Inapoi la Cautare

ANEXĂ din /2015


la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.698/2015 pentru aprobarea formularelor de înregistrare fiscală a contribuabililor şi a tipurilor de obligaţii fiscale care formează vectorul fiscal (Anexele nr. 1-12)


Puteti sa consultati o forma actualizata valabilă între 05.12.2017 și 31.12.2017 , conform modificarilor publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, apasand butonul Cumpara Act.

Cumparati Actul varianta DOC

Doriti o forma actualizata ,valabilă între 05.12.2017 și 31.12.2017 , a acestui act ? Cumparati acum online, rapid si simplu varianta DOC !

Forme la zi | Modificari Act | Printare | Salvare DOC    ANEXA 1

	

┌────────────┬───────────────────────────────────────────┬────────────────────┐
│ │ DECLARAŢIE DE ÎNREGISTRARE │ │
│ SIGLA*) │ FISCALĂ/DECLARAŢIE DE MENŢIUNI/ │ 010 │
│ ANAF │ DECLARAŢIE DE RADIERE PENTRU │ │
│ │ PERSOANE JURIDICE, ASOCIERI ŞI │ Nr. de operator de │
│ │ ALTE ENTITĂŢI FĂRĂ PERSONALITATE JURIDICĂ │ date cu caracter │
│ │ │ personal - 759 │
└────────────┴───────────────────────────────────────────┴────────────────────┘

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│I. FELUL DECLARAŢIEI │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───┤
│1. DECLARAŢIE DE ÎNREGISTRARE FISCALĂ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤
│2. DECLARAŢIE DE MENŢIUNI │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤
│3. DECLARAŢIE DE RADIERE │ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───┘

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│II. DATE DE IDENTIFICARE A CONTRIBUABILULUI │
├───────────────────────────────────────────┬───┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┤
│1. COD DE IDENTIFICARE FISCALĂ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────┬──────────────────────────┴───┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┤
│2. DENUMIRE │ │
├────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────────┤
│3. DOMICILIU FISCAL │
├───────┬─────────────────────┬─────────────┬───────────────┬───────┬─────────┤
│Judeţ │ │Localitate │ │Sector │ │
├───────┴─┬───────────────────┴─────────────┴─┬─────┬────┬──┴───┬───┴┬────┬───┤
│Strada │ │Nr. │ │Bloc │ │Sc. │ │
├────┬────┴┬────┬────────────┬───────────────┬┴─────┴────┴──────┴────┴────┴───┤
│Et. │ │Ap. │ │Detalii adresă │ │
├────┴─────┴───┬┴────────────┴────┬──────────┴─┬──────────────────────────────┤
│Cod poştal │ │Ţara │ │
├─────────┬────┴────────────┬─────┴──┬─────────┴──┬────────┬──────────────────┤
│Telefon │ │Fax │ │E-mail │ │
├─────────┴─────────────────┴────────┴────────────┴────────┴──────────────────┤
│4. FORMA DE ORGANIZARE │
├───────────────────┬──┬───────────────┬──┬────────────┬──┬────────────────┬──┤
│Persoană juridică │ │Întreprindere │ │ Asociaţie │ │Asociaţie de │ │
│ │ │familială │ │ │ │proprietari │ │
├───────────────────┼──┼───────────────┼──┼────────────┴──┴────────────────┼──┤
│Fundaţie │ │Federaţie │ │ Sindicat, federaţie sindicală, │ │
│ │ │ │ │ confederaţie │ │
├───────────────────┴──┴───────────────┴──┴────────────────────────────────┼──┤
│ Altă asociere sau entitate fără personalitate juridică │ │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──┘

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│III. REPREZENTARE PRIN: │
├───────────────────┬──┬───────────────┬──┬─────────────┬──┬───────────────┬──┤
│Împuternicit │ │Reprezentant │ │Reprezentant │ │Plătitor de │ │
│ │ │legal │ │fiscal │ │venit │ │
├───────────────────┴──┴─┬─────────────┴──┴──┬──────────┴──┴─┬─────────────┴──┤
│Nr. act împuternicire │ │Data │ │
├────────────────────────┴───────────────────┴───────────────┴────────────────┤
│Date de identificare │
├───────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────┤
│DENUMIRE / NUME, PRENUME │ │
├───────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────┤
│DOMICILIU FISCAL │
├───────┬─────────────────────┬─────────────┬───────────────┬───────┬─────────┤
│Judeţ │ │Localitate │ │Sector │ │
├───────┴─┬───────────────────┴─────────────┴─┬─────┬────┬──┴───┬───┴┬────┬───┤
│Strada │ │Nr. │ │Bloc │ │Sc. │ │
├────┬────┴┬────┬────────────┬───────────────┬┴─────┴────┼──────┴─┬──┴────┴───┤
│Et. │ │Ap. │ │Cod poştal │ │Telefon │ │
├────┴─────┴────┼────────────┴───────────────┴─┬────────┬┴────────┴───────────┤
│Fax │ │E-mail │ │
├───────────────┴──────────────────────┬──┬──┬─┴┬──┬──┬─┴┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┤
│COD DE IDENTIFICARE FISCALĂ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└──────────────────────────────────────┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│IV. ALTE DATE PRIVIND CONTRIBUABILUL │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────┬─────────┤
│1. Număr autorizaţie de funcţionare/ Număr act legal de înfiinţare │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│2. Cod CAEN al obiectului principal de activitate │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────┤
│3. Felul sediului │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│3.1. Plătitor cu sediul central în România │
├────────────────────────┬──┬─────────────────────┬──┬─────────────────────┬──┤
│Sediul central │ │Sucursală │ │Filială │ │
└────────────────────────┴──┴─────────────────────┴──┴─────────────────────┴──┘
┌───────────────────────────────────────────┬───┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┐
│Codul de identificare fiscală al unităţii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│înfiinţătoare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────┴───┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┤
│3.2 Plătitor cu sediul central în străinătate │
├───────────┬───────────────────────────────┬──────────────────────────────┬──┤
│Ţara │ │Filială │ │
├───────────┴───────────────────────────────┴──────────────────────────────┼──┤
│Alte subunităţi │ │
├───────────────────────────────────────────┬───┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┼──┤
│4. Codul de identificare fiscală al │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│unităţii divizate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────┼───┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┤
│5. Forma juridică │ │
├───────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤
│6. Forma de proprietate │ │
└───────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────┘
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│V. DATE PRIVIND VECTORUL FISCAL │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬──┤
│1. Taxa pe valoarea adăugată │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──┤
│Înainte de realizarea unor operaţiuni taxabile şi/sau scutite de taxa │
│pe valoarea adăugată cu drept de deducere │
├─────────────────────────────────────────────────┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬───┤
│1.1. Cifra de afaceri estimată a se realiza, │ │ │ │ │ │ │ │ │lei│
│conform art. 310 alin. (2) din Codul fiscal │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴┬──┤
│1.2. Înregistrare în scopuri de TVA ca urmare a declarării faptului că │ │
│cifra de afaceri urmează să atingă sau să depăşească plafonul de scutire │ │
│prevăzut la art. 310 alin. (1) din Codul fiscal, cu privire la regimul │ │
│special de scutire pentru întreprinderile mici │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──┤
│1.3. Înregistrare prin opţiune pentru aplicarea regimului normal de TVA, │
│deşi cifra de afaceri estimată conform art. 310 alin. (2) din Codul ┌──┤
│Fiscal este inferioară plafonului de scutire prevăzut la art. 310 │ │
│alin. (1) din Codul fiscal │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──┤
│1.4. Înregistrarea în scopuri de TVA ca urmare a efectuării de operaţiuni │
│rezultate din activităţi economice pentru care locul livrării/prestării │
│se consideră ca fiind în străinătate, dacă taxa ar fi deductibilă, în ┌──┤
│cazul în care aceste operaţiuni ar fi fost realizate în România, │ │
│conform art. 297 alin. (4) lit. b) şi d) din Codul fiscal │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──┤
│1.5. Înregistrare prin opţiune pentru taxarea operaţiunilor scutite, ┌──┤
│conform art. 292 alin. (3) din Codul fiscal │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──┤
│Ulterior desfăşurării de operaţiuni taxabile şi/sau scutite de taxa pe │
│valoarea adăugată cu drept de deducere │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│1.6. Înregistrare în scopuri de TVA prin atingerea sau depăşirea ┌──┤
│plafonului de scutire prevăzut la art. 310 alin. (1) din Codul fiscal │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──┤
│1.7. Înregistrare prin opţiune pentru aplicarea regimului normal de TVA, │
│deşi cifra de afaceri realizată conform art. 310 alin. (2) din Codul ┌──┤
│fiscal este inferioară plafonului de scutire p revăzut la art. 310 │ │
│alin. (1) din Codul fiscal │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──┤
│1.8. Înregistrarea în scopuri de TVA ca urmare a efectuării de operaţiuni │
│rezultate din activităţi economice pentru care locul livrării/prestării ┌───┤
│se consideră ca fiind în străinătate, dacă taxa ar fi deductibilă, în │ │
│cazul în care aceste operaţiuni ar fi fost realizate în România, conform │ │
│art. 297 alin. (4) lit. b) şi d) din Codul fiscal │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤
│1.9. Înregistrare prin opţiune pentru taxarea operaţiunilor scutite, │ │
│conform art. 292 alin. (3) din Codul fiscal │ │
├─────────────────────────────────────────────────┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┼───┤
│1.10. Cifra de afaceri din anul precedent, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│obţinută din operaţiuni taxabile şi/sau scutite │ │ │ │ │ │ │ │ │lei│
│de taxa pe valoarea adăugată cu drept de deducere│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴───┤
│1.11. Perioada fiscală │
├────────────────────┬──┬────────────────────┬──┬───────────────────┬─────────┤
│1.11.1 Lunară │ │1.11.3. Semestrială │ │Nr. aprobare organ │ │
│ │ │ │ │fiscal competent │ │
├────────────────────┼──┼────────────────────┼──┼───────────────────┼─────────┤
│1.11.2 Trimestrială │ │1.11.4. Anuală │ │Nr. aprobare organ │ │
│ │ │ │ │fiscal competent │ │
├────────────────────┴──┴────────────────────┴──┴───────────────────┴─────────┤
│Anularea înregistrării în scopuri de TVA şi scoaterea din evidenţă ca │
│persoană impozabilă înregistrată în scopuri de TVA │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬──┤
│1.12. Ca urmare a încetării activităţii sale economice │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──┤
│1.13. Ca urmare a desfăşurării în exclusivitate de operaţiuni care nu │ │
│dau drept de deducere a TVA │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──┤
│1.14. Ca urmare a faptului că persoana impozabilă nu era obligată şi nici │ │
│nu avea dreptul să solicite înregistrarea în scopuri de TVA │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──┤
│1.15. Ca urmare a solicitării persoanei impozabile, întrucât nici cifra │ │
│de afaceri din anul precedent, nici cifra de afaceri realizată în anul │ │
│în curs până la data solicitării nu au depăşit plafonul de scutire │ │
│prevăzut la art. 310 alin. (1) din Codul fiscal │ │
├─────────────────────────────────────────────────┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬┴──┤
│1.15.1. Cifra de afaceri din anul precedent │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│realizată, potrivit dispoziţiilor legale în │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│vigoare │ │ │ │ │ │ │ │ │lei│
│ ├──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼───┤
│1.15.2. Cifra de afaceri realizată în anul în │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│curs, până la data depunerii prezentei, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│calculată potrivit legii │ │ │ │ │ │ │ │ │lei│
├──────────────────────────────────────────────┬──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼───┤
│1.16. Începând cu data de │ │ │/ │ │ │/ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┼───┤
│2. Impozit pe profit │ │
├───────────────────────┬──┬───────────────────┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┼───┤
│2.1. Luare în evidenţă │ │Începând cu data de│ │ │/ │ │ │/ │ │ │ │ │
├───────────────────────┼──┼───────────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼───┤
│2.2. Scoatere din │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│evidenţă │ │începând cu data de│ │ │/ │ │ │/ │ │ │ │ │
├───────────────────────┴──┴───────────────────┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴───┤
│2.3. Perioada fiscală │
├────────────────────────────┬──┬─────────────────────────────────────────┬───┤
│2.3.1. Trimestrială │ │2.3.2. Anuală, cu plăti anticipate │ │
│ │ │trimestriale │ │
├────────────────────────────┴──┴─────────────────────────────────────────┼───┤
│2.3.3. Anuală │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤
│3. Impozit pe veniturile microîntreprinderilor │ │
├───────────────────────┬──┬───────────────────┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┼───┤
│3.1. Luare în evidenţă │ │Începând cu data de│ │ │/ │ │ │/ │ │ │ │ │
├───────────────────────┼──┼───────────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼───┤
│3.2. Scoatere din │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│evidenţă │ │începând cu data de│ │ │/ │ │ │/ │ │ │ │ │
├───────────────────────┴──┴───────────────────┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┼───┤
│4. Accize │ │
├───────────────────────┬──┬───────────────────┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┼───┤
│4.1. Luare în evidenţă │ │Începând cu data de│ │ │/ │ │ │/ │ │ │ │ │
├───────────────────────┼──┼───────────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼───┤
│4.2. Scoatere din │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│evidenţă │ │începând cu data de│ │ │/ │ │ │/ │ │ │ │ │
├───────────────────────┴──┴───────────────────┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┼───┤
│5. Impozit la ţiţeiul din producţia internă │ │
├───────────────────────┬──┬───────────────────┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┼───┤
│5.1. Luare în evidenţă │ │Începând cu data de│ │ │/ │ │ │/ │ │ │ │ │
├───────────────────────┼──┼───────────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼───┤
│5.2. Scoatere din │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│evidenţă │ │începând cu data de│ │ │/ │ │ │/ │ │ │ │ │
├───────────────────────┴──┴───────────────────┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴───┤
│6. Impozit pe venitul din salarii şi pe venituri asimilate salariilor şi │
│contribuţii sociale │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│6.1. La înfiinţare │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───┤
│6.1.1. Număr mediu de salariaţi estimat de până la 3 salariaţi exclusiv │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤
│6.1.2. Venit total estimat de până la 100.000 euro │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───┤
│6.2. Perioada fiscală │
├─────────────────────────────────────┬──┬────────────────────────────────┬───┤
│6.2.1. Lunară potrivit legii │ │ 6.2.2. Lunară prin opţiune │ │
├─────────────────────────────────────┴──┴────────────────────────────────┼───┤
│6.2.3. Trimestrială │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤
│6.3. Impozit pe venitul din salarii şi pe venituri asimilate salariilor │ │
├───────────────────────┬──┬───────────────────┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┼───┤
│6.3.1. Luare în │ │Începând cu data de│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│evidenţă │ │ │ │ │/ │ │ │/ │ │ │ │ │
├───────────────────────┼──┼───────────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼───┤
│6.3.2. Scoatere din │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│evidenţă │ │Începând cu data de│ │ │/ │ │ │/ │ │ │ │ │
├───────────────────────┴──┴───────────────────┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┼───┤
│6.4. Contribuţia de asigurări sociale │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤
│6.4.1 Datorată de angajator │ │
├───────────────────────┬──┬───────────────────┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┼───┤
│6.4.1.1. Luare în │ │Începând cu data de│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│evidenţă │ │ │ │ │/ │ │ │/ │ │ │ │ │
├───────────────────────┼──┼───────────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼───┤
│6.4.1.2. Scoatere din │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│evidenţă │ │Începând cu data de│ │ │/ │ │ │/ │ │ │ │ │
├───────────────────────┴──┴───────────────────┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┼───┤
│6.4.2. Datorată de angajat │ - │
├───────────────────────┬──┬───────────────────┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┼───┤
│6.4.2.1. Luare în │ │Începând cu data de│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│evidenţă │ │ │ │ │/ │ │ │/ │ │ │ │ │
├───────────────────────┼──┼───────────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼───┤
│6.4.2.2. Scoatere din │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│evidenţă │ │Începând cu data de│ │ │/ │ │ │/ │ │ │ │ │
├───────────────────────┴──┴───────────────────┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┼───┤
│6.5. Contribuţia pentru asigurări sociale de sănătate │ - │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤
│6.5.1 Datorată de angajator │ │
├───────────────────────┬──┬───────────────────┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┼───┤
│6.5.1.1. Luare în │ │Începând cu data de│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│evidenţă │ │ │ │ │/ │ │ │/ │ │ │ │ │
├───────────────────────┼──┼───────────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼───┤
│6.5.1.2. Scoatere din │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│evidenţă │ │Începând cu data de│ │ │/ │ │ │/ │ │ │ │ │
├───────────────────────┴──┴───────────────────┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┼───┤
│6.5.2 Datorată de angajat │ - │
├───────────────────────┬──┬───────────────────┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┼───┤
│6.5.2.1. Luare în │ │Începând cu data de│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│evidenţă │ │ │ │ │/ │ │ │/ │ │ │ │ │
├───────────────────────┼──┼───────────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼───┤
│6.5.2.2. Scoatere din │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│evidenţă │ │Începând cu data de│ │ │/ │ │ │/ │ │ │ │ │
├───────────────────────┴──┴───────────────────┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┼───┤
│6.6. Contribuţia pentru concedii şi indemnizaţii (datorată de angajator) │ │
├───────────────────────┬──┬───────────────────┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┼───┤
│6.6.1. Luare în │ │Începând cu data de│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│evidenţă │ │ │ │ │/ │ │ │/ │ │ │ │ │
├───────────────────────┼──┼───────────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼───┤
│6.6.2. Scoatere din │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│evidenţă │ │Începând cu data de│ │ │/ │ │ │/ │ │ │ │ │
├───────────────────────┴──┴───────────────────┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┼───┤
│6.7. Contribuţia de asigurări pentru şomaj │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤
│6.7.1. Datorată de angajator │ │
├───────────────────────┬──┬───────────────────┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┼───┤
│6.7.1.1. Luare în │ │Începând cu data de│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│evidenţă │ │ │ │ │/ │ │ │/ │ │ │ │ │
├───────────────────────┼──┼───────────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼───┤
│6.7.1.2. Scoatere din │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│evidenţă │ │Începând cu data de│ │ │/ │ │ │/ │ │ │ │ │
├───────────────────────┴──┴───────────────────┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┼───┤
│6.7.2. Datorată de angajat │ - │
├───────────────────────┬──┬───────────────────┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┼───┤
│6.7.2.1. Luare în │ │Începând cu data de│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│evidenţă │ │ │ │ │/ │ │ │/ │ │ │ │ │
├───────────────────────┼──┼───────────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼───┤
│6.7.2.2. Scoatere din │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│evidenţă │ │Începând cu data de│ │ │/ │ │ │/ │ │ │ │ │
├───────────────────────┴──┴───────────────────┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┼───┤
│6.8. Contribuţia de asigurare pentru accidente de muncă şi boli │ │
│profesionale (datorată de angajator) │ │
├───────────────────────┬──┬───────────────────┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┼───┤
│6.8.1. Luare în │ │Începând cu data de│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│evidenţă │ │ │ │ │/ │ │ │/ │ │ │ │ │
├───────────────────────┼──┼───────────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼───┤
│6.8.2. Scoatere din │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│evidenţă │ │Începând cu data de│ │ │/ │ │ │/ │ │ │ │ │
├───────────────────────┴──┴───────────────────┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┼───┤
│6.9. Contribuţia la Fondul de garantare pentru plata creanţelor │ │
│salariale (datorată de angajator) │ │
├───────────────────────┬──┬───────────────────┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┼───┤
│6.9.1. Luare în │ │Începând cu data de│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│evidenţă │ │ │ │ │/ │ │ │/ │ │ │ │ │
├───────────────────────┼──┼───────────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼───┤
│6.9.2. Scoatere din │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│evidenţă │ │Începând cu data de│ │ │/ │ │ │/ │ │ │ │ │
├───────────────────────┴──┴───────────────────┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┼───┤
│7. Contribuţia pentru finanţarea unor cheltuieli în domeniul sănătăţii │ │
├───────────────────────┬──┬───────────────────┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┼───┤
│7.1. Luare în │ │Începând cu data de│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│evidenţă │ │ │ │ │/ │ │ │/ │ │ │ │ │
├───────────────────────┼──┼───────────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼───┤
│7.2. Scoatere din │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│evidenţă │ │Începând cu data de│ │ │/ │ │ │/ │ │ │ │ │
├───────────────────────┴──┴───────────────────┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┼───┤
│8. Redevenţe miniere │ │
├───────────────────────┬──┬───────────────────┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┼───┤
│8.1. Luare în │ │Începând cu data de│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│evidenţă │ │ │ │ │/ │ │ │/ │ │ │ │ │
├───────────────────────┼──┼───────────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼───┤
│8.2. Scoatere din │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│evidenţă │ │Începând cu data de│ │ │/ │ │ │/ │ │ │ │ │
├───────────────────────┴──┴───────────────────┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┼───┤
│9. Redevenţe petroliere │ │
├───────────────────────┬──┬───────────────────┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┼───┤
│9.1. Luare în │ │Începând cu data de│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│evidenţă │ │ │ │ │/ │ │ │/ │ │ │ │ │
├───────────────────────┼──┼───────────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼───┤
│9.2. Scoatere din │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│evidenţă │ │Începând cu data de│ │ │/ │ │ │/ │ │ │ │ │
├───────────────────────┴──┴───────────────────┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┼───┤
│10. Impozit pe monopolul natural din sectorul energiei electrice şi al │ │
│gazului natural │ │
├───────────────────────┬──┬───────────────────┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┼───┤
│10.1. Luare în │ │Începând cu data de│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│evidenţă │ │ │ │ │/ │ │ │/ │ │ │ │ │
├───────────────────────┼──┼───────────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼───┤
│10.2. Scoatere din │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│evidenţă │ │Începând cu data de│ │ │/ │ │ │/ │ │ │ │ │
├───────────────────────┴──┴───────────────────┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┼───┤
│11. Impozit asupra veniturilor suplimentare obţinute ca urmare a │ │
│dereglementării preţurilor din sectorul gazelor naturale │ │
├───────────────────────┬──┬───────────────────┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┼───┤
│11.1. Luare în │ │Începând cu data de│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│evidenţă │ │ │ │ │/ │ │ │/ │ │ │ │ │
├───────────────────────┼──┼───────────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼───┤
│11.2. Scoatere din │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│evidenţă │ │Începând cu data de│ │ │/ │ │ │/ │ │ │ │ │
├───────────────────────┴──┴───────────────────┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┼───┤
│12. Impozit pe veniturile din activităţile de exploatare a resurselor │ │
│naturale, altele decât gazele naturale │ │
├───────────────────────┬──┬───────────────────┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┼───┤
│12.1. Luare în │ │Începând cu data de│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│evidenţă │ │ │ │ │/ │ │ │/ │ │ │ │ │
├───────────────────────┼──┼───────────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼───┤
│12.2. Scoatere din │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│evidenţă │ │Începând cu data de│ │ │/ │ │ │/ │ │ │ │ │
├───────────────────────┴──┴───────────────────┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴───┤
│12.3. Activităţi care intră sub incidenţa acestui impozit │
├────────────────────────────────┬──┬─────────────────────────────────────┬───┤
│Exploatare forestieră - │ │ Extracţia cărbunelui superior - │ │
│Cod CAEN 0220 │ │ Cod CAEN 0510 │ │
├────────────────────────────────┼──┼─────────────────────────────────────┼───┤
│Extracţia cărbunelui inferior │ │ Extracţia petrolului brut - │ │
│- Cod CAEN 0520 │ │ Cod CAEN 0610 │ │
├────────────────────────────────┴──┴─────────────────────────────────────┼───┤
│Extracţia minereurilor feroase - Cod CAEN 0710 │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤
│Extracţia minereurilor de uraniu şi toriu - Cod CAEN 0721 │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤
│Extracţia altor minereuri metalifere neferoase - Cod CAEN 0729 │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───┤
│Alte activităţi extractive │
├────────────────────────┬──┬────────────────────┬──┬─────────────────────┬───┤
│Cod CAEN 0811 │ │ Cod CAEN 0812 │ │ Cod CAEN 0891 │ │
├────────────────────────┼──┼────────────────────┼──┼─────────────────────┼───┤
│Cod CAEN 0892 │ │ Cod CAEN 0893 │ │ Cod CAEN 0899 │ │
├────────────────────────┴──┴────────────────────┴──┴─────────────────────┼───┤
│13. Impozit pe construcţii │ - │
├───────────────────────┬──┬───────────────────┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┼───┤
│13.1. Luare în │ │Începând cu data de│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│evidenţă │ │ │ │ │/ │ │ │/ │ │ │ │ │
├───────────────────────┼──┼───────────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼───┤
│13.2. Scoatere din │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│evidenţă │ │Începând cu data de│ │ │/ │ │ │/ │ │ │ │ │
├───────────────────────┴──┴───────────────────┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴───┤
│14. Taxă de autorizare/taxă de licenţă din domeniul jocurilor de noroc │
├───────────────────────┬──┬───────────────────┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬───┤
│14.1. Luare în │ │Începând cu data de│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│evidenţă │ │ │ │ │/ │ │ │/ │ │ │ │ │
├───────────────────────┼──┼───────────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼───┤
│14.2. Scoatere din │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│evidenţă │ │Începând cu data de│ │ │/ │ │ │/ │ │ │ │ │
└───────────────────────┴──┴───────────────────┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴───┘
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│VI. DATE PRIVIND STAREA CONTRIBUABILULUI │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│1. Dizolvare cu lichidare │
├───────────────────────┬──┬───────────────────┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬───┤
│Începerea procedurii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│de lichidare │- │De la data │ │ │/ │ │ │/ │ │ │ │ │
├───────────────────────┼──┼───────────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼───┤
│Radiere │ │De la data │ │ │/ │ │ │/ │ │ │ │ │
├───────────────────────┴──┴───────────────────┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴───┤
│2. Dizolvare fără lichidare │
├───────────────────────┬──┬───────────────────┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬───┤
│Divizare │ │De la data │ │ │/ │ │ │/ │ │ │ │ │
├───────────────────────┼──┼───────────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼───┤
│Fuziune │ │De la data │ │ │/ │ │ │/ │ │ │ │ │
├───────────────────────┼──┼───────────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼───┤
│Alte cazuri prevăzute │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│de lege │ │De la data │ │ │/ │ │ │/ │ │ │ │ │
├───────────────────────┴──┴──────────────┬────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼───┤
│Codul de identificare fiscală a unităţii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│rezultate în urma fuziunii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────┬──┬──────────────┴────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼───┤
│3. Radierea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│înregistrării fiscale │ │De la data │ │ │/ │ │ │/ │ │ │ │ │
└───────────────────────┴──┴───────────────────┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴───┘

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, declar că │
│ datele înscrise în acest formular sunt corecte şi complete │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

┌───────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┐
│Numele persoanei care face declaraţia │ │
├───────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│Funcţia │ │
├───────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│Semnătura │ │
├───────────────────────────────────────┴──────┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬───┤
│Data │ │ │/ │ │ │/ │ │ │ │ │
└──────────────────────────────────────────────┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴───┘

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Se completează de personalul organului fiscal │
├──────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────┤
│Denumire organ fiscal │ │
├───────────────────┬──┴────┬──────────────────┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬───┤
│Număr înregistrare │ │Dată înregistrare │ │ │/ │ │ │/ │ │ │ │ │
├───────────────────┴───────┼──────────────────┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴───┤
│Numele şi prenumele │ │
│persoanei care a verificat │ │
├───────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│Număr legitimaţie │ │
└───────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────┘

    Cod 14.13.01.10.11/1


──────────

    *) Notă CTCE:

    Sigla ANAF se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 979 bis din 17 decembrie 2015 la pagina 4 (a se vedea imaginea asociată).

──────────

                                  INSTRUCŢIUNI

                 de completare a formularului (010) "Declaraţie

           de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni/Declaraţie de

            radiere pentru persoane juridice, asocieri şi alte entităţi

                          fără personalitate juridică"

    Depunerea declaraţiei

    Declaraţia de înregistrare fiscală/Declaraţia de menţiuni/Declaraţia de radiere pentru persoane juridice, asocieri şi alte entităţi fără personalitate juridică, denumită în continuare declaraţie, se completează şi se depune de către:

    - persoanele juridice române/nerezidente,

1   2   >  

Forme la zi | Modificari Act | Printare | Salvare DOC

Inapoi la Cautare

Despre Companie

CTCE este liderul national in domeniul software legislativ. Avem o experienta de peste 35 ani in domeniul dezvoltarii de aplicatii software.
(aflati mai multe)

Termeni si Conditii
Comanda iLegis
Testeaza iLegis
Resurse Lege-Online

Nota CTCE

Continutul, designul, structura, precum si materialele Lege-Online.ro apartin C.T.C.E. - Piatra Neamt si sunt protejate de Legea 8/1996 privind drepturile de autor si drepturile conexe, cu modificarile si completarile ulterioare. Copierea/distribuirea/republicarea acestora este ilegala.

Intrati in Contact

 • Telefon:
  (0233) 211 020 / (0233) 218 110
 • E-mail:
  office@ctce.ro
 • Adresa:
  Bd. Decebal, nr. 32
  610076, Piatra Neamt, Neamt
  Romania


CTCE - Centrul Teritorial de Calcul Economic