii unei hotărâri de acordare a despăgubirilor din 2000, validată în 2006, iar Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor nu îşi respectă obligaţiile de plată. Conform Legii nr. 164/2014, ultima tranşă a despăgubirilor va fi achitată în anul 2021, ceea ce este neconstituţional. Astfel, o creanţă stabilită printr-o decizie administrativă va fi achitată după 21 de ani de la momentul stabilirii ei. Totodată, susţine că actualizarea sumelor ce constituie despăgubiri nu se face la momentul efectiv al plăţii, ceea ce contravine noţiunii de "bun" astfel cum a fost dezvoltată în jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului. Referitor la eşalonarea despăgubirilor pe 5 ani, susţine că acţiunea formulată în faţa instanţei judecătoreşti are un capăt de cerere ce vizează acordarea dobânzii legale a sumelor datorate de la momentul la care statul era obligat să le plătească până la momentul plăţii. Prin dispoziţiile de lege criticate statul este repus practic în termenul în care poate plăti. Or, de la momentul stabilirii obligaţiei de plată a statului şi până la momentul de faţă trebuie să se acorde dobânda pe care autorii excepţiei au solicitat-o prin cererea de chemare în judecată. Precizează că până la apariţia Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 10/2013 instanţele judecătoreşti admiteau acţiunile privind acordarea dobânzii, pentru că statul crea un prejudiciu, care nu putea fi acoperit doar din actualizarea sumelor, ci şi prin acordarea dobânzii legale, ca sancţiune pentru nerespectarea obligaţiilor statului. Prin urmare, există diferenţe între persoanele care au beneficiat de despăgubiri şi cele care nu au beneficiat până în prezent de despăgubiri, ceea ce conduce şi la pierderea dobânzii ce trebuia acordată. În final, arată că, în cazul autorilor excepţiei, deşi despăgubirile acordate de lege se vor achita efectiv în anul 2021, actualizarea sumelor se face doar până la data de 18 decembrie 2014, data intrării în vigoare a Legii nr. 164/2014.

    9. Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere ca neîntemeiată a excepţiei de neconstituţionalitate, invocând în acest sens deciziile Curţii Constituţionale nr. 855 şi nr. 865 din 10 decembrie 2015 şi nr. 15 din 14 ianuarie 2016.

                                    CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarelor, constată următoarele:

    10. Prin Încheierea din 3 aprilie 2015, pronunţată în Dosarul nr. 309/299/2015, Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3 alin. (2) teza întâi, art. 10 alin. (3) şi art. 11 alin. (3) din Legea nr. 164/2014. Excepţia de neconstituţionalitate a fost ridicată de intimatul Sterie Tică într-o cauză de contencios administrativ având ca obiect o contestaţie la executare.

    11. Prin Decizia civilă nr. 453A din 12 octombrie 2015, pronunţată în Dosarul nr. 13.166/299/2014/a1 - prin care a admis apelul declarat împotriva Încheierii din 7 aprilie 2015, pronunţată de Tribunalul Bucureşti - Secţia a III-a civilă - Curtea de Apel Bucureşti - Secţia a IV-a civilă a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3 alin. (2) şi art. 10 alin. (1)-(4) şi alin. (6) din Legea nr. 164/2014. Excepţia de neconstituţionalitate a fost ridicată de apelanţii-reclamanţi Iulia Hrisa Badea, Marius Laurenţiu Carniciu, Cristina Pociu, Gabriela Pociu şi Mariana Gabriela Cosmulescu, într-o cauză de contencios administrativ având ca obiect cerea de obligare a Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor la plata tranşelor 1 şi 2 din Hotărârea nr. 526/2000 emisă de Comisia municipiului Bucureşti pentru aplicarea Legii nr. 9/1998, validată prin Ordinul Cancelariei Primului-Ministru nr. 274/2006.
1   2   >  

Forme la zi | Modificari Act | Printare | Salvare DOC

Inapoi la Cautare

Comentarii Act

Nu sunt comentarii momentan.

Posteaza pe retele sociale

Pentru a posta un comentariu trebuie sa va autentificati


Daca nu aveti inca un cont si vreti sa va inregistrati dati click aici


Despre Companie

CTCE este liderul national in domeniul software legislativ. Avem o experienta de peste 35 ani in domeniul dezvoltarii de aplicatii software.
(aflati mai multe)

Termeni si Conditii
Comanda LegisPlus
Testeaza LegisPlus
Resurse Lege-Online

Nota CTCE

Continutul, designul, structura, precum si materialele Lege-Online.ro apartin C.T.C.E. - Piatra Neamt si sunt protejate de Legea 8/1996 privind drepturile de autor si drepturile conexe, cu modificarile si completarile ulterioare. Copierea/distribuirea/republicarea acestora este ilegala.

Intrati in Contact

 • Telefon:
  (0233) 211 020 / (0233) 218 110
 • E-mail:
  office@ctce.ro
 • Adresa:
  Bd. Decebal, nr. 32
  610076, Piatra Neamt, Neamt
  Romania


CTCE - Centrul Teritorial de Calcul Economic

Info

Se încarcã, vã rugãm asteptati.