Inapoi la Cautare

DECIZIE 341 /2015


asupra sesizării de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Hotărârii Senatului nr. 32 din 25 martie 2015 prin care Senatul constată că nu au fost întrunite condiţiile cerute de art. 24 alin. (4) din Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor şi de art. 173 din Regulamentul Senatului, pentru a încuviinţa reţinerea şi arestarea preventivă a domnului senator Şova Dan-Coman


Puteti sa consultati o forma actualizata la data 27.10.2020, conform modificarilor publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, apasand butonul Cumpara Act.

Cumparati Actul varianta DOC

Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA
Doriti o forma actualizata , la zi (27.10.2020) , a acestui act ? Cumparati acum online, rapid si simplu varianta DOC !

Forme la zi | Modificari Act | Printare | Salvare DOC	
     Augustin Zegrean     - preşedinte
    Valer Dorneanu - judecător
    Petre Lăzăroiu - judecător
    Mircea Ştefan Minea - judecător
    Daniel Marius Morar - judecător
    Mona-Maria Pivniceru - judecător
    Puskas Valentin Zoltan - judecător
    Tudorel Toader - judecător
    Mihaela Senia Costinescu - magistrat-asistent-şef


    1. Pe rol se află pronunţarea asupra sesizării de neconstituţionalitate privind dispoziţiile Hotărârii Senatului nr. 32 din 25 martie 2015, sesizare formulată de un număr de 46 de senatori din Grupul parlamentar al Partidului Naţional Liberal din Senat.

    2. Cu Adresa nr. 1.786 din 23 aprilie 2015, secretarul general al Senatului a transmis Curţii Constituţionale sesizarea referitoare la neconstituţionalitatea dispoziţiilor Hotărârii Senatului nr. 32 din 25 martie 2015 prin care Senatul constată că nu au fost întrunite condiţiile cerute de art. 24 alin. (4) din Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor şi de art. 173 din Regulamentul Senatului, pentru a încuviinţa reţinerea şi arestarea preventivă a domnului senator Şova Dan-Coman.

    3. Sesizarea a fost formulată în temeiul art. 146 lit. l) din Constituţie şi al art. 27 alin. (1) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, a fost înregistrată la Curtea Constituţională sub nr. 2.413 din 25 aprilie 2015 şi formează obiectul Dosarului nr. 814L/2/2015.

    4. În motivarea sesizării de neconstituţionalitate autorii susţin că dispoziţiile hotărârii sunt contrare dispoziţiilor constituţionale cuprinse în art. 1 alin. (5), art. 67, art. 76 alin. (2) şi art. 147 şi jurisprudenţei Curţii Constituţionale a României, respectiv Decizia nr. 392 din 17 aprilie 2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 325 din 15 mai 2007, şi Decizia nr. 261 din 8 aprilie 2015, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 260 din 17 aprilie 2015, pentru argumentele care vor fi expuse în continuare.

    5. Comisia juridică a Senatului, în şedinţa din 18 martie 2015, cu majoritate de voturi, a hotărât întocmirea raportului de admitere a solicitării Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, transmisă Senatului României, în vederea încuviinţării reţinerii şi arestării privind pe Şova Dan-Coman, senator în Parlamentul României, în Dosarul penal nr. 122/P/2012, transmisă Senatului cu Adresa nr. 2/22716 din 13 martie 2015, şi să supună plenului Senatului adoptarea prezentului raport, întocmit cu respectarea prevederilor art. 172 din Regulamentul Senatului, cu modificările şi completările ulterioare, şi solicitarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.

    6. În urma dezbaterilor care au avut loc în şedinţa Plenului Senatului din 25 martie 2015, desfăşurată cu respectarea cvorumului legal prevăzut de art. 67 din Constituţie, prin votul senatorilor prezenţi, cererea de încuviinţare a arestării senatorului Dan-Coman Şova a întrunit 79 de voturi "pentru", 67 de voturi "împotrivă", 5 voturi fiind anulate, situaţie juridică ce a fost consemnată în procesul-verbal al şedinţei. Procedura însă nu a fost finalizată prin formalizarea rezultatului votului în actul juridic care să îl consfinţească. Concret, Senatul nu a adoptat o hotărâre prin care să respingă cererea formulată de ministrul justiţiei, arătând doar că s-a pronunţat prin vot secret asupra cererii care nu a întrunit numărul de voturi necesar pentru încuviinţarea reţinerii şi arestării unui senator, potrivit prevederilor legale în vigoare la acea dată, respectiv art. 24 din Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor şi art. 173 din Regulamentul Senatului, în conformitate cu care hotărârile prin care se soluţionau astfel de cereri se adoptau cu votul majorităţii membrilor Camerei.

    7. Inexistenţa unei hotărâri a Senatului privind încuviinţarea sau respingerea cererii parchetului a atras sesizarea Curţii Constituţionale de către preşedintele Consiliului Superior al Magistraturii care a reclamat existenţa unui conflict juridic de natură constituţională dintre Ministerul Public - Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi Senatul României. Curtea a constatat existenţa conflictului declanşat de refuzul acestuia din urmă de a redacta şi publica hotărârea care atesta rezultatul votului dat în plenul Senatului şi a decis că Senatul are obligaţia de a redacta hotărârea adoptată în şedinţa din 25 martie 2015 prin care s-a pronunţat cu privire la cererea de încuviinţare a arestării senatorului Dan-Coman Şova, de a comunica hotărârea autorităţilor publice competente şi de a o publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

    8. Autorii sesizării consideră că redactarea Hotărârii Senatului nr. 32 din 25 martie 2015, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 271 din 22 aprilie 2015, prin care Senatul constată că nu au fost întrunite condiţiile cerute de art. 24 alin. (4) din Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor şi de art. 173 din Regulamentul Senatului, pentru a încuviinţa reţinerea şi arestarea preventivă a domnului senator Şova Dan-Coman s-a făcut cu încălcarea dispoziţiilor constituţionale cuprinse în art. 76 alin. (2), potrivit cărora toate hotărârile adoptate de Camera Deputaţilor sau de Senat, în şedinţe separate, cu excepţia celor referitoare la regulamentele proprii de organizare şi funcţionare se adoptă cu votul majorităţii membrilor prezenţi în fiecare Cameră. De asemenea, hotărârea Senatului nu respectă Decizia Curţii Constituţionale nr. 261 din 8 aprilie 2015, atestarea rezultatului votului dat cu privire la cererea de încuviinţare a arestării neputând fi făcută printr-o "hotărâre de constatare" care lasă loc la interpretări. Senatul trebuia să îşi asume decizia prin care încuviinţează ori nu reţinerea şi arestarea preventivă a senatorului în cauză.

    9. Mai mult, autorii susţin şi încălcarea unor dispoziţii regulamentare, întrucât Biroul permanent a transmis Comisiei juridice, în vederea redactării proiectului de hotărâre a Senatului, Decizia Curţii Constituţionale nr. 261 din 8 aprilie 2015, deşi prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare a serviciilor Senatului, aprobat prin Hotărârea Biroului permanent nr. 14/2013 privind structura organizatorică a serviciilor Senatului, prevăd că Serviciul proceduri şi evidenţă legislativă redactează proiectele de hotărâri ale Senatului, precum şi corespondenţa asociată acestora.

    10. Având în vedere argumentele expuse, autorii sesizării solicită admiterea criticilor de neconstituţionalitate a Hotărârii Senatului nr. 32 redactată în data de 22 aprilie 2015, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 271 din 22 aprilie 2015.

    11. În temeiul art. 27 alin. (2) din Legea nr. 47/1992, Curtea Constituţională a solicitat punctul de vedere al Biroului permanent al Senatului asupra sesizării de neconstituţionalitate.

    12. Biroul permanent al Senatului a transmis, sub semnătura preşedintelui Senatului, prin Adresa nr. XXXV/1.961 din 5 mai 2015, înregistrată la Curtea Constituţională cu nr. 2.595 din 5 mai 2015, punctul său de vedere care, în prima parte a conţinutului său, aduce justificări cu privire la modalitatea în care Camera Parlamentului a acţionat cu privire la soluţionarea cererii adresate de ministrul justiţiei privind încuviinţarea reţinerii şi arestării senatorului Dan-Coman Şova, aspecte ce au făcut obiectul analizei într-o altă cauză dedusă judecăţii Curţii Constituţionale, soluţionată prin Decizia nr. 261 din 8 aprilie 2015. Astfel, se arată că hotărârea parlamentară încorporează voinţa politică a deputaţilor sau senatorilor, după caz, într-o matrice procedurală privită ca o condiţie sine qua non chiar a existenţei actului ca atare. O hotărâre, ca act al Parlamentului, există în măsura în care sunt întrunite cumulativ toate elementele care concură la existenţa sa: iniţierea ei regulamentară; examinarea într-o comisie permanentă şi întocmirea de către aceasta a unui raport; înscrierea raportului pe ordinea de zi a plenului; dezbaterea în plen; votarea cu majoritatea necesară adoptării ei şi publicarea în Monitorul Oficial al României. Dacă unul din aceste elemente constitutive lipseşte, nu se poate vorbi de existenţa hotărârii ca act al Parlamentului producător de efecte juridice. Matricea procedurală a unei hotărâri parlamentare are în vedere dispoziţiile legale aplicabile condiţiilor de fapt, subiectelor de drept şi contextul relaţiilor sociale în care se exprimă o anumită voinţă politică. Dacă acestea nu sunt întrunite, manifestarea de voinţă politică - exprimată prin vot - nu se poate obiectiva într-un act care să producă efectele scontate. Una dintre aceste condiţii este majoritatea de voturi cerută pentru adoptarea unui act dintre cele menţionate în art. 67 din Constituţie. Orice manifestare de voinţă, fie ea politică sau juridică, rămâne o stare de fapt, dacă nu întruneşte condiţiile procedural prestabilite pentru a se converti într-un act politic sau juridic, după caz.

    13. În şedinţa din 25 martie 2015 s-a supus votului membrilor Senatului cererea adresată de ministrul justiţiei, domnul Robert Marius Cazanciuc, referitoare la încuviinţarea cererii Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie de reţinere şi arestare a senatorului Dan-Coman Şova. Neîntrunindu-se majoritatea legală şi regulamentară, Senatul nu avea dreptul să adopte o hotărâre. Dacă hotărârea ar fi fost totuşi adoptată, aceasta ar fi putut deveni obiectul unei sesizări a Curţii Constituţionale pe motiv că într-un stat de drept, recunoscut constituţional prin art. 1 alin. (3) din Constituţie, nu se respectă legile şi celelalte dispoziţii legale aplicabile unei situaţii sau realităţi sociale date, or Constituţia impune în art. 1 alin. (5) principiul potrivit căruia respectarea legilor este obligatorie. În pofida acestor principii de drept şi a oricărei logici juridice, precum şi a practicii nedezminţite şi repetate a Senatului de a nu adopta hotărâri în cazul în care cererea de încuviinţare a reţinerii şi arestării unui senator nu întruneşte condiţia legală a majorităţii de voturi impusă de o normă juridică aplicabilă în cazul dat şi a cărei constituţionalitate nu a fost infirmată de Curtea Constituţională, "această instanţă de contencios constituţional a reţinut că ar fi existat un conflict juridic de natură constituţională între Senat şi Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, declanşat de refuzul Senatului de a redacta şi publica hotărârea care atestă rezultatul votului dat în Plenul Senatului la data de 25 martie 2015".

    14. Cu privire la criticile de neconstituţionalitate ce vizează Hotărârea Senatului nr. 32/2015, Biroul permanent arată că Senatul s-a conformat întru totul obligaţiei impuse prin Decizia Curţii Constituţionale nr. 261 din 8 aprilie 2015 şi a redactat o hotărâre prin care atestă rezultatul votului dat cu privire la cererea de încuviinţare a arestării senatorului Dan-Coman Şova. Considerentele expuse în Decizia Curţii Constituţionale nr. 261 din 8 aprilie 2015 sunt apreciate "ca fiind lipsite de relevanţă în ceea ce priveşte obligaţia stabilită în sarcina Senatului, care este una punctuală, concretă. Considerentele deciziei se referă la supremaţia dispoziţiilor art. 76 alin. (2) din Constituţie faţă de orice norme legale şi regulamentare cu forţă juridică inferioară Legii fundamentale. Obligaţia Senatului nu decurge din considerentele unei decizii a Curţii, ci din dispozitivul acesteia".
1   2   >  

Forme la zi | Modificari Act | Printare | Salvare DOC

Inapoi la Cautare

Comentarii Act

Nu sunt comentarii momentan.

Posteaza pe retele sociale

Pentru a posta un comentariu trebuie sa va autentificati


Daca nu aveti inca un cont si vreti sa va inregistrati dati click aici


Despre Companie

CTCE este liderul national in domeniul software legislativ. Avem o experienta de peste 35 ani in domeniul dezvoltarii de aplicatii software.
(aflati mai multe)

Termeni si Conditii
Comanda LegisPlus
Testeaza LegisPlus
Resurse Lege-Online

Nota CTCE

Continutul, designul, structura, precum si materialele Lege-Online.ro apartin C.T.C.E. - Piatra Neamt si sunt protejate de Legea 8/1996 privind drepturile de autor si drepturile conexe, cu modificarile si completarile ulterioare. Copierea/distribuirea/republicarea acestora este ilegala.

Intrati in Contact

 • Telefon:
  (0233) 211 020 / (0233) 218 110
 • E-mail:
  office@ctce.ro
 • Adresa:
  Bd. Decebal, nr. 32
  610076, Piatra Neamt, Neamt
  Romania


CTCE - Centrul Teritorial de Calcul Economic

Info

Se încarcã, vã rugãm asteptati.