Inapoi la Cautare

DECIZIE 257 /2016


referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 346 alin. (3) lit. b) şi ale art. 215^1 alin. (8) cu referire la art. 207 alin. (7) din Codul de procedură penală


Puteti sa consultati o forma actualizata la data 26.01.2020, conform modificarilor publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, apasand butonul Cumpara Act.

Cumparati Actul varianta DOC

Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA
Doriti o forma actualizata , la zi (26.01.2020) , a acestui act ? Cumparati acum online, rapid si simplu varianta DOC !

Forme la zi | Modificari Act | Printare | Salvare DOC	

    Augustin Zegrean - preşedinte
    Valer Dorneanu - judecător
    Petre Lăzăroiu - judecător
    Mircea Ştefan Minea - judecător
    Daniel Marius Morar - judecător
    Puskas Valentin Zoltan - judecător
    Simona-Maya Teodoroiu - judecător
    Tudorel Toader - judecător
    Daniela Ramona Mariţiu - magistrat-asistent


    Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Marinela Mincă.

    1. Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 346 alin. (3) lit. b) şi ale art. 215^1 alin. (8) cu referire la art. 207 alin. (7) din Codul de procedură penală, excepţie ridicată de Şaitoş Ioan şi Tarr Attila Csongor în Dosarul nr. 431/35/2015 al Curţii de Apel Oradea - Secţia penală şi pentru cauze cu minori. Excepţia formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 1.665D/2015.

    2. La apelul nominal răspunde pentru autorii excepţiei domnul avocat Răzvan Doseanu, cu delegaţie depusă la dosar, lipsă fiind cealaltă parte. Procedura de citare este legal îndeplinită.

    3. Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele acordă cuvântul avocatului autorilor excepţiei de neconstituţionalitate, care solicită admiterea acesteia. Apreciază că durata măsurii controlului judiciar în procedura de cameră preliminară nu este reglementată. Dispoziţiile art. 215^1 alin. (8) din Codul de procedură penală vizează o durată de 5 ani în cursul judecăţii care se calculează de la momentul sesizării instanţei de judecată. Apreciază că termenul de 60 de zile referitor la soluţionarea cauzei în faza camerei preliminare este un termen de recomandare care nu poate avea vreun efect asupra duratei măsurii controlului judiciar în această fază procesuală. Astfel, sunt încălcate prevederile art. 23, art. 25 şi art. 53 din Constituţie. În ceea ce priveşte dispoziţiile art. 346 alin. (3) lit. b) din Codul de procedură penală arată că limitarea impusă judecătorului de cameră preliminară, ca doar în situaţia excluderii tuturor probelor administrate în faza de urmărire penală să poată restitui cauza la parchet, încalcă prevederile constituţionale ale art. 124.

    4. Reprezentantul Ministerului Public apreciază că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată. În ceea ce priveşte dispoziţiile art. 215^1 alin. (8) coroborate cu cele ale art. 207 alin. (7) din Codul de procedură penală arată că pentru nicio măsură preventivă legiuitorul nu a prevăzut o durată distinctă a măsurilor preventive în cadrul procedurii de cameră preliminară. Atunci când legiuitorul vorbeşte despre durata măsurii preventive dincolo de faza urmăririi penale acesta are în vedere momentul sesizării instanţei prin rechizitoriu, aşadar duratele maxime ale măsurilor preventive prevăzute pentru faza judecăţii includ şi duratele aferente procedurii camerei preliminare. Astfel, este evident că termenul reglementat de art. 215^1 alin. (8) din Codul de procedură penală are în vedere şi durata controlului judiciar dispus în procedura camerei preliminare. Referitor la dispoziţiile art. 346 alin. (3) lit. b) din Codul de procedură penală, apreciază că excepţia de neconstituţionalitate este inadmisibilă, deoarece se solicită modificarea textului criticat prin introducerea, de către instanţa de contencios constituţional, a unei noi competenţe pentru judecătorul de cameră preliminară. Susţine că abordarea autorului excepţiei este eronată, deoarece în faza camerei preliminare se verifică doar legalitatea şi loialitatea administrării probelor şi nu utilitatea şi pertinenţa lor. Este posibil ca probele rămase să fie utile şi pertinente şi să dovedească vinovăţia inculpatului. În ipoteza în care probele rămase nu dovedesc vinovăţia inculpatului instanţa de judecată are posibilitatea, potrivit art. 16 lit. c) din Codul de procedură penală, să dispună achitarea acestuia.

                                    CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarului, reţine următoarele:

    5. Prin Încheierea penală nr. 61/CP/2015 din data de 10 noiembrie 2015, pronunţată în Dosarul nr. 431/35/2015, Curtea de Apel Oradea - Secţia penală şi pentru cauze cu minori a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 346 alin. (3) lit. b) şi art. 215^1 alin. (8) cu referire la art. 207 alin. (7) din Codul de procedură penală, excepţie ridicată de Şaitoş Ioan şi Tarr Attila Csongor, cu ocazia soluţionării unei cauze penale.

    6. În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autorii acesteia susţin, în esenţă, că dispoziţiile art. 346 alin. (3) lit. b) din Codul de procedură penală sunt neconstituţionale, deoarece, în situaţia în care judecătorul de cameră preliminară exclude doar în parte probele administrate în cursul urmăririi penale, acesta nu poate restitui cauza la parchet. În acest caz, doar procurorul, care este subordonat ierarhic, are posibilitatea de a cere restituirea cauzei la parchet, iar judecătorul, care este independent şi se supune numai legii, nu poate dispune restituirea în caz de constatare a unor grave deficienţe ale urmăririi penale cu consecinţa excluderii probelor esenţiale, decât atunci când procurorul o cere. Astfel, se încalcă prevederile constituţionale ale art. 20, art. 21 alin. (3), art. 23, art. 24, art. 124 alin. (3) şi art. 126 alin. (1), precum şi ale art. 6 paragraful 1 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale.

    7. În ceea ce priveşte dispoziţiile art. 215^1 alin. (8) din Codul de procedură penală, arată că acestea nu reglementează durata maximă a măsurii controlului judiciar în procedura de cameră preliminară, ceea ce atrage caracterul neconstituţional al acestora, de vreme ce judecătorul poate menţine măsura controlului judiciar pentru perioade nelimitate de timp, fiind astfel restrâns, în mod nelimitat temporal, exerciţiul drepturilor şi libertăţilor fundamentale vizate de conţinutul acestei măsuri. O asemenea restrângere este neconstituţională, întrucât încalcă principiul proporţionalităţii, afectând substanţa drepturilor fundamentale vizate, nerezumându-se la restrângerea exerciţiului acestora. De asemenea, textul criticat este imprecis şi imprevizibil, deoarece, folosind termenul de "judecată", legiuitorul lasă loc de interpretare, neprecizându-se dacă în această sintagmă este cuprinsă şi durata camerei preliminare sau exclusiv durata judecăţii efective.

    8. Curtea de Apel Oradea - Secţia penală şi pentru cauze cu minori arată că procedura camerei preliminare constituie o fază de sine-stătătoare a procesului penal, separată atât de faza de urmărire penală, cât şi de cea de judecată, constituind cel mai important exerciţiu al funcţiei judiciare prevăzute de art. 3 alin. (1) lit. c) din Codul de procedură penală, acela de verificare a legalităţii trimiterii în judecată. Această funcţie nu are semnificaţia unei puneri sub acuzare, camera preliminară nefiind o procedură de punere sub acuzare, această funcţie rămânând atributul exclusiv al procurorului, în cadrul urmăririi penale. Faza procesuală a camerei preliminare are principala menire de a pregăti cauza în vederea exercitării funcţiei de judecată, iar în cadrul acesteia din urmă, instanţa se preocupă numai de aspectele de fond ale acuzaţiei, fiind scutită de examenul de legalitate a rechizitoriului şi a materialului de urmărire penală. De asemenea, menţionează că inexistenţa posibilităţii de restituire a cauzei la parchet, în cazul în care se exclud doar o parte a probelor administrate în faza de urmărire penală, nu reprezintă o problemă de constituţionalitate şi nu aduce atingere dreptului la apărare, prezumţiei de nevinovăţie şi nici dreptului la un proces echitabil.

    9. În ceea ce priveşte excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 215^1 alin. (8) cu referire la art. 207 alin. (7) din Codul de procedură penală, instanţa de judecată apreciază că nici aceasta nu este întemeiată. Arată că, prin art. I pct. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 82/2014, după art. 215 din Codul de procedură penală a fost introdus un nou articol, art. 215^1, care la alin. (8) prevede că, în cursul judecăţii în primă instanţă, durata totală a controlului judiciar nu poate depăşi un termen rezonabil şi, în toate cazurile, nu poate depăşi 5 ani de la momentul trimiterii în judecată. În raport cu sintagma folosită de legiuitor "nu poate depăşi 5 ani de la momentul trimiterii în judecată", ţinând seama şi de termenele stabilite prin art. 343, art. 344 alin. (2) şi art. 345 alin. (3) din Codul de procedură penală, judecătorul de cameră preliminară apreciază că dispoziţiile criticate nu contravin dispoziţiilor art. 23, art. 25, art. 53 şi art. 1 alin. (5) din Constituţie, fiind evident că nu suntem în prezenţa unei durate nelimitate pentru care poate fi dispusă măsura.

    10. Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, actul de sesizare a fost comunicat preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

    11. Guvernul apreciază că, din examinarea excepţiei de neconstituţionalitate, rezultă că autorii acesteia, în fapt, nu critică dispoziţiile art. 346 alin. (3) lit. b) din Codul de procedură penală pentru ceea ce conţin acestea, ci pentru ceea ce nu conţin, astfel încât nu ne aflăm în prezenţa unei veritabile excepţii de neconstituţionalitate. Consideră că raţiunile care au fundamentat soluţia din Decizia Curţii Constituţionale nr. 99 din 13 februarie 2007 sunt valabile, mutatis mutandis, şi în ceea ce priveşte prezenta cauză, de aceea excepţia de neconstituţionalitate este inadmisibilă. În subsidiar, apreciază că excepţia este neîntemeiată. Dispoziţiile criticate nu afectează dreptul inculpatului a cărei cauză nu a fost restituită la parchet de a beneficia de drepturile şi garanţiile procesuale instituite prin lege, în cadrul unui proces public, judecat de către o instanţă independentă, imparţială şi stabilită prin lege, într-un termen rezonabil. De asemenea, reţine că dispoziţiile criticate nu îngrădesc dreptul inculpatului de a fi asistat de un avocat, ales sau numit din oficiu, avocat care are dreptul să consulte actele dosarului, să exercite drepturile procesuale ale inculpatului, să formuleze plângeri, cereri, memorii, excepţii şi obiecţiuni şi nici nu afectează dreptul acestuia de a beneficia de timpul şi înlesnirile necesare pregătirii apărării. În ceea ce priveşte invocarea prevederilor art. 23 alin. (11) din Constituţie, arată că vinovăţia inculpatului urmează a fi stabilită de o instanţă de judecată după administrarea de probe şi în urma unui proces în care se va bucura de toate garanţiile constituţionale.
1   2   >  

Forme la zi | Modificari Act | Printare | Salvare DOC

Inapoi la Cautare

Comentarii Act

Nu sunt comentarii momentan.

Posteaza pe retele sociale

Pentru a posta un comentariu trebuie sa va autentificati


Daca nu aveti inca un cont si vreti sa va inregistrati dati click aici


Despre Companie

CTCE este liderul national in domeniul software legislativ. Avem o experienta de peste 35 ani in domeniul dezvoltarii de aplicatii software.
(aflati mai multe)

Termeni si Conditii
Comanda LegisPlus
Testeaza LegisPlus
Resurse Lege-Online

Nota CTCE

Continutul, designul, structura, precum si materialele Lege-Online.ro apartin C.T.C.E. - Piatra Neamt si sunt protejate de Legea 8/1996 privind drepturile de autor si drepturile conexe, cu modificarile si completarile ulterioare. Copierea/distribuirea/republicarea acestora este ilegala.

Intrati in Contact

 • Telefon:
  (0233) 211 020 / (0233) 218 110
 • E-mail:
  office@ctce.ro
 • Adresa:
  Bd. Decebal, nr. 32
  610076, Piatra Neamt, Neamt
  Romania


CTCE - Centrul Teritorial de Calcul Economic

Info

Se încarcã, vã rugãm asteptati.