Inapoi la Cautare

DECIZIE 202 /2015


referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (1), (2) şi (6), art. 2 alin. (1) şi (2) şi art. 6 din Legea nr. 63/2011 privind încadrarea şi salarizarea în anul 2011 a personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ, precum şi a anexelor nr. 2 şi nr. 3b la lege


Puteti sa consultati o forma actualizata la data 11.12.2019, conform modificarilor publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, apasand butonul Cumpara Act.

Cumparati Actul varianta DOC

Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA
Doriti o forma actualizata , la zi (11.12.2019) , a acestui act ? Cumparati acum online, rapid si simplu varianta DOC !

Forme la zi | Modificari Act | Printare | Salvare DOC
	

    Augustin Zegrean - preşedinte
    Valer Dorneanu - judecător
    Petre Lăzăroiu - judecător
    Mircea Ştefan Minea - judecător
    Daniel Marius Morar - judecător
    Mona-Maria Pivniceru - judecător
    Puskas Valentin Zoltan - judecător
    Simona-Maya Teodoroiu - judecător
    Tudorel Toader - judecător
    Mihaela Ionescu - magistrat-asistent


    Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Antonia Constantin.

    1. Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (1), (2) şi (6), art. 2 alin. (1) şi (2) şi art. 6 din Legea nr. 63/2011 privind încadrarea şi salarizarea în anul 2011 a personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ, precum şi a anexelor nr. 2 şi nr. 3b la lege, excepţie ridicată de Maria Marcu, Maria Ciobanu, Ştefania Grigoruţă, Lazăr Romaniuc, Oana Cătălina Gîlcă, Lidia Alexandrina Hostiuc, Magduţa Nemţanu, Daniela Rotaru, Raluca Răileanu, Nicoleta Salariu, Ionela Loredana Podovei, Sergiu Rotariu, Simona Coller, Cristinel Iulian Tudose, Mihai Andronic, Mitică Mititelu, Vasilica Lungu, Elena Siriteanu, Cristian Emil Mihalache şi Adrian Mocanu, prin reprezentant legal Liga Sindicatelor din Învăţământ Botoşani, în Dosarul nr. 2.600/40/2014 al Tribunalului Botoşani - Secţia I civilă, de Ionuţ Hemen, Ana Maria Racu, Ionuţ Ivasciuc, Nadia Ferariu, Oana Matei, Dragoş Constantin Racu, Constantin Sorin Baltag, Ramona Păstrăv, Florin Zamfir, Andreea Babuc şi Claudia Mîrza, prin reprezentant legal Liga Sindicatelor din Învăţământ Botoşani, în Dosarul nr. 2.733/40/2014 al Tribunalului Botoşani - Secţia I civilă, de Doina Pastinaru, Steluţa Violeta Gheorghiţă, Liliana Nicoleta Iurescu, Silvia Constanţa Popa, Teodor Pastinaru, Florentina Burlacu, Camelia Hriţcu, Mădălina Teodora Huţu, Maria Magdalena Atomei şi Delia Marilena Oghisca, prin reprezentant legal Liga Sindicatelor din Învăţământ Botoşani, în Dosarul nr. 2.776/40/2014 al Tribunalului Botoşani - Secţia I civilă, de Elena Roznov, Carmen Dărîngă, Romică Orăşanu, Mihaela Babliuc, Dumitru Barbălată, Giorgică Zală, Elena Cazacincu, Vasilica Aştefanei şi Minodora Găină, prin reprezentant legal Liga Sindicatelor din Învăţământ Botoşani, în Dosarul nr. 2.802/40/2014 al Tribunalului Botoşani - Secţia I civilă, de Marinela Acsinte, Elena Agachi, Ionela Petronela Alecu, Dorica Alexe, Ovidiu Aniculăese, Ciprian Apetrei ş.a., prin reprezentant legal Liga Sindicatelor din Învăţământ Botoşani, în Dosarul nr. 2.631/40/2014 al Tribunalului Botoşani - Secţia I civilă, de Ioan Adomnicăi, Elena Aga, Camelia Alexa, Steluţa Amarandei, Liana Andronic ş.a., prin reprezentant legal Liga Sindicatelor din Învăţământ Botoşani, în Dosarul nr. 2.642/40/2014 al Tribunalului Botoşani - Secţia I civilă, de Geta Slabu, Carmena Corleciuc, Daniela Diaconu, Daniela Aionesei, Mirela Costescu, Lenuţa Frunzete ş.a., prin reprezentant legal Liga Sindicatelor din Învăţământ Botoşani, în Dosarul nr. 2.643/40/2014 al Tribunalului Botoşani - Secţia I civilă, şi, respectiv, de Nicoleta Tiugan, Dorina Aretu, Laura Preda, Crenguţa Ene, Costel Aprodu, Teodora Vasilică, Adriana Antia şi Chiva Mocanu, prin reprezentant legal Sindicatul Liber Învăţământ Zona Caracal, în Dosarul nr. 1.781/104/2014 al Curţii de Apel Craiova - Secţia I civilă, şi care formează obiectul dosarelor Curţii Constituţionale nr. 26D/2015, nr. 27D/2015, nr. 28D/2015, nr. 29D/2015, nr. 30D/2015, nr. 31D/2015, nr. 32D/2015 şi nr. 140D/2015.

    2. Dosarele au fost conexate, în temeiul dispoziţiilor art. 53 alin. (5) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, în şedinţa publică din 12 martie 2015, dată la care au avut loc dezbaterile în acest sens, acestea fiind consemnate în încheierea de şedinţă de la acea dată, când Curtea, având în vedere cererea apărătorului ales al autorilor excepţiei de neconstituţionalitate din dosarele nr. 26D-32D/2015, prin care s-a solicitat acordarea unui nou termen de judecată în vederea pregătirii apărării, în temeiul dispoziţiilor art. 222 alin. (2) din Codul de procedură civilă coroborate cu ale art. 14 din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, a amânat judecarea cauzei pentru data de 31 martie 2015, dată la care a pronunţat prezenta decizie.

    3. La apelul nominal, în dosarele nr. 26D-32D/2015, se prezintă apărătorul ales al autorilor excepţiei, doamna avocat Camelia Mihaela Bobaşu, având împuternicire avocaţială depusă la dosar, şi preşedintele Ligii Sindicatelor din Învăţământ Botoşani, domnul Liviu Axinte, cu delegaţie la dosar, iar în Dosarul nr. 140D/2015 se prezintă preşedintele Sindicatului Liber Învăţământ Zona Caracal, domnul Tudor Şerban Chiosan, cu delegaţie la dosar, lipsind celelalte părţi, faţă de care procedura de citare este legal îndeplinită.

    4. Magistratul-asistent referă asupra cauzei şi arată că, în Dosarul nr. 26D/2015, partea Consiliul Local Blândeşti, prin primar, a transmis o adresă prin care solicită respingerea acţiunii reclamanţilor ca neîntemeiată.

    5. Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele acordă cuvântul doamnei avocat Camelia Mihaela Bobaşu, care solicită admiterea excepţiei de neconstituţionalitate, reiterând, pe larg, motivele formulate în faţa instanţei de judecată, cuprinse în notele scrise ale autorilor excepţiei care au însoţit încheierea de sesizare a Curţii, aflate la dosarul cauzei. În plus faţă de acestea, arată că, în expunerea de motive la proiectul Legii nr. 63/2011, Guvernul justifică unificarea salarizării personalului didactic prin existenţa unei practici neunitare a instanţelor de judecată în această materie, deşi sarcina interpretării şi aplicării unitare a legii pentru uniformizarea salariilor revine Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, astfel cum prevede art. 126 alin. (3) din Constituţie. Susţine că, încălcând dispoziţiile constituţionale citate şi substituindu-se puterii judecătoreşti, respectiv competenţei Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, Guvernul nu a respectat supremaţia Legii fundamentale, încălcând astfel şi dispoziţiile constituţionale ale art. 1 alin. (5). Arată că susţinerile Guvernului potrivit cărora prin majoritatea sentinţelor judecătoreşti au fost apreciate pretenţiile personalului didactic ca fiind justificate, acest lucru ducând la depăşirea anvelopei bugetare pentru salarii în valoare de 39 miliarde lei, negociată cu Fondul Monetar Internaţional pentru anul 2011, nu pot motiva diminuarea salariilor exclusiv în învăţământ. Şi în acest caz Guvernul era obligat să respecte supremaţia legilor de salarizare din domeniul bugetar, iar încadrarea în anvelopa bugetară trebuia să se facă printr-o nouă lege de reducere a salariilor bugetarilor cu respectarea condiţiilor prevăzute de art. 53 din Constituţie. Or, prin Legea nr. 63/2011, Guvernul a plasat sarcina încadrării în anvelopa bugetară negociată cu Fondul Monetar Internaţional pentru anul 2011 exclusiv asupra personalului didactic din învăţământ, cu încălcarea legii şi a Constituţiei. Depune la dosar note scrise cu privire la susţinerile orale din şedinţa publică.

    6. Preşedintele Ligii Sindicatelor din Învăţământ Botoşani, domnul Liviu Axinte, având cuvântul, arată că în judeţele Botoşani şi Suceava salarizarea s-a făcut conform coeficienţilor de salarizare şi valorilor rezultate din Legea nr. 221/2008, ca urmare a unor hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile ale Curţii de Apel Suceava, în temeiul cărora ordonatorii de credite au emis decizii de reîncadrare începând cu data de 1 iunie 2010. Aşa încât, la data intrării în vigoare a Legii nr. 63/2011, personalul didactic şi didactic auxiliar din judeţele Botoşani şi Suceava era plătit potrivit Legii nr. 221/2008.

    7. Preşedintele Sindicatului Liber Învăţământ Zona Caracal, domnul Tudor Şerban Chiosan, arată că nu are nimic de adăugat la cele susţinute anterior de către părţile prezente.

    8. Reprezentantului Ministerului Public, având cuvântul, arată că Legea nr. 63/2011 a constituit obiect al controlului de constituţionalitate a priori şi a posteriori, considerentele jurisprudenţei deja formate păstrându-şi valabilitatea şi în prezenta cauză. În plus, cât priveşte dispoziţiile art. 1 alin. (6) din Legea nr. 63/2011 care prevăd că, prin contractele colective de muncă sau acordurile colective de muncă şi contractele individuale de muncă, nu pot fi negociate salarii ori alte drepturi băneşti sau în natură care excedează prevederilor prezentei legi, arată că această soluţie legislativă se regăseşte şi în alte acte normative, respectiv art. 12 din Legea nr. 130/1996 privind contractul colectiv de muncă, fiind supusă controlului de constituţionalitate, iar printr-o jurisprudenţă concordantă Curtea a reţinut că regimul juridic special al contractelor colective de muncă încheiate pentru salariaţii instituţiilor publice este determinat de situaţia deosebită a părţilor acestor contracte, de vreme ce cheltuielile necesare pentru funcţionarea instituţiilor publice, inclusiv drepturile salariale ale salariaţilor, sunt suportate de la bugetul de stat ori de la bugetele locale ale comunelor, ale oraşelor şi ale judeţelor. În acest sens, face referire la deciziile Curţii nr. 768/2007, nr. 1.024/2010 şi nr. 1.010/2011. În ceea ce priveşte dispoziţiile art. 2 alin. (2) din Legea nr. 63/2011 şi anexele nr. 2 şi nr. 3b la lege, arată că obiecţiunile autorilor se referă la situaţia particulară în care prin hotărâri definitive şi irevocabile s-a stabilit, pentru viitor, o anumită salarizare a personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământul preuniversitar, salarizare care s-a făcut până la data intrării în vigoare a Legii nr. 63/2011 pe baza valorii coeficientului de multiplicare 1,000 stabilit la nivelul de 400 lei prin Ordonanţa Guvernului nr. 15/2008, aprobată cu modificări prin Legea nr. 221/2008; după data de 13 mai 2011, data intrării în vigoare a Legii nr. 63/2011, salariile personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământul preuniversitar, aflate în plată, au fost reduse faţă de cele pe care le-ar fi avut în temeiul Legii nr. 221/2008. Apreciază că se pune, astfel, în discuţie restrângerea efectului pozitiv al autorităţii de lucru judecat al hotărârilor judecătoreşti definitive şi irevocabile, care funcţionează doar atât timp cât norma juridică avută în vedere la pronunţarea lor este aceeaşi. Efectele hotărârilor judecătoreşti sunt, ca atare, adaptate efectelor pe care le produce intrarea în vigoare a unui nou act normativ de salarizare, fiind vorba de o limitare a efectului pozitiv al autorităţii de lucru judecat, construcţie juridică pe care Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, completul competent să soluţioneze recursurile în interesul legii, a dezvoltat-o în Decizia nr. 9/2013, în materia revizuirii pensiilor recalculate potrivit Legii nr. 119/2010, raţionamentul menţinându-şi valabilitatea şi în prezentele litigii. În final, apreciază că elementele noi puse în discuţie de către părţi nu sunt de natură să determine schimbarea jurisprudenţei Curţii Constituţionale în această materie.

                               CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarelor, constată următoarele:

    9. Prin încheierile din 8 şi 10 decembrie 2014, pronunţate în dosarele nr. 2.600/40/2014, nr. 2.733/40/2014, nr. 2.776/40/2014, nr. 2.802/40/2014, nr. 2.631/40/2014, nr. 2.642/40/2014 şi nr. 2.643/40/2014, şi prin Încheierea din 19 ianuarie 2015, pronunţată în Dosarul nr. 1.781/104/2014, Tribunalul Botoşani - Secţia I civilă şi, respectiv, Curtea de Apel Craiova - Secţia I civilă au sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (1), (2) şi (6), art. 2 alin. (1) şi (2) şi art. 6 din Legea nr. 63/2011 privind încadrarea şi salarizarea în anul 2011 a personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ, precum şi a anexelor nr. 2 şi nr. 3b la lege, excepţie ridicată de Maria Marcu, Maria Ciobanu, Ştefania Grigoruţă, Lazăr Romaniuc, Oana Cătălina Gîlcă, Lidia Alexandrina Hostiuc, Magduţa Nemţanu, Daniela Rotaru, Raluca Răileanu, Nicoleta Salariu, Ionela Loredana Podovei, Sergiu Rotariu, Simona Coller, Cristinel Iulian Tudose, Mihai Andronic, Mitică Mititelu, Vasilica Lungu, Elena Siriteanu, Cristian Emil Mihalache şi Adrian Mocanu, de Ionuţ Hemen, Ana Maria Racu, Ionuţ Ivasciuc, Nadia Ferariu, Oana Matei, Dragoş Constantin Racu, Constantin Sorin Baltag, Ramona Păstrăv, Florin Zamfir, Andreea Babuc şi Claudia Mîrza, de Doina Pastinaru, Steluţa Violeta Gheorghiţă, Liliana Nicoleta Iurescu, Silvia Constanţa Popa, Teodor Pastinaru, Florentina Burlacu, Camelia Hriţcu, Mădălina Teodora Huţu, Maria Magdalena Atomei, Delia Marilena Oghisca, de Elena Roznov, Carmen Dărîngă, Romică Orăşanu, Mihaela Babliuc, Dumitru Barbălată, Giorgică Zală, Elena Cazacincu, Vasilica Aştefanei şi Minodora Găină, de Marinela Acsinte, Elena Agachi, Ionela Petronela Alecu, Dorica Alexe, Ovidiu Aniculăese, Ciprian Apetrei ş.a., de Ioan Adomnicăi, Elena Aga, Camelia Alexa, Steluţa Amarandei, Liana Andronic ş.a., de Geta Slabu, Carmena Corleciuc, Daniela Diaconu, Daniela Aionesei, Mirela Costescu, Lenuţa Frunzete ş.a., toţi prin reprezentant legal Liga Sindicatelor din Învăţământ Botoşani, şi, respectiv, de Nicoleta Tiugan, Dorina Aretu, Laura Preda, Crenguţa Ene, Costel Aprodu, Teodora Vasilică, Adriana Antia şi Chiva Mocanu, prin reprezentant legal Sindicatul Liber Învăţământ Zona Caracal, în cauze având ca obiect acordarea de drepturi băneşti.

    10. În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autorii sintetizează evoluţia cronologică a dispoziţiilor legale care prezintă relevanţă în cauza de faţă, respectiv Ordonanţa Guvernului nr. 15/2008, aprobată cu modificări prin Legea nr. 221/2008, ordonanţele de urgenţă ale Guvernului nr. 136/2008, nr. 151/2008 şi nr. 1/2009, declarate neconstituţionale prin decizii succesive ale Curţii Constituţionale. De asemenea, fac referire la Decizia Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie nr. 3 din 4 aprilie 2011, pronunţată în soluţionarea unui recurs în interesul legii, în care s-a reţinut faptul că, urmare a deciziilor Curţii Constituţionale prin care au fost declarate neconstituţionale ordonanţele de urgenţă ale Guvernului nr. 136/2008, nr. 151/2008 şi nr. 1/2009, dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 15/2008, aprobată cu modificări prin Legea nr. 221/2008, constituie temei legal pentru diferenţa dintre drepturile salariale cuvenite funcţiilor didactice potrivit acestui act normativ şi drepturile salariale efectiv încasate, cu începere de la 1 octombrie 2008 şi până la data de 31 decembrie 2009. În continuare, susţin că, începând cu data de 1 ianuarie 2010, în învăţământul de stat din România s-au aplicat, în paralel, două sisteme de salarizare, respectiv salarizarea conform coeficienţilor de ierarhizare şi valorilor rezultate din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 41/2009, impusă de art. 5 alin. (6) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2010, şi salarizarea (în judeţele Botoşani, Suceava, Buzău, Galaţi - comuna Lieşti) conform coeficienţilor de salarizare şi valorilor rezultate din Ordonanţa Guvernului nr. 15/2008, aprobată cu modificări prin Legea nr. 221/2008. În acest context arată că începând cu data de 3 iulie 2010 a intrat în vigoare Legea nr. 118/2010 privind unele măsuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar, prin care s-a prevăzut, potrivit art. 16, pentru perioada iulie-decembrie 2010, diminuarea veniturilor brute pentru întreg personalul plătit din fonduri publice, dar fără modificarea coeficienţilor de calculare a salariilor de bază stabiliţi prin Legea nr. 221/2008 şi Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 41/2009. De asemenea, arată că, începând cu data de 1 ianuarie 2011, au intrat în vigoare prevederile Legii nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice, care a majorat salariile diminuate în temeiul Legii nr. 118/2010, cu 15%, de asemenea fără a se aduce modificări coeficienţilor de calculare a salariilor de bază, prevăzând în art. 1 că salarizarea în anul 2011 porneşte de la salariile de referinţă stabilite în luna octombrie 2010. Totodată, arată că în data de 14 mai 2011 a intrat în vigoare Legea nr. 63/2011 care a uniformizat salarizarea din învăţământ şi a eliminat coeficienţii de ierarhizare şi de multiplicare din grilele de salarizare, înlocuindu-i cu valori care rezultă din înmulţirea celor doi coeficienţi. În acest context, susţin că Guvernul, prin Legea nr. 63/2011, a uniformizat salariile personalului didactic din învăţământ, iar pentru a stabili valorile salariale a luat în calcul coeficienţii de multiplicare şi de ierarhizare din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 41/2009, reducând astfel cu 25% valorile salariale în raport cu Ordonanţa Guvernului nr. 15/2008, astfel cum a fost aprobată şi modificată prin Legea nr. 221/2008, fără ca în expunerea de motive a actului normativ menţionat să fie prezentate argumente faţă de restrângerea drepturilor în raport cu dispoziţiile art. 53 din Constituţie. Invocă atât Decizia Curţii Constituţionale nr. 877/2011 prin care au fost supuse controlului de constituţionalitate dispoziţiile art. 5 alin. (6) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2010, cât şi Decizia Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie nr. 11/2012, pronunţată într-un recurs în interesul legii cu privire la interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 5 alin. (6) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2010 şi ale art. 30 din Legea-cadru nr. 330/2009, şi arată că dreptul personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ la salarizarea conform Ordonanţei Guvernului nr. 15/2008, aprobată cu modificări prin Legea nr. 221/2008, s-a perpetuat şi după data de 1 ianuarie 2010. În concluzie, susţin că prevederile art. 1 alin. (1), (2) şi (6), art. 2 alin. (1) şi (2) şi art. 6 din Legea nr. 63/2011, precum şi anexele nr. 2 şi nr. 3b la lege contravin dispoziţiilor constituţionale cuprinse în art. 1 alin. (5), întrucât "perpetuează prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 41/2009, neconstituţională, chiar dacă introduc în locul coeficienţilor de multiplicare şi de ierarhizare rezultatul înmulţirii acestora". În opinia autorilor excepţiei soluţia constituţională era aceea a uniformizării salariilor din învăţământ prin raportare la valorile rezultate din prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 15/2008, aprobată cu modificări prin Legea nr. 221/2008.

1   2   >  

Forme la zi | Modificari Act | Printare | Salvare DOC

Inapoi la Cautare

Comentarii Act

Nu sunt comentarii momentan.

Posteaza pe retele sociale

Pentru a posta un comentariu trebuie sa va autentificati


Daca nu aveti inca un cont si vreti sa va inregistrati dati click aici


Despre Companie

CTCE este liderul national in domeniul software legislativ. Avem o experienta de peste 35 ani in domeniul dezvoltarii de aplicatii software.
(aflati mai multe)

Termeni si Conditii
Comanda LegisPlus
Testeaza LegisPlus
Resurse Lege-Online

Nota CTCE

Continutul, designul, structura, precum si materialele Lege-Online.ro apartin C.T.C.E. - Piatra Neamt si sunt protejate de Legea 8/1996 privind drepturile de autor si drepturile conexe, cu modificarile si completarile ulterioare. Copierea/distribuirea/republicarea acestora este ilegala.

Intrati in Contact

 • Telefon:
  (0233) 211 020 / (0233) 218 110
 • E-mail:
  office@ctce.ro
 • Adresa:
  Bd. Decebal, nr. 32
  610076, Piatra Neamt, Neamt
  Romania


CTCE - Centrul Teritorial de Calcul Economic

Info

Se încarcã, vã rugãm asteptati.