Inapoi la Cautare

DECIZIE 225 /2012


referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 5^2 şi art. 263 alin. 1 din Codul de procedură penală, art. 248, art. 249 şi art. 279 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital, art. 1 alin. (1) şi (3^1), art. 2 şi art. 4 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 43/2002 privind Direcţia Naţională Anticorupţie, a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 134/2005 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 43/2002, a dispoziţiilor Legii nr. 54/2006 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 134/2005, precum şi a dispoziţiilor art. 87 alin. (1) şi (9^1) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară


Puteti sa consultati o forma actualizata la data 25.02.2021, conform modificarilor publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, apasand butonul Cumpara Act.

Cumparati Actul varianta DOC

Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA
Doriti o forma actualizata , la zi (25.02.2021) , a acestui act ? Cumparati acum online, rapid si simplu varianta DOC !

Forme la zi | Modificari Act | Printare | Salvare DOC

având în vedere actele şi lucrările dosarului, constată următoarele:

    Prin Încheierea din 29 decembrie 2010, pronunţată în Dosarul nr. 46.717/3/2009, Tribunalul Bucureşti - Secţia a II-a penală a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 5^2 şi art. 263 alin. 1 din Codul de procedură penală, art. 248, art. 249 şi art. 279 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital, art. 1 alin. (1) şi (3^1), art. 2 şi art. 4 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 43/2002 privind Direcţia Naţională Anticorupţie, a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 134/2005 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 43/2002, a dispoziţiilor Legii nr. 54/2006 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 134/2005, precum şi a dispoziţiilor art. 87 alin. (1) şi (9^1) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, excepţie ridicată de Niculaie Ghinea şi George Vodislav în dosarul de mai sus având ca obiect soluţionarea unei cauze în care se fac cercetări cu privire la săvârşirea unor infracţiuni referitoare la piaţa de capital şi a unor infracţiuni de corupţie.

    În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autorii acesteia susţin că prevederile art. 5^2 şi art. 263 alin. 1 din Codul de procedură penală încalcă dispoziţiile constituţionale ale art. 21 referitor la Accesul liber la justiţie, art. 23 referitor la Libertatea individuală, art. 53 referitor la Restrângerea exerciţiului unor drepturi sau al unor libertăţi. Astfel, potrivit art. 5^2 din Codul de procedură penală prezumţia de nevinovăţie a unei persoane acuzate de săvârşirea unei fapte penale încetează la momentul stabilirii vinovăţiei sale printr-o hotărâre penală definitivă. Or, norma constituţională a art. 23 alin. (11) impune o garanţie mai largă pentru persoanele acuzate de săvârşirea unei fapte penale decât norma din Codul de procedură penală, deoarece presupune existenţa unei trimiteri în judecată urmate de o condamnare şi de rămânerea definitivă a acesteia. Prin urmare, o persoană faţă de care s-a dispus o soluţie de scoatere de sub urmărire penală (de exemplu, dacă elementul lipsă este altul decât latura subiectivă) ori de încetare a procesului penal (în caz de retragere a plângerii prealabile, de lipsă a acesteia ori dacă a intervenit amnistia, prescripţia ori decesul făptuitorului) nu mai poate fi considerată nevinovată, întrucât nu a fost niciodată condamnată.

    Dispoziţiile art. 263 alin. 1 din Codul de procedură penală sunt neconstituţionale întrucât nu conţin o diferenţiere, o nuanţare în privinţa încadrării juridice sau a stării de fapt şi chiar a probelor. În opinia autorului ar fi trebuit ca în text să se facă menţiunea faptului că încadrarea juridică stabilită prin rechizitoriu aparţine organului de urmărire penală, este o propunere a acestuia adresată instanţei de judecată în cadrul acuzării şi nu o confirmare a vinovăţiei persoanei cercetate, care, prin ipoteză, trebuie să fie prezumată nevinovată.

    Autorul excepţiei Nicolae Ghinea susţine că prevederile art. 248, art. 249 şi art. 279 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 contravin dispoziţiilor constituţionale ale art. 26 referitor la Viaţa intimă, familială şi privată, art. 45 referitor la Libertatea economică şi art. 57 referitor la Exercitarea drepturilor şi a libertăţilor, deoarece nu îndeplinesc exigenţele de calitate, previzibilitate şi accesibilitate, nefiind uşor de înţeles de destinatarii lor. Totodată, normele la care se face referire prin art. 279 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 nu au fost edictate la data săvârşirii presupuselor fapte penale. De asemenea, textele îngrădesc nepermis activităţile economice desfăşurate de comercianţi persoane fizice, care, în măsura în care orice activitate profesională caracterizează individul în societate şi în comunitatea mai restrânsă din care face parte, se înscriu în noţiunea mai largă a vieţii private.

    Autorul excepţiei George Vodislav susţine că prevederile art. 1 alin. (1) şi (3^1), art. 2, şi art. 4 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 43/2002, dispoziţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 134/2005, prevederile Legii nr. 54/2006, precum şi prevederile art. 87 alin. (1) şi (9^1) din Legea nr. 304/2004 sunt neconstituţionale pentru următoarele argumente:

    Astfel, dispoziţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 134/2005 şi ale Legii nr. 54/2006 contravin prevederilor constituţionale ale art. 115 alin. (4) şi (6) referitor la situaţiile extraordinare care impun adoptarea unei ordonanţe de urgenţă şi domeniul de reglementare a acestora, deoarece Guvernul a intervenit prin procedura ordonanţelor de urgenţă în domeniul legilor constituţionale şi al celor care privesc regimul instituţiilor fundamentale ale statului. Nu există niciun dubiu că Ministerul Public face parte din categoria acestor instituţii. Totodată, Guvernul nu se afla într-o situaţie extraordinară care să justifice emiterea actului normativ contestat. Împrejurarea aprobării ulterioare prin lege adoptată cu cvorumul prevăzut în cazul legilor organice nu este de natură a înlătura interdicţia constituţională şi nici de a valida demersul neconstituţional al Guvernului. Totodată, de vreme ce prin emiterea ordonanţei contestate a fost afectat regimul unei instituţii fundamentale a statului, cum este autoritatea judecătorească, este evident că actul a fost adoptat cu înfrângerea dispoziţiilor constituţionale ale art. 115 alin. (6).

    În ceea ce priveşte dispoziţiile art. 1 alin. (1) şi (3^1), art. 2 şi art. 4 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 43/2002, astfel cum au fost modificate prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 134/2005, se susţine că sunt neconstituţionale, afectând prevederile art. 131 alin. (3) referitor la rolul parchetelor de a conduce şi a supraveghea activitatea de cercetare penală a poliţiei judiciare în condiţiile legii şi art. 132 alin. (1) referitor la principiile potrivit cărora îşi desfăşoară activitatea procurorii, întrucât "instituie un organism paralel instituţiei constituţionale a Ministerului Public, instituţie care trebuie să funcţioneze unitar şi coerent, pe principiul legalităţii, al imparţialităţii şi al controlului ierarhic". Se arată că prin textele criticate se creează un "stat în stat", sustras ierarhiei constituţionale care trebuie să guverneze Ministerul Public.

    În sfârşit, în ceea ce priveşte excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 87 alin. (1) şi (9^1) din Legea nr. 304/2004, autorul excepţiei susţine că acestea înfrâng dispoziţiile constituţionale ale art. 16 alin. (1) şi (2) referitor la egalitatea în drepturi a cetăţenilor, art. 53 referitor la Restrângerea exerciţiului unor drepturi sau al unor libertăţi, art. 131 referitor la Rolul Ministerului Public şi art. 134 alin. (1) referitor la atribuţiile Consiliului Superior al Magistraturii, deoarece numirile procurorilor Direcţiei Naţionale Anticorupţie nu respectă exigenţele de promovare, aşa cum sunt prevăzute de Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, derogând de la acestea.

    Tribunalul Bucureşti - Secţia a II-a penală opinează că excepţia de neconstituţionalitate referitoare la dispoziţiile art. 5^2 şi art. 263 alin. 1 din Codul de procedură penală este întemeiată, deoarece acestea restrâng cadrul prezumţiei de nevinovăţie, aşa cum a fost ea înţeleasă de constituant, fiind lipsite de claritate şi previzibilitate.

    Excepţia de neconstituţionalitate referitoare la dispoziţiile art. 248, 249 şi art. 279 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 este întemeiată, deoarece aceste prevederi nu erau edictate la data săvârşirii presupuselor fapte penale de către inculpat şi deci nu puteau fi respectate.

    Excepţia de neconstituţionalitate referitoare la dispoziţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 134/2005 şi ale Legii nr. 54/2006 este, în opinia instanţei de judecată, întemeiată, deoarece este justificată necesitatea creării unui cadrul legal privind investigarea corupţiei ce are implicaţii majore asupra procesului de integrare a României în Uniunea Europeană.

    Excepţia de neconstituţionalitate referitoare la dispoziţiile art. 1 alin. (1) şi (3^1), art. 2 şi art. 4 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 43/2002 este neîntemeiată, deoarece Direcţia Naţională Anticorupţie a fost concepută ca o structură cu personalitate juridică distinctă şi independentă, având ca particularitate anumite atribuţii speciale în combaterea infracţiunilor de corupţie.

    Excepţia de neconstituţionalitate referitoare la dispoziţiile art. 87 alin. (1) şi (9^1) din Legea nr. 304/2004 este neîntemeiată, întrucât legiuitorul este liber să prevadă, în situaţii speciale, condiţii diferite de numire şi vechime pentru numirea în anumite structuri ale autorităţilor statului.

    Potrivit art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

<   1   2   3   >  

Forme la zi | Modificari Act | Printare | Salvare DOC

Inapoi la Cautare

Comentarii Act

Nu sunt comentarii momentan.

Posteaza pe retele sociale

Pentru a posta un comentariu trebuie sa va autentificati


Daca nu aveti inca un cont si vreti sa va inregistrati dati click aici


Despre Companie

CTCE este liderul national in domeniul software legislativ. Avem o experienta de peste 35 ani in domeniul dezvoltarii de aplicatii software.
(aflati mai multe)

Termeni si Conditii
Comanda LegisPlus
Testeaza LegisPlus
Resurse Lege-Online

Nota CTCE

Continutul, designul, structura, precum si materialele Lege-Online.ro apartin C.T.C.E. - Piatra Neamt si sunt protejate de Legea 8/1996 privind drepturile de autor si drepturile conexe, cu modificarile si completarile ulterioare. Copierea/distribuirea/republicarea acestora este ilegala.

Intrati in Contact

 • Telefon:
  (0233) 211 020 / (0233) 218 110
 • E-mail:
  office@ctce.ro
 • Adresa:
  Bd. Decebal, nr. 32
  610076, Piatra Neamt, Neamt
  Romania


CTCE - Centrul Teritorial de Calcul Economic

Info

Se încarcã, vã rugãm asteptati.