Inapoi la Cautare

DECIZIE 127 /2016


referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, în ansamblul său, şi, în special, ale art. 4 şi art. 6 din aceeaşi ordonanţă de urgenţă


Puteti sa consultati o forma actualizata la data 30.10.2020, conform modificarilor publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, apasand butonul Cumpara Act.

Cumparati Actul varianta DOC

Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA
Doriti o forma actualizata , la zi (30.10.2020) , a acestui act ? Cumparati acum online, rapid si simplu varianta DOC !

Forme la zi | Modificari Act | Printare | Salvare DOC	
     Augustin Zegrean     - preşedinte
    Valer Dorneanu - judecător
    Petre Lăzăroiu - judecător
    Mircea Ştefan Minea - judecător
    Mona-Maria Pivniceru - judecător
    Puskas Valentin Zoltan - judecător
    Simona-Maya Teodoroiu - judecător
    Tudorel Toader - judecător
    Cristina Cătălina Turcu - magistrat-asistent


    Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Liviu Drăgănescu.

    1. Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4 şi art. 6 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, excepţie ridicată de Cătălin Ion Ciora în Dosarul nr. 1.267/3/2014 al Tribunalului Bucureşti - Secţia a II-a contencios administrativ şi fiscal, şi care formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 647D/2015.

    2. La apelul nominal se prezintă personal autorul excepţiei, lipsind celelalte părţi, faţă de care procedura de citare este legal îndeplinită.

    3. Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele acordă cuvântul autorului excepţiei, care solicită admiterea acesteia, susţinând, în esenţă, că Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 9/2013 a fost adoptată la data de 19 februarie 2013, publicată pe data de 4 martie 2013 şi a intrat în vigoare la data de 15 martie 2013, adică după trecerea unei perioade de aproximativ o lună, ceea ce aduce atingere dispoziţiilor constituţionale ale art. 115 alin. (4) referitor la condiţia adoptării ordonanţelor de urgenţă ale Guvernului numai în situaţii extraordinare, a căror reglementare nu poate fi amânată. Potrivit dispoziţiilor Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, ordonanţele de urgenţă intră în vigoare la data publicării lor, dacă nu se prevede o altă dată în cuprinsul acestora. Timbrul de mediu, în numite cazuri, este mai mare decât preţul autovehiculului, ceea ce duce la scoaterea bunului din circuitul civil, afectând dreptul de proprietate. Timbrul de mediu, deşi se plăteşte în lei, este stabilit în euro, ceea ce aduce atingere art. 137 alin. (2) teza întâi din Constituţie, potrivit căruia moneda naţională este leul. Or, taxele locale, spre exemplu, se stabilesc şi plătesc în lei, iar nu raportat la cursul euro. Actul normativ criticat nu este în conformitate cu regulamentele Uniunii Europene, care fac diferenţă între taxa pentru autovehicule echipate cu motoare diesel şi cele echipate cu motoare ce funcţionează cu benzină, şi nici cu taxele stabilite de acestea pe categorii de motorizări, în cazul său taxa fiind foarte mare. Autorul arată că prin textele de lege criticate se aduce atingere art. 110 din Tratatul de funcţionare a Uniunii Europene. Invocă, în acest sens, cele reţinute de Curtea de Justiţie a Uniunii Europene prin Hotărârea din 14 aprilie 2015, pronunţată în Cauza C-76/14 Mihai Manea împotriva Instituţiei Prefectului - Judeţul Braşov - Serviciul public comunitar regim de permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor. Arată că, potrivit art. 4 lit. c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 9/2013, timbrul de mediu pentru autovehicule se plăteşte cu ocazia transcrierii dreptului de proprietate asupra autovehiculului rulat, pentru care nu a fost achitată niciuna dintre taxele anterior reglementate. Dacă aceste taxe s-au plătit, rezultă dintr-o interpretare per a contrario că nu mai există obligaţia de a plăti timbru de mediu, ceea ce este contrar celor reţinute în decizia invocată. Autorul depune, la dosar, o copie în limba română de pe hotărârea invocată, precum şi un extras în limba franceză de pe aceasta.

    4. Reprezentantul Ministerului Public solicită respingerea excepţiei de neconstituţionalitate ca neîntemeiată, arătând că asupra textului de lege criticat Curtea s-a mai pronunţat prin deciziile nr. 94 din 3 martie 2015 şi nr. 162 din 17 martie 2015.

                             CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarului, constată următoarele:

    5. Prin Încheierea din 17 martie 2015, pronunţată în Dosarul nr. 1.267/3/2014, Tribunalul Bucureşti - Secţia a II-a contencios administrativ şi fiscal a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 4 şi art. 6 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule. Excepţia a fost invocată de Cătălin Ion Ciora, într-o cauză având ca obiect o acţiune în anularea deciziei prin care i s-a stabilit suma reprezentând timbru de mediu, şi restituirea sumei plătite.

    6. În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate, autorul susţine că adoptarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 9/2013 s-a făcut cu încălcarea prevederilor constituţionale ale art. 115 alin. (4) din Constituţie, deoarece publicarea acesteia în Monitorul Oficial a avut loc la data de 4 martie 2013, iar, potrivit art. 17 din acest act normativ, intrarea sa în vigoare a fost amânată la data de 15 martie 2013. În aceste condiţii, Curtea trebuie să analizeze dacă a existat situaţia extraordinară, a cărei reglementare să nu poată fi amânată, care a determinat adoptarea unei ordonanţe de urgenţă, în condiţiile în care respectivul act a intrat în vigoare la aproximativ o lună de la data adoptării. De asemenea, se susţine că Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 9/2013 aduce atingere şi art. 115 alin. (6) din Legea fundamentală, deoarece afectează regimul drepturilor fundamentale, respectiv drepturile constituţionale de proprietate şi dreptul la libera circulaţie a bunurilor, în sensul în care verbul "a afecta" a fost precizat de Curte, prin Decizia nr. 1.189 din 6 noiembrie 2008. Astfel, autorul arată că prevederile art. 4 şi art. 6 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 9/2013 aduc atingere dispoziţiilor art. 44 referitor la dreptul de proprietate din Constituţie şi art. 1 privind protecţia proprietăţii din Protocolul adiţional la Convenţia privind apărarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale. Prin stabilirea taxei privind timbrul de mediu pentru autovehicule, într-un cuantum mai mare decât valoarea autoturismului, se aduce atingere dreptului de dispoziţie asupra acestui bun, care este practic scos din circuitul civil. Stabilirea unui timbru de mediu care se plăteşte doar la momentul înmatriculării, urmând ca ulterior să nu se distingă între uzura autoturismelor, reprezintă premisa unei discriminări între proprietari. De asemenea, se creează o discriminare prin aplicarea timbrului de mediu numai pentru autovehiculele care îşi schimbă proprietarul. Pentru celelalte, care nu vor mai fi vândute, indiferent de norma de poluare şi de uzura acestora, taxa nu se încasează. Autorul excepţiei arată că este, de asemenea, discriminatoriu modul de calcul al taxei, diferit pentru fiecare proprietar. Stabilirea nivelului timbrului de mediu exprimat în euro şi urmând a fi plătit în lei, pe baza cursului de schimb valutar al monedei euro, aduce atingere dispoziţiilor constituţionale ale art. 137 alin. (2) teza întâi, potrivit cărora moneda naţională este leul.

    7. Tribunalul Bucureşti - Secţia a II-a contencios administrativ şi fiscal, contrar prevederilor art. 29 alin. (4) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, nu şi-a exprimat opinia asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

    8. Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

    9. Guvernul consideră că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată, prin raportare la prevederile art. 115 alin. (4) din Constituţie, făcând referire la preambulul ordonanţei de urgenţă criticate. De asemenea, face referire la jurisprudenţa Curţii Constituţionale, arătând că textele de lege criticate nu aduc atingere dispoziţiilor art. 16 şi art. 44 din Legea fundamentală. Sunt reiterate cele reţinute de Curte prin Decizia nr. 645 din 11 noiembrie 2014 cu privire la încălcarea liberei circulaţii a bunurilor. Referitor la pretinsa nerespectare a prevederilor constituţionale care impun ca monedă naţională leul, precizează că, potrivit art. 5 alin. (2), art. 7 alin. (2) şi art. 12 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 9/2013, valoarea timbrului de mediu se stabileşte în lei, pe baza cursului de schimb valutar al monedei euro, stabilit în prima zi lucrătoare a lunii octombrie din anul precedent, şi publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, respectiv la cursul de schimb valutar aplicabil la momentul înmatriculării sau transcrierii dreptului de proprietate asupra unui autovehicul rulat. În aceste condiţii modalitatea de reglementare consacrată prin prevederile ordonanţei de urgenţă criticate este în concordanţă cu dispoziţiile art. 137 alin. (2) din Legea fundamentală. Întrucât nu au fost încălcate drepturi fundamentale, nu poate fi reţinută nicio atingere adusă dispoziţiilor art. 115 alin. (6) din Constituţie.

    10. Avocatul Poporului apreciază că textele de lege criticate şi Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 9/2013, în ansamblul său, sunt constituţionale. În acest sens, arată că nu poate fi reţinută critica potrivit căreia actul normativ criticat a fost adoptat cu încălcarea dispoziţiilor art. 115 alin. (4) din Constituţie, făcând referire la cele expuse în preambulul acesteia, şi arătând că măsurile reglementate prin Ordonanţa de urgenţă nr. 9/2013 reprezintă concretizarea competenţei Guvernului de realizare a politicii interne a ţării, consacrate prin art. 102 alin. (1) din Legea fundamentală. De asemenea, arată că Parlamentul a validat reglementările juridice introduse prin actul normativ criticat, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 9/2013 fiind aprobată prin Legea nr. 37/2014. Cu privire la critica referitoare la încălcarea prevederilor art. 115 alin. (6) din Constituţie, arată că intervenţia legiuitorului nu afectează un drept fundamental, respectiv dreptul de proprietate. Reglementarea timbrului de mediu, taxă parafiscală care se plăteşte o singură dată, vizează constituirea fondului de mediu, iar statele au dreptul de a adopta legile necesare pentru a asigura plata impozitelor ori a altor contribuţii, fără ca aceasta să aibă semnificaţia încălcării dreptului de proprietate privată, potrivit paragraful 2 al art. 1 din Primul Protocol adiţional la Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale.

    11. Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.
1   2   >  

Forme la zi | Modificari Act | Printare | Salvare DOC

Inapoi la Cautare

Comentarii Act

Nu sunt comentarii momentan.

Posteaza pe retele sociale

Pentru a posta un comentariu trebuie sa va autentificati


Daca nu aveti inca un cont si vreti sa va inregistrati dati click aici


Despre Companie

CTCE este liderul national in domeniul software legislativ. Avem o experienta de peste 35 ani in domeniul dezvoltarii de aplicatii software.
(aflati mai multe)

Termeni si Conditii
Comanda LegisPlus
Testeaza LegisPlus
Resurse Lege-Online

Nota CTCE

Continutul, designul, structura, precum si materialele Lege-Online.ro apartin C.T.C.E. - Piatra Neamt si sunt protejate de Legea 8/1996 privind drepturile de autor si drepturile conexe, cu modificarile si completarile ulterioare. Copierea/distribuirea/republicarea acestora este ilegala.

Intrati in Contact

 • Telefon:
  (0233) 211 020 / (0233) 218 110
 • E-mail:
  office@ctce.ro
 • Adresa:
  Bd. Decebal, nr. 32
  610076, Piatra Neamt, Neamt
  Romania


CTCE - Centrul Teritorial de Calcul Economic

Info

Se încarcã, vã rugãm asteptati.